Europa w drodze do suwerenności państw narodowych

ue-manifeste-frexit

W Polsce trwa właśnie karykaturalny „spór” o ratyfikację tzw. Funduszu Odbudowy narzuconego Polsce przez Komisję Europejską ( organ niewybieralny, zakulisowo mianowany według nie jawnych kryteriów) wskutek sprowokowanego kryzysu społeczo-gospodarczego pod hasłem ” Pandemia COVID-19″. Fundusz Odbudowy, jest w zasadzie potworkiem finansowym, który bez zgody narodu zmienia status państwowo-prawy Polski, i tak już okaleczonej przez Traktat Akcesyjny, a następnie Traktat Lizboński . Miejscowe politycze mafie pookragłostołowe ( PiS-PO-Lewica-PSL-Konfederacja + inne nowotwory partyjno-parlamentarne) ustalają kolejne kilkudziesięcio-miliardowe porcje finansowego tortu, które same mają zamiar skonsumować, ale kosztami obciążyć na kilka pokoleń naród polski. Jedni : PiS, Lewica, PSL  już przebierają nóżkami przed konsumpcją, inni, jak: PO, Konfederacja + nowotwory, na razie tylko się oblizują stojąc przed witryną.   W tym samym czasie w Europie trwa dyskusja, a nawet coraz wyraźniejszy spór o to, czy Unia Europejska ma jeszcze rację bytu? Łże-media w Polsce milczą na ten temat.  Zatem uchylamy nieco rąbka tajemnicy.

Dwadzieścia siedem lat po wejściu w życie traktatu z Maastricht 1 listopada 1993 r. Partia Brexit, Italexit con Paragone, Somos España i Generation Frexit podpisują manifest na rzecz suwerenności, demokracji i samostanowienia.
1 listopada 1993 r. Wszedł w życie traktat z Maastricht. To jest oficjalne stworzenie Unii Europejskiej. 27 lat po tym stworzeniu musimy umieć wypowiedzieć się na ten temat w drodze głosowania. Dlatego właśnie Generation Frexit otwiera dziś petycję w sprawie referendum w sprawie członkostwa Francji w UE. Ta petycja na specjalnej stronie jest otwarta dla wszystkich, którzy chcą, aby Francja i Francuzi odzyskali kontrolę.

W tym samym czasie Partia Brexit, Italexit con Paragone, SOMOS España i Generation Frexit podpisują poniższy manifest na rzecz suwerenności, demokracji i samostanowienia. To apel o wyzwolenie Europy z UE.

MANIFEST NA RZECZ SUWERENNOŚCI, DEMOKRACJI I SAMOSTANOWIENIA

Sygnatariusze z różnych krajów członkowskich Unii Europejskiej i strefy euro zgodzili się przyjąć następującą deklarację zasad:

1. Dwadzieścia osiem lat po podpisaniu traktatu z Maastricht i sześćdziesiąt trzy lata po podpisaniu traktatu rzymskiego Unia Europejska stała się technokratyczną tyranią, która uciska dużą część krajów Europy i lekceważy ich suwerenność, prowadząc do ich deindustrializacji i zahamowania wzrostu gospodarczego. To dalekie od jednoczenia narodów Europy, zasiało to niezgodę między nimi. Nadszedł czas, aby zbadać jednoznaczną społeczną, gospodarczą i polityczną porażkę Unii Europejskiej i pociągnąć do odpowiedzialności przywódców politycznych, którzy wspierali proces integracji ponadnarodowej – i nadal go wspierają.

2. Tym, którzy decydują o śmierci państwa narodowego, odpowiadamy, że suwerenność tkwi tylko i wyłącznie w ludziach i że nie ma ludzi bez narodu, co stoi w rażącej sprzeczności z ponadnarodowym charakterem Unii Europejskiej i jej instytucjami antydemokratycznymi. Nie ma demokracji bez narodu, a Unia Europejska, niezależnie od woli eurofilów, nie jest państwem narodowym.

3. Powrót do roli państwa narodowego nie oznacza, jak niektórzy sądzą, powrotu działań wojennych i wojen z przeszłości. To dlatego, że jesteśmy patriotami, a nie nacjonalistami. Jak powiedział kiedyś Charles de Gaulle: „ Patriotyzm to miłość do swojego kraju. Nacjonalizm to nienawiść do innych”. Chcemy Europy współpracy międzynarodowej, wymiany kulturalnej i akademickiej oraz sprawiedliwego handlu między jej krajami. Ale ta nowa Europa będzie musiała zostać zbudowana poza Unią Europejską i poza nią. Kochamy Europę: z tego powodu sprzeciwiamy się Unii Europejskiej.

4. Dwadzieścia lat po utworzeniu, euro jest kolosalną porażką. Dławi gospodarkę kilku krajów europejskich, przyczynia się do ich deindustrializacji i przynosi korzyści tylko kilku krajom: przede wszystkim Niemcom. Twierdzimy, że emisja własnej waluty jest podstawowym atrybutem demokratycznego państwa narodowego, podobnie jak kontrola jego granic, armii czy dyplomacji. Każdy kraj musi mieć walutę dostosowaną do jego gospodarki. Dlatego prosimy o wyjście ze strefy euro (prośba, aby członkowie sygnatariusze spoza strefy euro w pełni zaakceptowali i poparli).

5. Daleka od fatalizmu historii, globalizacja – projekt, który zasadniczo dąży do odizolowania procesu gospodarczego i politycznego od procesu demokratycznego, którego Unia Europejska jest najbardziej jaskrawym przykładem – nie jest nieunikniona. Twierdzimy, że jest możliwe i konieczne, aby państwa odzyskały kontrolę nad swoimi gospodarkami w takim stopniu, w jakim każdy kraj uzna to za konieczne. To kwestia woli politycznej. Ale to wymaga prawdziwych patriotów na szczycie państwa i zerwania z europejskimi regułami.

6. Wielkie państwa narodowe Europy, które pojawiły się między XVII a XX wiekiem, są skarbem, który należy chronić i są częścią wspólnego dziedzictwa całej ludzkości. Dlatego przeciwstawiamy się ich dyslokacji i fragmentacji na mikropaństwa, do czego chytrze zmierza projekt euroregionów. Celem tworzenia mikropaństw jest pewność, że walec globalizmu nie napotka już żadnych przeszkód w swoich próbach ujarzmienia narodów Europy. Tylko państwa narodowe mogą oprzeć się atakowi globalizmu. Dlatego uważamy, że kwestia suwerenności narodowej jest ściśle związana z kwestią jedności narodowej.

7. Unii Europejskiej nie da się zreformować. Od czasu podpisania traktatu rzymskiego nie przestajemy słyszeć obietnic dotyczących „innej Europy”, nigdy się nie urzeczywistniając. Odzyskanie suwerenności, a tym samym demokracji, wymaga wyjścia z Unii Europejskiej i strefy euro – a im szybciej, tym lepiej.

8. Z tych wszystkich powodów jesteśmy oddani tej ambicji, aby wydostać nasze kraje z klatki Unii Europejskiej (jeśli to konieczne, dla krajów, które uznają to za przydatne, promując referendum w tej sprawie, jak to uczyniono. Brytanii), przyspieszając w ten sposób jego nieuchronny rozpad.

Sygnatariusze:

– Brexit Party
– Italexit con Paragone
– Generacja Frexit
– SOMOS España

za: https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/sortie-de-lue-manifeste-pour-la-souverainete-la-democratie-et-lauto-determination?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&Echobox=1604219209#xtor=CS2-5 ( tłum. automat)

Po UPR, Debout La France czy Patriots, oto kolejna nowa partia suwerenna: „Generation Frexit”

Francja_charles-henri-de-gallois

Charles-Henri Gallois, były dyrektor UPR, uruchomił w poniedziałek 21 września „Generation Frexit”. Ale jego ruch nie przedstawi żadnego kandydata w wyborach. Jego jedyny cel: postawienie kwestii referendum w sprawie Frexitu w centrum debaty politycznej.
Suwerenność, ile dywizji? Faktycznie wiele, ale problem polega raczej na tym, że są one pozbawione żołnierzy. Ten polityczny nurt o niejasnych zarysach, zwieńczony zwycięstwem w referendum w sprawie konstytucji europejskiej w 2005 r. (54,68% głosów na „nie”), o którym niektórzy uważają, że złe zarządzanie koronawirusem potwierdziło jego tezy, pozostaje nieodwracalnie złamany w wielu mniej lub bardziej nieistotnych pod względem wyborczym kaplicach: Republikański Związek Ludowy (UPR), Debout la France (DLF), Les Patriotes (LP), Republika Suwerenna (RS), Komunistyczny Polak Renesansu we Francji (PRCF). oraz, teraz Generation Frexit, nowicjusz założony przez Charlesa-Henri Galloisa 14 lipca 2020 r.,

Dziwaczna trzydziestolatka przyspiesza poprawianie: „Celem Generation Frexit wcale nie jest być kolejną partią suwerenną”. Ruch „nie ma celu wyborczego” i nie będzie miał programu, mówiąc ściśle. Jej wyjątkowy cel: „Umieścić kwestię referendum w sprawie Frexitu w centrum debaty politycznej” poprzez zwiększenie liczby dialogów z przywódcami politycznymi i interwencji z obywatelami w celu wymuszenia francuskiego wyjścia z Unii. Unia Europejska (UE ) w porządku obrad. Strategia otwarcie inspirowana strategią Nigela Farage’a. Ten barwny brytyjski polityk opuścił Partię Konserwatywną w 1993 roku i założył UKIP, brytyjską Partię Niepodległości. Ta formacja stanowiła to, co nasi sąsiedzi po drugiej stronie kanału La Manche nazywają partią jednej sprawy, a mianowicie partią skupioną na jednej sprawie: zorganizowaniu głosowania prowadzącego do Brexitu. Stały pomysł, że Nigel Farage w końcu odniósł triumf dwadzieścia lat później, kiedy konserwatywny premier David Cameron, osaczony presją zaciekłych Brexitów, został zmuszony obiecać referendum. To ostatnie odbyło się w 2016 roku, z wynikiem, który znamy.

„Nigel był człowiekiem Brexitu, nie wygrywając nigdy wyborów parlamentarnych”, wita Charles-Henri Gallois, prawdopodobnie świadomy słabości suwerennych wyborców we Francji. Ich symboliczny kandydat, François Asselineau, zebrał zaledwie 0,92% głosów w wyborach prezydenckich w 2017 r. Od tego czasu jego partia, UPR, rozpadła się, zmieciona przez oskarżenia o molestowanie seksualne i napaść na swojego wszechmocnego prezydenta. Charles-Henri Gallois spędził również osiem lat w UPR. Zdecydował się opuścić statek tego lata. „Musimy pochwalić fakt, że ta partia postawiła Frexit w centrum debaty, ale niektóre przypadki, których nie można było zaakceptować, za bardzo zaszkodziły sprawie” – wymyka się.

Ten dyrektor finansowy, absolwent EM Lyon, jest przekonany, że jego strategia oparta na referendum jest słuszna. – O Unii Europejskiej rozmawiamy bardzo mało w czasie wyborów prezydenckich, ale dla nas to pytanie definiuje wszystko inne – przekonuje. Jeśli przekonamy Francuzów do uzgodnienia referendum, odbędzie się debata i jestem przekonany, że możemy wygraj ją, przedstawiając nasze argumenty za odzyskaniem kontroli nad naszym krajem ”. Nawet jeśli Francuzi, konsultując się w tej sprawie z ankieterami, są w zdecydowanej większości wrogo nastawieni do perspektywy wyjścia z UE, to prezes Generation Frexit mówi, że przekonuje ich podczas kilkumiesięcznej kampanii, przywołując pamięć o 2005 roku. Widzi poważny motyw Mam nadzieję, że z ostatniego sondażu Cevipof „French Fractures” wynika, że 65% badanych pragnie „wzmocnienia decyzyjnych uprawnień naszego kraju, nawet gdyby miało to doprowadzić do ograniczenia uprawnień Europy”. I nawet widzi w swojej inicjatywie możliwość wyjścia poza pikrocholinowe kłótnie między małymi, suwerennymi ugrupowaniami, w których kwestia referendum musi być „najniższym wspólnym mianownikiem”.

Aby nadać wydarzeniu międzynarodowy wymiar, Generation Frexit otrzymało zdalne wsparcie dwóch zagranicznych osobistości: Gianluigiego Paragone, włoskiego senatora z Ruchu Pięciu Gwiazd, który w czerwcu założył partię Italexit; i Alexandry Phillips, krótkotrwałej eurodeputowanej i członkini Partii Brexit Nigela Farage’a. Mówiąc po francusku, Brytyjka poparła francuski ruch eurosceptyczny: „Musimy okazać solidarność wobec nadużyć, ataków i kłamstw, które wy będziecie cierpieć, ze strony tych, którzy chcą wierzyć, że w obronie prawa swojego kraju do samostanowienia jest ksenofobiczny ”. Jean-Baptiste Baron, odpowiedzialny za stosunki z innymi partiami politycznymi, ze swojej strony obiecuje zaangażowanie się w dyskusje ze wszystkimi partiami, w tym bardziej eurofilów: „Rozmowa tylko z ludźmi, którzy zgadzają się z naszymi pomysłami, nie jest zbyt interesująca”. Życzymy mu powodzenia w nawróceniu makronistów lub ekologów na potrzebę referendum w sprawie Frexitu.

Za: https://www.marianne.net/politique/apres-l-upr-debout-la-france-ou-les-patriotes-voila-encore-un-nouveau-parti-souverainiste ( tłum. Automat)

Unia Europejska domaga się referendum !

2005: 55% Francuzów głosuje NIE dla europejskiego traktatu konstytucyjnego.

Od tego czasu nie odbyło się żadne referendum w sprawie Unii Europejskiej. Czy to normalne?
Jednak właśnie nastąpiły dwie główne zmiany. A te zmiany będą drogo kosztować Francuzów.

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO OPUŚCIŁO UNII EUROPEJSKIEJ
Wkład finansowy Francji wzrasta o 5 miliardów.

Koszt: 29 miliardów rocznie

KOMISJA EUROPEJSKA PRZYJĘŁA „PLAN URUCHOMIENIA UE” w następstwie kryzysu gospodarczego spowodowanego przez COVID-19.

Koszt: 40 miliardów

UE : Exigeons un référendum !

Siedem powodów, dla których warto poprosić o referendum !

1.Najwyższy czas podsumować sytuację UE i euro
Traktat lizboński został nam narzucony, klasa polityczna zdradziła nasze NIE 2005 r. W imię wspaniałych obietnic (wzrost, zatrudnienie, bezpieczeństwo, wpływy globalne itp.). Łamano demokrację i nie dotrzymano tych obietnic.

Francuzi muszą mieć prawo do wypowiedzenia się na ten temat. Muszą mieć prawo do podsumowania UE, prawie 30 lat po traktacie z Maastricht, i historii euro, 20 lat po jego przyjęciu. Mają prawo wreszcie wypowiedzieć się w prostym
i kluczowym pytaniu : czy nadal chcą więcej UE, czy też chcą odzyskać niepodległość?

2.Unia Europejska kosztuje nas coraz więcej

Brexit, a także europejski „plan naprawczy” stanowią dodatkowe obciążenie finansowe dla Francuzów (13 i 40 mld euro). Jednak „Wszyscy obywatele mają prawo do stwierdzenia, samodzielnie lub za pośrednictwem swoich przedstawicieli, potrzeby wkładu publicznego, do dobrowolnego wyrażenia na to zgody, do monitorowania jego wykorzystania oraz do określenia proporcji, wysokości, podstawy, zwrotu i czasu trwania. ” (Artykuł 14 Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1789 r.). Dlatego należy skonsultować się z Francuzami w sprawie tego wygórowanego wkładu. Wymaga tego nasz podstawowy tekst.

3.Nasza demokracja utknęła w martwym punkcie

Polityka prowadzona od 1993 r., Zarówno przez prawicę, jak i lewicę, we wszystkich podstawowych kwestiach (ekonomiczna, społeczna, budżetowa, dyplomatyczna, ekologiczna, migracyjna) jest zasadniczo identyczna. Wpływ UE na tę jednolitość nie jest dostatecznie podkreślany.

Alternację paraliżują traktaty europejskie,które niweczą każdą inną politykę w zarodku. Ten paraliż jest przyczyną tragicznego rozwoju abstynencji. Kwestionowanie Francuzów w sprawie naszego członkostwa w UE jest kluczem do nakłonienia Francuzów do głosowania i wyciągnięcia naszego kraju z impasu.

4.Musimy wysłać silny sygnał klasie politycznej
Francuzów nie słuchają już ich przywódcy. Od 2005 r. Zdrady NO , zaufanie między klasą polityczną a Francuzami zostało zerwane. Dlatego musimy znaleźć skuteczny sposób na zapewnienie poszanowania woli ludu. Ostatnie sondaże pokazują również, że 65% Francuzów domaga się większej suwerenności . Referendum w sprawie UE pozwoli wreszcie wyrazić to podwójne pragnienie: być szanowanym i odzyskać kontrolę.

5. 57% Francuzów nie ufa UE
Dlatego referendum jest nieuniknione. W demokracji nie można trzymać systemu wbrew powszechnej aprobacie. Z tego powodu nawet zwolennicy UE, jeśli są prawdziwymi demokratami, muszą poprzeć to referendum . W przeciwnym razie, skąd mogą mieć pewność, że Francuzi naprawdę chcą kontynuować współpracę z Unią Europejską?

6. UE nie jest wieczna
Kolejne kryzysy, przez które przechodzi od 2008 roku, pokazują, że jej jedność jest sztuczna i krucha, a solidarność iluzoryczna. Jeszcze bardziej od Brexitu i COVID-19.

Czy po kolei nie jedzie inny kraj (Włochy, Holandia, Grecja)?Czy kolejny kryzys nie pogorszy jeszcze naszych stosunków z sąsiadami? Krótko mówiąc: czy interesuje nas pozostanie w systemie, który grozi upadkiem?
Czy możemy pozwolić, aby obecna klasa polityczna obciążała przyszłość Francuzów bez konsultacji?

7. Zjednoczenie Francuzów we wspólnym projekcie
To referendum pozwoli również na zjednoczenie obywateli ponad podziałami na prawicę i lewicę. Ten związek nie będzie dotyczył osoby ani programu. Ale będzie to realizowane poprzez działanie, dążenie do prostego, jasnego i popularnego celu. Takim celem jest referendum w sprawie naszego członkostwa w Unii Europejskiej.

To największy wspólny mianownik dla wszystkich, którzy chcą odzyskać kontrolę. Wszyscy są tam mile widziani, bo każdy musi zyskać. Wszyscy mamy coś do powiedzenia.

Nasza gospodarka, nasza demokracja, nasza zbiorowa przyszłość: wszyscy mamy coś do powiedzenia w tych sprawach . Wszyscy mamy prawo do referendum w sprawie naszego członkostwa w Unii Europejskiej.

Za: https://referendum-frexit.org/nos-7-raisons-de-demander-un-referendum/ ( tłum. automat)

12 Komentarzy

Filed under Polityka

12 responses to “Europa w drodze do suwerenności państw narodowych

 1. Jonas

  Targowica, zdrajcy, judasze, faryzeusze, tajne grup, sekty, mafię,.masoni, vatykan, zaborcy, zsyłki, obozy kz, rewolucje wojny, katastrofy, tzn brak Boskiej Drogi to efekt ZIZ zorganizowane imperium zła.
  Nadchodzi polityka oparta na prawdzie, dlatego zło ZIZ tak się przepisami zabezpiecza. Będą ścigani do ostatniego.
  Jonas ostrzega

  Polubione przez 2 ludzi

 2. Kojak

  Miejscowe polityczne mafie ? Piramidalna i absurdalna bzdura ! Nie mafie tylko zydowscy bandyci i kryminalisci poprzyklejali sobie bandyckie maski i udaja jakies partie. Widac jak na dloni ze w kazdej wrecz zasadniczej sprawie ze te odrazajace antyplskie bydlo niczym sie od sobie tak naprawde nie rozni ! Jedne bydalki z PO lansuja zgnilizne a bydlaki z PIS ja toleruja mimo ze caly czas maja pelne mordy frazesow o moralnosci ! Klimat ? te samo co bydlaki z PO,maja to samo koszerne bydlaki z PIS ! Likwidacja gornictwa wegla kamIEnnego ! Te samo stanowisko ! Fundusze ? To samo jedne i dugie koszerne gnoje ! PSL ? TE smici i odpadki ludzkie zgodza sie na wszystko jesli beda mili ryje w korycie dla siebie i kumotra !

  Polubione przez 1 osoba

  • paziem

   Pan lubi sobie upraszczać świat.

   Polubienie

  • Piskorz

   Widac jak na dloni ze w kazdej wrecz zasadniczej sprawie ze te odrazajace antyplskie bydlo niczym sie od sobie tak naprawde nie rozni ! SEDNO RZECZY..!! P. kOJAK.

   Polubienie

  • Boleslaw Deperas

   ostatnio przesłuchałem na YouTube :dziada wszewieda który tylko cytuje i tłumaczy na polski kilku wielkich i znanych rosyjskich :antysemitów ,nacjonalistów ,Antychrystow:) Ksenofobow i antyLGBT owcow . Baaaardzo Ciekawa lektura dla tych antysemitów 🙂 i nacjonalistów:)=Słowian którzy chcą poznać nasza TRAGICZNA ! Słowiańska (chaldejska)tożsamosc

   Polubienie

 3. Klemens

  Protest przeciw mordowaniu Palestyńczyków 15 maja 2021 przed ambasadą Izraela w Warszawie

  Polubienie

 4. piter pan

  Z jakiego powodu to zdziwienie. Czego się spodziewałeś, że media Bartelsmanna czy Ruperta Murdocha będą płakać nad losem Palestyńczyków. U nas jak było do maja 1948 roku też wszystkie media wspierały dążenia żydów do utworzenia swojego państwa w Palestynie bo Stalin chciał rozciągnąć swoją kuratelę nad tym nowopowstałym państwem. Dopiero gdy Gurion kopnął w dupę Kobę i przytulił się do wielkiego sutka USA cmokając go rozpoczął się w Polsce krzyk bo Izrael to wrogie państwo.
  Takie były fakty. Bez poparcia Koby żaden Izrael by nigdy nie powstał. Amnezja u was w tym temacie. To nie jest ostatnia masakra Palestyńczyków pewnie takich masakr będą jeszcze setki ku całkowitej obojętności świata bo przecież żydzi wycierpieli w Holokauście. Wystarczy sobie poczytać komentarze u Michnika na gazeta.pl jak sprane polskie mózgi komentują konflikt palestyński. Dopóki żydzi będą rządzić światem to nic się tam nie zmieni przez kolejne 100 lat.

  Polubienie

  • paziem

   Marian Miszalski prowadzi ciekawy wywód ( acz dla osób zajmujących się historią ostatnich 30 lat stwierdza ogólnie znane fakty). Jednak ok. 5:40 wygłasza zdumiewający pogląd mówiąc, że proces instalowania lobby żydowskiego we władzach Polski został wstrzymany po zmianie rządów Mazowieckiego ( tak można się domyślać ?) Czyżby M.Miszalski sugerował, że rząd Olszewskiego nie był żydowski ?, i może, że to nie żydowsko-watykańskie lobby wepchnęło Polskę do UE ?, oraz, że całe bezczelnie roszczeniowe zachowania światowego lobby żydowskiego wobec polskiego majątku narodowego, to dopiero fenomen ostatnich kilku lat ?

   Polubienie

   • piotr70

    Następny mądry inaczej niejaki Miszalski bo rząd Izaaka Oksnera i Parysów oczywiście był polski gdzie tam czosnku szukać. Pewnie w tamtym czasie można się było na kabareciarza Oksnera nabrać jak np. Waldek Pastuszka, który działał aktywnie w ROP, ale to też do czasu bo Waldziu gdy się zorientował, że gęba mu śmierdzi czosnkiem to dał z czosnkowego ROP dyla jak się patrzy.

    Trzeba jednak przyznać te jajca z rządem Oksnera i Bolkiem były przeprowadzone i zorganizowane perfect.

    Takie bajki to niech Miszalski opowiada dla tępaków z Radia Maryja i TV Republika tam to jeszcze kupią te ćwierćmózgi. Pewnie jeszcze to kupią towarzysze antypisowi od Michnika z gazeta.pl, ale w odwrotną stronę bo Boluś dobrze zrobił.
    Tu i tu tumaństwo. Nie ma znaczenia czy w mediach Szechtera czy w TVP PiS i Republika czy ojczulkowe media z Torunia.

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.