Zasługi świętych Kościoła w Polsce?

Kto zostaje świętym Kościoła w Polsce? Niestety, jak pokazuje historia zawsze są to antyPolacy, antySłowianie, realizujący wyłącznie, najogólniej mówiąc, interesy żydo-katolickiego Kościoła.

Najważniejsi święci żydo-katolickiego Kościoła w Polsce wyróżnili się przede wszystkim swoją antypolską, antynarodową, antypaństwową, postawą.

.

Było tak w przypadku kościelnego patrona Polski, św. Stanisława ze Szczepanowa, królewskiego zdrajcy (zdrada na rzecz Niemiec – I Rzeszy), skazanego przez króla Bolesława II Szczodrego na śmierć w 1079r. Polityka Kościoła zmusiła króla do ucieczki. Prawie dwieście lat później, w Asyżu w 1253r., a Polsce w 1254r., bp Stanisław został ogłoszony świętym. Pikanterii sprawie przydaje fakt, że począwszy od Władysława I niemal wszyscy polscy królowie koronowani byli w postawie klęcząc przed sarkofagiem św. Stanisława, co dobitnie wskazuje na rzeczywistą rolę i pozycję polityczną żydo-katolickiego Kościoła w Polsce.

A jak realizował swoją żydo-chrześcijańską misję kolejny patron Polski, św. Andrzej Bobola (1591-1657) – jezuita, zwany apostołem Polesia? On nawracał ruską ludność prawosławną na żydo-katolicyzm.

W 1596r. nastąpiło połączenie Cerkwi prawosławnej z żydo-katolickim Kościołem w Rzeczypospolitej Obojga Narodów z inspiracji Kościoła – zawiązano tzw. Unię Brzeską. Traktat podpisany w Rzymie pod koniec 1595r., faktycznie zdelegalizował w I RP prawosławie.

Tak żydo-katolicki Kościół zainicjował wzajemną polsko-ukraińską nienawiść i stan ten podtrzymuje i podsyca przy aprobacie żydowskiego reżimu IIIRP, bo celem w interesie żydo-katolickiego Kościoła i syjonistycznego Zachodu jest niszczenie Słowiańszczyzny – i Polacy winni to wiedzieć i zacząć w końcu wyciągać właściwe polityczne wnioski.

Św. JPII – współpracował – jak i cały jego Kościół także Kościół w Polsce -, z syjonistycznym, spedalonym, Zachodem na rzecz obalenia PRL, ze światowym terrorystycznym syjonizmem Zachodu na rzecz budowy NWO. Z wielką determinacją pchał Polaków do rządzonej przez Żydów UE mając pełną wiedzę i świadomość, czym ten Zachód i UE w istocie, bo przecież sam używał wobec nich terminu „cywilizacja śmierci”, ale marsz judeo-chrześcijańskiej cywilizacji Zachodu na Wschód jest dla Kościoła i jego sterników ważniejszy od jakiegoś tam polskiego ludu i jego państwa. Zresztą kwestiom narodowym, nacjonalizmowi, żydo-katolicki Kościół jest niechętny od zawsze, ponieważ naród – nacjonalizm są naturalnym wrogiem żydo-chrześcijańskiego internacjonalizmu i żydowskiego kapitalizmu, za którym przecież opowiadał się JPII w encyklice „Centesimus annus”.

Materiały IPN BU 0449/9 t.5, s.12-14  (Notatka informacyjna)

(…) Watykan pragnie, aby te uroczystości (obchody 1000-lecia chrztu Rusi-Ukrainy w Częstochowie w 1988r. – DK) nie przybrały charakteru nacjonalistycznego i dlatego Episkopat Polski będzie usiłował im nadać profil ściśle religijny i spokojny.

Św. JPII w 2003r., stojąc już jedną nogą nad własnym grobem, nie zawahał się manipulować nieświadomym polskim ludem, gdy na pożegnanie w Krakowie na lotnisku mówił: „Unia potrzeba Polsce, Polska potrzebna Unii” – choć ta druga część zdania była zgodna z prawdą – niestety.

Jan Paweł II otworzył szeroko cały Kościół na świat żydowski, religijny i świecki, i prywatnie sam był – można powiedzieć – filosemitą” – Nasz Dziennik 22.08.2007, „Rozczarowanie , ks.prof. Cz.Bartnik

I w końcu ostatni, najnowszy, święty żydo-katolickiego Kościoła, św. Stefan Wyszyński – cóż dobrego zrobił Polakom i Polakatolikom?

Czołówka Klubów Inteligencji Katolickiej, czyli Żydzi i frankiści, z prymasem – Redakcja Więzi u Prymasa Wyszyńskiego. Gniezno 1975. Od prawej: Prymas Wyszyński, Tadeusz Mazowiecki, Jan Turnau, Zdzisław Szpakowski, Kazimierz Wóycicki

Ale św. S.Wyszyński miał większe polityczne ambicje niż tylko wspieranie Żydów i frankistów.

1965r. „Przebaczamy i prosimy o wybaczenie …”Sławetny list biskupów polskich do biskupów niemieckich napisany w trakcie obrad SVII wskazuje na szerszy aspekt polityki i zaangażowanie władz całego Kościoła, nie tylko Kościoła w Polsce.
Dlaczego identycznego listu nie skierowano do biskupów prawosławnych w ZSRR? Zwłaszcza, że bolszewiccy Żydzi na terenach przejętych przez ZSRR wymordowali znacznie mniej Polaków niż III Rzesza?
List biskupów polskich z 1965r. był pierwszym aktem polityki Kościoła zmierzającej do wprowadzenia Polski w przyszłości do opanowanego przez Międzynarodowego Żyda i syjonistów obozu Zachodu. Było to wyraźne odseparowanie się od ZSRR, czyli
od gwaranta gospodarczego rozwoju, bezpieczeństwa socjalnego, a przede wszystkim bezpieczeństwa politycznego i jednoczesne uruchomienie całego procesu polityki roszczeń terytorialnych i majątkowych obywateli NRF oraz Żydów względem Polski, a dzisiaj także względem Polaków.

Ten list pojawił się w czasie, gdy granica na Odrze i Nysie Łużyckiej między Polską a RFN nie była przez RFN uznawana. Kościół uznał ją dopiero w 1972r., dwa lata później niż zrobiła to RFN. Św. S.Wyszyński lekceważył tym listem nie tylko polityczne wysiłki władz PRL o uznanie przez RFN wspólnej granicy, ale lekceważył interesy państwa i narodu polskiego, nasze historyczne prawo do naszych Ziem Odzyskanych.

Das Reich der Ottonen und Salier (Imperium Ottonów i Salians)
Cesarstwo ok. 1000 roku z wyróżnionymi Niemcami, Włochami, Czechami, Burgundią i marchiami

Zasięg terytorialny Świętego Cesarstwa Rzymskiego w 1789 roku 

Czy Polakatolik patrząc na powyższe mapy rozumie, z kim faktycznie walczyła Polska o swoje zachodnie ziemie, kto był rzeczywistym inspiratorem podbojów i marszu na Wschód i kto popierał Hitlera i jego IIIRzeszę? Czy taki Kościół i jego funkcjonariusze i tacy jego święci mają prawo do naszego szacunku?

Ale to nie koniec zasług św. S.Wyszyńskiego. Znów pojawia się wątek żydowski. Żydowska gadzinówka Michnika na 40-lecie żydowskiego KOR z radością odnotowała:

Wiadomość o powstaniu KOR z wielkim uznaniem przyjął kardynał Stefan Wyszyński.

29 września napisał do Jana Józefa Lipskiego*: „Dziękuję całym sercem za list z Apelem do Społeczeństwa i Władz.

https://wyborcza.pl/7,75398,20767571,kalendarium-na-40-lecie-kor-cz-15-prymas-wyszynski-wspiera.html

Kościół także miał swój udział w tworzeniu KOR. Jednym ze współzałożycieli KOR był Jan Zieja (1897–1991), ksiądz katolicki, kapelan wojskowy, podpułkownik WP, pochowany w Laskach. Dziwnie często pojawiają się związki św. S.Wyszyńskiego z podwarszawskimi Laskami, ale w końcu tam rozpoczęła się jego droga do funkcji prymasa żydo-katolickiego Kościoła w Polsce.

Nie bez wiedzy i zgody św. S.Wyszyńskiego żydowski KOR organizował swoje akcje protestacyjne w kościołach, m.in. w kościele św. Marcina w Warszawie, siedzibie domu generalnego Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża z Lasek – i znów te Laski.

Czy polscy narodowi patrioci, ale wyznający religię katolicyzmu, nie popełniają błędu identyfikując antyczną ideę dobra, piękna i prawdy, z chrześcijaństwem, a chrześcijaństwo z instytucją hierarchicznego Kościoła? Czy należy upierać się przy kultywowaniu na słowiańskim gruncie chrześcijaństwa – religii nie tylko stworzonej przez Żydów, ale zawierającej elementy preferujące Żydostwo?

Czy jest sensowne utrzymywanie religii powstałej w cywilizacji koczowniczej (plemiona żydowskie) i wszczepionej później (często brutalnie, przy pomocy siekiery) w cywilizację agrarną? Dlaczego warto wyznawać religię – i tolerować jej instytucję -, która, z racji swego pochodzenia i zawartych treści, stwarza asumpt do rozkładu narodu, państwa, Słowiańszczyzny w ogóle? Coraz mniej mamy czasu na efektywne przemyślenie roli chrześcijaństwa i Kościoła w Polsce i nie tylko w Polsce.

________________________

* List prymasa do J.J.Lipskiego (str.225 w treści linku) –

Kardynał Stefan Wyszyński i opozycja demokr – cejsh

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eyuNUTMtyd0J:cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-8aedf046-070a-4b83-854e-4a6fe48a777d/c/215-236.pdf+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=opera

Dariusz Kosiur

37 Komentarzy

Filed under Polityka

37 responses to “Zasługi świętych Kościoła w Polsce?

 1. andrzej

  Czas zacząć obalać wszelkie pomniki i mity o rzekomo świętych, a jednak wrogach naszej Ojczyzny zamiast wciąż wznoszenia i okrzykiwania nowych ku naszej udręce.
  Dla mnie każdy jest świętym, który mając rodzinę uczciwie służy słowiańskiej Polsce, a nie jacyś słudzy Watykanu. Paszoł won z nimi!
  Dosyć już się tutaj sami „ugościli” żrąc i pijąc naszym kosztem. Oni wszyscy od ponad dziesięć wieków jako sługusy okupanta zasługują wyłącznie na ostracyzm na każdym kroku. Czas by Polacy zaczęli się szanować, a nie wyglądać wyimaginowanych upiorów z upiornej ziemi.
  Jeśli szukacie Boga, to go w sobie poszukajcie, zacznijcie od siebie, a nie u obleśnych pośredników mamiących was na każdym kroku życiem wiecznym.
  Polacy miejcie honor i nie szukajcie pociechy u żydowskich idoli. Nie wstyd Wam?

  Polubione przez 1 osoba

  • Tacy jak My, czyli prawdziwi Polacy Patrioci, co się wyznali na zabójczej (dobre słowo) roli kościoła dla już nie tylko Polski, ale ogólnie Słowian są przedstawiani przez kościółek jako zdrajcy Polski.
   Bezmyślni zwolennicy syjonistów z PiS się na to łapią…

   Według mnie 2 wojna światowa to wyprawa krzyżowa kościoła na Ziemię Słowian.
   Papież popierał nazistów.

   Polubione przez 1 osoba

 2. koloh

  wstawiłem fotkę
  https://wiernipolsce1.files.wordpress.com/2016/01/prymas-wyszynski.jpg?w=633&h=406

  u parcha marucha wordpress pisząc że to wieki przyjaciel żydków: morwieckiego , mazowiieckiego czy jana pawełka pesa drugiego.

  Wszystko ta szmata skasowała tylko wasze wpisy zachowała dziwne to trochę bo wy też kasujecie jak ten parch marucha opozycja kontrolowana.

  Polubienie

  • Kojak

   Marucha ? Pseudodemokrata i psedowolnosciowiec ! Jak napisalem krytycznie o Lukaszencee ze to co robi jest niedopuszczlane jak dostarczanie kolorowych na granice Polski ,zwyzwywal mnie od kurw i debili ! Pytanie kim ten typ jest i komu sluzy ?

   Polubienie

   • jankol

    Kojak
    14 września 2021 o 08:50
    Marucha ? Pseudodemokrata i psedowolnosciowiec ! Jak napisalem krytycznie o Lukaszencee ze to co robi jest niedopuszczlane jak dostarczanie kolorowych na granice Polski ,zwyzwywal mnie od kurw i debili ! Pytanie kim ten typ jest i komu sluzy
    ——
    Kogo udajesz dezimformatorze młotku prosty „kojak”myślisz że jesteś cwany, sprytny ?

    Przecie brednie „niby twe ” to marucha wstawił jako tekst żydka Michalkiewicza i jakikolwiek sprzeciw tym bredniom = kasacja wpisu

    Kojak jesteś płatnym trollem to pewne na 100% , wszędzie cię pełno i wiem już dla czego

    Polubienie

  • jokolp

   a spróbujcie u tego marucha napisać coś nie tak o tym płatnym pis trollu michalkiewicxu to od razu jest kasacja.

   Ja myślę że to kontroluje cia bo taki obleśny michalkiewicx czy inny gadowski na pis nakłaniają głosować a udają że ich krytykują.
   Marycha to słup propagandowy pejsa michalkiwicx
   Michalkiewicx kiedy sprzedawali Polskę za złotówkę to pejs yen michaliewicx powtarzał że to dobrze że tak trzeb bo to nic nie warte.

   Polubienie

  • jakeksx

   a widział kto kiedy maruchę przecież to zwykły wirtualny projekt pejsaty trollnia ,marnujemy czas i energię w trrollni kontrolowanej marucha

   To dwie trzy osoby udają niby ruch to słup ogłoszeniowy żyda michalkikiewicza to jest tak proste jak drut, tam już nikt nie pisze prócz funkcjonariuszy i projekt upadł.

   Un ma nawet w guuglu na 1 miejscu oplucie BY GO WIARYGODNIĆ JAKI TO ANTYSEMITA ITD.

   Polubienie

 3. andrzej

  Z Maruchą nie da się logicznie rozmawiać, więc lepiej dać sobie z nim spokój. Niech dalej swoje owieczki pasie.

  Polubione przez 1 osoba

  • Marucha poszedł w stronę pseudo Polaka patrioty, który niby propolski, ale jak tylko klecha palcem groźnie pogrozi, że to co robi zagraża interesom żydostwa to potulnie się wycofa.

   Napisałem komentarz do jego odsieczy pod Wiedniem jak mógł pominąć naganianie Polaków przez klechów na interwencję to nie przeszedł moderacji…
   Przecież nawet Francja złoto oferowała wtedy byle by Polska się w to nie wtrącała i dała rozbić Wiedeń. Niestety polityczna głupota i nieświadomość Polaków wzięła górę.
   Kościół podziękował rozbiorami za ratowanie wpływów.

   Polubienie

   • andrzej

    U Maruchy próbowałem komentować na przełomie 2013 – 14 omijając początkowo kwestie religijno – kościelne rodem z Izraela i Watykanu, ale gdy zacząłem wstawiać teksty z Zadrugi itp., to zaczął mi wyrzucać do kosza, więc dałem sobie z nim spokój. Nie dla mnie tamtejszy cyrk i jego małpy. Szkoda czasu i klawiatury na walkę z fanatycznym żydo-katolickim ignorantem.

    Polubione przez 1 osoba

   • Easy Rider

    Byłem kilka lat na forum Maruchy i to daje mi podstawę do przypuszczenia, że Marucha został albo podmieniony, albo przejęty. Takie zjawisko miało miejsce również na forum Prawda2.info (Bimi). Nagle widać, że admin jest jakiś inny niż wcześniej, niekiedy popełnia ewidentne błędy. Gdy raz wspomniałem o iloczynie wektorowym, to ten rzekomy absolwent matematyki i fizyki uniwersyteckiej stwierdził, że to wymysł żydowski.
    W ogóle, osoba Maruchy od początku budziła we mnie jakieś wątpliwości – no bo co może szukać w protestanckiej, ponadto zlewaczonej i spedalonej Szwecji taki super-katolik jak on?

    Polubione przez 2 ludzi

   • Czyli podmiana jak w wiernipolsce.wordpress.com

    Polubienie

   • andrzej

    Mędrzec Łukasz

    Którą podmianę na wiernipolsce.wordpress.com masz na myśli?
    Bo jeśli masz na myśli tę ostatnią w sierpniu 2020 r. to jesteś w błędzie, gdyż nie było wówczas żadnej podmiany.
    Widzę, że myślisz po żydowsku, bo nie mieści się w twojej głowie to, że goj może przejąć stronę.
    A jakim to sposobem stałem się jedynym właścicielem WPWO i jakie warunki ustaliłem, to nie muszę tutaj Tobie tłumaczyć. Rusz głową!
    Więc nie wrabiaj mnie w jakiegoś szemranego agenta, bo to gówno prawda.

    Polubienie

   • MariStar

    -Czyli podmiana jak w wiernipolsce.wordpress.com
    To jest blog czosnkowo-koszerny-korzenny bez dwóch zdań. Wystarczy poczytać. Zresztą nie jest ani promowany ani polecany przez Wierni Polsce Suwerennej.

    Polubienie

   • andrzej

    @ MariStar

    A ty trollu spod Zamościa na jaki wuj wsadzasz nosa między wódkę a zakąskę? Dla ciebie nie było spocznij!

    Polubienie

 4. Normalny Polak

  Brawo Panie Dariuszu za odkrywanie/pokazywanie prawdy ogłupionym i zniewolonym przez myckowiczan Polakom.

  Polubione przez 2 ludzi

 5. andrzej

  Może nie w temacie notki, ale tak z drugiej strony, to czy którykolwiek katabas stanął ostatnio zdecydowanie i głośno w obronie polskich, słowiańskich dzieci? Wszędzie cicho – sza!
  Starsi czytelnicy na pewno pamiętają, jak to przed 89 rokiem czarno sukienkowi w imię poprawy losu obecnie zapomnianych (olanych) robotników gardłowali o złej komunie po wszystkich kościołach.
  Jak to kadzili o wolności oszukując tym samym rzesze ludzi z wypiekami na twarzach.
  A dzisiaj cicho – sza?
  Żaden gęby nie otworzy, bo tak się z Syjonem w Syjonie ułożyli, więc mają tam, gdzie zwykle słońce nie zagląda – zdrowie, życie i dobrobyt gojów nad Wisłą.

  Jeszcze to teraz ogłaszanie świętym byłego sługi Syjonu i to w czasie obecnej syjonistycznej pandemii. Czy to nie komizm w czystej postaci?

  A więc do sedna, które jednak cieszy, bo się porobiło!

  Porażka syjonistycznego okupanta

  ***

  Szczepienia w szkołach. „Zero, jeden, kilku – porażka państwa”

  Niewielu uczniów chce skorzystać ze szczepień przeciw COVID-19 organizowanych przez szkoły. W większości placówek oświatowych nie powstaną mobilne punkty szczepień. – Zero, jeden, kilku – najczęściej takie odpowiedzi słyszę od szefów placówek, gdy pytam o liczbę chętnych do szczepień. To porażka państwa i nas wszystkich – mówi Marek Pleśniar, dyrektor OSKKO.

  .https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny/polska/news-szczepienia-w-szkolach-zero-jeden-kilku-porazka-panstwa,nId,5481449#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

  Polubione przez 1 osoba

  • Może ksiądz na lekcji religii nagoni?

   Ja na miejscu żydo e-PiS-kopatu poszedłbym na całość.

   Muszą poszukać naiwną katoliczkę i ogłosić, że miała objawienie Matki Boskiej Częstochowskiej, która kazała się szczepić.
   Owce by na to poszły i dały swoje dzieci pod strzykawkę.

   Polubione przez 1 osoba

   • andrzej

    Mędrzec Łukasz

    Piszę całkiem serio … .

    Wcale bym się nie zdziwił, gdyby w ramach globalnego programu szczepień pewnego wieczoru na rozgwieżdżonym niebie MBCz w technologi 7-10D zaczęła apelować (jak Franek) do swoich owieczek o szczepienie się.
    Ten pomysł był rozważany podczas kryzysu kubańskiego, tyle że z powodu niedoskonałości systemu zaniechano projekcji nad Kubą.
    Może i Ty staniesz się na tyle godzien, że dostąpisz ujrzenia cudu.
    EM testuje swoje korowody, bo podobno stosowne umowy już podpisał.
    No cóż, pożyjemy – zobaczymy?
    Na poniższym filmie zobacz fragment startując o czasie 2,50.
    Bo jeśli ci zidiociali na tym zdjęciu wierzą w żydowską pandemię wdziewając szmaty na twarze:
    https://dariuszkosiur.files.wordpress.com/2021/09/241743395_554584542633773_2072744620499700585_n.jpg?w=468&zoom=2 ,

    to dlaczego miałoby być inaczej w opisanym przeze mnie wyżej przypadku?

    Dawniej cwaniacy kombinowali – dzisiaj też!
    Nasz Bolesław Prus doskonale to przedstawił, ale czy goje wyciągneli z tego właściwe wnioski? Nie sądzę! Cyrk nadal trwa, gdzie nawet Marucha nie da robić po bokach.
    Pamiętaj – 2,50!

    Polubione przez 1 osoba

 6. Komentarz Krzysztofa J.Wojtasa ze strony: https://wps-neon24-pl.neon24.pl/post/163568,zaslugi-swietych-kosciola-w-polsce
  _____________________

  Bardzo jednostronne i nie uwzględniające realiów stanowisko.

  Co do innych – w zasadzie zgoda, ale odnośnie Wyszyńskiego – potrzebne jest odniesienie sytuacyjne.

  Wyszyński starał się „umieścić” KK w realiach powojennych, gdzie ważone były kwestie polskości i uległości względem systemu sowieckiego.
  Jego stanowisko wynikało z głęboko odczuwanej polskości, a gdzie KK miał spełniać rolę pomocniczą w podtrzymywaniu stanu.
  Polskość nie jest jednoznacznie prokapitalistyczna (raczej przeciwnie), a a raczej są w niej elementy socjalistyczne , a nawet komunistyczne (sprawa wspólnoty posiadania itp.).
  Wyszyński analizował i oceniał przydatność niektórych działań narzuconego okupanta względem tych idei. I dopiero przy zdecydowanym bankructwie takich możliwości ze strony żydokomuny – nastąpiło „no possumus”.

  Jedno zaś można w Jego postawie dostrzec – bardziej zajmował się Polską i JEJ interesami niż KK – i za to były silne naciski Rzymu na usunięcie go z funkcji Prymasa.

  Za Wyszyńskiego KK włączony został w proces podtrzymywania polskości – obyczajów itd. – to dlatego rozwijany był kult maryjny.
  Określano to jako „katolicyzm ludowy”.

  Faktem jest, że ta sytuacja zaowocowała negatywnie, gdyż przy przemianach 89 społeczeństwo zaufało KK, a tu , wobec braku Prymasa , do głosu doszły już elementy antypolskie, a JPII wykorzystywał postawy polskich katolików dla KK, a pomijał interes Polski.

  Niemniej Wyszyńskiego nie należy łączyć z tymi, którzy bardziej dbali o KK niż o Polskę. Uczciwy człowiek nie robi takich „myków”.

  Krzysztof J. Wojtas 14.09.2021 08:22:24

  Polubione przez 1 osoba

  • @ Krzysztof J. Wojtas

   „Wyszyński starał się „umieścić” KK w realiach powojennych, gdzie ważone były kwestie polskości i uległości względem systemu sowieckiego.”

   Tak jest, ponieważ politykowi S.Wyszyńskiemu zależało przede wszystkim na zachowaniu pozycji Kościoła, a nie na Polsce i Polakach i w jakiejś przyszłości, przy nadarzającej się okazji, na wykorzystaniu instytucji Kościoła do walki z PRL – co jak wiemy nastąpiło już w 1956r., gdy Kościół znalazł sojuszników wśród odsuniętej od władzy w PRL żydo-bolszewii.
   Przytulisko w Kościele Wyszyńskiego znalazły żydowskie bojówki KOR, które zapoczątkowały demontaż PRL i Wyszyński z pewnością świadom był tej ich roli, zresztą udział w tym miał przecież sam Kościół.
   ___________

   „Wyszyński analizował i oceniał przydatność niektórych działań narzuconego okupanta względem tych idei. I dopiero przy zdecydowanym bankructwie takich możliwości ze strony żydokomuny – nastąpiło „no possumus”.”

   17 lutego i 3 marca 1953 r. S.Wyszyński spotkał się z zastępcą członka Biura Politycznego KC PZPR Franciszkiem Mazurem, odpowiedzialnym w partii za politykę wyznaniową.
   Władze PRL zażądały publicznego potępienia przez Episkopat imperializmu amerykańskiego i uwzględniania przez Episkopat opinii władz PRL dotyczących nominacji biskupów – co uwzględniając fakt, iż instytucja Kościoła podlegała zewnętrznej, wrogiej Polsce od zawsze jurysdykcji (wystarczy przywołać przykład postawy Kościoła z września 1939), należy uznać za całkowicie uzasadnione.
   Odpowiedzią Episkopatu był memoriał z maja 1953r.:

   „Rzeczy Bożych na ołtarzu cesarza składać nam nie wolno. Non possumus! (Nie możemy)”

   Co znaczyć mogło tylko jedno, a co dzisiaj sformułowalibyśmy następująco: nadal będziemy realizować antypolską politykę judeo-chrześcijańskiego Zachodu.

   A przy okazji warto pamiętać, że lekcje religii w szkołach były prowadzone do końca 1961r. – to w ramach wrogich działań komuny PRL względem antypolskiego Kościoła.
   __________________

   „Za Wyszyńskiego KK włączony został w proces podtrzymywania polskości – obyczajów itd. – to dlatego rozwijany był kult maryjny.
   Określano to jako „katolicyzm ludowy”.”

   Ten „katolicyzm ludowy” nakierowany na znakomitą większość nieświadomego politycznie społeczeństwa był wyłącznie instrumentem manipulacji i indoktrynacji, co doskonale sprawdziło się po 1978r., gdy pojawił się św. JPII i wołał do otumanionych żydowską religią i politycznie nieświadomych tłumów: „niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi”, „Nie lękaj się, wypłyń na głębię” i w końcu „Unia potrzeba Polsce, Polska potrzebna Unii”.
   _________________

   „Niemniej Wyszyńskiego nie należy łączyć z tymi, którzy bardziej dbali o KK niż o Polskę. Uczciwy człowiek nie robi takich „myków”.”

   Wniosek całkowicie błędny. Kościół jest instytucją hierarchiczną z zewnętrzną jurysdykcją, realizującą wszędzie, wyłącznie w swoim interesie, własną, ponad narodową politykę. Każdy funkcjonariusz tej instytucji jest bezwzględnie podporządkowany swoim przełożonym, prymas także ma swojego szefa.

   Rzeczpospolita 14.09.2021 14:32:19

   Polubione przez 2 ludzi

 7. Beatyfikacja „Prymasa Tysiąclecia” i Matki Elżbiety Czackiej (tej z Lasek) w „świątyni” „Opatrzności Bożej”

  Polubienie

 8. SAM konstrukcja tej „Swiatyni Opatrznosci Bozej”,jak i srodek
  mowia ZA siebie.
  Z kazda inwestycja koscielna,
  wzrasta majatek Watykanu.
  NOWA KLASA SPOLECZNA, po
  podpisaniu KONKORDATU!
  —————————————————-
  TA ksiazka OTWIERA oczy!.(636 str)
  HIS HOLINESS.
  John Paul II The HIDDEN History
  Of OUR Time.
  By;Carl Bernstein,and Marco Politi.

  Polubienie

 9. andrzej

  Panie Dariuszu,

  z nawiedzonymi katolikami nie da się sensownie rozmawiać.
  Szkoda na nich czasu i atłasu. W ich głowach wszystkie drogi prowadzą do Rzymu lub do Betlejem.

  Jak sam Pan napisał wcześniej, to proces powolny, a ja się martwię, czy aby starczy nam na to wszystko czasu?

  Polubienie

 10. Prosze zwrocic UWAGE, jakiej
  symboliki UZYWAJA(palce w uzyciu.)
  Poczawszy od samej gory.
  Czym wyzej, tym wiecej TEGO.
  Szatan rzadzi Swiatem, za pomoca swoich czcicieli MASONOW.
  —————————————————–„Who is the REAL God of the Bible”.?.
  By;Martha Rose Crow, M.S.
  Source;
  UNCENSORED. Issue 63;pages 79-88.
  http://www.uncensored.co.nz

  Polubienie

 11. andrzej

  Po czym poznać, czy się zaszczepił – kogoś, kto wskutek tego umarł?

  Po tym, że nikt nie mówi, że się zaszczepił.
  To prawdopodobieństwo graniczące ze 100 % pewnością.
  Proste, jak budowa cepa!

  Polubienie

 12. Przejrzałem na neonie dyskusję pod powyższym tekstem. Znalazłem poniższy komentarz Zawiszy Niebieskiego:

  „Świętych to rzeczywiście mamy nieszczególnych
  Już sam fakt, że zdrajca Stanisław jest nam patronem jest obrazą dla Polski. Ale nazywanie KRK „żydokatolickim” jest błędem historycznym. Nie wchodzę w to ilu kapłanów wywodzi się z Chazarów, ale sam KRK daleki jest od judaizmu. Już po reformie św. Pawła korzenie hellenistyczne były bardzo silne. Choćby wizerunek Jezusa jako dziecka spłodzonego przez Boga z kobietą śmiertelną ma wyraźne korzenie hellenistyczne. Później po reformie Konstantyna, gdzie KRK przebudowano na dwie równorzędne struktury Chrystusów (pomazańców) czyli biskupów i władców ziemskich jest już tak dalekie od judaizmu, że mówienie o kościele „żydokatolickim” jest całkowitym błędem.”

  Niestety tylko krótko, zbyt krótko, odpowiedział mu autor – Dariusz Kosiur:

  „nazywanie KRK „żydokatolickim” jest błędem historycznym”

  Przedrostek „żydo-„, zamiennie „judeo-” wskazuje na rzeczywiste źródła pochodzenia religii, a więc jest zgodny z prawdą historyczną, co potwierdzają bibliści i kapłani KRK. Nie ma natomiast związku z etnicznym pochodzeniem kapłanów.”

  Wciąż zastanawia mnie, dlaczego tylu nawet „oświeconych” katolików tak zawzięcie wypiera się żydogenności i żydowskości żydo-katolicyzmu i żydo-kk. Wszak wszystkie odpryski krystowierstwa są żydogenne, gdyż są bękartami judaizmu:
  1) Krystowiercze, także katolickie „Pismo święte Starego testamentu” to hebrajska, judaistyczna biblia Tanach.
  2) Krystowierczy „Bóg ojciec” to judaistyczny Jahwe.
  3) Krystowierczy „syn boży” Joszue/Jezus to nieudolny reformator judaizmu, galilejski żyd, obrzezany cieśla.
  4) Katolicki dekalog to skrócony i częściowo zafałszowany „starotestamentowy” dekalog – tylko dla żydów a nie dla gojów – który rzekomo Jahwe wręczył Mojżeszowi (katolicy skasowali zakaz czynienia rzeźb i obrazów i oddawania im czci, za to inne przykazanie rozbili na dwa, by pozostała dycha – dziesięć przykazań – dekalog).
  5) Krystowiercza, katolicka także „matka boska”, „królowa Polski, „królowa nieba” to galilejska żydówka.
  6) Wszyscy święci apostołowie (za wyjątkiem żydów celnika Marka i faryzeusza Pawła) to przedstawiciele żydowskiej galilejskiej biedoty .
  7) Wszyscy „święci ewangeliści” to żydzi.
  8) Inny żyd,  „św. Jan Chrzciciel”, którego katolickie święto miało podstępnie zastąpić naszą pogańską słowiańską Kupalnockę, to ewidentny wyznawca judaizmu. Nie był nawet krystowiercą.

  Rzeczywistym twórcą krystowierstwa był żyd Szaweł/Paweł – obywatel rzymski i agent Sanhedrynu. Utworzone przez niego krystowierstwo było w sumie zreformowanym judaizmem dla nieobrzezanych gojów. Naturalnie, że później na przestrzeni wieków krystowierstwo obrastało we własne dogmaty, „nauki” i obrzędy, uległo wpływom pogańskim: greckim, rzymskim, a na naszych ziemiach słowiańskim, oddalając się od judaizmu. Ale nigdy nie odcięło się od judaistycznych korzeni i nadal pozostaje bękartem judaizmu. I przez to właśnie, a także przez kult żydowskich idoli i żydowskich świętych w pełni zasługuje na przedrostek żydo-.
  Tak więc zarówno zwrot żydo-katolicyzm, jak i żydo-kk są w pełni uzasadnione, bez względu na późniejsze historyczne zmiany oblicza żydo-krystowierczego kultu, doktryny i obrzędów.

  I wciąż mnie zastanawia – dlaczego gorliwi katolicy „patrioci” tak wypierają się żydogenności i żydowskości ich wiary i ich guseł, będących wszak – co widać gołym okiem – kultem żydzizmu – kultem żydowskich idoli: Jahwe, Joszue, Miriam, apostołów, ewangelistów i kogo tam jeszcze.  Sami zresztą także propagują żydowskie wymysły zwane „Pismem świętym starego i nowego testamentu” – i wypierają się żydowskości ich żydo-kk.
  Czyż to nie dziwi?
  Czyż nie jest to schizofrenia?

  Polubione przez 2 ludzi

 13. PS

  No i to jeszcze, bo o tym zapomniałem – katolicka „ziemia święta” to Izrael, starożytne Judea i żydowska Galilea. A mimo to odżegnują się od przedrostka żydo-.

  Polubione przez 2 ludzi

 14. andrzej

  „Czyż nie jest to schizofrenia?”

  Wychodzi na to, że szczepiący się pewnie też cierpią na schizofrenię, bo ile to zewsząd słychać o szkodliwości podawanych preparatów, a oni lgną do podsuwanych przez żyda zastrzyków niczym muchy do gówna.
  ***
  „Czyż to nie dziwi?”

  A jakże! Dziwi!

  Z żydo-katolikami bywa tak, gdy mówisz mu, że nadaremne jego wysiłki, które czyni na klawiaturze w walce z żydowskością, kiedy on sam przecież za każdym razem będąc w kościele wychwala żydowskich idoli, to patrzy na człowieka, jak wół na malowane wrota. Więc bądź tu mądry i pisz wiersze?

  Polubienie

 15. Andrzeju,
  jest jednak pewna różnica między szczepanami dającymi się zaszprycować śmiercionkami, a żydo-katolikami „oświeconymi” – większość szczepanów słucha tylko tv i jest sterowana  srajtfonami. Nie mają więc pojęcia o tym, czym są śmiercionki. Oni wierzą w ich zbawienność i dobroczynność. Natomiast oświeceni żydo-katolicy, znający żydo-biblię, nie mogą nie wiedzić o tym, że np:
  – Joszue w ósmym dniu zaniesiony został do judaistycznej świątyni, gdzie go obrzezano.
  – Jego mamuśka poddała się tam 40 dni po połogu judaistycznemu obrzędowi „oczyszczenia”.
  – Z rodziną jako 12-letnie dziecko brał udział Joszue w pielgrzymce do świątyni jerozolimskiej z okazji judaistycznego święta.
  – Sam osobiście wraz z „apostołami” także chodził na pielgrzymki do judaistycznej świątyni w Jerozolimie.
  – Chodził w Nazarecie do synagogi, a nawet czytał tam „proroctwa” Izajasza z żydowskiej biblii Tanach i twierdził, że się w jego osobie sprawdzają.
  – Obchodził żydowskie judaistyczne święta – wszak tzw. „ostatnia wieczerza” była judaistyczną „paschą”.
  – A w dziejach apostolskich opisany jest spór „kościoła jerozolimskiego” z Szawłem-Pawłem, który chciał przyjmować do sekty nieobrzezanych gojów, podczas gdy „kościół jerozolimski” upierał się przy konieczności ich obrzezywania. Dopiero przez upór Szawła z tego zrezygnowano. Wcześniej wszyscy „pierwsi krystowiercy”, a więc wyznawcy sekty zmarłego Joszue byli obrzezanymi żydami.
  To jak można wypierać się żydowskości tej sekty?

  Polubione przez 2 ludzi

 16. andrzej

  Andrzeju,

  no i oczywiście bajka o dziewicy, która bez ingerencji męskiego penisa w wzwodzie urodziła dziecko w co żydo-katolicy XXI wieku nadal wierzą.

  Polubienie

 17. Edward.

  https://wiadomosci.wp.pl/trojmiasto/szkola-chciala-zmniejszyc-liczbe-godzin-lekcji-religii-arcybiskup-nie-przychyli-sie-6683129512295392a
  Prawdziwe rzeczy tutaj się pisze ale rzeczywistość w Polsce jest taka
  ze dyrektorzy szkół proszą okupanta watykańskiego o zmniejszenie
  lekcji religii w szkole.Wiec czas odłożyć pióra (komputer) na bok i
  wyruszyć w teren aby wypędzić siłą zbrodniarza watykańskiego ze szkół.

  Polubienie

 18. jankop

  No popatrzcie tam wszystkich niemal zaszczepiono i….

  Izrael, niegdyś lider w światowym wyścigu w walce z COVID-19, stał się na początku września krajem z najwyższym wskaźnikiem infekcji na mieszkańca – podał Johns Hopkins University w Baltimore.

  Kraj gromadzi szczepionki na czwartą dawkę. „Nie wiemy, co się stanie. Mam nadzieję, że nie dojdzie do tego w ciągu sześciu miesięcy i trzecia dawka będzie działać dużej” – powiedział dyrektor w izraelskim ministerstwie zdrowia Nachman Ash
  https://www.mp.pl/covid19/covid19-aktualnosci/279306,izrael-ponad-10-tys-nowych-zakazen
  https://pulsmedycyny.pl/byli-liderem-w-walce-z-covid-19-w-izraelu-duzo-zakazen-przygotowuja-sie-na-czwarta-dawke-szczepionki-1127245

  Polubienie

 19. jojo

  HARMONIA OS

  …..Bidena niemal natychmiastową zapowiedź blokady HarmonyOS w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. SZAP ma także lobbować wśród rządów podległych sobie państw (szczególnym naciskom ma podlegać Europa Środkowo-Wschodnia, a więc zapewne także III RP) za dyskryminacją chińskiego producenta. Z tego punktu widzenia będzie to ważny test dla władz III RP, który z jednej strony pozwoli oszacować stopień jego poddaństwa wobec zamorskiego pryncypała, a z drugiej, siłę rosnących wpływów chińskich i narodowych w Polsce. Podprogowy przekaz prezydenta Bidena dla obywateli amerykańskich jest jednak smutniejszy. Jego deklaracja może zostać odebrana tak, jakby chciał powiedzieć społeczeństwu: „Przykro nam, nie możecie mieć tego innowacyjnego i nowatorskiego systemu, bo tego wymaga interes narodowy Stanów Zjednoczonych. Cały świat to ma, ale wy należycie do gorszego sortu, więc tego nie dostaniecie”. To zdecydowanie nie jest pokaz siły, ale bezradności amerykańskiej klasy politycznej. Przy jednoczesnym braku szacunku dla swoich obywateli jest to gra, która dla SZAP może skończyć się secesją i ponownym samostanowieniem o sobie takich regionów jak Teksas, Kalifornia czy Alaska. Jednocześnie jest to strategiczna wygrana Chińskiej Republiki Ludowej, szansa dla świata na odejście od kultu pieniądza i wyrwanie się spod jego władzy, a dla Polski sposobność na odbudowę swojej autonomiczności po ponad 30 latach upokorzeń i grabieży.
  https://www.nowoczesnamysl.pl/2021/09/14/harmonia-os/

  Polubienie

 20. Pingback: Zasługi świętych Kościoła w Polsce? | WIERNI POLSCE

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.