Koń (trojański) jaki jest, każdy widzi?

Jeszcze o instytucji Kościoła w Polsce – głos ma katolik, Krzysztof Zagozda

______________________

Dla Kościoła socjalizm, który przechodził na pozycje narodowe (dopiero od 1956r., po odsunięciu Żydostwa od władzy) i tworzył państwo świeckie, był nie do przyjęcia. Pozbawiał go całkowicie władzy politycznej i ograniczał materialnie, a mówiąc wprost ograniczał pasożytnictwo Kościoła. Odebrano Kościołowi część ziemskich majątków, zmniejszono państwowe dotacje. Jeśli uwzględnić antypolską działalność Kościoła i ekonomiczne pasożytnictwo, utrzymywanie tej instytucji przez polskie społeczeństwo wydaje się szkodliwym i niczym nieuzasadnionym politycznym absurdem.

Przeczuwająca utratę władzy Żydo-bolszewia staje się w 1954r. inicjatorem powołania ATK w Warszawie (przewodziła tej inicjatywie zbrodniarka L.Brystiger, która ponoć nawróciła się w Laskach, tak miłych sercu S.Wyszyńskiego -?) – zaczyn wspólnego frontu walki antypolskich Żydów i antypolskiego Kościoła przeciw PRL – przeciw Polsce i Polakom.

A zatem socjalizm narodowy oraz świeckość państwa PRL były wrogiem śmiertelnym Kościoła, który właśnie po 1956r. zdobył naturalnego sojusznika w walce z PRL-em. Tym sojusznikiem stali się Żydzi – niedawna Żydo-bolszewia -, którzy w 1956r. utracili w Polsce władzę – niestety nie całą, dlatego ostatecznie Polska i Polacy przegrali w 1990r., a w miejsce PRL pojawiła się IIIŻydo-RP/Polin – żydowski reżim sterowany z Waszyngtonu, Londynu i Tel Avivu. Oczywiście żydo-katolicki Kościół znalazł się wśród czerpiących profity zwycięzców.

Dariusz Kosiur

__________________________

Koń (trojański) jaki jest, każdy widzi?

26.10.2013

Któż znałby Hektora, gdyby Troja była szczęśliwa?

bp Stanisław Kostka Łukomski

Październik to miesiąc, w którym zawsze silnie nurtują mnie pytania dotyczące zmian, jakie zaszły w łonie Kościoła katolickiego w Polsce po roku 1945. Dlaczego właśnie w październiku? Bo w karty tego miesiąca na stałe wpisała się na wskroś tajemnicza śmierć polskiego biskupa, śmierć, która do dziś waży na losach Polski i Kościoła, śmierć, o którą nikt się głośno nie upomina. 26 października 1948 r. ceremoniom pogrzebowym Prymasa Augusta Hlonda przewodniczył – powszechnie uznawany za jego następcę – biskup łomżyński Stanisław Kostka Łukomski, sekretarz Episkopatu Polski. Nikt wówczas nie podejrzewał, że dwa dni później umrze on w tym samym szpitalnym łóżku co dotychczasowy zwierzchnik polskiego Kościoła! Zaskakujące, nieprawdaż?

Ale po kolei. Nazajutrz po pogrzebie Prymasa Hlonda z Warszawy w kierunku Łomży wyruszył samochód, którym podróżowali: bp Stanisław Kostka Łukomski, ks. kanonik Henryk Kulbat oraz Aleksander Sokołowski – kierowca biskupa. Z nie do końca ustalonych przyczyn (nieoficjalna wersja mówi o podpiłowanej kierownicy) pojazd uderzył w drzewo rosnące tuż przy krawędzi szosy. Poszkodowanych opatrzono w szpitalu w Ostrowi Mazowieckiej. Biskupa Łukomskiego odwieziono zaraz potem karetką do szpitala sióstr Elżbietanek w Warszawie (stukilometrowa podróż trwała aż cztery godziny!). Następnego dnia stan chorego nagle pogorszył się i biskup zmarł. Co ciekawe, kierowca biskupiego samochodu wkrótce zatrudnił się w strukturze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego zajmującej się inwigilacją duchowieństwa. Zastanawia też fakt, że ks. Henryk Kulbat jakby „zapomniał” o całym zdarzeniu i nigdy publicznie nie wypowiedział się na jego temat, ani nie podniósł żądania wyjaśnienia wszystkich okoliczności śmierci biskupa! Co więcej – nie uczynił tego żaden inny oficjalny przedstawiciel Kościoła katolickiego, nawet po upadku tzw. komuny! (Nie inaczej przedstawia się sprawa zamordowanych w latach 1980-91. stu kilkunastu księży na czele z ks.J.Popiełuszko. – D.Kosiur)

Kim był biskup Stanisław Kostka Łukomski i komu mogło ewentualnie zależeć na jego śmierci? Jako zwolennik narodowej demokracji, a także przyjaciel Romana Dmowskiego i gen. Józefa Hallera, nigdy nie uznał porządku, jaki zapanował w Polsce po zamachu majowym 1926 r., a podczas obu okupacji i po zakończeniu II wojny światowej wspierał konspiracyjne ugrupowania ruchu narodowego. (W 1947r.Federacja Organizacji Narodowo-Katolickich „Unia” wyrażała zadowolenie, że II w.św. zlikwidowała polski ruch narodowy i polskich nacjonalistów – Kościół nie będzie nigdy wspierał nacjonalizmu. – D.Kosiur.) Polityczne sympatie i ortodoksyjna bezkompromisowość powodowały, że wciąż rosły szeregi jego wrogów. Było to szerokie spektrum: począwszy od przedwojennych wolnomyślicieli, socjalistów, lóż masońskich, piłsudczykowskiej sanacji, aż po utrwalaczy tzw. władzy ludowej. Ci ostatni przygotowywali biskupowi pokazowy proces sądowy, jednak jakość zebranych przeciw niemu „dowodów” była tak licha, że rozśmieszyła nawet stalinowskich prokuratorów. Czy to wówczas w białostockim Urzędzie Bezpieczeństwa podjęto decyzję fizycznego pozbycia się ks. Łukomskiego? A może rozkaz przyszedł z Warszawy? Brak jakiegokolwiek zainteresowania sprawą ze strony Instytutu Pamięci Narodowej uniemożliwia dziś uzyskanie odpowiedzi na te pytania.

Kłamstwem byłoby twierdzenie, że poglądy i postawa biskupa łomżyńskiego nie rodziły opozycji w samym Kościele. Wręcz przeciwnie. Posługując się modnym do niedawna dualizmem można by powiedzieć, że ks. Stanisław Łukomski reprezentował „narrację Niepokalanowa”, z którą konkurowała (dziś okazuje się, że czyniła to nadzwyczaj skutecznie) „narracja Lasek”. Tę pierwszą powszechnie określa się mianem Kościoła integrystycznego, a drugą – otwartego (jak założona przez Żydów antypolska, szowinistyczna i syjonistyczna Otwarta Rzeczpospolita – D.Kosiur). Było też coś dodatkowego, coś, co dodawało pikanterii stosunkom biskupa łomżyńskiego ze środowiskami „Kościoła otwartego”: przed- i powojenne bezpodstawne zarzucanie mu antysemityzmuTwórcy i współpracownicy ośrodka w Laskach to w dużej mierze prozelici (jak np. Zofia Landy, krewna bp. Bronisława Dembowskiego – kapelana Lasek, uczestnika spisku w Magdalence), stąd resentymenty o charakterze narodowościowym i ekumenicznym miały wymiar szczególny.

Mało kto wie, że to właśnie w kościele w Laskach odbyło się pierwsze w Polsce (10 stycznia 1962 r., a więc jeszcze przed obradami Soboru Watykańskiego II) nabożeństwo ekumeniczne zorganizowane przez ks. Bronisława Dembowskiego!

Równo rok temu nad tragiczną śmiercią bp. Łukomskiego pochylili się dziennikarze tygodnika Uważam Rze, którzy wskazując na ubecką rękę sprawczą skwapliwie podważyli tezę o możliwości objęcia przez niego urzędu prymasowskiego. Argumenty podnieśli dwa. Po pierwsze wytknęli mu zbyt zaawansowany wiek, choć wcale nie byłby on najstarszym dwudziestowiecznym prymasem-elektem (nota bene Jorge Mario Bergoglio objął tron papieski w 77 roku życia). Drugi argument był innej natury, choć równie schopenhauerowski: Dziś wiemy, że przed śmiercią wskazał on (Prymas Hlond) na swojego następcę młodego biskupa Stefana Wyszyńskiego z Lublina. A co wiemy tak naprawdę? Niewiele. Oficjalna – a zarazem nieweryfikowalna – wersja mówi o tym, że tę zaskakującą wolę Kardynał August Hlond przekazał na łożu śmierci swojemu sekretarzowi, ks. Antoniemu Baraniakowi. Nie było żadnych innych świadków tego – niezwykle ważnego przecież – zdarzenia, choć choremu prymasowi posługiwała spora grupa księży i zakonnic. Pius XII (Wyjątkowo nieprzychylny Polsce, kwestionował polską granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej – Kościół uznał tę granicę dopiero w 1972r. -, wzywał do rewizji postanowień poczdamskich. – D.Kosiur) nie podważył przedstawionej mu wersji wydarzeń i godnością arcybiskupa gnieźnieńskiego obdarzył wychowanka Lasek – ks. bp. Stefana Wyszyńskiego.

Ks. bp Antoni Baraniak to postać ciekawa choćby z tego względu, że jest jednym z tych hierarchów Kościoła, którzy pośmiertnie cieszą się niesłabnącą estymą środowisk lewicowych z Gazetą Wyborczą na czele. Przez wielu nazywany był szarą eminencją Episkopatu, a przeze mnie – Józefem Retingerem w sutannie, gdyż zewnętrznie i z racji charakteru swojej służby jako żywo przypominał sekretarza gen. Władysława Sikorskiego. Karierę rozpoczął bardzo szybko, bo już w wieku 29 lat został osobistym sekretarzem prymasa Augusta Hlonda, a później – w wyżej naszkicowanych okolicznościach – nowego prymasa, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wielu wskazywało go też jako najbliższego przyjaciela ks. bp. Karola Wojtyły. Za zgodą władz komunistycznych wszyscy trzej ( ks. ks. Wyszyński, Wojtyła i Baraniak) czynnie uczestniczyli w sesjach Soboru Watykańskiego II, a ks. Baraniak wpisał się w soborowe annały jako promotor ONZ-owskiej koncepcji zmiany kalendarza na 13-miesięczny.

.

Nie wiem, jak potoczyłyby się losy Kościoła katolickiego w Polsce, gdyby nie zagadkowa śmierć bp. Stanisława Kostki Łukomskiego. Nie wiem, czy jego hipotetyczne prymasostwo mogłoby ocalić Kościół w Polsce w taki sposób, w jaki on sam ocalił przed zniszczeniem zaminowaną już przez Niemców łomżyńską katedrę. Nie wiem także, czy ewentualni kontynuatorzy jego  misji wykazaliby tyle samo niezłomności i hartu ducha. Wiem jedno: wokół tej postaci od sześćdziesięciu pięciu lat panuje dziwna zmowa milczenia, a publiczne artykułowanie narzucających się pytań dotyczących okoliczności jej śmierci nie przysporzą mi sympatii w kręgach Kościoła posoborowego.

Autor: Krzysztof Zagozda

za: https://konserwatyzm.pl/kon-trojanski-jaki-jest-kazdy-widzi/

____________________________________

wytłuszczenia w tekście: D.Kosiur

32 Komentarze

Filed under Polityka

32 responses to “Koń (trojański) jaki jest, każdy widzi?

 1. Pingback: Koń (trojański) jaki jest, każdy widzi? | WIERNI POLSCE

 2. Co widzicie?,a raczej KOGO !.
  Rozpoznajecie?.

  Z.r.o.d.l.o; internet.

  Polubienie

 3. Podobny do Pażdziocha.

  Polubienie

 4. P. B. XVI.
  Mowia.
  „Maja oczy,a NIE WIDZA”.
  Nie jestem z „ludu ciemnego”,o
  ktorym mowi niejaki Jacek K.

  Polubienie

 5. Jacek

  Elżbieta Witek
  @elzbietawitek
  Poseł Grzegorz Braun przekroczył dzisiaj kolejną granicę. Nie ma miejsca na groźby karalne w polskim Parlamencie, ani w całej przestrzeni publicznej. W związku z dzisiejszymi słowami skierowanymi wobec ministra Niedzielskiego składam zawiadomienie do prokuratury.
  3:16 PM · 16 wrz 2021·Twitter for Android

  Polubienie

 6. „Nasze dziedzictwo”.
  Min 5;25 – w.a.z.n.e.

  Z.r.o.d.l.o ;Kompozytor P.i.e.k.n.a.

  Polubienie

 7. jasio

  Kłamstwa parcha Gadowskiego.

  Polubienie

 8. olek

  MK TV o szmatach „Konfederacji” pod skrzydłami pisu

  Polubienie

 9. U p.GADowskiego, palce pracuja
  „To Nie Slowa,lecz Symbole Rzadza
  Swiatem”.Jaka L,?.
  Mowa ciala,mowi za siebie rowniez.
  Mimo szczerych checi, nie
  moge miec sympatii do wyzej wymienionego.Cos jest w tej twarzy, ktora patrzy na mnie z ekranu.

  Polubienie

 10. Dla kolegi pytam

  Czy na tej stronie czci się agresję związku sowieckiego na Polskę?

  Polubienie

  • paziem

   Jakiej kolega spodziewa się odpowiedzi na swoje wyjątkowo głupie pytanie?
   Czy kolega jest z IPN, czy może z jakiejś innej ” wyklętej” organizacji niepełnosprawnych umysłowo ?

   Polubienie

   • Dla kolegi pytam

    To było raczej uproszczenie, ponieważ skrajne opinie dość mocno mnożą się tu w sprawie kościoła katolickiego i polityki kapitalistycznej gospodarki „wolnorynkowej”, wykazuje się natomiast pewną pasywność w sprawach pilityki Związku Sowieckiego i jej wrogości do Polski.

    Polubienie

   • paziem

    Zacznę od korekty językowej. „Sowiet” to po polsku „rada”, a zatem pisząc po polsku należy pisać o Związku Radzieckim. Popularyzowane przez amerykańsko -żydowskich okupantów Polski określenie sowiet , sowieci, jest zabiegiem socjotechnicznym, który ma programować a priori negatywny stosunek Polaka do Rosji i Rosjan. O relacjach polsko – rosyjskich ( historycznie w pewnym okresie określanymi polsko- radzieckimi) piszemy od 11 lat, od początku istnienia tego portalu. Nie wpisujemy się jednak w prymitywną propagandę antyrosyjską i nie mającą przyszłości politykę wrogości do Rosji i Rosjan. Taka polityka jest jądrem żydowsko-amerykańskiej, czy szerzej anglosasko-żydowskiej polityki w Europie Środkowo-Wschodniej, uprawianej ze szczególnym nasileniem i intensywnością w stosunku do Polaków, którzy wytypowani zostali na najważniejsze narzędzie w cynicznej polityce anglosasko-żydowskiej w celu osłabiania Rosji. Efektywność tego jest niewielka, ale strata dla polityki i interesów polskich dotkliwa. Kto tego nie rozumie, ten nie powinien zajmować się polityka polską.
    Jeśli kogoś stać na obiektywną refleksję ten powinien wiedzieć, że tak ” diabolizowany przez Żydów” J.Stalin zrobił dla Polski więcej dobrego niż tzw. rząd londyński i cała tak menażeria sanacyjna, o tzw. ” żołnierzach wyklętych” nie chce mi się w ogóle mówić, gdyż to nieszczęśliwi, tragiczni Polacy wykorzystani przez debilnych dowódców i zbrodniczych, antypolskich polityków nazywających siebie ” polskimi politykami”, którzy zasługiwali na najwyższy wymiar lary , a obecnie na wyjątkowe potępienie. Nie doczekamy się tego jednak do czasu, aż nie wyrzucimy na śmietnik zdrajców okragłostołowych PiS, PO, Lewicę, PSL, rydzkowców, korwinistów, postgiertychowskich bękartów z ” wyruchu narodowego” i hołotę sorosowską ( w odcieniach tęczy, izraelskiego błękitu, zielonych obłąkańców) oraz żydokatolickich prowokatorów w rodzaju Brauna i Bakiewicza.

    Polubione przez 2 ludzi

   • Dla kolegi pytam

    Czy mógłby paziem mi wytłumaczyć co takiego Polska otrzymała dobrego od Stalina? Rosja napadając na Polskę nie mogła sobie pozwolić na przekroczenie Wisły przez wehrmacht,bo było by za późno na obronę. Samego faktu mordowania Polaków w 39 roku, nie można lekceważyć. Decyzje Stalina wobec Polski i Polaków wynikały z chłodnych kalkulacji wojennych, i możliwości Rosji wynikającej z nowej mapy świata.

    Polubienie

 11. 21 czerwca 1990 r. Senat KUL jednogłośnie zatwierdził uchwałę Rady Wydziału Nauk Społecznych o nadaniu doktoratu honoris causa byłemu doradcy Prezydenta USA prof. Zbigniewowi Brzezińskiemu „za wkład w rozwój nauki oraz za zasługi dla narodu i kultury chrześcijańskiej w Polsce i na świecie”.

  https://www.kul.pl/doktor-honoris-causa-kul-zbigniew-brzezinski,art_11697.html

  Jako doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego USA, Brzeziński działał m.in. na rzecz wsparcia opozycji antykomunistycznej, w tym „Solidarności” w Polsce i mudżahedinów w Afganistanie.

  Polubienie

 12. Przemek

  Polubienie

 13. Mars

  Za :
  https://wiadomosci.wp.pl/wybory-w-rosji-wynikow-nie-ma-a-i-tak-wiadomo-kto-wygra-6684167237286400a
  Władimir Putin jest coraz mniej popularny w Rosji. Ale partia władzy i tak wygra wybory. – Od 2020 roku reżim stał się de facto dyktaturą opartą na nihilizmie prawnym – mówi dla Magazynu WP była szefowa Wydziału Politycznego Ambasady RP w Moskwie, obecnie analityczka Ośrodka Stsudiów Wschodnich, dr Maria Domańska.

  Polubienie

  • paziem

   Toronto, fizyczny ( do emerytury), a umysłowy w dalszym ciągu- niewolniku zaoceanicznego Gułagu, patrzenie na stosunki polsko-rosyjskie wyłącznie przez pryzmat osoby W. Putina jest oznaką analfabetyzmu politycznego. ” Analitycy” OSW, to marionetki opłacane z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Wolności, czyli po prosu umysłowi niewolnicy, jak ty. Polacy wreszcie musza uzmysłowić sobie, że USA prowadzą wojnę przeciwko Polsce od 40 lat. Kto tego nie pojął ( jak ty Toronto, niewolniku zaoceaniczny), to nie nadaje się do żadnej poważnej dyskusji.

   Polubione przez 1 osoba

 14. Toronto

  J.Stalin zrobił dla Polski więcej dobrego niż tzw. rząd londyński i cała tak menażeria sanacyjna,
  __________________
  Zrób sobie baner z powyższym tekstem, powieś nad łóżkiem i wbijaj w swój pusty łeb każdego dnia zamiast mordować konia.
  „Międzynarodówkę” śpiewaj sobie sam, bo jako syjonistyczna małpa znasz ją jak mało kto. Ona teraz jest szczególnie na czasie na całym spedalonym Zachodzie – macie w końcu, wy, syjonistyczni Żydzi, swój wymarzony obóz internacjonalistyczny.
  D.Kosiur
  __________________

  Towarzyszu „paziem” ponieważ jest weekend to taki mały prezent dla ciebie. Słuchaj i wizualizuj sobie w umyśle stare dobre czasy Stalina i komunistycznego czerwonego bydełka, które same zrzucało stonkę na Polskę oskarżając o to Stany Zjednoczone. Tacy to byli cudowne komuchy. Towarzyszu łezka ci się ze wzruszenia z pewnością zakręci.

  Polubienie

  • paziem

   Toronto, zakuty łbie, wytresowany w zaoceanicznym Gułagu, ja nigdy nie doświadczyłem ukąszenia Kominternu, w żadnym okresie swojego życia. Natomiast jak czyta się twoje wypociny, to zupełnie jakby się czytało gazetki KOR-u. W twojej retoryce zresztą cały czas pobrzmiewa echem jąkanina Adasia Michnika i charkot Kuronia, może ty z tych samych zastępów ” czerwonego harcerstwa” mcdonaldowy jełopie?!

   Waszym żydowskim hymnem są słynne mury, którymi namiętnie odgradzaliście się od normalnego świata żyjąc wśród bredni waszych rabinów. Innym staraliście się zburzyć mury żeby dobrać się do ich majątku.

   Polubienie

   • Piskorz

    J.Stalin zrobił dla Polski więcej dobrego „” NAWET WTEDY, GDY GŁUPA LUDOJAD PALIŁ PRZED GEN SIKORSKIM MÓWIĄC. ŻE POLSCY OFICEROWIE SĄ ZAPEWNE GDZIEŚ /?/ NA SYBERII !! PS ŚCIERWO DOBRZE WIEDZIAŁO- JAKI LOS ICH SPOTKAŁ.

    Polubienie

  • Toronto

   @Piskorz
   Towarzysze Kosiur i „paziem” usunęli przed chwilą mój wpis nie mając kontrargumentów. Również twój wpis towarzysze usuną. Jedynie co towarzyszom wychodzi to obelgi na prawdę.

   Polubienie

   • Piskorz

    Toronto , jeden już usunęli..!!

    Polubienie

   • paziem

    Piskorze i Marsy-Toronta-Autobahny-fiesty i inna swołocz do parafii do księdza proboszcza zgłaszać żale , albo do ambasady okupanta USA , i przestać zaśmiecać ten portal. Albo z żonką na grzyby lub do McDonalda. Poziom zaoceanicznego WUML-u , to nie pod tym adresem. Proponuję jakieś młodzieżowe blogi lub ojca Rydzykowych tumanów.

    Jak mało kasy na spłacanie odsetek, to truchtem do Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, u nich tam drukowanej kasy w chu…a :))))

    Polubione przez 1 osoba

 15. W 1956r. S.Wyszyński odnawia Śluby Narodu Polskiego – w jakiej intencji?

  W sytuacji, gdy prawie cały kraj został opanowany przez wojska szwedzkie i rosyjskie, król Jan II Kazimierz Waza (w latach 1646-48 kardynał Kościoła) złożył we Lwowie w 1656r. tzw. Śluby lwowskie. Obiecał, że poprawi sytuację szlachty, chłopów i mieszczan, kiedy tylko kraj zostanie uwolniony spod okupacji. Jednak Polska musi być nadal poddaną Rzymu, czyli żydo-katolickiego Kościoła, co symbolizuje oddanie Rzeczpospolitej pod opiekę Matki Bożej, którą w Ślubach lwowskich Jan II Kazimierz Waza nazwał Królową Korony Polskiej.

  A więc sytuacja materialna szlachty, chłopstwa, mieszczaństwa, czyli całego polskiego społeczeństwa była zła – za sprawą Kościoła (I RP w interesie Kościoła próbowała narzucić Rosji i Szwecji żydo-katolicyzm) i Żydów trwał gospodarczy upadek Polski.
  Kwestię żydowską wyjaśnił prof. Jan Rutkowski:

  „W XVII w. życie gospodarcze w Polsce znajdowało się całkowicie w rękach Żydów.” – „Zarys gospodarczych dziejów Polski” 1923r. s.221

  26 sierpnia 1956, a więc po pamiętnym czerwcu 1956, gdy Żydostwo (Żydo-bolszewia) utraciło w PRL władzę, na Jasnej Górze kard. S.Wyszyński składa Śluby Narodu Polskiego – odnawia oddanie Polski w opiekę Matce Bożej, Królowej Polski. – Przed kim miałaby Polskę chronić, czyżby przed Polakami -?

  Polubione przez 1 osoba

 16. Moi drodzy.
  WIECEJ jest takich Uhonorowanych,
  przez rzadzacych III.R.P.
  P. Wiktor Juszczenko – od
  Pomaraczowej Rewolucji,wielki przyjaciel L.J.K, i innych”elit”.
  *Tytul doctora honoris-causa
  Uniwersytetu im.Marii Curie Sklodowskiej, w roku 2000.
  *Czlowiek Roku”Wprost”,w roku
  2004,jako drugi Cudzoziemiec
  *Order Orla Bialego, w roku 2005.
  *Nastepny doktorat honoris-cause
  Katolickiego Uniwersytetu im.J.P.II,
  w roku 2009.
  *Krzyz Wielki Orderu Odrodzenia
  Polski,w roku 2009.
  Kto Sprawowal rzady,w tych latach?.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.