Wystąpienie A. Łukaszenki w dniu 17 września 2021 r. w Mińsku.

Białoruś_konferencja_9_08_2021_2

Lud białoruski formował się w jeden naród w niewyobrażalnych doświadczeniach.

Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko powiedział o tym 17 września 2021 r. na forum sił patriotycznych „Symbol jedności” poświęconym Dniu Jedności Narodowej
Cała historia nieraz trudnej i dramatycznej drogi Białorusi do zdobycia i zachowania państwowości wielokrotnie potwierdzała starożytną mądrość, że siła jest w jedności – podkreślił Aleksander Łukaszenko.

„My, Białorusini, wiemy, co to znaczy zadowalać interesy narodowe innych ludzi, czyjeś wygórowane ambicje geopolityczne, stracić połowę ojczyzny, stracić kontakt z bliskimi i przyjaciółmi na 20 długich lat” ( chodzi o Białoruś w latach 1921-1939 – P.Z.) – powiedział prezydent. Według niego, w ciągu tych kilkudziesięciu lat ponad 4 miliony ludzi żyjących na terenach okupowanych przez Polskę zostało pozbawionych prawa do posługiwania się językiem ojczystym, nauki w szkołach narodowych, rozwijania swojej oryginalnej kultury i po prostu nazywania się Białorusinami.

Dla większej przejrzystości, za namową prezydenta, na forum pokazano mapę Białorusi z 1921 r., kiedy terytorium kraju było kilkakrotnie mniejsze od współczesnego.

Białoruś_międzywojnie_mapa_Łukaszenko

 

„Spójrzcie, gdzie była Białoruś, rozdarta, rozszarpana, podzielona… Czy to było sprawiedliwe? Nie. 20 lat ludzie byli dręczeni, wyśmiewano się z nich, zabroniono rozmawiać tak, jak chcieli, nie mówiąc już o tym, że dzieci nie miały się gdzie uczyć, była polonizacja, polonizacja tej części Białorusi. Nie mogliśmy tego zaakceptować – podkreślił białoruski przywódca.

„Nie ma nic dziwnego w tym, że 17 września 1939 r. mieszkańcy Zachodniej Białorusi spotkali Armię Czerwoną jako wyzwoliciel. Ze łzami w oczach i kwiatami” – przypomniał białoruski przywódca. „Przypominają o tych spotkaniach archiwalne zdjęcia, które są starannie przechowywane w starych rodzinnych albumach.”

„Tak, dzisiaj nie jesteśmy w stanie uciszyć nacjonalistów wszelkiego rodzaju, potomków kolaborantów, przyrównujących to wydarzenie z atakiem nazistowskich Niemiec na Polskę. Ale możemy i musimy wreszcie, bez wahania, odpowiedzieć faktami, co zaczęliśmy czynić – podkreślił Aleksander Łukaszenko.

Przypomniał, jak do połowy września 1939 r. Polska poniosła druzgocącą klęskę w wojnie z Niemcami, wojska polskie zostały pokonane, a rząd uciekł do Wielkiej Brytanii. Polska jako państwo przestała istnieć, a nad Zachodnią Białorusią, która była częścią nieistniejącej już Polski, zawisł cień nazizmu. „Po zwróceniu utraconych ojczystych ziem białoruskich władze sowieckie powstrzymały śmiertelne zagrożenie dla mieszkańców regionu na całe dwa lata” – powiedział szef państwa.

Zaznaczył, że w Polsce byli bardzo urażeni tym, że Białorusini w swoim państwie, zgodnie z konstytucją, postanowili w tym pamiętnym dniu świętować dzień zjednoczenia kraju. „Dlaczego się obrazili? To ziemie polskie. Okazuje się, że my je „ okupowaliśmy” – zaznaczył prezydent. W odpowiedzi na takie oskarżenia i wyrzuty Aleksander Łukaszenka powiedział, że historyczna decyzja o zjednoczeniu ziem w 1939 r. była prawidłowa i słuszna.

„W dniu 1 września 1939 r. Niemcy zaatakowały Polskę i w ciągu dwóch tygodni państwo polskie nie istniało. I gdybyśmy my, Armia Czerwona, nie przesunęli wtedy swoich wojsk na zachód, do Brześcia i Grodna, to byłoby faktem, że Niemcy zatrzymaliby się tam, na tej zachodniej granicy. Oni byliby już w pobliżu Mińska. I śmiem dziś powiedzieć, że jeśli w 1939 r., dwa lata przed hitlerowskim atakiem na Związku Radzieckiego, Niemcy byliby pod Mińskiem, obawiam się, że nie byłoby Wielkiego Zwycięstwa w 1945 r. Jeden skok do Moskwy – i nie byłoby Związku Radzieckiego. W związku z tym ten prewencyjny ruch Stalina na zachód i ponowne zjednoczenie zachodnich ziem Białorusi z pierwotnymi ziemiami białoruskimi był poprawny, sprawiedliwy i naturalny – jest przekonany prezydent.

Mówiąc o wydarzeniach z września 1939 r., głowa państwa białoruskiego zastanawiał się, dlaczego wówczas Polska nie obroniła swoich ziem i w ciągu dwóch tygodni poddała całe terytorium, w tym Grodno i Brześć? „Dlaczego tam nie umieraliście, skoro to wasza ziemia? Cóż możemy powiedzieć o ziemiach, kresach wschodnich, które wchodziły w skład Polski… Nasze dni byłyby policzone” – powiedział głowa państwa.

Zaznaczył, że panuje opinia, że Polacy nie mogli przeciwstawić się potężnej armii Niemiec. „ Zatem pojawia się drugie pytanie: dlaczego wasi protektorzy wam nie pomogli? Czy zauważyliście, dokąd zbiegł polski rząd? Do Wielkiej Brytanii. A Anglosasi byli wtedy silni. Dlaczego nie bronili Polski, jak obiecali? I jeszcze jedno pytanie: tak Polacy otrzymali śmiertelny cios 1 września (1939 r. – przyp. BELTA) ze strony swoich sojuszników. Przecież Niemcy były w ścisłym sojuszu z Polską do 1 września 1939 r., prowadzali się w objęciach. Polski rząd, rząd gotowy był, i to jest potwierdzane przez fakty archiwalne, postawić pomnik Hitlera na centralnym placu Warszawy. I ten właśnie Hitler w ciągu kilku miesięcy zdeptał Polskę – stwierdził szef państwa białoruskiego.

Aleksander Łukaszenko odrzucił wszelkiego rodzaju roszczenia wobec Białorusi za wydarzenia z września 1939 r., podkreślając, że w tym okresie naród białoruski ponownie uzyskał prawo do życia i rozwoju w granicach jednej republiki. W krótkim czasie mieszkańcy zachodnich regionów otrzymali bezpłatną opiekę medyczną, rozpoczęło pracę prawie 6 tys. szkół, uruchomiono państwowe uczelnie i teatry, powstały nowe fabryki i zakłady – przypomniał prezydent. We wszystkich miastach regionalnych i ośrodkach regionalnych ukazywały się białoruskie gazety i czasopisma. „Zjednoczenie Białorusi w 1939 roku dało potężny impuls rozwojowi gospodarki, nauki, kultury. Ale najważniejsze jest to, że Białorusini się zjednoczyli. Byliśmy razem w walce przeciwko zwolennikom przywrócenia” wielkiej ” Polski i w walce z hitlerowskimi okupantami” – zaznaczył prezydent.

„Na polach bitew, w oddziałach partyzanckich i w podziemiu, mieszkańcy Zachodniej i Wschodniej Białorusi bez wahania ginęli za Ojczyznę. W tej najstraszniejszej i najbardziej okrutnej wojnie w dziejach ludzkości wzmacniała się i hartowała narodowa jedność zamieszkujących republikę Białorusinów, Rosjan, Ukraińców Polaków, Żydów i innych mniejszych narodów żyjący w republice – podkreślił Aleksander Łukaszenko. – W niewyobrażalnych doświadczeniach lud białoruski został uformowany w jeden naród.

za: https://www.belta.by/president/view/lukashenko-belorusskij-narod-formirovalsja-v-edinuju-natsiju-v-nemyslimyh-ispytanijah-460423-2021/  ( tłum. własne.- P.Z.)

Całość wystąpienia :

 

65 Komentarzy

Filed under Polityka

65 responses to “Wystąpienie A. Łukaszenki w dniu 17 września 2021 r. w Mińsku.

 1. Bili de kid

  „(…) Po zwróceniu utraconychb ojczystych ziem białoruskich władze sowieckie (…)”

  „(…) „W dniu 1 września 1939 r. Niemcy zaatakowały Polskę i w ciągu dwóch tygodni państwo polskie nie istniało (…)”

  „(…) W związku z tym ten prewencyjny ruch Stalina na zachód i ponowne zjednoczenie zachodnich ziem Białorusi z pierwotnymi ziemiami białoruskimi był poprawny, sprawiedliwy i naturalny – jest przekonany prezydent.(…)”

  „(…) Czy zauważyliście, dokąd zbiegł polski rząd? Do Wielkiej Brytanii. A Anglosasi byli wtedy silni. (…)”

  „(…) tak Polacy otrzymali śmiertelny cios 1 września (1939 r. – przyp. BELTA) ze strony swoich sojuszników. Przecież Niemcy były w ścisłym sojuszu z Polską do 1 września 1939 r., prowadzali się w objęciach. (…)”

  Co za brednie.

  Nie ma niczego takiego jak naród białoruski czy ukraiński, a te „państwa” zostały stworzone przez żydokomunę, na trupie Rosji, ale tez Polski, Czechosłowacji, Rumunii i Węgier.

  Polubione przez 1 osoba

  • paziem

   Brednie dotyczą czego kolego komentatorze: ucieczki polskich władz? istniejącej od 1934 deklaracji polsko-hitlerowskiej? kilkunastodniowej klęski militarnej armii polskiej? martwych sojuszów z Anglią i Francją?

   Kwestia istnienia narodu białoruskiego we wrześniu 1939 zgadzam się, że jest kwestią dyskusyjną.

   Polubienie

   • Bili de kid

    Ogólna wymowa tekstu/wypowiedzi przypomina brednie „ukraińskich nacjonalistów” o „wielkiej Ukrainie” i jej „rdzennych ziemiach” ozdabiane mapami obejmującymi m.in. Małopolskę Wschodnią.

    1. Żydokomuna niczego Białorusi nie zwróciła, żydokomuna Białoruś utworzyła z ziem gdzie wpływy państwa i kultury rosyjskiej nakładały się z wpływami państwa i kultury polskiej.

    2. Autor tekstu/przemówienia stawia inne wymagania definiujące państwowość polską i białoruską.

    3. Co to jest „ponowne zjednoczenie” ziem Białorusi z jej „pierwotnymi ziemiami” w 1939? Przecież to jest kompletny, ahistoryczny, alogiczny bełkot.

    4. Anglosasi we wrześniu 1939 militarnie nie znaczyli NIC i właśnie dlatego pchnęli Polskę do wojny z Niemcami.

    5. O jakim „ścisłym sojuszu” mowa? Czy polska udostępniała swoje poligony dla Wehrmachtu? Czy sprzedawała stal, ropę itd itp Hitlerowi?

    Polubienie

   • paziem

    Te pana wypowiedzi są rozczarowujące.

    1. Stalin, który, właśnie za żydowsko-anglosaską propagandą, nazywany jest żydo-bolszewikiem, postępował po prostu niezwykle przewidująco i pragmatycznie, kierując się interesem państwa rosyjskiego, a nie jakimiś sentymentami. Tzw. l
    kresy wschodnie, to bezsprzecznie ziemie ruskie, zamieszkałe przez lud ruski, przez stulecia prawosławny. W tym sensie Łukaszenko ma rację. Na tym samym fundamencie budował Stalin. Polonizacja tych terenów była nieudolna, bo dominowała pazerność wielkopańska, nieroztropne tolerowanie żydowskiej V kolumny oraz pozwolenie na antypaństwową działalność KK. Gdyby państwowość polska była pragmatyczna, to winna była uznać prawosławie za równorzędne wyznanie państwowe.

    2. Tego pana punktu w ogóle nie rozumiem, bo jest zdawkowe. Jeśli chodzi o państwowość białoruską, to tak naprawdę mamy z nią do czynienia dopiero za prezydentury A. Łukaszenki. To jest bardzo krótki okres, i oczywiście A. Łukaszenko na wyrost mówi o państwowości białoruskiej. Ale naród ma prawo do marzeń, a nawet do dążeń do trwałej państwowości, co nie będzie łatwe, gdyż takie procesy aby były trwałe, to muszą trwać raczej wieki. Najlepszym rozwiązaniem byłaby konfederacja państw słowiańskich Rosji, Polski, Ukrainy, Białorusi, Czech i Słowacji ( ale do tego potrzeba mądrych przywódców, sprzyjających okoliczności i woli politycznej). W atmosferze konfrontacji Zachodu ze Wschodem przetrwanie Białorusi jest wątpliwe, gdyż musi się coraz bardziej integrować z Rosją ( pytanie pozostaje jednak z jaką Rosją – bo jeśli z żydowsko-oligarchiczną, to wraz ze zmierzchem rządów Łukaszenki, co musi nastąpić chociażby naturalnie, będzie oznaczać faktyczną utratę nawet formalnej podmiotowości przez Białoruś)

    3. Ponowne zjednoczenie, to zjednoczenie z kulturą ruską i z prawosławiem.

    4. Oczywiście pisząc o słabości Anglosasów ( + nie zapominając o Francji) pisze pan oczywiste bzdury. Niemcy w sytuacji „teoretycznego” wywiązania się we wrze śnie 1939 r. ze zobowiązań sojuszniczych Anglii i Francji nie miałyby militarnie żadnych szans. Tylko, że politycznie liczenie na te sojusze było niewybaczalną naiwnością ( bo nie po to żydowski kapitał stworzył hitlerowskie Niemcy żeby je zawczasu niszczyć)

    5. Sanacyjna Polska nie byłą była w ścisłym sojuszu z Niemcami, ale jej zbliżenie z Niemcami było błędem. A jeszcze większym odrzucenie pragmatycznego i w pewnym sensie dalekowzrocznego sojuszu z ZSRR i Czechosłowacją.

    Polubienie

   • Bili de kid

    O jakich ziemiach białoruskich mówi Łukaszenko? Jak je definiuje? O przynależności ziem takich czy innych nie decyduje wyznanie mieszkańców a prawo międzynarodowe, ziemie znajdujące się obecnie w granicach Białorusi należały do państwa polskiego na mocy unii z Wielkim Księstwem Litewskim i jeśli ktokolwiek „je okupował” to właśnie Litwa i tam niech kierują „pretensje”.

    Prezydent Łukaszenko wypowiedział się stosunkowo niedawno i publicznie , że do żadnego „ruskiego świata” Białorusini nie należą, przypisywanie Stalinowi w 1939 roku woli jednoczenia „ziem ruskich” to absurd. Litewskie też jednoczył jak kosztem Polski przekazywał Litwie Wilno? Stalin grał takimi kartami jakie miał.

    Białoruś (jak i Ukraina) zostały stworzone przez żydokomune na trupie carskiej Rosji i to jest początek ich „państwowości”. Żadnych procesów narodo czy państwotwórczych, ani na Białorusi, ani na Ukrainie nie było i nie ma. To co obecnie istnieje to, upraszczając, skutek sabotażu prowadzonego na ziemiach Słowian przez obce agentury.

    Wielka Brytania militarnie we wrześniu 1939 nie istniała, nie była zdolna bronić się samodzielnie przed atakiem Niemiec w 1940.

    We Francji wola wojny z Hitlerem była żadna.

    We wrześniu 1939 Polska została zaatakowana z północy i zachodu przez Rzeszę, południa przez Słowację, wschodu przez ZSRR. Żeby tego uniknąć mogła zrobić tylko jedno – przyłączyć się do silniejszego, co w praktyce oznaczałby zaatakowanie z Hitlerem ZSRR.

    Polubienie

   • paziem

    Panie Billi, z tym prawem międzynarodowym , to pan już przegiął. Czy może to żart historyczny? Rozważania w kategoriach prawa narodów, to w polskich stosunkach politycznych zaczynają się gdzieś od biskupa Pawła Włodkowica ( spór z zakonem krzyżackim na soborze w Konstancji 1414-1418) . Wcześniej i później to wyłącznie ustalenia między monarchami, władcami, wodzami, – z pozycji siły, poddaństwa lub dynastycznego interesu. Ale tak naprawdę ” prawo międzynarodowe” to od zawsze aż o dzień dzisiejszy prawo tego kto dawniej miał więcej wojów lub chorągwi, następnie więcej czołgów i samolotów, a obecnie lotniskowców i rakiet itp.
    Proszę podać gdzie i kiedy Łukaszenko wyłączał się z ” ruskiego świata” – wyłączając dyplomatyczną sytuacyjną erystykę i frazeologię. Mam wiele uznania i szacunku dla A. Łukaszenki jako do męża stanu, ale dostrzegam także wiele pułapek w sposobie sprawowania prze niego rządów. Niestety nie za bardzo widzę korektę postepowania ( po doświadczeniach sprzed roku).
    Nie można porównywać państwowości Białorusi i Ukrainy z okresu ostatnich 30 lat. A. Łukaszenko na pewno uniknął degeneracji państwowości jaką widzimy na Ukrainie oraz modelu oligarchicznego, jaki obserwujemy w Rosji. Ale to temat na dłuższą analizę.

    Polska nawet w sojuszu Czechosłowacją byłaby raczej nie do pokonania przez Niemcy ( ale nie sojuszu zawiązywanego za pięć dwunasta), a dodatkowo w realnym ( nie papierowym) sojuszu z Francją, na 100 % zwycięska.

    Przyłączenie się do Niemiec oznaczałoby niewybaczalny błąd. Byłyby to koniec Polski i dzisiaj byśmy nie rozmawiali między sobą. Dzięki nie poparciu Hitlera mogliśmy liczyć na stanowisko Stalina i najlepszą granice z możliwych ( z małymi wyjątkami ). Trzeba to jedynie umieć dostrzec i docenić.

    Polubienie

   • mleko z nosa

    Ruś Biała, Ruś Czarna przetrwała.

    Polubienie

   • Bili de kid

    Od 1:15

    Od 1:00

    Tak, prawo międzynarodowe, które oczywiście trzeba potrafić wyegzekwować. Sojusz z Czechosłowacją, Francją… w teorii wszystko ok, tylko w praktyce rządzić można tylko własnymi siłami i liczyć jedynie na siebie. Pójście z Hitlerem uniemożliwiłoby realizację Generalpan Ost, chroniłoby polską ludność na tzw. Kresach i nie tylko. Mielibyśmy status Węgier, Rumunii, Serbii, Słowacji, Chorwacji czy w Francji i w odpowiedniej chwili zmienili sojusze. Poza tym Niemcy hitlerowskie po zaatakowaniu ZSRR stałyby się zależne od nas, bo terytorium Polski stanowiłoby zaplecze frontu, a tym samym znaleźliby się w potrzasku. Wystarczyłaby jedna decyzja POLSKIEGO rządu. Stalin witałby go z wyciągniętymi ramionami, a rząd polski w takiej sytuacji byłby PODMIOTEM polityki międzynarodowej, a nie jej przedmiotem.

    RFN by dzisiaj nie istniał, nikt by na nas nie pluł a – kto wie – może zamiast KDL’ów mielibyśmy federację państw słowiańskich i rządzili Eurazją.

    Polubienie

   • paziem

    Panie Bili,
    nagrania A.Łukaszenki pochodzą jedno z 2017 ?, drugie na pewno z 2015 ( to udzielone było żydowsko-amerykańskiemu Radio Swoboda). Wówczas , tj. po banderowskim przewrocie w 2014 na Ukrainie , i po tzw. Porozumieniach Mińskich, prezydentowi Białorusi wydawało się, że może myć osią wokół której kręci się Europa Środkowo-Wschodnia. Kokietował go nawet nasze marionetki anglosasko-żydowskie z PiS udające przyjaciół Białorusi. Nie wiem na ile A. Łukaszenko w to szczerze wierzył ? W latach 2012-2019 np. taka sprzedajna kanalia jak niejaki Paweł Łatuszka, którego kilka lat wcześniej poznałem osobiście, był ambasadorem Białorusi we Francji i Hiszpanii. I co się okazało w sierpniu 2020 r. ?
    Prezydent A. Łukaszenko różne rzeczy mówił w różnym czasie, ale chyba w sierpniu 2020 r. zweryfikował swoje spojrzenie i już chyba wie na pewno, że nie można wierzyć anglosasko-żydowskim żmijom. Jakie z tego wyciągnął wnioski – także te odnośnie ” Ruskiego Miru” to jego sprawa, ale wydaje mnie się, że już nie ma złudzeń.
    Pana rozważania odnośnie korzyści dla Polski z pójścia razem z Hitlerem ( tzn, razem z Żydami i Aglosasami przeciwko Rosji ) świadczą, że się bardzo różnimy w ocenie sytuacji geopolitycznej i w przeszłości i na przyszłość.

    Polubienie

   • paziem

    Poza tym panie Bili, radziłbym panu nie traktować przywódców politycznych jako niezachwianych, pomnikowych, nieomylnych osób. Mimo wszystko to tylko ludzie.

    Polubienie

   • Bili de kid

    To nie jest Radio Swoboda a radio Azzatyk z Kazachstanu. Link do oryginalnego nagrania: https://rus.azattyq.org/a/lukashenko-russkiy-mir/27173234.html

    Komentujemy wypowiedź/przemówienie prezydenta Łukaszenki, jakie intencje są za jego słowami wie tylko on. ja odnoszę się do tego co jako odbiorca mediów mogę napotkać.

    Polubienie

   • paziem

    Jednak Radio Svoboda, gdyż na materiale jest jego logo ( ta pochodnia) , a ponadto taki podpis pod materiałem: Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko udzielił wywiadu Radio Liberty, Euroradio i TUT.by. Łukaszenka nazwał ideę „Rosyjskiego Świata” „głupotą” wrzuconą przez rosyjskich ideologów. Powiedział, że ten pomysł niepokoi ludzi na Białorusi i jego zdaniem brzmi niestosownie w Kazachstanie.

    Polubienie

   • Bili de kid

    Czyli była to wypowiedź dla mediów, wśród których było Radio Swoboda. Niczego to nie zmienia, bo można znaleźć jeszcze w innych miejscach wypowiedzi na ten temat.

    Polubienie

  • Włościanka

   A jest coś takiego jak naród polski? I opłaca szczujnię Biełsat? I rozdaje setki domów arabom kiedy setki bezdomnych zamarzają na naszych ulicach. Jak jeszcze długo ma Łukaszenka dać pluć na swój kraj państwu zwanym Polin?

   Polubienie

 2. Kojak

  Widac ze te Lukszenka wyczerpal juz swoje mozlwosci ! Dotychczas budzil moja sympatie teraz juz widzi mi sie on takim sowieckim produktem ! To chyba tez leglo u podstaw protestow na Bialorusi ! Reka Zydow ktora za tm stala, nie mialaby sily sprawczej gdyby ludzie mieli zaspokojne oczekiwania, szczegolnie mlodzi .

  Polubienie

 3. Cristina

  Kilka dni temu pojawiło się pytanie czy na tym portalu czci się napad Stalina na Polskę?
  Zaiste czci się ustami Łukaszenki.

  Polubienie

  • Włościanka

   Łukaszenkę atakuje cała Europa to ,,nie dziwota” że się ,,odgryza” Tymczasem pseudo-naszego Morawieckiego czci się za plusy wszelakie. A to przecież paser rozdaje ukradzione Polakom oszczędności z książeczek mieszkaniowych ( jest nas 1 mln) , polisolokat itd. I to nie żadni komuniści nas okradli tylko ,,wyzwoliciele” w latach 90-tych.

   Polubienie

 4. Jacek

  Polubienie

 5. paziem

  Wojtkowi, wasylkowi , Toronto już dziękujemy, zapraszamy na portal plotek lub pudelka lub jakieś łojcarydzykowe blogi

  Polubienie

 6. Jadwiga

  Po pierwsze do narodu Polskiego. Jakbyś nie wiedział, Grodno należało do Polski. A najlepiej to wspaniałomyślnie złóż hołd Łukaszence.

  Polubienie

  • paziem

   Jeżeli należało, to należało o tym pamiętać i nie pozwalać na robienie z siebie groteskowych, posłusznych, ujadających piesków a żydowsko-anglosaskiej smyczy. Jak pisał Wyspiański’ ” miałeś chamie złoty róg…”.

   Polubienie

  • mleko z nosa

   Mam Ci napisać gdzie są granice Rusi , Podlasie, jak Łuka ogłosi należy do Rusi co zrobisz jest prezydentem ma do tego prawo.

   Polubienie

  • mleko z nosa

   Hrodno, to Czarna Ruś, aż po Wilno, a swoją drogą wie Pani co to jestLimes.zaliczone do UNESCO, czyli Granica Rzymian i Germanów, gdzie kultywują jestem po stronie Romer lub Germanen .robią inscenizacje , tworzą muzea, budują grody , straźnice, ale Polakopwi Ruś , to jak piórko w dupie.

   Polubienie

  • mleko z nosa

   Няхай жыве Рэч Паспалітая! do tego Lachy nigdy nie dorośli, teraz zaś stali się zgnitym owocem swojej pychy ,tak jak Ukraina zgnitym kartoflem .

   Polubienie

  • mleko z nosa

   Niachaj žyvie Reč Paspalitaja!

   Polubienie

 7. Godzi się przypomnieć niektórym tu komentującym – szczególnie tym udających zatroskanie o antypolski, żydo-katolicki Kościół

  Widoczną poniżej granicę wytyczył w 1918r. doradca brytyjskiego MSZ, Lewis Bernstein Namier, cioteczny dziadek panów J. i J.Kurskich (jeden od PiS-dzielskiej TVP, drugi od gadzinówki Michnika).

  Tzw. mały traktat wersalski z 1919r., którego podpisanie wymuszono na państwach Europy środkowo-wschodniej nakładał obowiązek finansowania oświaty i kultury jednej tylko mniejszości etnicznej, żydowskiej. Pozostała niepolska ludność ziem wschodnich IIRP była traktowana jak obywatele drugiej kategorii, nie tylko nie miała żadnej pomocy władz IIRP, ale utrudniano jej dostęp do szkolnictwa wyższego oraz do prawosławnych praktyk religijnych (niszczono cerkwie przy aprobacie żydo-katolickiego Kościoła).

  „I wspomnę tylko, że przeciwnicy nasi w walce o granicę zachodnią Polski nie zamilkli po uznaniu jej przez traktat wersalski. Po dziś dzień mamy do czynienia z próbami kwestionowania tej granicy, próbami wprost nieprzyzwoitymi ze stanowiska obyczaju międzynarodowego w świecie cywilizowanym. Niestety, zuchwalstwo to znajduje często zachętę w nie dość energicznej reakcji rządów polskich.”

  Ostatnie zdanie powyższego cytatu wymaga szczególnego podkreślenia i kilku słów wyjaśnienia.
  Powyższy tekst pisał R.Dmowski w 1929r., a więc trzy lata po objęciu władzy przez żydo-sancję J.Piłsudskiego. Piłsudski – płatny agent Austrowęgier, potem Niemiec (dowody wypłat w IPN), nie był zainteresowany zachodnią granicą Polski (pamiętajmy jak żydo-sanacja potraktowała W.Korfantego).
  Niemieckim agentem był także Żyd, J.Beck, który jako attaché wojskowy RP w Paryżu i Brukseli w okresie 1922–1923 przekazywał Niemcom wszelkie informacje n/t wojskowego sprzętu, który RP otrzymywała od Francji. Na żądanie Francji Beck został odwołany.

  Niemniej Józef Beck, minister spraw zagranicznych IIRP, w 1939r. zdobył się na trafne spostrzeżenie:

  Do najbardziej odpowiedzialnych za tragedię mojego kraju należy Watykan.
  Zbyt późno uświadomiłem sobie, że prowadziliśmy politykę zagraniczną służącą egoistycznym interesom Kościoła katolickiego.

  (Źródło: Władysław Pobóg – Malinowski, Na rumuńskim rozdrożu (fragmenty wspomnień), Warszawa 1990, s. 81, Warszawska Oficyna Wydawnicza GRYF.)

  Polubione przez 1 osoba

 8. xxx

  Kosiur jeżeli żydów polskich było 30% to czemu się dziwić, że walczyli o to żeby ich specjalnie traktować skoro mieli pieniądze i głowy na karku. Po drugie żeście tu mocno opluwali Paderewskiego a on był przeciwny temu prawu. Po trzecie pomimo, że Dmowski też był przeciw to pod naciskiem Francji i Anglii ustąpił. Kosiur już nie napisał, że wszystkie siły polityczne w Polsce ustosunkowały się do tego prawa bardzo negatywnie, oprócz oczywiście polityków żydowskich.

  Polubienie

  • @ xxx

   „Po drugie żeście tu mocno opluwali Paderewskiego”

   Jeśli coś zarzucasz, wypada to wykazać – np. podać link do tekstu.
   Musisz się lepiej przygotować do trollowania, bo następnym razem wypad kolego.

   Mniejszość żydowska w IIRP stanowiła ok. 10% ogółu ludności Polski. Jednak na ziemiach wschodnich ten wskaźnik był znacznie wyższy i np. w miastach dochodził nawet do 50% – doucz się trochę. Troll nie powinien być kretynem, jeśli chce mieszać, dezawuować i indoktrynować.

   Polubienie

 9. Easy_Rider

  Panowie Pawle i Dariuszu, proszę o odpowiedź na pytanie: w co gra Łukaszenko z tymi uchodźcami?Dotychczas odczuwałem sympatię do przywódcy Białorusi, który jako jeden z niewielu przywódców światowych stawiał opór żydoglobalizmowi, ale ta sprawa „uchodźców” zaczęła wzbudzać we mnie wątpliwości.

  Z ludzkiego punktu widzenia mógłbym zrozumieć, że Łukaszenko ma powód, aby zemścić się na syjonistycznej władzy warszawskiej za skierowaną wobec jego kraju wrogą działalność, Ciechanouską itd. Ale nie wydaje mi się, żeby wytłumaczenie było tak proste, zresztą Łukaszenko jest człowiekiem zbyt dużej miary, żeby mogły nim kierować tego rodzaju osobiste motywy.

  Ponieważ ci „uchodźcy” to prawdopodobnie tzw. aktorzy kryzysowi, nie mający nic wspólnego z Afganistanem, ta akcja zaczyna wyglądać na scenariusz sorosowski. Czy to możliwe, żeby Łukaszenko grał do jednej bramki z Sorosem?

  Może wytłumaczenie jest inne i tutaj trzeba przywołać rzadko poruszany temat obecności Chin na Białorusi. Czy aby nie chodzi o działania skierowane przeciwko rządowi warszawskiemu, który jest przeszkodą w budowie nowego jedwabnego szlaku?

  Polubienie

  • paziem

   Jeśli prożydowsko-anglosaski rząd w Polsce zgadza się już nie tylko na bierną, ale jak pokazał ostatni rok na bardzo czynna rolę narzędzia destabilizacji i chaosu społecznego na Białorusi, to władze Białorusi pokazują, że także mają narzędzia do komplikowania sytuacji w Polsce.
   Chiny jak sądzę mają dużo więcej cierpliwości do Polski, zwłaszcza, że jednak w Polsce inwestują i czekają na …. globalny zwrot sytuacji i wtedy być może na zupełnie inny skład władz w Polsce i inną politykę na wszystkich kierunkach, także na kierunku Bliskiego Wschodu, Azji Środkowej ,Eurazji i Dalekiego Wschodu.

   Polubione przez 1 osoba

   • xxx

    Panie Kosiur pan z tymi hasłami rzekomo- spedalonego Zachodu jesteś nudny jak śliwka zapita mlekiem 3 procentowym. Pan chyba jako znawca III RP powinien wiedzieć, że PiS mocno ściga różnych dewiantów np. Margot siedział parę tygodni w pace. Praktycznie kolory tęczy są zabronione bo kojarzą się z dewiacjami. Ponadto radni tworzą strefy anty-LGBT w miastach a pan tu wyskakujesz z jakimś pedalstwem Zachodu zamiast bić brawo PiS wszak należymy do UE i do Zachodu. Pan żeś kiedyś chyba startował z list PiS jako kandydat niezależny na radnego, ale na pana nikt nie głosował a szkoda bo dopiero by pan miał możliwość walki z pedalstwem. Po drugie pan myśli, że w kraju Baćki pedalstwa i tęczowych nie ma to chyba pan na Białorusi nie był. Panie Kosiur nazywasz pan każdego trollem kto pana durnoty prześwietla.
    _______________________________________________________

    „PiS mocno ściga różnych dewiantów” – czy aby na pewno?

    Komentator także pedał, czy jeszcze nie?


    „Kaczyński Rabieja promował od samego początku z miłości, a teraz Rabiej wciela naszym dzieciom ich wspólnotową dewiację.”

    PiS-dzielcy usunęli z sieci artykuł, z którego pochodzi powyższe zdjęcie.

    CO ROBIŁ RABIEJ KACZYŃSKIEMU W B. JUGOSŁAWII. https://wiernipolsce1.wordpress.com/2019/03/26/kaczynski-schetyna-rabiej-czy-biedron-a-jaka-to-za-roznica/

    Komentatorze nieszczęsny, na Białorusi nikt pedalstwa nie promuje tak jak ma to miejsce na całym tzw. Zachodzie i w IIIŻydo-RP/Polin.


    Ambasador Izraela Anna Azari na marszu pederastów w Warszawie (08.06.2019).

    A kto podpisał traktat lizboński, czyli m.in. promocję pedalstwa? Nie kto inny tylko wielki przyjaciel Izraela L.Kaczyński przynaglany przez prymasa H.Muszyńskiego.

    D.Kosiur

    Polubienie

 10. Nie tylko „durnoty”…i nie tylko „prześwietla”…Ale i wyrzuca…jak mój wpis przed chwilą…Kiedy napisałem,że ich walka z chrześcijaństwem(nie mylić z polityką KK) jest na rękę judaizmowi…I jak można pogodzić ich(pozorną) walkę z Żydami z pochwałą żydo – bolszewickiej agresji na Polskę 17.09.1939 roku?
  __________________________

  „ich walka z chrześcijaństwem (…) jest na rękę judaizmowi.”
  „I jak można pogodzić ich (pozorną) walkę z Żydami z pochwałą żydo – bolszewickiej agresji na Polskę”

  Ano będziemy usuwać i wyrzucać, bo takie brednie i fałsze piszą debile albo katodebile.

  D.Kosiur

  Polubione przez 1 osoba

 11. Yogi

  Dobre pytanie

  Polubione przez 1 osoba

  • paziem

   Yogi, Bubu, semper durnota, i inne Toronto -podobne trolle, to już ostatnia odpowiedź do was nudziarzy, gdyż wiem, że ulubiona wasza metoda, to każdy portal sprowadzać do pogaduszek znudzonych emerytów i sierot pookragłostołowych oraz bękartów biskupich.

   Idźcie do swoich proboszczów i biskupów i poskarżcie się na tych ” nie kościółkowych” Polaków lub zaproponujcie funkcjonariuszom KK katolicyzm wolny od hierarchów według własnego pomysłu. Ciekaw jestem reakcji ?:))))

   Z analizą pedalstwa proszę zwrócić się do Biedronia i różnych klubów zaoceanicznego Gułagu, stosownie do miejsca zamieszkania.
   Temat uważam za skończony, bo z pustych waszych łbów nawet Salomon nie naleje.

   Polubione przez 1 osoba

  • Ryszard Perl

   @Yogi
   Zainstaluj przeglądarkę opera z darmowym vpn,i skończy się ujawnianie IP i tym samym tożsamość zostanie zachowana.

   Polubienie

 12. paziem

  Troll spod Zamościa tym razem jako Yodan, to ciekawy przypadek psychiatryczny…w najlepszym wypadku.
  Uporczywość i systematyczność spamu wskazuje jednak, że to zawodowa działalność gnidy, która opłacana jest za zaśmiecanie. I dlatego postaramy się zrobić z tym porządek.

  Yodan
  Yogijodan@wp.pl
  No website
  185.54.59.47

  Polubienie

  • piotr

   Jakim prawem usunąłeś moje merytoryczne wpisy może dla ciebie był spam ale nie dla czytelników. Dla ciebie wszystko jest spamem co się nie zgadza z twoimi antypolskimi poglądami. Na razie będę się kontaktował z prawnikiem czy nie złamałeś gnido RODO publikując moje IP na portalu a potem będzie skarga na zastraszanie mnie na tej stronie tym bardziej ze już najazd prokuratora mieliście. Nie jestem żadnym płatnym trollem dla ciebie ofiaro do wiadomości.

   Polubienie

 13. paziem

  Semperparatusowi zalecamy odwiedzać strony ” katolickie”, tam znajdzie swój klimat.

  Polubione przez 1 osoba

 14. paziem

  Tutaj dokumentacja spamu z ostatniego czasu trolla spod Zamościa:

  xxx
  xxx@onet.pl
  No website
  185.54.59.47

  Yogi
  DominikG@onet.pl
  No website
  185.54.59.47

  piotr
  piotr67@onet.pl
  No website
  185.54.59.47

  Polubienie

 15. piotr

  spam twoim zdaniem antypolaku i dokumentuj sobie co chcesz. W każdym razie jutro idę na policję i zgłaszam zastraszenie przez ciebie na portalu i czekam na opinię prawnika czy nie złamałeś RODO publikując mój numer IP. Trollem antypolskim to ty jesteś i dlatego ściga cię i koleżkę prokuratura z zarzutami. Żegnam i jakby co to już spotkamy się osobiście na policji albo w sądzie. Tyle ode mnie.

  Polubienie

  • paziem

   Sam wiesz, że na to czekam…ale jestem przekonany, że z twojej strony trollu-kanalio się nie doczekam

   Polubienie

  • Marta Petrusiewicz

   Adres IP spełnia definicję danych osobowych. Sprawdź opinie 4/2007 w sprawie pojęcia danych osobowych. Ujawnienie adresu IP może służyć do statystyk odwiedzanych stron, pochodzenia itp.

   Polubienie

   • paziem

    Spam i jego główne cechy

    Brak zgody odbiorcy na otrzymywanie tego rodzaju wiadomości. Trafiają do skrzynki pocztowej bez wiedzy i kontroli poszkodowanego.
    Bez względu na nasze zainteresowania, udział w grupach dyskusyjnych czy liczby rejestracji w serwisach branżowych, spam zawsze się pojawia –  niezależnie od interesującej odbiorcę tematyki. Najczęściej może przyjmować postać reklam firm farmaceutycznych, organizacji charytatywnych i społecznych.
    Przesłana wiadomość ma na celu osiągnięcie korzyści materialnych przez nadawcę.

    Inne definicje wynikające z kk i kc oraz innych ustaw pozostawiamy na razie do własnej wiadomości

    USTAWA
    z dnia 18 lipca 2002 r.
    o świadczeniu usług drogą elektroniczną

    “1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. 2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. 3. Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy (…).”.

    Złamanie tych regulacji jest równoznaczne z karą grzywny (zgodnie z art. 24), natomiast ściganie rozpoczyna się na wniosek poszkodowanego.

    Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-spam-definicja-rodzaje-historia-powstania-oraz-sposoby-ochrony

    Polubienie

 16. piotr

  Tak już napisałem jestem po rozmowach z prawnikiem i odpowiedział mi podobnie jak u góry pani napisała Marta Petrusewicz. Wszystkie moje wpisy zapisałem i zrobiłem zdjęcia na smartfonie. W żadnym razie nie mają one cech spamu, a są zwykłą polemiką w temacie antypolskiej notki pt” Wystąpienie Łukaszenki w dniu 17 września 2021 roku w Mińsku ” i będę to udowadniał w sądzie do którego się zgłoszę. Za wpisy innych trolli nie odpowiadam a od sprawdzania IP jest prokurator na wniosek policji i nie ma prawa umieszczać IP adm portalu. Jutro też zgłoszę na policji zastraszanie mnie na tym portalu zdjęcia wpisów zrobiłem. Tyle w tym temacie.
  Piotr

  Polubienie

 17. @ piotr

  „Za wpisy innych trolli nie odpowiadam” – to dość oczywiste, że każdy troll odpowiada tylko za własne wpisy.

  „Jutro też zgłoszę na policji zastraszanie mnie na tym portalu”

  Ja już raz ci odpisałem, ale powtórzę:
  nie obawiasz się, że będą cię prześladować nocne – nie, nie zmazy -, zmory?
  Jeśli masz pietra, to poproś na komendzie o ochronę – tak to już jest, gdy „na złodzieju czapka gore”. Ale my nie zamierzamy brudzić sobie rąk internetowym ścierwem, żadna to satysfakcja. Od mokrej roboty są specjaliści od asenizacji.
  Ale możesz rozważyć napisanie testamentu, raz, że covid nadal szalej, a dwa, że w końcu jesteś wyszczepiony i wykorkować możesz nagle.

  Polubione przez 1 osoba

 18. kika22

  SZANOWNI PAŃSTWO, A O KTÓRĄ RUŚ CHODZI?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruś_Czerwona

  ,,LITWO, OJCZYZNO ,,MOJA!…” CZY NA PEWNO BYŁA NASZA?

  http://historiezapomniane.blogspot.com/2013/11/litwacy-czyli-praktyka-dziel-i-rzadz.html

  Hej!

  Polubienie

 19. Bialorusini z dziecmi urodzonymi na Zach,wracaja na Bialorus?. Pytani o powod,mowia,ze tam jest NORMANIE,
  i tam mozna spokojnie zyc i wychowywac swoje pociechy.

  Polubienie

 20. andrzej

  Śląskie. Spotkał Martę Lempart na chodniku. „Wypie***aj z Bielska. No takie hasło macie”

  „Przepraszam pani Marta Lempart. To wypie***aj z Bielska. No takie hasło macie” – mówi autor nagrania, które w internecie ma już dziesiątki tysięcy wyświetleń.

  https://tarnogorski.info/slaskie-spotkal-marte-lempart-na-chodniku-wypieaj-z-bielska-no-takie-haslo-macie/

  Ciekawe są też komentarze … .

  Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.