Aleksander Prochanow, między nikczemnością a patosem – o teraźniejszości Rosji Putina.

Prochanow

Aleksander Prochanow, przewodniczący Klubu Izborskiego, skupiającego niezwykle opiniotwórcze osobowości, wiodących intelektualistów rosyjskich, stanowiących wręcz duchową busolę władzy państwowej – jest autorem bardzo kontrowersyjnego, moim zdaniem, tekstu.

Aleksander Prochanow odwołując się do historyczno-cywilizacyjnego patosu dokonał odpychającego, wręcz nikczemnego ataku na przeciwników terroru społeczno-państwowego w obecnej Rosji, realizowanego pod sztandarami walki z rzekomą pandemią Covid-19 i przybierającego coraz większy rozmach i coraz bardziej restrykcyjny charakter.

Zaprezentowany przez Aleksandra Prochanowa sposób i ostrość krytyki przeciwników psychozy covidowej stawiają Go w szeregu karnych szwadronów, którym przewodzi Klaus Schwab. Sam zaś Aleksander Prochanow z pozycji apologety rządów Putina przeszedł na pozycje wręcz apostoła nowej religii – „bio-technokratyzmu”, która ma być, jak można przypuszczać, także obowiązującą religią „Rosji Przyszłości” pod rządami Władimira Putina – ubóstwionego i gromowładnego.

Publikujemy te tekst , choć nie jest nowy, gdyż jest znakiem czasu szczególnie wobec gwałtowności zjawisk zachodzących na całym świecie, a w Rosji z zastanawiającą konsekwencją i ostrością – skierowaną wobec narodu rosyjskiego.

Poniżej treść artykułu przewodniczącego Klubu Izborskiego.

PZ

Państwo późnego Putina

tworzenie ideologii boryka się z wieloma sprzecznościami i niejasnościami

Covid już dawno wykroczył poza granice zjawisk medycznych i wirusologicznych. Zakażenie covidowe dało początek ogromnemu tajemniczemu światopoglądowi, który szaleje w rosyjskiej świadomości jak ogromna, ognista, nie dająca się opisać burza, w którą z każdym dniem włączają się coraz nowsze wichry, coraz nowsze podziemne wstrząsy historyczne, tajemnicze kody, które skrywały się w narodowych głębiach. Ruch antycovidian, to magma, w której czasami trudno odróżnić jej roztopione składniki, wskrzeszająca dawną i niedawną rosyjską przeszłość, relikty rosyjskiego pogaństwa, rosyjski szamanizm. W tym ruchu jest coś związanego z biosferą, coś geologicznego, a nawet kosmicznego.

Słabe i bezużyteczne jest wyjaśnienie antycovidowego protestu nieufnością narodu rosyjskiego do ich państwa. Samo państwo nie jest pewne siebie. Ono, podobnie jak świadomość narodowa, jest rozdwojone, rozdarte na trzy, drży, jest pełne sprzeczności, działa odruchowo, przez przypadek i Covid zaatakował nie tylko  wiele wybitnych postaci władzy, w tym w premiera, uderzył także w samo państwo, samą ideę państwa jako wszechmocną władzę, rządzącą życiem narodu i samą historią. Antycovidianie nie wierzą państwu, wspominając jego wielowiekową przemoc wobec ludu: gułagi, wywłaszczenia( rozkułaczanie), likwidację kozaczyzny, budowę przez Piotra I Petersburga i floty, zniewolenie chłopów przez cara Aleksieja Michajłowicza.

Motyw Covida podzielił także kościół ( cerkiew). Prawosławni antycovidowi nikonianie ( nowoobrzędowcy, określenie nawiązujące do rozłamu w cerkwi w 1650-1660 za czasów patriarchy Nikona – P.Z.) ortodoksyjni nikonianie nagle zmienili się w schizmatyków – staroobrzędowców. Wśród nich zmartwychwstała szlachcianka Morozowa, która nie chce żegnać się znakiem krzyża. Protopop Awwakum powrócił ( chodzi o prawosławnego duchownego żyjącego w latach 1620-1682, przeciwnika reform w ramach Cerkwi za czasów patriarchy Nikona i cara Aleksieja Michajłowicza – P.Z.) , który wolał zgnić w dole lub być spalonym na stosie, ale nie zaakceptować trzech palców antychrysta. Antycovidianie wierzą, że na ludzkość rzucono straszliwą diabelską sieć. Cyfrowa rzeczywistość to liczba bestii. Bill Gates za pomocą swojej sieci elektronicznej wprowadził niewidzialny chip do każdej dawki szczepionki, marker, który umieszcza każdą ludzką osobę w wykazie światowym, odbiera człowiekowi duszę, pozostawia z niego żałosną, pustą skorupę ciała.

Antycovidianie, nie wierzą w naukę, w tym w medycynę, która myli się w swoich przepisach, w wypowiedziach swoich zwolenników, preferują tradycyjną medycynę: mikstury, leki, zioła. Zamiast modlitw wolą spiski, czary, wróżbiarstwo . Wśród antycovidian obudzili się poganie, starożytni czarownicy, ukryci magowie. Być może obudziły się w nich starożytne kulty, które dawno temu wydawały się martwe, pogrzebane pod wulkanicznym popiołem historii, ale nagle powróciły do ​​naszego racjonalnego pseudonaukowego życia. To kult czcicieli ognia, starożytne religie Niniwy, tajemnice egipskie i babilońskie, astrologia chaldejska, odczytywanie ludzkich losów w gwiazdach.

Gdyby żyła Elena Pietrowna Bławacka, która w starożytnych rękopisach wschodnich, egipskich papirusach i pergaminach tybetańskich usiłowała znaleźć tajemną doktrynę wyjaśniającą wszechświat, naturę i człowieka jako przejaw głębokiego prawa absolutnego, badając współczesny ruch antycovidowy, znalazłaby w nim ślady tej tajemnej doktryny.

Niewielu jest wirusologów, antropologów, psychologów społecznych, polityków i przedstawicieli służb specjalnych, którzy potrafią zrozumieć istotę wielkiego ruchu, zwanego ruchem antycovidowym. Tutaj nie można obejść się bez wiedzy religioznawców, mistyków i artystów, którzy intuicyjnie potrafią ukazać istotę antycznej burzy, w której kształtuje się nowy porządek świata, dokonuje się wielkie globalne zerowanie, wyłaniają się nowe modele państwowe, które nie chcą popaść pod gilotynę tego uniwersalnego niwelatora, dążąc do zachowania swojej suwerenności. Ruch antycovidowców to ludowe powstanie przeciwko wielkiemu unicestwieniu.

Modelem państwa dążącego do przełamania wielkiego zerowania jest państwo późnego Putina, którego odbudowa dokonuje się na naszych oczach. Putin zdrapuje z państwa fałszywe złocenia lat dziewięćdziesiątych. Zeskrobuje sadzę i żużel, które pokryły państwo rosyjskie po wielkim pożarze pierestrojki i latach dziewięćdziesiątych. Jest kominiarzem, czyszczącym komin rosyjskiej historii, zatkany popiołem i pumeksem cuchnącymi liberalną pożogą. On dodaje ognia rosyjskiej historii, zagrabia śmietniki i hałdy, które oszpecały rosyjski krajobraz historyczny. Wiele organizacji pozarządowych, żyjących za zagraniczne pieniądze i prowadzących działalność wywrotową, jest wymienianych jako organizacje niepożądane. Nadal otrzymują transfery z Europy, Ameryki i Izraela, ale rozpalony do czerwoności stempel z ognistym znakiem „zagranicznego agenta” zbliża się do ich pomarszczonych czoła. Te stempel przypomina krzyż na domach hugenotów w wigilię Nocy św. Bartłomieja. I taka noc zagęściła się nad „Memoriałem”*, któremu grozi zakaz i zamknięcie.

Towarzystwo „Memoriał” już dawno przestało być pomnikiem niewinnych mordowanych i torturowanych w obozach. Tym pomnikiem było przemówienie Chruszczowa na XX Zjeździe Partii. Aleksander Sołżenicyn, kilkakrotnie przedrukowywany w czasach sowieckich i postsowieckich. Niezliczone programy telewizyjne i filmy z okropnymi oficerami bezpieczeństwa i śledczymi KGB. Film „ Klasztor” Prilepina. Kilka fal rehabilitacji. Państwo radzieckie i postradzieckie wielokrotnie składało hołd męczennikom. Wzniesiono im pomniki i kompleksy pamięci, Sołowiecki kamień na Łubiance. To za mało dla Towarzystwa ” Memoriał” („Pamięć” – P.Z.). Zadaniem „Memoriału” jest nieustanne wrzucanie w świadomość społeczną strachu wobec swojego państwa, czy to państwa radzieckiego, czy państwa Putina. Na próżno podejmować wszystkie olbrzymie wysiłki zmierzające do pogodzenia czerwonych i białych, do zarośnięcia się strasznych blizn historii Rosji, do wypełnienia luk dzielących Rosję Romanowych od Rosji Radzieckiej i Rosji Radzieckiej od teraźniejszej. Zadaniem „Memoriału” nie jest gojenie ran, ale nieustanne ich rozdrapywanie, posypywanie solą, aby przerażenie i ból nie pozwoliły ludziom obudzić się z doznanych wstrząsów i ruszyć do przodu po historycznej drodze.

Towarzystwo „Memoriał” składa się z trzech ogromnych pomników Ernsta Nieznanego ( Ernsta Nieizwiestnogo – P.Z.) , trzech potwornych „Masek Smutku” wzniesionych na Kołymie, w Workucie i na Uralu. Historia Rosji jest zamknięta w tym magicznym trójkącie i nie udaje jej się wyrwać z tych strasznych historycznych kłopotów, przebić się z historycznej ciemności do słońca. Zamknięcie Towarzystwa  „Memoriał” to krok w samą porę ze strony państwa, które chce przetrwać pośród dziejowych nawałnic.

Chęć przetrwania skłania obecny rząd rosyjski do budowania ideologii państwa rosyjskiego, wyjaśniającej sens rosyjskiej historii, gwarantującej postęp narodowi po jego pierwotnej historycznej drodze. Tworzenie ideologii napotyka na wiele sprzeczności i niejasności. Parady wojskowe w Dzień Zwycięstwa 9 maja, wspaniałe i zachwycające, kontynuując tradycje dwóch świętych parad z 1941 i 1945 roku, te parady potężnej armii niosącej światło przechodzą wzdłuż Placu Czerwonego obok udrapowanego Mauzoleum, granitowego kryształu, na którym stał Stalin, kierując paradę z 1941 r. prosto z Placu Czerwonego do lasów Wołokołamskich, gdzie ta parada złożył kości swoich narciarzy, żołnierzy piechoty i chorążych.

Tutaj Stalin stał w święty dzień 24 czerwca 1945 r., depcząc sztandary pokonanych faszystowskich dywizji. Władza, dekorująca Mauzoleum, dekoruje Stalina, podobnie jak „Memoriał”, zamieniając Stalina w demona rosyjskiej historii.

Zwycięstwo stało się ognistą treścią dzisiejszej rosyjskiej ideologii. Zwycięstwo z militarnego, geopolitycznego, ideologicznego wydarzenia zmieniło się dla dzisiejszej Rosji w religijne, mistyczne wydarzenie. Sztandar Zwycięstwa, który jest przenoszony przez Plac Czerwony 9 maja, jest szkarłatną ikoną. Ona uratowała rosyjską państwowość po katastrofie w 1991 roku. Cała Rosja opiera się na tej szkarłatnej ikonie. Całują ją starzy ludzie i niemowlęta. Sięga po nią wielomilionowy Pułk Nieśmiertelnych. Kiedy się pojawia, ożywają wszyscy bohaterowie, którzy leżą w nieznanych grobach od Rżewa po Warszawę i Berlin.

Chwalimy i modlimy się o Zwycięstwo, ale jednocześnie Jelcyn jest obecny w rosyjskiej ideologii, wzniesiono mu świątynię – Centrum Jelcyna. Jelcyn to plan Barbarossy przeniesiony z 1941 na 1991. Jelcyn zrobił to, czego nie udało się zrobić Adolfowi Hitlerowi. Pokonał Związek Radziecki, rozczłonkował wielkie terytorium cesarskie, stworzył wokół Rosji naszyjnik rusofobicznych nienawistnych państw. Zniszczył armię rosyjską i rosyjski przemysł. Zniszczył kulturę rosyjską z jej ideałem słonecznego człowieka, zastępując ją kulturą ciemności i rozkładu. I jest obecny w rosyjskiej ideologii wraz ze sztandarem zwycięstwa. Spróbujcie wprowadzić Sztandar Zwycięstwa do Centrum Jelcyna, a zobaczycie, jak papierowe ściany tego centrum rozbłysną, a dach zwinie się w zwój, jak kora brzozy płonąca w piecu.

Dzień, w którym podczas zwycięskich parad z Mauzoleum zostanie zdjęta płócienna osłona, a Mauzoleum zabłyśnie w całej swej krystalicznej świetności, dzień zamknięcia Centrum Jelcyna będzie dniem tworzenia ideologii Państwa Rosyjskiego.

*Towarzystwo „Memoriał” jest organizacją non-profit, która pełni funkcje agenta zagranicznego na terytorium Federacji Rosyjskiej

Aleksander Prochanow

za: https://dentv.ru/articles/articles_91.html ( Tłum. własne- P.Z.)

19 Komentarzy

Filed under Polityka

19 responses to “Aleksander Prochanow, między nikczemnością a patosem – o teraźniejszości Rosji Putina.

 1. Kojak

  I to niby mialo byc opiniotworcze ? Jakis taki agresywny belkot laczacy pomieszanie z poplataniem

  Polubienie


 2. Szef stowarzyszenia Memoriał Arsenij Rogiński, od 2012 roku członek
  Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej (zmarł w 2017r. w Izraelu – „Rosjanin” wyznania Mojżeszowego)

  Lista organizacji syjonistycznych oraz kolaborujących z żydo-reżimem IIIRP broniących żydowskiego Memoriału – https://wiernipolsce1.wordpress.com/2014/11/23/lista-organizacji-syjonistycznych-oraz-kolaborujacych-z-zydo-rezimem-iiirp-broniacych-zydowskiego-memorialu/

  Polubione przez 1 osoba

 3. markglogg

  No i cóż, czytając ten tekst Prochanowa mam jak gdyby podwójne uczucie. Z jednej strony rozumiem jego nostalgię za UTRACONYMI DZIĘKI SKRETYNIAŁYM (za post-breżniewowskich czasów Adropowa i Gorbaczowa) WŁADZOM ZSRR, czasami „normalnego” Związku Radzieckiego.
  A z drugiej strony ten Prochanow to kompletny ignorant wiedzy nt. pochodzenia tzw. „chorób cywilizacyjnych” – do których ten SarsCov 2 niewątpliwie należy. Stąd ta ignorancja „opozycyjnych elit Rosji” (w tym i doskonałego ekonomisty Valentina Katanosova) odnośnie metod wygaszana tej, pochodzącej z obecnie ekonomicznie superrozwinętych Chin Ludowych, pandemii. W tym wypadku Prochanow rzeczywiście się plącze w jakichś mistycyzmach i antyszczepiennym „mesjanizmie” – już od kilku miesięcy ewidentnie przyczyniającym się do obecnie NAJWIĘKSZEJ NA ŚWIECIE (USA zostały w tyle za Rosją w ostatnich tygodniach, na trzecim miejscu plasuje się obecnie Ukraina) LICZBY CODZIENNYCH ZGONÓW na ten Covid 19.
  Ale jak niedawno stwierdził to prof. Ryszard Kozłowski (energetyk) z Wrocławia, antyszczepienna fobia niewątpliwie przyczyni się do eliminacji z życia osób mniej odpornych na ten Covid – i w dalszej perspektywie (metodą naturalnej selekcji) do polepszenia zdrowia (pozostałego) narodu.

  Polubione przez 1 osoba

  • antyszczepienna fobia niewątpliwie przyczyni się do eliminacji z życia osób mniej odpornych na ten Covid – i w dalszej perspektywie (metodą naturalnej selekcji) do polepszenia zdrowia (pozostałego) narodu.

   Niewątpliwie obłęd szczepionkowy przyczyni się do wyeliminowania z populacji sporej części bezkrytycznych naiwniaków, dających się nabierać na eksperymentalne preparaty udające szczepionki. Niestety znaczna część miłośników przeprowadzania eksperymentów medycznych na sobie i przyjmowania substancji o bliżej nie sprecyzowanym działaniu zamiast umrzeć stanie się kalekami i obciąży społeczeństwa kosztami swojego leczenia. Zgodnie z krążącymi po sieci informacjami (tymi mniej obłędnymi, bazującymi na jakichś badaniach medycznych) szczepionki poważnie uszkadzają mięsień serca i znacząco zmniejszają skuteczność organizmu w zwalczaniu nowotworów – na razie nie wiadomo na jak długo. Leczenie nowotworów i kardiochirurgia do tanich nie należą. A chory na COVID nawet w postaci ostrej potrzebuje tak jak przy większości chorób wirusowych z zakażeniami wtórnymi – antybiotykoterapii. A najlepiej przy pierwszych objawach zacząć brać leki przeciwhistaminowe, by uniknąć reakcji zapalnej w płucach. A jak zakażony przechoruje COVID to ma dużo trwalszą i dużo lepszą odporność niż „szczepan” – bez „skutków ubocznych”.

   Przemysł farmaceutyczny USrAela od lat czekał na swoje wielkie żniwa, próbując siać panikę przy SARS, świńskiej grypie, ptasiej grypie i diabli wiedzą ilu innych chorobach. Dziwne, że dopiero „na COVID” im się udało ogłupić cały świat.

   W Szwecji nie robili wokół COVID histerii i jakoś nie wymarli.

   Polubione przez 2 ludzi

  • paziem

   Prof. Walentin Katasonow, to nie tylko ekonomista, ale wybitny intelektualista ( w dobrym tego słowa znaczeniu), który nie poddał się antyrozumowemu walcowi socjopsychozy Covid-19. Propagując nieudowodnione plotki o rzekomym chińskim pochodzeniu wirusa Sars-cov-2 , co ma wyłacznie gospodarczy i polityczny walor i związane jest z interesami globalnego anglosasko- żydowskiego lobby – dr M. Głogoczowski traci coraz więcej powodów do szacunku intelektualnego.

   Polubienie

 4. markglogg

  W Szwecji nie robili wokół COVID histerii i jakoś nie wymarli

  Ale w Rosji, tzw. narodowo-religijna „opozycja” (w szczególności nie lubiący Łukaszenki, portal km.ru czyli Kirył-Metody.ru) bardzo wpływowo zabawia się w tą „narodowo-religijną” antyszczepienną histerię – i od czerwca br. mają w istocie w FR codziennie 800 do 1250 (obecnie) z tym covidem związanych zgonów.

  A Białoruś, choć nie ma na niej żadnych anty-covidowych ograniczeń, to zachowała z czasów ZSRR silnie rozbudowaną służbę medyczną. Rozpoczęte, z kilkumiesięcznym opóźnieniem, szczepienia Sputnik V (wytwarzanym na licencji) oraz Sinavac do końca roku mają objąć pond połowę populacji – i w zakresie kowidowych zgonów ma statystykę wyraźnie niższą niż Szwecja, Polska, kraiki bałtyckie i oczywiście Ukraina.

  Polubione przez 1 osoba

  • Do pana Marka Głogoczowskiego.

   Panie Marku przecież pan nie jest idiotą a człowiekiem cholernie inteligentnym. Pana książki można kupić na allegro sam kupiłem.
   Po co pan tu zabiera głos w temacie covid19 i szczepień?
   Rezultat będzie tylko taki, że różnej maści trolle oplują pana i obrażą jak niejaki Kojak, czy pan nie rozumie, że to nie ma sensu?
   Zapraszałem pana na blog Przemka proszę tą frazę wpisać w wyszukiwarkę znajdzie pan bloga i my z radością będziemy zamieszczać pana wpisy gdzie redaktorem bloga jest Kaz Dziamka doktor z USA.

   Polubione przez 1 osoba

   • Na https://przemex.wordpress.com/ nikt od 16 Maja 2020 niczego nie opublikował. Czyżby przemex-a dopadł COVID? Ostatni wpis – o polińskich Januszach biznesu, których przemex chce przekwalifikować z szemranych „PRACODAFCUF” na uczciwych proletariuszy, którzy faktycznie wykonują jakąś pracę …

    W ogóle można by ogarnąć, kto z „wielkich” polskiej blogosfery nacjonalistycznej (nie mylić z „narodową” czyli katodebil-patridiotyczną jak cały RN i niestety większość różnych religioznych fisiów typu Marucha) jeszcze w ogóle żyje? WordPressowy spis powszechny? Bywało tu kiedyś więcej ludzi, dziś poznikali.

    Polubione przez 2 ludzi

   • Do pana Marka.

    Jeżeli coś piszesz to chociaż prawdę albo czytaj dobrze blog. Wpisy Przemysława były miesiąc temu gdzie zapowiedział przerwę w blogowaniu z powodu braku czasu. To jest młody człowiek i ma inne zajęcia w życiu jak praca, rodzina itp. i nie ma czasu na blogowanie.
    Na blogu wpisy zamieszcza regularnie doktor z USA Kazimierz Dziamka, który też miał przerwę z powodu swoich przygotowań do koncertu.
    To tyle sprostowania głupot pisanych przez osobnika u góry. Swoją drogą to nie wiedzę, żeby tutaj ogromny rok bo było 3 dni bez żadnego, ale jak łatwo innych ocenić i ich blogi byle by nie ocenić samego siebie i swoje blogowanie.

    Polubienie

   • Wpisy Przemysława były miesiąc temu gdzie zapowiedział przerwę w blogowaniu z powodu braku czasu.

    Nie wiem, czy rozmawiamy o tym samym Przemysławie. Jeśli chodzi o tego, co publikuje na https://przemex.wordpress.com/ , to od 16 Maja 2020 niczego nie opublikował.
    Sugeruję nieco poskromić swoje zapędy do obrażania innych i określania tego co piszą jako głupoty, szczególnie wtedy, gdy piszą prawdę.

    Czyżby tu się objawiła kolejna odsłona „węża z Zamojszczyzny”?
    Choć ten fragment:

    Swoją drogą to nie wiedzę, żeby tutaj ogromny rok bo było 3 dni bez żadnego, ale jak łatwo innych ocenić i ich blogi byle by nie ocenić samego siebie i swoje blogowanie.

    to raczej nie jest pisany z zamojskim „akcentem”, wygląda raczej na maszynowe tłumaczenie z hebrajskiego.

    Polubienie

 5. Do pana Marka

  Powtórzę tu jeszcze raz fakty bo do pana to nie dociera i proszę mi już głowy nie zawracać.
  1. We wpisach nie tak dawno adm. bloga Przemek poinformował, że robi sobie dłuższą przerwę od blogowania z powodu braku czasu. Wpis ten jest na blogu. Notka główna nie ma żadnego znaczenia bo adm. bloga zabierał głos we wpisach na blogu ostatnio kilka tygodni temu.
  2. Drugi redaktor bloga Kazimierz Dziamka jest cały czas aktywny na blogu i pisze notki w dziale angielskojęzycznych, który należy do niego.
  3. Link podał pan dobry. Chodzi o ten blog.
  4. Zapraszamy pana Marka Głogoczowskiego do pisania do nas. Tyle faktów i proszę już mi gitary nie zawracać i proszę się zając swoim blogiem a mniej zajmować się blogami, które do pana nie należą.
  Pozdrawiam.

  Polubienie

 6. paziem

  Irina Muchina o dalszym rozwoju covidowej i cyfrowej psychozy NWO

  Polubienie

  • paziem

   Bank Centralny Rosji opublikował raport analityczny „Badanie stabilności finansowej”, który opowiada o wolumenie transakcji Rosjan z walutami cyfrowymi.

   „Według szacunków dużych banków ankietowanych przez Bank Rosji w lipcu 2021 r. Wolumen transakcji ludności rosyjskiej walutami cyfrowymi wynosi rocznie około 5 miliardów dolarów (około 350 miliardów rubli)” – czytamy w dokumencie.

   Bank Centralny podkreślił, że okazuje się, że wolumen rosyjskich transakcji kryptowalutowych nie pozostaje tak daleko w tyle za inwestycjami w zagraniczne papiery wartościowe: w 2020 r. wyniosły 474 mld rubli.

   Jednocześnie regulator zauważył, że interpretowanie szacowanego wolumenu transakcji walutami cyfrowymi jako przepływu oszczędności obywateli do walut cyfrowych byłoby błędne.

   „Po pierwsze, dane o obrotach handlowych mogą odzwierciedlać alternatywne zakupy i sprzedaż, a po drugie, część tego wolumenu to sprzedaż waluty cyfrowej uzyskanej w wyniku miningu” – dodał Bank Centralny.

   Wcześniej ekonomista, dyrektor ds. innowacji w OS-Center, Piotr Zaborciew, w wywiadzie dla FAN powiedział, jakie korzyści może przynieść Rosjanom cyfrowy rubel.

   za: https://russian.rt.com/business/news/931913-cb-rossiya-cifrovye-valyuty

   Polubienie

 7. paziem

  W czyich rękach kryptowaluty i komu przynoszą zyski

  Polubienie

 8. paziem

  Na początku 2000 roku Władimir Liepiechin w wielu swoich artykułach ujawnił główny paradygmat ideologiczny Władysława Surkowa o Rosji jako o kraju „suwerennej demokracji”. Według Liepiechina., w ciągu ostatnich 30 lat Rosja „rozwijała się” w reżimie ZALEŻNEJ OLIGARCHII…

  Polubienie

 9. paziem

  Instagram zaczął ostrzegać użytkowników, którzy chcą śledzić Marię Szukszynę, znaną aktorkę i prezenterkę telewizyjną ( córkę nie żyjącego już Wasilija Makarowicza Szukszyna – rosyjskiego pisarza, reżysera, scenarzysty i aktora filmowego okresu radzieckiego) , że zamieszcza fałszywe informacje. Stało się to kilka godzin po jej „liście otwartym do lekarzy”.

  „Na tym koncie wielokrotnie zamieszczano fałszywe informacje, które zostały zweryfikowane przez niezależnych ekspertów weryfikujących fakty lub które naruszały normy społeczności” — głosi ostrzeżenie.
  Jednak nadal możesz subskrybować Szukszyna po potwierdzeniu, że przeczytałeś te informacje.

  Przypomnijmy, aktorka i prezenterka telewizyjna zdecydowanie sprzeciwia się prowadzeniu szczepień przeciwko koronawirusowi w Rosji. W ostatniej wiadomości odpowiedziała lekarzom, którzy zaprosili ją do odwiedzenia czerwonej strefy szpitali.

  za: https://radiokp.ru/znamenitosti/publikovala-lozhnuyu-informaciyu-instagram-ogranichil-akkaunt-marii-shukshinoy_nid511919_au31666au

  Odpowiedź Marii Szukszyny na list otwarty od 11 naczelnych lekarzy wiodących szpitali, w którym był osobisty apel do niej.

  Drodzy lekarze!

  Ze swojej strony zapraszam do zielonej strefy, gdzie zdrowy styl życia, zdrowie psychiczne, zdrowa psychika, brak lęku i paniki, elementarna profilaktyka sezonowych chorób układu oddechowego nie są pustymi słowami, ale mają ogromne znaczenie. Rozumiem, że trudno w to uwierzyć, ale tak zawsze żyliśmy do 2020 roku. I nie było mowy o czerwonej strefie.

  A także proszę nie dać się zwieść podmianom pojęć: nie jesteśmy przeciwni procesowi szczepień, ale procedurze jego realizacji, i po tej stronie są nobliści, światowej sławy naukowcy, ogromna liczba doktorów nauk i po prostu uczciwych ludzi.
  Po tej stronie jest 80% ludności Rosji. Na wycieczce do czerwonej strefy, z całym pragnieniem, nie zmieścimy się na wszyscy.
  Nie jesteśmy przeciwko szczepionce, ale przeciwko udziałowi w eksperymencie niezbadanej szczepionki. To dwie różne rzeczy.
  Uważam też, że jest to złe, że pragnienie strategów politycznych, by zderzyć głowami zwolenników szczepień z przeciwnikami , mówiłam o tym w Białym Domu podczas ceremonii wręczenia nagród (31 sierpnia 2021 r.).

  Proponuję, aby wszyscy razem napisali list do prezydenta Federacji Rosyjskiej z żądaniem zakończenia orgii w mediach i na wszystkich kanałach federalnych. Zdrowi nie powinni żyć według reguł ustalonych i realnie potrzebnych chorym !

  za: https://www.instagram.com/p/CWp3UdnIzR7/?utm_source=ig_embed

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.