Bajki Trzeciomajowe

.

Rozkład jazdy to nie bajki o „3 maja”, to w IIIŻydo-RP/Polin jedyne dobre, prawdziwe informacje.

.

.

A.Duda, który na pewno nie „jest debilem” tylko wnukiem ukraińskiego rezuna, powiedział dzisiaj m.in.:

Jakże charakterystyczny jest ten obraz, który widzimy dzisiejszego dnia (…): władze Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze znamienitymi jej obywatelami stojący tutaj (…) w cieniu Zamku Królewskiego w Warszawie. Dla każdego ten obraz jednoznacznie kojarzy się z tą datą, 3 maja, rocznicą wielkiej konstytucji majowej, wielkiego dzieła naszych przodków (…).

Dzisiaj, w święto 231. rocznicy Konstytucji majowej, (…) po odzyskaniu pełnej niepodległości i suwerenności po 1989 roku (-? ! – D.K), wobec tej wielkiej wojny, jaka toczy się poza za naszymi granicami, stoję tutaj ze wzruszeniem. I chcę wam moi kochani, najdrożsi Polacy podziękować za (…) to coście w ostatnim czasie uczynili (…) Otwierając swoje domy, rodziny i serca na przyjęcie naszych sąsiadów z Ukrainy (…) (a zwłaszcza pamiętni – albo już niepamiętni – Rzezi Wołyńskiej na Polakach – D.K.).

Wypada tylko dodać, że funkcjonariusze żydowskiego reżimu IIIRP nie mieliby najmniejszej szansy postać sobie w cieniu Królewskiego Zamku, gdyby w latach 1970. socjalistycznej PRL tego Zamku nie odbudowano, bo funkcjonariusze IIIŻydo-RP/Polin zajęli się już tylko kompleksowym niszczeniem, rozkradaniem, wszystkiego, co przed 1989r. stworzono, zbudowano, odbudowano oraz ludobójstwem na Polakach. – D.Kosiur

____________________________________

Bajki Trzeciomajowe

za: http://chart.neon24.pl/post/143577,bajki-trzeciomajowe

tekst z 2018r.

Wśród bzdur wykładanych dzieciom w szkołach i dukanych z kartek przez oficjeli – konstytucja 3. maja zajmuje czołowe miejsce.

Weźmy pierwsze bajki z brzegu:

Konstytucja stworzyła pierwszy rząd w Polsce” – nonsens, sejm czteroletni właśnie ZNIÓSŁ pierwszy sprawny rząd Rzeczypospolitej, czyli Radę Nieustającą.

Konstytucja dała Polsce władzę wojskową„. Bzdura – sejm czteroletni ZLIKWIDOWAł efektywną władzę wojskową, w postaci Departamentu Wojskowego wspomnianej Rady, próbując armią zarządzać za pomocą… komisji sejmowej. Z oczywistym skutkiem.

Konstytucja zniosła liberum veto„? Nieużywane od przeszło ćwierć wieku, w związku ze skonfederowaniem sejmów, na które to rozwiązanie jakoś nikt wcześniej nie wpadł i które uniemożliwiło, niestety, także zerwanie tego nieszczęsnego zgromadzenia.

Konstytucja unowocześniała strukturę i organizację państwa” – w tym zakresie kopiowano tylko jakobińskie pomysły z Francji, chcąc zniszczyć historyczną tożsamość ziem polskich.

Konstytucja była wyrazem woli narodu„. No już w ogóle kłamstwo wyjące w ustach demokratów, skoro tę nieszczęsną ustawę poparła zgromadzona w trybie spiskowym ledwie 1/5 składu sejmu i tak wyłanianego w sposób nader manipulatywny.

Konstytucja zabezpieczała niepodległość Polski” – to kłamstwo największe, bowiem cały ten projekt polityczny służył wyłącznie interesom Prus i Wielkiej Brytanii i od początku ukierunkowany był wyłącznie na ZABÓR ziem polskich.

Reasumując – konstytucja 3. maja była zamachem stanu dokonanym pod płaszczykiem patriotyzmu i wraz z całym Sejmem 4-letnim stanowiła element osłabiania i destrukcji państwa pod hasłami jego radykalnej naprawy. Znamy to, prawda?

Pamiętajmy zatem tę rocznicę jako jedną z cyklu wybitnie antypolskich – i przez to pouczających.

 

Alternatywa i poświęcenie

Nie chodzi jednak tylko do – przeważnie nietrafione i błędne – zmiany ustrojowe. Czynnikiem, który determinuje całą… konstytucję organizmu politycznego – jest bowiem  geopolityka. Z tej pozycji widać więc dokładnie, że przed 3 Maja król popełnił błąd (zresztą już drugi w swej karierze, pod koniec lat 60-tych w podobny sposób wmontowując się w nieodpowiedzialną niby to reformatorską gierkę  Czartoryskich) wybierając pozorną zbieżność programową z „reformatorami” w miejsce geopolitycznego sojuszu ze stronnictwem hetmańskim.

Tymczasem:  jeśli ma się do wyboru niby to podobnych ideowo, ale głupich i/bądź szkodliwych geopolitycznie i bardzo nawet programowo odmiennych, ale geopolitycznie świadomych – przeważnie, dla większego dobra – należy wybrać tych drugich.

Oczywiście, w polskich realiach oznacza to niemal na pewno poświęcenie, skazanie na niebyt historyczny, lub spotwarzanie – ale niekiedy staje się to wyborem po prostu nieodzownym.

Przy okazji rocznicy ogłoszenia konstytucji gubiącej Rzeczpospolitą – wspomnijmy tych, którzy usiłowali ją uratować, trzech głównych sygnatariuszy Konfederacji w Targowicy:

Branicki  był Europejczykiem pełną gębą, cynicznym umysłem, za młodu zwłaszcza nieco zwariowanym, jednak zdolnym do nauki realiów, a przy tym utalentowanym dowódcą, po prostu wiedzącym co ma sens, a co nie, nieco wreszcie odpowiadał charakterystyce zdeklasowanego polityka głównego nurtu. To mózg.

Szczęsny Potocki był człowiekiem idei. Zdolnym myślicielem, twórcą programu, wizji ustroju Rzeczypospolitej, na wskroś uczciwym, rzymskim. To była cnota.

A trzecim był  Rzewuski, dawny konfederata radomski, ex-zesłaniec, przerażony, rozchwiany, czujący, że coś się dzieje źle, lecz niewiedzący co dokładnie, szczery, niepewny, niewątpliwie patriotyczny. To była polskość.  Z którym z tych trzech historia obeszła się najłagodniej?

Z Rzewuskim.

Tylko głupotę jesteśmy w stanie usprawiedliwić.

Zdradę zaś i oczywiste szkodnictwo, które triumfowały 3. maja 1791 roku – wprost wynosimy na pomniki.

Konrad Rękas

17 Komentarzy

Filed under Polityka

17 responses to “Bajki Trzeciomajowe

 1. MatkaPolka
  3 Maj 2018 o 20:29 Edytuj
  Wydarzenia wokół Sejmu Czteroletniego są swietnie udokumentowane przez ks. Waleriana Kalinkę.
  Konstytucja 3 Maja była prowokacją pruską – skłócenia Polski z Rosją. I doprowadziła do rozbiorów Polski

  Konstytucja 3 maja jest świętem masońskim – Hugo Kołłątaj był iluminantem, Lelewel Prusakiem,

  Dramat Konstytucji 3 Maja cały czas jest źle zrozumiany – wszystkie siły sprzysięgły się, żeby Polskę zlikwidować. Królowie państw ościennych, przekupiona magnateria, hierarchia dbali o swoje interesy i przywileje, masoneria chciała te przywileje zlikwidować i Polskę podbić.

  Konstytucja 3 maja jest najlepszym przykładem – „POLSKO TWOJA ZGUBA WSZĘDZIE – w Brukseli, Berlinie, Londynie w Tel Avivie, w Waszyngtonie i w Watykanie

  Znalezione w Internecie, czyli Polityka Watykanu wobec Polski 1772 – 1939. (niewiernypies)
  Opublikowano 20 maja 2016 przez Białczyński
  https://bialczynski.pl/2016/05/20/polityka-watykanu-wobec-polski-1772-1939

  Polityka Watykanu wobec Polski 1772 – 1939
  Przedstawiam: Znalezione w Internecie:

  1772 – trawiona ciągłymi spiskami, zdradą i ”liberum veto” Rzeczpospolita padła ofiarą I. Rozbioru. Nie mniej interesy kleru i magnaterii nie zostały zagrożone.

  Polubienie

 2. MatkaPolka
  3 Maj 2018 o 20:30 Edytuj
  3. maja 1791 – po dziesięcioleciach bezhołowia, panoszenia się szlachty i kleru sejm Najjaśniejszej uchwalił nową konstytucję, która była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787) nowoczesną, spisaną na papierze ustawą zasadniczą.

  Kuria rzymska i polski kler wpadła w panikę. Obawiano się, że Polacy nie poprzestaną na Konstytucji, lecz pójdą dalej i pozbawią kler wszelkich funkcji państwowych i zlikwidują jego przywileje, a także położą rękę na jego majątku, a księży przeniosą na państwowe etaty (co już częściowo miało miejsce po uchwaleniu w roku 1789 przez Sejm Wielki ustawy przeznaczającej dochody z diecezji krakowskiej na wojsko polskie).

  24. Lutego 1792 – przerażony papież Pius VI dał Rosji zielone światło do wojny z Polską i jej kolejnego rozbioru, kierując brewe dziękczynne do Katarzyny II, w którym nazywał ją ”heroiną stulecia” i sławi jej podboje. Wśród nich wymienił I. Rozbiór Polski.

  Grzegorz XVI powstańców Powstania Listopadowego nazwał warchołami, wichrzycielami i buntownikami i ekskomunikował ich, a klerowi polskiemu nakazał, by przekonywał Polaków, że władza cara pochodzi od Boga i należy ją uznawać. Księża zaczynają denuncjować, co bardziej rewolucyjnych Polaków zaborcom.

  Katarzyna II zareagowała niezwłocznie wspierając polskich przeciwników reform, magnatów i dostojników kościelnych, którzy 27 kwietnia 1792 zebrali się w Petersburgu (!) i wkrótce ogłosili manifest unieważniający Konstytucję 3-go maja oraz wzywają Rosję do zbrojnej interwencji w Polsce. W celu zatajenia faktu, że spisek zawiązano w Petersburgu manifest opatrują datą 14 maja i ogłaszają w Targowicy na Ukrainie.

  Siedmiu biskupów i Prymas należy do „Targowicy” (w proteście przeciw Konstytucji 3-go Maja). Prymas Michał Jerzy Poniatowski, bp. Chełmski Wojciech Skarszewski, bp. Żmudzki Jan Stefan Giedroyć, bp. Poznański Antoni Onufry Okęcki, bp. Łucki Adam Naruszewicz, bp. Wileński Ignacy Jakub Massalski, bp. Inflancki Józef Kossakowski, bp. Przemyski Michał Sierakowski.

  O takich kreaturach jak Szczęsny Potocki, Xawery Branicki, czy Seweryn Rzewuski lepiej nie wspominać! A całej tej bandzie błogosławi i życzy powodzenia na tzw. Konfederacji Obojga Narodów – Targowiczan Litwy i Polski, papież Pius VI. W kościołach warszawskich czytano list pasterski biskupa Okęckiego z 2. września 1792, w którym wzywał do modłów ”ażeby Bóg błogosławił pracom konfederacji generalnej dla dobra ojczyzny podjętym”.

  Podczas insurekcji kościuszkowskiej dnia 9 maja 1794 wokół ratusza warszawskiego zebrał się kilkutysięczny tłum, do którego przemawiał sekretarz Hugona Kołłątaja Kazimierz Konopka, nawołując do powieszenia zdrajców.

  Powstańcy Kościuszki okazali swoją dojrzałość i patriotyzm, gdyż powiesili na szubienicy tylko biskupa Kossakowskiego oraz biskupa Massalskiego, a prymas Poniatowski zażył truciznę w cieniu budowanej dla niego szubienicy. Wszyscy trzej byli płatnymi kolaborantami cara Rosji (znaleziono u nich pokwitowania za pieniądze od carskich agentów). Podczas Powstania Styczniowego, na wschodnich kresach zniewolonej Polski, powstańcy powiesili kilkudziesięciu księży katolickich, którzy zdradzili ich carskiej „ochranie”.
  Prymas Jan Paweł Woronicz koronował na króla Polski cara Mikołaja!

  Przez cały okres rozbiorów zarówno zwykli księża jak i hierarchowie regularnie kolaborowali z zaborcami denuncjując nieposłusznych ich interesom mieszczan i chłopstwo. Wielu podobnie jak Kościuszko uszło za granicę lub zostało wywiezionych na Sybir.

  W latach 1881 – 1885 Watykan zawarł konkordaty z trzema zaborcami Polski: Austrią, Rosją i Prusami. Stały się one dla Polaków pod zaborami ponurą zasadą trójlojalności, co stawiało naszych rodaków w tragicznej sytuacji. W zależności od zaboru, Polacy musieli być wierni i posłuszni swoim panującym, nie wyłączając tu służby w ich armiach i strzelania do siebie

  Polubione przez 1 osoba

 3. Polacy mysle,ze powinni zapoznac sie z jej trescia.
  HIS HOLINESS.
  John Paul II AND THE HIDDEN
  HISTORY OF OUR TIME.
  By; Carl Bernstein,and
  Marco Politi.
  Wydana w 1996r,597 stron.
  Z tego co mi wiadomo,nie
  zostala przetlumaczona
  na jezyk Polski i inne jezyki.
  Pytanie.
  Dlaczego?.

  Polubienie

 4. MatkaPolka

  Konstytucja 3 maja – „ŚWIĘTO MASONÓW”
  http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2019/05/jeszcze-o-konstytucji-3-maja-3-maja-swieto-masonow/

  Konstytucja 3 Maja – TO ŚWIĘTO KLĘSKI POLSKI
  Konstytucja 3 Maja – to święto zwycięstwa wrogów Polski – Prus, Masonerii i żydów
  Konstytucja 3 Maja – Wydarzenia wokół Sejmu Czteroletniego – doprowadziły do rozbiorów Polski

  Cały wiek XVIII był przygotowaniem do rozbiorów przez Prusy – celem polityki pruskiej było zniszczenie Polski – a finałem było Konstytucja 3 Maja, – po której nastąpiły dwa rozbiory

  Osłabiona Polska przez Sasów – mogło uratować jedynie sojusz z Rosją – cała gra pruska polegała na tym aby do tego sojuszu nie dopuścić
  – I TAK JEST TERAZ
  Wszystkim serdecznie polecam książkę Michała Bobrzyńskiego – DZIEJE NARODU POLSKIEGO – odkłamane

  Tragizm losów Polski – Jędrzeja Giertycha – to opracowanie skryptów Michała Bobrzyńskiego
  https://docer.pl/doc/5e1e5 – do ściągnięcia. TO LEKTURA OBOWIĄZKOWA
  Celebrowanie Konstytucja 3 Maja – jako polskie święto narodowe – to właśnie ten CHYBIONY PATRIOTYZM – jakie nam podsuwa żyd i Krzyżak – i się w kułak śmieje
  (***)
  Już w 1703 r. elektor brandenburski osadzony na tronie król Polski August II Mocny powiedział, że nic tak nie nauczy Polaków rozumu jak Rozbiory
  Konstytucja 3 Maja była pruską prowokacją
  – jest to doskonale udokumentowane przez ks. Waleriana Kalinkę – jednak patrioci polscy z tych źródeł nie korzystają. To była taka „bezkrwawa „Rewolucja Francuska”

  Powstanie kościuszkowskie przyczyniło się wprost do III rozbioru Polski – a patrioci uważają to wszystko za powód do dumy

  Masonerii o proweniencji pruskiej zawsze chodziło o fizyczną eksterminację żywiołu Polskiego

  Wszyscy autorzy i zwolennicy Konstytucji 3 Maja byli masonami, , Kołłątaj masonem – Lelewel był prusakiem i masonem- Pochodził ze spolonizowanej szlachty pruskiej (jego dziadkiem był Henryk Loelhoeffel von Lowensprung, lekarz nadworny Prusaka króla Augusta III ;

  Autorami Konstytucji – byli przybłędy pruskie – Ks. Piattoli i Lucchesini – a patrioci uważają to wszystko za powód do dumy

  Za wolność naszą i waszą – skrócona wersja napisu na sztandarze z manifestacji ku czci dekabrystów w Warszawie 25 stycznia 1831, którego autorstwo przypisuje się Joachimowi Lelewelowi.

  Joachim Lelewel był rewolucjonistą i wysyłał żołnierza Polskiego, aby walczyli dla rewolucyjnej masonerii francuskiej, ale nie w interesie Polski

  „Jutrzenka swobody” – polegała na mordowaniu chrześcijan we Francji i zamordowaniu chrześcijańskiego króla Francji.

  Powstanie kościuszkowskie było na zlecenie masonerii– aby uratować Rewolucje Francuzką i aby Rosja nie interweniowała – trzeba było dobić chrześcijańską monarchie

  Insurekcję przygotowywali ludzie związani ze „Stronnictwem Patriotycznym”- a więc Stronnictwem Pruskim.
  Prusy, bowiem chciały wykorzystać sprzyjającą okazję i całkowicie zlikwidować państwo polskie, pomimo że powstańcy przestrzegali neutralności Austrii i Prus,

  Trzeba wskazać na wyjątkową zręczność dyplomacji Krzyżackiej i Pruskiej – w inspirowaniu powstań przeciw Rosji (nigdy przeciw Prusom) napuszczaniu Polaków na Rosję i zwalanie całej winy za niepowodzenia na Rosję. Tak było przy rozbiorach Polski, wszystkie powstania były z inspiracji Prus, tak jest i teraz.

  Rozbiorów Polski dokonało 3 niemieckich cesarzy – za rozbiory winą obciążamy Rosję – tymczasem sama Rosja była podporządkowana Prusom – caryca Katarzyna II Prusaczka ze Szczecina, cały dwór carski był pruski – dynastia Romanow to w istocie dynastia Romanow – Holstein – Gottorp.

  Polubienie

 5. MatkaPolka

  SEJM CZTEROLETNI
  Jest świetnie udokumentowany przez ks. Waleriana Kalinkę – do pobrania ze strony

  https://archive.org/details/c2sejmczteroletni01kaliuoft/page436/mode/2up

  Polubienie

 6. MatkaPolka

  Konstytucji 3 Maja prowokacje to była przebiegła prowokacja Pruska, która doprowadziła do rozbiorów Polski i zniknięcia Polski z mapy świata. Twórcami Konstytucji 3- Maja było dwóch pruskich przybłędów Lucchesini ambasador Prus, i ks. Piattoli; konstytucja pierw była napisana po francusku, bo Piattoli nie znał języka polskiego.
  Poprzedziła je akcja protestanckich Prus wśród polskiej magnaterii i przekabacenie ich na stronę pruską. Konstytucja 3-Maja była Dziełem masonerii – Fryderyk Wielki był iluminatem.

  Rozbiór Polski był wcześniej planowany – przez osadzenie na tronie polskim Augusta II Mocnego elektora brandenburskiego, popartego przez żydowski kapitał z Berlina .
  Król August II Mocny już w 1701 r. zaraz po dojściu do władzy zaczął przygotowywać rozbiory – to on powiedział –
  Nic tak nie nuczy Polaków rozumu jak rozbiór Polski

  Perfidna akcja Prus- Rozbiory

  http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/05/jeszcze-o-konstytucji-3-maja-3-maja-swieto-masonow

  Konstytucja majowa była zamachem stanu – zaplanowanym, przygotowanym i przeprowadzonym przez masonerię.

  — „Wolnomularzem był król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, marszałek Sejmu Czteroletniego – Stanisław Małachowski, marszałek Konfederacji Litewskiej – Kazimierz Nestor Sapieha, a nawet sam Prymas – Michał Poniatowski.” – oraz najważniejszy Iluminat — Hugo Kołłątaj — autor tekstu konstytucji.

  Konstytucja nie wnosiła niczego istotnego do naprawy państwa.

  Zasadnicze reformy zostały bowiem już wcześniej uchwalone — (m.in. reforma wojskowa i skarbowa ).
  Reformy Czartoryskiego – KTÓRE ZNIWECZONO
  Państwo, działając w ramach ustroju rzeczpospolitej szlacheckiej, — potrafiło dokonać samouleczenia i w ten sposób pokazywało, że głębsze zmiany ustrojowe są zbędne.

  Dlatego Konstytucję uchwalono pośpiesznie, — z zaskoczenia, — w czasie kiedy posłowie opozycji byli na wakacjach .

  „Żaden zamach stanu nie odbył się z takim spokojem i porządkiem, jak ten, — bez żadnego rozlewu krwi, wśród największej radości mieszkańców stolicy…..” ( ks.Kalinka)

  Konstytucja niszczyła ustrój I Rzeczpospolitej — pozbawiając szlachtę nie-posesjonatów praw politycznych — co było trafnie, odczytane przez szlachtę, jako wstęp do zmiany kryterium uczestnictwa w życiu politycznym ze szlachectwa na cenzus majątkowy. To tak, — jakby w dzisiejszych czasach pozbawiono praw politycznych połowę społeczeństwa.
  (***)
  Ten zapis mocno przestraszył ościennych monarchów, — zwłaszcza Katarzynę.

  Przypomnę, że był to początek lat 90 tych XVIII wieku – we Francji przygotowania do obalenia monarchii szły pełną parą — (republikę uchwalono we wrześniu 1792 roku. Ludwikowi XVI obcięto głowę w roku 1793 ).
  Katarzyna II była nie na żarty zaniepokojona pisząc o sytuacji w Polsce:
  „(mając na względzie)… osobliwie zaś ujawnioną skłonność do wyuzdania i szaleństw francuskich”, — a w liście do Stanisława Augusta pisze wprost — o „majowej rewolucji”.

  Była więc Konstytucja prowokacją, — mającą zająć na czas jakiś kraje sąsiednie Rzeczypospolitą, jako zarzewiem buntu w tej części Europy – aby republika francuska miała szansę przetrwać.

  Masoni z pełną premedytacją poświęcili Polskę na ołtarzu rewolucji, — a to że nazywali siebie „patriotami” — nie oznacza bynajmniej, że nimi byli.

  Nawiasem mówiąc, za swoje polityczne usługi, – równie dzielnie jak „hetmani”, — inkasowali znaczne kwoty — tyle, że od Prus.

  To nie Targowica spowodowała drugi rozbiór — (bez tego pretekstu zaborcy mogli się obejść) — sprawiła to Konstytucja..

  Jednakże w utrwalonym przekonaniu znakomitej większości Polaków było odwrotnie.
  (***)

  Polubienie

  • Ewa-Maria

   Szanowna Pani Stanisław Małachowski nie był masonem. Miał zamiar być jednym z nich . Nie ma żadnych dokumentów potwierdzających na to, że był masonem. Znawcy tematu potwierdzili mi to. Pochodzę z tego rodu.

   Polubienie

   • Kojak

    Jesliby tylko tak brac na podstawie dokumentow to w zasadzie masoneri nie ma i stanowi ona tylko grupke nawiedzonych oszolomow Te smierdzace zdegenerowne gnoje i bandziory stanowia bowiem scisle heremtyczne grupy do ktorych w zasadzie nie sposob przeniknac

    Polubienie

   • przyjaciel

    do kojaka, szukaj ich na uniwersytetach a szczególnie zapchlony jest warszawski

    Polubienie

 7. Bazyli

  W obronie Ojca Świętego. Jońskie, Semki, Hołownie, Józefy Orły i wiele innych antypolskich kanalii twitterowo szczują na papieża Franciszka za słowa pełne pokojowych i życzliwych Słowianom intencji. W tej chwili przypominają mi się jakże inne słowa Karola Wojtyły o wołyńskim laboratorium wiary, słowa zabarwnione polską krwią i pozbawione prewencyjnej ostrożności.

  https://dorzeczy.pl/opinie/296386/szokujace-slowa-franciszka-modlmy-sie-za-papieza.html

  Polubienie

 8. kika22

  Szanowni Administratorzy tego portalu, co się stało witryną na której umieściłem swoje komentarze, a obecnie się nie otwiera?

  Bajki Trzeciomajowe
  za: http://chart.neon24.pl/post/143577,bajki-trzeciomajowe

  Hej!

  Polubienie

 9. kika22

  Ad Bazyli

  Módlmy się do świętego kibelka i do bozi od krzyczących dzieci – ofiar pedofili w czarnych sukienkach!

  Kibel i kloaka, czyli święty sraczyk.

  https://sjp.pl/Sancta+Sedes

  Watykan

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Vagitanus

  Hej!

  Polubienie

 10. Pingback: Trzeci miesiąc wojenki żydłackiej na Upadlinie – Grypa666

 11. Prezydent „wszystkich” Polakow ,
  w barwach narodowych Izraela.
  Biala koszula i niebieski krawat.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.