Minęła 612 rocznica zwycięstwa Słowian pod Grunwaldem

Minęła w żółto-niebieskim anturażu narzuconym przez żydowski reżim IIIRP/Polin, walczący z Rosją po stronie USA i Wlk.Brytanii – na razie do ostatniego Ukraińca, ale za pieniądze okradanego polskiego podatnika.

A swoją drogą, czy przystrajanie polskich żołnierzy w ukraińskie barwy nie kłóci się z prawem i z historyczną przyzwoitością? Przecież rządzące w IIIRP/Polin szumowiny chyba wiedzą, że na żydowskim reżimie Ukrainy, budującym ukraiński patriotyzm na zbrodniczej ideologii OUN-UPA i na nierozliczonym ludobójstwie na Polakach i na Żydach, ciąży odium niechęci polskiego społeczeństwa.

„612 lat temu sprzymierzone ludy młodej Europy – Polacy, Litwini, Łotysze, Czesi, późniejsi Ukraińcy i Białorusini – stanęły ramię w ramię w obronie suwerenności swoich państw”mówił podczas uroczystości Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. – https://warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/aktualnosci/7766-rocznica-bitwy-pod-grunwaldem-galeria-zdjec

Wojewódzki marszałek z PSL jest historycznym głąbem. Po Polakach i Litwinach trzecią co do wielkości siłę stanowili Rusini, a nie jacyś tam Ukraińcy, o których nikt wtedy nie słyszał. A i do młodych ludów Europy trudno Słowian zaliczyć, bo są najstarszym ludem Europy, znacznie starszym niż całe żydo-chrześcijaństwo. Propagandowy debilizm funkcjonariuszy żydowskiego reżimu IIIRP/Polin sięga już zenitu.

Dlaczego Grunwald jest ważnym symbolem?

Było to wielkie, wspólne zwycięstwo Słowian nad Zachodem, wtedy nad imperialnym żydo-katolickim Kościołem Rzymskim, powstrzymanie jego marszu na Wschód. Niestety, 200 lat później słowiańska jedność uległa presji Rzymu – Zachodu i w latach 1610 – 16012 wojska polskie I RP zajęły Moskwę. Ostateczny efekt tego polskiego „sukcesu” bycia przedmurzem żydowskiego chrześcijaństwa Zachodu zakończył się dla Polski fatalnie, rozbiorami i zniknięciem z mapy Europy na ponad wiek. Oczywiście rozbiory słowiańskiej Polski były dla żydo-katolickiego Kościoła – Zachodu – korzystne. Część naszych ziem przypadła żydo-chrześcijańskim mocarstwom Zachodu (na nic zdała się obrona Wiednia przez polskie wojska w 1683r. – przymierze z Zachodem nigdy niczego nie gwarantuje), a więc zyski polityczne i materialne Rzym zachował, a mocarstwa zachodnie powiększyły.

Zabór rosyjski polskich ziem był dla żydo-katolickiego Kościoła jeszcze korzystniejszy, ponieważ Kościół mógł bezpośrednio funkcjonować i indoktrynacyjnie oddziaływać na obszarze państwa prawosławnego – Rzym przecież potępił wszystkie polskie powstania w zaborze rosyjskim (inna rzecz, że faktycznie były niepotrzebne, bo realizowane z obcych inspiracji i zawsze w interesie Zachodu).

Do kolejnej niepotrzebnej wojny z Rosją, tym razem z Rosją sowiecką (chociaż system społeczno polityczny nie ma tu w ogóle znaczenia), doprowadził J.Piłsudski (nie przejawiał żadnego zainteresowania zachodnimi ziemiami Polski!) przywieziony w tym celu przez Niemców do Polski.

Rozbicie słowiańskiego Bloku Wschodniego w 1990r., to znów nasza przegrana, a wspólne zwycięstwo żydo-katolickiego Kościoła i Zachodu, który natychmiast ustawił nasze słowiańskie państwa na pozycjach wrogich wobec Rosji, przy aprobacie Kościoła. To wrogie wobec Rosji wypozycjonowanie naszych państw skutecznie ułatwiało przejęcie rządów po 1990r. przez syjonistyczne elementy V żydowskiej kolumny.

Zachód – Kościół to dwa bieguny tej samej imperialnej i od zawsze antysłowiańskiej polityki.

Dzisiaj syjonistyczny Zachód przy aprobacie Kościoła toczy z Rosją wojnę – tę wojnę toczy na naszych słowiańskich ziemiach. Perfidia Zachodu polega także na tym, że giną w tej wojnie prawie wyłącznie Słowianie.

Pozostaje nam mieć nadzieję na kolejny Grunwald albo Berlin z 1945r., tylko tym razem w interesie wszystkich Słowian musi walczyć Rosja sama – dobrze byłoby znów zepchnąć Zachód za Odrę.

Dariusz Kosiur                      23.07.2022

______________________________

Poniżej tekst z 2017r.

607 rocznica zwycięstwa Słowian pod Grunwaldem

zwycięstwa Słowian nad judeo-chrześcijańską cywilizacja Zachodu

.

.

W żydowskim rejwachu pisowskich miesięcznic, peowsko-kodowskich kontrmiesięcznic, wizytacji żydo-reżimu przez syjonistycznego hegemona z Waszyngtonu, nie ma i nie może być miejsca na przypomnienie rangi, a co ważniejsze rzeczywistego znaczenia, zwycięstwa spod Grunwaldu.

Od wielu już lat na polach Grunwaldu każdego 15 lipca odbywa się wielka, międzynarodowa inscenizacja największej i najważniejszej bitwy średniowiecznej Europy z 1410r. Jednak poza medialnymi migawkami z tej „imprezy” nie wiele zostaje w naszej pamięci. Nasza pamięć jest maltretowana głównie przegranymi powstaniami, a zwycięstwo spod Grunwaldu, które zasługuje na rangę święta narodowego Polaków, ginie w ich mroku.

.

Minister ON A.Macierewicz uczestniczył w apelu grunwaldzkim w 606. rocznicę bitwy na polach Grunwaldu

.

Oczywiści zdarzają się „perełki”, gdy żydowski reżim IIIRP – teraz pod wodzą PiS – próbuje wykorzystać rocznicę bitwy pod Grunwaldem dla swojej syjonistycznej, antyrosyjskiej polityki, w której Polacy mają być bezmyślnym mięsem armatnim. Tę samą retorykę mogliśmy odnaleźć w apoteozie Powstania Warszawskiego w przemówieniu D.Trumpa w Warszawie, oddzielonego od Polaków pancerną szybą.

Naród odcięty od własnych korzeni, wychowujący młode pokolenia bez historycznej świadomości własnej wielkości ma roztopić się w kosmopolitycznej magmie żydo-chrześcijańskich ludów Zachodu – oto cel współczesnej polityki  żydowskich reżimów Zachodu.

Niewielu Polaków potrafi zadać sobie pytanie, jak to możliwe, że żydo-chrześcijaństwo pojawiło się w Hiszpanii już w I w. n.e., w Irlandii i Francji w V w. n.e., w Szwecji w IX w. n.e., w Polsce – w państwie, które według żydo-chrześcijańskiego Kościoła i żydowskiej oświaty nie istniało organizacyjnie – pojawiło się dopiero w wieku X n.e., a i to na krótko, ponieważ już w XI w. upadło? Całkowity i trwały podbój Polski przez żydo-chrześcijaństwo nastąpił dopiero w wieku XV.

Lechici nigdy nie ulegli Cesarstwu Rzymskiemu, uniemożliwiali także żydo-chrześcijańskiemu Rzymowi – Sacrum Romanum Imperium – podbój środkowej Europy i marsz na Wschód. Słowianie stali na przeszkodzie wprowadzaniu przez żydo-chrześcijański Rzym – przez Kościół – systemu feudalnego, który pomnażał bogactwa i władzę najeźdźców spod znaku krzyża.

Czy trudno dopatrzeć się w postawie Lechitów analogii do roli współczesnej słowiańskiej Rosji, stojącej na drodze podboju żydowskiego imperializmu USA, Wlk.Brytanii, Izraela – czyli żydo-chrześcijańskiego Zachodu? Nieustającym pragnieniem Rzymu – Watykanu jest przecież ewangelizacja Rosji – Rosji chrześcijańskiej (?) -, dzięki czemu stanęłaby otworem dla światowego syjonizmu. Tak kiedyś Polska złamana przecież została przez żydo-chrześcijaństwo, a dzisiaj już kona pod żydowskim imperializmem.

Ostatnia, wspólna, wielka, zwycięska bitwa Słowian nad żydo-chrześcijańskim (żydowskim) imperializmem miała miejsce na polach Grunwaldu w 1410r. Tak o tej bitwie wypowiada się żydo-katolicki kapelan „narodowców” ks. R.Kneblewski:

Była to jedna z najważniejszych bitew ówczesnej Europy, w której wojska państw słowiańskich powstrzymały pochód na Wschód barbarzyńskiego żydo-chrześciajństwa i rycerstwa zwasalizowanych przez Rzym państw zachodniej Europy.

Po bitwie Rzym zagroził królowi polskiemu zorganizowaniem przeciw Polsce wyprawy krzyżowej, jeśli zakon krzyżacki zostanie zlikwidowany i wypędzony (z żydowskich podręczników historii uczyliśmy się, że Władysław Jagiełło nie potrafił wykorzystać zwycięstwa pod Grunwaldem).
Siedem, czy osiem lat po bitwie pod Grunwaldem papież Marcin V obłożył klątwą króla polskiego i wszystkich Polaków do ENTEGO POKOLENIA.

Żydo-katolicy pewnie nie wiedzą, że wielkie zaangażowanie książąt polskich – Konrada Mazowieckiego i Henryka Brodatego -, w chrystianizację Prus inspirowane było przez papieża, który chciał założyć w Prusach państwo kościelne. Cel ten chciał osiągnąć z pomocą cystersów i księcia gdańskiego Świętopełka, popierając go w jego dążeniach uniezależnienia się od Polski. Zakon uzyskał także wsparcie papieża dla wypraw przeciw Prusom, a wyprawy zyskały rangę krucjat – Prusów wycięto w pień.

Bitwa pod Grunwaldem została uwieńczona pokojem w Toruniu (1411). Pokój ten, mimo zwycięskiej kampanii wojskowej, wymuszony został na Jagielle ogólną sytuacją polityczną Polski, gdyż w obronie zakonu stanęła koalicja władców z dynastii Luksemburskiej – Jana, ks. zgorzeleckiego, Wacława, króla Czech oraz króla Węgier Zygmunta i przede wszystkim Rzymu. Pokój nie przywrócił Polsce Pomorza Gdańskiego ani ziemi chełmińskiej.

I pomyśleć tylko, że to Czesi najechali na nas w pierwszej połowie XI w. z nakazu Rzymu, gdy w Polsce zlikwidowano żydo-chrześcijaństwo, które na nasze nieszczęście odrestaurowano (Kazimierz Odnowiciel), żeby później, w XVw., wspomagać wojska Jagiełły w walce z Krzyżakami przeciwko czemu występował żydo-katolicki kler i Rzym.
Ten żydo-katolicki kler nie dopuścił także do przyjęcia przez Jagiełłę czeskiej korony, którą zaproponowali mu husyci.
Żydo-katolicki Rzym zorganizował przeciw Czechom cztery wyprawy krzyżowe – Polska Jagiełły, mimo nacisków żydo-katolickiego Rzymu, nie wzięła w tych wyprawach udziału.

Mam w pamięci symptomatyczną i miłą memu słowiańskiemu sercu scenę. W latach 1980. byłem w Czechosłowacji i w jakiejś miejscowości chciałem sfotografować wnętrza zabytkowego Kościoła. Trafiłem akurat na ślubne uroczystości, więc postanowiłem poczekać na zakończenie ślubnej mszy. Gdy ostatni goście ślubnego orszaku opuszczali kościół udałem się do wejścia, jednak administrator tego sakralnego przybytku zamknął mi drzwi przed nosem. Wytłumaczyłem o co mi chodzi, pokiwał ze zrozumieniem głową, ale zapytał: a przepustkę pan ma? Bez przepustki nikogo wpuścić nie mogę.
Czesi to podobno najbardziej ateistyczny lud w Europie – tylko pozazdrościć.

A teraz wywołam lawinę wyzwisk i kalumnii:
i można zrobić porządek z żydo-katolicyzmem? – można, można i trzeba.
A dlaczego trzeba?
Ano dlatego:
Żyd, opozycjonista PRL, współtwórca Solidarności, K.Modzelewski: „gdyby nie Kościół czekałaby nas w Polsce zgroza”.

I ja mu wierzę, bo traktuję Żydów poważnie.

Bagatelizowanie, fałszywe ukazywanie, a z pewnością celowe przemilczanie, rzeczywistego znaczenia bitwy pod Grunwaldem ma swoją kontynuację w dzisiejszej polityce żydowskiego reżimu IIIRP, polegającej na likwidacji pomników żołnierzy Armii Czerwonej. Mamy do czynienia z procesem czyszczenia pamięci Polaków z ważnego historycznego momentu, wspólnego z Armią Czerwoną zwycięstwa nad niemiecką IIIRzeszą, zapisanego symbolicznym umieszczeniem flagi radzieckiej i polskiej na Bramie Brandenburskiej – a więc kolejnego zwycięstwa Słowian nad barbarzyństwem cywilizacji judeochrześcijańskiego Zachodu. I tego zwycięstwa Polakom – Słowianom pamiętać nie wolno.

Dariusz Kosiur

________________

Komentarze:

Paweł Ziemiński

Zwycięstwo zjednoczonego rycerstwa słowiańskiego pod dowództwem polskiego króla W.Jagiełły otworzyło także okres kształtowania się suwerenistycznej koncepcji prawno-politycznej. Główną areną do tego stał się Sobór w Konstancji, w trakcie którego Paweł Włodkowic w swoich wystąpieniach, głownie w dyskusji z pro krzyżackim krakowskim dominikaninem Janem Falkenbergiem, położył kamień węgielny pod koncepcję suwerennego narodowego państwa polskiego. Zadufana watykańsko-germańska i frankońska Europa oczywiście nigdy tego nie nagłaśniała, a tym bardziej żydowsko-anglosaska, paneuropejska UE.

” Sobór w Konstancji
25 kwietnia 2015
Sobór w Konstancji (1414–1418) miał historyczne znaczenie. Kościół katolicki uznał formalnie tylko te posiedzenia soborowe, które odbyły się po zatwierdzeniu soboru przez Grzegorza XII. Poprzednie posiedzenia pod przewodnictwem Zygmunta Luksemburskiego i antypapieża Jana XXIII nie są uznawane przez Kościół. W obradach soboru brało udział: 33 kardynałów, 5 patriarchów, 47 arcybiskupów, 145 biskupów, 93 biskupów tytularnych, 217 doktorów teologii, 361 doktorów prawa cywilnego i kanonicznego, 171 doktorów medycyny, wielka liczba magistrów reprezentujących 37 uniwersytetów, posłańcy reprezentujący 83 królów i książąt, 38 książąt, 173 hrabiów, 71 baronów, ponad 1500 rycerzy, 142 pisarzy bulli, 1700 trębaczy, skrzypków oraz osób grających na innych instrumentach muzycznych (według kroniki Ulricha von Richentala). Nowością podczas soboru było, że zamiast głosować indywidualnie, biskupi głosowali w blokach narodowych. Stanowiło to odzwierciedlenie waśni leżących u podstawy schizmy drążącej Kościół.

6 kwietnia 1415 sobór opublikował podczas swojego szóstego posiedzenia dekret Haec sancta zobowiązujący papieża do posłuszeństwa (obedire tenetur in his), ponieważ sobór jest zgromadzony w Duchu Świętym (in Spiritu sancto legitime congregata) dekretu tego nigdy nie zaakceptował Kościół katolicki, jako że nie został zaakceptowany przez Grzegorza XII (do dziś oficjalnie uznawanego przez Kościół katolicki za prawowitego papieża), a wydano go, zanim Grzegorz XII formalnie zatwierdził zwołany już sobór.

Sobór w Konstancji zapamiętany został też przez skazanie i spalenie na stosie (6 lipca 1415) Jana Husa pomimo żelaznego listu jaki otrzymał od Zygmunta Luksemburskiego. Na soborze ustalono reformy skierowane przeciw Johnowi Wyclifowi, Janowi Husowi i ich następcom.

Jan Falkenberg, krakowski dominikanin, działający w interesie Krzyżaków wykładowca Akademii Krakowskiej Oskarżał Polskę o „nikczemne przestępstwo” korzystania ze wsparcia wojskowego pogan w wojnie prowadzonej z Zakonem. Według Falkenberga Polacy powinni być eksterminowani, pozbawieni suwerenności i sprowadzeni do roli niewolników. Polskiej sprawy bronił skutecznie Paweł Włodkowic, ówczesny rektor krakowskiej akademii. Zaprezentował pogląd, że wszystkie narodowości, nie wyłączając pogańskich, mają prawo do samorządności i życia w pokoju na ziemiach, które są ich własnością. Postulaty Pawła Włodkowica dotyczyły z najwcześniejszych fundamentalnych myśli prawa międzynarodowego. Paweł Włodkowic i cała delegacja polska (poza Mikołajem Trąbą) publicznie wystąpiła w obronie Jana Husa. Mikołaj Trąba wstąpił do antypolskiej koalicji w nadziei uzyskania godności papieskiej. Jego kandydatura została oficjalnie zgłoszona, jednak papieżem wybrano kandydata Francuzów, Włocha Oddona Colonnę (Marcin V).

Marcin V unieważnił korzystne dla Polski bulle Jana XXIII i potwierdził zakonowi krzyżackiemu wszystkie poprzednio uzyskane przywileje (również te fałszywe). 4 maja 1418 nie wpuszczeni do pałacu papieskiego Polacy dostali się do niego siłą, wyłamując bramę. 9 maja Zawisza Czarny z Garbowa i Janusz z Tuliszkowa w obecności papieża oświadczyli, że czci króla polskiego będą bronić „gębą i ręką” i uzyskali od Marcina V potępienie traktatu Falkenberga. Na oficjalną bullę papieską trzeba było jednak czekać do 10 stycznia 1424. Mikołaj Trąba został nominowany przez papieża na pierwszego prymasa Polski.”

za: http://wiara-rozumna.blog.onet.pl/2015/04/25/sobor-w-konstancji/

Niezwykle interesującą formą artystyczna wspomnianego sporu w Konstancji miedzy Pawłem Włodkowicem a Janem Falkenbergiem jest nagrany niemal pół wieku temu , bo bodaj w 1973 roku monodram pt. ” Krajobraz po Grunwaldzie”. To znakomite w sensie edukacyjno-historycznej i politycznej oraz artystycznej widowisko, w wykonaniu Ryszarda Filipskiego, jest niemal nieznane.
Przypominamy zwiastun, informując zarazem wszystkich zainteresowanych, że posiadamy płyty z nagraniem oraz mamy możliwość zorganizować spotkanie z wykonawca monodramu połączone z prezentacją filmu i dyskusją wokół jakże aktualnego tematu.

___________________________

Dariusz Kosiur

Co się zmieniło od bitwy pod Grunwaldem w polityce żydo-katolickiego Kościoła wobec Słowian?
Może poniższe zdjęcie jest w stanie rozjaśnić niektórym umysłom polityczną rzeczywistość Kościoła.

Audiencja wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego, sióstr, braci u JP II – 11.02.1991 r. Zakon może już odzyskiwać majątki w Czechach. Od maja 2016 także w Polsce.

41 Komentarzy

Filed under Polityka

41 responses to “Minęła 612 rocznica zwycięstwa Słowian pod Grunwaldem

 1. Jędrzej

  W biolaboratoriach na Ukrainie Germanowie tworzą selektywną broń biologiczną, wymierzoną w Słowian i Azjatów.

  Broń biologiczna, którą szeroko pojęta Germania opracowywała i testowała na Ukrainie, nie odegrała jeszcze swojej roli. Nie bez powodu ich ambasada w Kijowie zażądała od swoich obywateli co rychło opuszczenia terytorium Ukrainy.

  Jak pisałem wcześniej: negocjowanie z nimi za cenę pozostawienia przyczółku to poważny błąd.
  Ich się rozbija i nie negocjuje pod żadnym pretekstem. Muszą poczuć siłę. Ta nacja tak ma.

  Niegdyś żydo-chrześcijańscy żołdacy Germanii ściągnięci do nas pod pretekstem nawracania Prusów – dzisiaj ponownie ściągnięci przez naszego zakonspirowanego okupanta, ponoć pod pretekstem zagrożenia ze strony Rosji.

  Oni siedzą jeszcze w swoich bazach, ale przyjdzie czas, że ruszą przeciw nam, to tylko kwestia czasu. Przecież ci dzisiejsi Krzyżacy po to tutaj są.

  Oni nigdy nie spoczną, chyba że zostaną zniszczeni.

  Tylko Rosja może najlepiej powstrzymać ich zbrodnicze zamiary w zakresie rozwoju i dystrybucji „plagi Słowian i Azjatów”. Tego rodzaju broń jest bowiem skierowana przede wszystkim przeciwko niej.

  Widzę, że nie ma takiej nikczemności, która by otworzyła oczy motłochowi nad Wisłą.

  Wykorzystano…
  Agnia Krengel
  https://naspravdi.info

  Polubione przez 1 osoba

 2. Jędrzej

  Jak to historia zatacza koło…

  Niegdyś żydo-chrześcijańscy żołdacy Germanii ściągnięci do nas pod pretekstem zagrożenia ze strony broniących się Prusów przed obiecankami o wiecznym raju żydowskim – dzisiaj ponownie ściągnięci przez naszego zakonspirowanego okupanta, ale tym razem ponoć pod pretekstem zagrożenia ze strony Rosji.

  Żydo-chrześcijaństwo to swoisty pas transmisyjny dla wszelkiej nienasyconej zachłanności tego świata.
  Słowianie nie powinni szukać z Germanami żadnej przyjaźni – oni od zawsze traktowali nas z pogardą. To wbrew godności Słowian.
  Wystarczy poczytać, jak oni traktowali Indian, kiedy najechali i ziemie.

  Polubienie

 3. Sławobor

  Na południu Urkainy rządzi żydowska diaspora… Nieskromne pytanie: Gdzie nie rządzi żydowska diaspora?

  Roman Abramowicz raz po raz pojawia się na wszystkich negocjacjach między Rosją a Ukrainą, za pośrednictwem Turcji, nieprzypadkowo. 80% czarnoziemnych terenów Ukrainy, na których rośnie pszenica i słonecznik, należy do diaspory żydowskiej z Rosji i częściowo z Izraela. Większość zboża, które w ramach umowy będzie eksportowane przez ukraińskie porty, została już sprzedana firmom tureckim przy udziale Romana Arkadyevicha, ponadto to diaspora gwarantuje rozejm na południu Ukrainy, gdyż de facto kontrolowane są przez nią całe regiony Odessy i Nikołajewa i to ona jest negocjatorem dla Moskwy i Ankary. Pośrednio w transakcji uczestniczyli Kijów i Zełenski, ponieważ cała sprawa zbożowa prowadzona jest na 100% warunkach Kremla, co zostało poparte przez ONZ. Co więcej, w przyszłym tygodniu sukcesy rosyjskiej dyplomacji będą kontynuowane.

  BRIEF w pobliżu Kremla t.me/russica2/47468

  NEZYGAR ma rację co do obecności Abramowicza przy podpisaniu porozumienia w Stambule, ale pomija kluczową kwestię. Pośrednictwo Kijowa i osobiście Zełenskiego w umowie to nowa rzeczywistość (!).

  Ze strony ukraińskiej porozumienie będzie realizowane przez wojsko i diasporę żydowską, która jest wielowektorowa, różnorodna, ale dotrzymuje słowa, a Abramowicz dosłownie gwarantuje to „własną głową”, będąc w Stambule i przynosząc cały swój tam kapitał i mienie, w tym jachty i samoloty.

  Diaspora odeska i mikołajewska rozwiązuje problemy z Kremlem, nie czekając na powtórzenie się błędów elit dniepropietrowskich i charkowskich, a także demonstruje swoją siłę i pełną kontrolę nad swoimi terytoriami. Ale atak rakietowy na port w Odessie jest dziś sygnałem dla Ze Führera, że ​​nikt się z nim nie zgodził w niczym i NVO idzie dalej, a pojawienie się w przestrzeni publicznej brygady odeskiej jest pierwszym zwiastunem scenariusza chersońskiego w obwodzie odeskim, jeśli Kimowska zostanie pokonana w juncie Nikołajewa i odetnie przestępców Zełenskiego od wybrzeża Morza Czarnego.

  Kijów dobrze zademonstrował swój stosunek do słabych członków żydowskich elit na przykładzie publicznie upokorzonego Geny Korbana, choć to trochę chłodna zemsta dla bystrego Igora Walericha Kołomojskiego. Nawiasem mówiąc, sam Kołomojski pięknie zagrał sprawę pozbawienia się obywatelstwa, płynnie przechodząc ze statusu ukraińskiego oligarchy do statusu izraelskiego inwestora.

  Kołomojski natomiast jest bezpaństwowcem, nie płaci podatków, nie jest bankrutem i nie podlega ustawie o deoligarchizacji. Bliżej zimy ponownie zarejestruje się na izraelskie dokumenty, wpadnie do prezydenckiego kontyngentu na 36 miesięcy wolnych od podatku, ulg dla inwestorów i ogrzeje ręce, zabierając majątek od Firtasza, Pinczuka i Achmetowa, mali oligarchowie już przekazują 25% majątku na rzecz brata Yermaka jako zapłatę za immunitet.

  https://t.me/obrazbuduschego2/

  Polubienie

  • Jędrzej

   Proszę poczytać komentarze pod ww. filmem, które świadczą o umysłowej aberracji nadwiślańskiego bydła.
   To kolejny dowód, że jeśli nie zostanie przeprowadzona denazyfikacja, to kraj ten przestanie istnieć.

   Polubienie

  • Sławobor

   Nawrocki. I wszystko wiadomo, nazwisko wskazuje na żydowskie pochodzenie, nowonawrócony na katolicka wiarę. Typowy frankista jakich teraz dużo podpalajacych nasz kraj

   Polubienie

 4. Jędrzej

  miesięcznik Zarządzanie.

  500 największych polskich przedsiębiorstw

  W roku 1984, w wydaniu czerwcowym (Zarządzanie 6/84) opublikował on pierwszą w Polsce Listę 500. Lista obejmowała dane o pięćsetce największych polskich przedsiębiorstw.

  Lista ograniczała się do przemysłu przetwórczego,

  Paliwa płynne i gazowe oraz koks:
  Komb. Koks. Zabrze
  Z-dy Koksown. Wałbrzych
  Górnośl. Okr. Z-dy Gaz. Zabrze
  Okr. Zakłady Gaz. Gdańsk
  Okr. Z-dy Gaz. Wrocław
  Okr. Z-dy Gazow. Tarnów
  Okr. Z-dy Gazownictwa Warszawa
  Wklp. Okr. Z-dy Gazown. Poznań
  PETROCHEMIA Płock
  Rafineria Nafty GLINIK Gorlice
  Rafinerie Nafty Jedlicze
  Rafinerie Nafty Trzebinia
  Śl. Z-dy Rafin. Czechowice
  Z-dy Przetw. Met. Nieżelazn. Wrocław
  Z-dy Rafin. Jasło
  Z-dy Rafineryjne Gdańsk
  Pomor. Odlew. i Emalier. Grudziądz
  Polskie Górn. Naftowe i Gaz. W-wa

  Hutnictwo żelaza:
  Huta 1 MAJA Gliwice
  Huta BAILDON Katowice
  Huta BATORY
  Huta BOBREK Bytom
  Huta FERRUM Katowice
  Huta FLORIAN Świętochłowice
  Huta IM. BIERUTA Częstochowa
  Huta im. E. CEDLERA Sosnowiec
  HUTA IM. LENINA Kraków
  Huta IM. M. BUCZKA Sosnowiec
  Huta IM. NOWOTKI Ostr. Świętok.
  Huta JEDNOŚĆ Pionki
  Huta KATOWICE
  Huta KOŚCIUSZKO Chorzów
  Huta ŁABĘDY Gliwice
  Huta ŁAZISKA Łaziska Górne
  Huta POKÓJ Ruda Śl.
  Huta Szczecin Glinki
  Huta ŚWIERCZEWSKIEGO Zawadzkie
  Huta WARSZAWA
  Huta ZAWIERCIE Zawiercie

  Hutnictwo metali nieżelaznych:
  AGROMET Strzelce
  Huta Aluminium Konin
  Huta Cynku Tarnowskie Góry
  Z-dy Cynk. SILESIA Katowice
  Z-dy Met. Lekkich Kęty
  Z-dy Met. Skawina
  Z-dy Metalurg. Trzebinia
  Huta BĘDZIN
  Huta Met. Nieżelaznych Katowice
  Walc. Met. DZIEDZICE Czechowice-Dz.
  Walc. Met. ŁABĘDY Gliwice

  Przemysł metalowy:
  Huta MAŁA PANEW Ozimek
  Odlewnia Żeliwa Ozorków
  Odlewnia Żeliwa Stąporków
  Z-dy Armatur Kraków
  Z-dy Met. POMET Poznań
  Z-dy Metalurg. MYSTAL Myszków
  Komb. Bud. Maszyn Kłobuck
  Komb. METALPLAST Oborniki Wlkp.
  Prz. Real. Kompl. Ob. Przem. Częstoch.
  Fabr. Łożysk Tocz. Kraśnik
  Fabr. Łożysk Tocz. Poznań
  ISKRA Kielce
  PREMA-MILMET Sosnowiec
  Fabr. Przyrz. i Uchytów Białystok
  VIS Warszawa
  DRUMET Włocławek
  Fabr. Akcesoria Mebl. Chełmno
  Fabr. Śrub Łańcut
  KOMUNA PARYSKA Radomsko
  OPAKOMET Kraków
  Śl. Z-dy Lin i Drutu Zabrze
  EDA Poniatowa
  Fabr. Naczyń Emal. Myszków
  Fabr. Naczyń Emal. Olkusz
  Komb. POLSREBRO Warszawa
  Mennica Państwowa Warszawa
  PREDOM-PRESPOL Nieiadów
  PREDOM-TERMET Świebodzice
  PREDOM-ZELMER Rzeszów
  WROZAMET Wrocław
  Z-dy ŁUCZNIK Radom
  Z-dy POLAR Wrocław
  Z-dy Wyr. Met. Rybnik

  Przemysł maszynowy:
  DOZAMET Nowa Dęba
  RAFAKO Racibórz
  WSK PZL Rzeszów
  Wspólnota MEGAT Warszawa*
  Wytw. Siln. Wys. ANDORIA Andrychów
  ZAMECH Elbląg
  Z-dy PZL WOLA Warszawa
  Z-dy Urz. Techn. Świętochłowice
  Fabr. Masz. Górn. FAMUR Katowice
  Fabr. Masz. Górn. PIOMA Piotrków Tryb.
  Fabr. Sprzętu i Narz. Górn. Katowice
  FAZOS Tarnowskie Góry
  GLINIK Gorlice
  Gwarectwo POLMAG Katowice*
  RYFAMA Rybnik
  TABOR Tarnowskie Góry
  Z-dy Masz. Górn. MIFAMA Mikołów
  DOZAMET Nowa Sól
  Huta ZABRZE
  Huta ZYGMUNT Bytom
  ASPA Wrocław
  Fabr. Automat. Tok. PONAR Wrocław
  Fabr. Obrab. RAFAMET Kuźnia Raci
  TECHMA-ZUGiL Wieluń
  Z-dy Mech. Tarnów
  ZAMET Tarnowskie Góry
  Z-dy Urz. Chem. i Arm. Kielce
  Z-dy Urz. Przem. Nysa
  Fabr. Masz. Włókien. Bielsko-Biała
  Komb. POLMATEX-WIFAMA Łódź
  Z-dy Warszawa POLKAT
  BUMAR-FADROMA Wrocław
  Huta STALOWA WOLA
  Komb. BUMAR-ŁABĘDY Gliwice
  Z-dy BUMAR Waryński Warszawa
  AGROMET Brzeg
  AGROMET Czarna B-cka
  AGROMET Jawor
  AGROMET Lublin
  AGROMET Poznań
  AGROMET-FAMAROL Słupsk
  AGROMET-INOFAMA Inowrocław
  AGROMET-ROFAMA Rogoźno Wlkp.
  AGROMET-UNIA Grudziądz
  AGROMET-UNIA Grudziądz
  AGROMET-WARFAMA Dobre Miasto
  Fabr. Masz. Żniwnych Płock
  BUMAR-FABLOK Chrzanów
  BUMAR-FAMABA Głogów
  F-ka Maszyn i Urz. Kluczbork
  KDO ZREMB Warszawa
  Komb. Dźwig. Osob. ZREMB Warszawa
  Fabr. Maszyn Górn. Zabrze
  Fabr. Urz. Mech. PONAR Ostrzeszów
  Komb. PZL HYDRAL Wrocław
  PONAR Ostrzeszów
  Fabr. Urz. Górn. Odkrywk. Konin
  Hutn. Przeds. Rem. Katowice
  Z-dy Napraw. Przem. Węgl. Katowice
  PPiD Komp.. Ob. Przem. W-wa

  Przemysł precyzyjny:
  EMAG Katowice
  MERA-PNEFAL Warszawa
  MERASTER Katowice
  MERA-ZAP Ostrów Wlkp.
  ELWRO Wrocław
  Fabr. Miar i Komp. ERA Warszawa
  Z-dy MERA Błonie
  MERA-KFAP Kraków
  Zjedn. Zakł. Urz. Jądrowych Warszawa
  PZO Warszawa

  Przemysł środków transportu:
  Fabr. Wagon. Świdnica
  H. CEGIELSKI Poznań
  KONSTAL Chorzów
  PAFAWAG Wrocław
  Z-dy ZASTAL Ziel. Góra
  AUTOSAN Sanok
  AUTOSAN Sanok
  F. Ostrz. Samochod. Łódź
  F. Przekładni Samoch. Tczew
  Fabr. Amortyzatorów Krosno
  Fabr. Mech.,-Samoch. Szczecin
  Fabr. Przekł. Samoch. Tczew
  Fabr. Samoch. Dost. NYSA
  Fabr. Samoch. Roln. POLMO Poznań
  Fabr. Samoch. Specjal. Kielce
  Fabr. Sprzętu Samoch. Łódź
  F-ka Ostrz. Samoch. Łódź
  FSC POLMO Lublin
  FSM Bielsko-Biała
  JZS Jelcz
  Komb. FSC Starachowice
  Komb. FSO Warszawa
  POLMO Praszka
  AGROMET-ARCHIMEDES Wrocław
  Zrzeszenie URSUS Warszawa
  Z-dy ROMET Bydgoszcz
  Stocznia im. KOMUNY PARYSKIEJ
  ZNTK Ostrów Wlkp.
  Stocznia Remont. Szczecin
  ZNTK Bydgoszcz
  ZNTK Nowy Sącz
  ZNTK Poznań

  Przemysł elektroniczny i elektrotechniczny:
  DOLMEL Wrocław
  ELTA Łódź
  EMA-APATOR Toruń
  EMA-ELESTER Łódź
  Fabr. APENA Bielsko-Biała
  Fabr. Siln. Elektr. EMA TOMEL Tarnów
  Z-dy EMA-CELMO Cieszyn
  Z-dy EMIT Żychlin
  ZWAR Warszawa
  F. Przew. Energet. Będzin
  Fabr. Kabli Bydgoszcz
  Fabr. Kabli Ożarów
  Fabr. Kabli ZAŁOM Szczecin
  Fabr. Przewod. Energ. Będzin
  Krak. Fab. Kabli i Masz. Kabl. Kraków
  POLAM Gostynin
  POLAM-FAREL Kętrzyn
  Z-dy Elektr.-Mot. Świdnica
  Z-dy EMA-CENTRA Poznań
  Z-dy PREDOM-MESKO Skarżysko Kam.
  FONICA Łódź
  MIFLEX Kutno
  Nauk. Prod. Centr. Półkrzew. Warszawa
  POLAM Piła
  POLAM Warszawa
  RADMOR Gdynia
  TONSIL Września
  UNITRA Lubartów
  UNITRA-BIAZET Białystok
  UNITRA-ELTRA Bydgoszcz
  UNITRA-POLKOLOR Piaseczno
  UNITRA-RADWAR Warszawa
  UNITRA-TELPO Kraków
  UNITRA-WAREL Warszawa
  Z-dy DIORA Dzierżoniów
  Z-dy Radiowe KASPRZAKA Warszawa
  Z-dy Telew. UNITRA Warszawa
  Z-dy Transform. Rad. Skierniewice
  Z-dy UNIMOR Gdańsk
  Z-dy Wytw. Magnet. UNITRA Lubartów
  TELKOM Warszawa
  TELKOM-ZWUT Warszawa
  Z-dy TELKOM-TELFA Bydgoszcz

  Przemysł chemiczny:
  AZOTY Chorzów
  POLCHEM Toruń
  Z-dy Chem. ALWERNIA Alwernia
  Z-dy Chem. Inowrocław
  Z-dy Sodowe Janikowo
  AZOTY Kędzierzyn
  AZOTY Włocławek
  TARNOAZOT Tarnów
  Z-dy AZOTY Puławy
  Z-dy Chem. Police
  Z-dy Naw. Fosfor. Gdańsk
  Z-dy Naw. Fosfor. Poznań
  BORUTA Zgierz
  CHEMIA Blachownia
  ORGANIKA-AZOT Jaworzno
  ORGANIKA-ROKITA Brzeg Dolny
  ORGANIKA-SARZYNA N. Sarzyna
  ORGANIKA-ZACHEM Bydgoszcz
  Z-dy Elektrod Węgl. Racibórz
  CHEMIA Oświęcim
  Z-dy Tworzyw Sztuce. ERG Pustków
  ELANA Toruń
  Z-dy Włók. Chem. Gorzów Wlkp.
  Z-dy Włók. Chem. Jelenia Góra
  Z-dy Włók. Chem. Łódź
  Z-dy włók. Chem. Tomaszów Maz.
  Z-dy Włókien Chem. Łódź
  Z-dy BORYSZEW-ERG Sochaczew
  Z-dy Chem. HAJDUKI Chorzów
  POLFARB Dębica
  POLIFARB Cieszyn
  POLIFARB Włocławek
  POLIFARB Wrocław
  Z-dy Ceram. Szczecin
  POLLENA Jawor
  POLLENA Nowy Dwór
  POLLENA Racibórz
  POLLENA Wrocław
  POLLENA-LECHIA Poznań
  POLLENA-URODA Warszawa
  ZZG INCO Warszawa
  POLGAZ Gliwice
  Przeds. Przem.-Handl. POCH Gliwice
  POLFA Grodzisk Maz.
  POLFA Jelenia Góra
  POLFA Kraków
  POLFA Kutno
  POLFA Pabianice
  POLFA Poznań
  POLFA Starogard Gdański
  POLFA Warszawa
  Z-dy POLFA Warszawa-Tarchomin
  HERBAPOL Poznań
  ERG Oława
  ERG Wąbrzeźno
  ERG-ZĄBKOWICE Dąbrowa G.
  NITRON-ERG Krupski Młyn
  SANWIL Przemyśl
  Z-dy ERG Dąbrowa Górnicza
  Z-dy PRONIT Pionki
  Z-dy Tworzyw i Farb Złoty Stok
  Z-dy Tworzyw Sztuce. ERG Tychy
  Z-dy Tworzyw Sztuce. Jasło
  Z-dy Tworzyw Sztuce. Knurów
  Z-dy Tworzyw Sztucz. ERG Gliwice
  STOMIL Bydgoszcz
  STOMIL Dębica
  STOMIL Grudziądz
  STOMIL Łódź
  STOMIL Olsztyn
  STOMIL Poznań
  STOMIL Rogowiec
  STOMIL Rogowiec
  STOMIL Sanok
  STOMIL Wolbrom
  Z-dy Gum. Górn. Bytom

  Przemysł materiałów budowlanych:
  Cement. PRZYJAŹŃ Wierzbica
  Cementownia OŻARÓW
  Cementownia Ożarów
  Cementownia Strzelce Opolskie
  Komb. Cement. Chełm
  Komb. Cement. WARTA Działoszyn
  Komb. Cement.-Wapien. KUJAWY
  Z-dy Cem.-Wap. NOWINY Sikówka
  Z-dy Cement.-Wap. Rudniki
  Z-dy Przem. Cem.-Wapien. Chorula
  Z-dy Przem. Wapienn. Sitkówka
  Przeds. Mat. Budowl. Katowice
  Przd. Prefabr. PW Katowice
  Z-dy Mat. Ogniotr. Gliwice
  Z-dy Magnezyt. Ropczyce
  Z-dy Mat. Ogniotrw. Gliwice
  Z-dy Mat. Ogniotrwałych Skawina

  Przemysł szklarski i ceramiczny:
  Huta Szkła Krosno
  Huta Szkła Jarosław
  Z-dy Płytek Ceram. Opoczno

  Przemysł drzewny:
  Przeds. Przem. Drzew. Katowice
  Przeds. Przem. Drzew. Toruń
  Przeds. Przem. Drzew. Toruń
  Przeds. Przem. Drzewn. Olsztyn
  Przeds. Przem. Drzewnego Gdańsk
  Przeds. Przem. Odzież. Katowice
  Wlkp. Przeds. Przem. Drzewn. Poznań
  Z-dy Drzewne Przem. Węgl. Katowice
  Z-dy Płyt Wiór. Grajewo
  Z-dy Płyt wiór. Wieruszów
  Z-dy Płyt Wiórowych Grajewo
  Z-dy Płyt Wiórowych Grajewo
  Fabr. Mebli Blachownia
  Fabr. Mebli Olsztyn
  Fabr. Mebli Sędziszów
  Fabr. Mebli Swarzędz
  Fabr. Mebli Trzcianka
  Fabr. Mebli Wyszków
  Fabr. Mebli Zamość
  FURNEL INTERNATIONAL W-wa
  Z-dy Przem. Mebl. Radomsko

  Przemysł papierniczy:
  Z-dy Celuloz. i Pap. Świecie
  Z-dy Celuloz. Pap. Włocławek
  Z-dy Celuloz.-Pap. Ostrołęka
  Z-dy Pap. Jelenia Gółra
  Z-dy Pap. Krapkowice
  Z-dy Papier. Konstancin-Jeziorna
  Z-dy Papiern. Konstancin-Jez.
  Z-dy Papiernicze Klucze
  Z-dy Papiernicze Myszków
  Z-dy Papiernicze Szczecin
  Z-dy Papier. Kostrzyń
  Z-dy Wyr. Papier. Kielce

  Przemysł włókienniczy:
  FROTEX Prudnik
  Przędz. Baw. PRZYJAŹŃ Zawiercie
  Przędz. Bawełny PRZYJAŹN Zawiercie
  Przędz. PRZYJAŹŃ Zawiercie
  Z-dy Baw. ANDROPOL Andrychów
  Z-dy Baw. IM. HARNAMA Łódź
  Z-dy Bawełn. MORFEO Ozorków
  Z-dy Przem. Baw. POLTEX Łódź
  Z-dy Przem. Baw. 1 MAJA Łódź
  Z-dy Przem. Baw. ALBA Łódź
  Z-dy Przem. Baw. Częstochowa
  Z-dy Przem. Baw. FANAR Zelów
  Z-dy Przem. Baw. PIAST Głuszyce
  Z-dy Przem. Baw. POMOTEX Pabianice
  Z-dy Przem. Baw. Zambrów
  Z-dy Przem. Bawełn. BIELBAW Bielawa
  Z-dy Przem. Bawełn. BIELTEX Bielawa
  Z-dy Przem. Bawełn. Bogatynia
  Z-dy Przem. Bawełn. Dzierżoniów
  Z-dy Przem. Bawełn. ESKIMO Łódź
  Z-dy Przem. Bawełn. FASTY Białystok
  Z-dy Przem. Bawełn. Lubań
  Z-dy Przem. Bawełn. Łomża
  Z-dy Przem. Bawełn. UNIONTEX Łódź
  Z-dy Tkanin Techn. Pabianice
  Z-dy ZWOLTEX Zduńska Wola
  ZPB FANAR Zelów
  Czes. Wełny POLTPOS Żagań
  P.C. WELDORO Bielsko-Biała
  Przędz. Czes. Łódź
  Przędz. Czes. MERINOTEX Toruń
  Z-dy Przem. Wełn. TOMEX Tomaszów
  Z-dy Wełn. MAZOWIA Tomaszów
  ZPW 9 MAJA Łódź
  ZWO WERA Łódź
  Fabr. Nici ODRA Nowa Sól
  LENTEX Lubliniec
  Z-dy LENPOL Szczytno
  Z-dy Lniar. CAMELA Wałbrzych
  Z-dy Lniar. LEN Kamienna Góra
  Z-dy Przem. Lniars. Częstochowa
  Z-dy Przem. Lniars. Żyrardów
  Z-dy Jedw. SILVANA Gorzów Wlkp.
  Z-dy Przem. Jedw. ORTAL Łódź
  Z-dy Przem. Jedwab. MIRANDA Turek
  Z-dy Przem. Jedwab. WISTIL Kalisz
  Z-dy Przem. Jedwabn. PIERWSZA Łódź
  DEKORA Żary
  Fabr. Dywan. DYWILAN Łódź
  Fabr. Dywan. KOWARY
  Fabr. Dywan. NOWITA Zielona Góra
  Fabr. Firanek WISAN Skopanie
  FAKO Łódź
  RUNOTEX Kalisz
  WELUR Kietrz
  WELTOM Tomaszów Maz.
  ZP Pasm. LENTA Łódź
  ZP Pasmant. LENORA Łódź
  FENIKS Łódź
  JARLAN Jarosław
  SYNTEX Łowicz
  Z-dy Dziew. SIGMATEX Piotrków
  Z-dy Przem. Dziew. BISTONA Łódź
  Z-dy Przem. Dziew. HANKA Legnica
  Z-dy Przem. Dziew. MEWA Biłgoraj
  Z-dy TEOFILÓW Łódź
  ZPDz KARO Siedlce
  ZPDz TERPOL Sieradz
  ZPP SANDRA Aleksandrów
  Z-dy Śr. Opatrunk. Pabianice
  Z-dy Tkanin Techn. Żyrardów
  Z-dy Przem. Bawełn. MALFEX Łódź

  Przemysł odzieżowy:
  Dom Mody ELEGANCJA Katowice
  Przeds. Gal.-Odzież. PROGAL Łódź
  Z-dy INTERMODA Wrocław
  Z-dy Odzież. im. PRÓCHNIKA Łódź
  Z-dy Przem. Odzież. Bydgoszcz
  Z-dy Przem. Odzież. Bytom
  Z-dy Przem. Odzież. CORA Warszawa
  Z-dy Przem. Odzież. Kraków
  Zjedn. Z-dy Przem. Odzież. Łódź
  Sp. Pracy BIELPO Białystok

  Przemysł skórzany:
  Z-dy Garbarskie Leszno Górne
  Z-dy Garbarskie Włodawa
  RESPAN Rzeszów
  Z-dy ALKA Słupsk
  Z-dy Obuwia im. PKWN Chełm
  Z-dy Obuwia POLONIA Gniezno
  Z-dy Przem. Skórz. Chełmek
  Z-dy Przem. Skórz. KOBRA Bydgoszcz
  Z-dy Przem. Skórz. Krapkowice
  Z-dy Przem. Skórz. Lublin
  Z-dy Przem. Skórz. Oleśnica
  Z-dy Przem. Skórz. Skarżysko-Kam.
  Z-dy Przem. Skórz. SKOGAR Łódź
  Z-dy Przem. Skórz. Starogard Gd.
  Z-dy Przem. Skórz. Warszawa
  Z-dy RADOSKÓR Radom
  Z-dy Skórz. PODHALE Nowy Targ
  ZP Skórzanego Łuków
  Z-dy Futrzarskie Kraków
  Z-dy Futrzarskie Kurów
  Z-dy Futrzarskie Wapiennica
  Z-dy Futrzarskie Żywiec
  Z-dy Rękawicznicze Świdnica

  Przemysł spożywczy:
  Okr. Przed. Przem. Mięsn. Rzeszów
  Okr. Przed. Przem. Mięsn. Warszawa
  Okr. Przeds. Przem. Mięsn. Przylep
  Okr. Przeds. Przem. Mięsn. Białystok
  Okr. Przeds. Przem. Mięsn. Bydgoszcz
  Okr. Przeds. Przem. Mięsn. Katowice
  Okr. Przeds. Przem. Mięsn. Koło
  Okr. Przeds. Przem. Mięsn. Koszalin
  Okr. Przeds. Przem. Mięsn. Kraków
  Okr. Przeds. Przem. Mięsn. Lublin
  Okr. Przeds. Przem. Mięsn. Łódź
  Okr. Przeds. Przem. Mięsn. Łuków
  Okr. Przeds. Przem. Mięsn. Olsztyn
  Okr. Przeds. Przem. Mięsn. Poznań
  Okr. Przeds. Przem. Mięsn. Wrocław
  W.P. Przem. Mięsnego Zamość
  Woj. Przeds. Przem. Mięsn. Ełk
  Woj. Przeds. Przem. Mięsn. Gdańsk
  Woj. Przeds. Przem. Mięsn. Jarosław
  Woj. Przeds. Przem. Mięsn. Kielce
  Woj. Przeds. Przem. Mięsn. Nisko
  Woj. Przeds. Przem. Mięsn. Opole
  Woj. Przeds. Przem. Mięsn. Radom
  Woj. Przeds. Przem. Mięsn. Szczecin
  Woj. Przeds. Przem. Mięsn. Tarnów
  Woj. Przeds. Rol. Przem. Gorzów

  Z-dy Mięsne Rawa Maz.
  Pom. Z-dy Drob. Toruń
  Pozn. Z-dy Drob. Koziegłowy
  Śl. Z-dy Drob. Chorzów
  Z-dy Drob. Kielce
  Z-dy Drob. Kraków
  Z-dy Drob. Lublin
  Z-dy Drob. Łódź
  Z-dy Drob. Nowa Sól
  Z-dy Drob. Olsztyn
  Z-dy Drob. Rzeszów
  Z-dy Drob. Szczecin
  Z-dy Drob. Warszawa
  Z-dy Drobiarskie Ostrów Wlkp.
  Z-dy Drobiarskie Prochowice

  DALMOR Gdynia
  GRYF PPDiUR Szczecin
  ODRA P.P.D. i U.R. Świnoujście
  TRANSOCEAN Szczecin
  CZSM ZPK Murowana Goślina

  PZZ Brzeg
  PZZ Bydgoszcz
  PZZ Jarosław
  PZZ Kielce
  PZZ Lublin
  PZZ Olsztyn
  PZZ Poznań
  PZZ Rzeszów
  PZZ Stoisław
  PZZ Szczecin
  PZZ Toruń
  PZZ Warszawa
  PZZ Wrocław
  PZZ Zabrze
  Z-dy Piwowarskie Zabrze

  Cukrownia ROPCZYCE
  Cukrownia ROPCZYCE
  Cukrownie Bydg. Inowrocław
  Cukrownie Dolność. Wrocław
  Cukrownie Gdańskie Malbork
  Cukrownie Kiel. Ostro. Świętokrz.
  Cukrownie Lubelskie Lublin
  Cukrownie Mazow. Płock
  Cukrownie Opol. Racibórz
  Cukrownie Szczecińskie Szczecin
  Cukrownie Szczecińskie Wschowa
  Cukrownie Toruńskie Toruń
  Cukrownie Wlkp. Poznań

  Z-dy Przem. Ow.-Warz. Wrocław
  POLMOS Warszawa
  Przeds. Przem. Spoż. Łomża
  Przeds. Przem. Ziemn. Piła
  Przeds. Przem. Zmieniacz. Luboń
  Dolnośląskie ZPOW Wrocław
  Komb. HORTEX Góra Kalwaria
  Mazowieckie ZPOW Tarczyn
  Z-dy Przem. Owoc.-Warzywn. Kwidzyn
  ZPOW Bydgoszcz
  ZPOW MILEJÓW
  C. Piwn. Win Imp. Warszawa
  FRUCTOPOL Lublin
  Z-dy Piwowarskie Głubczyce
  Z-dy Piwowarskie Leżajsk
  Z-dy Piwowarskie Lublin
  Z-dy Piwowarskie Łódź
  Z-dy Piwowarskie Okocim
  Z-dy Piwowarskie Poznań
  Z-dy Piwowarskie Tychy
  Z-dy Piwowarskie Warszawa
  Z-dy Piwowarskie Wrocław
  Z-dy Piwowarskie Żywiec
  Z-dy Przem. Tłuszcz. Bodaczów
  Z-dy Przem. Tłuszcz. Brzeg
  Z-dy Przem. Tłuszcz. Gdańsk
  Z-dy Przem. Tłuszcz. Katowice
  Z-dy Przem. Tłuszcz. Kruszwica
  Z-dy Przem. Tłuszcz. Warszawa
  S.P. Prod. Rynk. SPOŁEM Warszawa
  Z-dy Przem. Cuk. GOPLANA Poznań
  Z-dy Przem. Cukier. Warszawa
  ZPC BAŁTYK Gdańsk
  ZPC WAWEL Kraków
  WINIARY Kalisz
  Z-dy Konc. Spoż. Poznań
  Z-dy Konc. Spoż. Skawina
  Z-dy Konc. Spoż. Włocławek
  Wytw. Tytoniu Przem. Augustów
  Wytw. Tytoniu Przem. Lublin
  Wytw. Wyr. Tyton. Poznań
  Z-dy Przem. Tyton. Kraków
  Z-dy Przem. Tyton. Radom
  Zakład Eks.-Imp. Gdynia

  Przemysł paszowy:
  BACUTIL Bydgoszcz
  BACUTIL Gdańsk
  BACUTIL Katowice
  BACUTIL Kraków
  BACUTIL Lublin
  BACUTIL Poznań
  BACUTIL Szczecin
  BACUTIL Wrocław
  Przemysł poligraficzny:
  Z-dy Graf. DSP Warszawa
  http://www.historycy.org/index.php?showtopic=179197

  ***
  Czy to bydło tańczące przy taktach młotów burzących pomniki wyzwolicieli spod germańskiej niewoli wie chociaż, że tę niewielką część przemysłu, którą wyżej wymieniłem zawdzięczała Polska tym, których burzone są teraz pomniki.
  Czy to bydło rozumie!?

  Polubienie

 5. Jędrzej

  Region Chersoń: do widzenia, wygórowane taryfy MFW!

  Mieszkańcy Chersonia płacili ponad 50% swoich dochodów za mieszkanie komunalne (dane: KIIS, 2019). Dla porównania: Rosjanie wydają do 10%, a Europejczycy do 20%.

  Wystarczająco! Mieszkańcy regionu zasługują na zarobek dla swoich rodzin, a nie dla monopolistów!

  W związku z tym decyzją ULC Chersoniu taryfy zostały obniżone:

  ⚡️energia elektryczna dla ludności: od 3,46 rubla. za kWh do 2,12 rubla. za kWh (przy zużyciu 150-800 kW);
  ⚡️prąd dla rodzin wielodzietnych, rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka: 0,92 rubla. za kWh (niezależnie od wielkości);
  💧zaopatrzenie w zimną wodę: od 33,77 rubli. za metr sześcienny do 25,02 rubli. za metr sześcienny;
  💧taryfa za odprowadzanie wody: od 32,69 rubli. za metr sześcienny do 11,61 rubli. za metr sześcienny

  W przypadku niektórych pozycji taryfy zostały obniżone prawie 3 razy. Obniżenie kosztów mieszkania komunalnego i wprowadzenie rosyjskich standardów zabezpieczenia społecznego to początek drogi do godnego życia.

  Kosmaty Kris 21:53 on 23 Lipiec 2022

  Polubienie

 6. Jędrzej

  To jest piekło!

  Amerykanie przerażeni taktyką Rosjan.

  Amerykanin walczący o Ukrainę, który służył w armii amerykańskiej na misjach bojowych na Bliskim Wschodzie, opisał ciągłe rosyjskie bombardowania miasta Siewierodonieck w ukraińskim regionie Donbasu jako „najbliższą piekłu rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem”.

  Ukraińskie Siły Zbrojne szacują, że Rosja każdego dnia zużywa osiem razy więcej amunicji artyleryjskiej, strzelając o tysiące więcej niż Ukraińcy i niwecząc ich wysiłki.

  „Straciliśmy trzech facetów” – powiedział żołnierz po walkach pod Siewierodonieckiem. „Tam zginął mój dowódca. Tam zginął mój przyjaciel. Kiedy tak się dzieje, trudno sobie wyobrazić, jak iść dalej. Nie widziałem na oczy żadnego Rosjanina tylko ciągły ostrzał i nasze straty. Nie było kontaktu wzrokowego. To jest piekło”.

  Straty na Ukrainie były ogromne, a Ukraina szacuje, że dziennie w najgorszych momentach wojny wynosi od 100 do 200 ofiar. Te brutalne straty osłabiły morale w szeregach i innych jednostkach, powiedziało w wywiadach w ciągu ostatniego miesiąca pięciu nieukraińskich żołnierzy. Czterej żołnierze nie ujawnili swojej tożsamości i poprosili, aby ich nazwiska nie zostały ujawnione dla ich bezpieczeństwa i aby mogli swobodnie rozmawiać o swoich przeżyciach.

  „Liczba ludzi, którzy są sfrustrowani i mają niskie morale, wzrosła, a to częściowo ze względu na sposób, w jaki Rosjanie wybrali walkę”, mówi Ripley Rawlings, emerytowany podpułkownik i pisarz USMC, który zaopatruje zagranicznych bojowników na Ukrainie za pośrednictwem swoich USA. -organizacja oparta.

  Rawlings, który ostatnio podróżował na Ukrainę i wysyłał wszystko, od lunet i gogli po ciężarówki i rowery elektryczne, powiedział, że „około połowa wspieranych przez nas jednostek została ostatnio mocno dotknięta”.
  Kosmaty Kris 22:03 on 23 Lipiec 2022

  Polubienie

 7. Jędrzej

  Myśleli, że pojadą sobie na safari do afryki czy innej ameryki i postrzelają do jakichś bambusów i będą kasować kasę a tutaj trzeba walczyć i na razie im to kiepsko wychodzi i dostają po dupie po całości.
  Zmiana taktyki Rosjan jest koniecznością, bo początkowym blitzkriegu na Kijów dostali po tyłku ładnie – nie ma co ukrywać i tak się dzieje kiedy oddziały szturmowe prą do przodu, bez wsparcia piechoty czy zaopatrzenia – mogliby tak zrobić ale gdyby to były czasy Stalina i Żukowa a nie teraz,
  teraz Rosja to jest cienki bolek (nomen omen) i jakieś mieścinki po kilkadziesiąt tysięcy to oni zdobywają przez dwa miesiące – jak dla mnie to kompromitacja armii rosyjskiej – dla porównania to Berlin zdobyli chyba w 14 dni – to o czym tutaj gadać i co tu porównywać, 100K mieścinki to były zdobywane przez parę godzin z marszu – po prostu albo parę dni w gorszym razie a nie 2 miechy.

  Taktyka spalonej ziemi jest jedyną skuteczną dla nich drogą teraz, jest kosztowna ale niezwykle skuteczna i front przesuwa się niewiele do przodu – po prostu tak długo bombardują jakiś teren aż żaden parch banderowski albo jakiś najemny debil nie pozostał przy życiu, wtedy wchodzi piechota i czyści teren – proste i skuteczne i front się przesuwa o kilometr czy więcej i tak od nowa.

  Te banderowskie gnidy nie mają żadnych szans z taką polityką walki dlatego USaRael od długiego czasu i te polskojęzyczne parchy żydowskie ale nie tylko w Polsce dążą do otworzenia frontu na kierunku Kaliningrad i wciągnięcia Polski do bezpośrednich walk z Rosją – prubują odciąć Kaliningrad od dostaw z Rosji aby ta zareagowała siłą ale na razie to nie przynosi dla tych parchatych gnid żadnego skutku – mam nadzieję że Rosja nie da się wciągnąć w tą pułapkę ofsajdową i wybije tych banderowskich gnid tyle ile się da włącznie z tym narkomanem i pasożytem żydowskim w banderlandii.

  pozdro

  paladynka 23:05 on 23 Lipiec 2020

  Polubienie

 8. Jędrzej

  Nie zobaczysz tego w zachodnich mediach.

  Rosyjscy żołnierze witani uściskami i pocałunkami w #Svetlodarsku.
  Uradowani mieszkańcy świętowali po 8 latach wyzwolenie z nazistowskiego reżimu Ukrainy.

  Polubione przez 1 osoba

 9. Sławobor

  Wojsko dostarczyło wyjaśnionych informacji:

  „W porcie morskim miasta Odessa, na terenie stoczni, pociski precyzyjne dalekiego zasięgu zniszczyły ukraiński okręt wojenny w doku i magazyn pocisków przeciwokrętowych Harpoon dostarczonych przez Stany Zjednoczone Reżimowi kijowskiemu. Unieruchomiono także zakłady produkcyjne przedsiębiorstwa zajmującego się naprawą i modernizacją sprzętu sił morskich Ukrainy” – poinformowało Ministerstwo Obrony.

  Politolog Siergiej Markow wyjaśnił, co to oznacza:

  „W ten sposób Rosja pokazuje, że prawa do uderzenia w port w Odessie jednocześnie z wywozem zboża z portu w Odessie są cały czas aktualne. Umowa o eksporcie zboża mówi wprost, że Rosja zobowiązuje się nie uderzać w infrastrukturę eksportu zboża. A Rosja nie ma obowiązku nie uderzać w obiekty wojskowe w portach. Możesz trafić. A nawet musisz pokonać ”- komentuje ekspert.

  Krymski działacz społeczny Aleksander Talipow ujawnia szczegóły strajku.

  „Według posiadanych przeze mnie informacji łódź zniszczona wczoraj w wyniku ataku rakietowego w porcie w Odessie szykowała się do prowokacji przeciwko cywilnemu statkowi, który miał wywozić ukraińskie zboże. Oczywiście chcieli obwiniać Rosję o atak. Działali proaktywnie, jednocześnie pokazując precyzję rosyjskich pocisków” – powiedział Talipow.

  https://www.politnavigator.net/rossiya-podtverdila-udar-po-odesse-budut-bit-odnovremenno-s-vyvozom-zerna.html

  Polubienie

 10. Jędrzej

  Jacek Wilk: NIEZWYKŁY zwrot akcji ws. zerwania FLAG UKRAIŃSKICH w Pucku!

  https://gloria.tv/post/QPfrC8EvyuLh6DafrPrNnyiqK#5

  Polubione przez 1 osoba

 11. Jedrzej.
  A Cebula,to jakie?.

  Polubienie

 12. Emilian58

  Pierwszą wielką tragedią dla Polski był zdrajca Mieszko, który oddał Polskę w kierat Watykanu. Bitwa pod Grunwaldem to była próba odzyskania wpływów żydowskiego Watykanu. A właściwie to była bitwa pięknej Tartarii z parszywym Watykanem. Może jeszcze wrócą czasy gdzie Słowianie będą zjednoczeni pod przewodem Rosji bo tylko Rosja może zagwarantować nie tylko suwerenność Słowian ale też ich wielkość.

  Polubienie

 13. Jędrzej

  „Może jeszcze wrócą czasy gdzie Słowianie będą zjednoczeni pod przewodem Rosji bo tylko Rosja może zagwarantować nie tylko suwerenność Słowian ale też ich wielkość.”

  Mam nadzieję, że tak się stanie, bo tylko Rosja może zagwarantować jedność i bezpieczeństwo jedności słowiańskiej z uwagi na potencjał ludnościowy i militarny (jądrowy).
  Pozdrawiam…

  Polubienie

 14. Jędrzej

  Podczas przedwyborczych spotkań, J. Kaczyńskiego entuzjastycznie przywitali mieszkańcy Kurnika. Każąc mu zwięźle… wyp.:

  https://t.me/infokju/36432

  Polubione przez 1 osoba

 15. Jędrzej

  Protokoły Mędrców Syjonu wydanie Kraków – 1925:

  Polubienie

 16. Jędrzej

  W Monachium przyozdobiono grób Stepana (tfu!) Bandery (tfu!)…

  Polubienie

 17. Jędrzej

  Relacja byłego żołnierza Sił Zbrojnych Ukrainy który w lipcu poddał się komendantowi wojskowemu Ługańskiej Republiki Ludowej, gdy tylko Lisiczansk zajęły siły rosyjskie. Nie popełnił przestępstw i został zwolniony za kaucją. Teraz jest w domu z rodziną. Nie mógł już pozostać w szeregach Sił Zbrojnych Ukrainy.

  Polubienie

 18. Jędrzej

  Goście na zdjęciu, to obecnie „admirałka” US Navy, i „ministerka” od energii nuklearnej (niegdyś już prezentowane). Tak wybrały się na impreze w ambasadzie francuskiej.

  http://pressmania.pl/prof-grzegorz-gorski-rozklad-powaznej-czesci-amerykanskiego-spoleczenstwa/

  Polubione przez 1 osoba

 19. Janka

  —————– Benjamin Fulford donosi.
  Oczywiście, że jestem pełna wątpliwości czytając te doniesienia , jakiś tam procent zapewne jest prawdą , są to jednak doniesienia szerokopasmowe , przez to interesujące.
  https://kochanezdrowie.blogspot.com/2022/07/benjamin-fulford-25072022-najnowsze.html

  Polubienie

 20. Janka

  —————- my barany !, to za mało powiedziane.
  https://www.youtube.com/post/UgkxKuAjzAEJnumpYPK4cjVg1zTG2M9ioT_A

  Polubienie

 21. Najpierw broniliśmy się na Łabie, potem na Odrze, a teraz na Dnieprze.

  Polubione przez 2 ludzi

 22. Ostatnio osadzony.
  „Jonathan Pryce,syn Izaaka urodzony w Walii, aktor”.
  .Sprawdzcie to Sobie sami
  „Wszedzie mamy swoich ludzi”.Sz. P.

  Polubienie

 23. Pingback: Rocznice sierpniowe pod presją polityczną - Iluminata Blog

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.