Powstanie Warszawskie jest ważne, bo służy wojnie z Rosją

Wielu z nas jeszcze pamięta zabawy w wojnę po 1945r., nikt nie chciał być Niemcem, faszystą.

Dzisiaj powszechne żydo-media i banda funkcjonariuszy żydowskiego reżimu IIIRP/Polin w prokuratorskich i sędziowskich togach, wysługująca się żydowskim szowinistom, bezczelnie, bez najmniejszego skrępowania i bez poczucia a może i bez zrozumienia piętrowej absurdalności politycznej sytuacji, oskarża nas, Polaków, o propagowanie faszyzmu, gdy tymczasem sam reżim IIIRP/Polin wstrzymuje się od potępienia nazizmu, ponieważ jego bratni reżim Ukrainy i pierwszy sojusznik, reżim USA, są przeciwne potępianiu nazizmu. Priorytetem jest wojna z Rosją i nazizm – nazizm na Ukrainie – jest potrzebny tym reżimom jak powietrze.

W tym roku 1-go sierpnia o godzinie 17:00 nie zawyją syreny – reżim IIIRP/Polin nie chce traumatyzować Ukraińców, choć to bardziej syjonistyczny chwyt propagandowy i ukłon wobec bratniego reżimu Ukrainy niż prawdziwy powód. A już na pewno żaden funkcjonariusz żydowskiego reżimu IIIRP/Polin, ani powszechne żydo-media, słowem nie wspomną o Ukraińskim Legionie Samoobrony (Legionie Wołyńskim) – o specjalistach od tortur – ani o 3 pułku Kozaków z grupy Dirlewangera i ich udziale w pacyfikowaniu powstania w Warszawie.

D.Kosiur  –  31.07.2022r.

________________________________

1 sierpnia 1944 roku – syjonistyczna zbrodnia na Polakach

Wyjątkowe obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w 2020r. – i Polacy, „morda w kubeł”, bo w istocie taki jest cel pandemii – pandemii zachodniej „demokracji”.

D.Kosiur  –  1.08.2020r.

______________________

Poniżej teksty z 2015r. i 2016r.

______________________

814934926

Dlaczego żydo-reżimowa władza III Żydo-RP/Polin z takim pietyzmem fetuje najtragiczniejsze, niepotrzebne i przegrane Powstanie Warszawskie, a nie przywiązuje większej wagi do jedynych dwóch zwycięskich powstań, powstań inspirowanych wyłącznie polską myślą polityczną, Powstania Wielkopolskiego i trzech Powstań Śląskich -?

____________________

Czy żydowska inspiracja Powstania Warszawskiego nie nasuwa analogii do dzisiejszej nagonki syjonistów na Rosję?

___________________

Niniejszy tekst wyjaśniający aspekt polityczny oraz przybliżający rzeczywiste fakty związane z Powstaniem Warszawskim ukazał się 1 sierpnia 2015r. Kolejna zmiana żydo-reżimowej władzy – teraz jest to PiS, opcja nazywająca samą siebie patriotyczną „dobrą zmianą” – i jej niedawny opór przed uchwaleniem ustawy potwierdzającej historyczny fakt ukraińskiego ludobójstwa na Polakach, stworzył asumpt dla kilku istotnych refleksji poszerzających naszą świadomość historyczną i polityczną.

Światowa opinia publiczna Powstanie Warszawskie kojarzy wyłącznie z powstaniem w żydowskim getcie w 1943r. Tę wiedzę utrwalają powszechne na Zachodzie żydowskie media oraz żydowscy politycy – kanclerz NRF, W.Brandt (Żyd), w czasie pierwszej wizyty szefa niemieckiego państwa po 1945r. w Polsce, 7 grudnia 1970r., złożył kwiaty pod pomnikiem Bohaterów Getta! (Zaraz po wizycie żydowska V kolumna uruchomiła tzw. wypadki grudniowe – do dzisiaj nie wyjaśniono, kto wydał rozkaz strzelania do stoczniowców idących do pracy!!! W czasie tej wizyty został zawarty Układ: NRF uznała granicę z Polską na Odrze i Nysie Łużyckiej. Ale Układ zawierał także aneks o udzieleniu Polsce kredytów, później zwanych „kredytami gierkowskimi” – Polska połknęła przynętę misternie przygotowaną przez żydowsko-anglosaską finansjerę i żydowską V kolumnę w Polsce – przyjęte w latach 1960. plany Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów groziły kilkumilionowym bezrobociem w PRL. Tak zaczął się plan demontażu Bloku Wschodniego i PRL, co ostatecznie nastąpiło w latach 1989/90.) 

Co prawda nie było wówczas pomnika Powstania Warszawskiego – odsłonięty został dopiero w 1989r. I chyba nie przypadkowo w tymże roku, ponieważ także w 1989r. nastąpiło polsko-niemieckie pojednanie przypieczętowane mszą w Krzyżowej. A więc zgodnie z żydowską polityką IIIŻydo-RP wymowa pomnika nie była już antyniemiecka tylko antyrosyjska – ponieważ według obowiązującej wykładni Armia Czerwona czekała na wykrwawienie się powstańców.

Decyzję o budowie w Warszawie pomnika Bohaterów Getta podjął Centralny Komitet Żydów w Polsce (CKŻwP) już w 1945r., odsłonięto go w 1946r. CKŻwP rezydował wtedy w Lublinie – i już wtedy były to rzeczywiste, najwyższe władze w Polsce, a przecież bez mała wszystkich Żydów pochłonął holokaust (?).

W powstaniu w getcie zginęło 12 tys. Żydów – mniej więcej tyle, ile w IIIŻydo-RP ginie rocznie Polaków, łącznie w wypadkach drogowych i na skutek samobójstw. Liczba tych ostatnich systematycznie rośnie jako rezultat sukcesu polityki żydo-reżimów.

Nieznane i nieistotne dla światowej opinii Powstanie Warszawskie pochłonęło „tylko” 270 tys. ludzkich istnień – cóż więc szkodzi w trakcie obchodów rocznicowych wybuchu Powstania dorzucić w „apelu pamięci” jeszcze kilka nazwisk antypolskich Żydów, syjonistów i masonów, którzy zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem, w końcu „Powstanie Warszawskie” ma mieć wydźwięk antyrosyjski.

Żydo-reżim PiS – żydowskiej, syjonistycznej, partii z katolickim namaszczeniem –, nie dopuszcza do uchwalenia ustawy o ukraińskim ludobójstwie na grubo ponad 250 tys. Polakach, profanuje obchody Powstania Warszawskiego, w którym z rozkazu anglosaskiego żydostwa zginęło minimum 270 tys. Polaków. Takie są właśnie cele polityki Międzynarodowego Żyda: budować w Polakach nienawiść do Rosji i nie naruszać pierwszeństwa do świętości kłamstw holokustycznego mitu. Żydowski PiS wywiązuje się z tych zadań bez zarzutu.

D.Kosiur               2016r.

___________________________

W zamyśle syjonistycznego, anglosaskiego żydostwa, rzeczywistych inspiratorów Powstania Warszawskiego, Powstanie miało spełnić następujące cele:

– eliminacja polskiej krajowej elity kierowniczej, a więc uniemożliwienie odbudowy Państwa Polskiego po zakończeniu II wojny (Międzynarodowy Żyd był przeciwny istnieniu Państwa Polskiego zarówno po I i po II wojnie światowej – zadziwiająca to zbieżność ze stanowiskiem żydo-bolszewii, która widziała Polskę jako republikę ZSRR, a dzisiaj rządzący IIIRP potomkowie żydo-bolszewi widzą Polskę jako składową UE i NWO – ?),
– zatrzymanie Armii Czerwonej na linii Wisły, dla zyskania czasu dla armii USA i Wlk.Brytanii w przejmowaniu ważnych ośrodków produkcyjnych oraz naukowo technicznych III Rzeszy pracujących na potrzeby wojenne,
– niedopuszczenie Armii Czerwonej zbyt daleko na zachód Europy (ZSRR w kwietniu 1945r. zajął niemal dokładnie te tereny, które historycznie należały do Słowian).

Czy żydowska inspiracja Powstania Warszawskiego nie nasuwa analogii do dzisiejszej nagonki syjonistów na Rosję, do wzniecania nienawiści do Rosjan, do podżegania do wojny, kosztem ludów słowiańskich?
Historia pokazuje, że wektory polityki syjonistycznego, anglosaskiego żydostwa nie zmieniły się od kilku stuleci. W dalszym ciągu jest to ta sama zbrodnicza polityka podboju świata.

Już 2 i 3 sierpnia 1944r. Warszawiacy zaczęli wywieszać w oknach białe flagi – chcieli zakończenia bezsensownej, bez najmniejszych szans na sukces, walki z Niemcami.
I dzisiaj coraz więcej Polaków zdaje sobie sprawę z żydowskiej nagonki na Rosję, nagonki realizowanej na koszt Polaków i przeciw Polakom, przeciw Słowianom.
Czy istniał niemiecki plan zagłady Żydów? – NIE, istniał plan deportacji Żydów z Europy.
Czy istniał niemiecki plan zagłady Słowian? – Tak. Dzisiaj ten plan podejmują anglosascy syjoniści.

Generalplan Ost, GPO

Grupa narodowa Procent przeznaczony do eliminacji lub wysiedlenia
Polacy 80-85%
Rosjanie 50-60% przeznaczonych do eliminacji oraz 15% do wysłania na zachodnią Syberię.
Białorusini 75%
Ukraińcy 65%
Litwini 85%
Łotysze 50%
Estończycy 50%
Czesi 50%
Łatgalowie 100%

 

Marcin Bajko, dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami m.st. Warszawy (zwolniony dyscyplinarnie przez aferzystów warszawskiego magistratu, którym włos z głowy nie spadnie, mimo prac sejmowej komisji d/s warszawskiej „reprywatyzacji” – 31.07.2022r. H.Gronkiewicz-Waltz, odpowiedzialna za tę „reprywatyzację”, została Honorowym Obywatelem Warszawy): Słyszę czasem opowieści, że hipoteki w Warszawie się spaliły i nie wiadomo do końca, kto był właścicielem. Nieprawda. Niemcy podczas ewakuacji skrupulatnie zapakowali i zabrali wszystkie księgi hipoteczne, Polska je odzyskała. – za: http://wyborcza.pl/magazyn/1,140955,16745522,Jak_znikaja_szkolne_boiska.html

Zastanawiające, w czyim interesie Niemcy zadbali o hipotekę wysadzanych w powietrze warszawskich nieruchomości – ?

Zastanawiające jest i to, dlaczego żydo-reżimowa władza III Żydo-RP z takim pietyzmem fetuje najtragiczniejsze, niepotrzebne i przegrane Powstanie Warszawskie, a nie przywiązuje większej wagi do jedynych dwóch zwycięskich powstań, powstań inspirowanych wyłącznie polską myślą polityczną, Powstania Wielkopolskiego i trzech Powstań Śląskich -?

Zastanawiają także indoktrynacyjne sugestie żydo-mediów wskazujące, że nie mniejszą winę za dramat powstania w Warszawie ponosi ZSRR, który nie przyszedł z militarną odsieczą walczącym powstańcom. Oczywiście spadkobiercą win ZSRR ma być dzisiejsza Rosja – przynajmniej tak chcą to zakodować w społecznym odbiorze syjonistyczni dysponenci żydo-mediów.

Powstanie Warszawskie 1944 („Polskie zrywy narodowe” – fragmenty*)

Na podstawie artykułu „Powstanie Warszawskie, czyli gloryfikacja zbrodni” – http://www.wicipolskie.org/index.php?option=com_content&task=view&id=5044 . (Artykuł oparty na analizach i relacjach wojskowych.)
Powstanie Warszawskie było zbrodnią przeciwko setkom tysięcy Warszawiaków chcących przetrwać wojnę. Gdyby powstanie nie wybuchło, Warszawa nie poniosłaby ogromnych strat ludzkich i materialnych. Jednak współcześnie w mediach jesteśmy karmieni propagandą o konieczności powstania. Polscy dowódcy przewidywali tragiczne skutki powstania, ale nie pozwolono im powstrzymać jego wybuchu. Pułkownik Bruno Nadolczak twierdził, że gen. Sosnkowski wymusił na Winstonie Churchillu decyzję o wstrzymaniu powstania. Anglicy wyznaczyli samolot mający przewieźć pułkownika z rozkazem wstrzymania powstania i zrzucić go nad Polską. Jednak samolot jedynie „polatał i wrócił”. Historycy twierdzą, że rzeczywistym lobbystą na rzecz wybuchu powstania był Żyd i mason Józef Retinger (założyciel Grupy Bildrberg, współtwórca idei UE), który wraz z syjonistą i masonem Winstonem Churchillem (pochodzenie żydowskie) nalegał aby powstanie wybuchło.

Retinger kilkakrotnie przekraczał linię frontu między III Rzeszą a ZSRR i ustalał dogodne warunki dla trwania Powstania Warszawskiego – dla zniszczenia sił polskich.

Tak, więc powstanie nie leżało w zamyśle polskich patriotów, ale elementów antynarodowych, antypolskich. Zależało na nim głównie elitom brytyjskim i sowieckim, czyli żydo-bolszewickim.
Brytyjczycy oszczędzając krew Anglosasów prowadzili wojnę kosztem innych krajów europejskich. W pierwszym etapie wojny była to znienawidzona przez Żydów Polska, a potem ZSRR, który już w latach 1930. zaczął eliminować żydo-bolszewię z najwyższych stanowisk państwowych. „Anglosasi” zadawali straty Niemcom kosztem walczących powstańców. Sowieci dzięki walkom w Warszawie pozbyli się wielu tysięcy przyszłych potencjalnych przeciwników politycznych słuchających rozkazów z Londynu.

Wybuch walk w Warszawie poprzedziło przybycie z Włoch do Warszawy niemieckiej elitarnej dywizji „Hermann Göring”. Tylko prowizorycznym atakom rosyjskim „zawdzięczamy”, że powstanie nie zostało przez Niemców zmieciono w ciągu kilku dni.
Powstanie Warszawskie nie leżało w narodowym interesie polskim. Było również zaplanowane i przeprowadzone w taki sposób, aby nie zakończyło się sukcesem Polaków.
Na miesiąc przed rozpoczęciem powstania opróżniono magazyny broni i amunicji należące do powstańców. Stąd postrzegane jest jako kryminalne przestępstwo nastawione na wymordowanie wielu tysięcy polskich patriotów w walce z brutalnymi „jednostkami niemieckimi”.**

Odpowiedzialni za ten czyn winni być osądzeni, a nie kreowani na bohaterów. Czym innym jest zaplanowana i przemyślana walka, determinowana brakiem innej alternatywy, a czym innym jest nieprzemyślany zryw, pchający nieuzbrojonych ludzi do walki z wielekroć silniejszym wrogiem mającym do dyspozycji militarne zaplecze.
Pomoc powstaniu nie leżała w interesie sowieckim. ZSRR nie chciał mieć na tyłach swojej armii wrogich oddziałów AK podlegających żydo-sanacyjnemu rządowi londyńskiemu. Z wojskowego punktu widzenia niezrozumiałe jest także, że nie wyciągnięto wniosków z akcji „Burza” we Lwowie.

_________________________________

*„Polskie zrywy narodowe” – Piotr Marek, Dariusz Kosiur – http://rzeczpospolitapolska.wordpress.com/2014/08/01/polskie-zrywy-narodowe/

** Internetowe źródła potwierdzające informację:

– odpowiedzi na drugie pytanie – http://makowskimarcin.pl/mysmy-nie-walczyli-i-nie-gineli-dla-siebie-wywiad-z-powstancem-warszawskim-janem-rybakiem-ps-tarzan/ 

„Myśmy nie walczyli i nie ginęli dla siebie” – wywiad z powstańcem warszawskim Janem Rybakiem ps. „Tarzan”

– trzeci akapit – http://www.histmag.org/Zdaniem-warszawskiego-dziecka-8215

Dariusz Kosiur

UWAGA❗ Powstanie Warszawskie – Rytualny ubój Słowian❗ Ofiary całopalne❗ 

(https://www.youtube.com/watch?=WPXu30nWCs)

(do obejrzenia powyższego filmu YT wymaga logowania)

38 Komentarzy

Filed under Polityka

38 responses to “Powstanie Warszawskie jest ważne, bo służy wojnie z Rosją

 1. mleko z nosa

  Nie Rozumie nadal dlaczego banderstadt ma wode prad kanalizacje
  I w ogole oddycha Czekam na roj rakiet w cele jego infrastrukktury dzien po dniu i pozycje zachodniego sprzetu niszcza Prorosyjski Charkow zamiast wylegarnie gadow co za miernota tym stadem dowodzi

  Polubienie

 2. mleko z nosa

  Od jutra co miesiac jeden most na Bugu po stronie U powinien przestac istniec i tak ro wschodu do granicy z FR zczynajax od Północy jakies sentymenty Putin ma niech sprzeda na All wój złoty kibel kupię,ho za zlotówkę.

  Polubienie

 3. Polubienie

 4. ale zawsze warto spoglądać szerzej na polityczne otoczenie

  Polubienie

 5. markglogg

  Coś przesada z tą nadzieją ZACHODNICH ALIANTÓW, że Powstanie Warszawskie „zatrzyma Armię Czerwoną na linii Wisły, dla zyskania czasu dla armii USA i Wlk.Brytanii w przejmowaniu ważnych ośrodków produkcyjnych oraz naukowo technicznych III Rzeszy pracujących na potrzeby wojenne,

  Otóż jak sprawdziłem na odpowiedniej mapie, ALIANCI „od zachodu” po raz pierwszy postawili nogę w granicach przedwojennych Niemiec … W MARCU 1945 ROKU!

  Polubienie


  • za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Front_wschodni_(II_wojna_światowa)
   (żeby powiększyć trzeba kliknąć w mapę)

   Można chyba postawić tezę, że gdyby nie Powstanie Warszawskie Armia Czerwona mogła zająć całe Niemcy.

   Polubione przez 1 osoba

   • Nie można. ZSRR przygotowywał wówczas ofensywę strategiczną na Bałkany (rozpoczynała ją operacja Jassko-Kiszyniowska) i jednocześnie wikłał się w pomoc dla powstania na Słowacji (nie udało się – bitwa na Przełęczy Dukielskiej pokrzyżowała plany STAWKI i czechosłowackich komunistów). Na terenach dawnej II ZSRR poniósł dotkliwe straty w wojskach pancernych – szturm Lublina, potem „zremisowana” bitwa pod Wołominem (największa bitwa pancerna na ziemiach polskich, Niemcy odtrąbili zwycięstwo).
    Co z tego wynika? Kilka rzeczy naraz. Operacja „Bargation” i „Lwowsko-sandomierska” wyczerpały wojska radzieckie na tyle, że konieczna była pauza operacyjna. Podczas tej pauzy, kiedy podciągano TORY KOLEJOWE, potem – dowożono amunicję, uzupełnienia dla wykrwawionych oddziałów i zaopatrzenie – i tak Armia Czerwona walczyła – przyczółki za Narwią, za Wisłą, ciężkie bitwy o przyczółki. To wszystko po naprawdę ciężkich i krwawych bojach operacji STRATEGICZNEJ.
    Zasoby ludzkie, sprzętu i amunicji w ZSRR nie były nieskończone. Odbudowa możliwości uderzeniowych FRONTÓW (grup armii), które weszły na dawne ziemie II RP trwałaby DOKŁADNIE TYLE, ile potrwała.

    JEDYNE, co Powstanie Warszawskie zmieniło w ORYGINALNYCH planach ZSRR – podkreślam – absolutnie JEDYNE – to opóźnienie zdobycia Warszawy Prawobrzeżnej (tzw „Pragi”) O JEDEN MIESIĄC. I to wszystko. Autorem tych bredni o powstrzymaniu na pół roku Armii Czerwonej i uratowaniu Europy jest o ile pamiętam prof Wieczorkiewicz, wyjątkowy DEBIL nawet wśród polskiej profesury „historyków”, a to spory wyczyn.

    I NIE, Powstanie Warszawskie NIE BYŁO żadną intrygą Anglosasów ani Żydów ani masonów. Było próbą przeprowadzenia demonstracji politycznej o bardzo ograniczonym zakresie. Chodziło o zmuszenie Armii Czerwonej do walki z AK w Warszawie. A i to nie całej, a jedynie w budynkach „rządowych” i ostatniej reducie, Fabryce Kamlera. Jest tam parę niuansów, które kiedyś opiszę, ale te niuanse dotyczą rozgrywek wewnętrznych władz podziemnych i rządu londyńskiego. Geopolitycznie i geostrategicznie PW’44 było LOKALNĄ awanturą BEZ JAKIEGOKOLWIEK ZNACZENIA.

    Kiedy co roku czytam brednie o „powstrzymaniu Armii Czerwonej przez AK … na PÓŁ ROKU – zbiera mi się na wymioty. Ileż można brnąć w absurd – i nie być z tego rozliczanym? Ileż DEBILE BREDZĄCY BEZ POJĘCIA będą uważani za „profesorów”, „historyków” i „znawców tematu”

    Polecam tekst:
    https://swiatowid.video.blog/2020/08/01/powstanie-warszawskie-droga-do-morza-ruin/

    Polubienie

   • POPRAWKA:
    JEST: Na terenach dawnej II ZSRR poniósł dotkliwe
    Powinno być: Na terenach dawnej II RP ZSRR poniósł dotkliwe

    Polubienie

   • @ Światowid

    „Chodziło o zmuszenie Armii Czerwonej do walki z AK w Warszawie.”
    __________
    Teoretycznie taki wariant był możliwy – choć z punktu widzenia wojskowego i politycznego całkowicie bezmyślny.
    Ale trzeba postawić pytania:
    – dlaczego w takim razie opróżniono magazyny broni przed powstaniem?
    – kto był autorem wariantu walki AK z Armią Czerwoną?
    – dlaczego powstanie rozpoczęto 1 września, a nie później?
    – jaka była rola J.Retingera i dlaczego oraz kto wydał rozkaz jego otrucia (taki rozkaz chciało wykonać AK, ONR, NSZ)?

    „JEDYNE, co (…) to opóźnienie zdobycia Warszawy Prawobrzeżnej (tzw „Pragi”) O JEDEN MIESIĄC.”
    ___________
    I właśnie o ten miesiąc chodzi, co pokazuje mapa w komentarzu pana markglogga.
    Czy można przyjąć, że władzom ZSRR nie zależało na czasie i przejęciu technicznych, militarnych osiągnięć IIIRzeszy?
    Dwie bomby atomowe zrzucone przez USA na Japonię w sierpniu 1945r. były produkcji niemieckiej. USA po pierwszej próbie z bombą atomową w lipcu 1945r. nie posiadały i nie były technologicznie w stanie wyprodukować następnej bomby, a zwłaszcza dwóch, w tak krótkim czasie?
    Po zajęciu IIIRzeszy radzieckie służby bardzo intensywnie poszukiwały śladów niemieckiej bomby atomowej, ale ta była już w rękach USA. ZSRR swoją pierwszą próbę atomową przeprowadził dopiero w 1949r.
    Zatem czas odgrywał tu bardzo istotną rolę.
    Oczywiście, że ZSRR wykorzystał czas Powstania Warszawskiego na niezbędne działania logistyczne, ale czy istnieją jakiekolwiek dowody, że planował to zrobić właśnie w sierpniu 1944r. zatrzymując front wschodni na kierunku do Berlina i właśnie na przedpolach Warszawy -? Nie zatrzymuje się zwycięskiego pochodu z byle powodu.

    Polubione przez 1 osoba

   • @Światowid

    „I NIE, Powstanie Warszawskie NIE BYŁO żadną intrygą Anglosasów ani Żydów ani masonów. Było próbą przeprowadzenia demonstracji politycznej o bardzo ograniczonym zakresie.”

    Absurd. Gdyby to miała być demonstracja polityczna to skończyłaby się zaraz jak tylko okazałoby sie że jest bezskuteczna, czyli pewnie w ciągu kilku dni.

    Poza tym – co to w ogóle jest „demonstracja apolityczna”? Co tu miałaby zademonstrować? To są kompletne brednie.

    Powstanie miało taki sam sens jak obecnie pchanie Ukraińców do wojny przeciw Rosjanom i stali za nim ci którzy dzisiaj stoją za wojna na Ukrainie. Ci którzy, chcą wytępić Słowian i zając ich ziemie.

    Polubienie

   • Odpowiadam Mano Negra 1 sierpnia 2022 o 16:44

    @Światowid
    „I NIE, Powstanie Warszawskie NIE BYŁO żadną intrygą Anglosasów ani Żydów ani masonów. Było próbą przeprowadzenia demonstracji politycznej o bardzo ograniczonym zakresie.”

    Absurd. Gdyby to miała być demonstracja polityczna to skończyłaby się zaraz jak tylko okazałoby sie że jest bezskuteczna, czyli pewnie w ciągu kilku dni.

    Po co zabierać głos bez elementarnej znajomości tematu, choćby wyniesionej z zalinkowanych przeze mnie tekstów:
    swiatowid.video.blog/2020/08/01/powstanie-warszawskie-droga-do-morza-ruin/
    swiatowid.video.blog/2019/08/01/powstanie-warszawskie-zbrodniczy-zamysl-dowodztwa-ak/

    Żeby się ośmieszyć? W tekstach jest jasno napisane, o jakiego rodzaju demonstrację chodziło – i w jaki sposób doprowadziło to do kontynuowania walk przez 63 dni.

    Poza tym – co to w ogóle jest „demonstracja apolityczna”? Co tu miałaby zademonstrować? To są kompletne brednie.

    Jeśli nie umie Pan(i) czytać, to i z demonstracji politycznej powstaje w Pana(/Pani) mózgu demonstracja „Apolityczna”. Również natura przeprowadzanej demonstracji politycznej została dostatecznie dobrze przedstawiona w tekstach
    swiatowid.video.blog/2020/08/01/powstanie-warszawskie-droga-do-morza-ruin/
    swiatowid.video.blog/2019/08/01/powstanie-warszawskie-zbrodniczy-zamysl-dowodztwa-ak/

    Więc proszę przeczytać, to mroki średniowiecza w Pana/Pani głowie ulegną oświeceniu kagankiem oświaty.

    Powstanie miało taki sam sens jak obecnie pchanie Ukraińców do wojny przeciw Rosjanom i stali za nim ci którzy dzisiaj stoją za wojna na Ukrainie. Ci którzy, chcą wytępić Słowian i zając ich ziemie.

    Powstanie miało ZUPEŁNIE inny cel niż obecna awantura na Ukrainie. W Powstaniu chodziło o złamanie koalicji „aliantów” z ZSRR, doprowadzenia do ich konfrontacji z ZSRR w sprawie polskiej. Liczono, że „światowa opinia” wymusi na „demokratycznych rządach” USA i Anglii wsparcie sprawy polskiej przeciw ZSRR, nawet kosztem dokończenia wojny z Niemcami. Władze podziemne uważały, że Niemcy są na krawędzi upadku i już wtedy, w lipcu/sierpniu 1944 głównym przeciwnikiem jest ZSRR.
    Za Powstaniem Warszawskim nie stali więc „ci, co dziś stoją za wojną na Ukrainie”, tylko nie rozumiejący sytuacji politycznej ani militarnej DURNIE ZNAD WISŁY.

    Tak więc – odsyłam do nauki, na początek tu:
    https://swiatowid.video.blog/2019/08/01/powstanie-warszawskie-zbrodniczy-zamysl-dowodztwa-ak/

    Polubienie

   • @Światowid, Powołuje się Pan na źródła, których prawdziwości nie da się zweryfikować. W każdym razie ja nie potrafię.

    Poza tym podtrzymuje wszystko co napisałem wyżej.

    Polubienie

   • Odpoowiedź do komentarza Mano Negra 4 sierpnia 2022 o 15:12

    @Światowid, Powołuje się Pan na źródła, których prawdziwości nie da się zweryfikować. W każdym razie ja nie potrafię.

    Poza tym podtrzymuje wszystko co napisałem wyżej.

    Po pierwsze nawet nie zadał(a) sobie Pan(i) trudu zajrzenia do linkowanych tekstów. Gdyby było inaczej to wiedział(a) by Pan(i), że powołuję się na cytaty z wypowiedzi różnych osób odpowiedzialnych za PW’44, podając źródła – konkretne książki z konkretnymi numerami stron, albo odnośniki do miejsc, gdzie ktoś wypowiedzi tych osób przepisał. Wspomnienia Nowaka-Jeziorańskiego, „Powstanie Warszawskie” Ciechanowskiego, Zeszyty Historyczne – to raczej opracowania o dostatecznej wiarygodności i weryfikowalne w najbliższej bibliotece uniwersyteckiej, jeśli uniwersytet ma wydział historyczny.

    I w tym miejscu dochodzimy do finału – bez zapoznania się z tekstami i próby wykonania jakiegokolwiek wysiłku deklaruje Pan(i), że „prawdziwości nie da się zweryfikować”. Otóż DA SIĘ.

    Dlatego też Pana / Pani zachowanie to najzwyklejsza manipulacja i gówniarstwo.

    Polubienie

   • @Światowid Pojęcie „manifestacja” jest z dziedziny propagandy, a nie polityki.

    To, że po tylu latach nie można ustalić łańcucha decyzyjnego w tej sprawie wskazuje na obca agenturę. I tyle. I to całe „dochodzenie”, a reszta to moderowane przez obce agentury dywagacje, bo linki czy cytaty to nie sa zrodla, zrodla to archiwa.

    Polubienie

   • @Światowid Zniszczenie Warszawy nie było w interesie Armii Czerwonej. W jej interesie było przejście przez Wisłę i zachowanie przepraw i infrastruktury po to, żeby móc z niej korzystać. To samo archiwa.

    Jeśli faktycznie musieli uzupełnić zasoby itd itp mogli to zrobić po zachodniej stronie Wisły równie dobrze, lub dużo wcześniej, nie bezpośrednio w zasięgu wroga.

    Zniszczenie Warszawy było na rękę jedynie pasożytowi, który już szykował się do przejęcia władzy. Pasożytowi na rzecz którego Stalin musiał najwyraźniej poczynić pewne koncesje, bo jak inny sens miało tworzenie „państwa polskiego” zamiast republiki jak nie powiedzenie wszystkim: umywam ręce.

    Polubienie

   • @Nano Negra

    Kolejna porcja udającego mądrą wypowiedź BEŁKOTU, ewidentnie pisana BEZ zapoznania się z tekstami, które podałem do przeczytania.

    Nie mam czasu na użeranie się albo ze stuprocentowym DEBILEM / IDIOTKĄ albo TROLL[EM/ICĄ] próbując[ym/ą] marnować mój czas.

    Wszelkie odpowiedzi i kompletna falsyfikacja Pana/Pani BEŁKOTU znajduje się tu:

    swiatowid.video.blog/2020/08/01/powstanie-warszawskie-droga-do-morza-ruin/

    i tu:
    https://swiatowid.video.blog/2019/08/01/powstanie-warszawskie-zbrodniczy-zamysl-dowodztwa-ak/

    Polubienie

   • @Światowid Przeczytałem teksty z obydwu linków (plus tekst o przemówieniu Trumpa//Chodakiewicza). Nie wnoszą nic.

    Za tzw. powstaniem warszawskim stała agentura pasożyta.

    Polubienie

   • @Nano Negra

    @Światowid Przeczytałem teksty z obydwu linków (plus tekst o przemówieniu Trumpa//Chodakiewicza). Nie wnoszą nic.

    Widać BEZ ZROZUMIENIA. Teksty wnoszą bardzo wiele, bo wprowadzają do obiegu informacje kompletnie przemilczane przez apologetów PW’44. Informują o faktycznych zamiarach inicjatorów PW – o czym również nikt nie mówi, nawet po stronie krytyków powstania, ci w większości ograniczają się do opluwania Bora i trójki oficerów oskarżanych o wymuszenie na nim decyzji: Okulickiego, Pełczyńskiego i Chruściela. Inni krytykują decyzję za zignorowanie braków w uzbrojeniu i zły moment. Mój tekst pokazuje, że celem była walka zbrojna z Armią Czerwoną. I dowodzi tego przytaczając poświadczone relacje ustne i wspomnienia uczestników zdarzeń.
    Co do „materiałów źródłowych” i „archiwów”, to relacje uczestników też są źródłami. Jeśli są spisane w postaci wspomnień, to to także są „źródła”.

    No i teraz, przeciwko moim opracowaniom, popartym jednak JAKIMŚ materiałem dowodowym wytacza szanowne trollę @Nano Negra „ciężką artylerię” kompletnie bezpodstawnego (niczym niepopartego) swojego OŚWIADCZENIA:

    Za tzw. powstaniem warszawskim stała agentura pasożyta./blockquote>
    To z całą pewnością efekt ciężkiej pracy @Nano Negra w „archiwach” nad „źródłami” … To wyciągaj waść te „źródła” i pokazuj, porównamy z moimi ich „jakość”.

    Polubienie

 6. „Chodziło o zmuszenie Armii Czerwonej do walki z AK w Warszawie.”
  __________
  Teoretycznie taki wariant był możliwy – choć z punktu widzenia wojskowego i politycznego całkowicie bezmyślny.

  Demonstracja polityczna była obliczona na zerwanie koalicji antyhitlerowskiej i wojnę USA i Anglii z ZSRR. Politycznie to była gra o wysokim ryzyku, a nie działanie bezmyślne. Po prostu w obliczu klęski spróbowano „ostatniej szansy”. Kosztem miasta i jego ludności.

  – kto był autorem wariantu walki AK z Armią Czerwoną?.

  Ma Pan wyjaśnione w zalinkowanych artykułach.

  – dlaczego powstanie rozpoczęto 1 września, a nie później?

  SIERPNIA. Bo Mikołajczyk leciał wtedy do Moskwy, a nie później.

  – jaka była rola J.Retingera i dlaczego oraz kto wydał rozkaz jego otrucia (taki rozkaz chciało wykonać AK, ONR, NSZ)?

  ŻADNA. Decyzje zapadły POZA jego wiedzą, w gremiach, w których nie zasiadał. I mała uwaga – opisanie tych gremiów zostawiłem sobie na kolejną część artykułu, która nie powstała jak dotąd. Jak będę miał ze 100 tys czytelników może napiszę.

  I właśnie o ten miesiąc chodzi, co pokazuje mapa w komentarzu pana markglogga.

  NIC PODOBNEGO. Proszę czytać uważniej. ZSRR po prostu CAŁKOWICIE WYCZERPAŁ siły wszystkich armii jakie miał w tym rejonie, a z ofensywy na Bałkany zrezygnować absolutnie nie mógł. Bo chodziło o odcięcie III Rzeszy od ostatnich złóż ropy.

  Na Berlin można było iść i omijając Warszawę. Tylko sił nie starczyło. Poza tym – iść na Berlin z odkrytą całą lewą flanką – od Bałkanów po Wisłę? Kto by tak robił? Tylko profesor Wieczorkiewicz – o drugi geniusz strategii – „doktor nauk wojskowych” Szeremietiew.

  Dwie bomby atomowe zrzucone przez USA na Japonię w sierpniu 1945r. były produkcji niemieckiej. USA po pierwszej próbie z bombą atomową w lipcu 1945r. nie posiadały i nie były technologicznie w stanie wyprodukować następnej bomby, a zwłaszcza dwóch, w tak krótkim czasie?
  Po zajęciu IIIRzeszy radzieckie służby bardzo intensywnie poszukiwały śladów niemieckiej bomby atomowej, ale ta była już w rękach USA.

  Dezinformacje. Niemiecki program jądrowy stanął po zniszczeniu fabryki i zapasów ciężkiej wody w Norwegii. Z powodu sabotażu płyty grafitowe zostały zasiarczone i Niemcy skreślili grafit jako moderator, dopiero pod koniec wojny zorientowali się, reaktor z grafitowym moderatorem już nie powstał.
  W efekcie – nie było wzbogaconego uranu ani plutony, czyli nie było z czego robić bomby.
  Amerykanie bomby zrobili sami, tak jak głosi oficjalna historia. I tak samo zgodnie z nią ZSRR na bieżąco otrzymywał komplet dokumentów technicznych, choć kluczowe elementy ujawnił ZSRR dobrowolnie Niels Bohr.

  Niektóre teorie spiskowe są rozsiewane w celu kompromitacji je głoszących. Tak jak np. z nanoantenami grafenowymi w szczepionkach.

  Proszę przeczytać moje teksty o PW’44 z linków, to dowie się Pan czegoś tak bliskiego prawdy, jak na ten moment się da, bez mojego „finalnego” tekstu o PW, który machnę może za rok, jak baza czytelnicza dogoni 100 tys.

  Polubienie

  • mleko z modą

   Na pieciu w RN dwoch jest U Jeden Z dwoch PL.
   RN narodowy nie Potepia Bandery ani syjonizmu.
   Powinien jedn ak postawic syubienice dla 447 i Banderze.
   Inaczej pluje sobie sam w talerz.

   Polubienie

 7. @ Światowid

  Demonstracja polityczna była obliczona na zerwanie koalicji antyhitlerowskiej i wojnę USA i Anglii z ZSRR. Politycznie to była gra o wysokim ryzyku, a nie działanie bezmyślne.”
  ___________________________

  Sierpień 1944r. – wojna USA, Wlk.Brytanii z Rosją w tamtym czasie nie mogłaby się odbyć bez udziału po stronie USA i Wlk.Brytanii IIIRzeszy, która wtedy zajmowała jeszcze sporą część Europy i dysponowała liczącą się siłą militarną. Było za wcześnie na taki pomysł, który zresztą pojawił się na początku 1945r. w IIIRzeszy i znany był zachodnim aliantom.

  Do końca 1947r. był to projekt poważnie brany pod uwagę przez Zachód, oczywiście z wykorzystaniem wojsk niemieckich, które w obozach jenieckich na Zachodzie utrzymywane były w gotowości bojowej.

  Jeśli wśród kreatur tzw. rządu londyńskiego znaleźli się osobnicy myślący poważnie o takim planie, to musieli również przewidywać, że wojna Zachodu z Rosją toczyłaby się na polskich ziemiach, a ewentualne zwycięstwo Zachodu nad Rosją nie gwarantowałoby odtworzenia RP, a już na pewno nie w granicach z 1938r. (nawet Kościół przesunął granice niemieckich diecezji na wschód), o ile w ogóle powstałaby RP – przecież budowa Stanów Zjednoczonych Europy (dzisiaj to UE) to pomysł z 1913r. autorstwa żydowskich elit finansowych Zachodu i obydwie wojny światowe miały za cel ten pomysł urzeczywistnić.

  „Niemiecki program jądrowy stanął po zniszczeniu fabryki i zapasów ciężkiej wody w Norwegii.”
  ______________________

  Czy III Rzesza posiadała broń atomową?https://www.rp.pl/historia/art3357751-czy-iii-rzesza-posiadala-bron-atomowa

  Polubienie

  • Sierpień 1944r. – wojna USA, Wlk.Brytanii z Rosją w tamtym czasie nie mogłaby się odbyć bez udziału po stronie USA i Wlk.Brytanii IIIRzeszy, która wtedy zajmowała jeszcze sporą część Europy i dysponowała liczącą się siłą militarną. Było za wcześnie na taki pomysł, który zresztą pojawił się na początku 1945r. w IIIRzeszy i znany był zachodnim aliantom.

   Pan nie potrafi przyjąć optyki polskich decydentów z Warszawy. Dla nich Anglia była większą potęgą od ZSRR, a USA to już w ogóle. Uważali, że ZSRR to tylko takie małe państewko na końcu świata, rządzone przez dzikiego satrapę, którego pokonali w 1921. I że ten satrapa przestraszy się i ugnie przed „wielkimi aliantami”.
   Co do III Rzeszy – Pan zapomniał, że kilka dni przed powstaniem miał miejsce zamach na Hitlera, co polscy decydenci odebrali jako „koniec Niemiec” i sygnał do wkraczania do akcji jak w 1918. Tym ludziom zdawało się, że Niemcy walczyć nie będą, tylko pojadą do domu. I że prawdziwy wróg, z którym trzeba walczyć przyszedł ze wschodu.

   To, że Pan dziś jest mądry nie znaczy, że ludzie wtedy sterujący polską polityką byli tacy mądrzy jak Pan.

   Jeśli wśród kreatur tzw. rządu londyńskiego znaleźli się osobnicy myślący poważnie o takim planie, to musieli również przewidywać, że wojna Zachodu z Rosją toczyłaby się na polskich ziemiach, a ewentualne zwycięstwo Zachodu nad Rosją nie gwarantowałoby odtworzenia RP, a już na pewno nie w granicach z 1938r.

   Co do wojny – to dla nich wojna już się kończyła, Niemcy były pobite i teraz trzeba było tylko uwikłać „aliantów” w obronę „niepodważalnej granicy ryskiej” przed Stalinem, który oczywiście zbesztany przez Churchilla i Roosevelta zawstydzi się, spuści oczy i zawróci wojaków. Na granicę „ryską”,

   Czy III Rzesza posiadała broń atomową?

   Znam ten tekst i kilka podobnych. Co do faktów- POTWIERDZA wszystko, co Panu napisałem. Natomiast NIE POTWIERDZA Pana tez o niemieckich bombach rzuconych na Hiroszimę i Nagasaki.

   Polubienie

 8. Co „narodowiec” Bąkiewicz opłacany przez PiS miał na myśli?

  Polubione przez 1 osoba

 9. paziem

  Panie @Światowid, na jakiej podstawie pan nadaje polskiemu rządowi londyńskiemu tak wysoką podmiotowość międzynarodową? Przecież to kompletne nieporozumienie. Jeśli chodzi o znajomość w rządzie londyńskim rzeczywistej siły ZSRR, to sądzę, żę była ona dostateczną, aczkolwiek nie docenieni stopnia wojennego zorganizowania radzieckiej gospodarki i siły zaplecza pracującego na potrzeby armii.

  Polubienie

  • Panie Pawle, jeśli nadaje rządowi londyńskiemu jakąś „wysoką podmiotowość” to W KTÓRYM KONKRETNIE MIEJSCU i JAKIMI SŁOWAMI? Bo o żadnym przecenianiu przeze mnie podmiotowości RL nic mi nie wiadomo.
   Co do „znajomości rzeczywistej siły ZSRR” to najwyraźniej coś się Panu pomyliło, bo komentowałem wyłącznie znajomość tej siły przez decydentów z Warszawy. Ale i w Londynie ta znajomość nie była lepsza niż w Warszawie, a decydującym czynnikiem w „stratrgicznym myśleniu” Warszawy i „Londynu” nie była sama siła ZSRR, lecz jej RELACJA do siły „aliantów”.
   I nie, ani Warszawa, ani „Londyn” nie miały pojęcia ani o realnej sile ZSRR, ani o relacji tej siły do siły USA i Anglii. I co najśmieszniejsze – o relacji „siły” AK i wojsk „londyńskich” do sił ZSRR. To byli dorośli o sposobie myślenia dzieci.

   Polubienie

 10. Komentatorzy @Światowid i @ManoNegra , proszę trzymać poziom w dyskusjach wymagany na tym forum. Niewybredne epitety i chamstwo nie będą tolerowane. Jeśli nerwy puszczają, to zalecam spacer lub melisę.

  Polubienie

  • Janusz Zawada

   Dziękuję panie Pawle za zwrócenie uwagi obu komentatorom bo już naprawdę ich wpisy pełne chamstwa i rynsztoka były nie do zniesienia. Brakuje wam panowie knajackiego języka to odwiedzcie forum Michnika.

   Polubienie

  • Szanowny Pan się wczoraj nie urodził i debilem nie jest, więc widzi jak na dłoni, co tu praktykuje @Nano Negra, bo takich już tu było na pęczki. To raz. Dwa – z mojej strony padają tylko określenia stanu faktycznego, znanego mi z dziesiątek forów i tysięcy dyskusji. Debil to debil, troll to troll. Czasem – nie wiadomo – debil albo troll.
   @Janusz Zawada
   Proszę nie kłamać, nikt tu komentarzy pełnych „chamstwa i rynsztoka” nie zamieszczał. A już na pewno nie ja. Panowie Ziemiński i Kosiur mają w zwyczaju przepuszczać tu skrajny rynsztok, dyskutować z nim i włosów z głowy nie rwą.

   Swoją drogą nasuwa się pytanie – czy jeden troll-debil tu jest wystawiony na prowokatora, żeby dwóch pozostałych agentów mogło zgrywać „kulturalnych zatroskanych” nad losem bloga WPS, kiedy ktoś nazwie jego działania po imieniu?

   Tego na WPS jeszcze nie było, ale w innych miejscach – i owszem, nieraz.

   Polubienie

 11. @Paweł Gdzie kogokolwiek obraziłem? Odpowiedź: nigdzie.
  @Swiatowid Nie rozumiemy się. Mnie nie interesuje jak głęboko decyzja o wybuchu powstania została zalegendowana. Z mojej strony EOT.

  Polubienie

  • No i teraz, przeciwko moim opracowaniom, popartym jednak JAKIMŚ materiałem dowodowym wytacza szanowne trollę @Nano Negra „ciężką artylerię” kompletnie bezpodstawnego (niczym niepopartego) swojego OŚWIADCZENIA:

   Za tzw. powstaniem warszawskim stała agentura pasożyta

   To z całą pewnością efekt ciężkiej pracy @Nano Negra w „archiwach” nad „źródłami” … To wyciągaj waść te „źródła” i pokazuj, porównamy z moimi ich „jakość”.

   Mnie nie interesuje jak głęboko decyzja o wybuchu powstania została zalegendowana.

   Osoby odpowiedzialne za wybuch są doskonale znane, sam proces podejmowania decyzji również. Znane są bezpośrednie motywy decyzji Bora-Komorowskiego. Utajany jest PRAWDZIWY CEL powstania, który przewija się przez relacje, meldunki i rozkazy, ale nie jest nagłaśniany, bo nie pasuje do propagandy. Ja ten cel UJAWNIAM
   swiatowid.video.blog/2020/08/01/powstanie-warszawskie-droga-do-morza-ruin/
   swiatowid.video.blog/2019/08/01/powstanie-warszawskie-zbrodniczy-zamysl-dowodztwa-ak/

   I nie, żaden z aktorów, którzy przesądzili o wybuchu NIE BYŁ „pasożytem” ani nie był przez „pasożyta” kontrolowany. PW’44 to tragedia, którą miastu zgotowali głupi Polacy. Co gorsza, w nadziei na sprowokowanie ZSRR do otwartej walki z AK ci Polacy rujnowali miasto i mordowali jego mieszkańców (nie kapitulując mimo licznych ofert ze strony niemieckiej) przez 63 dni.
   Tak, „pasożyt” skorzystał na samobójstwie politycznym AK i Delegatury, ale NIE BYŁ decydentem, co gorsza w swoich działaniach „antysowieckich” (PW’44 to działanie stricte „antysowieckie) )postępował zgodnie z przekonaniami większości „elit” państwa podziemnego.

   Polubienie

   • mleko z nosa

    Pierwszego samobójstwa dokonali Polacy po 1920 roku.
    Nie stworzyli wowczas konfederacji państw. z Ruśią .
    Ile by i co nie pisać nic , to nie da tak samo są obecni głupi U i ich oficerowie, którzy mają możliwości nie odstrzelą ich pasozyta marionetkę prezydenta.
    Tak samo byli tępi biali generałowie jak obecni zakutogłowi generałowie Rosji.
    Im wiecej polityki i zbednych dyskusji tym mizernijszy efekt.
    heta pustyja halovy na čalie znoŭ z poĺskimi hienieralami

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.