Przebiegły Odyseusz między Scyllą a Charybdą

Striełkow

Alegoria I.I.Girkina (Striełkowa)

W mojej odległej młodości zakładałem (całkowicie naiwnie), że każdy humanista, przynajmniej w streszczeniu, przeczytał Mit o podróży Odyseusza do Itaki z Troi – tj. „Odyseję”, że tak powiem, naszego Homera. Cóż, sam to przeczytałem. Najpierw w streszczeniu, a potem nawet w tłumaczeniu wierszy. Ale niestety, później niejednokrotnie musiałem zmierzyć się z faktem, że absolutnie nikt nie rozumiał moich „przejrzystych alegorii” na takie tematy. I nadal nie rozumie – bez odwoływania się do osławionej Wikipedii. Dlatego przyjąłem zasadę – przed przystąpieniem do komponowania kolejnej alegorii (nie tylko na temat antyku), – tłumaczyć publiczności „na palcach” – co właściwie mam na myśli i co chcę powiedzieć. W przeciwnym razie prawie nikt (zwłaszcza współczesna „młodzież humanitarna”) nie zrozumie nawet co to Hades  …

Krótki „program edukacyjny”:
Odyseusz był królem na wyspie Itaka (mała wyspa na Morzu Adriatyckim w dzisiejszej Grecji). Uczestniczył w oblężeniu Troi (ufortyfikowanego miasta na terenie współczesnej Turcji). Oblegał ją ze swoimi towarzyszami przez 10 lat i uświadomił sobie, że wymyślił (na tle innych debilów) – jak to wszystko zdobyć z pomocą „Konia trojańskiego”. Za co był nazywany „Przebiegłym”.
Odyseusz był w stanie potwierdzić swój przydomek w najlepszy możliwy sposób. – W tym czasie, gdy wszyscy pozostali greccy królowie wrócili prosto do swoich domów z resztkami swoich wojsk i trofeami, – Odyseuszowi udało się spędzić kolejne 10 lat z przygodami na Morzu Śródziemnym, tracąc nie tylko trofea, ale także wszystkie swoje statki i wszystkich, co do jednego, towarzyszy. W efekcie wrócił do domu pod postacią żebraka po 20 latach nieobecności, pokonał 10 zalotników własnej żony, a potem panował długo, i szczęśliwie. Po drodze dokonał szalonej liczby wyczynów (opiewanych przez Homera), których poza samym Odyseuszem nikt nie mógł potwierdzić, ponieważ wszyscy towarzysze zginęli.
Otóż ​​ostatni satelita Odyseusza (wraz z jego ostatnim statkiem) zginął w cieśninie między współczesną Sycylią a współczesną Italią, którą w starożytności strzegły dwa potwory – ofiara niefortunnej miłości jednego z bogów, kobieta Scylla i potężna istota o niezrozumiałym pochodzeniu i orientacji Charybda. Niczym prawdziwy przebiegły król, Odyseusz zdobył mądrość „dwukrotnie następując na grabie”.
Ale – wszystko po kolei: Tak więc w tych mitycznych czasach nie można było przejść przez cieśninę bez stykając się z jednym z potworów. Charybda połykała wodę trzy razy dziennie, a następnie trzy razy wypluwała. Oba procesy miały smutny wpływ na ówczesne statki, zwłaszcza ten pierwszy. Biedna Scylla (ofiara eksperymentów genetycznych rywalek) była kobietą od góry, ale od dołu kłębowiskiem 6 zmutowanych psów. A z każdego przepływającego statku brała 6 ofiar, aby nakarmić zwierzęta. Omijając Sycylię po okręgu (tak jak Jazon) Odyseusz był albo zbyt leniwy, albo miał więcej ludzi niż trofeów. Albo (z jakiegoś powodu) desperacko trzeba było przejść – spiesząc się do domu. Ogólnie rzecz biorąc, Odyseusz wybrał Scyllę i z zimną krwią (jako sternik) skierował obok niej statek. Nakarmił psy i i przepłynął. Potem jednak ponownie (z woli Bogów, którym nie złożył w darze ani grosza) został tam przywieziony. Ostatnie satelity utonęły, ale on sam uciekł przed Charybdą, skutecznie czepiając się krzaka, który się pojawił. I tym samym został zwycięzcą, unikając obu nieszczęść.

Więc o co mi chodzi? – A otóż o to, że nasz prezydent (nie krytykuję!) i jego wewnętrzny krąg są teraz pomiędzy „klasyczną Scyllą i Charybdą”. Jednocześnie Scylla to wojna i gotowość do poważnej w niej walki (ze wszystkimi towarzyszącymi jej „opcjami” – tj. mobilizacją, stanem wojennym itp.). Jeśli zostanie podjęta, nieuchronnie będzie trzeba poświęcić niektórych starych zaufanych (22 lata razem!) Towarzyszy. Nie wiem, czy odbędzie się to kosztem sześć osób, czy większej liczby – ale to fakt (osobiście pod tym względem cyfra 6 bardzo mi się podoba, jestem nawet gotów „zgiąć palce”, a nawet zgodzić się na „ warunkowe wzięcie pod uwagę” jako „nr 1” przedwcześnie pozbawionego grabiących kończyn Anatolija Borisowicza  ( chodzi zapewne o Anatolija Borisowicza Czubajsa ” zbiegłego” z Rosji – przyp. tłum. PZ)-  daj Boże, aby mógł się jak najdłużej dłużej utrzymywać w tym stanie!).

Charybda – to jednak nie dalsze płynięcie z prądem, dokąd on poniesie… Tak jak jest teraz. On wciąga w wir, z którego jeszcze nikt nie wyszedł (nawet przebiegły Odyseusz, który mimo to domyślił się w podobnej sytuacji, aby uczepić się do ratującej go gałęzi).

Ale nie mogę nie zauważyć, że w tej chwili ruch na Charybdę ma jednocześnie dwie niewątpliwe zalety:
1) W ogóle nie trzeba się stresować;
2) Nie ma potrzeby, aby jeden z twoich ulubionych towarzyszy broni poświęcać choćby minutę. – Wszyscy utoną naraz. Łącznie z przebiegłym Odyseuszem.

Za: https://t.me/strelkovii/3058

( tłum. własne -PZ)

19 Komentarzy

Filed under Polityka

19 responses to “Przebiegły Odyseusz między Scyllą a Charybdą

 1. mleko z nosa

  Gietman

  Polubione przez 1 osoba

 2. paziem

  Centralny Bank Rosji ( agenda MFW i BIS w Bazylei) zabrał się za emerytury Rosjan
  W końcu obiecałeś nie myśleć o ludziach, kiedy liczysz pieniądze!

  Bank Rosji opublikował kolejny wspaniały dokument „Rynek finansowy: nowe wyzwania we współczesnych warunkach”. Z jednej strony jest to mieszanina uznania własnego analfabetyzmu i niekompetencji, prezentowana pod płaszczykiem zadań do rozwiązania. Z drugiej strony jest to stwierdzenie, że zadania postawione przez Klausa Schwaba i jego właścicieli zostaną wykonane przez Bank Centralny niezależnie od wszystkiego. To temat na osobną dyskusję, ale na razie porozmawiajmy o jego planach oszczędności ludności.

  Najpierw cytat z dokumentu, a potem tłumaczenie z biurokratycznego na zwykły rosyjski:
  „W Rosji obywatele stworzyli już podstawową potrzebę tworzenia długoterminowych oszczędności. Jednocześnie system finansowy nie stworzył jeszcze szerokiego wachlarza narzędzi do długoterminowych oszczędności, które odpowiadałyby potrzebom obywateli w zakresie rentowności i bezpieczeństwa środków, w tym ochrony przed inflacją”.

  Tłumaczenie: W ciągu 30 lat istnienia Banku Rosji nie stworzyliśmy niczego, co pozwoliłoby obywatelom na długoterminowe oszczędności, które zachowują siłę nabywczą z powodu zorganizowanej przez nas inflacji. Ale musimy coś wymyślić. O! Spróbujmy jeszcze raz dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. Zostało to już sprawdzone przez upływający czas.

  „Produkty dobrowolnego oszczędzania emerytalnego nie są jeszcze popularne i nie rozpowszechniły się, co może wynikać z wciąż nieuformowanego zaufania do niepaństwowego systemu emerytalnego (NSE, w oryginale NPO – tłum. PZ), a także z niskiego zwrotu z inwestycji. Wiele NSE wykazuje stosunkowo niską średną stopę zwrotu, która jest porównywalna lub niższa niż rentowność OFE w perspektywie średnio- i długoterminowej”.

  Tłumaczenie: Ludzie nie ufają systemowi organizacji pozarządowych. Ale jeśli zadeklarujemy wyższą dochodowość, to oni przeniosą swoje ciężko zarobione pieniądze na nasze Pole Cudów. Nie należy brać pod uwagę faktu, że w ciągu ostatnich 30 lat można doliczyć się co najmniej trzykrotnego jawnego oszustwa rządu nawet przy emeryturach państwowych. Ludność już o wszystkim zapomniała, więc możemy to powtórzyć. Ale… aby usunąć najmniejszą wątpliwość nawet wśród sceptyków, dodajemy, że wydaje się to jakoś gwarantowane. Dlatego powierzymy to rzetelnym i zaufanym wspólnikom z Agencji Ubezpieczeń Depozytów.

  „Konieczne jest dokończenie prac nad stworzeniem systemu gwarantowania organizacji pozarządowych na wzór systemu gwarantowania depozytów i systemu gwarantowania (OPS – system ubezpieczeń emerytur, tłum . PZ). Stworzenie takiego systemu opartego na ASW ( państwowa agencja do ubezpieczeń wkładów – PZ) zapewni państwową gwarancję oszczędności emerytalnych obywateli (w wysokości do 1,4 mln rubli) i przyznanych emerytur niepaństwowych (w wysokości do dwóch rent socjalnych). Taki system w pełni zabezpieczy dobrowolne oszczędności emerytalne 99% uczestników oraz wypłatę emerytur niepaństwowych 93% emerytów”.

  Tłumaczenie: Przecież ludzie nie zrozumieją, że z 1,4 miliona rubli gwarantowanych przez ASW, które teraz mogą kupić 10 uncji złota, za 35 lub 40 lat, po przejściu na emeryturę, będą mogli kupić co najwyżej kilka rolki tapety, a nawet bochenek chleba.

  za: https://stalingrad.life/articles/dengi-i-zhizn/

  źródło: https://t.me/lezhavamoney/1119

  ( tłum. PZ)

  Polubienie

  • E.Nabiullina (pochodzenie tatarskie) od 2007r. współpracuje z W.Putinem, w latach 2012-13 była jego asystentką do spraw gospodarczych. W 2013. została szefem Banku Rosji. Podobno w 2022r. chciała podać się do dymisji, ale W.Putin polecił jej pozostanie na stanowisku (?). – https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Elvira_Nabiullina?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=sc
   ______________________

   Pozycja Banku Rosji jest identyczna jak NBP, czyli zależy od żydowsko-anglosaskiej światowej finansjery – awangarda żydowskiego kapitalizmu załatwiła tak wszystkie banki centralne Bloku Wschodniego natychmiast w 1990r. – Art. 75 p.1 i 2 Konstytucji FR – http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/rosja-spis.html

   W 1995 r. Bank Rosji zaprzestał udzielania pożyczek na finansowanie federalnego deficytu budżetowego i scentralizowanych pożyczek dla poszczególnych sektorów gospodarki. – Portal Banku Rosji, Gosudarstwiennyj Bank, https://www.cbr.ru/today/cbrf_itm/cbrf_sub/
   (dostęp: 1.08.2019)

   Czyli finansują ten deficyt banki komercyjne pieniędzmi otrzymywanymi za friko od banku centralnego, ale zamieniają (i zwielokrotniają) go na pieniądz dłużny nabijając inflację.
   ______________________

   Każdy prezes banku centralnego, który podejmie próbę sprzeciwu wobec światowej finansjery zostanie natychmiast wyeliminowany, tak jak Alfred Herrhausen, prezes Deutsche Bank

   zamordowany w 1989 roku, czy jego następca Detlev Karsten Rohwedder

   zastrzelony przez snajpera w 1991r.

   A więc mniej więcej wiadomo, czym ryzykują szefowie banków centralnych. Nie wiemy natomiast dokładnie, jakie ryzyko ciąży na politycznej władzy państwa, która chciałby (o ile by chciała -?) uniezależnić bank centralny od gangsterów żydowskiego kapitalizmu.

   Polubienie

 3. Jędrzej

  No cóż, w 2014 sytuacja rozwijała się dobrze, a nawet bardzo dobrze.
  Sądziłem więc, że całkowite rozbicie tak zwanego banderlandu jest tylko kwestią jednego – góra półtora miesiąca.

  A jednak tak się nie stało, czyli stanęło na osiem długich lat.
  Rozumiem rozgoryczenie Striełkowa, to samo czułem i ja wtedy.

  Polityka to jakby gra w szachy, a widać, że czołowy szachista miał wówczas nakreślone inne cele, jak zdecydowana obrona odwiecznie ruskich ziem – zapewniającym bezpieczeństwo żywnościowe większości Słowian.

  Gdyby wówczas w 2014 roku „ruszyła” Rosja na zachód, jak zrobił by to na pewno Stalin, to nie byłoby tyle ofiar i zniszczeń, a także potrzeby przeprowadzania obecnej operacji wojskowej.

  Wychodzi na to, że na Kremlu brakowało perspektywicznego myślenia, jakie powinno cechować wybornych polityków, a może przyczyna jest prozaiczna – spętanych agenturą było zbyt wielu?

  Błędy jeszcze można naprawić, bo na wiele spraw nie jest jeszcze za późno, tylko trzeba chcieć.

  Jeśli to prawda, że Kim Dzong Un uznawszy obie republiki Noworosji zaproponował wysłanie 100 tysięcznego kontyngentu najlepiej wyszkolonych swoich żołnierzy, żeby pogonić z Ukrainy tę całą swołocz, więc rodzi się pytanie, kto to blokuje?

  Polubione przez 1 osoba

 4. paziem

  Katon wielki
  Katon@o2.com
  147.135.255.195

  Koczowniku stepowy, poproś Zełenskiego o działkę i paszoł won!

  Polubione przez 1 osoba

 5. mleko z nosa

  Tylko ze Strielkowem bęe rozmawiał.
  Jezeli jego wrogowie go zlikwidują bedą mieli problem w Polsce..

  Polubienie

  • mleko z nosa

   Masz jaja to dawaj rosyjska riletka.
   Od 4 mm ,/ 5,6. 7, 62, 9, 44 czeka dawaj ja zaczynam trradzyjnie sikucie,
   Nie ma prze40 lat nikogo chetnego moz emasz jaja, czy jesteś wałachem.

   Polubienie

  • mleko z nosa

   Czytaj cioto.
   Jestes banderowcem , to zlikwiduj Striłkowa , ja jadę i likwiduję ZELENSKIEGO.
   Rosjanie , to pizdy skor go nie ubili.

   Polubienie

 6. paziem

  oleneka
  olanaxd@onet.pl
  194.36.108.94

  Paszoł won kiwać się do synagogi

  Polubione przez 1 osoba

 7. Paweł

  Na ile czynnik wojny na Ukrainie uwzględniany jest przez politykę Chin

  Polubienie

 8. Paweł

  Elity i problemy z byłymi republikami ZSRR

  Rozmowy świadków wydarzeń

  (Dieliagin – deputowany Dumy, ekonomista, Rosja, Montian -adwokat, żydowskiego pochodzenia, ale bystra komentatorka polityczna, Kokoriew – prowadzący, Rosja)

  Polubienie

 9. Paweł

  WYBUCHY W SKŁADACH AMUNICJI W SAKACH: ZANIEDBANIE I DYWERSJA. KOMENTUJE płk Władimir Kwaczkow

  Polubienie

  • Paweł

   Znamienny komentarz pod powyższym filmem:

   Aleksiej Mozgawoj miał rację w odległym 2015 roku. „W Donbasie toczy się dziwna wojna. W okopach Rosjanie zabijają się nawzajem, a dowódcy rozmawiają ze sobą po hebrajsku”. Wieczna chwała rosyjskim bohaterom.

   Polubienie

  • Paweł

   Wiktor Imantowicz Ałksnis

   dziś o 11:40

   Oficjalne oświadczenie Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej:
   „9 sierpnia około godziny 15.20 na terenie lotniska Saki w rejonie osady Nowofiodorowka na zabudowanym składowisku doszło do detonacji kilka sztuk amunicji lotniczej.
   Nikt nie został ranny w eksplozji. Sprzęt lotniczy na lotnisku nie został uszkodzony.
   Podejmowane są działania w celu ugaszenia pożaru i ustalenia przyczyn wybuchu.
   Według raportu nie doszło do pożaru obszaru składowania amunicji na lotnisku.”

   11 sierpnia amerykańska firma kosmiczna Maxar Technologies opublikowała zdjęcia satelitarne, które pokazują zakres zniszczeń w rosyjskiej bazie lotniczej Saki w Nowofiedorowka na Krymie, spowodowanych serią eksplozji 9 sierpnia.

   11 sierpnia amerykańska firma Planet Labs opublikowała dwa zdjęcia satelitarne lotniska Saki. Jedno zostało zrobione 9 sierpnia, kilka godzin przed wybuchami, a drugie 10 sierpnia po wybuchach w bazie lotniczej.

   Według ekspertów, na podstawie wyników analizy zdjęć satelitarnych ustalono, że w wyniku eksplozji w bazie lotniczej zostało zniszczonych do 9 myśliwców Su-30 i bombowców Su-24M.

   Nie rozumiem, dlaczego Ministerstwo Obrony FR wprowadziło w błąd opinię publiczną, zdając sobie sprawę, że nie da się ukryć prawdziwych konsekwencji wybuchów?

   za: https://m.vk.com/wall701885602_11393

   Wiktor I. Ałksnis, jeden z uczestników tzw. ” Puczu Janajewa” z sierpnia 1991 r. , oficer Armii Czerwonej narodowości łotewskiej, płk lotnictwa, o którym u schyłku ZSRR było głośno, przeciwnik pieriestrojki, i linii politycznej Jelcyna. Jako „wielkomocarstwowy patriota” domagał się zaostrzenia kursu w polityce wewnętrznej i zagranicznej, aby zahamować rozpad państwa radzieckiego.
   W latach 1990 tych i po roku 2000 kilkukrotny deputowany do Dumy.

   Od października 1992 do lipca 1993 był członkiem Rady Politycznej Frontu Ocalenia Narodowego (FNS) , był jednym z wiceprzewodniczących komitetu wykonawczego FTS .

   W 1992 roku został zwolniony z armii rosyjskiej [1] , a w 1993 w związku z wycofaniem wojsk z krajów bałtyckich otrzymał mieszkanie we wsi Tuczkowo , powiat Ruza , obwód moskiewski , gdzie obecnie mieszka .

   Brał czynny udział w wydarzeniach październikowych 1993 roku po stronie Zjazdu Deputowanych Ludowych Rosji . Według raportów operacyjnych MSW był jednym z organizatorów masowych protestów na ulicach Moskwy . 27 września 1993 został dotkliwie pobity przez oddziały prewencji , z licznymi obrażeniami przewieziony do szpitala im. N. W. Sklifosowskiego [ .

   Od 1995 do lipca 1996 – zastępca szefa administracji Żukowskiego ds. nadzwyczajnych sytuacji miasta

   Podczas kampanii wyborczej na prezydenta Federacji Rosyjskiej w 2018 r. był powiernikiem kandydata na prezydenta Federacji Rosyjskiej P.N. Grudinina .

   14 kwietnia 2018 r. został wybrany współprzewodniczącym ogólnorosyjskiego ruchu publicznego „ Narodowe Siły Patriotyczne Rosji ” (NPSR) wraz z byłym kandydatem na prezydenta Pawłem Grudininem, koordynatorem organizacji Władimirem Filinem i ekonomistą Jurijem Bołdyriewem

   Polubienie

 10. Paweł

  PRAWDA Z LINII FRONTU
  Komentuje Jurij Jewicz

  Polubienie

 11. Paweł

  Komentarz Michaiła Dieliagina – deputowanego do Dumy. Sytuacja w regionach Rosji – trwa sukcesywny upadek. Pandemia spowodowała upadek małego i średniego biznesu, a wojna na Ukrainie pogłębiła proces. Przedłużanie tego konfliktu, to proces dalszego i konsekwentnego wyniszczania Rosji

  Polubienie

 12. Paweł

  „Oficjalna” i rzeczywista statystyka gospodarcza obecnej Rosji. Komentarz ekonomisty Władysława Zukowskiego:

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.