IIIRP/Polin chce wojennych reparacji od NRF

Temat ostatnio nośny. Zaistniał już na początku wyborczej kampanii i nie wykluczone, że syjonistyczny PiS złapie tu jakieś punkty wśród polakatolicko-poliniackiego elektoratu – zamiast węgla, gazu, energii elektrycznej, a pewnie i jedzonaka, elektorat dostanie obietnicę ogromnej kasy z Niemiec, ale nie obietnicę od Niemiec ma się rozumieć, tę dostanie od PiS-dzielców (gramatyka: spół-dzielcy, więc PiS-dzielcy). Sam główny strateg na Zamku Królewskim w Warszawie z okazji 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej oświadczył, że chcą od NRF zadośćuczynienia w kwocie 6,2 bln zł.

Jednak z poniższej wypowiedzi – nagranej przez żydowską gadzinówkę Tok FM pięć lat temu – wynika dość jednoznacznie, że żydowski reżim IIIRP/Polin już w 1996r. odciął Polakom możliwość ubiegania się o jakiekolwiek odszkodowania od NRF obejmujące okres przed 1989r.

Oczywiście w polityce wszystko jest możliwe, nie istnieją w niej takie ostateczne kategorie jak zawsze i nigdy, trzeba tylko wiedzieć – i oczywiście chcieć – podjąć polityczną grę we właściwym momencie.

Między Polską a NRF istnieją trzy poważne polityczne kwestie, których nie rozwiązano i których rozwiązania w dającej się przewidzieć przyszłości spodziewać się nie należy – wymienię w kolejności politycznego priorytetu:

międzynarodowy traktat gwarantujący nienaruszalność granicy między NRF i Polską na Odrze i Nysie Łużyckiej,

– reparacje wojenne,

– przyznanie statusu mniejszości narodowej 2,3 milionowej Polonii w NRF (150 tys. mniejszość Niemców w Polsce posiada taki status).

Wszystkie te kwestie możliwe były do uzgodnienia z NRF i jednocześnie na na forum międzynarodowym aż czterokrotnie !!! : w 1990r. na konferencji zjednoczeniowej 2+4 (NRF+NRD), przed przystąpieniem do NATO w 1999r, przed podpisaniem traktatu akcesyjnego do UE w 2004r., przed podpisaniem traktatu lizbońskiego w 2009r. (ten ostatni traktat podpisał PiS-dzielczy prezydent L.Kaczyński). Żaden z żydowskich rządów IIIRP/Polin nie wykazał powyższymi kwestiami zainteresowania – trudno oczekiwać, żeby niepolskie władze reprezentowały i realizowały polskie interesy.

Zatem oświadczenie czołowego syjonisty IIIRP/Polin, J.Kaczyńskiego, w którym domaga się reparacji wojennych od NRF wynika z całkiem innych przesłanek.

NRF mimo, iż znajduje się pod okupacją USA i Wlk.Brytanii, to jednak jako państwo z najsilniejszą gospodarką niezbyt angażuje się w pomoc krainie U i jednocześnie sprzeciwia się sankcjom energetycznym nakładanym na Rosję. Jest wielce prawdopodobne, że telefon z ambasady USA do strategosa J.Kaczyńskiego zobligował tego ostatniego do żądania reparacji od NRF – chodzi o wywarcie presji na Niemcach i przywołanie ich do szeregu, do wspólnego frontu wojny Zachodu z Rosją, która to wojna pragmatycznym Niemcom się jakoś nie uśmiecha, mają w końcu swoje własne, nie najlepsze doświadczenia wojenne.

Nie wiem, na ile uda się strategosowi J.Kaczyńskiemu zrealizować postawione przez ambasadę USA zadanie, ale może się okazać, że jest jeszcze większym kretynem i kanalią niż my przypuszczamy, bo zamiast rosyjskiego gazu kupowanego od NRF, Niemcy w rewanżu pokażą strategosowi środkowy palec. Strategos jako stary TW Balbina może się i ucieszy, ale my nie będziemy mieli gazu w naszych piecach CO. A o reparacjach nawet wspominać nie warto – tego tematu nie ma po stronie niemieckiej, jako ostatni olał ten temat spiżowy brat TW Balbiny.

Ale puśćmy wodze fantazji i załóżmy, że NRF wypłaci IIIRP/Polin wojenne reparacje. Kto wtedy w Polin przejmie kasę? – Najlepiej uczyć się na błędach, nie swoich oczywiście. Skorzystajmy zatem z doświadczeń żydowskich i najlepiej tych Żydów, którzy jako więźniowie obozów koncentracyjnych przeżyli holokaust. „Przedsiębiorstwo holokaust” wyłudziło tylko od samych Niemiec ponad 100 mld $USA, a mimo to:

Wiele ofiar nazizmu w Izraelu miało i nadal ma poważne problemy finansowe. Według raportu Funduszu Pomocy Ofiarom Holokaustu jeden na czterech ocalonych z Holokaustu – ok. 50 tys. osób – żyje w Izraelu poniżej progu ubóstwa. (…) Niektórzy z ocalonych nie mają funduszy nawet na żywność i leki. Z raportu z 2014 roku wynika, że w Izraelu mieszka około 200 tysięcy ocalonych. Średnia ich wieku wynosi 84 lata. 40 proc. jest w wieku ponad 86 lat. https://www.newsweek.pl/swiat/jak-zyja-ci-ktorzy-przetrwali-holokaust-zaglada-ocaleni-z-zaglady/76gzfhn

Jakieś dwanaście lat temu grupa zdesperowanych, byłych więźniów obozów koncentracyjnych wdarła się na obrady Knesetu z żądaniem zwiększenia im państwowej pomocy socjalnej, ponieważ często stają przed dylematem: kupić leki, czy żywność?

Nie ekscytujmy się więc zanadto wojennymi reparacjami od NRF póki nie mamy polskiego, narodowego, rządu.

Dariusz Kosiur

__________

PS

Izrael drenuje finansowo kolonię „Polin”https://wiernipolsce1.wordpress.com/2020/10/22/izrael-drenuje-finansowo-kolonie-polin/

35 Komentarzy

Filed under Polityka

35 responses to “IIIRP/Polin chce wojennych reparacji od NRF

 1. Jędrzej

  Jak widzi się śmierć Gorbaczowa we wschodnich Niemczech.

  Były szpieg NRD w NATO: Gorbaczow „zdradził i sprzedał” NRD

  Były czołowy szpieg NRD Rainer Rupp dość krytycznie ocenia działalność zmarłego Michaiła Gorbaczowa, ostatniego prezydenta Związku Radzieckiego. Jego działalność polityczna była w większości „naiwna i amatorska”. Pierwsze kontakty między USA a przychylnymi im politykami ukraińskimi miały miejsce jeszcze przed końcem istnienia Związku Radzieckiego.
  Były klient NRD w NATO: Gorbaczow „zdradził i sprzedał” NRD

  Rainer Rupp był jednym z najbardziej skutecznych zwiadowców NRD i pod kryptonimem Topas zaopatrywał swoich klientów w Głównym Biurze Rozpoznawczym (HV A) Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego NRD bezpośrednio z kwatery głównej NATO w Brukseli w latach 1977-1989. Uważa się za udowodnione, że dzięki jego działalności i odpowiednim informacjom można było np. w 1983 roku zapobiec nieuchronnej wojnie nuklearnej w niezwykle napiętej konfrontacji wojskowej podczas manewrów NATO Able Archer 83. W ekskluzywnym wywiadzie Rupp odpowiedział na pytania RT DE dotyczące śmierci byłego sekretarza generalnego KPZR i jednocześnie ostatniego prezydenta Związku Radzieckiego Michaiła Gorbaczowa.

  Rupp nie wierzy, że Michaił Gorbaczow w czasie swojego urzędowania świadomie realizował zamiar „likwidacji bloku wschodniego”, mimo wzajemnych negocjacji, zarówno między USA i ZSRR, jak i z RFN i NRD. Z perspektywy czasu zarzuciłby jednak ówczesnemu prezydentowi ZSRR, że zachował się „naiwnie i amatorsko”.

  Gorbaczow miałby „uwierzyć w obietnice drugiej strony, nie mając nic w rękach”. Rupp nie wierzy, że od początku przewrotu na przełomie lat 1989/1990 celowo planowano „sprzedać NRD Zachodowi”. Ówczesny kanclerz Niemiec Zachodnich, Helmut Kohl, początkowo zareagowałby bardzo krytycznie na oferty Gorbaczowa; inni partnerzy zachodni nawet wyraźnie ostrzegali przed nową polityką pierestrojki w ZSRR pod rządami Gorbaczowa.

  Rupp następnie bardziej szczegółowo podsumowuje, że późniejsze wydarzenia i bardzo dynamicznie zmieniające się wówczas konstelacje sił wynikały wyłącznie z „dyletantyzmu” i naiwnych działań Gorbaczowa. Ostatecznie NRD została w rzeczywistości „zdradzona i sprzedana”, powiedział Rupp.

  Na prośbę o sformułowanie w jednym zdaniu nekrologu dla Gorbaczowa, Rupp dyplomatycznie zauważył „de mortuis nihil nisi bene”, czyli w sensie przenośnym „nie mówić o zmarłym nic poza dobrem”. Sformułowane bardziej bezpośrednio: Gorbaczow „podjął wysiłek, ale nie był do niego [wielkiej odpowiedzialności] zdolny”.

  Długo po zakończeniu istnienia NRD Rainer Rupp i jego żona zostali aresztowani 30 lipca 1993 roku – na podstawie ustaleń zawartych w tzw. aktach Rosenholza – i ostatecznie skazani w 1994 roku przez Wyższy Sąd Krajowy w Düsseldorfie na dwanaście lat więzienia „za poważną zdradę, która w przypadku wojny mogła mieć „niszczące i decydujące znaczenie dla wojny””.

  Z jego osobistych doświadczeń z tamtego okresu wynika, że strona radziecka powinna była bardzo uważać, aby nie zdradzić „NRD i jej wiernych towarzyszy”. Z powodu politycznej beztroski ostatecznie jednak „dostarczono ludzi pod nóż”.

  W tym procesie „bardzo, bardzo wielu” zostało zniszczonych w swojej materialnej i społecznej egzystencji. Wydarzenia medialne i polityczne oraz potępienia doprowadziły do nieznanej liczby samobójstw. „Kampanii zemsty na agentach NRD” mógł zapobiec Gorbaczow działający z przezornością, przekonuje Rainer Rupp. Jego motto życiowe jako nieustannie zdeklarowanego marksisty, nawet podczas pobytu w więzieniu, brzmiałoby zatem nadal:

  „Przegraliśmy bitwę, ale wojna o sprawiedliwy ład społeczny będzie trwała”.

  Wszystkie wydarzenia po „końcu socjalizmu” – a zgodnie z ówczesnym proroctwem w USA i NATO tym samym „koniec historii” – jak również obecne wydarzenia na Ukrainie, dowodziłyby dziś dobitnie „w jaką straszną sytuację wprowadził nas ten rozwój”.

  Na pytanie o to, jaki nastrój panował w Pentagonie i kwaterze głównej NATO w czasie końca Związku Radzieckiego, Rupp określa tę atmosferę jako „nastrój złotej rączki”. Rozpadał się wówczas „Wschód, blok wschodni, a także Związek Radziecki”. Pierwszym gościem w NATO pod koniec lat 80. nie byłby przypadkowo asystent sekretarza handlu USA. Następnie udał się bezpośrednio do Komisji UE w Brukseli. Chodziło o dobrze znane „kawałki filetu”, które oczywiście chciało się już podzielić między siebie. USA jednoznacznie dały do zrozumienia, że chcą być zaangażowane w ten podział „europejskiego podwórka” na wschodzie.

  W kontekście planów i wydarzeń związanych z rozpadem ZSRR (Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich) do NATO w Brukseli natychmiast polecieli też „pierwsi ukraińscy politycy”. Tam jednak zostali przyjęci i „zaopiekowano się nimi” w dotychczasowych pomieszczeniach US. Pomieszczenia te znajdowały się na terenie kwatery głównej NATO. Rupp mówi o bezpośrednim doświadczeniu, gdyż w ramach swojej wciąż nierozpoznanej działalności harcerskiej mógł być obecny przy tych rozmowach.

  Już wtedy dyrektywą „zastępcy ambasadora” było uniemożliwienie Ukrainie „kiedykolwiek ponownego przyłączenia się do Rosji”. Należało „wbić” stawki, aby za wszelką cenę powstrzymać taki rozwój. Natomiast delegacja białoruska po rozmowach z Amerykanami zapytałaby Ruppa bez ogródek: „Co my tu właściwie robimy? Nie chcemy jechać na Zachód”. Te rozbieżne poglądy w ZSRR były już wtedy wyraźnie rozpoznawalne i trwają do dziś, podsumowuje Rainer Rupp na zakończenie rozmowy.

  h ttps://rtde.xyz/russland/147716-ehemaliger-ddr-kundschafter-rainer-rupp-ueber-gorbatschow/

  h ttps://kodluch.wordpress.com/2022/09/01/01-09-2022-syria-2523-dzien-sprzatania-swiata/comment-page-1/#comment-136422

  Polubione przez 1 osoba

  • Jędrzej

   Ostatni przywódca ZSRR reklamował także Pizza Hut.

   Polubione przez 1 osoba

  • Jędrzej

   Rainer Rupp ma zupełną rację.

   Gorbaczow zniszczył z mozołem budowany dorobek wszystkich pokoleń w ZSRR i krajach socjalistycznych po II wojnie światowej.

   Zmienił dwubiegunowy świat zwykłych ludzi w jednobiegunowy świat żydowskiej finansjery – grzebiąc tym samym wszelkie nadzieje dobrych ludzi.

   Za garść drukowanych z sufitu zielonych papierków i żydo-zachodni blichtr oddał dorobek milionów ludzi pracy w łapy chazarsko-żydowskich mafiozów zza oceanu.

   Podzielam zdanie Rainera Ruppa.

   Gorbaczow rozbił tworzoną się jedność państw słowiańskich, ba nawet słowiańską, tyle że posługującą się językiem niemieckim NRD wepchnął w żydo-zachodnie łapy dawnych łupieżców.

   Gorbaczow potoczył się od pierwszego sekretarza KPZR poprzez prezydenturę ZSRR do aktora reklamującego żydowskie jadłodajnie.
   Synonimem Gorbaczowa pozostanie pewnie żydowska Pizza Hut.

   Polubione przez 2 ludzi

 2. Jędrzej

  Fragment

  Dlaczego Amerykanom tak potrzebna jest wojna na Ukrainie?

  W skrócie: największym wrogiem amerykańskiego miru są Chiny i Rosja. Wojna na Ukrainie ma niszczyć Rosję, tego słabszego gospodarczo przeciwnika – lecz przede wszystkim jest testem przed zastosowaniem tego samego scenariusza w walce z Chinami.

  Tam rolę Ukrainy ma odegrać Tajwan. Tam również cały czas obecni są amerykańscy doradcy wojskowi i polityczni, dostarczana jest amerykańska broń, budowane są kolejne bazy wojskowe, w których są obecni także amerykańscy żołnierze. Prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen potwierdziła obecność wojsk amerykańskich na wyspie. „Zagrożenie ze strony Chin rośnie każdego dnia” – ostrzegła w wywiadzie dla CNN. „Duża sprzedaż broni i wizyty urzędników amerykańskich wzmocniły międzynarodową pozycję Tajwanu” – czytamy na stronie CNN.

  Chiny również mają zostać sprowokowane do ataku na Tajwan – na przykład poprzez ogłoszenie przez Republikę Chińską (taka jest oficjalna nazwa Tajwanu) niepodległości. To Chiny muszą jednak formalnie rozpocząć wojnę – by powtórzyć casus ukraiński: Chiny mają być agresorem, a państwa świata mają pomagać i wysyłać na Tajwan broń bez końca. Zostaną ogłoszone międzynarodowe sankcje na gospodarkę chińską. Amerykanie będą tu mieli potężnych sojuszników – kraje wyspiarskie: Japonię, Wielką Brytanię, Australię… Na Ukrainie Amerykanie będą podsycać konflikt i walczyć z Rosją do ostatniego Ukraińca (Rusin walczy z Rusinem), a z Chinami będą walczyć do ostatniego mieszkańca Tajwanu (Chińczyk będzie walczył z Chińczykiem).

  Autorstwo: Mariusz Świder
  Źródło: MyslPolska.info

  Polubione przez 1 osoba

 3. markglogg

  A jeśli w istocie, RZĄD RP (z RAMIENIA USA) jakąś poważniejszą sumę pieniędzy Niemcom z „gardła” wyrwie?

  To zgadnij no, koteczku, na ce te DODATKOWE FUNDUSZE przeznaczy?

  Czy przypadkiem nie na tę „akcję charytatywną” w której się ON (RZĄD) Z RAMIENIA USA SPECJALIZUJE się już od pół roku? Czyli na KONIECZNE DOZBROJENIE i ZAOPATRZENIE we wszystkie niezbędne ku temu artykuły, WALCZĄCEJ ZA WOLNOŚĆ (?) NASZĄ I WASZĄ U-KRAINY?

  Polubione przez 2 ludzi

 4. Jędrzej

  The Economist продемонстрировал новую обложку: «Разъединенные Штаты Америки»🤔

  https://t.me/OpenUkraine/25424

  Polubienie

 5. Janka

  ———– dla przypomnienia , M.N. mniejszość niemiecką w Polsce założyli żydzi niemieccy mieszkający na Ziemiach Odzyskanych , przy pomocy Kuronia, Naimskiego , Onyszkiewicza i biskupa opolskiego Nossola. Pod przykrywką M.N. powstała mniejszość żydoska, która ??!!, KTO WIE ! czy już nie odzyskała od Niemców naszych reparacji bez naszej wiedzy ?.
  Kto z Polaków wiedział o wypłacanym w $ , w latach 1960-1981 odszkodowaniu dla żydów za mienie pozostawione w Polsce ?.

  Polubione przez 2 ludzi

  • mleko z modą

   PIS to brytolska wydmuszkaa jak ich wszystkie hybrydy.
   Faktorie brytolskie w średniowieczu i obecny port, to tylko przedłużenei ich historii historii masońskich wpływów.
   Jedna z matek chrzesnych były diwe przy chrzecie Kaczynskiego zmarła w Londynie.
   Pytanie do tzw kundli zydowskich w Polsce co widzicie w ameryce i brytani jko jedno na pytanie polskiej Żydowki do Zydłów amerykańskich <dlaczego tak nienawidzicie Zydów polskich.

   Polubione przez 1 osoba

 6. Jędrzej

  „Mój pierwszy i jeszcze niepewny wniosek jest taki, że działania na północ od Dniepru, jakie widzimy, to prawdopodobnie jednak jest niedoszła ukraińska ofensywa, która jest drugą poważną porażką ukraińską” – ocenił Jarosław Wolski, cywilny analityk wojskowy. „Mam nadzieję, że się mylę” – dodał.

  Czytaj więcej na https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-ukraina-rosja/aktualnosci/news-jaroslaw-wolski-obym-sie-mylil-ale-to-wyglada-na-powazna-por,nId,6260571#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

  Polubienie

 7. Jędrzej

  ~Dudu- Dzisiaj (16:31)
  Tymczasem Interia zastosowała cenzurę i blokadę przepływu informacji we wpisach pod podobnym artykułem, tyle że z innym ekspertem. Usunięto prawie wszystkie wpisy, a chodziło głównie o te mówiące o stratach Ukrainy w tej ofensywie (1700 zabitych, 40 czołgów i wiele innego sprzętu), a także te opisujące fiasko próby odbicia elektrowni jądrowej przez ukraiński desant. Wpisy te zastąpiono innymi, tymi sprzed 3 dni, kiedy to Interia informowała o dalszych postępach ukraińskiej ofensywy.

  Czytaj więcej na https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-ukraina-rosja/aktualnosci/news-jaroslaw-wolski-obym-sie-mylil-ale-to-wyglada-na-powazna-por,nId,6260571#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

  Polubienie

 8. Janka

  ————— SŁOWO -zastanowienia – NA NIEDZIELĘ .

  Polubienie

 9. mleko z nosa

  Artyleria Bóg wojny.
  Grady robia to co wulkan po erupcji.
  Rosja widac zapomniała,że istniej dzięki polskiej partyzantce wszelkiej maści , która na równi z gen, Marozem niszczyła linie kolejowe.
  Proste jak budowa cepa.
  Może cep pomoże Rosji na otrzezwienie.

  Polubienie

 10. Janka

  ————- luzu trochę , bo ??, senna nerwica nawiedzi nas.

  Polubienie

  • mleko z modą

   Grójec , jbyło tam dużo kurew któr traktowali Ukrainki jak żyywy towar nimi handlując i traktują wszystkich jak bydło Będzie i tam oczyszczenie Badylarzy z chwastów. sprawdzonymi ludowymi metodami .

   Przy okazji niedaleko w Otwocu była kiedyś akcja AT przeciwko bejbolowcom otwockim gangsterom
   Kiedy prztyjechała Policja do ich dowódcy podszedl syeg grupy i zdarł kominiarkę y twarzy policjanta i gangster tylko sie usmiechną , to ty nazywasz się tak i tak , twój brat mieszka tu i tu.
   Reszcie policjantom y grupy bron sama z bezwładnych dłoni lufami skierował sie do ziemi.
   I takie jest te papierowe państwo.
   Gdzie dowódca AT to p;izda powinien od reki odstrzelic mu łeb i kto tam był.
   W Magdalence, to już były same pizdy nie policja i tak jest do dzisiaj, no moze nie do końca wszyscy.
   Jak jedna y bladzi spod znaku Czerwonej blyskawicy wbiła dowódcy prewncji odzielajacej ich od grupy Bąkiewicza wbiła strtyzkawką igle w nogę policjanta dostała w ryja kaskiem i krew ja zalała.

   Polubienie

 11. Nie na temat, ale wrzucam. Nczas.com

  Polubienie

 12. Zło jest do Polski sączone, zawsze jako dobro. Wg tego schematu:

  Polubienie

 13. Chiny Ludowe

  Akumulacja pierwotna Karola Marksa, czyli skąd się wzieli burżuje i proletariusze

  Polubienie

  • Paweł

   Powyższy materiał zostawiamy jako przykład jak dawniej bywało ” murzyna obwożonego po jarmarkach”, jest to swego rodzaju przykład dziwoląga udającego ” komunistę” Ksywka komentatora ” Chiny Ludowe” ma się jak ryż do musztardy. Jeść można, ale po co ?

   Polubienie

 14. Ciekawe czy,ktos widzial Te
  akty Ich chrztu?.

  Polubienie

 15. P. M.Gorbaczow,skladal wizytu
  w Watykanie u p. JPII.

  Polubienie

  • Jędrzej

   Lily
   Ci obaj panowie prawie na tym samym poziomie świadomości byli i tym samym panom służyli.

   Ad Gorbaczowa
   Klub Rzymski ma również członków honorowych. Znani członkowie honorowi to Michaił Gorbaczow, Horst Köhler i Felix Unger.

   h ttps://pl.wikipedia.org/wiki/Klub_Rzymski

   Polubienie

 16. Paweł

  Biała Księga Pandemii Koronawirusa

  https://t.me/c/1602013595/2565

  Polubienie

  • Jędrzej

   BIAŁA KSIĘGA PANDEMII KORONAWIRUSA

   Nauka polega na podważaniu wszystkiego, co można podważyć, bo tylko dzięki temu można wykryć to, czego podważyć się nie da.

   prof. Tadeusz Kotarbiński, filozof, logik, etyk

   Po prostu nie można już dłużej wierzyć w wiele opublikowanych badań klinicznych ani polegać na osądzie zaufanych lekarzy lub autorytatywnych rekomendacjach medycznych.

   Marcia Angell, były redaktor naczelny naukowego, prestiżowego pisma medycznego „The New England Journal of Medicine”

   Wykreowane pandemie świńskiej grypy i COVID-19

   Oddajemy do Państwa rąk Białą księgę pandemii koronawirusa, w której, w oparciu o setki artykułów naukowych (w większości opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych), zostały omówione najbardziej istotne kwestie związane z wielkim kryzysem zdrowotno-polityczno-ekonomicznym, jaki ma miejsce od marca 2020 roku do dzisiaj, a którego fatalne skutki będą odczuwane przez co najmniej dziesięciolecia. Uwzględnione w niej zostały takie zagadnienia jak:

   a. Diagnostyka COVID-19, czyli testy molekularne oparte o łańcuchową reakcję polimerazy (ang. PCR).
   b. Lockdown, funkcjonowanie ochrony zdrowia w okresie pandemii COVID-19 i wiarygodność oficjalnych statystyk „z COVID” i „na COVID”.
   c. Zamykanie szkół w okresie „pandemii COVID-19”.
   d. Dezynfekcja powierzchni, dystansowanie społeczne, badania przesiewowe, pomiar temperatury i restrykcje związane z podróżowaniem w okresie „pandemii COVID-19”.
   e. Maski.
   f. Szczepienia przeciw COVID-19.
   g. Skutki prawnych działań podjętych przez państwowe, prywatne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne w celu zapobiegania COVID-19.

   11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), finansowana w ok. 75% z prywatnych funduszy1, ogłosiła, co dzisiaj już nie ulega wątpliwości, patrząc z naukowego punktu widzenia, fałszywą pandemię koronawirusa. Nie po raz pierwszy zresztą, jak się potem okazało, albowiem już w maju 2009 roku WHO zadeklarowało, co podważyły późniejsze prace naukowe, fałszywą pandemię świńskiej grypy. Obie te „pandemie” charakteryzują się współczynnikiem śmiertelności (tzw. IFR)2 na poziomie sezonowej grypy, a zatem w ich przypadku nie może być mowy o jakiejkolwiek pandemii w sensie jej klasycznej definicji, czyli zwiększonej (w porównaniu do poprzednich lat) liczby ciężkich zachorowań czy zgonów.

   W wywiadzie z 19 kwietnia 2020 r. (zamieszczonym również w I tomie Fałszywej pandemii. Krytyki naukowców i lekarzy, a zatem dostępnym dla polskiego czytelnika niekorzystającego z literatury naukowej w języku angielskim już w połowie lipca 2020 roku) prof. med. John Ioannidis, epidemiolog i biostatystyk, jeden z najczęściej cytowanych naukowców świata, stwierdził:

   Nasze dane sugerują, że COVID-19 odznacza się śmiertelnością [IFR – przyp. red.], która mieści się w granicach sezonowej grypy.

   Ze wstępu dr. Mariusza Błochowiaka

   Click to access Biala-ksiega-pandemii-koronawirusa-ebook.pdf

   Polubienie

 17. Pingback: WIG 20 - cała seria druzgocących zdarzeń - Iluminata Blog

 18. Jędrzej

  Czechy

  „To nie jest nasza wojna” – właśnie odbywa się w Pradze gigantyczny wiec przeciwko władzom, uciskowi UE i NATO. Powodem tego są działania antyrosyjskie.

  Dziś na Placu Wacława w stolicy Czech odbywa się ogromna demonstracja „Czechy są na pierwszym miejscu”. Policja donosi o ponad 70 000 protestujących.
  A powodem tego jest polityka władz, które UE zmusiła do udziału w wojnie gospodarczej z Rosją, co prowadzi do katastrofalnego pogorszenia poziomu życia.

  Demonstranci domagają się od władz prowadzenia samodzielnej polityki i uwolnienia się od ucisku UE, zapewnienia tanich dostaw gazu z Rosji oraz uwolnienia czeskiego przemysłu od zależności od zagranicy. Jednocześnie protestujący domagają się dymisji premiera Petra Fiali.

  „Będziemy nadal naciskać na koniec tego rządu. Będziemy domagać się jego dymisji ” – zapowiedział stanowisko demonstrantów jeden z organizatorów wiecu.

  https://t.me/RVvoenkor/24944?single

  Polubienie

 19. Jędrzej

  Maciej Poręba w rozmowie z Ambasadorem Federacji Rosyjskiej w Warszawie – JE Siergiejem Andriejewem.

  Polubienie

 20. Emilian58

  Rozpad ZSRR, Układu Warszawskiego RWPG był zaplanowany zapewne pod koniec wojny. Lub tuż po wojnie. Jestem tego pewien. A co do Gorbiego to po prostu wyszło żydło z worka i owszem.

  Polubione przez 1 osoba

 21. przyjaciel

  Reparacje od ukrainy też powinny być ale nie za tego rządu

  Polubione przez 1 osoba

 22. Reparacje od Niemiec.
  Mateusz Morawiecki: Chcemy prowadzić rozmowy w Berlinie, a także zaprosić do nich przedstawicieli Izraela, gdyż połowa polskich ofiar to obywatele pochodzenia żydowskiego.

  https://wydarzenia.interia.pl/kraj/news-reparacje-od-niemiec-mateusz-morawiecki-chcemy-zaprosic-do-r,nId,6275689

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.