Czego W. Putin nie powiedział 30.09.2022 r., i jakie to pociąga skutki

putin-2020

Uchylanie się od odpowiedzialności prowadzić będzie jedynie do ostatecznego upadku autorytetu władzy prezydenta

W dniu 30 września 2022 roku prezydent Rosji, Władimir Putin, wystąpił z przemówieniem poprzedzającym podpisanie aktu przystąpienia do Federacji Rosyjskiej dwóch republik: Ługańskiej i Donieckiej oraz dwóch obwodów: zaporoskiego i chersońskiego. Było to następstwem przeprowadzenia kilka dni wcześniej referendów na terenach wspomnianych jednostek administracyjnych, w trakcie których mieszkańcy wypowiedzieli się za przyłączeniem ich wspólnot terytorialnych, instytucji i majątku do rosyjskiego organizmu państwowego.

Przemówienie W. Putina było zapewne wysłuchane przez miliony obywateli Federacji Rosyjskiej, mieszkańców wspomnianych republik i obwodów. Z treścią przemówienia zapoznały się także, w różnej formie i za pomocą różnych mediów, miliony osób w innych państwach, bądź ich elit politycznych, nie będące bezpośrednio zaangażowane w proces referendalny i w jego następstwa polityczno-państwowe.

Treść samego przemówienia w zasadzie nie jest zaskoczeniem. Mało tego, dla osób interesujących się historią myśli politycznej, geopolityką, historią gospodarczą, historią ustrojów społeczno-gospodarczych, historią wojskowości itd., przemówienie to nie wnosi nic nowego w ocenie najważniejszych zjawisk społecznych, gospodarczych i politycznych. Zarówno w zakresie pewnych historycznych faktów, jak i opisu zachodzących na naszych oczach, wspólczesnych zjawisk i procesów w dziedzinie finansów światowych, globalnej gospodarki, socjologii, teorii i praktyki prowadzenia wojen itp.

W. Putin dał w swym wystąpieniu krótki zarys procesu kolonizacji krajów zamorskich lub państw narodowych przez mocarstwa anglosaskie. Przy czym, co naturalne, skupił się głównie na, jego zdaniem ciągle nieudanych, próbach kolonizacji Rosji przez ogólnie nazwany Zachód, a w odniesieniu do współczesności, sprowadził Zachód do USA i NATO.

Jeżeli chodzi o wartość merytoryczną, to nawet uwzględniając polityczny charakter wystąpienia prezydenta oraz jego okoliczności, trzeba stwierdzić, że nie było w treści wystąpienia `niczego przykuwającego uwagę, może oprócz stwierdzenia, że współczesne Niemcy są w dalszym ciągu pod okupacją Stanów Zjednoczonych – co jest rzeczą wiadomą, ale zapewne nie powszechnie.

Putin ogólnie nazwał narzędzia i procedury współczesnego kolonializmu w wydaniu USA oraz wynikające z tego zagrożenia dla suwerenności państw i narodów świata, zaznaczając przy tym, że nieuchronnym jest proces odzyskiwania i wzmacniania suwerenności, który według jego poglądu jest nieuchronny i nabiera cech pewnej długookresowej prawidłowości. Ciekawe stwierdzenie?!

Mnie jednak najbardziej zainteresowało to, czego nie powiedział W.Putin, i czego nie zawarł w treści swego wystąpienia. Sformułuję to w postaci pytań.

Pierwsza grupa pytań dotyczyć będzie spraw, nazwijmy je, globalnych.

1.Co powstrzymuje ciągle prezydenta Rosji od nazwania po imieniu głównych sił stojących za procesem kolonizacji i czemu omija problematykę światowego lobby finansowo-bankowego?

2.Czemu pomija On problem zlania się w jeden pasożytniczy organizm finansowy i gospodarczy – stojący za wywoływanymi podbojami, krucjatami, wojnami światowymi i regionalnymi – środowiska żydowskiej oligarchii finansowo-bankowej, z watykańską oligarchią religijną i monarchistyczną oligarchią tzw. starych rodów europejskich?

3.Czemu nieobecny jest w jego analizach geopolitycznych i kulturowych kontekst walki świata anglosasko-żydowskiego z cywilizacjami aryjskimi ( krajów słowiańskich, Iranu, pn. Indii )?

4.Czemu W.Putin wpisał się bezkrytycznie i bez sprzeciwu w scenariusz tzw. pandemii oraz w antyludzki dyktat BIG Farmy i WHO oraz czemu nie sprzeciwia się aktywnie i efektywnie temu ludobójczemu dyktatowi?

5.Czemu Rosja na szczeblu państwowym nie przeciwdziała i nie potępia transhumanizmu oraz antyludzkiego połączenia biologii z nanotechnologią i inżynierią cyfrową w celu programowania i kontroli świadomości i zachowań człowieka?

Druga grupa pytań dotyczy spraw wewnątrz-rosyjskich.

1.Czemu Rosja, mając świadomość celów i anglosaskiej strategii kolonizacyjnej, zaniedbała swoją suwerenność naukowo-technologiczną i zaakceptowała wyniszczający status kraju surowcowego?

2.Czemu Rosja dopuściłą do technologicznej zależności przemysłu obronnego od Zachodu, tj. od importowanych z zachodu komponentów i cześci zamiennych?

3.Czemu Rosja akceptuje przeprowadzanie na terenie krajów ODKB i z udziałem członków ODKB wspólnych ćwiczeń z wojskami NATO, a szczególnie USA ?

4.Czemu Centralny Bank Rosji nie jest instytucją podlegającą wyłącznie prezydentowi i rządowi Rosji i posiadającą swój suwerenny status wobec FED, BIS, MWF i WB?

5.Czemu Rosja została członkiem WTO za czasów prezydentury W. Putina?

6.Czemu Rosja akceptuje programowo i instytucjonalnie system edukacyjny wzorowany na Zachodzie, ogłupiający i demoralizujący dzieci i młodzież?

7.Czemu Rosja nie stworzyła autonomicznych systemów w ramach technologii internet i dała się informatycznie skolonizować przez Zachód?

Pytania dotyczące genezy wojny na Ukrainie z NATO i przebiegu tzw. SOW

1.Czemu W. Putin nie przeprosił za zignorowanie przez niego i jego otoczenie niebezpieczeństwa banderowskiego w 2014 r. ?

2.Czemu nie włączono Donbasu do FR w 2014 r. i dopuszczono do śmierci ponad 15 tys. mieszkańców Donbasu ?

3.Czemu nie ukarano winnych złego rozpoznania początku SOW ?

4.Czemu rozpoczęto proces negocjacji z wrogiem, tj. z żydowsko-banderowskim kierownictwem Ukrainy, i czemu po obu stronach negocjacji zasiadali i zasiadają Żydzi ?

5.Czemu nie zareagowano na wrogie, zachodnie sankcje wstrzymaniem dostaw surowców na Zachód?

6.Czemu nie wprowadzono stanu wojennego w gospodarce rosyjskiej, konfiskaty majątków zdrajców i kolaborantów?

7.Czemu nie zapowiedziano i nie przystąpiono do upaństwowienia strategicznych działów rosyjskiej gospodarki?

8.Czemu nie dozorowano skutecznie rurociągów gazowych na Bałtyku, czyli czemu nie działają sprawnie rosyjskie służby wywiadu ?

9.Czemu dopuszcza się działanie fałszujących rzeczywistość mediów publicznych i nadawanie za ich pośrednictwem agenturalnych programów, takich jak np. audycje W. Sołowiowa na kanale Rossija 1?

10.Czemu Rosja nie prowadzi adekwatnej, agresywnej wojny informacyjnej przeciwko Zachodowi?

11.Czemu prezydent Rosji konserwuje wrogi Rosji – zagrażający stabilności Europy Środkowo-Wschodniej oraz bezpieczeństwu światowemu – system oligarchii gospodarczej, przekładający się na ekonomiczną, polityczną i militarną słabość Rosji ?

Fakt, że w ostatnim przemówieniu W. Putina kwestie, które zawarłem w formie pytań, były nieobecne, z natury rzeczy pociąga za sobą skutek, że nie możemy spodziewać się odpowiedzi na powyższe pytania i zapewne na jeszcze kilka innych.

Jednak rzeczywostość sama zmusza do postawienia nie tylko podobnych pytań, ale i wymusza konieczność znalezienia na nie odpowiedzi w postaci określonych decyzji i działań. Rzeczywistość weryfikuje na bieżąco wartość przemówień, nawet tych na najwyższym wydawałoby się szczeblu.

Kolejna porażka wojsk rosyjskich, tym razem na froncie donieckim, zmusza do szybkiego znalezienia odpowiedzi na przyczyny tej i spodziewanych dalszych porażek.

Uchylanie się od odpowiedzialności, brak radykalnych decyzji nie tylko personalnych, ale systemowych – politycznych, gospodarczych, naukowo-technologicznych i społecznych, nie mówiąc już o tych dotyczących spraw czysto wojskowych i wewnętrznego bezpieczeństwa państwa – prowadzić będzie jedynie do ostatecznego upadku autorytetu władzy prezydenta, do pogłębiającego się chaosu wewnątrz Rosji, o katastrofalnych skutkach nie tylko dla niej, ale i dla świata.

PZ

29 Komentarzy

Filed under Polityka

29 responses to “Czego W. Putin nie powiedział 30.09.2022 r., i jakie to pociąga skutki

 1. Piskorz

  Pytanie b. zasadne; gratuluję…wyczerpujące.
  1. Ale ja pytałbym nie „czemu”, lecz „dlaczego”.
  2. „Czemu” to ja używam np. czemu to służy.
  3. Bo „on gra” w tej samej drużynie.

  Polubione przez 1 osoba

 2. Rocky

  Czy V. Putin w tej grze globalistow nie odgrywa rolę złego policjanta?

  Polubienie

 3. Ross

  Bo wasz putin jest kolegą schwaba. Mężem stanu jest Łukaszenka

  Polubione przez 1 osoba

  • mleko z nosa

   Dziakuj Merkel, że robiła loda do końca Putinowi,aż do roztopów wiosennych.Tak na zmianę to prezydentowi USA i FR.
   Królowej już nie mogła to i cięła się. z angolami.
   Duda zaś daje wszystko co ma Żełeńskiemu i oni tak się sciskają namiętnie. To kto kim tam u nich jest.

   Polubienie

 4. Nad wieksząścią tych pytań zastanawiamy się od dawna.
  Być może Rosjanie mają lepsze rozeznanie polityczne niż my, skromni blogerzy i nie chcą tworzyć zbyt szerokiej linii frontu. A żartobliwie można ująć to tak: nie chcą drażnić wściekłej, żydowsko-anglosaskiej hydry. Niektórzy mają nadzieję, że to konająca już hydra i może być nieobliczalna, bo walczy o przetrwanie – co daj boże i daj, żeby przegrała te walkę.
  Co bedzie, czas pokaże.

  Polubienie

  • Z moich obserwacji wynika, że aktualne władze Rosji nie są w żydowskich powszechnych mediach posądzane o antysemityzm. Taki zarzut objął np. J.Stalina i to dopiero po 1990r. – więc dość wybiórczo potraktowano kierownictwo ZSRR (?), które przecież po śmierci J.Stalina fizycznie wyeliminowało znaczną ilość żydowskiego, syjonistycznego, elementu wśród kierownictwa ZSRR i aparatu przemocy. Powszechne żydowskie media milczą jednak o tych faktach, ponieważ świadczyłyby one niezbicie o funkcjonowaniu antyrosyjskiej, żydowskiej V kolumny w ZSRR (a dzisiaj w Rosji) oraz o przegranej żydowskich szowinistów (raczej o przegranej bitwie, bo wojna trwa) i czyniły zarzut antysemityzmu bezczelnym i fałszywym.
   Współczesna Rosja i Izrael utrzymują bardzo poprawne stosunki dyplomatyczne.

   Narzucona skutecznie na całym Zachodzie, w tym w IIIRP/Polin, przez żydowskie reżimy i przez powszechne żydowskie media, poprawność polityczna powoduje, że zarzut antysemityzmu jest czynnikiem dyskredytujacym w odbiorze społecznym. Dlatego – tak uważam – władze Rosji zeszły tu żydostwu z linii strzału. Pozwalają nie tylko ścigać Rosjan za „mowę nienawiści”, ale i rozkradać swoją gospodarkę przez żydowskich oligarchów w Rosji oraz przez żydowsko-anglosaskich „inwestorów” – można tylko żywić nadzieję, że jest to proces kontrolowany i politycznie skalkulowany przez rosyjski aparat władzy.

   Czy możemy zakładać, że obecne kierownictwo Rosji jest nieświadome politycznych zagrożeń, a mówiac wprost: że jest nieświadome tego, że przy pierwszej nadarzajacej się okazji Miedzynarodowy Żyd wbije Rosji nóż w plecy?
   Gdyby tej świadomości nie było, to i Rosja, w tym kształcie jaki znamy, zniknęłaby z mapy świata i stała się co najwyżej zlepkiem konkurujacych i zwalczajacych się wzajemnie żydowsko-anglosaskich kolonii chyba, że Międzynarodowy Żyd zamierza wykorzystać ją przeciw Chinom. Wojna ZSRR z ChRL, a teraz Rosji z ChRL, to marzenie żydowsko-anglosaskich elit Waszyngtonu i Londynu z końca lat 1960. – dzisiaj nadal aktualne.

   Polubienie

  • Piskorz

   Być może Rosjanie mają lepsze rozeznanie polityczne niż my, skromni blogerzy i nie chcą tworzyć zbyt szerokiej linii frontu.”
   Baaardzo naiwne przypuszczenie.!!

   Polubienie

   • „Baaardzo naiwne przypuszczenie.!!”
    ____________

    Argument całkowicie powalający.

    PS
    https://cbmedukacja.pl/swiadkowie/ciesielski-wojciech/
    Czy to jest pańska strona?

    Polubienie

   • Piskorz

    Pytania b. zasadne; gratuluję…wyczerpujące. Jest ich 23…b. dobre/zasadne i dlatego śmieszne jest…”Być może Rosjanie mają lepsze rozeznanie polityczne niż my,…””. W tych pytaniach ukryta odpowiedź. ! ps NIE MAM ŻADNEJ STRONY…Czy to jednemu psu na imię Burek?

    Polubienie

   • Piskorz

    Jako uzupełnienie /i to wystarczy…/;2022-10-04 (Wtorek) @ 09:47:41

    „Jednym z powodów, dla których mamy sprzęt i samą mobilizację w jednym miejscu:

    Lista rozwiązanych wojskowych instytucji edukacyjnych w Federacji Rosyjskiej za okres od 1992 do chwili obecnej:

    1. Wojskowy Uniwersytet Techniczny (Balashicha) – rozwiązany w 2015 r.

    2. Wojskowy Instytut Czerwonego Sztandaru (Moskwa) – rozwiązany w 1994 r.

    3. Wojskowy Instytut Radioelektroniki (Woroneż) – rozwiązany w 2006 r.

    4. Wojskowy Instytut Medyczny Samara – rozwiązany w 2010 r.

    5. Wojskowy Instytut Medyczny w Saratowie – rozwiązany w 2010 roku

    6. Tomski Wojskowy Instytut Medyczny – rozwiązany w 2010 r.

    7. Wojskowy Instytut Weterynaryjny (Moskwa) – rozwiązany w 2010 r.

    8. Niżny Nowogród (Gorky) Wyższa Wojskowa Szkoła Logistyki im. Marszałka Związku Radzieckiego I. Kh. Bagramiana – rozwiązana w 1999 r.

    9. Wyższa Wojskowa Szkoła Techniczna im. Bogdana Chmielnickiego w Uljanowsku – rozwiązana w 2011 r.
    SAME SIĘ ROZWIĄZAŁY…
    PS Ale wy ludzie naiwni jesteście.!!

    Polubienie

  • mleko z nosa

   Jeżeli 01.10.22 do Lymana weszło NATO to czeka na zima stulecia i noc polarna tego nie powiedział ale to jest jasne z orędzia.

   Polubienie

 5. przyjaciel

  Bo gra w tej samej drużynie, lub nie wie gdzie uderzyć gdzie jest właściwe centrum decyzyjne, przecież wiadomo że to nie królowa Elżbietą czy obecnie jej syn neptyk figurant czy 85letni starzec trzyma rękę na pulsie. Rotshildowie może tak może i nie mogą być zastępczym kozłem ofiarnym „w razie czego” oczywiście nie do końca bez winy. Nie jest politykiem samodzielnym, tak samo nie wierzę że Hitler nim był. Zbiorowy Putin dobre określenie.

  Polubione przez 1 osoba

 6. mleko z nosa

  Pasożyt w pasożycie, którego na dczele stoi inny pasozyt,
  Czyli pasozyt na pasozycie z pasozytem na czele w czeciej , w banerlandzie ruskim mirze złodziej na zlodzieju ze zlodziejem na czele bracia i reszta holoty ubrani jedni w kurwy cnoty drudzy w nadzieję.

  Polubienie

 7. Ktoś

  Słowianie to ARIOWIE, ARYJCZYCY zaś wypełzli ze SPADŁEGO ST’wego ABLA (też ABRAHAMA w 1, niejawnym wystąpieniu z mitem o izaaku jaki nie był jego synem bo to (przenazwana) EWA tak naprawdę, bo oficjalnie to czasy 2200 p.n.e. -> NINOS) albo tj NTtowej MARYI. PLEMIONA ARYJSKIE to wszelkie żydostwo.

  ARIOWIE w bibli są CHERUBINAMI ARYJCZYCY SERAFINAMI. U nordyków ARIOWIE to WANOWIE, PLEMIONA HITLERA to ASOWIE stąd około 3761 p.n.e. się PRZENAZWALI z ASURÓW (ASOWIE w mit wedyjskiej) na SEMITÓW (z DEMONÓW na PÓŁBOGÓW greckich) czyli ŻYDÓW.

  Ogólnie w mitologiach ARIOWIE to FRAKCJA zwana popularnie „NIEBO” (NIEBIAŃSCY, NIEBIESCY, NEFRYTOWI etc) ARYJCZYCY zaś „ZIEMIA” w znaczeniu WYPEŁZLI SPOD ZIEMI (z piekła zwanego EREB np). Miło by było ich ze sobą NIE MIESZAĆ. Zwłaszcza przez „słowian”.

  Polubienie

  • Ktoś

   ARIOWIE na planecie STWORZYLI CYWILIZACJĘ (RAJ, EDEN -> HIPERBOREA) i wielokrotnie ją odbudowywali (->”GNIAZDO” LECHA czyli KOLOROWE RUSIE)

   PASOŻYDNICZY ARYJCZYCY zawzięcie chcą planetę wraz z ludźmi przerobić we swoje PASTWISKO PEŁNE „POOBTACZANEJ w SOCZEWICY jezusowej LUDZINY” -> CHIMERA (KRÓLESTWO JEZUSA KRÓLA (DEMONÓW) , też PIERWSZĄ ŚWIĄTYNIA JEWREJSKA (JEROZOLIMSKA), też LABIRYNT z MINOTAUREM) (6200-5200p.n.e.) jakie zabił POTOP.

   Polubienie

 8. Putin powiedział wprost, że jak tzw Zachód chce iść dalej swoja droga to niech idzie. To nie problem Rosji, ale tez nie ma prawa wciągać na nią Rosji.

  Polubienie

 9. Paweł

  Warto obejrzeć:

  Polubione przez 1 osoba

 10. Paweł

  W poniższym materiale „synek” klepiący sprawnie na antenie wypada już dużo gorzej, wpisując się w propagandę głównego nurtu:

  Wniosek: jest to kolejny „komercyjny czaruś” na wzór tego wspomnianego przez „czarusia” innego komercyjnego czarusia, niejakiego Pawła Svinarskiego

  Polubione przez 1 osoba

 11. Paweł

  I. Girkin ( Striełkow) relacjonuje z frontu w obwodzie ługańskim

  Siły Zbrojne Ukrainy kontynuują „zwijanie” naszego frontu wzdłuż zbiornika Oskol w kierunku Swatowa.
  Otrzymano informację, że wróg zajął dziś osadę miejską Borowaja i wieś Szijkowka. Nasze wojska wycofują się bez walki, co spowodowane jest niemożnością skutecznej obrony tego rozległego zalesionego obszaru dostępnymi siłami.

  Przypominam, że w lipcu i sierpniu napisałem „poczekajmy na październik” i zapytano mnie (w tym na tej stronie): „co masz na myśli?” Więc dokładnie to miałem na myśli. I co wydarzy się w październiku. Stracone miesiące – nie powrócą. Minie jeszcze kilka tygodni, podczas których będziemy mogli jedynie się bronić i „podrygiwać” na kontrolowanych terytoriach. – Do czasu, aż obecnie gromadzone rezerwy (w ramach mobilizacji) nie będą gotowe do użycia. I broń Boże, aby wróg nie mógł w pełni uświadomić sobie znaczącej przewagi, jaką ma teraz.

  Za: https://t.me/strelkovii/3426

  Otrzymano informację, że pierwszym aktem władz odnowionej i rozszerzonej Federacji Rosyjskiej w mieście Swatowo był rozkaz dla ludności „do przeprowadzenia samoewakuacji w ciągu 72 godzin”.

  Jakie to urocze, prawda?! Ale przecież mogli (jak to było w Kupjansku lub Izyum) wcale nie ostrzegać z wyprzedzeniem!
  A o pomaganiu ludziom w ewakuacji – to jest, przepraszam, „luksus nieosiągalny w warunkach wojskowych”. Sami! Wszystko samodzielnie!

  Cytat z tego miejsca (zachowana pisownia):
  „… Przewoźnicy narzucają szalone ceny. Dziś taksówkarze nie pracowali w Starobielsku. Wszyscy wywozili Swatowo. Tych, którzy mają pieniądze.”

  za: https://t.me/strelkovii/3427

  Polubienie

 12. Paweł

  Niżej przykłady reakcji , jakie mój artykuł wywołał u przyjaciół na Wschodzie:

  Pozdrowienia od Pawła! ( od znajomego z Donbasu)
  W pełni zgadzam się ze wszystkimi punktami pytań i ogólnie z wyrażoną opinią.

  Drogi Pawle, ( a to od znajomego z Rosji)

  tekst jest doskonały, wysłałem go do redaktora naczelnego, aby umieścić go nie w dziale „Przegląd mediów”, ale w dziale głównym.

  Dziękuję Pawle! ( a to od znajomej z Bułgarii)

  Putinowi można zadać jeszcze wiele pytań, na które nie odważy się odpowiedzieć – po pierwsze jest jednym ze złodziei oligarchów, po drugie łączy go z nimi interes, po trzecie, na początku 2000 roku ułatwiał sprzedaż zubożonego uranu z wypatroszonych naszych pocisków i sprzedał 15 000 ton uranu do USA. Dlatego ówczesny prokurator generalny Rosji Wiktor Iljuchin napisał przeciwko niemu akt oskarżenia, a za to, że podpisał niekorzystny dla Rosji układ START-3, de facto skazując naszą armię na zagładę. Dlatego nie potrafi odpowiedzieć na pytanie – gdzie jest armia, gdzie jest kompleks wojskowo-przemysłowy? Cudzoziemcom sprzedano też fabryki kompleksu wojskowo-przemysłowego… Ja bym, ze strony dowództwa armii, zapytała go – a co z naszą bronią jądrową – czy ona istnieje, czy może się okazać, że JEJ OD DAWNA NIE MA? To są straszne pytania, ale one same się napraszają… A ludziom dana jest nadzieja… może iluzoryczna… Jak Donbas, który krwawi i się nie kończy… BARDZO się niepokoję… Dorastałam w miasteczku wojskowym, niedaleko koszar , mój ojciec od 16 roku życia był w armii, dużo wiem o życiu wojskowym i ciężko mnie oszukać… A ja jestem z Leningradu, gdzie wszyscy wiedzą jakim człowiekiem jest Putin… Jeszcze raz dziękuję za szczere pytania i szczere podejście do wydarzeń. Trochę trudno mi się zorganizować i pisać, ale spróbuję. Mam męża po udarze, nie może chodzić, a wszystkie zmartwienia spoczywają na mnie. On ma 81 lat, a ja 79… Jesteśmy starzy… ALE pamiętam wszystko, dużo wiem i postaram się być użyteczna. I mam 3 organizacje – Bułgarski Ruch Słowiański, OPLOT Bułgaria (wraz z Donbasem) i Zjednoczony Międzynarodowy Antyfaszystowski Front Antyimperialistyczny. Wysłałem Twój artykuł do wszystkich organizacji, a teraz zamieszczę go na moich stronach.

  Polubienie

  • mleko z nosa

   Putin na złotym sedesie,czy też Z trzyma go za jaja świadomie czekał do zbudowania NS,2 i wydrenowania FR teraz drenowanie z ludzi czystka etniczna FR czystka przyslu tego nawet czecią rp nie dokonała w takim zatrważającym stopniu.Czy te silosy rakiet to wiara do stania okręty podwodne to pływające bulbotuny ,śmierdzące zepsute jaja. Igrzyska w Soczi miały kosztować 10 mld Dolarów kosztowały 50 mld Dolarów to oficjalnie FR i cały wschód służy tylko do grabienia Putin to malwersant jakiego nie znam te ich KGB to mafia złodziei coś na wzór NKWD które niszczy Rosję i potrzebny jest Żuków który wyrabie cała ta mafię ich rodziny żony do pieca dzieciom wzorem Afganistanu poodrabyeav ręce i oddać psom ich kukły na pożarcie No Górskim i tak trzeba umrzeć.

   Polubienie

 13. Janka

  ———– OFIARY CAŁOPALNE , wciąż i wciąż są składane. Świat, w końcu dowie się ? komu zawdzięcza WOJNY , RZEZIE na ludziach i ofiary z dzieci GOJÓW składane w postaci mięsa armatniego ?!. Odessa, blisko STO osób spalonych żywcem , OFIARA z Gojów złożona Molochowi i niestety rękami samych gojów . Zanik MORALNOŚCCI ! szeroko pojętej wśród ludzi, przechyla szalę zwycięstwa na stronę zła. Łapówki , oszustwa, kłamstwa, wszystkie zbrodnie i te ! popełniane na człowieczym duchu są pokarmem Molocha. Nasza przyszłość jest jednak w naszych rękach. Wystarczy powiedzieć NIE ! , NIE POZWALAM !, NIE ZGADZAM SIĘ !, NIE BIORĘ W TYM UDZIAŁU !. Już za czasów Diogenesa był problem z moralnością , chodził on z zapaloną świeczką po targowisku i wołał SZUKAM CZŁOWIEKA , a wystarczy by ! [ KAŻDY POZAMIATAŁ PRZED SWOIM DOMEM , a cała ulica będzie pozamiatana ].

  https://videos.files.wordpress.com/8m9bSfTI/p9l.mp4https://www.bing.com/search?q=Satanic+Ceremony+In+The+Swiss+Alps&cvid=cfb5aeed27fc48efa90e02ea1a18ac0c&aqs=edge..69i57j0j69i60l2.2006j0j1&pglt=41&FORM=ANNTA1&PC=ASTS

  Polubienie

 14. Paweł

  Aleksander Łukaszenko zwołał spotkanie na temat bezpieczeństwa wojskowego. Sytuacja wokół Białorusi nieustannie się zmienia, dlatego konieczne jest dostosowanie środków reagowania na wyzwania i zagrożenia. Kto podgrzewa sytuację na granicach Białorusi? Czy kraj przygotowuje się do wojny? Znaczną część wystąpienia A. Łukaszenki została poświęcona zagrożeń dla Białorusi z terenu Polski.

  Polubienie

 15. Paweł

  Oleg Cariew o globalnych ( anglosasko-żydowskich) scenarzystach wojny między Rosją a Zachodem na Ukrainie

  https://vk.com/video711300862_456239133?list=ff04258313665ebb52

  Polubienie

 16. Pingback: Odpowiedź z Rosji na moje wątpliwości odnośnie polityki W.Putina… | WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.