✡ O co chodzi z tym klimatem – ? ✡

 

Nie zapominajmy o papieskiej encyklice „Laudato si”„Watykan za depopulacją” https://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/06/20/watykan-za-depopulacja/

„Klimat dla barbarzyńców”https://wiernipolsce1.wordpress.com/2018/12/04/klimat-dla-barbarzyncow/D.Kosiur

________________________

Zielony lis krąży wokół kurnika

_________________

autor: wawel

tekst za: https://wawel.neon24.org/post/171379,zielony-lis-krazy-wokol-kurnika

_________________

Nowa ewangelia i apokalipsa ugruntowane na korupcji i głupocie

MOTTO

1. „Krąży lis wokół kurnika – wielobarwne,
                      różnokształtne nakładając maski…”
2. „Klany finansowe Goldsmith i Rothschild zgodnie współdziałały przy tworzeniu nowego dogmatu klimatycznego i nowej ekonomii dla krajów rozwijających się […]”.                  

1.

Swego czasu liderka niemieckich Zielonych Annalena Baerbock wygłosiła homilie o tym, że Polska swoimi reformami sądowniczymi zaprzecza europejskiej wspólnocie wartości. Zobaczmy więc jakie to są wartości… Jakie mechanizmy obowiązują w świecie klimatycznych alchemików, w Sztuce Zielonego Biznesu (Art of Green Buisness), jakie koneksje DECYDUJĄ o karierze, z kim trzeba się ożenić, czyje dotacje powodują, iż dana frakcja Zielonych staje na czele i „porywa” młodzież

Jeszcze wcześniej do boju z niezależnością polskiego modelu prawnego włączali się „niemieccy” Zieloni. Czynili to za pośrednictwem Akcji Demokracja, która jest finansowana przez Europejską Fundację Klimatyczną, której przewodniczącym rady nadzorczej jest Caio Koch-Weser, wiceprezes Deutsche Bank.

Wśród darczyńców Akcji Demokracja zwraca uwagę bardzo zainteresowana losem Trybunału Konstytucyjnego i wolnych sądów Europejska Fundacja Klimatyczna. Co ma… klimat wspólnego z polskimi sądami?? I jakim to cudem jakiego boga polskie sądy obchodzą „ekologów” bardziej niż… rakotwórcze dymy i chmury z płonących codziennie lewych wysypisk?!? Cudem Patronów i cudem sypanych przez nich zielonych banknotów…

Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie wypada się zająć rdzeniem, czyli jednym z głównymch animatorów ruchawek w Polsce oraz inicjatorów szczucia Brukseli na Polskę czyli Europejskiej Fundacji Klimatycznej.

Klimat i migracje to dwie strategiczne, długofalowe inwestycje. Kto je wprawił w ruch? Czy naprawdę można powiedzieć, że finansowanie Akcji Demokracja dowodzi, iż w sprawy Polski mieszają się Niemcy? Jak wygląda podłoże tego, co nazywamy „niemieckim działaniem i niemieckim wpływem”? Jest to zwykłe wciągnięcie Niemców w nowy projekt (tzw. propozycja nie do odrzucenia), trochę stymulowane potrzebą odkupienia przez nich swych win wobec stanięcia na przeszkodzie i opóźnienia globalno-finansowych planów opcji internacjonalnej z lat 30. Nie oni skonstruowali i napędzają motor „globalnego komunizmu”. Choć tak to może wyglądać. Taki np. przewodniczący rady nadzorczej Europejskiej Fundacji Klimatycznej, którym jest Caio Koch-Weser ma mało wspólnego z Niemcami.

Propaganda związana z „globalnym ociepleniem” rozwinęła się w latach 90. Okres ofensywy „klimaciarzy” zaczął się w początkach XXI w. Wiodącą rolę w okresie apostolskim tej nowej religii sojuszu europejskiej lewicy z finansjerą londyńską i amerykańską pochodzenia żydowskiego odgrywała Europejska Fundacja Klimatyczna, European Climate Foundation (ECF) powstała w 2007 r. w ramach przygotowań do kopenhaskiego szczytu klimatycznego. Wkrótce ECF sformowała koalicję 4 organizacji (wraz z campact.de, BUND i WWF-Deutschland). Koalicja o nazwie Alians Klimatyczny pozyskała od finansjery 0,5 miliarda €. Teraz można było zacząć właściwą pracę nad przekształcaniem świadomości i rozwijaniem handlu opartego na „zmieniającym się klimacie” (różnorakich długoterminowych inwestycji, które pozwoliłyby zarabiać krocie na przysłowiowym sprzedawaniu powietrza i wody). Wtedy to mogły zacząć wychodzić na ulice tłumy demonstrantów walczących o zdrowie Matki Ziemi, gdyż było za co opłacić ich werbunek internetowy (campact.de to ruch internetowy) oraz wszelkie akcesoria potrzebne do „obywatelskich iwentów”.

Rolę przywódczą i finansującą w rodzącym się ruchu klimatycznym przyjmuje Europejska Fundacja Klimatyczna (ECF).

2. 

Wspomniany Caio Koch-Weser (przewodniczący rady nadzorczej Europejskiej Fundacji Klimatycznej) to, jak to się nazywa „działacz społeczny”, ekonomista i finansista. Nazywanie go ekonomistą, to jak nazwać Tuska ekonomistą. Niestety, są b.duże analogie pomiędzy Koch-Weserem a premierem Morawieckim. Obydwaj to z wykształcenia historycy, po krótkim kursie zarządzania (u Morawieckiego 11 miesięcy 3 razy w tygodniu) przedstawiani są jako… ekonomiści i robią dziwnie ekspresową karierę w bankowości (Koch-Weser kandydował nawet na… dyrektora zarządzającego Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przegrał ten pojedynek na szczycie internacjonalnej finansjery na rzecz Horsta Köhlera, ostatecznie wylądował na stołku wiceprezesa Deutsche Bank). Studiował historię, socjologię i gospodarkę narodową (były tam, prawda, elementy ekonomii). Wśród trzech uczelni, przez które przewędrowywał był Wolny Uniwersytet w Berlinie, którego poziom jest porównywalny z… ulicznymi burdami w Hamburgu. Koch-Wesera łączy z premierem Morawieckim także Deutsche Bank, w którym Morawiecki odbywał staż.

Skoro nie było żadnych osiągnięć naukowych, to trzeba było się dobrze ożenić. Co zadecydowało w przypadku premiera Morawieckiego o włączeniu ekspresowego pasa ruchu kariery historyka w zarządach banków – jeszcze nie wiemy. Zapewne część odpowiedzi kryje się w tym, do jakiej szkoły uczęszczają dzieci premierowstwa. Żoną Koch-Wesera została związana z Bankiem Światowym i lobby klimatycznym Maritta Rogalla von Bieberstein, właścicielka historycznego zamku Biberstein. Koch-Weser uwielbia think-tanki (które w j.niem nazywają się pięknie: fabryki myśli) i fundacje oraz think-tanki działające przy fundacjach takie jak: Fundacja Bertelsmanna, BRUEGEL, Europejska Rada Spraw Zagranicznych (ECFR), World Economic Forum (WEF) i „nasza” (czyli dokładające się finansowo do akcji antyrządowych w Polsce) Europejska Fundacja Klimatyczna.

Warto jeszcze wspomnieć towarzyszy Koch-Wesera w think-tanku ECFR: Leszek Balcerowicz, Marek Belka, Jan Krzysztof Bielecki, Henryka Bochniarz, Jerzy Buzek, Danuta Hübner, Aleksander Kwaśniewski, Andrzej Olechowski, Adam Daniel Rotfeld, Piotr Serafin, Radosław Sikorski, Aleksander Smolar – prezez zarządu Fundacji im. Stefana Batorego, Paweł Świeboda – prezes Fundacji DemosEUROPA – Centrum Strategii Europejskiej. Wszystkie w/w są to „instytucje” – nazwijmy je tak – okołosorosowe. Wprawdzie nie deklarujące jednoznacznie globalnego socjalizmu Sorosa, aby nie spalić szeroko zakrojonej akcji, ale wszystkie progresywne, postępowe, antynarodowe i krytykowane oraz mające problemy nawet w samych Niemczech za nietransparentność finansowania i za nieuprawnione ostre ingerencje w politykę krajów w których działają. Wszystkie kroczą w tym samym kierunku, co Soros, aczkolwiek reprezentują trochę rozszerzone środowiska finansjery o korzeniach żydowskich.

Sam Koch-Weser – jak podaje angielska Wiki – jest wnukiem federalnego ministra sprawiedliwości i vicekanclerza Ericha Koch-Wesera, którego matką była Żydówka Minna Lewenstein. Rodowa małżonka, pani von Biberstein ze starego pruskiego, szlacheckiego rodu (Pani na Zamku, który to zamek, gdy małżeństwo zaangażowało się w zmienianie świata służył nieraz jako miejsce konferencji, na których wymyślano lub wzmacniano nowe dogmaty dla postępowego świata) szybko wprowadziła męża do Banku Światowego w Waszyngtonie, gdzie pracowała. Wkrótce został wiceprezydentem Banku Światowego, następnie trafił do Ministerstwa Finansów Niemiec. Po nieudanej próbie dostania się do Międzynarodowego Funduszu Walutowego osiadł w Deutsche Bank. Wcześniej został mocą koneksji etnicznych i dobrego ożenku członkiem rady nadzorczej Blum Center for Developing Economies, czyli ulokowanego na The University of California, Berkeley międzynarodowego centrum opracowującego strategie ekonomiczne dla krajów rozwijających się ze wskazaniem na energetykę i klimat.

Założyciel centrum, Richard C. Blum to urodzony w żydowskiej rodzinie bankier inwestor, założyciel firmy Blum Capital ożeniony z Dianne Emiel Goldman (później, nie wiedzieć czemu, zmieniła nazwisko na Feinstein nie przyjmując nazwiska męża), córką Betty Rosenburg i Leona Goldmana pochodzących z żydowskich imigrantów z Polski i Rosji. W centrum tym pracował nasz Koch-Weser nad bardzo ważnymi planami dotyczącymi tego, jak udzielać pożyczek tak, aby jednocześnie modelować przyszły kształt ekonomiczny, polityczny i kulturowy krajów potrzebujących pomocy, czyli jakie stawiać warunki, by udzielić kredytu. Jest to nowoczesna odmiana marksizmu, marksizm filantropijno-lichwiarski. Wycelowana jest ta strategia i doktryna inżynierii społecznej w kraje, które popadły w poważne problemy z powodu innej, wcześniejszej inżynierii społecznej oraz w kraje trzeciego świata.

image

Richard C. Blum i Dianne Emiel Goldman

Ciekawą strukturą jest Fundacja Bertelsmanna, w której Koch-Weser ma potężne umocowanie. Jest to międzynarodowa fundacja o strukturze „korporacyjnej”, która przejęła większość akcji wydawnictwa Bertelsmann AG. Fundacja Bertelsmanna jest swego rodzaju matką, centralą dla setek fundacji w Europie i poza. Jest jednoznacznie powiązana z Reichbankiem i międzynarodowym sektorem bankowym. Nawet siedzibę przejął ten „korporacyjny sztab fundacji walczących o demokrację” po filii Reichbanku (Landeszentralbank von Nordrhein-Westfalen). Bertelsmann to potężna korporacja budująca „nową świadomość”, jedna z 6 największych na świecie korporacji medialnych. Właściciel Bertelsmanna, Reinhard Mohn (zm.2009) dość szybko z prowincjonalnego wydawnictwa (literatura bilijna głównie) awansował na ojca chrzestnego jednego z najpotężniejszych na świecie koncernów medialnych i sztabów fundacji. Komu musiał złożyć pokłon, aby tak wznieść się na szczyty?

image

Fundacja Bertelsmanna we wspólnym dziele z prorokami mającej spłonąć ziemi. Księga Apokalipsy Religii Planety. 

Metamorfozę z kopciuszka w światowego potentata spowodowało związanie się z globalistycznymi, idącymi w tym samym kierunku co Soros i jego sponsorzy – Klubem Rzymskim i Klubem Budapesztańskim (powiązanym z byłymi komunistami) – kierunku tym samym, tzn. praca nad zmianą świadomości społeczeństw w kierunku „człowieka globalnego” żyjącego wewnątrz społeczeństwa multi-kulti oraz budowa więzi żydowsko-niemieckich (w 2003 r. nagroda dla Mohna i jego żony od Jerusalem Foundation). Intensywne zwrócenie się przez korpoprację Bertelsmann ku kręgom globalnego socjalizmu Sorosa pozostaje w kontraście z tym, że firma jawnie współpracowała z hitlerowskim reżimem i korzystała z niewolniczej pracy Żydów. To nie powinno jednak dziwić, gdyż wolta od współpracownika nazistów do głosiciela Europy multi-kulti to nie żaden wyjątek, lecz w kręgach górnych dzisiejszej Europy raczej reguła, co opisują już liczne nie tylko artykuły, lecz i książki. Na koniec tego wątku warto podać trochę liczb obrazujących rozmach budowy „nowego człowieka”. Od roku 1977 Fundacja Bertelsmanna wydała na swoje „projekty” 1,27 miliarda, granty na fundacje i stowarzyszenia pozarządowe (NGO) wyniosły ok.10 milionów €.

3. 

Wracając do naszego Koch-Wesera, to głównym partnerem jego nakierowanej na Europę akcji finansowanej przez Sorosa i jego krąg głównie londyńskich inwestorów wzbogaconych na funduszach hedgingowych (które były jedną z przyczyn „kryzysu” bankowego 2008 r.) była Fundacja Campact zainicjowana i wzrastająca w siłę w internecie. Ta NGO pomyślana była bardzo sprytnie, miała sprawiać wrażenie organizacji oddolnej i otwartej na wszystkie internetowe, obywatelskie inicjatywy skierowane przeciwko… elitom. Nikt nie dociekał, że założyły ją… finansowe elity ( jednoznacznie lewoskrętne). Atakowano globalizm, ale nie za to, że jest globalizmem, ale za… wypaczenia. Stworzono otoczkę dla młodych lubiących zadymy i nazwano ją alterglobalizmem. Internetowa sieć campact.de zasilana odpowiednimi sumami euro przez Sorosa swą sieciową strukturę wzorowała na amerykańskim ruchu internetowym Sorosa MoveOn.org. który niedawno poznaliśmy z tego, iż wraz z amerykańskimi demokratami (żona w/w bankiera Bluma, pani Feinstein, to znana, wieloletnia senator – dziś Senior Senator – partii demokratycznej) finansuje eksterytorialne statki NGO biorące udział w odbieraniu czarnych migrantów z pontonów mafii przemytniczej.

Współzałożyciel i spiritus movens organizacji pozarządowej campact.de wspierającej propagandowo i finansowo walkę „totalnej opozycji” o władzę Rzeplińskiego i o wolne sądy – to Christoph Bautz, jak to nazywa niemiecka Wiki: Aktivist, piszący swoją dyplomową pracę z marksistowskiej ekonomii. Jest to pan, który dostał za zadanie uczynić tak, by plany kręgu Sorosa nie pojawiły się jako narzucone z góry i to zza niemieckich granic, z wnętrza lewoskrętnej finansjery żydowskiego pochodzenia , ale by każdy z ok. 2 milionów niemieckich internautów i uczestników ruchu myślał, że… sam do nich doszedł, że zrodziły się jego głowie, że to jego wolny wybór i że są dobre dla jego kraju. W dużej mierze pan Christoph wywiązał się z zadania. Skuteczność Christopha Bautza może jest spowodowana jego udanym życiem „rodzinnym”, gdyż żyje on w szczęśliwym związku z Svenem Giegoldem, europarlamentarzystą z partii Zielonych. Zielony Sven nie jest Szwedem, nie jest też Hiszpanem, choć urodził się w Las Palmas. Drugi człon jego nazwiska to „gold”, może to się kojarzyć z pierwszym członem nazwiska rodowego w/w Dianny Goldman, żony bankiera Bluma. Może jest to jakiś trop, wszak rzeczona nacja specjalizuje się w alchemicznym pozyskiwaniu złota z niczego, tzn. z dwutlenku węgla, powietrza, wody i słońca (odnawialne źródła energii) ; ). A twórca partii Zielonych w Wielkiej Brytanii to Teddy Goldsmith (brat finansisty Jamesa Goldsmitha) z konkurencyjnego wobec Rothschildów frankfurckiego rodu bankierów. Jak by nie patrzeć, to wniosek z tego, iż  g o l d  lubi  g r e e n, i odwrotnie 😉 .

KONIEC CZĘŚCI I

Do największych osiągnięć Svena należy zgłoszenie postulatu, by w Komisji Europejskiej wprowadzić parytet oparty na balansie płci (gender balance, czyżby to znaczyło – jak podaje rosyjska Wiki – że tak jak w przyrodzie, na 105 samców ma przypadać 100 samic?). 

W Anglii Sven Giegold wraz z Teddym Goldsmithem założył organizację bliźniaczą do brytyjskiej Green Party. Klany finansowe Goldsmith i Rothschild zgodnie współdziałały przy tworzeniu nowego dogmatu klimatycznego i nowej ekonomii dla krajów rozwijających się, czego wizualnym odbiciem jest szczęśliwa, zakochana para Christoph i Sven budująca europejską sieć poparcia dla „nowej wizji”. Niech żyje balans płci i balans bankierskich, frankfurckich rodów. Ale tak bardzo nie mieszajmy do tego Niemiec, choć z obywatelami Niemiec mamy do czynienia.

4.

Podstawy „naukowe” dla dogmatu klimatycznego (globalne ocieplenie etc.) stworzył fizyk-teoretyk Hans Joachim „John” Schellnhuber, którego w arkana planów bankierów-inwestorów wprowadził na University of California, Santa Barbara – Walter Kohn, syn Samuela i Gittel Kohn. Po tych instrukcjach u źródeł alchemicznego pomysłu na pozyskiwanie złota z… pogody (naukowo: ze zmian klimatu) Schellnhuber poniósł kaganiec oświaty do Niemiec (Poczdamski Instytut do Badań nad Klimatem) i do Anglii (Tyndall Centre for Climate Change Research in Norwich).

imageHans Joachim „John” Schellnhuber

Europejska Fundacja Klimatyczna miała „szczęście” do pozyskiwania funduszów od miliarderów, którzy zarobili swoje miliardy na funduszach hedgingowych (istotną ich cechą są inwestycje długoterminowe, przeznaczone dla okresów nie krótszych niż 3 lata). Fundusze hedgingowe zarządzają instrumentami pochodnymi, utrata kontroli nad którymi była przyczyną „kryzysu” finansowego 2008. Kto wie, czy „kryzys” finansowy 2008 nie był spowodowany przez zakorkowanie się dróg nagłych, jednoczesnych przelewów wielu miliardów gotówki (w dużej części pod postacią „instrumentów pochodnych”) przeznaczonej na stworzenie ideologii „zmian klimatycznych… Zbieżność „prac nad klimatem” i „wybuchu kryzysu” jest 100%-owa. Nie ma czegoś takiego jak kryzys. Każdy kryzys jest wypadkową konkretnych działań konkretnych ludzi i ich łapczywości, która przekroczyła dopuszczalne granice wytrzymałości praw ekonomii.

image
Współżałożycielką Europejskiej Fundacji Klimatycznej była Jamie Cooper Hohn, żona miliardera hedgingowego Chrisa Hohna ze stajni Lorda Jacoba Rothschilda (Hohn zarządzał jego Investmentfonds RIT). W 2008 Hohn za pośrednictwem fundacji The Children’s Investment Fund Foundation (CIFF) dotował Europejską Fundację Klimatyczną 2,5 milionami £. Inny współzałożyciel naszej Europejskiej Fundacji Klimatycznej George Polk zorganizował dotację 1 miliona £ od brytyjskiego inwestora w odnawialne źródła energii (EcoFin Ltd). M i l i a r d $ przekazał G.Polkowi jako dotację Soros na Inicjatywę na rzecz technologii i modeli biznesowych związanych ze zmianami klimatu. Drugi miliard przekazał Soros na inne fundacje związane z biznesem klimatycznym. Kolejny darczyńca naszej Europejskiej Fundacji Klimatycznej to kompania filantropijna o nazwie Arcadia Fund, która przekazała 5 milionów $ na walkę z energetyką węglową w Niemczech i UK. Arcadia Fund była współtworzona przez Elisabeth Rausing, reprezentantkę najbogatszej na kontynencie europejskim szwedzkiej rodziny żydowskiego pochodzenia (której udało się dzięki milionowej dotacji dla „ochrony klimatu” upiec swoją pieczeń omijania podatku), a w Radzie Konsultacyjnej Arcadia Fund zasiada sam Lord Jacob Rothschild. Warto dodać, iż Edward Goldsmith (z konkurencyjnego, frankfurckiego rodu bankierów) stworzył głośną w kręgach żydowskich „elit” intelektualną koncepcję w myśl której marksizm trzeba zastąpić ideologią upodobnienia się do organizacji społecznej i stylu życia prymitywnych plemion… 

Gdy wchodzi się na portal campact.de (kooperanta Europejskiej Fundacji Klimatycznej i sponsora polskiej Akcji Demokracja) widzimy zestaw haseł chwytliwych, mających „nabijać frekwencję”, przynęt i zanęt (przeciw cenzurze internetu, przeciw elitom, bankierom, GMO, TTIP, biedzie i nędzy, za słoniami, wielorybami, wolnością, solidarnością etc.).

ECF i campact.de wyciągają tysiące Niemców na ulice, by protestowali przeciw bankierom, którzy…finansują ich ruch i ich demonstracje a wspierali (z uczuciem i autentycznymi emocjami) te dogmaty inżynierii społecznej, które dadzą sponsorom „oddolnych” ruchów krociowe zyski za 5-15 lat a w ich państwie zaindukują postępujący chaos społeczny. Postępujący, lecz nie za duży, gdyż ktoś musi pracować na wizjonerów i artystów alchemicznego biznesu, czyli sztuki pozyskiwania kasy z niczego. Kiedyś nazywało się to: „Kup pan cegłę!”. Dzisiaj: „Płać za prawo emisji CO2” etc. Ekolodzy dbają o czystość, niewykluczone, że robią to obsesyjnie piorąc… pieniądze. Żeby matka ziemia była czysta. Od ich podatków… [zob.Raj podatkowy].

 

image

Biblia Religii Klimatyzmu (Religii Planety, Religii Gai)

Źródła:

https://www.welt.de/politik/deutschland/article176900083/Justizreform-in-Polen-Gruene-verlangen-EU-Schnellverfahren.html
https://www.theguardian.com/environment/2015/aug/19/climate-philanthropist-george-soros-invests-millions-in-coal
https://www.akcjademokracja.pl/o-nas/faq/

 The British hedge fund boss who made £210m last year and Americans who made 5x as much | This is Money (http://www.thisismoney.co.uk/money/news/article-3585409/The-British-hedge-fund-boss-210m-year-Americans-five-times-much.html)

Poland: Criticism of the EU commission is justified but contestable – Sven Giegold – Mitglied der Grünen Fraktion im Europaparlament (http://www.sven-giegold.de/2017/poland-criticism-of-the-eu-commission-is-justified-but-contestable/)

CV-Maritta-Koch-Weser-2012.pdf (http://www.earth3000.org/downloads/CV-Maritta-Koch-Weser-2012.pdf

UC Berkeley | Blum Center for Developing Economies | Research UC Berkeley (http://vcresearch.berkeley.edu/research-unit/blum-center-developing-economies)

Fundusz hedgingowy – Encyklopedia Zarządzania (https://mfiles.pl/pl/index.php/Fundusz_hedgingowy)

Ruch alterglobalistyczny – Wikipedia, wolna encyklopedia (https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_alterglobalistyczny)

Campact (https://de.wikipedia.org/wiki/Campact)

http://www.bueso.de/news/wer-steht-hinter-heissen-herbst-gegen-kernenergie-deutschland

Richard C. Blum (https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_C._Blum)

==========================

„TWÓRCZOŚĆ” KREATORA (WYMYŚLONEJ PRZEZ FINANSJERĘ ANGLOSASKĄ POCHODZENIA ŻYDOWSKIEGO) RELIGII  PLAN ETY Edwarda René Davida Goldsmitha, czyli jak wrócić na drzewa i jeść robaki wykopywane przez sztuczną inteligencję:

Author 
The Stable Society (Wadebridge Press, 1978).
The Great U-Turn: De-industrialising Society Green Books, 1988
The Way: an ecological world view (Rider 1992; Revised Edition, Green Books 1996).
Les sept sentiers de l’écologie (The seven paths of ecology) (Editions Alphée, 2006).

Co-author 
A Blueprint for Survival (Penguin, 1972)
The Doomsday Funbook (Joys of Apocalypse) 1977
The Social and Environmental Effects of Large Dams (Wadebridge Ecological Centre):
Volume I (1984), Volume II (1986), Volume III (1992)
5,000 Days to Save the Planet. (Hamlyn, 1990)
The Doomsday Fun Book New Edition. (John Carpenter, 2006)

Editor 
Can Britain Survive? (Part author. Tom Stacey Ltd, 1971)
La Médecine à la Question (Fernand Nathar, France 1981)
The Earth Report (Mitchell Beazley, 1988)
Gaia, the Thesis, the Mechanisms and the Implications (Wadebridge Ecological Centre, 1988)
Gaia and Evolution (Co-editor with Peter Bunyard. 1990)
Le Piège se Referme (The trap snaps shut again) (France 2001)

Essays (selection)
My answer
Towards a biospheric ethic
The fall of the Roman Empire
The family basis of social structure
How to feed people under a regime of climate change
Can the environment survive the global economy?
Development and colonialism
The myth of flood control
Religion at the Millennium
Art and ethics

 

6 Komentarzy

Filed under Polityka

6 responses to “✡ O co chodzi z tym klimatem – ? ✡

 1. paziem

  Goldsmith (Goldsmid), żydowscy bankierzy pochodzenia niemieckiego (byli związani z Norymbergą, Frankfurtem nad Menem i innymi miastami). Rodzina jest znana od XV wieku. Po pobycie w Holandii (głównie w Amsterdamie), w XVIII wieku przenieśli się do Anglii. Założycielem angielskiej dynastii finansistów był Aaron Goldsmith (1715-1782), stając w centrum londyńskich bankierów drugiej połowy XVIII wieku. Awans rodziny w City of London był związany z synami Aarona, Benjaminem (Beniaminem) (1755–1808) i Abrahamem (1756-1810) podczas wojen Anglii przeciwko rewolucyjnej Francji. W XVIII wieku Asher Goldsmith (1751-1822) wraz z Abrahamem Mokattą założyli firmę Mocatta & Goldsmid, specjalizującą się w dużych operacjach ze złotem i srebrem dla Banku Anglii (patrz artykuł „Mokatta”). Pod koniec XVIII – początku XIX wieku bracia Goldsmith byli w stanie, drogą zapewnienia rządowi angielskiemu
  pożyczek, wyprzeć stare nieżydowskie domy bankowe londyńskiego City. W tym czasie bracia Goldsmith byli w stanie wejść do najbliższego kręgu rodziny królewskiej i wyższych sfer towarzyskich Anglii, brali aktywny udział w życiu społeczności żydowskiej w Londynie. Jednak w 1810 roku firma Goldsmithów, która stanowiła ostrą konkurencję dla bankierów londyńskich, zbankrutowała, a Abraham Goldsmith skończył życie przez samobójstwo. W pierwszej połowie XIX wieku. działali razem z żydowskimi bankierami Bischofsheimami, z którym się spokrewnili. W XIX wieku otrzymali tytuł baronetów, angażowali się w działalność polityczną. W XIX wieku działalność finansowa rodziny Goldsmith była również związana z Austrią i Belgią. Wśród przedstawicieli kolejnych pokoleń rodziny Goldsmithów finansistami byli (między innymi Isaac Lyon Goldsmith (1778–1859), wnuk Aarona Goldsmitha i inni). Isaac Lyon zgromadził duży kapitał na handlu metalami wartościowymi i na finansowaniu budowy kolei. Pod jego wpływem w 1833 roku Izba Gmin przyjęła ustawę o emancypacji Żydów, on odgrywał też wiodącą rolę w utworzeniu University of London, jako pierwszy z nieochrzczonych Żydów otrzymał dziedziczny tytuł baroneta. W drugiej połowie XX wieku rodzina Goldsmithów zajmowała się działalnością finansową głównie w Stanach Zjednoczonych, gdzie jej reprezentanci zajmowali kierownicze stanowiska w różnych bankach.
  Wśród członków rodziny Goldsmith są naukowcy, wojskowi, , politycy, przywódcy ruchu syjonistycznego (jednakże niektórzy z członków rodziny jeszcze w XIX wieku przeszli z judaizmu na chrześcijaństwo). Goldsmithowie byli spokrewnieni w różnym czasie z rodzinami Mendelssohn-Bartholdi, Rothschildów, Heine, Baruchów, Loebów, Seligmanów, Sternów, Fouldów, Warburgów, Oppenheimów (zwłaszcza!) i innych finansistów żydowskich (małżeństwa między przedstawicielami różnych rodzin były niejednokrotnie zawierane). Obecnie członkowie rodziny Goldsmith mieszkają w wielu krajach, m.in. w Anglii, Francji, Belgii, Niemczech, USA, Izraelu.

  Lit.: Пачкалов А.В.Династии еврейских финансистов в Лондоне в XVII–XX вв. // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. М., 2015. Вып. 2; Green T. Precious Heritage. Three Hundred Years of Mocatta and Goldsmid. London, 1984; Grunwald M.The Jews of Vienna. Vienna, 1936; Endelman T.M. The Jews of Britain, 1656 to 2000. Berkeley, 2002; Katz D.S.Jews in the History of England, 1485–1850. Oxford, 1994; Mosse W.E. The German-Jewish Economic Élite, 1820–1935. A Sociocultural Profile. New York, 1989; The Palgrave Dictionary of Anglo-Jewish History. London, 2011; Rottenberg D. Finding Our Fathers. A Guidebook to Jewish Genealogy. Baltimore, 1995; Temin P., Voth H. — J. Prometheus Shackled. Goldsmith Banks and England’s Financial Revolution after 1700. New York, 2013.

  Polubienie

  • Piszą w żydowskim tygodniku „Polityka”:

   Obrót pieniądzem dłużnym istniał już w Babilonie (VI w. p.n.e.) koncentrował się w świątyniach, gdyż były one miejscami gwarantującymi bezpieczeństwo i wypłacalność. Także Żydzi zakładali własne banki, by utrzymać niezależność finansową.
   https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/1523347,1,historia-bankow-i-bankierow.read

   A więc gdzie są dzisiaj banki polskie, czeskie, niemieckie, portugalskie, …, etc.? Dlaczego władze tych państw nie chcą dbać o swoją finansową niezależność?

   Frankfurt nad Menem – dzisiaj znajduje się tu siedziba EBC – przypadek – ?

   Pierwszy żydowski bank w Niemczech powstał we Frankfurcie n/Menem w latach 1760. jako kantor finansowy Mayera Amschela Rothschilda w domu z czerwonym (Rot) szyldem (Schild) stąd Rotschild.

   Polubienie

   • Emilian58

    Już Napoleon Bonaparte powiedział że nasza historia to zbiór kłamstw, w które zgodziliśmy się wierzyć. Nie ma żadnej pewności co jest prawdą a co fałszem. Na pewno nie sfałszowali wszystkiego bo to zbyt wielkie zadanie ale na pewno pomieszali daty. Bo to już było mniej skomplikowane. I zrobili to tak skutecznie że jak mi ktoś mówi że jest historykiem to od razu odpowiadam że tak naprawdę jest bez zawodu.

    Polubienie

 2. paziem

  Goldschmidt (Goldsmith), rodzina żydowskich finansistów (aszkenazi), w XIX wieku była znana jako jedna z najbogatszych europejskich rodzin. Najwcześniejsze informacje o rodzinie są związane z Frankfurtem nad Menem i odnoszą się do XIV wieku. Na początku XVII wieku członkowie rodziny zostali zmuszeni opuścić miasto. Wrócili do Frankfurtu nad Menem już w XVIII wieku. W XVII-XVIII wieku zaangażowali się w działalność finansową w Holandii. Rodzina Goldschmid była ściśle związana z żydowską rodziną bankowa Bischofsheim, z którą nawiązali więzi rodzinne i biznesowe (razem zarządzali bankiem Bischoffsheim, Goldschmidt & Cie w 1863 roku, który stał się częścią Banque de credit et de depot des Pays-Bas). Byli również spokrewnieni z Rothschildami, Khanami i innymi rodzinami żydowskich finansistów. Biznesowa działalność związana była z interesami niemieckiej arystokracji. Najbardziej znanymi bankierami w rodzinie byli: Chaim Salomon Goldschmidt (1772–1843), Benedict Chaim Goldschmidt (1798-1873, założyciel B.H. Goldschmidt bank), Leopold Benedict Goldschmidt (1830–1904), Adolf Goldschmidt (1838-1918), Maximilian von Goldschmidt-Rothschild (1843-1940) i in. Synowie Benedykta Chaima przenieśli działalność finansową rodziny z Frankfurtu nad Menem (Adolph Goldschmidt – do Londynu i Maximilian von Goldschmidt-Rothschild do Berlina).
  W XX wieku rodzina Goldschmidt odeszła od aktywnego uczestnictwa w bankowości, ale zachowała znaczącą rolę w gospodarce i życiu politycznym w Europie, zwłaszcza w brytyjskim establishmencie.
  Z najsłynniejszych postaci rodzinnych drugiej połowy XX – początek XXI wieku można wyróżnić finansistę, inwestora i polityka Sir Jamesa Goldsmitha (1933-1997), polityka i dziennikarza Franka Zachariasza Goldsmitha (ur.1975), finansistę i polityka Benjamina Jamesa Goldsmita (ur. 1980).
  Do dziś Goldsmithowie zachowali w Anglii bliskie stosunki z Rothschildami, które na początku XXI wieku wzmocniono przez nowe małżeństwa dynastyczne. Goldsmithowie we współczesnej Anglii są aktywnymi uczestnikami ruchu ekologicznego, jednymi z założycieli Partii Zielonych, wspierają finansowo Partię Zielonych.
  W XX wieku przedstawiciele rodzin w Anglii zmienili nazwiska
  na Goldschmidt. Dzięki monografii E. Allfrey 2004,historia rodziny, jej genealogia jest lepiej znana niż genealogia innych żydowskich rodzin finansowych – monografia dostarcza danych o tysiącach przedstawicieli rodziny Goldschmidt.

  Lit.: Кто они такие. Капиталистический мир в 100 политических портретах: сборник / под ред. Г. Кирдецова. М., 1931; Allfrey A. The Goldschmidts. London, 2004; Emden P.H. The Brothers Goldsmid and the Financing of the Napoleonic Wars // Transactions of the Jewish Historical Society of England. London, 1935–1939. Vol. 14; Kirchholtes H. — D. Jüdische Privatbanken in Frankfurt am Main. Frankfurt am Main, 1989; Rottenberg D. Finding Our Fathers. A Guidebook to Jewish Genealogy. Baltimore, 1995; http://www.goldschmidt.tripod.com (genealogia rodziny Goldschmidt); http://www.sirjamesgoldsmith.com (strona sir Jamesa Goldsmitha); http://www.zacgoldsmith.com ( strona Franka Zachariasza Goldsmitha)

  Więcej na temat finansowych dynastii ( głównie żydowskich, aczkolwiek nie jedynie) patrz: A. W.Paczkałow” Finansowe Dynastie:Architekci Globalizmu” , WEKTORY, Wrocław 2021.

  https://www.wydawnictwowektory.pl/pl/p/Finansowe-dynastie-architekci-globalizmu-/232

  Polubienie

 3. Emilian58

  Rozwalanie zgodnej w zasadzie EuroAzji zaczęło się od tak zwanej rewolucji francuskiej. Przy okazji próba zniszczenia klasy królewsko-magnackiej, która się udała znacznie później jednak.
  Tragedia na całego zaczęła się w okolicach połowy XIX wieku. Prawdopodobnie była to wojna światowa, której wynikiem był jakiś kataklizm, który nazwali Małą Epoką Lodowcową. I wtedy zaczęło się przeformatowanie świata. Niszczono bez skrupułów ówczesną cywilizację ze szczególnym naciskiem na architekturę. Pożary „przypadkowe” wielkich miast były częstym widokiem.

  Wprowadzenie „rewolucji przemysłowej”, opartej na węglu a z czasem i na ropie, która w zasadzie polegała na „odkryciu” na nowo tego co już było, ale zasilane było inną energią. Dosyć szybko zorganizowano niepamięć i otumanienie populacji, która pozostała po wcześniejszym katakliźmie.

  Formatowanie intensywne populacji w zasadzie trwa do dziś za pomocną broni biologicznej jaką są tak zwane szczepionki. Świetnym pomocnikiem okazały się wszelkie tvdajnie i patopomagiery również w osobach cwelebrytów. Dla ciemnego luda największymi wyroczniami są obecnie tvdajnia i cwelebryci.
  Owszem, zrobili przerwę półwieczną na tak zwany oddech ale gdy ludzie coraz trafniej zaczęli dodawać kropki postanowili wszelkimi sposobami znowu świat dotychczasowy zniszczyć. A o głupocie ludzi świadczy to że psychopaci niszczą NAS na NASZ koszt! Przede wszystkim żydło poprzez swoją nieograniczoną pazerność zniszczyli finanse. I choć ci główni ustawiacze świata są obecnie bardzo bogaci i stać ich było na wyprodukowanie wielu natychmiastowych miliarderów-patopomagierów to za chwilę może się okazać że ich bogactwo zamienia się w makulaturę. I znowu zorganizują niepamięć aby populacja zapomniała o tym co jeszcze do niedawna mieliśmy. A gdy już nas znacznie zredukują a my dostaniemy amnezji to na nowo „odkryją” ropę i węgiel.

  A dzięki złodziejskiemu nagromadzeniu złota i innych bogactw, które chomikują w podziemnych norach znów rozkręcą bandyckie interesy. A za jakiś czas powtórka zbrodni.
  Co do Watykanu to przecież od dawna jeden z ustawiaczy świata, który ostatnio jest już tylko narzędziem w rękach psychopatów. Ludzie nie zdają sobie sprawy że aby zmienić świat wystarczy tylko 5 procent populacji! Ale do tego potrzeba determinacji i ofiar na które ludzkość nie chce być gotowa. Za to gotowa jest uwierzyć w każdy PIC jaki wymyśli ten parszywy system. Jak chociażby ostatnia PICpandemia i ochocze przyjmowanie śmiercionośnych podarków od big pharmy. A co najśmieszniejsze ta śmierć w strzykawce też jest na NASZ koszt! Być może jest jakaś nadzieja po słowach Chińczyka, który się spotkał z Putinem? Powiedział na pożegnanie : ZROBIMY COŚ CZEGO NIE BYŁO OD STU LAT. Czy chodzi o twarde przeciwstawienie się talmudycznym ustawiaczom świata i ich patopomagierom?

  Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.