„Zielony lis krąży wokół kurnika” – Suplement

 Bardzo ciekawy artykuł blogera @Wawel, skłonił mnie do przypomnienia niezwykle interesującej książki autorstwa rosyjskiego historyka Aleksandra W. Paczkałowa ” Finansowe dynastie: architekci globalizmu” ( wydanie rosyjskie Moskwa 2019polskie wydanie, w którym mam swój skromny udział jako tłumacz, wydawnictwo WEKTORY, Wrocław 2021).

 

 

We wspomnianej książce znajdziemy oczywiście fragmenty poświęcone rodzinie-rodzinom Goldschmith(Goldsmied), Goldsmidt( Goldsmith).

Co pisze A. W. Paczkałow:

 

” Goldsmith (Goldsmid), żydowscy bankierzy pochodzenia niemieckiego (byli związani z Norymbergą, Frankfurtem nad Menem i innymi miastami). Rodzina jest znana od XV wieku. Po pobycie w Holandii (głównie w Amsterdamie), w XVIII wieku przenieśli się do Anglii. Założycielem angielskiej dynastii finansistów był Aaron Goldsmith (1715-1782), stając w centrum londyńskich bankierów drugiej połowy XVIII wieku. Awans rodziny w City of London był związany z synami Aarona, Benjaminem (Beniaminem) (1755–1808) i Abrahamem (1756-1810) podczas wojen Anglii przeciwko rewolucyjnej Francji. W XVIII wieku Asher Goldsmith (1751-1822) wraz z Abrahamem Mokattą założyli firmę Mocatta & Goldsmid, specjalizującą się w dużych operacjach ze złotem i srebrem dla Banku Anglii (patrz artykuł „Mokatta”). Pod koniec XVIII – początku XIX wieku bracia Goldsmith byli w stanie, drogą zapewnienia rządowi angielskiemu
pożyczek, wyprzeć stare nieżydowskie domy bankowe londyńskiego City. W tym czasie bracia Goldsmith byli w stanie wejść do najbliższego kręgu rodziny królewskiej i wyższych sfer towarzyskich Anglii, brali aktywny udział w życiu społeczności żydowskiej w Londynie. Jednak w 1810 roku firma Goldsmithów, która stanowiła ostrą konkurencję dla bankierów londyńskich, zbankrutowała, a Abraham Goldsmith skończył życie przez samobójstwo. W pierwszej połowie XIX wieku. działali razem z żydowskimi bankierami Bischofsheimami, z którym się spokrewnili. W XIX wieku otrzymali tytuł baronetów, angażowali się w działalność polityczną. W XIX wieku działalność finansowa rodziny Goldsmith była również związana z Austrią i Belgią. Wśród przedstawicieli kolejnych pokoleń rodziny Goldsmithów finansistami byli (między innymi Isaac Lyon Goldsmith (1778–1859), wnuk Aarona Goldsmitha i inni). Isaac Lyon zgromadził duży kapitał na handlu metalami wartościowymi i na finansowaniu budowy kolei. Pod jego wpływem w 1833 roku Izba Gmin przyjęła ustawę o emancypacji Żydów, on odgrywał też wiodącą rolę w utworzeniu University of London, jako pierwszy z nieochrzczonych Żydów otrzymał dziedziczny tytuł baroneta. W drugiej połowie XX wieku rodzina Goldsmithów zajmowała się działalnością finansową głównie w Stanach Zjednoczonych, gdzie jej reprezentanci zajmowali kierownicze stanowiska w różnych bankach.
Wśród członków rodziny Goldsmith są naukowcy, wojskowi, , politycy, przywódcy ruchu syjonistycznego (jednakże niektórzy z członków rodziny jeszcze w XIX wieku przeszli z judaizmu na chrześcijaństwo). Goldsmithowie byli spokrewnieni w różnym czasie z rodzinami Mendelssohn-Bartholdi, Rothschildów, Heine, Baruchów, Loebów, Seligmanów, Sternów, Fouldów, Warburgów, Oppenheimów (zwłaszcza!) i innych finansistów żydowskich (małżeństwa między przedstawicielami różnych rodzin były niejednokrotnie zawierane). Obecnie członkowie rodziny Goldsmith mieszkają w wielu krajach, m.in. w Anglii, Francji, Belgii, Niemczech, USA, Izraelu.

Lit.: Пачкалов А.В.Династии еврейских финансистов в Лондоне в XVII–XX вв. // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. М., 2015. Вып. 2; Green T. Precious Heritage. Three Hundred Years of Mocatta and Goldsmid. London, 1984; Grunwald M.The Jews of Vienna. Vienna, 1936; Endelman T.M. The Jews of Britain, 1656 to 2000. Berkeley, 2002; Katz D.S.Jews in the History of England, 1485–1850. Oxford, 1994; Mosse W.E. The German-Jewish Economic Élite, 1820–1935. A Sociocultural Profile. New York, 1989; The Palgrave Dictionary of Anglo-Jewish History. London, 2011; Rottenberg D. Finding Our Fathers. A Guidebook to Jewish Genealogy. Baltimore, 1995; Temin P., Voth H. — J. Prometheus Shackled. Goldsmith Banks and England’s Financial Revolution after 1700. New York, 2013.”

i  dalej:

” 

Goldschmidt (Goldsmith), rodzina żydowskich finansistów (aszkenazi), w XIX wieku była znana jako jedna z najbogatszych europejskich rodzin. Najwcześniejsze informacje o rodzinie są związane z Frankfurtem nad Menem i odnoszą się do XIV wieku. Na początku XVII wieku członkowie rodziny zostali zmuszeni opuścić miasto. Wrócili do Frankfurtu nad Menem już w XVIII wieku. W XVII-XVIII wieku zaangażowali się w działalność finansową w Holandii. Rodzina Goldschmid była ściśle związana z żydowską rodziną bankowa Bischofsheim, z którą nawiązali więzi rodzinne i biznesowe (razem zarządzali bankiem Bischoffsheim, Goldschmidt & Cie w 1863 roku, który stał się częścią Banque de credit et de depot des Pays-Bas). Byli również spokrewnieni z Rothschildami, Khanami i innymi rodzinami żydowskich finansistów. Biznesowa działalność związana była z interesami niemieckiej arystokracji. Najbardziej znanymi bankierami w rodzinie byli: Chaim Salomon Goldschmidt (1772–1843), Benedict Chaim Goldschmidt (1798-1873, założyciel B.H. Goldschmidt bank), Leopold Benedict Goldschmidt (1830–1904), Adolf Goldschmidt (1838-1918), Maximilian von Goldschmidt-Rothschild (1843-1940) i in. Synowie Benedykta Chaima przenieśli działalność finansową rodziny z Frankfurtu nad Menem (Adolph Goldschmidt – do Londynu i Maximilian von Goldschmidt-Rothschild do Berlina).
W XX wieku rodzina Goldschmidt odeszła od aktywnego uczestnictwa w bankowości, ale zachowała znaczącą rolę w gospodarce i życiu politycznym w Europie, zwłaszcza w brytyjskim establishmencie.
Z najsłynniejszych postaci rodzinnych drugiej połowy XX – początek XXI wieku można wyróżnić finansistę, inwestora i polityka Sir Jamesa Goldsmitha (1933-1997), polityka i dziennikarza Franka Zachariasza Goldsmitha (ur.1975), finansistę i polityka Benjamina Jamesa Goldsmita (ur. 1980).
Do dziś Goldsmithowie zachowali w Anglii bliskie stosunki z Rothschildami, które na początku XXI wieku wzmocniono przez nowe małżeństwa dynastyczne. Goldsmithowie we współczesnej Anglii są aktywnymi uczestnikami ruchu ekologicznego, jednymi z założycieli Partii Zielonych, wspierają finansowo Partię Zielonych.
W XX wieku przedstawiciele rodzin w Anglii zmienili nazwiska
na Goldschmidt. Dzięki monografii E. Allfrey 2004,historia rodziny, jej genealogia jest lepiej znana niż genealogia innych żydowskich rodzin finansowych – monografia dostarcza danych o tysiącach przedstawicieli rodziny Goldschmidt.

Lit.: Кто они такие. Капиталистический мир в 100 политических портретах: сборник / под ред. Г. Кирдецова. М., 1931; Allfrey A. The Goldschmidts. London, 2004; Emden P.H. The Brothers Goldsmid and the Financing of the Napoleonic Wars // Transactions of the Jewish Historical Society of England. London, 1935–1939. Vol. 14; Kirchholtes H. — D. Jüdische Privatbanken in Frankfurt am Main. Frankfurt am Main, 1989; Rottenberg D. Finding Our Fathers. A Guidebook to Jewish Genealogy. Baltimore, 1995; http://www.goldschmidt.tripod.com (genealogia rodziny Goldschmidt); http://www.sirjamesgoldsmith.com (strona sir Jamesa Goldsmitha); http://www.zacgoldsmith.com ( strona Franka Zachariasza Goldsmitha)”

Wskazane przez blogera o nicku @Wawel przenikania się więzi rodzinnych i biznesowych w różnych, często – na pierwszy ogląd ” zdezorientowanego goja”- sprzecznych kontekstach ideowych, oddaje istotę i siłę żydowskiej oligarchii finansowo-politycznej. Dlatego korzystając z okazji przypominam cykl swoich artykułów opublikowanych w swoim czasie na Neon24:

 

https://wiernipolsce1.wordpress.com/2021/09/08/dynastie-zydowskich-finansistow/
https://wps.neon24.org/post/163491,dynastie-zydowskich-finansistow

https://wiernipolsce1.wordpress.com/2021/09/06/dynastie-finansowe-architekci-globalizmu-cz-1/
https://wps.neon24.org/post/163467,dynastie-finansowe-architekci-globalizmu-cz-1

https://wiernipolsce1.wordpress.com/2021/09/07/dynastie-finansowe-architekci-globalizmu-cz-2/
https://wps.neon24.org/post/163480,dynastie-finansowe-architekci-globalizmu-cz-2

https://wiernipolsce1.wordpress.com/2021/09/11/lichwiarstwo-zydzi-katolicy-i-protestanci-cz-1/
https://wps.neon24.org/post/163517,lichwiarstwo-zydzi-katolicy-i-protestanci-cz-1

https://wiernipolsce1.wordpress.com/2021/09/11/lichwiarstwo-zydzi-katolicy-i-protestanci-cz-2/
https://wps.neon24.org/post/163536,lichwiarstwo-zydzi-katolicy-i-protestanci-cz-2

 

15 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

15 responses to “„Zielony lis krąży wokół kurnika” – Suplement

 1. Piszą w żydowskim tygodniku „Polityka”:

  Obrót pieniądzem dłużnym istniał już w Babilonie (VI w. p.n.e.) koncentrował się w świątyniach, gdyż były one miejscami gwarantującymi bezpieczeństwo i wypłacalność. Także Żydzi zakładali własne banki, by utrzymać niezależność finansową.
  https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/1523347,1,historia-bankow-i-bankierow.read

  A więc gdzie są dzisiaj banki polskie, czeskie, niemieckie, portugalskie, …, etc.? Dlaczego te państwa nie chcą dbać o swoją finansową niezależność?

  Frankfurt nad Menem – dzisiaj znajduje się tu siedziba EBC – przypadek – ?

  Pierwszy żydowski bank w Niemczech powstał we Frankfurcie n/Menem w latach 1760. jako kantor finansowy Mayera Amschela Rothschilda w domu z czerwonym (Rot) szyldem (Schild) stąd Rotschild.

  Polubione przez 2 ludzi

  • M z N

   W podziemiach banku zostały złożone kości które zostały wydobyte z grobowca naziemnego podczas budowy tegoż banku i tamże zostały z honorami pochowane To bank mauzoleum piramida

   Polubienie

   • M z N

    Być może, to byly prochy z miejsca obok Grossmarkthalli czerwonego budynku który przetrwal bomardowania gdzie mieściła się siedziba ssmanów pillnującyvh Żydów zgromadzonych w piwnicach Grossmarkthali gdzie również przesluchiwano i zamordowanyh obok pogrzebano w miejscu gdzie stoi buynek EBZ, co nie jest dziwne.Faktem jest ,że podczas budowy EBZ miało miejsce tzw ekshumacja lub coś w tym rodzaju prochów z tego miejsca lub lub z tego co wiem to raczej dokłaadnie gdzie stoi budynek a gdzie pogrzebano pomordowanych może ziemi z piwnic hali gdzie trzymano przeznaczonych Żydow y Frankfurtu i okolic do deportacji .
    Złożono je lub coś tam w piwnicach EBZ był to specyficzny dzien podczas budowy EBZ ekshumacja i pogrzeb w jenycm nie byl to kamień wegielny a może kto tam wie może jedno z drugim lecz specyficzny kamien węgielny złożony w krypcie.
    Tak więc w glębi piwnic EBZ znajduje się cos w rodzaju krypty dla faraona/ ówPytanie , czy to dla może jeszcze zyjącego równiez , czy tez nieżyjącego lub wspólny.

    Polubienie

  • paziem

   Pierwszym bankiem żydowskim w Niemczech nie był bank Mayera A. Rothschilda. O ponad 100 lat wcześniej rozwinęła swoją działalność bankierską w krajach niemieckich rodzina Oppenheimer, której protoplastą był Samuel Oppenheimer.

   Oppenheimer- rodzina żydowskich finansistów. Założyciel – bankier nadworny Samuel Oppenheimer (1630-1703) z Heidelbergu, który zdobył znaczenie w Wiedniu przy cesarzu Świętego Cesarstwa Rzymskiego Leopoldzie I Habsburgu dzięki pobieraniu podatków oraz
   udzielaniu pożyczek w czasie wojny. Oppenheimerowie zastąpili Fuggerów jako finansiści Habsburgów. Według słów kanclerza Świętego Cesarstwa Rzymskiego, ten „dom bankowy rozkwitał nie tylko wśród kupców i osób zajmujących się wymiana pieniędzy, ale w całym świecie ”, i od tych wiedeńskich żydów zależało rozwiązywanie wszystkich najważniejszych spraw. Wszystkie ważne umowy o dostawach prowiantu i amunicji dla wojska były zawierane przez Samuela Oppenheimera. Samuel Oppenheimer nosił oficjalny tytuł nadwornego Żyda i przyciągnął pieniądze od innych Żydów, aby uratować Wiedeń przed Turkami.
   Pomimo wypędzenia Żydów z Wiednia w 1670 r., Samuel Oppenheimer nadal zajmował się finansami w Wiedniu, jednak przeciwko niemu zorganizowano sądowe procesy, obwiniając go o lichwiarstwo, które zmusiły bankiera do zarządzania finansami z więzienia. Dzięki uzyskanemu wpływowi Samuel Oppenheimer otrzymał przydomek Judenkaiser (cesarz żydowski). Pod koniec XVII wieku dług publiczny wobec Oppenheimera osiągnął ponad trzy miliony florenów, a na początku XVIII wieku. – sześć milion florenów. Śmierć Oppenheimera spowodowała ostry kryzys finansowy w Świętym Cesarstwie Rzymskim, cesarz odmówił zwrotu długów spadkobiercy Samuela, Immanuelowi Oppenheimer, a ten ostatni został zmuszony do ogłoszenia bankructwa.
   Jeden z synów Samuela Oppenheimera, Simon Wolff Oppenheimer, założył dom bankowy w Hanowerze. Jego działalność kontynuował Jacob Wolf Oppenheimer. W drugiej połowie XVIII wieku centrum interesów Oppenheimerów przeniosło się do Frankfurtu nad Menem. Działalność finansowa Oppenheimera w XVIII wieku była również powiązana z Amsterdamem, Pragą i innymi miastami europejskimi.
   Do rodziny Oppenheimer należał także Joseph ben Issachar Süskind (znany również jako Żyd Süss; 1698 lub 1699–1738), nadworny Żyd i doradca finansowy księcia Wirtembergii. Po nagłej śmierci księcia Wirtembergii Joseph Oppenheimer został aresztowany, oskarżony o defraudację dochodów państwa, pozbawiony całego majątku i powieszony (ciało wisielca było zabronione zdejmować przez sześć lat). Biografia Josepha Oppenheimera stała się podstawą powieści L. Feuchtwangera „Żyd Suess ” i innych dzieł sztuki.
   Rodzina Oppenheimer była spokrewniona z rodzinami żydowskich finansistów Wertheimer, Berends i Mendelssohn-Bartholdy. W domu bankowym Oppenheimer we Frankfurcie nad Menem rozpoczął działalność Mayer Amschel Rothschild, założyciel finansowej dynastii Rothschildów.
   Rodzina Oppenheimer (zwłaszcza Samuel Oppenheimer) przywiązywała dużą wagę do działalności filantropijnej, mającej na celu wspieranie Żydów i judaizmu (budowanie synagog i ich materialne wsparcie, przekazywanie okupów za uwięzionych Żydów itp.).

   Lit.: Зомбарт В. Буржуа. Евреи и хозяйственная жизнь. М., 2004; Grunwald M. The Jews of Vienna. Vienna, 1936; Kirchholtes H. — D. Jüdische Privatbanken in Frankfurt am Main. Frankfurt am Main, 1989; McCagg W.O. Jewish Wealth in Vienna, 1670–1918 // Jews in the Hungarian
   Economy, 1760–1945. Jerusalem, 1992; Stern S. The Court Jew. A Contribution to the History of the Period of Absolutism in Central Europe. New Brunswick, 1950; Tegel S. The Jew Süss. His Life and Afterlife in Legend, Literature and Film. London, 2011; http://www.loebtree.com/
   oppsam.html (genealogia Oppenheimerów)

   Powyższy tekst jest fragmentem książki A.W. Paczkałowa ” Finansowe dynastie: architekci globalizmu” , wyd. WEKTORY, Wrocław 2021. ss.153-154.

   Polubione przez 1 osoba

 2. Piskorz

  A kilka lat temu było w kraju około 400 bank. spółdzielczych /do
  sprawdzenia/. ps Nie pamiętam kiedy /ponad 25 lat temu/ jakiś rząd chciał te banki zlikwidować./wiem na 100%/.

  Polubienie

 3. Eskobar

  Kosiur – Guantanamo. Subito.
  __________________________________________

  Oto i komentarz debilnego syjonisty utrzymany we właściwym sobie języku miłości braci w wierze. A cóż innego mogą powiedzieć na słowa prawdy – ? – Osobiście nie gustuję w wierze koczowników.

  PS
  Kiepski nick sobie obrałeś, bo Eskobara 30 lat temu twoi ubili – ale z drugiej strony może to dobry omen.

  Polubienie

 4. Y.T.
  Forbidden Knowledge -History
  of the Khazar Empire –
  Lecture by Jack Otto.
  By; Jack Otto.

  Polubienie

 5. Jędrzej

  We Francji prawie wojna domowa.
  Płoną budynki administracji lokalnej i rządowej.

  Polubienie

 6. Janka

  ————ZDROWIE !!!!!!! Szlachetne zdrowie ………
  Za nerwowo żyjemy -polityka , banki,wojny etc. Zapodaję BEZCENNY materiał, z którym absolutnie musicie się bywalcy portalu zapoznać , wszystko ważne ale bez zdrowia , NIC NIE CIESZY i właściwie nie ma znaczenia.
  ————PRZERYWNIK !.

  Polubione przez 1 osoba

 7. Mirosław

  @Janka

  Szlachetne zdrowie,
  Nikt się nie dowie,
  Jako smakujesz,
  Aż się zepsujesz.

  Jan Kochanowski

  Polubienie

 8. Janka

  —— rosół leczy ! . Ja wychowana na rosołach , też potwierdzam ,że leczy, ale CO TO BYŁY ZA ROSOŁY !!! . Ostatni prawdziwy zjadłam kilka lat temu , moje kury i koguty Lis zjadł , gołębie Kingi, zżarła Kuna , która po dzień dzisiejszy bezczelnie mieszka w ich gołębniku ::)). Nie do wiary, że o rzeczach tak dla nas kiedyś zwyczajnych , opowiadam jak o zamierzchłej przeszłości.
  ——– SZLACHETNE ZDROWIE …………… mordują nas , na każdy możliwy sposób a my ??. Mama moja mówiła językiem zaprzeszłym , ja głupia uznawałam ją za skansen , a ona tak pięknie mówiła np. Wisznia , ależ oczywiście piprawiałam , na wiśnia ………moda …..ubrała nas w ANTY LUDZKOŚĆ ,przyzwoliliśmy na to , bo !!?? – BRAK WIEDZY uczynił z nas głupców.

  Polubienie

 9. w obecnej …antycywilizacji ” koszernej ZAKLAMANIE WE WSZYSTKICH DZIEDZINACH I POJECIACH JEST WIEKSZE !!! OD MILOSIERDZA:):) WSZYSTKICH BOGOW ABRAHAMOWYCH :):):)

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.