Komitet Wyborczy – konta bankowe

Dobrowolne wpłaty na Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna wpłacamy tylko na:

 

nazwa konta:  Fundusz Wyborczy partii Polska Patriotyczna

PKO Bank Polski S.A.

nr konta:

30 1020 3378 0000 1102 0342 9453

________________

 

Wpłaty na Fundusz Wyborczy partii Polska Patriotyczna

dopuszczalne są jedynie od osób fizycznych, obywateli polskich, mających stały adres zamieszkania na terenie Reczypospolitej Polskiej. Wysokość wpłat od jednej osoby nie może być w sumie wyższa niż 31500 zł. Sposób wpłaty: przelew.

Wpłaty mogą być dokonywane maksymalnie do dnia 21.10.2018 r.

 

_______________________________________

_______________

 Konto bankowe partii Polska Patriotyczna:

PKO Bank Polski S.A. 

nr konta:

14 1020 3378 0000 1302 0342 8091

służy do wpłat:

obowiązkowych składek członkowskich – minimum 5 zł miesięcznie (ze względu na koszt wpłaty zalecana opłata z góry za rok minimum 60 zł);

dobrowolnych wpłat członków i sympatyków partii zarówno z kraju, jak i z zagranicy, według uznania wpłacających;

wpłat organizacji i podmiotów gospodarczych krajowych i zagranicznych.

_____________________________
____________
.
Z wpłat na konto partii pokrywamy płatności bieżące : 1) czynsz, 2) podróże do Sądu Rejestrowego w Warszawie + opłaty sądowe.

Obecnie najpilniejsze wydatki to niezbędne koszty oszczędnej kampanii wyborczej !!!!!!

( strona internetowa, telefony, powielanie formularzy i koszty wysyłek, niezbędna ilość ulotek…, a gdy uda się zarejestrować kandydatów to klip wyborczy, plakaty i intensywna praca w internecie + spotkania na żywo, a więc i podróże, koszty sali itp.).

Opłat możemy dokonywać jedynie z konta Komitetu Wyborczego.

Środki muszą pochodzić od wpłat osób fizycznych, obywateli polskich stale zamieszkujących w RP.

Nie wolno dokonywać przelewów z konta partyjnego.

Prosimy o zrozumienie, aktywność i niestety  WPŁATY!!!

____________________

UWAGA!

Informujemy, że wszystkie dotychczasowe wpłaty dokonane na błędnie podane konto:
PKO Bank Polski S.A. 
94 1020 3378 0000 1202 0342 8737 
zostaną niezwłocznie zwrócone nadawcom z prośbą o ponowną wpłatę na wyżej podane konto Funduszu Wyborczego partii Polska Patriotyczna.
 
Pełnomocnik Wyborczy
KW Polska Patriotyczna
Paweł Ziemiński