„Żołnierz wyklęty”, Zachód przeklęty, przeklęta IIIŻydo-RP

z19701389Q,Zolnierze-wykleciBez historycznej wiedzy o II w. światowej, o jej rzeczywistych inspiratorach, o ich stosunku do Polski, nie będziemy w stanie zrozumieć naszego polskiego dramatu pt. „Żołnierze wyklęci”.

 

Za początek tego dramatu można uznać zamach na gen. W.Sikorskiego dokonany w 1943r. A istnieją poważne przesłanki, i nie tylko polityczne, żeby sprawstwo tego mordu przypisać stronie brytyjskiej. Likwidacja gen. Sikorskiego, premiera rządu i dowódcy wojsk polskich, miała kilka przyczyn.

 

Gen. W.Sikorski (socjalista – a więc oczywisty przeciwnik żydowskiego kapitalizmu) uważał, że naturalną drogą polskiej armii jest marsz na Berlin razem z Armią Czerwoną. Dawało to Polsce maksimum politycznych szans na powojenną suwerenność, bowiem rząd polski z premierem Sikorskim uznawany był zarówno przez Zachód jak i przez ZSRR, a także cieszył się poparciem większości polskiego społeczeństwa. Uniemożliwiało jednocześnie stworzenie żydowskich rządów po wojnie (w skład rządu Sikorskiego wchodzili m.in. przedstawiciele Stronnictwa Narodowego).

Fakt, że gen. Sikorski tępił w wojsku polskim przejawy antysemityzmu wynikał z politycznego racjonalizmu. Zdawał sobie sprawę, że polityka Zachodu jest w istocie dyktowana przez międzynarodową żydowską finansjerę świata anglosaskiego. Podobnie było w ZSRR, choć po udanych czystkach antyżydowskich w latach 1930. wśród najwyższych władz Żydzi odgrywali już nieco mniejszą rolę. A więc gen. Sikorski starał się unikać konfrontacji z wszechmocnym już wtedy światowym żydostwem.

Jednak żydowska polityka lub eufemistycznie: polityka Zachodu, nie przewidywała istnienia Państwa Polskiego po wojnie. Żydo-sanacyjny rząd RP w Londynie sprzeciwiał się przyłączeniu do Polski Ziem Odzyskanych, a żydo-bolszewia (tzw. stalinowcy, których dzieci są dzisiaj demokratyczną elitą IIIŻydo-RP) domagała się włączenia Polski do ZSRR jako kolejnej republiki rad.

 

Po zamordowaniu gen. W.Sikorskiego w 1943r., mógł więc gen.W.Anders (Żyd, internowany w mieszkaniu Ł.Berii, szefa NKWD) wyprowadzić wojsko polskie z ZSRR i podporządkować je dowództwu zachodnich aliantów. Zachód mógł wykorzystać Polaków jako mięso armatnie dla własnych celów militarnych i politycznych. A żydowski element, wyszkolony i uzbrojony przez ZSRR, zdezerterował z polskiej armii i stworzył podwaliny pod przyszłą armię Izraela.

Jednocześnie udało się Zachodowi zainicjować i wzmocnić podział w polskim społeczeństwie na sympatyków armii gen.Andersa oraz władz londyńskich, co przekładało się także na nieświadome prozachodnie sympatie i na przeciwników następnej armii wojska polskiego idącej z Armią Czerwoną oraz podbudować nienawiść do ZSRR (w 1943r. wypłynęła bowiem sprawa Katynia – oczywiście sprawstwo przypisano ZSRR i Rosjanom).

 

Na III Konferencji Gestapo – NKWD w Zakopanem 20.02.1940 r., w obecności agentów angielskich i amerykańskich, została „przyjęta do akceptującej wiadomości” przez mocarstwa zachodnie koncepcja wyniszczenia Narodu Polskiego poprzez fizyczną eksterminację polskich elit. To wtedy przyjęto program tzw. katyńskich mordów.
W 1956 i 1958 r. N. Chruszczow, Słowianin,  I-szy sekretarz KC KPZR usiłował wyjawić zbrodnie na Polakach dokonane przez żydo-bolszewizm. ”

Na podst. „Mord Katyński” – ks. Z.J. Peszkowski, S.Z. Zdrojewski (ks. Peszkowski był jeńcem obozu w Katyniu)

 

Po zakończeniu wojny z IIIRzeszą w 1945r. Zachód planował kolejną, tym razem z ZSRR. Do 1947r. żołnierze niemieccy w niewoli zachodnich aliantów byli utrzymywani w gotowości bojowej, ponieważ mieli stanowić zasadniczy trzon wojsk walczących z ZSRR.

 

W tym czasie polskie podziemie zbrojne, pozbawione przywództwa politycznego: a) po zamordowaniu gen. W.Sikorskiego, b) w rezultacie zakończenia wojny -, i nie uznające nowych władz PRL, otrzymywało wsparcie głównie polityczne i werbalne, ale także finansowe, z kół Zachodu oraz od pozostałości żydo-sanacyjnch władz londyńskich do trwania w zbrojnym oporze przeciw nowej władzy.
Opór ten miał miejsce na obszarze PRL i na dawnych terenach polskich zajętych przez ZSRR zgodnie z granicą na linii Bugu, czyli tzw. linii lorda Curzona, którą faktycznie wyznaczył w 1920r. urzędnik brytyjskiego MSZ, niejaki Lewis Namier (vel Ludwik Niemirowski), Żyd ze Lwowa.

2000px-Curzon_linia.svg

Mapka – Pamiętajmy, Zachód chętnie przystał na wschodnią granicę Polski według Żyda Namiera i twardo optował za zachodnią granicą z 1937r. (a ta jest do dzisiaj zapisana w niemieckiej konstytucji). Churchill domagał się od Polski dostaw zboża dla zniszczonych wojną Niemiec!

 

Destabilizacja w strefie kontrolowanej przez ZSRR, czyli w strefie wroga Zachodu, którego miano niebawem zaatakować, była korzystna dla Zachodu (dla USA i Wlk.Brytanii), a faktycznie dla polityki Międzynarodowego Żyda.
Po 1945r. wykorzystano więc polskie podziemie zbrojne całkowicie instrumentalnie, nie licząc się kompletnie z ofiarami po polskiej stronie, a raczej licząc na jak największą ich ilość.

Można tę politykę streścić tak oto: żydowska polityka Zachodu i żydo-sanacyjnych władz RP w Londynie pchała Polaków do z góry przegranej walki, a żydowskie władze PRL skutecznie likwidowały zbrojne podziemie. To samo robiły władze ZSRR, które z oczywistych powodów musiały realizować bezpieczeństwo wewnętrzne na obszarze swojego państwa. W takich żydowskich kleszczach „żołnierze wyklęci” byli z góry skazani na śmierć.

Niezależnie od realizacji planów wojny z ZSRR żydowska polityka Zachodu osiągała dwa cele: wykrwawiali się młodzi, zdeterminowani do walki o Polskę patrioci i jednocześnie rosła nienawiść do Rosji, do Rosjan i do władz w Polsce, które po 1956r. nie były już władzą żydowską – choć niestety, nie wyeliminowano żydostwa z całego obszaru polityki PRL.

W 1945r. mścił się na Polsce i Polakach brak narodowego przywództwa, wyeliminowanego najpierw żydo-sanacyjnym przewrotem majowym w 1926r., skutecznie eksterminowanego przez Niemców w czasie II w. światowej i przez żydowskie NKWD na obszarach okupowanych przez ZSRR.

Po 1945r. Polacy mieli już dosyć wojny, chcieli normalnie żyć, pracować. Zbiorowa mądrość Narodu dała o sobie znać już wcześniej, w 1944r. Już drugiego dnia powstania warszawskiego wywieszono w oknach białe flagi. Polacy nie chcieli ginąć za żydowską politykę Zachodu.

„Żołnierze wyklęci” – nieszczęśnicy pozbawieni – za sprawą Zachodu – polskiego przywództwa, trwali w bezsensownym, beznadziejnym, oporze, który niczego nie mógł już zmienić, przynosił tylko niepotrzebną śmierć.

Karty historii „żołnierzy wyklętych” mają nie tylko barwę białą, są niestety także i karty czarne.
„Żołnierze wyklęci” – oczywiście nie wszyscy – mają na sumieniu życie wielu Polaków, których zamordowali i ograbiali – musieli przecież zdobywać żywność i środki na prowadzenie walki. Ale zabijali także tych Polaków, którzy w nowej rzeczywistości, w rzeczywistości PRL, próbowali układać swoje życie – nie mogło być i nie było wtedy innej rzeczywistości.

I o tych naszych kartach historii pamiętać także musimy, bo to nasza historia – historia naszych błędów, porażek, dramatów i ciągłego braku polskiego, narodowego przywództwa.

 

Dzisiaj skrajni syjoniści dzierżący władzę w IIIŻydo-RP ustawiają na cokołach pomniki „żołnierzom wyklętym”, a zrzucają z cokołów pomniki żołnierzy Armii Czerwonej, którzy polegli na polskiej ziemi walcząc z naszym wspólnym wrogiem, z IIIRzeszą, z Niemcami, którzy z inspiracji Międzynarodowego Żyda i przez niego finansowani realizowali General Plan Ost, czyli plan zagłady Słowian – to była jedyna zaplanowana i realizowana eksterminacja.

Ci sami syjoniści wspierają oficjalnie wrogi Polakom reżim ukraińskich pogrobowców OUN-UPA, zapominając o ukraińskim ludobójstwie na Polakach, niszczą organizacje polskie i polonijne (B.Borusewicz na Litwie), usiłują wykorzystywać Polaków jako V kolumnę do obalania rządów na Białorusi.

Żydowski reżim IIIRP znów chce Polaków wykorzystać w identyczny sposób jak uczynił to Zachód w 1945r., w interesie światowego żydostwa, w jego imperialnych dążeniach do podboju Rosji.

 

Ideą „żołnierzy wyklętych” była walka o Polskę, o jej suwerenność. Podejmijmy tę ideę dzisiaj, oczyśćmy Polskę z jej zdrajców i wrogów – zlikwidujmy żydowski reżim IIIRP.

 

Dariusz Kosiur

71 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

71 responses to “„Żołnierz wyklęty”, Zachód przeklęty, przeklęta IIIŻydo-RP

 1. Korczma zawijamy

  Polubione przez 1 osoba

 2. Korczma zawijamy

  Polubione przez 1 osoba

  • Kapitalizm nigdy nie był i nie jest żydowski, gdyż żydowskim Wyznaniem Wiary była i jest Lichwa: KTO NIE MA SPERMY OD FAKIRA INDYJSKIEGO JEST NIEWOLNIKIEM A NIEWOLNIK MA MIEĆ OBCIĘTEGO PENISA.
   O jakiejś WSPÓLNEJ walce z Niemcami narodowej armii polskiej z Armią Czerwoną mowy być nie mogło, z czego zdawali sobie dobrze sprawę nie tylko Anders, ale i Sikorski ze Stalinem, zwłaszcza po nagłośnieniu przez Niemców KATYNIA, bo o wymordowaniu przez Sowietów 12 milionów Polaków na Syberii polskie elity polityczne wiedziały dawno. Gdy w USA zapytano Churchilla, czy prawda jest, że Bolszewicy wymordowali nie tylko 20 tysiące polskich oficerów, ale i 120 tysiące polskich żołnierzy? to wymamrotał po pijaku: BOLSZEWICY MOGĄ BYĆ OKRUTNI.
   Po KATYNIU Sikorski i Churchill wymogli na Roosevelcie wystawienie obligacji za 6 tysięcy mld $ ZŁOTYCH na IV front na Bałkanach pod dowództwem Marszałka Broz-Tito-Pindara.
   Sikorski zawiózł Pindara do Kairu żeby ten spisał numery obligacji, a potem do Tangeru. Z Tangeru Sikorski miał lecieć do Waszyngtonu toteż za sterami zasiadł pilot AMERYKAŃSKI Prchal, który zameldował się Po Polsku. Nie było jednak połączenia Tangeru z Gibraltarem więc Sikorski musiał zawieść Pindara na Gibraltar, aby ten mógł polecieć do Londynu, aby król wręczył mu buławę marszałkowską.
   Niemcy NAGRALI rozmowę Churchilla z Rooseveltem: MAJSKI PRZYWIÓZŁ Z MOSKWY SZTAB SIKORSKIEGO, KTÓRY MA LECIEĆ DO WASZYNGTONU. – ZARĄBAĆ!!!!! – CZYM? – TOPORAMI!!! SIEKIER WAM CHYBA NIE BRAKUJE! Z tej racji Niemcy wysłali na miejsce KATASTROFY komandosów włoskich, żeby POMOGLI komandosom angielskim RĄBAĆ Bolszewików. Ćwierć wieku temu ja domagałem się przesłuchania tych komandosów włoskich, z których większość jeszcze żyła.
   Anglicy Prawdziwego Sikorskiego dali Majskiemu, który zwiózł go do Moskwy a Polakom pokazali Sikorskiego PORĄBANEGO, i dopiero później przekazali trupa Sikorskiego z Moskwy, którego doskonale zachowaną MUMIĘ zniszczył Prezydent Wałęsa przez zainfekowanie grzybem.
   Stalin grał z Mountbattenem Mason-Mason-Mason, któremu chodziło o przechwycenie amerykańskich obligacji na IV front na Bałkanach. Świadczy o tym oddanie przez Niemców Mountbattenom obligacji amerykańskich za 2 tysiące mld $ ZŁOTYCH ze skarbca JUGOSŁOWIAŃSKIEGO na Obronę Australii przed sojuszem japońsko-chińskim: Mason-Mason-Mason.

   Polubienie

 3. „Zbiorowa mądrość Narodu dała o sobie znać już wcześniej, w 1944r. Już drugiego dnia powstania warszawskiego wywieszono w oknach białe flagi. Polacy nie chcieli ginąć za żydowską politykę Zachodu”

  Dokładnie tak!

  Powstanie warszawskie było perfidą antypolską intrygą żydo-sanacyjnego żondu RP w Londynie. Najpierw warszawską AK prawie że rozbrojono (tuż przed powstaniem z Warszawy do lasów wysłano masę broni i amunicji), po czy popchnięto młodych, gniewnych i naiwnych na rzeź. Likwidacja warszawskiej AK i rzeź 200 tys. Warszawiaków to także zasługa żydo-sanacyjnych londyńczyków.
  Tragiczne w naszej historii jest to, że zbyt często patriotyczni, ale niestety naiwni Polacy, dali zapędzać się pod nóż. Dlatego ten koszmarny kult tragicznych powstań i bohaterskich walk na straconych pozycjach należy demaskować. Nawet nie dlatego, że najczęściej Polaków pchali na rzeź obcy. Polska po prostu potrzebuje żywych Polaków, a nie bohaterów pchających się masowo do piachu.

  Polubione przez 2 ludzi

  • mars

   Typowy przyklad „logiki talmudycznej” autora komentarza polegajacy na zrzucaniu winy na polski rzad na uchodztwie w Londynie za wymordowanie 200 tysiecy ludnosci cywilnej Warszawy, zbrodni, ktorej w rzeczywistosci dokonali Niemcy i UPA-incy sluzacy w armii niemieckiej – m.inn. na tym polega metoda wybielania zbrodni niemieckich okresu II wojny swiatowej i Niemcy moga byc z tego dumni.

   Zgodnie z „logika talmudyczna” autora, wine za tragizm polskich powstan narodowych ponosza oczywiscie Polacy i znow widac, ze autor wybiela zbrodnie Rosji i Niemiec na Polakach.

   Podazajac dalej tropem „logiki talmudycznej” autora, naiwni Polacy tez dali sie „zapedzic pod noz” (okreslenie uzyte przez autora komentarza) Hitlerowi i Stalinowi, podczas gdy „tez Polacy” witali kwiatami okupantow Polski, a mimo tego spotkal ich podobny los.

   Stosujac zasade talmudyczna autora komentarza, Polacy powinni oddac Niemcom polskie ziemie, a sami sluzyc Niemcom za garnek zsiadlego mleka, albo przeniesc sie na Syberie, zeby nie rozlewac polskiej krwi.

   Mnie tylko zastanawia, dlaczego autor nie daje takich „madrych porad” Niemcom, zeby wyniesli sie z Niemiec i przeniesli sie do Rosji, a wtedy beda bezposrednimi sasiadami Rosjan, zamiast ciagle meczyc sie i napadac na Polske w pochodzie na wschod, tzw. „Drang nach Osten”.

   Polubienie

   • Witamy wybielacza pospolitych bandytów i rabusiów, zwanego marsem(rzymski bóg wojny), ciekawe kogo przyszedł zawojować…

    Polubienie

   • ANONIM z POLSKI

    Generalplan Ost został opracowany pod kierunkiem Heinricha Himmlera dopiero w roku 1941. Autorem jego był SS-Standartenführer Hans Ehlich. Dokument GPO został skopiowany w kilku egzemplarzach, które zniszczono po wojnie.

    Treść planu odtworzono na podstawie zeznań Ehlicha oraz ekspertyz m.in. dokumentu z 27 maja 1942 autorstwa Erharda Wetzela, oraz memoriału[8] SS-Oberführera, prof. Konrada Meyer-Hetlinga oraz innych dokumentów. Wynikało z nich także znaczne zwiększenie zainteresowania planem ze strony Niemców po rozpoczętej 22 czerwca 1941 agresji Niemiec na ZSRR.

    Niemcy i Japończycy przed II Wojną światową kierowali się planem wyeliminowania tzw. „żydowskiej władzy w Rosji”, czyli ZSRR. W ramach tego planu przewidywali realny sojusz z Polską. W „Mein Kampf”, który jest mi znany, Adolf Hitler nigdzie nie wspomniał ani słowem o jakiejkolwiek zagładzie Słowian, ani nawet innej nacji. Żydzi występowali tam jako roznosiciele komunizmu, zaś jedyny odwet jaki mieli wziąć Niemcy za upokorzenia po I Wojnie Światowej, miał być wzięty na Francji i Anglii.

    Docelowym planem Adolfa Hitlera i jego ludzi była zemsta na krajach zachodnich za poprzednią wojnę, oraz komunistycznego państwa ZSRR. Zbrodnicze plany wobec wybranych ludności słowiańskich zostały opracowane później, i to nie przez Führera, ale szefostwo SS, które wódz w ostateczności niepotrzebnie zaakceptował. Wynikła ona z faktu, że ludność Polski, Białorusi i Czechosłowacji nie była zainteresowana aktywną współpracą z Niemcami i Japonią przeciw ZSRR. Dlatego przeszli do tego wariantu. Dodam, że część narodów słowiańskich, tj. Chorwaci w ogóle nie podlegała żadnym programom prześladowania ze strony Niemiec, zaś germańscy Holendrzy również byli masowo prześladowani.na przełomie 1944 i 1945 roku, największe miasta holenderskie w tym czasie był przerzedzone. Skala tej polityki jest znacznie mniejsza niż na wschodzie, jednak musimy wziąć pod uwagę znacznie mniejszą populację Holandii wobec państw wschodnich.

    Także niemieckie gadki o rasach i germanach były zmienne w zależności od ich dotychczasowych interesów politycznych. Z resztą sami Niemcy wysyłani do osiedlania na wschód nie stanowili jakiejś elity narodowej, ale mniej wpływowe odpadki, co w kraju nie miały wiele do powiedzenia. Grube ryby i tak wolałby Alpy oraz Francję. Rząd Sanacyjny nie zgadzając się na układ z Japonią i Niemcami dał w tym momencie cała, o ile nie działał celowo aby chronić tyłki ich masońskich braci z zachodu.

    GPO nie był więc planem opracowanym od początków istnienia niemieckiego narodowego socjalizmu, ani żadnym marzeniem akwarelisty piszącego „Moją Walkę”, ale opracowanym przez część elity SS i GESTAPO założeniem politycznym wynikłym z zaistniałej sytuacji w jakiej znajdowali się Niemcy oraz Polacy, Czesi, Białorusini i Rosjanie. Generalnie Niemcy raczej marzyli o odwecie na bogatszych Angolach i Żabojadach, a nie na podbojach biedniejszych ziem wschodnich. Winić raczej należy za niego angloamerykanów, bo to oni nauczyli Niemców eugeniki, zaś Karl Marx opracował swoje teorie na ich ziemiach, a nie rosyjskich czy niemieckich.

    Obecnie GPO jest realizowany przez Stany Zjednoczone Ameryki wobec Rosji Władimira Putina. Niemcy, RFN, to tylko jedna z kolonii tego molocha realizująca wytyczne swojego pana.

    Polubienie

   • GPO to jedno a rzeczywistość to drugie, masowa eksterminacja Słowian, choćby Polaków, zaczęła się już od pierwszych dni wojny, rozstrzelania, wysiedlenia, aresztowania, obozy, itp., eksterminacja inteligencji Polskiej, choćby „Sonderaktion Krakau”. Potem doszły do tego eksterminacja ludności ZSRR na okupowanych przez Niemcy obszarach czy Jugosławii, w szczególności Serbów, rękami faszystów chorwackich/ustaszy, z których rąk ginęli nawet Chorwaci.
    Co do nienawiści niemieckich nazistów wobec Słowian, Hitler mianował, katolika Albrechta Niedźwiedzia, organizatora krucjaty połabskiej przeciwko Słowianom z 1147 roku, patronem NSDAP…

    Polubienie

   • Toronto

    re: Anonim z Polski,

    A czy slyszales o PLANIE PABSTA z czerwca 1939r zatwierdzonym przez A.Hitlera, ktory dotyczyl calkowitego zniszczenia Warszawy i wymordowania ludnosci stolicy, a na gruzach mialy powstac nowe osiedla dla „niemieckiej rasy panow” z Niemiec ?
    Dla „polskich podludzi” mialy byc wybudowane obok baraki i „polscy podludzie” mieli uslugiwac „niemieckiej rasie panow”.

    A czy slyszales o przemowieniu Hitlera do niemieckich generalow 22 sierpnia 1939r, ktory nakazal im…. MORDOWAC WSZYSTKICH POLAKOW BEZ LITOSCI, kobiety, mezczyn i dzieci polskiej rasy i jezyka ?

    W pierwszych miesiacach napasci niemieckiej na Polske w 1939r, Niemcy wymordowali 80 tysiecy polskiej inteligencji, zaczynajac od Wielkopolski, Pomorza, Slaska a pozniej na pozostalym obszarze podbitej i okupowanej Polski przez Niemcow.

    A.Hitler mowil jedno, a robil zupelnie co innego, czyli blefowal i gral na czas, bo chodzilo mu o jak najwieksze przygotowanie militarne armii niemieckiej do dzialan wojennych, a jednoczesnie uspokojenie opinii publicznej.
    Dlatego podsuwal Polsce swoja wersje planow odnosnie statusu Gdanska udajac, ze idzie na ugode, ze Polska i Niemcy beda mieli obopolne korzysci etc etc – ta gra dyplomatyczna prowadzona przez Hitlera i jego otoczenie to byl przyslowiowy „PIC NA WODE” i upewnienie opinii publicznej w Europie, ze nic nikomu nie grozi ze strony Niemiec i Hitlera.
    Dzialania wywiadow: angielskiego, francuskiego, polskiego etc oraz informacje pochodzace z prywatnych pamietnikow osob z otoczenia Hitlera, czyli rozmow i dzialan zakulisowych, o czym nie pisza zadne oficjalne media, potwierdzaja gre Hitlera z Polska, Anglia, Francja i opinia publiczna w Europie.

    Hitler juz wczesniej postanowil, ze Gdansk jest niemiecki i musi wrocic do Niemiec i caly czas narzekal, ze Traktat Wersalski z 1919r byl niesprawiedliwy i krzywdzacy dla Niemiec i postanowil to zmienic raz na zawsze, od czego nie bylo odwrotu.
    Wiec wszelkie opcje porozumien i gwarancji jakie Polska rzekomo mogla uzyskac od Niemiec, zeby uniknac wojny sa bez znaczenia, bo w umysle maniaka Hitlera powstal plan likwidacji wszytkich przeciwnosci, ktore staly na drodze do wielkosci Niemiec.

    W marcu 1938r Hitler dokonal aneksji Austrii, a w marcu 1939r aneksji Czechoslowacji i Klajpedy – w marcu tego samego roku rzad Polski oglosil mobilizacje i bardzo slusznie.

    Pod koniec kwietnia 1939r podczas przemowienia w Reichstagu A.Hitler zerwal polsko-niemiecki pakt o nieagresji z 1934r, dlatego, ze Polska czujac podstep Hitlera robila starania o zabezpieczenie sie sojuszem z Anglia i Francja.

    W odpowiedzi na przemowienie Hitlera w Reichstagu, na poczatku maja 1939r minister MSZ J.Beck podczas przemowienia w sejmie rozwial watpliwosci co do pokojowego nastawienia Hitlera do Polski i kategorycznie odmowil oddania Niemcom Gdanska i budowy korytarza niemieckiego przez Pomorze i postapil slusznie z polskiego i historycznego punktu widzenia, poniewaz Gdansk to polskie miasto, tak samo jak Szczecin i Wroclaw.

    https://wiernipolsce1.wordpress.com/2016/03/03/zolnierz-wyklety-zachod-przeklety-przekleta-iiizydo-rp/comment-page-1/#comment-10391

    Polubienie

 4. Korczma zawijamy

  Nie jestem w stanie sobie tego przypomnieć , ale bodajże mason Churchill planował atak byłego Werhmachtu plus oczywiście wojsko polskie podporządkowane rządowi londyńskiemu na ZSRR . Moze ktoś szerzej napisze . Pan Opolczyk może ?

  Polubienie

  • Były jeszcze rozmaite próby zamachów na Hitlera, które się nie powiodły, zachód z pewnością był zamieszany w niektóre, nie wiadomo w jakim stopniu zachód chciał odzyskać kontrolę nad Niemcami. Podejrzewam że była plan likwidacji Hitlera, który się zerwał z paska, po czym zachód miał podpisać z Niemcami separatystyczny pokój lub rozejm a siły niemieckie z frontów zachodniego i południowego miały zostać w całości przekierowane na front wschodni do zatrzymania Armii Czerwonej na linii Wisły i odrzucenia jej na linię Bugu przynajmniej, gdzie wzajemnie miały się wykrwawić w walce. „Alianci” mieli udzielić Niemcom otwarcie lub potajemnie pomocy. Gdyby ten plan zachodu się powiódł, los ziem polskich i narodu polskiego byłby jeszcze tragiczniejszy, została by tu bowiem pustynia pokryta gruzem i trupami. Tak więc w interesie Polaków a także Rosjan było aby Hitler przeżył i nadal prowadził szaleńczą i zgubną dla siebie i Niemiec wojnę na dwóch frontach.

   Polubienie

   • mars

    Slowniczek wyrazow „ichnich”:
    „rozmaite proby” (teatralne, filmowe, poprzeczne, podluzne, kanciaste, etc) ,
    „zachod z pewnoscia byl” (nie na 100%) ,
    „nie wiadomo w jakim stopniu” (sprawa domyslna)
    „chcial” (ochota, kaprys)
    „podejrzewam” (nic pewnego),
    „mial” (pyl weglowy),
    „przynajmniej” (conajmniej, minimum)
    „mialy sie” (przypuszczenie, nic pewnego)
    „mieli” (mlynek, mlyn, mlynarz, krowa jezorem)
    „bylby jeszcze tragiczniejszy” (przypuszczenie, nic pewnego)

    Polubienie

   • Zapluty karzeł reakcji, określenie jakże trafne i pasujące do marsa…

    Polubienie

  • Korczma zawijamy

   Dzięki przemex za wpis . Autobahn kuta…… spierd…

   Polubienie

 5. hubal

  General Plan Ost,plan zagłady Słowian – to była jedyna zaplanowana i realizowana eksterminacja.
  Wszystko wskazuje na to, że MŻ szykuje część drugą GPO.

  Polubienie

  • mars

   Niemiecki „Generalplan Ost” nie byl jedyna zaprogramowana eksterminacja.
   O wiele wczesniej, bo w 1848r niemiecki zyd K.Marks zaplanowal eksterminacje „burzuazji” m.inn. rosyjskiej, polskiej etc, co nastepnie kontynuowali kolejni zydzi: Lenin, Rufin aka „Dzierzynski”, Stalin i jego pomagierzy.
   „MŻ” juz eksterminuje gojow poprzez szczepionki, GMO, stwarzanie trudnych warunkow materialnych w panstwach i narodach, poprzez mieszanie ras w krajach bialej Europy, wywolywanie epidemii, wprowadzanie prawa do eutanazji i aborcji.

   Polubione przez 1 osoba

 6. Korczma zawijamy

  Polubione przez 1 osoba

 7. Korczma zawijamy

  Głosujta z Podlasia na nią , bo to pikna kobitka jest . Ma piękne zuby a Jarek mlaskacz jakby byl młodszy pewnie jakiś związek z tego byłby , ale to juz stary pryk , więc nie dla niego takie kobitki . Jakieś 10 lat temu Żydy próbowały go swatać , że Szczypińską , cóz nic z tego nie wyszło .

  Polubienie

 8. Korczma – zacznijny od tego, że zniszczenie łapami Hitlera ZSRR było pierwotnym i głównym celem Ii wojny. Po to bandyci wypromowali Hitlera i po to go zbroili, aby jego rękami zniszczyć ZSRR. Znali z Mein Kampf jego plany niemieckiego Lebensraumu po Ural. I dlatego już na długo przed wojną postanowili Polskę wydać Hitlerowi na pożarcie, aby z terenu podbitej Polski uderzył następnie na ZSRR. Ich rachuby były takie – Hitler uderza na Polskę, dozbraja się i rusza dalej na wschód – na ZSRR. Tam wykrwawia się Wehmacht i Armia Czerwona gdzieś pod Kaukazem, na Uralu i nad Wołgą i wtedy bandyci ruszają od zachodu i zajmują Eurazję po Władywostok. Nie przewidzieli tego, że Hitler po ataku na Polskę najpierw uderzy na zachód. I gdy on podbił Francję i próbował inwazji na wyspy Rothschilda, musieli zmienić plany. Niemniej zniszczenie ZSRR było dla bandytów priorytetem. Plany ponownego ataka na ZSRR fakrycznie istniały, ale bandyci mieli kilka problemów:

  – żołnierze Wehrmachtu trzymani w niewoli przez „aliantów”, po batach jakie dostali od ZSRR (zwłaszcza ci co przeżyli choć jedną zimę na froncie wschodnim) woleli zginąć w obozie jenieckim niż iść ponownie na „front wschodni”. Tym zdemoralizowanym wojskiem, nawet wspomaganym przez polskie wojsko na zachodzie rozpoczynać wojny nie było sensu. Ich by trzeba było na siłę, pod karabinami pchać na wschodni front.

  – Niemcy i Europa zachodnia same były zniszczone wojną. Duża część europejskich terenów ZSSR wprawdzie też, ale na Uralu Stalin posiadał już w tym czasie kompleks potężnych zakładów przemysłowych, w tym zbrojeniowych i był lepiej przygotowany do ewentualnej kolejnej wojny niż zachód. Aby prowadzić wojnę z ZSRR konieczne było najpierw jako takie odbudowanie gospodarki i infrastruktury.

  – Całkowicie przeciwna kolejnej wojnie była nadal trochę jeszcze licząca się wtedy zachodnia tzw. „opinia publiczna”. Ludzie mieli po prostu dość koszmaru wojny i nie chcieli kolejnej. To samo dotyczy USraelitów – ich kraj stracił 300 tys. żołnierzy na wojnie i ogromna większość mieszkańców USraela nie chciała żadnej kolejnej, zwłaszcza tak ogromnej wojny.

  – Próbowano natomiast (pisał o tym Dariusz Kosiur) destabilizować ZSRR i cały Blok Wschodni m. in. właśnie „wyklętymi”. Wspierano także ukraińskie bandy, które po wojnie nadal jeszcze grasowały we wschodniej Polsce i na Ukrainie. A nawet częściowo chyba i na Białorusi.

  – Bandycki zachód propagandowo czynił przygotowania do kolejnej wojny przeciwko ZSRR nagłaśniając rzekome zagrożenie ze strony komunizmu dla tzw. „wolnego świata”. I kto wie, czy zamiast wojny w Korei (bandyckiej agresji Usraela na to azjatyckie państewko) nie mielibyśmy III wojny światowej, gdyby ZSRR w międzyczasie w 1949 roku nie skonstruował własnej bomby atomowej. To właśnie posiadanie przez ZSRR broni atomowej ostudziło zamiary bandytów z zachodu odnośnie kolejnej wojny. Zamiast tego podjęli „długi marsz” – rozbijanie Bloku Wschodniego propagandowo i przez żydowską opozycję oraz żydowskie wtyki we władzach. Pomagał w tym wydatnie kościół.

  Co do Churchilla – ważniejsze niż to, że był masonem było to, że był marionetką Rothschilda.

  Jeszcze jedna uwaga odnośnie zamachu na gen. Sikorskiego (jedynej jasnej postaci wśród antypolskiej zbieraniny londyńskiej) i powstania warszawskiego. Łączy je demoniczna postać Józefa Retingera. Był on wtajemniczony w zamach na gen. Sikorskiego i dlatego ten jeden jedyny raz nie towarzyszł mu w jego „ostatnim locie”. I to on, szara eminencja Londynu, stał za wybuchem powstania warszawskiego. Po wojnie ten parch, niedoszły pokojowy noblista, zrobił wielką karierę – był założycielem i sekretarzem Grupy Bilderberga i jednym z „ojców założycieli” żydo-banksterskiej jewrounii.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Retinger

  Aż dziw, że w III żydopospolitej jest tak mało znany i że nie jest czczony jako jeden z największych „Polaków”.

  Polubione przez 1 osoba

  • Korczma zawijamy

   Serdecznie dziekuje za odpowiedz . Teraz już mam pełną jasność . Na Opolczyka i Przemexa zawsze można liczyć ,
   Pytałem bo wiele lat temu natknąłem się na ten materiał w jakims pejsatym pismie historycznym . Troche ich jest . Autor tam strasznie ubolewał ,że nie doszło do uderzenia na ZSRR . Calą winą obwinił Churchilla , a może nawet nie tyle jego co USRAEL i doradców Churchilla no i strasznie płakał ,ze do próby uderzenia na ZSRR nie doszło . Z drugiej jednak strony napisał ,ze szanse były małe na powodzenie i przytoczył niemal takie same powody jak ty Opolczyku . Dzięki jeszcze raz.

   Polubienie

  • „destabilizować ZSRR i cały Blok Wschodni m. in. właśnie „wyklętymi”” – tak, gdzieś obiło mi się o oczy i uszy że ledwo stworzona CIA, prowadziła operację wspomagania „podziemia antykomunistycznego” w Polsce. „Wyklęci” byli tak naprawdę dla bloku wschodniego, tym czym choćby dla obecnej Syrii, atakowanej przez zachód jest ISIS, nawet po jego pokonaniu jeszcze długo Syria będzie nękana przez te bandy, liczne zamachy, ataki na ludność cywilną, grabieże, itp., będą normą przez długie lata. Sądzę że zachód będzie nadal po cichu tych szaleńców wspomagał aby Syria nie mogła powrócić do normalności.

   Polubienie

   • Korczma zawijamy

    Opolczyku jedno mnie zastanawia :
    Piszesz – atak np w 1940 roku z terenu Polski Armii niemieckiej na ZSRR . Gównożydy czekają na wykrwawienie się jak piszesz Werhmachtu i Krasnej Armii i potem uderzają z Zachodu .Pięknie , ale :
    W 1940 roku Krasna Armia to kiła i mogiła wyjebana czystkami . Hitler uderza i rozwala ja błyskawicznie . Werhmacht podbudowany moralnie . Gdzie tu by było wykrwawienie się Niemców? i w tej sytuacji miałby nastąpić atak z Zachodu na niby osłabiony Werhmacht ?
    Opolczyku może głupie pytanie:
    syjonista o nicku Toronto publikuje na forum Maciejczyka info ,że jesteś niemieckim Żydem i nawet dał tam twoje zdjęcie . O co tu chodzi ?

    Polubienie

  • kempes

   tylko ze hitler ze swego punktu widzenia zrobil calkiem logicznie. przeciez wiedzial ze polska dotrzymalaby swoich zobowiazan. dlatego na nia pierwsze uderzyl. to dotyczy sytuacji przed podbojem polski . teraz kolejna sytuacja. polska jest juz pokonana i zajeta. wtedy… Z ANGLIA I FRANCJA HITLER MA -STAN WOJNY. A Z ZSRR MA SOJUSZ. wymuszony ale ma . potrzebuje surowcow – zwłaszcza paliwa do prowadzenia wojny . zachod odrzuca pokoj z hitlerem- po pokonaniu polski. to przeciez… WYSTARCZY LOGIKA kto madry bedzie szukal sobie nowego wroga jak.. niepokonany jest jeszcze stary. ??/ dlatego hitler uderzyl na zachod wlasnie.

   Polubienie

  • mars

   Cytat:
   „Korczma – zacznijny od tego, że zniszczenie łapami Hitlera ZSRR było pierwotnym i głównym celem Ii wojny. Po to bandyci wypromowali Hitlera i po to go zbroili, aby jego rękami zniszczyć ZSRR. Znali z Mein Kampf jego plany niemieckiego Lebensraumu po Ural. I dlatego już na długo przed wojną postanowili Polskę wydać Hitlerowi na pożarcie, aby z terenu podbitej Polski uderzył następnie na ZSRR. Ich rachuby były takie – Hitler uderza na Polskę, dozbraja się i rusza dalej na wschód – na ZSRR. Tam wykrwawia się Wehmacht i Armia Czerwona gdzieś pod Kaukazem, na Uralu i nad Wołgą i wtedy bandyci ruszają od zachodu i zajmują Eurazję po Władywostok. Nie przewidzieli tego, że Hitler po ataku na Polskę najpierw uderzy na zachód. I gdy on podbił Francję i próbował inwazji na wyspy Rothschilda, musieli zmienić plany. Niemniej zniszczenie ZSRR było dla bandytów priorytetem.”

   KOMENTARZ
   Informacja zawarta w cytacie to przyslowiowe „Pierdolenie kotka za pomoca mlotka”.
   Bandytyzm Rosji wobec Polski czego dowodem jest okupacja przez Rosje Kresow wschodnich Rzeczpospolitej od czasu I-go rozbioru Polski w 1772r, niczym nie roznil sie od bandytyzmu ZSRR kierowanego przez ZYDO-BOLSZWIKOW, ktorzy juz w 1919r dokonali napasci zbrojnej na odradzajaca sie Polske po 123 latach zaborow i niewoli, i ogromnie zniszczonej przez dzialania wojenne I-szej wojny swiatowej.
   Celem zydo-bolszewikow bylo zaprowadzenie komunizmu w Rosji, skad planowany byl rozlew komunizmu na cala Europe – poprzez komunizm, swiatowe zydostwo dazylo do zapanowania nad innymi panstwami i narodami.

   W 1922r w Rapallo, Niemcy zawarly oficjalnie uklad o wspolpracy gospodarczej z zydo-bolszewickim ZSRR, a w kilka miesiecy pozniej tajny uklad wojskowy i od tej pory zaczely sie zaciesniac stosunki niemiecko-bolszewickie – zydobolszewicy: Lenin i Stalin pomagali Niemcom wyrwac sie ze zobowiazan Traktatu Wersalskiego (zawarty w 1919r) co odbylo sie za cicha aprobata Anglii; jednym z punktow traktatu bylo wyplacenie Polsce odszkodowan wojennych przez Niemcy, ktorych Polska nigdy nie otrzymala.

   Po dojsciu Hitlera do wladzy w 1933r rozpoczela sie masowa militaryzacja Niemiec za pieniadze zydowskich bankierow z USA, Niemiec i Anglii.
   ZSRR dostarczala surowcow naturalnych do rozbudowy gospodarczej i militarnej Niemiec, a nowa niemiecka bron byla testowana na poligonach w ZSRR i Niemcy rowniez budowali w ZSRR fabryki broni i amunicji.
   Powyzsze przyklady swiadcza, ze panowaly dobre stosunki miedzy hitlerowskimi Niemcami, a zydobolszewickim ZSRR.

   Hitler podpisal takze tajny uklad z Syjonistami w 1933r, ktory dotyczyl szkolenia zydowskich terrorystow w Niemczech i ich przerzutu do Palestyny do walki z Arabami oraz dotyczyl przesiedlenia niemieckich zydow do Palestyny, bo celem Syjnistow bylo utworzenie panstwa zydowskiego w Palestynie, ktora byla pod kontrola Anglii.

   W 1913r powstal Bank Rezerw Federalnych (FRB) w USA, ktory kontrolowal finanse panstwa – finanse Anglii byly rowniez kontrolowane przez banki zydowskie, podobnie jak w pozostalych krajach Europy zachodniej (Niemcy, Francja, Wlochy i Austria) i byla to grupa bankow rodziny Rothschilda.

   Powyzsze przyklady dowodza, ze od czasu I-go swiatowego zjazdu Syjonistow w Bazylei (Szwajcaria) w 1897r nastapil ciag zaprogramowanych wydarzen przez swiatowe syjonistyczne kola przywodcze i takim namacalnym dowodem sa PROTOKOLY opublikowane przez Nilusa w 1901r – Nilus planowal wydac druga wersje Protokolow w pelni udokumentowana, ale wybuch rewolucji w 1917r, aresztowanie Nilusa i zniszczenie materialow przygotowanych do druku przez zydo-bolszewikow uniemozliwilo drugie wydanie.
   W zwiazku z tym A.Hitler byl tylko pionkiem w zydowskiej grze (*** wyjasnienie ponizej), a zarazem szalencem, ktoremu marzyl sie podboj panstw Europy srodkowo-wschodniej w celu powiekszenia przestrzeni zyciowej „niemieckiej rasy panow” (niemiecka polityka DRANG NACH OSTEN rozpoczela sie ponad 1000 lat temu i nadal trwa i Polacy nie powinni dac sie uspic bajkami o „dobrych Niemcach”) i m.inn. Polacy mieli spelniac role niewolnikow, jako „podludzie” i dowodzi tego tajny pakt Hitlera i Stalina z 23 sierpnia 1939r dotyczacy IV-go rozbioru Polski (pakt Hitlera i Stalina byl dowodem zdrady Japonii).
   Dopiero nastepnym etapem Hitlera mial byc podboj calej Europy i swiata, i dlatego trwaly badania w Niemczech nad wynalezieniem tajnej broni, ktora dalaby Hitlerowi przewage nad innymi panstwami.

   Wyjasnienie (***)
   Kto zna historie zmijowego plemienia i dzieci diabla (zydostwa) w Europie ten zrozumie co napisalem, poniewaz istnieja setki dowodow na to, ze ZYDOSTWO kontrolowalo finanse i polityke panstw i narodow Europy na przestrzeni ostatnich 2000 lat i poswiadczaja to znani i slawni ludzie w Europie i na calym swiecie, poczawszy od Cycerona, Diodora i Tacyta, a skonczywszy na wspolczesnych historykach i ludziach dobrej woli, ktorzy sluza prawdzie.
   Swiatlo na zakulisowe dzialania MIEDZYNARODOWEGO ZYDOSTWA w XX wieku rzuca m.inn. amerykanski biznesman zydowskiego pochodzenia B.Freedman (przeszedl na chrzescijanstwo), ktory obracal sie w kregach politycznych prezydenta USA F.D.Rosevelta – vide jego przemowienie z 1961r na YOUTUBE

   O zydowskim planie podboju swiata i zaprowadzeniu „JWO” (Jew World Order – zydowskiego porzadku swiata) znanego oficjalnie jako „NWO” (New World Order – nowy porzadek swiata) jest informacja w TALMUDZIE – Sanhedrin 90a:
   „Those who read the New Testament („uncanonical books”) will have no portion in the world to come”.
   Biorac pod uwage powstanie biblii katolickiej w IV wieku i ostatnie weneckie wydanie talmudu babilonskiego z poprawkami, pochodzace z poczatkow XVI wieku, to plan zydowskiego podboju swiata powstal miedzy IV-tym, a poczatkiem XVI-tego wieku.
   Oprocz tego talmud zawiera wiele innych przykladow wymierzonych przeciw chrzescijanstwu i nie-zydom (gojom, czyli bydlu).
   Istnieja wiec 4 zrodla informacji (talmud, swiatowy zjazd syjonistow w Bazylei, Protokoly i przemowienie B.Freedmana) , ktore potwierdzaja dazenia zydow do zaprowadzenia zydowskiego porzadku swiata, bo taki jest wynik koncowy gry prowadzonej przez zydostwo.
   I jak pisze Berman w swoim referacie z 1945r, ZWIAZEK RADZIECKI JEST WIELKIM PRZYJACIELEM ZYDOW oraz ZYDZI SA PO OBYDWU STRONACH BARYKADY (amerykanskiej i sowieckiej) i kontroluja wydarzenia na swiecie – to jest 5-te zrodlo informacji o kontrolowaniu swiata przez zydostwo.

   Na zakonczenie dodam, ze oszusci i klamcy historyczni probuja wybielic MIEDZYNARODOWE ZYDOSTWO i zrzucic wine na tzw. „zachod” za wywolanie II wojny swiatowej oraz probuja wybielic zydo-bolszewickie ZSRR i rowniez zrzucic wine na „zachod” za zbrodnie popelnione przez zydo-bolszewickie ZSRR nie tylko na zolnierzach polskiego podziemia niepodleglosciowego, ale rowniez na Rosjanach, Bialorusinach etc – ofiara zydo-bolszewickiego sytemu totalitarnego padlo okolo 60 milionow ofiar i tylko komunistyczne Chiny przewyzszaja ZSRR w ilosci popelnionych zbrodni, ktore wyniosly okolo 70 milionow ofiar – w Chinach tez dzialali zydowscy rewolucjonisci.

   Propaganda komunistyczna okresu PRL tez glosila, ze Zwiazek Radziecki (ZSRR) jest przyjacielem Polski i Polakow, a po cichu i z pomoca ZSRR mordowali najbardziej patriotyczna czesc narodu polskiego i okradali materialnie Polske.
   Od 1945r na polecenie Stalina, ZSRR wywiozl z Polski ZA DARMO ponad 23 tysiace wagonow kolejowych pelnych POLSKICH DOBR MATERIALNYCH ZRABOWANYCH POLSCE, z czego wrocilo do Polski po wojnie niewiele ponad 6 tysiecy pustych wagonow kolejowych.
   Bolszewicka dzicz rabowala doslownie wszystko co przedstawialo jakakolwiek wartosc.
   Po wojnie, pod kontrola NKWD i UB wydobywana byla ruda uranowa w Karkonoszach i przerabiana na czysty uran – ZSRR wywiozl za darmo 20 ton czystego uranu z Polski, ktory posluzyl do budowy sowieckiej bomby atomowej.
   Do wydobywania rudy uranu zostali uzyci skazani przez NKWD i UB zolnierze polskiego podziemia niepodleglosciowego, ktorzy szybko umierali z powodu napromieniowania i ciezkich warunkow pracy.

   J.Stalin „uratowal” prawie 2 miliony Polakow z Kresow wschodnich przed „niedobrym zachodem” w czasie przeprowadzania CZYSTKI ETNICZNEJ (koniec stycznia 1940r) na okupowanych ziemiach Polski przez armie czerwona po 17 wrzesnia 1939r. A ze Polacy nie wytrzymali mrozow, glodu i chorob podczas jazdy w bydlecych wagonach w okresie zimowym przez kilkanascie tygodni w glab Syberii to wina Polakow – Polacy tez sa „sobie winni”, ze umierali w sowieckich lagrach (obozach koncentracyjnych pracy przymusowej) z glodu i wycienczenia i w kopalniach uranu na Magadanie (w strefie kola podbiegunowego).
   Kazdy ZYD, ktoremu nie jest obca „logika talmudyczna” bedzie zrzucal wine na innych, ale nigdy na zydow lub na Niemcow ( w wielu przypadkach zydowskie i niemieckie interesy sa zbiezne) – vide autor „opolczyk”, ktory ani razu nie uzyl w swoim powyzszym komentarzu wyrazu NIEMIEC lub ZYD, tylko nazwy zastepcze, jak: „zachod”, „wehrmacht” etc i takimi „neologizmami” karmieni sa Polacy, co rowniez zauwazyl historyk L.Zebrowski, czego przykladem sa wyrazy: „nazisci” (nie mowi sie o odpowiedzialnosci Niemcow i Niemiec za rozpetanie II w.s. i zbrodniach na Polakach), „polskie obozy koncentracyjne” (bo byly w Polsce), „polscy faszysci” ( bo bronia polskiej racji stanu) etc.

   UWAGA:
   Jesli ktos lubi komentarz „opolczyka” to nie bedzie lubial mojego komentarza, poniewaz ja demaskuje logike talmudyczna „opolczyka” i nazywam rzeczy po imieniu, tak jak bylo i jest.

   Polubione przez 1 osoba

   • Korczma zawijamy

    Opolczyku jedno mnie zastanawia :
    Piszesz – atak np w 1940 roku z terenu Polski Armii niemieckiej na ZSRR . Gównożydy czekają na wykrwawienie się jak piszesz Werhmachtu i Krasnej Armii i potem uderzają z Zachodu .Pięknie , ale :
    W 1940 roku Krasna Armia to kiła i mogiła wyjebana czystkami . Hitler uderza i rozwala ja błyskawicznie . Werhmacht podbudowany moralnie . Gdzie tu by było wykrwawienie się Niemców? i w tej sytuacji miałby nastąpić atak z Zachodu na niby osłabiony Werhmacht ?
    Opolczyku może głupie pytanie:
    syjonista o nicku Toronto publikuje na forum Maciejczyka info ,że jesteś niemieckim Żydem i nawet dał tam twoje zdjęcie . O co tu chodzi ?

    Polubienie

   • Swar

    mars

    W temacie „Niech żyje „wolna i demokratyczna” III Rzydopospolita Polska – ojczyzna „wyklętych” milionów Polaków…” podałem przykład działan Brygady Świętokrzyskiej NSZ, ktore przeczą tezom „opolczyka” o naiwnych Wyklętych i ich samobójczym patriotyzmie (nie jestem zwolennikiem takiego patriotyzmu), czy jakiemus bezkrytycznemu oddaniu „Londynowi”. Czytelnikom polecam tekst „Leszek Żebrowski o Brygadzie Świętokrzyskiej NSZ oraz filmie „Pokłosie”” na blogpre ss.pl/n ode/15152 (połączyc).

    Polubienie

   • prawda wyzwala czlowieka

    Czesc Swar,
    L.Zebrowski jest uczciwym historykiem i odklamuje klamstwa historyczne jakie byly i sa wpajane Polakom na przestrzeni ostatnich 70-lat.
    Strona WPS jest prowadzona przez POLSZEWIKOW (odmiana polskiego bolszewika) i gloryfikuje lewakow okresu PRL i post-PRL, a nawet bylego komuniste, agenta KGB i zydo-bolszewika W.Putina.

    http://forum.suwerennosc com/viewforum.php?f=35

    Polubienie

 9. Korczma zawijamy

  Polubienie

 10. Franz

  Do autora
  1. Anders nie był żydem.
  2. Anders wyprowadził Wojsko Polskie z ZSRR w 1942r a Sikorskiego zamordowano w 1943r.
  3. Przez cały okres socjalizmu tzn od 1945-1989r Polską rządzili zydzi i nieważne że Gomułka czy Gierek byli I sekretarzami.
  4. Sikorski Socjalista – przeciwnik żydowskiego kapitalizmu??? Nie ma znaczenia jaki panuje ustrój, żydzi każdy przejmą i w każdym dorwą się do koryta.

  Polubienie

  • Korczma zawijamy

   Bajaj dalej baju baj .

   Polubienie

  • @ Franz

   1. Nie posiadam dokumentów o pochodzeniu gen.Andersa. Moja wiedza jest tu poszlakowa:
   – oficjalnie podaje się, że rodzice W.Andersa byli Niemcami wyznania ewangelicko-augsburskiego (jak większość niemieckich Żydów),
   – ostanie miesiące internowania W.Anders spędził w mieszkaniu Ł.Berii o czym pisał w swojej pierwszej książce S.Chruszczow (syn Nikity, mieszkający w USA),
   – zaskakujący jest filosemityzm W.Andersa, który ze szczególną dbałością formował polskie oddziały z Żydów – proceder ten przerwały dopiero władze ZSRR żądając, żeby przyjmować do wojska obywateli polskich narodowości polskiej.

   2. Faktycznie wyprowadzanie wojsk polskich z terenów ZSRR rozpoczęło się wiosną 1942 (najpierw do Takszkentu) w kierunku Palestyny (?), ale pod wojskową jurysdykcję brytyjską wojska polskie przeszły dopiero w 1943r. w okolicach lipca (gen. Sikorskiego zamordowano 4.07.1943r.).

   3. To nie jest prawda.
   Można wyróżnić trzy okresy:
   1944-56 – rządy żydo-bolszewii
   1956-80 – rządy polskich socjalistów (Gomułka, Gierek – to nie byli komuniści mimo, iż sami siebie tak określali) – niestety, trudno wyjaśnić, dlaczego nie wyeliminowano żydostwa całkowicie (identyczne błędy miały miejsce w ZSRR), skromna próba eliminacji żydowskich zbrodniarzy nastąpiła dopiero po ich nieudanej akcji marcowego przewrotu w 1968r. (proszę zwrócić uwagę, że w 1968r. żydowska „europejska wiosna” powidła się w Europie zachodniej)
   1980 -89 – powrót rządów żydowskich (Jaruzelski – Kiszczak)

   4. To niestety prawda, ale wskazująca jednoznacznie właściwy kierunek rozwiązania problemu.

   Polubienie

   • Towarzyszu magistrze inzynierze,

    Prosze nie wymyslac bzdur o gen.W.Andersie, ze preferowal zydow przy formowaniu armii polskiej na terenie ZSRR, bo to nieprawda i sami osmieszacie sie towarzyszu.
    Wielu polskich zydow bylo zasimilowanych i nosilo polskie nazwiska i sami pchali sie do polskiej armii, bo nadarzyla sie okazja opuscic sowieckie lagry (obozy koncentracyjne pracy przymusowej) co bylo sprawa zycia lub smierci – znam te sprawy z opowiadan Polakow, ktorzy wyszli z sowieckich lagrow na pol zywi i wstapili do armii Andersa.
    Kilkanascie tysiecy polskich zydow wydostalo sie z sowieckich lagrow pod pozorem wstapienia do polskiej armii, ale nie wszyscy z nich pozostali w armii Andersa.
    W/g pamietnikow polskiego zyda Sarena, w armii Andersa bylo okolo 4300 zydow i po dostaniu sie do Palestyny okolo 3000 z nich zdezerterowalo z bronia z armii Andersa i pozostalo w Palestynie, zeby walczyc z Arabami m.inn. byl wsrod nich syjonista Mieczyslaw Biegun (Menachem Begin – pozniejszy premier Izraela) – Anders dal im na to ciche przyzwolenie.

    Glownym celem Sikorskiego i Andersa bylo wyciagniecie jak najwiecej Polakow z sowieckich lagrow, w tym rowniez polskich kobiet i polskich dzieci.
    Gen.W.Anders wyprowadzil z ZSRR do Iranu okolo 77 tysiecy zonierzy i kadry dowodczej oraz ponad 43 tysiace cywilow, czyli tyle ile bylo wtedy mozliwe – razem ponad 120 tysiecy ludzi.

    Wasza krytyka gen.W.Andersa towarzyszu magistrze inzynierze jest na poziomie czerwonego buraka z kolka rolniczego okresu PRL i wy towarzyszu magistrze inzynierze potraficie krytykowac ludzi za najmniejsze wady i przewinienia, jak to ma miejsce w przypadku gen.W.Andersa a nie wspominacie o zbrodniach Stalina na Polakach, ktory byl sprawca tragedii narodu polskiego i w otoczeniu ktorego bylo pelno zydowskich bandytow.

    Wy towarzyszu magistrze inzynierze jestescie perfidnym manipulatorem podawanych przez was informacji, poniewaz ukrywacie kompromitujace informacje o komunistycznym agencie Moskwy, zdrajcy Polski i dzialaczu miedzynarodowki syjonistycznej W.Gomulce, ktory opowiadal sie za oderwaniem Slaska i Pomorza od Polski, dzialal z zydami i komunistami na szkode II RP i jest wspolodpowiedzialny za zbrodnie na zolnierzach polskiego podziemia niepodleglosciowego oraz odpowiedzialny za zbrodnie popelnione na polskich stoczniowcach Gdanska i Szczecina w grudniu 1970r.
    W czasie rzadow W.Gomulki w latach 1956-1970 bylo pelno zydow u wladzy w Polsce i realizowane byly interesy zydo-bolszewickiego ZSRR pod dyktando Moskwy.
    Przed objeciem wladzy w Polsce przez Gomulke pod koniec 1956r, kilka miesiecy wczesniej wyjechalo z Polski okolo 47 tysiecy zydo-stalinowskich bandytow i katow Polakow.
    W latach 1968-1969 wyjechalo z Polski ponad 10 tysiecy zydow z powodu sympatyzowania z Izraelem, ktory prowadzil wojne z Arabami w czerwcu 1967r i wyjezdzal kazdy zyd, ktory zglosil ochote wyjazdu z Polski i zachecal ich do tego nawet sam W.Gomulka – w tym czasie wyjechal rowniez S.Tyminski do Szwecji (pozniejszy kandydat na prezydenta Polski i prezes liberalnego Klubu Rotarian w Kanadzie).

    E.Gierek znal zachod, bo urodzil sie w Belgii i zrobil ruch w dobrym kierunku nastawiajac sie na kooperacje z zachodem, ale zgubilo go KOMUNISTYCZNE PLANOWANIE, ktore bylo dokonywane po LINII IDEOLOGICZNEJ, a nie w/g sytuacji panujacej na rynkach europejskich i swiatowych i wiele inwestycji bylo nietrafnych. Ponadto byl wtedy dogodny czas, aby Gierek wprowadzil przepis na posiadanie paszportu przy sobie i mozliwosc wyjazdu Polakow na zachod w kazdej chwili, na kontrakty lub roboty sezonowe, bo takie dzialanie bylo zwiazane z naplywem dewiz do Polski (dolary, marki, franki, korony szwedzkie, szilingi etc), za ktore Polacy mogli kupowac towary i produkty w Polsce poza kolejnoscia i ten popyt na towary, produkty i uslugi powoduje wzrost PKB i rozkreca sie coraz wiekszy biznes w Polsce przez co wzrasta dobrobyt Polakow – vide byla Jugoslawia.
    A poniewaz komunistyczne tluki robili wszystko po KOMUNISTYCZNEJ LINII IDEOLOGICZNEJ to wyszedl z tego wielki CH*J towarzyszu magistrze inzynierze.

    Kapitalizm to forma prywatnej dzialalnosci i kapitalizm istnial juz w starozytnosci, kiedy jeszcze zydow nie bylo na swiecie.
    Przypisywanie kapitalizmowi zydowskiego pochodzenia lub zydowskich korzeni jest idiotyzmem.
    Owszem, kapitalizm zostal prawie zdominowany przez zydostwo, ale to juz oddzielny temat.

    Polubienie

   • ANONIM z POLSKI

    „Kapitalizm to forma prywatnej dzialalnosci i kapitalizm istnial juz w starozytnosci, kiedy jeszcze zydow nie bylo na swiecie.
    Przypisywanie kapitalizmowi zydowskiego pochodzenia lub zydowskich korzeni jest idiotyzmem.
    Owszem, kapitalizm zostal prawie zdominowany przez zydostwo, ale to juz oddzielny temat.” W ŚREDNIOWIECZU I STAROŻYTNOŚCI NIE BYŁO SYSTEMU KAPITALISTYCZNEGO TYLKO FEUDALNY. Proszę się douczyć historii systemów gospodarczych i skończyć te pseudo-historyczne konfabulacje! Kapitalizm został wymyślony przez żyda Davida Ricardo i libertyna Adama Smitha. Wcześniej istniał system oparty o ziemię i cechy!

    Polubienie

   • prawda wyzwala czlowieka

    re: Anonim z Polski,
    Cytat: „W ŚREDNIOWIECZU I STAROŻYTNOŚCI NIE BYŁO SYSTEMU KAPITALISTYCZNEGO TYLKO FEUDALNY”.

    KOMENTARZ

    Przepisujecie bzdury Anonimie z ksiazek rzekomo „naukowych” .
    Wiec jesli nie zrozumieliscie terminu „kapitalizm” to jeszcze raz przypomne, ze:
    „Kapitalizm to forma prywatnej dzialalnosci…”, ktora jest NIEZALEZNA OD JAKIEGOKOLWIEK SYSTEMU.
    Logiczne ?

    Przyklady z polskiego podworka:
    Kapitalizm istnial w komunistycznej Polsce, bo kobieta ze wsi handlowala produktami domowej produkcji na rynku w miescie i w ten sposob zarabiala pieniadze, zeby kupic odziez dla siebie lub rodziny.
    Kapitalizm istnial w poczatkach powstania panstwa Mieszka I (ponad 1000 lat temu), bo do Polski przybywali kupcy z zagranicy i handlowali towarami zagranicznymi, a wywozili z Polski bursztyn, skory zwierzat etc.

    Przyklad z kontynentu Ameryki Polnocnej:
    Kapitalizm rozwijal sie poprzez handel wymienny, czyli towar za towar – lowca zwierzat wymienial skory zwierzece na bron, amunicje, narzedzia metalowe etc lub za kawalek znalezionego zlota kupowal co bylo mu potrzebne do zycia na odludziu i do polowan na zwierzeta – to dzialo sie w XVI wieku, czyli 300 lat wczesniej zanim jakis zyd napisal ksiazke o „kapitalizmie” i zydowska propaganda okrzyknela to „systemem kapitalistycznym”, a prawde mowiac to ten zyd niczego nie wymyslil.

    Teraz cofnij sie do starozytnosci i poczytaj sobie o tamtejszym handlu i wyrobach i produktach przeznaczonych na handel – vide: Egipt, Grecja, Rzym, Indie, Chiny etc.

    Po tej krotkiej lekcji historii powinienes zaczac myslec logicznie, zamiast przepisywac bzdety z zydowskich „ksiazek naukowych”, ktore piora mozg takiemu gojowi jak ty.

    Na razie do uslyszenia.

    Polubienie

   • paziem

    Przypadek Toronto. Marsa, Autobahna, Prawdy (co) wyzwala itd.( kreacjonizm tego typa powala:)))), to przypadek kliniczny( do leczenia: psychopatyczny i socjopatyczny), socjologiczny( sieciowego guru z samo-urojenia ) i polityczny ( pożytecznego idioty lub sterowanego, płatnego zadaniowca od internetowego spamu na patriotyczno-narodowych portalach). Ten typ jest uciążliwy, ale jednocześnie ciekawy jako ilustracja działań przeciwnika.

    Ten człeczyna lansuje się jako wszechwiedzący „badacz źródłowy”, ” demaskator tajemnic” i „posiadacz cudownych i jedynych recept” na bolączki Polski i Polaków. Toronto, to wykwit kultury masowej( kultury ignorancji), kultury internetu, lekceważącej wiedzę i studiowanie na rzecz uproszczeń, protez intelektualnych i epitetów.

    Prawdziwym cackiem i brylantem jego „metody” i „wiedzy” jest tu dyskutowany KAPITALIZM. Samo pojęcie zaczęło funkcjonować dopiero od lat 50 -tych XIX wieku, ale tak naprawdę, to dopiero od przełomu XIX/XX wieku ( nawet K.Marks nie używał tego terminu zbyt często, choć skompilował, jak niemal wszystko w swojej „teorii”, wiele poglądów swoich poprzedników i współczesnych i posługiwał się pojęciami „kapitalistyczny sposób produkcji”, czy „kapitalistyczna formacja ekonomiczno-społeczna”).

    Typ Toronto przeszedł w śmieszności jednak sam siebie i uznał, że … kapitalizm jest wieczny i towarzyszy człowiekowi niemal jak ogień od początku jego dziejów. Ten nieuk ( jak zresztą w każdej dziedzinie przez niego „uprawianej”) utożsamia gospodarkę wymienną, towarowo-pieniężną z kapitalizmem. I jeszcze ten nieuk urąga innym od „naukowców” zamiast sam zamiast zatrzymywać się na etapie WUML-u waszyngtońsko-nadjordańskiego zerknąc do książek na ten temat.
    Polecam ( tyle mogę zrobić dla tego nieuka) takich „pierwszych z brzegu” przewodników po oceanie wiedzy ( w przypadku Toronto niewiedzy): Simonde de Sismondi ” Nowe zasady ekonomii politycznej”, Karol Marks”Kapitał”, Werner Sombart ” Nowoczesny kapitalizm”, z polskich autorów: Stanisław Głąbiński” Wykład ekonomiki społeczne wraz z zarysem polityki ekonomicznej i z historią ekonomiki „; Stanisław Grabski ” Ekonomia społeczna”; Edward Taylor ” Historia rozwoju ekonomiki” oraz bardzo ciekawa i niedawno wydana praca rosyjskiego profesora ekonomii, Walentin Katasonow ” Kapitalizm. Historia i ideologia;” ( niestety znam tylko wydanie rosyjskie , Moskwa 2013.

    Polubienie

   • warszawa

    re: paziem,
    Odpowiedz do barana „paziem” jest na stronie 30 w temacie DYSKUSYJNE CIEKAWOSTKI
    http://forum.suwerennosc com/viewtopic.php?f=35 &t=460 &start=290

    Polubienie

 11. Cała przyjemność po mojej stronie, Korczma. Ja tych parchatych tekstów nie czytałem, ale wystarczy logicznie pomyśleć aby wiedzieć, dlaczego bandyci odstąpili wtedy od ich planów.

  „Autor tam strasznie ubolewał ,że nie doszło do uderzenia na ZSRR”

  Parchy nadal nie mogą przeboleć, że skarby Syberii nie są ich. Gdyby bandyci wtedy uderzyli ponownie na ZSRR, bez wzglądu na wynik tej wojny Polski i nas już by nie było…

  Polubienie

  • Korczma zawijamy

   Dzieki opolczyku za poświęcenie mi czasu . Niestety mamy znowu Franza podważającego historię i znowu będzie polemika . Wszędzie mają wtyki nawet na WPS.

   Polubienie

   • Korczma zawijamy

    Opolczyku jedno mnie zastanawia :
    Piszesz – atak np w 1940 roku z terenu Polski Armii niemieckiej na ZSRR . Gównożydy czekają na wykrwawienie się jak piszesz Werhmachtu i Krasnej Armii i potem uderzają z Zachodu .Pięknie , ale :
    W 1940 roku Krasna Armia to kiła i mogiła wyjebana czystkami . Hitler uderza i rozwala ja błyskawicznie . Werhmacht podbudowany moralnie . Gdzie tu by było wykrwawienie się Niemców? i w tej sytuacji miałby nastąpić atak z Zachodu na niby osłabiony Werhmacht ?
    Opolczyku może głupie pytanie:
    syjonista o nicku Toronto publikuje na forum Maciejczyka info ,że jesteś niemieckim Żydem i nawet dał tam twoje zdjęcie . O co tu chodzi ?

    Polubienie

   • Mars każdego od żydów wyzywa, jak dla mnie świadczy to o tym że sam jest żydem i ma kompleks niższości i obsesję na tym punkcie, toteż każdego równa z błotem i wyzywa od żydów. Nie jestem niczyim adwokatem ale sprawa domniemanego żydowskiego pochodzenia opolczyka była przerabiana do znudzenia i porzygania tu i ówdzie, tak więc nie ma sensu odkopywać tej sprawy.

    Polubienie

   • Korczma zawijamy

    Dzięki Przemex nie wiedziałem dlatego pytałem , jezeli mozesz napisz 2 zdania co mylisz o tym co napisal opolczyk , o niby ataku Zachodu na wyniszczone armie wermahtu i ZSRR . nie naciągane ?

    Polubienie

   • „W 1940 roku Krasna Armia to kiła i mogiła wyjebana czystkami . Hitler uderza i rozwala ja błyskawicznie . Werhmacht podbudowany moralnie . Gdzie tu by było wykrwawienie się Niemców? i w tej sytuacji miałby nastąpić atak z Zachodu na niby osłabiony Werhmacht ?” – Armia Czerwona została rozwalona ale nie do końca, wydany przez Stalina rozkaz stawiania oporu Niemcom za wszelką cenę i strzelania w plecy wycofującym się oddziałom, wbrew pozorom zrobił swoje, plus jesienne błota, zima, mróz i ściągnięcie posiłków z Syberii oraz przeniesienie przemysłu za Ural, a także samo postępowanie Niemców wobec ludności cywilnej, zatrzymało Niemców. Po za tym jak myślisz po co udzielono ZSRR pomocy? Aby ZSRR i Rzesza wykrwawiły się nawzajem jak najmocniej.

    Polubienie

   • Dopisze że udzielono pomocy ZSRR po to aby Rzesza nie wygrała wojny ale żeby ZSRR i Niemcy wyniszczyli się nawzajem, starcie obydwu potęg miało być w zamyśle Anglosasów, jak najbardziej katastrofalne dla Europy i Azji. I tutaj się nieco przeliczyli, nie docenili bowiem Rosjan, myśleli że ZSRR szlag trafi jeśli nie od wojny z Niemcami to wyniku powojennej katastrofy, a tu ZSRR wojnę przetrwało i jeszcze się umocniło. Tak więc wspomagając ZSRR zrobili sobie kuku…

    Polubienie

 12. nina

  —SZLAG MNIE TRAFIA gdy słyszę : Wy Polacy nie potraficie się rządzić -poniższy tekst znam od dawna .Dzisiaj natknęłam się nań ponownie. Ważne jest aby przypomnieć go tam gdzie się da !. Pamiętam ,że przypisywano go Rosjanom ??!!.
  —————————————————————-
  staszek
  PAKT Jaruzelski -Rockefeler
  I Postulaty Tegoz To Paktu:1. W gmachu ambasady nie należy przyjmować żadnych informatorów terenowych rekrutujących się z krajowców. Spotkanie z tymi ludźmi organizują nasze służby specjalne w miejscach publicznych. Informacje przyjmuje ambasada za pośrednictwem naszych służb specjalnych.
  2. Należy szczególnie zadbać o to, aby nie było żadnych kontaktów pomiędzy naszym wojskiem a ludnością cywilną kraju. Niedopuszczalne jest składanie wizyt w domach krajowców przez naszą kadrę oficerską, ani nawiązywanie kontaktów przez naszych żołnierzy szeregowych z miejscowymi kobietami, ludnością lub żołnierzami krajowców.
  3. Przyspieszyć likwidację krajowców związanych z KPP, PPS, Walterowców, KZMP AK i BCh i innych ugrupowań, które powstały bez naszej inspiracji. Wykorzystać w tym celu fakt istnienia zbrojnej opozycji.
  4. Dopilnować, aby do wszystkich akcji bojowych w pierwszej kolejności kierować żołnierzy, którzy przed wstąpieniem do Armii Kościuszkowskiej przebywali na naszym terytorium. Doprowadzić do ich całkowitej likwidacji.
  5. Przyśpieszyć zjednoczenie wszystkich partii w jedną organizację i dopilnować, aby wszystkie kluczowe stanowiska obsadzone były przez ludzi zatwierdzonych przez nasze służby specjalne.
  6. Doprowadzić do połączenia całego ruchu młodzieżowego w jedną organizację, a stanowiska od szczebla powiatowego wzwyż obsadzić przez ludzi zatwierdzonych przez nasze służby specjalne. Do czasu zjednoczenia zlikwidować znanych przywódców harcerstwa.
  7. Spowodować i dopilnować, aby delegaci wyznaczeni na zjazdy partyjne nie zachowali mandatów na okres kadencji wybranych przez siebie władz partyjnych. W żadnym wypadku delegaci nie mogą zwoływać posiedzeń międzyzakładowych. W razie konieczności zwołania takiego posiedzenia należy wyeliminować ludzi, którzy wykazali się aktywnością w wysuwaniu koncepcji postulatów. Na każdy następny zjazd wybierać nowych kandydatów (ruchowo), tylko wytypowanych przez nasze służby specjalne.
  8. Należy zwrócić baczną uwagę na ludzi wyróżniających się zmysłem organizacyjnym, umiejących sobie jednać popularność. Ludzi takich należy pozyskać, a w razie odmowy nie dopuszczać do wyższych stanowisk.
  9. Doprowadzić do tego, aby pracownicy na stanowiskach państwowych (z wyjątkiem służb ścigania i pracowników przemysłu wydobywczego) otrzymywali niskie pobory. Dotyczy to w szczególności służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, oświaty i kierowników różnych szczebli.
  10. Do wszystkich organów władzy i większości zakładów pracy wprowadzić ludzi współpracujących z naszymi służbami specjalnymi (bez wiedzy władz krajowych).
  11. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby prasa krajowców nie podawała sumarycznych ilości rodzajów towarów wysyłanych do naszego kraju. Nie można też również nazwać to handlem. Należy dopilnować, aby prasa krajowa podkreślała ilość towarów wysyłanych przez nas do krajowców, ale wspominała, że to w ramach wymiany handlowej.
  12. Wpłynąć na władze krajowców, aby nabywcy ziemi, parceli i gruntów nie otrzymywali aktów własności, a jedynie akty nadania.
  13. Ukierunkować politykę w stosunku do rolnictwa indywidualnego tak, aby prowadzenie gospodarstw stało się nieopłacalne, a wydajność jak najmniejsza. W następnej kolejności przystąpić do kolektywizacji wsi. W razie wystąpienia silniejszej opozycji należy zmniejszyć dostawy środków produkcji dla wsi i zwiększyć powinność wobec państwa. Jeżeli to nie pomoże, spowodować, aby rolnictwo nie dawało pełnego pokrycia potrzeb żywnościowych kraju i oprzeć wyżywienie na imporcie.
  14. Spowodować, aby wszystkie zarządzenia i akty prawne, gospodarcze, organizacyjne (z wyjątkiem wojskowych) nie były precyzyjne.
  15. Spowodować, aby dla każdej sprawy powoływano kilka komisji, urzędów, instytucji społecznych, ale żadna z nich nie powinna mieć prawa podejmowania ostatecznej decyzji bez konsultacji z pozostałymi (nie dotyczy przemysłu wydobywczego).
  16. Samorządy w zakładach pracy nie mogą mieć żadnego wpływu na kierunek działania przedsiębiorstw. Mogą się zajmować jedynie sposobem wykonywania zleconych zadań.
  17. Związki zawodowe nie mogą mieć możliwości sprzeciwu wobec poleceń dyrekcji. Obciążyć związki inną pracą, jak organizowanie wczasów, zaopatrzenia, działalności rozrywkowej i oświatowej, wycieczki oraz rozprowadzanie atrakcyjnych towarów, potwierdzanie opinii i decyzji władz politycznych.
  18. Należy spowodować, aby awansowano tylko tych pracowników i kierowników, którzy wzorowo wykonują przydzielone im zadania i nie wykazują skłonności do analizowania spraw wychodzących poza te działania.
  19. Krajowcom na stanowiskach partyjnych, państwowych i gospodarczych należy stworzyć warunki do działań, które będą kompromitować ich w oczach podwładnych i zamykać im powrót do środowisk, z których pochodzą.
  20. Kadrze oficerskiej rekrutującej się z krajowców można powierzać odpowiednie stanowiska pod warunkiem, że są tam już nasze służby specjalne.
  21. Otoczyć szczególnym nadzorem ilości amunicji do wszystkich rodzajów broni, z każdego arsenału akcyjnego i ćwiczeń w ostrym strzelaniu prowadzić swoiste rozliczenia.
  22. Objąć szczególnym nadzorem wszelkie laboratoria i instytucje naukowo-badawcze.
  {Mosmodule module=REKLAMA}
  23. Należy zwrócić szczególną uwagę na ruch racjonalizatorski i wynalazczy, rozwijać go i popierać, ale wszystkie odkrycia dokładnie rejestrować i zapisem przekazywać do centrali. Dopuszczać do realizacji tylko te wynalazki, które przydatne są w przemyśle wydobywczym, wstępnej obróbki i określone w specjalnej instrukcji. Nie mogą być realizowane te odkrycia, które mogłyby doprowadzić do wzrostu produkcji kosztem ograniczenia wydobycia surowców lub zaniechania zalecanych działań. W wypadku głośnych odkryć spowodować ich sprzedanie za granicę. Nie dopuszczać do publikacji zawierających wartości i opisy wynalazków.
  24. Spowodować zakłócenia w punktualności transportów (z wyjątkiem transportu określonego w instrukcji NK 552-46).
  25. Inspirować zwoływanie narad środowiskowych i problemowych, zbierać stawiane tam wnioski i propozycje, rejestrować wnioskodawców, a realizować linię określoną w instrukcjach.
  26. Spopularyzować wywiady z ludźmi pracy na aktualne tematy produkcyjne, w których zawarta jest krytyka przeszłości lub lokalnego bałaganu, ale nie doprowadzać do likwidacji przyczyn krytykowanych zjawisk.
  27. Wystąpienia publiczne władz krajowców mogą zawierać akcenty narodowe i historyczne, ale nie mogą prowadzić do zjednoczenia ducha narodu.
  28. Zwrócić baczną uwagę, czy w odbudowywanych i nowych większych miastach i osiedlach nie budowano ujęć wodnych niezależnych od głównej sieci wodociągowej. Stare ujęcia wodne i studnie uliczne systematycznie likwidować.
  29. Przy odbudowie i rozbudowie przemysłu dopilnować, aby ścieki przemysłowe spływały do rzek mogących stanowić rezerwaty wody pitnej.
  30. Mieszkania w nowych osiedlach i odbudowywanych miastach nie mogą zawierać dodatkowych pomieszczeń pozwalających na hodowlę inwentarza lub gromadzenie żywności na dłużej i w większych ilościach.
  31. Spowodować, aby prywatne przedsiębiorstwa i rzemieślnicy otrzymywali surowce i urządzenia niepozwalające na produkcję artykułów dobrej, jakości, a ceny tych produktów powinny być wyższe od podobnych wytwarzanych przez państwo.
  32. Doprowadzić do maksymalnej rozbudowy administracji biurowej wszystkich stopni. Można dopuszczać krytykę działalności administracyjnej, ale nie wolno pozwolić na jej zmniejszenie ani sprawną pracę.
  33. Należy dopilnować wszystkich planów produkcyjnych w przemysłach wydobywczych i w działach określonych odpowiednimi instrukcjami i nie wolno dopuścić do wykonania zaopatrzenia rynku krajowego.
  34. Szczególnej obserwacji poddać Kościół i tak ukierunkować działalność oświatowo-wychowawczą, aby wzbudzić powszechny wstręt do tej instytucji. Objąć baczną uwagą i kontrolą kościelne drukarnie, biblioteki, archiwa, kazania, kolędowania, treści nauk religijnych oraz obrzędy pogrzebowe.
  35. W szkolnictwie podstawowym, zawodowym, a w szczególności w szkołach średnich i wyższych doprowadzić do usunięcia nauczycieli cieszących się powszechnym autorytetem i uznaniem. Na ich miejsce wprowadzić ludzi mianowanych. Doprowadzić do zerwania korelacji między przedmiotami, do ograniczenia wydawania materiałów źródłowych, do usunięcia ze szkół średnich łaciny, greki, filozofii ogólnej, logiki i genetyki. W historii nie można podawać, co który władca chciał zrobić lub zrobił dla kraju, trzeba natomiast ukazywać tyranię królów oraz walki uciemiężonego ludu. W szkolnictwie zawodowym doprowadzić do wąskich specjalizacji.
  36. Inspirować organizowanie imprez państwowych związanych z walką krajowców z zaborcami (z wyjątkiem zaboru rosyjskiego), szczególnie z Niemcami i walki o socjalizm.
  37. W publikacjach krajowych nie dopuszczać opracowań traktujących o krajowcach przebywających w naszym państwie do rewolucji i w czasie II wojny światowej.
  38. W razie powstania organizacji popierającej sojusz z naszym państwem, ale zmierzającej do kontroli działalności gospodarczej oficjalnych władz kraju, należy natychmiast podjąć działalność (niezależnie od władz kraju) obciążając te organizacje tendencjami nacjonalistycznymi i szowinistycznymi. Formy działalności: burzenie naszych pomników i cmentarzy, publikowanie ulotek wyszydzających nasz naród, naszą kulturę, sens zawartych układów. Do prac propagandowych angażować krajowców i wykorzystywać istniejącą nienawiść do nas.
  39. Zadbać o budowę i rozbudowę mostów, dróg i licznych połączeń, aby w razie konieczności interwencji wojskowej można było szybko i z każdej strony dotrzeć do punktu oporu lub koncentracji sił opozycji.
  40. Pilnować, aby aresztowano przeciwników politycznych. Rozpracować przeciwników z autorytetem wśród krajowców. Likwidować w drodze tzw. zajść sytuacyjnych przypadkowych, zanim staną się głośnymi lub aresztować ich wcześniej za wykroczenia kryminalne.
  41. Nie dopuszczać do rehabilitacji osób skazanych w procesach politycznych. W razie konieczności rehabilitacji można ją przeprowadzić tylko pod warunkiem, że sprawa będzie uznana za pomyłkę sądową, bez wszczynania dochodzenia i stawiania przed sądem winnych pomyłki (sędziów, świadków, oskarżycieli, informatorów).
  42. Nie wolno stawiać przed sądem ludzi na stanowiskach kierowniczych obsadzonych przez partię, którzy swą działalnością spowodowali straty lub wywołali niezadowolenie podwładnych. W sytuacjach drastycznych należy ich odwołać ze stanowiska i przenieść do innych miejscowości na stanowiska równorzędne lub wyższe. W skrajnych sytuacjach ulokować na stanowiskach nie kierowniczych i traktować, jako rezerwę kadrową do późniejszej wymiany.
  43. Ogłaszać publicznie procesy ludzi ze stanowisk kierowniczych (wojsko, ministerstwa, główne zarządy, szkolnictwo) oskarżonych o działalność przeciwko ludowi, przeciwko socjalizmowi, przeciwko industrializacji. Będzie to mobilizować czujność mas pracujących.
  44. Dbać o wymianę ludzi na stanowiskach roboczych przez dopuszczenie do tych funkcji ludzi z awansów, mających najniższe kwalifikacje.
  45. Spowodować napływ do szkół wyższych ludzi pochodzących z najniższych grup społecznych, którzy nie wykazują zainteresowań zawodowych, a tylko chęć zdobycia dyplomu.
  źródło: grypa666

  Polubienie

 13. Pingback: „Żołnierz wyklęty”, Zachód przeklęty, przeklęta IIIŻydo-RP |POLECAM! | forumemjot dla Polski

 14. User

  Dzięki Droga Administracjo WPS za to że wpuszczacie takich userow jak
  @Toronto, dzięki temu możemy się dowiedzieć czemu tak „kolorowy” jest ten nasz świat. Nietrudno się domyślić kim by była taka osoba (@Toronto ) gdyby urodziła się np w izraelu albo niedajboże w ZSRR w czasach stalinowskich, Albo jeszcze ” lepiej”, gdyby był samym Stalin em (sic!) Watpiacych odsyłam do publikacji sieciowych tego jegomościa (archiwum )
  Na całe szczęście to tylko niewiele znaczący frustrat próbujacy zawładnąć umysłami patrz paranoja indukowana.
  I jak tu nie wierzyć w boża opatrznosc 😀
  Narka.

  Polubienie

 15. kempes

  te . panie od prawdy niby . ta pana prawda prawda jest jak- tyz prawda i g… prawda. . nienawidzisz pan socjalizmu. ok. (a kocha pan kapitalizm??? )ale… GDYBY KAPITALISCI NIE KAZALI ROBOTNIKOM TYRAC PO 16 I WIECEJ GODZIN TO… KOMUNIZM I SOCJALIZM BY – NIGDY NIE POWSTAŁY. TO samo kosciol. gdyby nie wspieral panow – to robotnicy nie byliby takimi antyklerykalami. handel niewolnikami w dawnych wiekach , wielkie rodziny kapitalistyczne jak fuggerow. ale co to dla takiego prawdziarza – jak pan. bo on ma swoja juz prowde. a przywileje panow w dawnych czasach. co to dla wasci. a kapitalista – od pana – rozni sie tym ze : nie musi byc od razu szlachetnie urodzony (koligacje arystokratyczne kapitalisci swoje dynastie stworzyli – pozniej..) i nie ma przywilejow feudalnych jak pan. mimo to jest tak samo szkodliwy. kapitalizm to wyscig szczurow ,produkcja tony smieci niepotrzebnych (np. co jakis czas nowy tel komorkowy.) stare sie wyrzuca – przed uplywem konca przydatnosci i… ROSNIE GORA SMIECI.zatruwajaca srodowisko.kapitalizm to kult durnej gieldy (polecam artykul pana opolczyka na ten temat) .gdzie zawsze wygrywa kasyno. kapitalizm to ustroj gdzie caly swiat DOPLACA DO GARSTKI BOGACZY. kapitalizm zdycha bo uciska klienta . tak jak pan chłopa uciskał. CHOC PAN BEZ CHLOPA I KAPITALISTA BEZ KLIENTA BY NAWET MIESIACA NIE PRZEZYL. klient nie ma kasy a mimo to wysyla mu sie stosy bzdurnych reklam. zamiast obnizyc ceny. a jak klient nie ma kasy to…NIE MA OBROTU. A KREDYT TO ZADNE ROZWIAZANIE. POLECAM PANA Z PODZIEMNEJ TV – odcinek o kredycie. no chyba juz prosciej tego wytlumaczyc nie mozna.kapitalizm wreszcie to lobbing. kupowanie politykow. uchwalajacych bzdurne ustawy. czesto zbrodnicze. (np. szczepienia.) ale skund moze łotym wiedziec znawca takiej prowdy. jak pan. a co do andersow to .. rozprawil sie z nimi chocby pan opolczyk. a i .. oni sami. przeciez krzycza ze dzisiaj w polsce jest tak niby cudownie. nie mamy swoich bankow,przemyslu,zakladow,firm – mimo to jest cudownie wg nich. tyle ludzi emigrowało. ilu samobojstwa popelniło. ale wg nich jest swietnie. no wspaniale. zachod zrobil z polski kolonie 3 swiata. nawet media nie sa polskie. ZA TO MAMY BEZDOMNYCH ,BEZROBOTNYCH I GADANIE O PODATKU KATASTRALNYM. prawda wyzwoli. ha ha ha. chyba z ostatniej koszuli i portek. kapitalizm to przezytek juz. teraz jest potrzebny inny ustroj. oparty na znajomosci psychiki czlowieka. a nie XIX WIECZNY PRZEZYTEK.a wreszcie problem pani anders. czy pania anders – ktos zna? czy pracowała ona choc troche lokalnie ? czy dowiodla ze zna problemy regionu z ktorego startuje? czy tylko jedzie na nazwisku anders. ja lubie madre wybory. a nie pod media czy hasełka. pozdrawiam serdecznie.

  Polubienie

  • User

   :Peace: spoko, ja se tylko tak żartuje. @Toronto to paranoik któremu popsuł się aparat poznawczy i najsmutniejsze jest w tym to że on o tym nie wie. Najwyraźniej uważa się za Oświeconego Misjonarza.

   Polubienie

   • Korczma

    Ty Polish Power z jajami 2 cm jeszcze tu nadajesz ? a won do Niezaleznej , Naszego Dziennika tylko ,ze tam kmiot jest na cenzurowanym za opluwanie Papy bu bu ha ha . WPS na razie bezradny i chasa sobie kmiot syjonistyczny po WPS jak smród po gaciach . Obrzydliwe .

    Polubienie

  • prawda wyzwala czlowieka

   re: kempes,
   W dzisiejszym systemie zachodnim jaki istnieje na kontynencie AP, opartym na zasadach wolnorynkowych, konstytucji i przepisach prawnych etc nikt nikogo nie zmusza do pracy i osoba niezadowolona z pracy moze zrezygnowac z pracy i otrzymac zasilek od rzadu, czyli minimum socjalne i miejsce w budynku apartamentowym o niskim czynszu oplacanym przez rzad oraz opieke lekarska za darmo na siebie i rodzine.
   Osoba niezadowolona moze posiadac takze wlasny samochow, ktorego wartosc nie przekracza 5 tysiecy dolarow i nie utraci prawa do zasilku rzadowego.
   Osoba niezadowolona moze sobie rowniez dorobic oficjalnie troche pieniedzy (15% wartosci zasilku) i wciaz nie traci prawa do zasilku – po cichu moze wlasciwie zarobic ile chce.

   Nawet byly komunista i zydo-bolszewik W.Putin nie chce wracac do okresu komunistycznego jaki panowal w ZSRR w ubieglym stuleciu, bo teraz wie ze zyje – w/g jednej z gazet niemieckich, majatek Putina zostal oszacowany na 40 miliardow dolarow.

   Ty chlopie wymyslasz historie ze sredniowiecza, kiedy panowal ustroj poddanczy i utozsamiasz ten ustroj z kapitalizmem i wrzeszczysz, ze kapitalizm byl i jest niedobry.

   Kapitalizm to prywatny biznes i jest takie polskie powiedzenie, ktore mowi:
   „Jak masz leb i ch*j to kombinuj”.

   Nawet dwa obrzezane zydy na Kubie: Fidel i Raul Castro, niby dwaj starzy komunisci, a czerpia korzysci z dochodow uzyskiwanych z hoteli turystycznych dla gosci zagranicznych, podczas gdy przecietny Kubanczyk zarabia 20-25 dolarow na miesiac.

   POCZYTAJ MI MAMO:
   http://thecubaneconomy.com/articles/tag/living-standards/
   http://www.amigospais-guaracabuya.org/oagjr002.php
   http://www.globalsecurity.org/military/world/cuba/economy.htm
   http://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Cuba

   The misery of a Cuban salary
   Cuban workers receive miserable salaries from the government, but if workers choose not to work for the government, there is retaliation such as harassment or incarceration. The obligation to work for the government perpetuates the poverty cycle among citizens.
   (Nędza kubańskiego wynagrodzenia. Kubańscy pracownicy otrzymują nędzne pensje od rządu, ale jeśli pracownicy zdecydują się nie pracowac dla rządu, czeka ich kara jak molestowanie przez wladze lub więzienie. Zobowiązanie do pracy dla rządu utrwala cykl ubóstwa wśród obywateli).

   WUJEK DOBRA RADA:
   Jak chcesz komunizmu to pakuj walizke i jedz na Kube.

   Polubienie

   • Beata

    Autostrado vel Toronto vel warszawa vel szczecin człowieku odp na pytanie : czy ty jesteś normalny ? , czy piszesz te brednie , bo ci płacą za to ? . Debilizm debila w twoich postach pogania , a wiele przeczytalam . Nie polemizuje zbyt szanuje swój czas.

    Polubienie

   • polish power

    re: Beata
    Jak nie lubisz faktow historycznych jakie podaje to przedstaw kontrargumenty i swoje zrodla.
    Czekam.

    Polubienie

   • Szykagobojz

    Faktów. Jakich faktów? Nablyszczaczu energetyzowany . Heee power, ale se wymyślił
    Jak chce se posłuchać takich faktów to włączam TVN. 😀
    Wiadomości na poziomie szkoły podstawowej do indoktrynowania przyszłego mięsa armatniego . Polsce potrzeba żywych, madrych i zdrowych ludzi , bo tylko tacy mogących dać zdrowe dzieci i stworzyć silne i zdrowe społeczeństwo. Toronto to nekromonter z cmentarza trupim jadem handlujacy

    Polubienie

   • Szykagobojz

    Toronto – Koooomu komu bo idę do domuuu. …ludziska chyba oszalałem, fakty za darmo rozdaje … luuudzie….darmocha

    Polubienie

   • polish power

    re: Szykagobojz – PRL-owsko bolszewicki pomiocie… wychowany na „trybunie ludu” i sowieckiej „prawdzie”.

    Największa afera w wywiadzie PRL
    http://forum.suwerennosc com/viewtopic.php?f=35&t=430&start=200

    Polubienie

   • polish power

    re: Szykagobojz – PRL-owsko bolszewicki pomiocie….

    Czytaj wiecej o swoich bohaterach z PPR, AL i NKWD.

    Zbrodniarze i zdrajcy z PPR wydają polskich patriotów Gestapo.

    W tej biografii nie ma słowa także i o tym, że Wołkowycki był aktywnym organizatorem, a po zajęciu Podlasia przez armię sowiecką – sekretarzem tzw. PPR, założonej przez NKWD na okupowanych przez Niemców ziemiach polskich. Czyli partii założonej na polecenie Stalina w celu legitymowania stalinowskich mordów polskich patriotów dokonywanych przez sowieckich zbrodniarzy z NKWD i ich miejscowych komunistycznych marionetek.

    Czołowymi organizatorami oraz działaczami PPR byli przecież komunistyczni zbrodniarze, obywatele Związku Sowieckiego i agenci NKWD tacy jak Władysław Gomułka czy Bolesław Bierut…

    Po ucieczce z PRL, jeden z komunistycznych zbrodniarzy Józef Światło, który był wicedyrektorem X Departamentu MBP mówił: Wiem z dostępnych mi aktów i dochodzeń, które prowadziłem, że zrzucony przez Moskwę do Polski Marceli Nowotko przywiózł ze sobą wyraźne sowieckie instrukcje nawiązania i rozbudowania współpracy z Gestapo. Głównym i jedynym zadaniem tej współpracy było rozpracowanie polskiej niepodległościowej sieci podziemnej i zlikwidowanie jej rękami Gestapo.

    Nowotko zaczął więc zbierać informacje o działaczach AK i innych organizacji niepodległościowych, a zebrane nazwiska i adresy wysyłał później do Gestapo. Bandyci z NKWD i PPR-owskiego AL wspólnie z agentami niemieckiego wywiadu Abwehry oraz Gestapo dokonali także napadu na archiwum Delegatury Rządu na Kraj. Przez pomyłkę, zbrodniarze z PPR chcąc zniszczyć drukarnię AK, wysłali do Gestapo informację o własnej drukarni przy ul. Grzybowskiej 23/25 w Warszawie. Jednak, po zakończeniu II wojny ci zdegenerowani komuniści fałszywie oskarżali o współpracę z Niemcami w sowietyzowanym przez siebie PRL polskich Żołnierzy Niezłomnych oraz żołnierzy AK…

    Wyrok AK na twojego bohatera Wołkowyckiego.

    17 maja 1945 r. Aleksander Wołkowycki ginie w Narewce od kuli żołnierzy oddziału „Łupaszki” za współpracę ze zbrodniarzami z UB oraz zdradę Ojczyzny. Wyrok został wydany przez miejscową komórkę AK i zatwierdzony przez dowództwo Okręgu.

    Smialo mozesz dolaczyc do guru P.Zieminskiego, ktoremu NSZ zabilo jego bohaterow (rosyjskich bandytow i bandytow z komunistycznego AL) we wsi Rząbiec na Kielecczyznie 8 wrzesnia 1944r.

    p.s.
    Powiadom rowniez „Beate”, ktora nie ma czasu pisac, jesc i spac.

    Polubienie

 16. kempes

  acha . i kapitalizm to jeszcze 2 rzeczy : imperializm (predzej czy pozniej.!)- wspieranie wojenek.i dyktatur. te zas tworza np. cenzure i wywlaszczaja ludzi . bo np. na danej ziemi sa surowce i jakis koncern – chce je miec. a. przede wszystkim -koncentracja kapitału. te wszystkie koncerny,spólki trusty itd. to po co sa??koncentruja własnie kapitał. a wtedy.. wpada pan z deszczu pod rynne. dlaczego? bo skoro nie lubi pan rzadow socjalizmu – ok. czyli komuny czy panstwa socjalistycznego . ok. rozumiem. ale z kolei jest pan za – dyktaturami ponad narodowych spólek i koncernow???? przeciez one sie tworza ZAWSZE W WYNIKU – WYSCIGU SZCZUROW -nieodłacznego przeciez -elementu kapitalizmu . tej całej konkurencji. wygryzania sie wzajemnego. i to to ma nas niby wyzwolic? i to to jest niby ta prawda i ewangelia nowa? to dlaczego – skoro tak to … POLSKA WYGLADA JAK WYGLADA? poza tym teczki … polityk kupiony przez ameryke ,polityk kupiony przez rosje rfn ,mambuko itd. czyli jakies przykladowe dajmy na to – panstwa. jakies dla przykladu. a teczki na politykow kupionych przez biznes i koncerny? lobbing? to juz nie nieciekawe ???

  Polubienie

 17. warszawa

  Temat: DYSKUSYJNE CIEKAWOSTKI – strona 30

  http://forum.suwerennosc com/viewtopic.php?f=35&t=460&start=290

  Polubienie

  • Korczma zawijamy

   Autobahn stary dziadu . Przestań pisać a ja ci zasponsoruje taki piekny barszczyk na święta . To dobra propozycja :

   Polubienie

  • polish power

   Chinski niedouczony „jeb-sie-sam” vel „korczma”…
   Sam zrobiles z siebie dziada swoimi komentarzami, mniejsza o to, ze zresz jak swinia.

   Polubienie

   • Korczma

    Masz syjonisto chrapkę na barszczyk biały . Jedno slowo i ubijamy deal . ty tu nie piszesz piepszony syjonisto swoich wypocin ja ci do Kanady wysyłam miske na święta .
    chciałbym duzo jesc ale zdrowie nie pozwala gnido .

    Polubienie

  • Korczma

   Ty Polish Power z jajami 2 cm jeszcze tu nadajesz ? a won do Niezaleznej , Naszego Dziennika tylko ,ze tam kmiot jest na cenzurowanym za opluwanie Papy bu bu ha ha . WPS na razie bezradny i chasa sobie kmiot syjonistyczny po WPS jak smród po gaciach . Obrzydliwe .

   Polubienie

 18. Korczma

  Zawiadmiam ,że od dnia dzisiejszego wszystkie wpisy syjonisty toronto będę podsumowywał wklejaniem golej dupy , dopóki WPS nie znajdzie na niego bata

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.