Krótkie „ informacyjne podsumowanie” wydarzeń na Ukrainie, na 7, 6, 5 i rano 8 marca 2022

Sobór_Słowiański_Ukraina

Przygotowane przez „Związek Oficerów” i Ruch słowiański

7 marca rosyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło humanitarnym „dniem ciszy” dla Kijowa, Mariupola, Charkowa, Sum. Wyznaczono trasy wyjście ludności. Zaprzestano działań bojowych na czas – „dnia ciszy”. Jednak strona ukraińska nie zezwoliła ludności na opuszczenie miast zgodnie przez korytarze humanitarne, przymusowo zatrzymując i wykorzystując ją jako żywą tarczę dla obrońców. Miasta były w stanie opuścić jedynie jednostki na własną odpowiedzialność i ryzyko.

7 marca wieczorem na Białorusi odbędzie się III runda negocjacji delegacji Federacji Rosyjskiej i Ukrainy – wyniki poznamy 8 marca.

Główną kwestią jest realizacja przez Ukrainę dotychczas przyjętej umowy – w sprawie organizacji korytarzy humanitarnych dla ewakuacja ludności.

Sytuacja na frontach.

Front południowy i południowo-wschodni.

Na froncie południowym w rejonie Mikołajewa nie zaszły znaczące zmiany. Niedaleko miasta dochodziło do małych potyczek, choć na zachodzi miała miejsce intensywna strzelanina, prawdopodobnie miało miejsce rozpoznanie bojem – stanowiska Sił Zbrojnych Ukrainy. W mieście brakuje żywności i leków. Koszt, za opuszczenie miasta w samochodzie wynosi ok. 5000 hrywien (około 15 tysięcy rubli – tj. ok 100 $ – PZ). W punktach kontrolnych na granicach miasta żołnierze Ukraińskich Sił Zbrojnych tworzą chaos. Przez ukierunkowane uderzenie zostało zniszczone – centrum kontroli przestrzeni kosmicznej Sił Zbrojnych Ukrainy w Welikodonsku, w regionie Odessy.

Od 10.00 5 maja w Mariupolu i Wołnowachie obowiązuje „reżim ciszy”, z całkowitym zatrzymaniem działań wojennych i utworzeniem korytarzy humanitarnych do wyjścia ludności. Ale nacjonaliści nie pozwolili ludności na opuszczenie miasta. Oni wykorzystują czas ciszy na przegrupowanie sił, wycofanie z miasta nazistów z „Azowa”, zamieszanych w przestępstwa.

W Mariupolu, według otrzymanych informacji, ukronaziści ustalili taryfę na 7000 hrywien (ok. 20 tys. rubli – ok. 200 $, -PZ) dla mieszkańców którzy chcą wyjechać z miasta (w Zaporożu koszt wyjazdu 1000 hrywien (ok. 3000 rubli, 30 $ – PZ).

Oddziałom DNR, różnymi sposobami udało się zapewnić ewakuację z miasta i przedmieść 84 osób, w tym 21 dzieci.Biorąc pod uwagę 6 marca ok. 300 osobom.

7 marca, nacjonaliści, w starciu z wojskami DNR użyli około 150 mieszkańców jako „żywej tarczy”, prowadzonąc zza nich ogień , zabili 4 osoby, rannych 5 cywilów.

6 marca rozpoczęło się powolne oczyszczanie przedmieść Mariupola, 7 marca kontynuowano to. (po zawieszeniu – w czasie zawieszenie broni) walki toczyły się na obrzeżach miejscowości ” Wastocznyj” Po przejęciu kontroli nad miejscowością Połogi i innych w tym rejonie, szanse Ukraińców na ucieczkę z Mariupola znacznie się zmniejszyły.

W dniach 5-6 marca na rubieży Pierwomajsk – Południowy Uralsk ( Jużno-Uralsk- PZ) – Wozniesiensk rozegrały się poważne walki , w które zaangażowane są coraz nowsze podziały po obu stronach. Próbując powstrzymać ofensywę wojsk rosyjskich, w tym okręgu, Siły Zbrojne Ukrainy przekazały swoje nieliczne rezerwy, w szczególności do Południowego Ukraińska ( Jużno-Ukrainsk- PZ), tam zauważono przybycie jednostek zmechanizowanych.

5 marca Siły Zbrojne FR zaczęły aktywnie atakować na kierunku Wozniesienska , zajmując wieś Jastrebinoje na prawym brzegu Bugu, Rozpoczęły się walki o Wozniesiensk (obwód Mikołajewa). Jednostki Sił Zbrojnych Ukrainy próbowały kontratakować, rano próbowały powstrzymać przekroczenie Bugu, co zostało udaremnione przez wojska rosyjskie. Walki trwały do późnego wieczora. Trudność postępu wojska rosyjskich stwarzają wysadzone mosty na Bugu.

W pobliżu Chersonia Siły Zbrojne FR zajęły bazę wojskową Sił Zbrojnych Ukrainy, (241. poligon Piechoty Morskiej), opuszczony przez personel wojskowy Ukrainy. Przechowywany w bazie: 40 jednostek techniki wojskowe ( pojazdy opancerzone – PZ), 60 szt. środków transportu, 4,5 tony amunicji.

Charków

W Charkowie 5 marca rosyjskie siły kosmiczne zaatakowały wojsko infrastruktura 51. Słobożańskiej Brygady Gwardii Narodowej Ukrainy. W samym mieście intensywność walk 5 marca spadła, korytarze humanitarne częściowo działały. Sytuacja w mieście pozostała trudna, gdzie oprócz mieszkańców w mieście ma być: ok. 5000 obcokrajowców, z czego ok. 1500 to studenci z Indii. Z miasta można było wyjechać pociągiem. tj. na Ukrainę – w kierunku rozmieszczenia Sił Zbrojnych FR, wyjście cywilów jest blokowany przez ukraonazistów.

W nocy z 6 na 7 marca naziści ostrzelili autobus z uchodźcami, którzy próbowali opuścić miasto – zginęło ok. 30 mieszkańców, m.in.7 dzieci.

Nacjonaliści zaminowali reaktor na eksperymentalnym obiekcie jądrowym w Charkowskim Instytucie Fizyczno-Techniczny Przygotowują tam sabotaż.

Problemy z ewakuacją cudzoziemców, głównie studenci, dotyczą także miasta Sumy. Jest ich 1106, m.in. z Indii – 576, 121 – z Chin. Burmistrz miasta powiedział, wszyscy, którzy spróbują przejść korytarzami humanitarnymi w kierunku Federacji Rosyjskiej, będą zastrzeleni.

Z Czernihowa i regionu, kierownictwo najwyższego szczebla – ewakuuje swoje rodziny i sam zbiega, głównie ci, którzy cały czas aktywnie wspierali banderowców.

LNR DNR i RF

5 marca NM ŁNR próbowała wbić klin między miasta Izjum a Rubiżny, były sprzeczne informacje z rejonu Izjumu, kolejnej twierdzy Sił Zbrojnych Ukrainy, na tym terenie przez cały dzień toczyły się walki. Wieczorem 7 marca zaczęły napływać informacje o przełamaniu front w pobliżu tego miasta i rozwoju ofensywy na południe. Grupa NM ŁNR wyzwoliła podczas ofensywy miejscowości Golikowo, Newski, Katerinowka ( stan na godz. 17.00 – 05.03). 6 marca – Makiejewka, Kriakowka, Industrialnoje, Kamienka, Nowoliubowka. Na rano 7 marca wyzwolono 67 miejscowości.

Poważną stratę poniosła NM DNR. W Wolnowachi, przy osłanianiu ewakuację kobiet i dzieci, bohatersko zginął legendarny dowódca samodzielnego batalionu rozpoznawczego „Sparta” płk Władimir Żocha. Zwany „ Wocha”, on był następcą legendarnego dowódcy batalionu „Motoroli”, po jego śmierć dowodził batalionem przez 5 lat. W 2014 roku W. Żocha był bohaterem obrony Słowiańska, on ją rozpoczął z pałką w ręku, wraz z ojcem, rozwoził amunicję na pozycje własnym samochodem. Dekretem szefa DNR otrzymał -pośmiertnie, tytuł Bohatera DNR. Prezydent Federacji Rosyjskiej przyznał mu również tytuł „Bohatera Rosji” – pośmiertnie. Wieczna pamięć bohaterowi!

Batalion „Sparta”, cały dzień zabezpieczał wyjście ludności cywilnej z ich miasta, osłaniając mieszkańców swoimi ciałami od ognia nazistów, na równi ze wszystkimi innymi, zrobił to dowódca batalionu.

Na kierunku Wołnowachy podczas walk NM DNR zdobyła 14 czołgów, 16 bojowych wozów piechoty, 1 BRDM Uderzeniem artylerii zniszczona została kolumna rezerwy, przenosząca się na obszar Wołnowachy. Zniszczony 5 czołgów, 16 sztuk pojazdów opancerzone, 6 WWR ( wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe – PZ), 10 ciężarówek.

Rankiem 6 marca rozpoczęło się powolne oczyszczanie miasta. A na zachód i na północny zachód od Wołnowachy, NM DNR posuwała się do przodu. W kierunku Gorłowki trwały działania wojenne i przyjęły charakter pozycyjny, obrona wroga jest wystarczająco silna. Grupa DNR wyzwoliła: Zachatówkę, Chlebodarowkę, Nowotatarówka, Zacisze, Spokojne, Nowogrigoriewka, została wzięty pod kontrolę: Nowonikolajewka, Wisznevoje, Wolnoje, Antonowka, (stan na 17.00 – 05.03) zagłebiono sie w obronę Sił Zbrojnych Ukrainy na 7 km.

5 marca NM DNR wyzwoliła 3 miejscowości.
6 marca MN DNR wyzwoliła 4 miejscowości.
7 marca NM DNR wyzwoliło 5 miejscowości.
Do wieczorem 6 marca wyzwolono ogółem od 24 lutego – 68 miejscowości.

Od 24 lutego do 7 marca w walkach z NM DNR, na terytorium DNR zostało zabitych – 493 i ok. 595 rannych – z personelu wojskowego Ukrainy, w tej liczbie :
95 samodz. bryg. szturm. -desant. – 24 zabitych i 66 rannych
25 samodz. bryg. powietrz.-desant. – 37 zabitych i 57 rannych
56 samodz. brygada zmech.- 48 zabitych i 79 rannych
54 samodz. brygada zmech. – 58 zabitych i 88 rannych
53 samodz. brygada zmech.- 167 zabitych m.in. dowódca brygady i 176 rannych.
104 żołnierzy Ukrainy dobrowolnie złożyło broń.

W ciągu dnia od 5 do 6 marca podczas walk zdobyto 3 WWR ( MLRS -PZ)”Huragany”, 5 czołgów, 5 bojowych wozów piechoty, 12 jednostek transportu. 5 marca Siły Zbrojne FR przejęły pod kontrolę miejscowości: Małaja Tokmaczka, Marfopol, Remowka, Nowokarłowka, Orlinskoje, Wołodino, Malinowka.

W nocy przeprowadzono atak rakietowy na bazę wojskową Sił Zbrojnych Ukrainy w Owruczu (region Żytomierz).

Wieczorem 5 marca Siły Zbrojne FR dokonały ataków na – 61 obiektów infrastruktury wojskowej, w tym: stanowisko dowodzenia brygady, 9 składów amunicji.

Rankiem 6 marca Rosyjskie Siły Powietrzno-kosmiczne unieruchomiły lotnisko 7. brygady lotnictwa taktycznego Ukraińskich Sił Powietrznych w Starokonstantinowce.

7 marca wyzwolono 5 miejscowości. Były dokonane ataki lotnicze na 26 obiektów, w tym 2 punkty kontroli, 1 radar, 5 składów amunicji.


Na froncie Zaporoże – Donieck
.

On właściwie powstał 5 marca, po połączeniu oddziałów NM DNR. Wspólnie, przednie jednostki Federacji Rosyjskiej i DNR posunęły się na szeregu odcinkach na 5 marca o 20-30 km. Natarcie w kierunku Zaporoża powstrzymały ukraińskie wojsk w rejonie zbiornika wodnego.
Na terenie miasta Hulajpole, wojska rosyjskie rozpoczęły go obchodzić od południa i wschodu, okrążając miasto wieczorem. Ogólnie rzecz biorąc, od Wasilkowa do Wołnowachy, ustaliła się jednolita linia frontu.

W Zaporożu władze aktywnie rozdają wszystkim broń. Na północnym wschodzie w pobliżu Izjum toczyły się intensywne walki, 6 marca były one kontynuowane.

Kijów

5 marca walki o różnym stopniu nasilenia odbywały się na prawym brzegu w okolicach miejscowości: Bucza, Sofiejewskaja, Borszczagowka, Gostomel, Irpien (z Irpienu udało się wyprowadzić ludność przez korytarze humanitarne).

Władze Kijowa otworzyły śluzy kijowskiego zbiornika wodnego, i zalały terytorium na północ od Kijowa, aby zapobiec postępowi wojsk rosyjskich.

6 – 7 marca, było kontynuowane przejmowanie miasta przez Sił Zbrojnych RF , nie ustawały walki w rejonie Buczy i Irpienu.

Trwała blokada Czernihowa, Pryłuków, Mieny.

W Kijowie funkcjonariusze SBU, za rzekomą zdradę, za miękkie stanowisko w negocjacjach – zabili uczestnika niedawnego proces negocjacyjny na Białorusi – Denisa Kiriejewa.

W Kijowie ewakuacja utknęła w martwym punkcie. Jesli 3 marca władze przygotowały 40 pociągów, to potem 5 marca nieco ponad 30, a 6 marca jeszcze mniej. Drogi są zakorkowane. I teraz nie jest bezpiecznie przemieszczać się, w związku z dystrybucją broni wśród ludności. Na drogach ma miejsce chaos. Jeśli uda ci się pozostać wśród żywych, to od rabunku, przymusowe pozbawienie pojazdu lub spuszczenia paliwa – nikt nie jest ubezpieczony. Dlatego transport kolejowy wszyscy uważają za lepszy. Ale dostać się do pociągu jest bardzo trudno, szczególnie obcokrajowcom.

W Melitopolu rozpoczął się proces przekazywania za wynagrodzeniem wcześniej dystrybuowanej broń. Pod miastem, na torach kolejowych, był zauważony rosyjski pociąg pancerny . (wyjaśnienie – pociągi pancerne istnieją nadal w Federacji Rosyjskiej, głównie są w użyciu Gwardii Narodowej).

Na 5 marca za ostatnie 17 dni od ostrzałów DNR przez Siły Zbrojne Ukrainy – uszkodzono i zniszczono: 523 mieszkalne gospodarstwa domowe, 210 obiektów infrastruktury cywilnej. , w tym 11 placówek medycznych, 18 placówek edukacyjnych, 11 placówek usług socjalnych , 13 obiektów infrastruktury krytycznej (prąd, woda, gaz).

Na Ukrainę do 7 marca dostarczono z Rosji ok. 882 ton humanitarnego zaopatrzenia dla ludności.

Siły Zbrojne Ukrainy według Ministerstwa Obrony FR”straciły :
12.420 zabitych, rannych, zaginionych bez wieści. 793 wziętych do niewoli (dane na koniec 6 marca). W ciągu 5 marca zostało zniszczone: 5 stacji radarowych, 2 systemy rakietowe „Buk-M1”. W walkach powietrznych pod Żytomierzem zestrzelono 4 samoloty SU-27, a za pomocą obrony przeciwlotniczej w rejonie Nieżyna zestrzelono samolot SU-25. obrona powietrzna zniszczyła także śmigłowiec MI-8 i drona Sił Zbrojnych Ukrainy. 6 marca zestrzelono: 3 samoloty SU-27 w rejonie Połtawy, jeden SU-25 pod Gostomelem. Dwa śmigłowce MI-24 w okolicy Makarowa, 8 dronów.

Od 24 lutego do 7 marca Siły Zbrojne Ukrainy straciły:

Zniszczone: około 114 samolotów i śmigłowców, 78 drony na ziemi i w powietrzu. 2396 obiektów wojskowej infrastruktury Ukrainy, w tym 82 punkty kontrolne i węzły łączności Sił Zbrojnych Ukrainy, 119 zestawy przeciwlotnicze S-300, Buk M-1, Osa, 76 stacje radarowe. 827 czołgi i inne bojowe pojazdy opancerzone, 603 jednostki specjalne i wojskowy sprzęt samochodowy, 304 sztuki artylerii polowej i moździerze, 84 systemy WWR.

Wyczyny personelu wojskowego Federacji Rosyjskiej – naszymi bohaterami są:

Major D. Abakumow zniszczył ok. 10 WWR „Grad”, zabezpieczył ofensywę NM ŁNR. Porucznik A. Szapowałow po wpadnięciu w zasadzkę ze swoim plutonem, osobiście zniszczył 3 bojowe wozy piechoty i działo przeciwlotnicze. Zastępca dowódca batalionu mjr I. Wieliczko, po wpadnięciu w zasadzkę, w walce zniszczył 2 pojazdy opancerzone i ok. 20 żołnierzy, przedarł się walką z okrążenia, wydobył załogę z rozbitego transportera opancerzonego. Chwała bohaterom!

Gorzka strata

6 marca w Riazaniu odbyła się ceremonia pogrzebowa pożegnania z bohatersko poległym pod Kijowem – zastępcą dowódcy 11-ej samodzielnej brygady powietrzno-szturmowej – gwardii podpułkownikiem Denisem Glebowem. (Absolwent Riazańskiej Szkoły Wojsk Powietrzno-Desantowych). Dekretem Prezydenta Federacji Rosyjskiej odznaczonym pośmiertnie „Orderem Męstwa”.

Błogosławiona pamięć bohatera!

Władimir Sadkow.

24 Komentarze

Filed under Bez kategorii

24 responses to “Krótkie „ informacyjne podsumowanie” wydarzeń na Ukrainie, na 7, 6, 5 i rano 8 marca 2022

 1. paziem

  Korytarze humanitarne z inicjatywy Rosji
  „Od 10:00 (czasu moskiewskiego) 8 marca 2022 r. Federacja Rosyjska ogłasza „reżim ciszy” i jest gotowa zapewnić korytarze humanitarne: od Kijowa i sąsiednich miejscowości do Federacji Rosyjskiej przez terytorium Republiki Białoruś do Homla w porozumieniu ze stroną ukraińską” – czytamy w oświadczeniu.

  Otwarte zostaną również korytarze humanitarne z Czernihowa przez terytorium Białorusi, z miasta Sumy po dwóch trasach do Połtawy i na terytorium Rosji, z Charkowa na terytorium Rosji lub do Lwowa, Użhorodu, Iwano-Frankowska. Z Mariupola zostanie również otwarty korytarz humanitarny po dwóch trasach na terytorium Rosji i Zaporoża.

  Otwarte zostaną również korytarze humanitarne z Czernihowa przez terytorium Białorusi, z miasta Sumy na dwóch trasach do Połtawy i na terytorium Rosji, z Charkowa na terytorium Rosji lub do Lwowa, Użhorodu, Iwano-Frankiwska. Z Mariupola zostanie również otwarty korytarz humanitarny na dwóch trasach na terytorium Rosji i Zaporoża.

  O korytarzach humanitarnych
  Jak zauważono w sztabie, Rosja oferuje Kijowowi do godziny 03:00 czasu moskiewskiego 8 marca uzgodnienie korytarzy humanitarnych i godziny rozpoczęcia ich operacji . „Wspomniane oświadczenie powinno zostać niezwłocznie dostarczone stronie ukraińskiej (wicepremier Ukrainy Wierieszczuk Irinie Andrejewnie) i zaproponowane do godziny 03:00 (czasu moskiewskiego) 8 marca 2022 r. do uzgodnienia wskazanych tras i godziny rozpoczęcia korytarzy humanitarnych” – czytamy w oświadczeniu.

  Stała komunikacja między Federacją Rosyjską a Ukrainą w celu wymiany informacji o ewakuacji ludności cywilnej zostanie nawiązana od 9:30 czasu moskiewskiego 8 marca. „W celu praktycznego wdrożenia środków ewakuacji ludności cywilnej i cudzoziemców wzdłuż uzgodnionych tras podczas operacji humanitarnej, od 9:30 czasu moskiewskiego 8 marca, nawiązać stałą komunikację między stroną rosyjską i ukraińską w celu wzajemnej wymiany informacji w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ewakuacji ludności cywilnej i cudzoziemców” – podał w oświadczeniu sztab główny.

  Rosyjskie oświadczenie o utworzeniu korytarzy humanitarnych w języku rosyjskim i angielskim zostanie niezwłocznie przekazane zagranicznym ambasadom, odpowiednim strukturom ONZ, OBWE i Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża oraz innym organizacjom międzynarodowym za pośrednictwem wszelkich dostępnych zasobów informacyjnych, w tym media.

  O ewakuacji na terytorium Rosji
  Jak podała kwatera główna, rosyjskie siły zbrojne zorganizowały ewakuację ponad 173 000 osób do Rosji, w tym ponad 44 000 dzieci.

  „Bez udziału Ukrainy stronie rosyjskiej udało się dotychczas wycofać na terytorium Federacji Rosyjskiej 173 773 osób ze stref specjalnej operacji wojskowej z Ługańskiej i Donieckiej Republiki Ludowej, Ukrainy, w tym 44 187 dzieci, a także 19 969 sztuk samochodów osobowych” – powiedzieli w sztabie.

  Wyjaśnili, że obecnie wspomniani obywatele Ukrainy przebywają w tymczasowych ośrodkach zakwaterowania, w hotelach, sanatoriach i pensjonatach, otrzymują ciepłe posiłki, dzieci uczęszczają do szkół, przedszkoli, kwestie pracy tymczasowej są szybko rozwiązywane.
  „Pomimo nieodpowiedzialnego stosunku strony ukraińskiej do życia i zdrowia zwykłych cywilów, w tym cudzoziemców, Federacja Rosyjska jest gotowa podjąć kolejne humanitarne kroki w celu wycofania ludności cywilnej ze wszystkich osiedli, które znalazły się w katastrofie humanitarnej, jak a także stworzyć na terenie Rosji godne warunki zakwaterowania dla wszystkich uchodźców” – podkreśliła centrala.

  O prośbach o ewakuację
  Ponad 2 miliony osób zwróciło się do oficjalnych struktur rosyjskich z prośbą o ewakuację z Ukrainy – podała centrala koordynująca.

  „Biorąc pod uwagę uporczywe nieustanne apele ambasad obcych, a także liczne bezpośrednie prośby obywateli Ukrainy o ewakuację z prawie wszystkich osiedli (takie apele były dokumentowane dopiero od 5 marca do 7 marca w oficjalnych strukturach Federacji Rosyjskiej i w Międzyresortowym Koordynacja Centrali Federacji Rosyjskiej ds. Pomocy Humanitarnej na Ukrainie ponad 2 mln (2 000 417), Federacja Rosyjska jest gotowa do przygotowania i przeprowadzenia operacji humanitarnej” – powiedział szef sztabu Michaił Mizincew.

  Według dowództwa Siły Zbrojne FR są gotowe do kolejnych humanitarnych kroków w celu wycofania ludności cywilnej z terytorium Ukrainy, a także stworzenia godnych warunków zakwaterowania dla wszystkich uchodźców w Rosji, pomimo nieodpowiedzialnego stosunku strony ukraińskiej do życie ludności cywilnej Federacji Rosyjskiej.

  W oświadczeniu zaznaczono, że skuteczność zależy tylko od strony ukraińskiej. „W związku z niewypłacalnością i niezdolnością strony ukraińskiej do zapewnienia funkcjonowania korytarzy humanitarnych, sytuacja w dużej liczbie miejscowości na prawie całym terytorium Ukrainy, przede wszystkim w dużych miastach: Kijowie, Czernihowie, Sumach, Charkowie i Mariupolu, szybko się pogarsza i nabrała charakteru katastrofy humanitarnej” – podkreślono w przesłaniu sztabu.

  za: https://tass.ru/armiya-i-opk/13997581

  Polubienie

 2. Janka

  ——— zapodaję tekst, który dla ludzi INTYLIGENTNYCH nie powinien być zaskoczeniem, wszak nas Polaków potraktowano tak jak Ukraińców. BANDYCI amerykańscy i IV RZESZA niemiecka ograbiły nas i zadłużyły do przodu na setki lat.
  NIE POZWALAM !! aby nasz polski PROTEST przeciwko tym zbrodniarzom , jakaś kanalia nazwała pro rosyjskością . Stygmatyzowanie ludzi, Narodów, grup oporu , stało się ulubionym narzędziem zbrodniarzy do rozprawiania się z ludzmi głoszącymi prawdę .
  https://kochanezdrowie.blogspot.com/2022/03/ukrainska-korupcja-nasi-przekreceni.html

  Polubienie

 3. Arkaim

  No to juz wiemy za co umieraja Ukraincy
  https://www.lubavitch.com/ukraine-construction-begins-on-worlds-largest-jewish-community-center/
  Ciekawe ilu z tego wyznania jest wsrod ukrainskich rekrutow?

  Polubienie

 4. Janka

  ——— ZBRODNI dokonanych na Polakach i innych Narodach sławiańskich po upadku ZSRR nie zapomnieliśmy . Zbrodni ZACHODU i USA dokonanych podczas 2 SWIATOWEJ też nie zapomnieliśmy.
  Autor zapodanego tekstu myli się co do tzw wartości chrześcijańskich , w ich właśnie imię wymordowano miliony Europejczyków.

  https://kochanezdrowie.blogspot.com/2022/03/upadek-narodow-anglosaskich-poniedziaek.html

  Polubienie

 5. Paweł

  Laboratoria biologiczne na terenie Ukrainy
  Chińskie MSZ apeluje do Stanów Zjednoczonych o ujawnienie danych o laboratoriach biologicznych na Ukrainie
  ChRL wzywa Stany Zjednoczone do natychmiastowego opublikowania danych na temat wojskowych laboratoriów biologicznych zlokalizowanych na Ukrainie, powiedział na konferencji rzecznik chińskiego MSZ Zhao Lijian. W kraju działało 26 laboratoriów i innych tego typu placówek, podaje TASS.
  „Stany Zjednoczone, jako strona posiadająca najwięcej informacji o laboratoriach, powinny jak najszybciej ujawnić odpowiednie dane, w tym dotyczące wirusów, które się tam znajdowały i charakteru badań nad nimi” – powiedział Lijian.

  Przedstawiciel wydziału wezwał również do zapewnienia bezpieczeństwa tych laboratoriów.

  Według niego, amerykańskie wojskowe programy biologiczne na Ukrainie „mogą być tylko wierzchołkiem góry lodowej”.
  Wcześniej oficjalny przedstawiciel rosyjskiego Ministerstwa Obrony Igor Konaszenkow poinformował o odkryciu faktów realizowanego, finansowanego przez USA, wojskowego programu biologicznego. Według niego, 24 lutego na Ukrainie pilnie zniszczono szczególnie niebezpieczne patogeny: dżumy, wąglika, tularemię, cholerę i inne śmiertelne choroby.

  Departament uważa, że ​​laboratoria Centralnej Dyrekcji Sanitarno-Epidemiologicznej Ministerstwa Obrony Ukrainy były zaangażowane w amerykański wojskowy program biologiczny.

  za: https://news.mail.ru/politics/50355059/?frommail=1

  Polubienie

 6. Paweł

  Najprawdopodobniej śmierć rosyjskiego generała

  gen. Witalij Pietrowicz Gierasimow
  Witalij Pietrowicz Gierasimow (ur. 9 lipca 1977 r., Kazań, Tatar ASRR, ZSRR) rosyjski dowódca wojskowy, generał dywizji, szef sztabu – pierwszy zastępca dowódcy 41. Armii Połączonych Sił Zbrojnych Centralnego Okręgu Wojskowego.

  Biografia
  Urodzony 9 lipca 1977 w Kazaniu[1].

  W 1999 roku ukończył kazańską filię Czelabińskiej Wyższej Szkoły Dowodzenia Czołgami. 50. rocznica Wielkiej Rewolucji Październikowej[1].

  W latach 1999-2005 był dowódcą plutonu czołgów, dowódcą kompanii czołgów, szefem sztabu batalionu czołgów szkoleniowych w okręgach wojskowych Kaukazu Północnego i Dalekiego Wschodu[1].

  W latach 2005-2007 student Akademii Wojsk Połączonych Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej [1].

  W latach 2007-2010 dowódca batalionu strzelców zmotoryzowanych w Północnokaukaskim Okręgu Wojskowym [1].

  Od 2010 do 2013 r. – szef sztabu – zastępca dowódcy 74. Oddzielnej Gwardii Samochodowej Strzelców Samochodowych Zvenigorod-Berlin Zakon Kutuzowa i Suworowa 41. Armii Połączonych Sił Zbrojnych Centralnego Okręgu Wojskowego (Jurga, obwód Kemerowo)[1].

  W latach 2013-2014 dowódca 15. samodzielnej brygady strzelców zmotoryzowanych 2. Gwardii Kombinowanej Armii Centralnego Okręgu Wojskowego, jednostka wojskowa 90600, osada typu miejskiego Roschinsky (obwód samarski).

  Od 2014 do 2017 – kierownik Zakładu Taktyki Akademii Broni Połączonych Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej[1].

  W latach 2017-2019 student Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Państwa Wyższej Szkoły Wojskowej Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej[1].

  Od 2019 do 2020 – dowódca 90. Gwardii Czołgowej Witebsk-Nowogród Dwukrotnie Dywizji Czerwonego Sztandaru (Jekaterynburg)[2].

  Od 2020 r. – szef sztabu – pierwszy zastępca dowódcy 41. Armii Połączonych Sił Zbrojnych Centralnego Okręgu Wojskowego (Nowosybirsk).

  Uczestnik działań wojennych w II wojnie czeczeńskiej, rosyjskich działań w Syrii, rosyjskich działań na Ukrainie[1].

  7 marca 2022 r. Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy poinformował, że Gierasimow zginął podczas walk pod Charkowem[3][4]. Agencja informacyjna Reuters zauważyła w tym względzie: „Nie udało się uzyskać komentarza z rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Reuters nie był w stanie zweryfikować wiadomości”.

  za: http://wikiredia.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

  Polubienie

 7. Paweł

  Na bieżąco

  Polubienie

 8. Janka

  ————– Laboratoria …

  Polubienie

 9. markglogg

  Wysłuchałem powyżej przytoczoną wypowiedź Igora Striełkowa (w 2014 przez bodajże 3 miesiące bronił Słowiańska przed wojskiem UA.)
  W jej zakończeniu celnie – jak przystało na wojskowego – zauważył co następuje. (Rosja dotychczas walczyła „kontraktnikami”, zawodowymi żołnierzami, których liczba w sumie nie przekroczyła 150 tysięcy na tak rozległy kraj jak Ukraina.) BEZ URUCHOMIENIA REZERW Z POBORU, nie wydaje mu się możliwym skuteczne wygranie tej wojny (Striełkow z własnego doświadczenia wie, jak przez CAŁE MIESIĄCE da się bronić ufortyfikowanych, miejskich pozycji). I tyle.

  Zobaczymy co będzie dalej.

  Polubienie

  • Paweł

   Striełkow realistycznie oceniał jeszcze przed rozpoczęciem działań wojennych na początku lutego, że dla kontrolowania Ukrainy będzie potrzebne minimum 1 mln żołnierzy ( chodzi nie o same działania wojenne, ale zaplecze i administrowanie krajem doprowadzonym do chaosu, co jest niezbędne, aby nie rozwijało się antyrosyjskie podziemie oraz zwykły terroryzm wobec mieszkańców, co już ma miejsce w wydaniu batalionów Ajdar i Azow).
   Wczoraj czytałem jednak, że Putin wykluczył udział rezerwistów i nowych poborowych w działaniach na Ukrainie ?!

   Polubienie

 10. Janka

  ——-hm………

  Polubienie

 11. Pingback: 08.03.2022 – Syria: 2346 dzień sprzątania świata… | KODŁUCH

 12. Arkaim

  A w polskich mediach wielki placz. MAEA czyli Miedzynarodowa Agencja Atomistyki utracila kontakt z system mmonitorowania poziomu promieniowania i musi sie kontaktowac tylko mailowo. (na moj laicki rozum w obawie przed stuxnetami itd odcieli im lacze). Dlaczego mnie to nie martwi? A po co nam ich tajne pomiary z ktorymi i tak nie dziela sie z plebsem tak jak nie informuja nas o poziomie promieniowanoa w innych elektrowniach swiata. I to nie tylko MAEA milczy. W Europie istnieje cala siec stacji ktora mierzy promieniowanie, ale uwaga nie pokazuja tego on line!!! Czego sie boja i co ukrywaja przed nami? Aby bylo smieszniej systemem objeta jest tez Bialorus ale na Ukrainie sa chyba tylko 3 stacje i zadna w Czarnobylu!!! Najblizej Czarnobyla jest bialoruski Bragin ktora od wielu lat mierzy ponad 400 nanosivertow (dzis widze 480), na poludnie od Kijowa widze 113, w Chmielnickim 96 (takie pomiary jak w Polsce).
  Biadolenie MAEA jest smieszne bo w ukrainskich sklepach z pewnoscia jest sporo licznikow geigera a skoro ich wojsko takie gieroje to podeslac kilku w rejon elektrowni i mierzyc ile dusza zapragnie. Jesli wlacza te liczniki do sieci prywatnych obserwatorowto bedziemy im tylko wdzieczni.
  Chetnie tez zobacze liczniki on line ze wszystkich elektrowni w USa, Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Niemiec. Szczegolnie te zachodnie bardzo mnie interesuja bo mocno skorodowzne a do Polski przewaznie wieje z zachodu i wszystko nam nawiewa na kraj nie tylko odpady z ich „ekologicznych spalarni smieci”

  Polubienie

 13. Pingback: Grypa666 nadaje z Kanady… Opór na świecie rośnie… – Grypa666

 14. Sławobor

  Fragment
  1. Izraelska broń przeciwpancerna została przekazana na Ukrainę przez państwa NATO. Z ich pomocą została już zniszczona kolumna wojsk rosyjskich pod Charkowem. ynet.co.il/news/ar…

  2. Ochotnicy – weterani izraelskich sił specjalnych – zostali wysłani na Ukrainę. Jak powiedział deputowany ludowy Rady Geraszczenko: „Najlepsi z najlepszych. Oni też chcą brać udział w walce światła z ciemnością. Szabat Szalom!”

  3. Rozmieszczono izraelskich lekarzy i szpitale, aby pomóc armii ukraińskiej i ludności cywilnej.

  4. W całym kraju odbywają się masowe wiece na rzecz walki Ukrainy, palą się rosyjskie paszporty, ludzie odmawiają mówienia po rosyjsku. (Co za ciężki cios dla Rosji! Sztab Generalny Federacji Rosyjskiej opracowuje kolejny plan działania, aby zmusić syjonistów do dalszego mówienia po rosyjsku. S.I.)

  W mieście Aszkelon ponownie pojawiła się kwestia demontażu pomnika bojowników przeciwko nazistom (podobno chcą go zastąpić innym, ale nie dają opcji, najważniejsze jest jego zniszczenie) .

  5. Niezależny izraelski sąd (to brzmi jak nonsens po tonach gówna, które ten „sąd” wziął – S.I.). potwierdził decyzję, że Związek Aleksandra nie zostanie zwrócony Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Jednym słowem, narkoman został wypuszczony na próżno. (Zgadza się! Trzeba było sprzedać syjonistycznemu dilerowi narkotyków „tag” na słonecznych wybrzeżach Magadanu za organizowanie handlu narkotykami z Indii! – S.I.)

  6. Media szczegółowo piszą o zbrodniach najeźdźców, powołując się na wypowiedzi ukraińskich ministrów, że rosyjscy żołnierze gwałcą ukraińskie kobiety.(Bzdura! – S.I.)

  7. Znany izraelski myśliciel (są tacy wśród syjonistów?!) Yuval Noah Harire zauważył w wywiadzie telewizyjnym, że Putin uważa, iż Ukraińcy to Rosjanie i tylko garstka Żydów, którzy zawładnęli Ukrainą, uniemożliwia im rzucenie kwiaty w rosyjskich czołgach. (Prezydent Rosji ma stuprocentową rację! Mafia syjonistyczna – Zełenski, Kołomojski, Pinczuk, Bogolubow itd. przylgnęła do Ukrainy – nie da się ich oderwać kleszczami. Wiedzą, podli, że będą musieli oddać łup, gdy prawdziwa siła patriotyczna nadejdzie na Ukrainę – SI .)

  8. W kręgach religijnych podkreśla się fakt, że Putin rozpoczął wojnę z Żydem Zełenskim w przeddzień Purim i dlatego czekają go losy Ammanu i Stalina. (Co to za Amman? Stolica Jordanii? I co to ma z tym wspólnego? Jeśli Żyd oznacza Hamana, to można odpowiedzieć zwykłymi słowami: „Były gorsze czasy, ale nie było gorszych czasów!” Syjonizm podnieca życie wszędzie tam, gdzie się pojawia (tu i odpowiedź na pytanie, kto czynnie przyczynił się do rozpoczęcia bratobójczej wojny między dwoma narodami słowiańskimi).

  Radziłbym syjonistom, żeby tak mocno nie rozdzierali gardeł. Rosja jest dla ciebie zła, ale Bandera Ukraina jest słodka? Możliwe, że nadejdzie czas, kiedy ugryziesz się w łokcie, ale będzie już za późno…
  https://cont.ws/@Anton1993/2230092

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.