Porażka Rosji w wojnie z Ukrainą jest groźna dla Polski.

Bog i UkrainaKaczka_cichoszaPutin_Bidenkarykat_s

To, co do niedawna wydawało się niemożliwe, czyli niepowodzenie tzw. Specjalnej Operacji Wojskowej Rosji na Ukrainie, może okazać się rzeczywistością.

Wynika to po pierwsze z faktu, że nie jest to żadna SOW, ale po prostu hybrydowa wojna NATO z Rosją, a dokładniej anglosasko-żydowskiego jądra w NATO z Rosją. Po drugie, dotychczasowy przebieg wojny dowodzi, że współczesne wojny mają głównie cel gospodarczy, a interesy wielkich korporacji i funduszy dominują nad celami czysto politycznymi, wyrażających się w tradycyjnych formach i decyzjach władzy państwowej. Po trzecie, sposób prowadzenia wojny przez stronę rosyjską dowodzi, że Rosja ” zbiorowego Putina” nie posiada ani określonej, własnej idei ustrojowej ( mam tu na myśli atrakcyjną i akceptowaną przez społeczeństwo Rosji doktrynę społeczno-gospodarczą i polityczną), ani wystarczających mechanizmów mobilizujących posiadane zasoby techniczne i ludzkie, a także, co najgorsze- nie posiada kompetentnego, sprawnego i zdecydowanego kierownictwa państwowego.

W kontekście wyżej wymienionych uwag skupię się na konsekwencjach dla Polski, jakie wyniknąć mogą ze zwycięstwa lub porażki Rosji w wojnie na Ukrainie, przeciwko Zachodowi – a dokładniej, jak jasno to wynika z już półrocznych zmagań, z jego anglosasko-żydowskiemu centrum położonym nie tylko za oceanem, w Waszyngtonie i Nowym Jorku, ale także w Europie, głównie w stolicy Wielkiej Brytanii, w Londynie. Wymienianie centrów finansowych obsługujących wspomniane ośrodki decyzji politycznych mija się z celem zarówno ze względu na współczesny, techniczny, w dużym stopniu cyfrowy sposób kreowania środków finansowych w postaci kredytu, jak również ze względu na niejawne i często ponadpaństwowe powiązania głównych ośrodków finansowych. Tak niezwykle modne określenie „Deep State” niewiele znaczy bez swego zaplecza w postaci ” Deep Banking” lub ” Deep Finance”.

Scenariusz zwycięstwa Rosji w wojnie na Ukrainie

Konsekwencje wygrania przez Rosję wojny na Ukrainie – przeciwko żywej sile wojskowej składającej się głównie z żołnierzy ukraińskich, pod mieszanym dowództwem natowsko-ukraińskim, wyposażanych sukcesywnie w coraz nowocześniejszą broń zachodnią oraz dowodzonych strategicznie i taktycznie przez amerykańskie centra dowodzenia ( z udziałem Wielkiej Brytanii, i być może z niewielkim udziałem innych państw NATO, w tym i Polski ?) – nie będą dla Polski zbyt znaczące.

Oczywiście Polskę czeka kolejna, kilkumilionowa fala imigrantów, ale nie sądzę żeby to był masowy exodus, gdyż dla wielu Ukraińców Polska nie będzie krajem docelowym. Oczywiście to już oznacza , i będzie oznaczać w przyszłości, że zostały wyrzucone w błoto bez zgody Polaków miliardy złotych na finansowe i materialne wsparcie działań wojennych oraz na akcję adaptacyjną emigrantów z Ukrainy. Ze względu na brak przemyślenia tej akcji z korzyścią dla gospodarki polskiej oraz bez odpowiednich zabezpieczeń kulturowej adaptacji należy to nazwać polityką antypolską w wykonaniu rządu PiS, zresztą przy zgodnym poparciu tej polityki przez tzw. partie opozycyjne.

Rosja, przy obecnych swych możliwościach, nawet w przypadku zwycięstwa, nie będzie dążyła do przyłączenia do swego organizmu państwowego ( zresztą dyskutowana będzie jeszcze forma akcesji, być może w formie konfederacji ?) terytorium położonych dalej na zachód niż wyznacza to linia Dniepru. A jeśli będzie to terytorium łącznie  z Krzywym Rogiem i Odessą, to niewykluczone, że powstanie coś w rodzaju zapowiadanej ” Nowej Jerozolimy”.  Status Krymu może być bardzo sporny i wszystko zależeć będzie od ” handlowych negocjacji”, ale strategiczne i symboliczne względy zapewne zdecydują, że Krym pozostanie przy Rosji. Gdyby nie pozostał, to jest to jedynie możliwe przy niekorzystnej sytuacji wewnętrznej w Rosji.

Rosja w przypadku zwycięstwa oczywiście nie będzie zainteresowana żadnymi roszczeniami wobec Polski, a wręcz przeciwnie nie tylko nie będzie oponować, a wręcz popierać przyznanie Polsce zachodniej Ukrainy, a także poprze koncesje terytorialne na rzecz Węgier i Rumunii. Polska nie powinna wykazywać żadnej aktywności w przypadku planów podziału Ukrainy. Jeżeli takie decyzje zapadłyby w wyniku porozumień międzynarodowych z gwarancjami ze strony Rosji i USA, to tylko wówczas Polska może rozważyć przyłączenie Lwowa i terenów zapewniających granicę z Węgrami. Uczestniczenie Polski w traktatach międzynarodowych dotyczących podziału Ukrainy ma uzasadnienie nie tylko historyczne, ale i aktualne ciężary polskiego podatnika ponoszone na rzecz obywateli Ukrainy.

Nawet w przypadku zwycięstwa Rosji w wojnie na Ukrainie zapalna kwestią będzie obecność znaczącej diaspory ukraińskiej w Polsce, co może prowadzić do konfliktów narodowościowych nie tylko z inicjatywy samych środowisk ukraińskich, ale głównie może być, i zapewne będzie wykorzystywane przez siły zewnętrzne, do szantażowania Polski niepokojami społecznymi, w wypadku zmierzania do suwerennej polityki państwowej. Inspiratorzy tych niepokojów mogą pochodzić z różnych kierunków geograficznych, i z różnych opcji politycznych. Czynnik anglosasko-żydowski będzie tutaj decydujący, ale nie można wykluczać także inspiracji z pewnych kół w Rosji i Niemczech.

Scenariusz porażki Rosji w wojnie na Ukrainie.

Porażka Rosji jest niebezpieczna nie tylko dla samej Rosji, ale także dla Polski.  W Rosji ewentualna porażka wywoła niewątpliwie istotne zmiany na szczycie elity władzy, zmiany społeczne, gospodarcze oraz potężną utratę wizerunku międzynarodowego. Wszystko to spowoduje istotne zmiany polityczne.

Porażka w wojnie na Ukrainie stworzy na pewno pokusę pogrążenia Rosji w konfliktach nie tyko zewnętrznych, ale i wywołania chaosu wewnętrznego. Czasowo tryumfujące siły nazistowsko-proanglosasko-żydowskiej Ukrainy mogą poczuć się na tyle silne i istotne dla sytuacji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, że będą skłonne do zgłaszania pretensji do uznania ich statusu nie tylko jako równoprawnego z Polską, ale mogą dążyć do zastąpienia Polski w roli ” strategicznego partnera” nie tyle Unii Europejskiej, ale tego co po niej zostanie tj. głównie Niemiec, ale przede wszystkim partnera dla nowego-starego ośrodka siły, czyli ośrodka anglosasko-żydowskiego.

W przypadku porażki Rosji siły anglosasko-żydowskie będą się starały iść za ciosem. Oprócz koordynowania chaosu wewnątrz Rosji, wspomniane siły wykonają cios zapewne w dwóch kierunkach. Reaktywują próby obalenia rządów Aleksandra Łukaszenki i powrócą do scenariusza już nie tylko kolorowej rewolucji, ale niewykluczone, że rozpoczną wojnę z Białorusią. W tym przypadku wyznaczając główną rolę polskim siłom zbrojnym oraz kontyngentom NATO na terenie Litwy, Łotwy i Estonii.

Wmieszanie Polski do wojny z Rosją i Białorusią, to powrót do anglosasko-żydowskiego scenariusza w wykonaniu J. Piłsudskiego z roku 1920 oraz wcześniejszych jego flirtów z Petlurą ( nie odwołując się już do odleglejszych intryg dyplomacji angielskiej i jezuitów, które stały za wyprawą Rzeczypospolitej na Moskwę na początku XVII wieku ). Ten scenariusz spowoduje konieczną i niezbędna do przetrwania mobilizację sił i środków w Rosji oraz da asumpt społeczeństwu rosyjskiemu do kolejnej wojny ojczyźnianej w obronie Rosji.

Zachód liczy na to, że proces dewastacji Rosji od 1990 r. wliczając w to ewidentne zaniedbania i błędy ponad 22 letnich rządów W. Putina ( szczególnie dotyczy to polityki Rosji od 2012 r, , czyli niezrealizowania tzw. dekretów majowych Putina zapowiadających program fundamentalnych zmian społeczno-gospodarczych w Rosji, cele których to dekretów nie zostały zrealizowane, a wręcz całkowicie zignorowane i skompromitowane) – trwający już ponad 30 lat, na tyle osłabił organizm społeczno-gospodarczy Rosji i morale społeczeństwa, że pokonanie Rosji jest w pełni realne, i możliwe jak nigdy wcześniej. Na kierunku zachodnim to właśnie Polska i Ukraina mają wykonać brudna robotę na korzyść żydowsko-anglosaskich elit. Polska, ukraińska i rosyjska, czyli słowiańska krew i ofiary są jak zawsze bez znaczenia, a nawet mają rytualny charakter.

Zachód oprócz Ukrainy ma przygotowane dwa( a nawet trzy) inne obszary zapalne osłabiające Rosję. Chodzi o Kaukaz oraz Azję Środkową ( tym ” rezerwowym” jest Daleki Wschód). Na obu tych kierunkach anglosasko-żydowska polityka umiejętnie gra ambicjami tureckiego przywódcy Erdogana i jego marzeniami stworzenia Wielkiego Turanu. Dla ludności Azerbajdżanu, północnego Iranu, zachodniego Kazachstanu, części Uzbekistanu, Afganistanu, Kirgistanu słabnący i niezdecydowany W.Putin traci na rzecz ofensywnego Erdogana.  Przywódca Turcji ma dodatkowo silne poparcie żydowsko-brytyjskiego lobby, gdyż z jednej strony staje się sojusznikiem Izraela w walce z Iranem, a dla Londynu Erdogan jest efektywnym narzędziem pogłębiania obecności gospodarczej i politycznej Wielkiej Brytanii w Azji Środkowej. W najdalszej perspektywie geopolitycznej ambicje polityczne i interesy gospodarcze Turcji konkurującej z Chinami na terenie Azji Środkowej, ale także Pn. Afryki i Europy są na rękę globalnej polityce USA, której głównym celem jest zahamowanie rozwoju gospodarczego Chin i idących za tym ich globalnych wpływów politycznych.

Rosja zaatakowana z wielu kierunków zapewne będzie musiała reagować adekwatnie do zagrożeń i z pełną determinacją. Kolejna wyprawa Polskich pułków na Moskwę może zakończyć się kolejną klęską. Może to być klęska gorsza niż u boku Napoleona. Zwłaszcza, że na lojalność „sojuszników” w postaci Anglosasów i Ukraińców nie liczyłbym. Pewne jest natomiast, że w przypadku rozmów pokojowych, które zawsze są następstwem wojen, Polska będzie najlepszą, bo najmniej kosztowną ofiarą dla dogadującego się Zachodu i Wschodu.

PZ

36 Komentarzy

Filed under Polityka

36 responses to “Porażka Rosji w wojnie z Ukrainą jest groźna dla Polski.

 1. Przegrana Rosji w walce z żydowsko-banderowskim sztucznym tworem to otwarta droga do utraty nawet Ziem Zachodnich przez Polskę. Zdrajcy Słowian ukraińcy na pewno opowiedzą się po stronie Niemiec.
  Wtedy z resztek ziem mamy Polin.

  Niestety większość ciemnoty polińskiej, bo Polakami już ich nazwać nie można po ociemnianiu przez lewackie media i kościół żydo-katolicki opowiada się po stronie junty kijowskiej.

  Chociaż patrząc jak Rosja pięknie stłumiła tą całą chersońską ofensywę za pomocą swoich technologii rakietowych jestem dobrej myśli 🙂

  Od siebie dodam, że zwycięstwo Rosji to też mocne osłabienie syjonistów w Polsce. Bo nawet lokalni syjoniści w Rosji nie przepadają za zachodnimi, czego przykładem jest chociażby sprawa Mosze Kantora z Grupą Azoty.

  Polubienie

 2. Jedrzej

  Putin już od pewnego czasu przestał liczyć na militarne zwycięstwo w tej wojnie – liczy na strach Europejczyków przed mroźną zimą i recesją. Tu czas gra wprawdzie na niekorzyść Ukraińców (dlatego dostawy broni są istotne), ale ten strach nie wydaje się być taki, jakiego spodziewała się Rosja. Tyle, że Kreml nie ma tu nic do stracenia (nie ma również sensownej alternatywy) i będzie tą drogą szedł jak długo się da.

  Polubienie

 3. Jedrzej

  Wołodymyr Kliczko: Dziękuję bratniemu narodowi niemieckiemu za wsparcie dla Ukrainy. Ukraińcy i Niemcy są teraz bratnimi narodami – powiedział Wołodymyr Kliczko w zamieszczonym na Twitterze nagraniu sprzed Reichstagu. Brat mera Kijowa, który w Berlinie spotkał się z niemieckimi politykami, dziękował Niemcom za wsparcie dla jego kraju, w tym dostawy podstawowych artykułów i broni.”

  http://www.bankier.pl/wiadomosc/Wolodymyr-Kliczko-Dziekuje-bratniemu-narodowi-niemieckiemu-za-wsparcie-dla-Ukrainy-8311517.html

  Polubienie

 4. paziem

  Proszę nie umieszczać na naszym portalu materiałów tego typu jak ten z tym człowiekiem z 1000 szabel

  Polubienie

  • Piskorz

   Zachód liczy na to, że proces dewastacji Rosji od 1990 r. wliczając w to ewidentne zaniedbania i błędy ponad 22 letnich rządów W. Putina”” Z całym szacunkiem dla PM; ale czy to można nazwać „zaniedbaniem” i „błędami”.??!! Przecież to takie
   naiwne b. tłumaczenie.. Trzeba dokładnie czytać ros. portale /tam jest wiele, czego nie wiemy/.!! 22 lata jego rządów…i co on skutków tego nie widział, przez lat ponad 20 ?!

   Polubienie

 5. Po pierwsze – co to znaczy, że Rosja wygrała / przegrała tą wojnę? Po drugie – w imię czego i wg jakiego mechanizmu mieliby polscy biedacy pójść walczyć w interesach bogatych? Po trzecie – Rosja dysponuje arsenałem nuklearnym.

  Polubienie

 6. markglogg

  No coż, tak jak sławny „gorbi” już w pierwszych latach po przejęciu władzy w 1985 roku mógł zaobserwować, że ZSRR w miarę „pierestrojki” mu się zaczyna po prostu ROZLATYWAĆ (powstanie na Litwie!), to jednak systematycznie „szedł w zaparte”, NA ŚLEPO zmierzając do likwidacji ZSRR. Tak Putin w imię jego ideału ANTYLENINOWSKIEJ ROSJI, pomimo że wszystko zaczyna mu się sypać, „idzie w zaparte” chcąc dokończyć swój plan „demilitaryzacji U-krainy”. Będzie to miało podobny efekt jak „pierestrojka” gorbiego. Według Aleksandra Zinowiewa, byłego antysowieckiego dysydenta, może to skończyć się tym, że Rosja znajdzie się po stronie NATO i wraz z nim RUSZY NA CHINY LUDOWE. Co może doprowadzić i do 50 milionowych strat jej populacji (to pisał o proroctwie Zinowiewa z 2002 roku I-kulka(de)bil na neonie 24).

  Polubienie

 7. Aculeus

  Do jednego z najwnikliwszych komentarzy o wojnie na Ukrainie, jakie przeczytałem powyżej, dodałbym to, że Rosja tak na dobrą sprawę walczy z zachodnim globalizmem imperialnym, który w swej istocie jest udoskonalonym systemem niewolnictwa rodem z kolonializmu transatlantyckiego. Jego ambicje, by podporządkować sobie ludzkości świata, artykułują psychopaci i socjopaci typu Klaus Schwab nomen omen. Aktualnie toczy się wojna hybrydowa między jemu podobnymi elitami zachodnimi posługującymi się kreaturami kakistokracji państw europejskich, czego najbardziej odrażającym przejawem są sutenerzy warszawskiego nierządu, a Rosją, która na dobrą sprawę stawia opór dzięki rezerwom wypracowanych sił państwa radzieckiego. Jego potencjału nie udało się oligarchicznym degeneratom do końca rozgrabić. Zindoktrynowani Ukraińcy, wspomagani zachodnimi dostawami broni i zaopatrzenia, są w tym konflikcie kondotierami (najemnymi niewolnikami), których zadaniem jest wyniszczyć jak najwięcej zasobów ludzkich Rosji a także własnych, przygotowując w ten sposób oba niezwykle bogate kraje pod kolonizację. Z piekła rodem stratedzy tego planu zdaje się nie przewidzieli jednego, że Rosja, walcząca z koalicją porównywalną z nazistowską podczas drugiej wojny światowej, rozbudzi wolnościowe rewolty ludów całej Europy z USA. Mogą one zmieść szatański pomiot u władzy. Ostateczne przez niego zdławienie Rosji jest niemożliwe, gdyż posiada broń jądrową z dostatecznie dobrym arsenałem rakiet dalekiego zasięgu, jedyny potencjał nie zaprzepaszczony i rozwinięty z epoki Józefa Stalina.

  Polubienie

  • Proszę przemyśleć – armia FR miała być, wedle putinowskiej propagandy, „Drugą armią świata” – okazuje się, że „potężna” FR nie była w stanie uzbroić i zaopatrzyć 20-tysięcznej „armii” ŁDRL. Co to jest 20 tysięcy ludzi w tej „armii”? To NIECAŁE DWIE DYWIZJE. I posłano ich zimą w bój z karabinami z drugiej wojny światowej w mundurach z drugiej wojny światowej. Bez łączności, bez dronów zwiadowczych, bez ciężkiej broni. „Oj, bo to inne państwo, nie wolno było ich zbroć, bo ‚zachód’, bo ‚Mińsk’, bo ‚BLA BLA BLA’ „. Dobrze – mamy BARS-y, ochotnicze rezerwowe batalionowe taktyczne grupy, werbowane po całej FR, z Rosjan i częściowo innych obywateli FR. Ich stan wyposażenia? Dostali AK-74 zamiast mosinów i troszkę nowsze UŻYWANE mundury. Nie dostali broni ciężkiej ani środków łączności. Te radiostacje, na które ZRZUCILI SIĘ w publicznych zbiórkach obywatele FR – zostały zatrzymane w IZBACH CELNYCH w FR więc BARSowcy wojują praktycznie bez środków łączności i bez broni ciężkiej.

   To teraz zapytam – jeśli tak wygląda putinowska „druga armia świata”, to JAK WYGLĄDAJĄ putinowskie „siły jądrowe”? Czy jeśli oszukiwano cały świat przez 20 lat w jednej sprawie, to nie oszukiwano by w innej? Po co wydawać pieniądze na rozwój i konserwację broni jądrowej, skoro WYSTARCZY TRĄBIĆ, ŻE SIĘ JĄ ZMODERNIZOWAŁO, a pieniądze „zaoszczędzone” przelać do szwajcarskich banków i kupić sobie jachty, pałace i kluby piłkarskie „na UKOCHANYM zachodzie”? Więc prędzej zastanowiłbym się, co Rosja JESZCZE może mieć SPRAWNEGO w spadku po ZSRR z arsenału jądrowego przy założeniu, że pieniądze poszły na 4-5 rakiet na pokazuchę i na ANI JEDNĄ GŁOWICĘ … (kiedy w FR wyprodukowano ostatnią głowicę atomową, a kiedy – termojądrową? co z polonowymi „zapalnikami”, które trzeba wymieniać – czy FR ma jeszcze choćby jedną DZIAŁAJĄCĄ fabrykę tych zapalników? Kiedy ZAMKNIĘTO OSTATNIĄ Z NICH?).

   Dlaczego przez NATO idzie fala zbrojeń konwencjonalnych, dlaczego wydłużono front na Szwecję i Finlandię? Przecież gdyby FR miała broń jądrową wzmacnianie sił konwencjonalnych nie miałoby sensu, a po postawieniu w stan gotowości bojowej wojsk jądrowych FR zachód odpowiedziałby SYMETRYCZNIE – a nie zrobił tego, tylko – BUDUJE w POLIN OLBRZYMIĄ ARMIĘ OFENSYWNĄ …

   Tyle pytań „NA WYTRZEŹWIENIE”.

   Do przeczytania:

   Igor Girkin: Mordy banderowców na cywilach w Izjum. Ostrzał ukraińskich elektrociepłowni. Armia Ukrainy uderza na południowym wschodzie frontu, brak odwodów rosyjskich. Analiza przyczyn klęski.

   Polubienie

   • Ciekawe, czy któreś z tych państw skandynawskich będzie na tyle głupie by dać się sprowokować i wypróbować na swoich obywatelach Rosyjski potencjał jądrowy?

    O to musieli już zadbać przy tak olbrzymim państwie jak Rosja. Większość świata ma ochotę na tyle ziemi. Bez ryzyka, że im zaraz 20 milionów obywateli wyparuje już dawno by szturmowali Rosję.

    Poza tym jak ma Rosja takie połacie wybronić konwencjonalnymi wojskami? Tam już dawno rozkazy są podpisane, że gdyby desant im od strony Chin robili to atomówki idą w ruch.

    Polubienie

 8. „Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe” – mawiał Kazimierz Górski.
  SOW (jak go zwał tak go zwał, niech będzie SOW) jeszcze się nie zakończyła. Poczekajmy zatem dwa tygodnie, może miesiąc i jeśli żydowski reżim krainy U będzie nadal odnosił sukcesy bojowe, wtedy zaczniemy rozdzierać szaty nad przegrywającą Rosją.

  Utylizacja reaktywowanego przez syjonistyczny Zachód i żydowski reżim krainy U nazi-banderyzmu była ogłoszonym przez władze Rosji celem SOW, ale z pewnością nie był to cel zasadniczy. Mamy niewątpliwie do czynienia ze starciem między Zachodem i Wschodem. Jak zaplonowano te polityczno-militarne szachy, na ile posunięć, albo na ile partii, zarówno na Zachodzie i w Rosji nie wiemy.

  Nie jest też tak, że gospodarczo Rosję należy postrzegać jedynie jako bankruta z systematycznie degenerowaną gospodarką (załamanie demograficzne Rosji od 1990r. i Zachodu jest porównywalne), a Zachód jako prężną i nowoczesną gospodarkę. Owszem to, co na Zachodzie stanowiło jego potężną siłę, to żydowsko-anglosaska własność obiegu pieniądza, ale siła ta paradoksalnie doprowadziła do gospodarczego i społecznego regresu – i jest to dla Zachodu sytuacja bez wyjścia, ponieważ właściciele obiegu piniądza nie mają zamiaru stracić swojej własności – nie mogą się cofać, muszą atakować. Jedynym wyjściem jest właśnie próba podporządkowania sobie kolejnych państw (projekt NWO) – i chyba wszelkie środki prowadzące do tego celu mogą zostać przez Zachód użyte, od korupcji, poprzez inspirowanie rebelii, konwecjonalne działania militarne, aż po użycie broni jądrowej.
  Czy możemy zatem zakładać, że rządzący Rosją, Chinami (nie ma znaczenia jak oceniamy ich rządy) to idioci bez politycznej orientacji, albo kontynujący politykę Gorbaczowa- Jelcyna, Zhao Ziyanga?

  Jedynym dobrym rozwiązaniem dla Polaków byłaby odbudowa bloku wschodniego w granicach z 1989r. Każde inne rozwiązanie konfliktu w krainie U będzie dla nas mniej lub bardziej niebezpieczne i niekorzystne.

  Wykorzystanie WP przeciw Rosji jest oczywiście możliwe, ale to, co zrobił z WP żydowski reżim IIIRP/Polin sterowany przez Waszyngton i Londyn (podobnie jest z innymi armiami państw UE – nie mogą stanowić przeciwwagi dla armii okupantów z USA i Wlk.Brytanii) z góry skazuje armie IIIRP/Polin na likwidację na polu walki – armia IIIRP/Polin pod względem siły bojowej nie może się równać z armią krainy U sprzed uruchomienia SOW, a co się stało z armią krainy U chyba widać.

  Polubione przez 1 osoba

  • Właśnie Panie Dariuszu mnóstwo jest młodych ludzi, co widzą sytuację w Polsce i w życiu swojego życia nie będą wystawiać na śmierć by bandycki system poliński utrzymywać dalej.

   Tak więc zostałby łapanki i coś w stylu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy tylko „polskiej” (żydowskiej).

   Polubienie

 9. Sławobor

  Ekspert wojskowy Aleksiej Leonkow przewidział wiele nieprzyjemnych niespodzianek rakietowych dla Ukrainy po wydarzeniach w obwodzie charkowskim.

  Ekspert stwierdził, że zmienił się charakter operacji specjalnej, stało się jasne po tym, jak rosyjskie wojsko uderzyło w infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Kijów jest przerażony, podkreślił Leonkow, dodając, że „tempo i interakcja” operacji specjalnej nie będą już takie same.

  Ekspert zasugerował, że Siły Zbrojne RF „będą pracować nad infrastrukturą i mostami”. Leonkow nazwał to dziwną sytuacją, kiedy władze ukraińskie wyrzucają na linię frontu rosyjskojęzycznych ludzi, a w tym czasie po Kijowie ludzie chodzą tak, jakby nic się nie działo.

  „Żyją zbyt wygodnie. Zostaną wyprowadzone ze swojej strefy komfortu. Nie tylko mamy na to wystarczające siły i środki – dodamy więcej. Ile – nie powiem. Niech to będzie niespodzianka. Decyzja została podjęta ”- powiedział ekspert wojskowy w programie Wieczór z Władimirem Sołowjowem.
  https://u-f.ru/news/army/u25711/2022/09/13/344921
  Zobaczymy czy to znowu tylko słowa czy zaczną na poważnie traktować w końcu tzw operację.

  Polubienie

 10. Easy Rider

  Spadaj trollu chazaro-banderowski. Jeżeli masz czelność zwracać się do p. Dariusza per „Daruś”, to zasługujesz tylko na kopa w tyłek.

  Polubienie

 11. Paweł

  Reakcja na tytułowy artykuł od przyjaciół ze Wschodu i na szybko przeprowadzony i opublikowany wywiad:

  Drogi Pawle, doskonała analiza sytuacji!
  Niech Bóg pozwoli ci pozostać tym samym trzeźwym i zwięzłym analitykiem. Wszystko krótko i jasno.

  https://ruskline.ru/news_rl/2022/09/13/porazhenie_rossii_v_protivostoyanii_na_ukraine_smertelno_opasno_dlya_polshi

  Polubienie

  • Poniższy komentarz dotyczy wyłącznie tej części artykułu, która zawiera negatywne oceny W.Putina i jego politycznego otoczenia.
   _______________

   Od końca lat 1970. i przez cały okres lat 1980. wielu z nas, w tym i ja, negatywnie oceniało politykę E.Gierka i jego ekipy. Niezrealizowane obietnice, braki towarów w sklepach, itp., itd. – była to krytyka całkowicie uzasadniona, oparta przecież na realnych faktach.
   Ówczesne władze PRL ani słowem nie wspomniały, że zaistniała sytuacja gospodarcza jest rezultatem podstępu bandyckiego Zachodu i żydowskiej V kolumny w Polsce (żydo-katolickiego Kościoła nie wyłączając), których wspólne działania doprowadziły do zastawienia półapki kredytowej. „Solidarność” i obalenie ekipy E.Gierka witaliśmy z zadowoleniem, a bandycki Zachód nam klaskał. – A co mamy dzisiaj, pisać chyba nie muszę. W jakimś sensie przyczynili się do tego tacy politycznie nierozgarnięci jakim byłem wtedy i ja.

   Negatywna ocena polityki W.Putina i jego otoczenia także oparta jest na obiektywnych, realnych faktach, którym zaprzeczyć się nie da. Oczywiście taka krytyka prowadzona w Polsce jest bez znaczenia dla rosyjskiego odbiorcy. Ona może mieć fatalne skutki dla Rosji, jeśli jest – a jest – prowadzona w Rosji.
   I znów, niestety rosyjskie władze popełniają te same błędy w zakresie polityki medialnej i oświatowej, jakie były udziałem wszystkich rządów Bloku Wschodniego przed 1990r.
   Ale powiem tak: na miejscu W.Putina negatywną krytykę objąłbym szczelną cenzurą, żeby nie doszło w Rosji do kontynuacji rządów okresu Jelcyna albo i czegoś gorszego.
   Bo czy krytykujący znają albo są w stanie przewidzieć alternatywę dla rządów W.Putina? I czy wiedzą, kto takiej ocenie przyklaśnie? Czy wiedzą jakiemu politycznemu klimatowi w Rosji sprzyja ich krytyka?

   Polubienie

 12. Franz

  Ten Światowid to „zmodyfikowany” manipulant w rodzaju trolla Toronto albo rozemocjonowany, wszystko wiedzący poliniak który na miejscu prezydenta Putina w 3 minuty ograłby zachód NATO i banksterow. Dzięki takim jak On mieliśmy w Polsce klęski w postaci powstań narodowych, żołnierzy wyklętych czy obecnych patriotów tzw prawicowców. Facet wszystko widzi w czarnych barwach bo Gorkin mu powiedział, obydwaj są szkodnikami, jeden na WPS a drugi w Donbasie. Proszę brać poprawkę na niego.

  Polubienie

  • paziem

   W czym, według komentatora @ Franz, niby wyraża się szkodnictwo Girkina, w mówieniu i pisaniu niewygodnej dla ” zbiorowego Putina” prawdy ? A może też wszystkich rosyjskich patriotów o słowiańskich korzeniach, nazywających rzeczy po imieniu, takich jak Katasonow, Iwaszow, Liepiechin, Kwaczkow itd. należałoby nazwać „szkodnikami”?!

   Polubienie

   • Dziękuję za ciepłe słowo w mojej obronie …

    Emisariusze „sekty oszukanych” będą w miarę rozwoju wypadków – tj. kolejnych „gestów dobrej woli” i „przegrupowań za granicę państwową FR” wyładowywać swoją złość na nielicznych piszących prawdę o sytuacji na Ukrainie i w FR w polskim Internecie. Taki sposób radzenia sobie z dysonansem poznawczym.

    Girkin nie pisze całej prawdy. Bardzo unika bezpośredniego uderzania w Putina od początku SWO. Do dziś lansuje tezę, że Putin jest dobry i chce dobrze, tylko źli bojarzy non stop okłamują go co do realnej sytuacji. Praca Putina polega na podejmowaniu decyzji. Tej pracy nie da się wykonywać bez znajomości realnej sytuacji. Co Putin zrobił przez 22 lata pokoju i pół roku wojny, by zagwarantować sobie dostęp do realnych podstaw dla podejmowania decyzji? Takie tłumaczenia to po prostu kolejne oszustwo. Jak człowiek nie potrafił zorganizować wokół siebie działającej sieci obiegu informacji i nie weryfikował poprawności jej działania przez 22 lata pokoju i pół roku wojny, nie nadaje się ani na przywódcę ani na naczelnego wodza i tyle.

    Co do motywacji tych „sekciarzy”, którzy polewają mnie tu odchodami (jeśli są pożytecznymi idiotami, a nie – agenturą – a być mogą) – wyjaśnienie ich działań znajduje się w tym komentarzu:

    .https://swiatowid.video.blog/2022/09/13/igor-girkin-mordy-banderowcow-na-cywilach-w-izjum-ostrzal-ukrainskich-elektrocieplowni-armia-ukrainy-uderza-na-poludniowym-wschodzie-frontu-brak-odwodow-rosyjskich-analiza-przyczyn-kleski/#comment-858

    Polubienie

 13. Sławobor

  „Temnik” w telewizji federalnej w Rosji: operacja specjalna zostaje przeniesiona w nowy tryb

  Po przebiciu Sił Zbrojnych Ukrainy na kierunku Charkowa telewizja federalna w Rosji zaczęła mówić to, o czym wszyscy myśleli od samego początku operacji specjalnej.

  Kontrofensywa Sił Zbrojnych Ukrainy i wycofanie wojsk rosyjskich na kierunku Charkowa wpłynęły na retorykę telewizji federalnej w Rosji. Pisze o tym kanał Elite Reserve Teleram, komentując niedawną premierę programu 60 Minut.

  Zwraca się uwagę, że na początku gospodarze mówili to, o czym mówi się od dawna. Że to, co się dzieje, nie jest wojną hybrydową, ale prawdziwą otwartą wojną przeciwko Rosji. Co należy pokonać ze wszystkich możliwości. A że czas działać twardo i jak najaktywniej, nie mieliśmy wyboru, bo mówimy o fizycznym zniszczeniu Rosji.

  Potem zadawali nawet pytania, jak to się stało, że mosty nie zostały jeszcze zniszczone. Dlaczego dworce działają? Dlaczego 31 tuneli na Zachodniej Ukrainie nie zostało jeszcze zniszczonych? Dlaczego dzielnica rządowa nie została zmieciona z powierzchni ziemi?

  Ekspert zasugerował, że w wojsku panuje albo nieporządek i korupcja, albo w ogóle zdrada. Zostało powiedziane wprost

  – zauważa autor kanału Telegram.

  Przypomina, że ​​sieci społecznościowe i kanały TG mówią o tym od samego początku istnienia NWO. I dopiero teraz zaczęli o tym otwarcie mówić w telewizji.

  Kto i dlaczego potrzebował takiego „temnika” w telewizji federalnej? Na co przygotować publiczność?

  – zadaje pytanie „Rezerwa elitarna”.
  https://tsargrad.tv/news/temnik-na-federalnom-tv-v-rossii-specoperaciju-perevodjat-na-novyj-rezhim_624270

  Polubienie

 14. Palec J.Kaczynskiego, to masonski symbol „Cicho”.
  Pomniki na Pl.Pilsudskiego i
  w Tarnowie,(przed dworcem kolejowym) uklad prawej reki.

  Polubienie

 15. MatkaPolka

  SYTUACJA NA UKRAINIE – I CO Z TEGO WYNIKNIE

  https://bacologia.wordpress.com/

  Bardzo ciekawe komentarze i wypowiedzi – także dyskutantów

  SKĄD TEN DEFETYZM I NIEWIARA

  Rosja została napadnięta przez całe NaTo – ponad 8 lat sie przygotowywali do tej napaści a Rosja do obrony ; ukry kopały umocniena Ukraina ma największą Armie w Europie – dobrze uzbrojoną
  Dragn nach Osten i plan zagłady słowian – to stała polityka Zachodu

  Polska już została całkowicie rozkradziona i skolonizowana – i wszystkie pozostałe Dem –ludy
  „Demokracja amerykańska i niemiecka polega na tym – rozkraść przemysł i banki, transferować
  Profity, osadzić marionetkowy rząd posłusznie wykonywujący polecenia -TO JEST DEMOKRACJA

  MIMO TEGO ROSJA SOBIE dobrze rade – poczytajcie np. bacologie

  • Szybkie Wieści… 50
  1. Na froncie bez większych zmian. Chochoł któryś już raz kontratakuje – tym razem w kierunku Charkowa. Rzucił tam jak sam podaje 55 tysięcy sztuk mięsa. Nie warto się nad tym za bardzo rozwodzić, bo na chwilę obecną frontu broni w tym miejscu 10 – krotnie mniejsza liczebnie aliancka koalicja. Jak tylko dotrą tam posiłki nastąpi oczywiście nowa chocholska tragikomedia. Już zostało tam zabitych pięć, sześć w porywach do siedmiu tysięcy neonazistów a to dopiero początek, ponieważ Rosja całkowicie panuje w powietrzu, a więc żniwa lotnictwo będzie miało pod Charkowem straszne. Parę dni i ta kontrofensywa skończy się jak zawsze: kurz opadnie a oczy ludzkie ujrzą kilka nowych cmentarnych miasteczek.

  4. Na świecie natomiast spawy też idą w dobrym kierunku. Definitywnie zakończyła się era pasożydowania na Słowiańskich surowcach. Rosja oderwała jednego po drugim wszystkie tasiemce, które ją wysysały z naturalnych bogactw. Lichwa od razu zaczęła obumierać. 85 % świata murem stoi za Rosją, która nie napada na małe kraje i nie rabuje ich ze wszystkiego – to główny powód. Natomiast te kilka krajów Zachodu które wegetują tylko na kolonialnym rabunku innych narodów zaczynają epicko upadać po oderwaniu od rosyjskiego koryta. Szacuje się (w bardzo wielu źródłach), że tej zimy 60 procent zachodnich firm upadnie i zdechnie. 60 % więc to będzie kamień u szyi, który pociągnie na dno całą resztę. I bardzo dobrze, bo zuchwali już byli do granic idiotyzmu i granic wyobraźni. Przyda im się twarde lądowanie dupą na twardej ziemi. Gdyby to ode mnie zależało, za te biolaby z bronią biologiczną przeciwko Słowianom, za te pseudo szczepionki, nie dostaliby już NIGDY WIĘCEJ nawet kropli gazu, nawet grama tytanu i nawet garści pszenicy. Całkowite zero wszystkiego, dosłownie całkowite po to, żeby zdechli skoro nie potrafią normalnie żyć po sąsiedzku i chcieli nas wymordować tylko po to żeby wszystkim Słowianom ukraść całą ziemię oraz ich wszystkie surowce. Były bajecznie tanie a mimo to planowali zupełnie za darmo je… ukraść. A właścicieli zamordować, co do sztuki!
  To właśnie anglosaski Zachód Słowianom planował – te czarnogłowe, semickie śmieci chciały nas wybić w pień. Do nogi. A potem obrabować. Powinni więc w ramach Karmy zdychać powoli, w męczarniach i w najbardziej bolesny sposób. Z nędzy, zimna oraz głodu. I dopiero jak wybiją swoich liderów i przypełzną z żebraczą miską po michę, mogliby błagać o wybaczenie. Dopóki jednak na srebrnej tacy by nie przynieśli odciętych łbów Cukierbergów, Kill Bilów, Rockeffelerów, Rotszyldów, Faucich i rodzinek królewskich, nawet bym z nimi nie prowadził żebraczego dialogu. Postawiłbym na słowiańskich granicach żelazną kurtynę i dobrego elektrycznego pastucha, żeby się od bydła raz na zawsze skutecznie odgrodzić. To samo zrobiono z żółtą rasą kilka tysięcy lat temu i na kilka tysięcy lat był z nimi spokój. Tym razem na kilka tysięcy lat kwarantanny wysłałbym całe te plemię semitów i anglojudeosasów. Wysoki mur i kop w ryj, jeśli się zza muru choćby na milimetr jakiś szczurzy ryj wychyli.

  Tyle moich przemyśleń ale wygląda że rosyjskie są podobne. Rosja bowiem rozwala obecnie nie tylko petrodolara ale też ONZ i giełdy metali szlachetnych. Po utrąceniu tego lichwiarzom już niewiele pozostanie… dlatego już dziś jadą wyłącznie na absurdalnych cenach za paliwa i energię. To jest sztucznie i bez powodu zawyżone – to ma miejsce tylko dlatego bo nie mają już innych źródeł do pasożytowania. Już nie mogą żerować jak czerwie na Rosji więc pasożydują na swoich obywatelach. Do czasu aż ci ich nie odrobaczą jeśli chcą się ozdrowić.

  Najważniejsze jednak, że na dziś są już bez surowców. Każdy dzień bez surowców dla tych zwyrodnialców jest dla Słowian jak życiodajny oddech. Rosja rośnie w siłę z dnia na dzień coraz bardziej, dosłownie taplając się w pieniądzach, a bydło się dusi, bo się uzależniło od wyprzedawanej za grosze siły życiowej Słowian. Jebane pijawki w końcu zostały oderwane od źródła życia.
  Jeszcze trochę powysysają się nawzajem ale na dłuższą metę to jest ich koniec

  Polubienie

 16. MatkaPolka

  TROCHE ROZRYWKI – WPIS NARKOMANA PREZYDENTA KRAINY U

  07:04 on 13 Wrzesień 2022

  Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wydał w niedzielę surowe ostrzeżenie dla Moskwy, oświadczając, że „historia postawi wszystko na swoim miejscu” wśród ofensywy Kijowa w północno-wschodnim regionie Charkowa.

  W poście w Telegramie skierowanym do Rosji Zełenski zapytał

  „Czy nadal uważasz, że jesteśmy »jednym narodem«? Nadal myślisz, że możesz nas przestraszyć, złamać, zmusić do ustępstw?”
  „Naprawdę nic nie zrozumiałeś? Nie rozumiesz kim jesteśmy? Po co jesteśmy? O czym mówimy?” – czytamy w poście.

  „Czytaj moje usta: bez gazu czy bez ciebie? Bez ciebie. Bez światła czy bez ciebie? Bez ciebie. Bez wody czy bez ciebie? Bez ciebie. Bez jedzenia czy bez ciebie? Bez ciebie.”
  „Zimno, głód, ciemność i pragnienie nie są dla nas tak przerażające i śmiertelne jak wasza „przyjaźń i braterstwo” – dodał Zełenski. „Ale historia postawi wszystko na swoim miejscu. I będziemy z gazem, światłem, wodą i jedzeniem… i BEZ Ciebie!”

  Hehehe

  Z Telegramem czy bez ? Bez Telegramu ? Bez ciebie?
  I takie rzeczy będzie pier*dolił . Hipokryzja 100000 level.

  Ktoś kto ma gaz . Przez ciebie. Ma światło ? Ma dla siebie. Ma wóde? polewa dla Siebie. Ma żarcie ? zeżre sam Dla siebie. A za co? Przez ciebie. Nadal myślisz, że możesz Go przestraszyć, złamać, zmusić do ustępstw?

  Koks mu dostawy zablokować a nie broni i śię podda wtedy bo inaczej naćpany pisze jakieś bzdury po nocach. Nie było by tak fajnie komicznie panie Z bez ciebie. Surowe ostrzeżenie dla Moskwy .
  Surowo o srane gacie chyba. „Zimno, głód, ciemność i pragnienie nie są dla nas tak przerażające i śmiertelne” Pewnie że nie są przerażające i śmiertelne dla Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego

  Polubienie

 17. Emilian58

  Niemczarnia nie przegrała pierwszej wojny na polu walki! Przegrała przy stoliku żydowskich szubrawców co to PINIONC psze pan! I ja się najbardziej boję takiej sytuacji ze strony Rosji czy Putina!!! Przegrana Rosji oznacza klęskę całej ludzkości!!! A dla ludności tubylczej w Ukropolin depopulację!!!

  Polubienie

 18. Pingback: WIG 20 - wielka kulminacja efektów głupoty - Iluminata Blog

 19. Kvmq

  Mało znana parodia bohaterstwa niejakiego Stepana… https://vimeo.com/715124236

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.