Czy USA przygotowuje rozbiór Polski?

StańczykSwoim zaufaniem, wyrażonym niespodziewanie wysoką poczytnością, prezentowanych tekstów, wsadzili mnie Państwo na narowistą kobyłę popularności. Teraz pietram się, żeby nie zlecieć na zbitą twarz…

…A kobyłka poniosła mnie kurcgalopem -nie uwierzycie Drodzy Czytelnicy – do Kazachstanu.
Kazachstan, ta nazwa przywodzi Polakom wiele skojarzeń, i obrazów, że wspomnę jedynie Józefa Czapskiego „Na nieludzkiej ziemi”.
Przyjmuje się, że Kazachstanie żyje około 100 tysięczna diaspora polskiego pochodzenia, skarbiąca sobie polskie pochodzenie i tradycję.
Artykuł, który Państwu dziś udostępniam to tekst dość osobliwy. Z jednej strony wydaje się być produktem frontu propagandowego z mocnymi (i uzasadnionymi) akcentami antybanderowskimi i antyamerykańskimi z drugiej, zawiera interesujące przemyślenia na temat sytuacji obecnej Polski, w kontekście prawdopodobnych amerykańskich scenariuszy geopolitycznych w teatrze europejskim. Zastanawiam się, kto jest adreasatem artykułu; miejscowy polski żywioł etniczny w Kazachstanie, {sam w sobie, możliwy obiekt nieufności w czasach niepewnych), czy też jest to zamierzony rykoszet w stronę odbiorcy znad Wisły, z polska diasporą jako pośrednikiem.

A teraz, spełniwszy swój obowiązek ostrzeżenia Państwa, z pozycji ograniczenie bezstronnego obserwatora, oddaję głos Wasiljemu Bidołachowi:

Strona informacyjna Rosjan żyjących w Kazachstanie…

Czy USA przygotowuje rozbiór Polski?

Wasilij Bidołach*1 zastanawia się dlaczego Amerykanie gloryfikują banderowców…

„”Znacie wyrażenie Bandery: „Zabij każdego Polaka od 16 do 60 lat?”
Jeśli nie znacie, to nie jesteście Ukraińcami.
jeśli znacie – to zgadzacie się z tym lub nie.””
Prezydent Czech Miłosz Zeman

Ostatnio przeczytałem opinię, że „komarzy pisk” protestu prezydenta Polski B. Komorowskiego przeciw heroizacji OUN-UPA, To prawie jawny sygnał Zachodu dla Ukrainy. – Czytaj;
„nie drażnić gęsi, panowie-banderowcy , jesteście pod naszą kontrolą.” Wątpię. Sądzę, że protest „Komarowskiego”, to jedynie próba zachowania twarzy przy złej, a powiedziałbym katastrofalnej dla Polski grze w przestrzeni, która Polacy kochają nazywać Międzymorzem.

Od czasów polskiego króla Bolesława, Polacy próbują na różny sposób kontrolować te terytoria.

Ostatnia polska awantura , zorientowana na opanowanie Międzymorza, zakończyła się niesławnie ,- pognaniem Pilsudskiego przez Armię Czerwoną, w 1920 roku – z Kijowa.

A w kwestii sygnału, natychmiast rodzi się pytanie – dlaczego Zachód przekazuje sygnał Ukrainie poprzez Polaków, w sytuacji kiedy Zachód w pełni kontroluje Ukrainę.
Także gloryfikacja OUN-UPA – ruch podjęty przez USA, a Ukraina to jedynie mały pionek w realizacji decyzji przyjętych w „waszyngtońskim „obkomie” (obkom=regionalny komitet; tu ironicznie, w nawiązaniu do terminologii w administracji ZSRR), co pośrednio potwierdził minister spraw zagranicznych Polski, – Schetyna, swoim uzasadnieniem „kanonizacji” OUN-UPA.
Nasuwa się przypusczenie, że Schetyna, to nie polski minister spraw zagranicznych, a poseł Ukrainy w Polsce, który zawsze stoi na straży interesów ukraińskich.
Oczywiście Schetyna pamięta los swego poprzednika Sikorskiego, który poszedł w odstawkę, kiedy zdarzyła mu się niepubliczna nieostrożność wyrażenia wątpliwości na temat generalnej linii USA, mówiąc ” Polsce niezręcznie swarzyć się z Rosja i Niemcami, jak tego chce Ameryka”
Postawa ministra Schetyny, w pełni dekonspiruje Waszyngton, „jako gospodarza aktywów „banderowskiego projektu OUN-UPA.”
W świetle nieobecności Polaków w Mińsku 1 i Mińsku 2, można założyć, że Zachód już zdegradował Polskę jako aktywnego gracza w polityce europejskiej.

Polska zawsze była „nieobliczalna” oczach anglosasów, pamiętających Churchill’a mówiącego, że „Polska to hiena Europy.”
I dzisiaj Polska idzie „nie w nogę” z pozostałą Europą, że względu na silną tradycję katolicką i słabe skłonności homoseksualne, – wbrew oczekiwaniom Zachodu.
Ukraina – to inna sprawa, tam wartości chrześcijańskie są w jawnej pogardzie władz, jako spadek po znienawidzonych Moskalach, a tolerancyjny stosunek wobec homoseksualizmu, wynika z przemożnego wpływu rządzącej diaspory amerykańskiej i kanadyjskiej, od dawna już – tête-à-tête – żyjącej z amerykańskimi homoseksualistami, – i powiedzmy tak, – nawykłej.
Także i Bandera w swoich pismach wzywał Ukraińców do wstępowania w szeregi homoseksualistów, żeby choć w ten sposób odróżnić się od „przeklętych Moskali”.

Oczywiście, Amerykanie nie byli by Amerykaninami, gdyby nie postąpili w swoich interesach po swojemu. Wzięli więc polską ideę międzymorza, rozebrali ja na czynniki pierwsze i uznali, że to pomysł im przydatny.
Tylko, ażeby pomysł wykorzystać w interesie USA, trzeba było główną siłą Międzymorza mianować Kijów, jako najbardziej zaprzedanego satelitę USA. Yankies wzbraniają się polegać na krnąbrnej Warszawie, która,-jak ilustruje historia, z łatwością może „kiwnąć” USA i sprzymierzyć się z Niemcami a nawet i z Rosją.

Stąd wyrasta amerykańska inicjatywa heroizacji OUN-UPA, wyrażająca pełną nieufność wobec Polski, jako amerykańskiego satelity. Z tego powodu protest prezydenta Polski Komarowskiego, wyrażający niepokój o stosunki polsko-ukraińskie, świadczy najprawdopodobniej, że Polsce nie odpowiada przypisana jej rola w relacji Polska -Ukraina i w związku z tym, prosi USA, jako gospodarza, o przyznanie Polsce statusu piewszej żony w amerykańskim haremie politycznym.

Dzisiaj polskie kierownictwo przypomina bezrozumnego Herostratesa*2, za przykładem którego, pragnie podpalić swoją państwowość, wykorzystując banderowski anty-polski ogień.

Potwierdza to historia z bajkerami „Nocne wilki” pod komendą „Chirurga” (Aleksandra Załdostanowa). Polska wyrzekając się radzieckiej przeszłości, siedmiomilowymi krokami zbliża się do swojego historycznego niebytu, który jej konstruują „apostołowie” z OUN-UPA. Dla zachowania swoich dzisiejszych granic, Polsce niezbędni są nie tylko motocykliści „Chirurga”, ale ustanowienie szacunku dla osoby J.W.Stalina.

Radziłbym Polakom ustawić na swoich granicach, w miejsce slupów granicznych, pomniki Stalina, jako człowieka, który dał Polsce, to co ona utraciła 1000 lat temu, wpadając w uzależnienie od świata germańskiego. Jeśli Polska zapomni Stalina, to skazana jest na nowe rozbiory, a „hieroje” OUN-UPA będą bojcami, którzy „oczyszczą” Polskę od nieznośnych Polaków. Sądzę również, że ćwiczenia banderowców na Poligonie Jaworskim*3- to także przygotowanie grup dywersyjnych do uderzenia na terytorium Polski w przypadku zmiany jej „nastrojów” wobec amerykańskiego biznesu, dlatego, że krajobraz okolic Lwowa bardzo przypomina okolice Przemyśla, Lublina, Krakowa, i wschodu Polski.

Dlatego robi mi się śmiesznie, kiedy Polacy kompletują dokumenty dla restytucji własności na Zachodniej Ukrainie.
Przypomina to radosny festyn w czas dżumy. Amerykanie mówią Polakom: uspokójcie się, inaczej oddacie banderowcom nie tylko Lwów, ale i Kraków z Lublinem.

Powyższe prowadzi do pytania: dlaczego Amerykanie mieliby podpalić Polskę? – Otóż dlatego, żeby wykluczyć możliwość zjednoczenia się Rosji z Niemcami (o czym mówił George Friedman). Na Ukrainie i w Polsce, w przypadku anty-amerykańskiego scenariusza, postarają się wykopać Niemcom wielki rów między Rosja a Niemcami, żeby ostatecznie stworzyć kordon sanitarny od Bałtyku do Morza Czarnego.

Dlatego należy podżegać banderowców na Polaków. A kiedy w Polsce dojdzie do wojny z banderowcami, USA będą mogły wywrzeć presję na Niemcy na dwa sposoby: „marchewką”, obiecując oddać Niemcom część rozoranej przez banderowców Polski, którą Niemcy władali 1000 lat, i „knutem”, prowokując walki banderowców z Polakami, co zdestabilizuje Niemcy, przez wymuszoną pozycje strefy przyfrontowej, obligujac ich do przyjęcia milionów polskich uchodźców.
Wykorzystując gloryfikacje OUN-UPA, jako czynnik destabilizacj Polski, Amerykanie starają się oderwać Niemcy od związku z Rosją i Chinami i zapędzić Niemców w transatlantycki związek gospodarczy, ażeby nie mogli samodzielnie sprzedawać swojej technologii do Chin i do Rosji i zaopatrywać się w surowce w Moskwie.

Dla tego niestabilna Polska stanie się kamieniem mogilnym, którym Yankies przywalą niemieckie próby uzyskania suwerenności.
Amerykanie przez politykę gloryfikacji OUN-UPA, w imię swoich interesów geopolitycznych, zmieszali Polskę z błotem.

 

Spełnia się proroctwo świętego ojca prawosławnego Jana z Konsztadtu*4, mówiące, że po zniszczeniu warszawskiej katedry Aleksandra Newskiego, gwiazda Polski zgaśnie a Polska zakończy swoje istnienie.

Katedrę w Warszawie ostatecznie zniszczono w 1936 roku.
W  następnych trzech latach, w 1939 roku, Polska padła pod uderzeniami Niemiec, swojego „przysięgłego” sojusznika w rozbiorze Czechosłowacji. Od tego czasu Polska przestała istnieć jako państwo suwerenne.
Dzisiaj widzimy postępujący upadek Państwa Polskiego, na tle rzekomej niezależności – a w istocie, od 25 lat – protektoratu USA, czym Polacy się szczycą.

Sądzę, że wielu Polaków gloryfikacja OUN-UPA otrzeźwi od śmiertelnego zaoceanicznego „odurzenia”. Historia kolejny raz stawia przed nimi odwieczne polskie pytanie: „z kim wy towarzysze Polacy?”

Wasilij Bidołach, publicysta, działacz społeczny

_________________________________________________

*1 Василий Бидолах

– znany publicysta z kręgów rosyjskiej inteligencji prawosławnej,
publikuje m.in w „Русская народная линия” i w przywołanym, w powyższym artykule, – portalu „Arvedi”

 

 

*2 Herostrates albo Herostratos (gr. Ἡρόστρατος) – szewc żyjący w IV wieku p.n.e. w Efezie, owładnięty obsesją zyskania wiecznej sławy. Uznał, że miejsce w historii może mu zapewnić tylko wielka zbrodnia. Spalił w 356 p.n.e. efeski Artemizjon, jeden z siedmiu cudów świata. Został skazany na śmierć, a jego imię miało być wymazane że wszystkich pisanych dokumentów (damnatio memoriae). Procedura ta nie została jednak przeprowadzona wystarczająco dokładnie, gdyż historia o podpalaczu przetrwała w formie wzmianki, której autorem był Teopomp. Uznawany za pierwszego terrorystę w dziejach ludzkości, Herostrates stał się synonimem człowieka dążącego za wszelką cenę do osiągnięcia sławy, nawet za cenę wielkiego przestępstwa. W psychologii taką postawę określa się terminem „kompleksu Herostratesa”. (Wikipedia).

*3 Ukraiński poligon wojskowy w okolicy Lwowa.

*4 https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kronsztadzki

Jan Kronsztadzki, wł. Iwan Iljicz Siergijew[1] (ur. 19 października 1829 w Surze, zm. 20 grudnia 1908 w Kronsztadzie[a]) – rosyjski duchowny prawosławny i działacz społeczny.

 

 

 

 

 

 

http://www.arvedi.kz/main/ssha-gotovyat-raschlenenie-polshi.html
Информационный сайт российских соотечественников, проживающих в Казахстане
08.05.2015
Василий Бидолах
США готовят расчленение Польши?


Tłumaczenie i opracowanie dla NEON 24 : 1abezmetki
Przedruki – mile widziane, z podaniem źródła.

za:http://mikstury-bezmetki.neon24.pl/post/123963,czy-usa-przygotowuje-rozbior-polski

Reklamy

7 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

7 responses to “Czy USA przygotowuje rozbiór Polski?

 1. Franz

  Gdzieś kiedyś czytałem wypowiedź adama michnika na spotkaniu z diasporą żydowską bodajże w Australii, Michnik nękany pytaniami rabinów „kiedy Polacy zorientują się że są nieustannie oszukiwani i okradani” adaś ciągle odpowiadał że „Polacy to tak łatwowierny naród że można z nimi robić co się chce”, jednak przyparty do muru szef gazety wyborczej odparł że „gdy Polacy zorientują się co za geszeft na nich uprawiamy to mamy jeszcze w zanadrzu Ukraińców”. Miejmy nadzieję że w kontekście powyższego artykułu słowa te nigdy się nie ziszczą.

  Polubione przez 1 osoba

 2. Media: w obwodzie lwowskim zbuntowało się kilkuset poborowych
  © AFP 2015/ Genya Savilov
  Świat
  10:57 19.05.2015(zaktualizowano 11:29 19.05.2015) Krótki link
  2210680
  Ukraińcy, powołani do sił zbrojnych kraju około dwóch tygodni temu, zablokowali posterunki otoczenia na poligonie Jaworskim pod Lwowem. Żołnierze są niezadowoleni z tego, że do tej pory nie wydano im mundurów ani obuwia – pisze ukraiński portal Segodnya.ua.

  za (kopia strony: serpbook.net/view/browse.php?u…b=13): http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:A5NyEgg8lrEJ:serpbook.net/view/browse.php%3Fu%3DwaAQ959kux0bUpMjgFXJkUh44OY0KA1KiiCHvngiaf79AdJk6%252FzIji1ttMrmq4wB%26b%3D13+&cd=9&hl=pl&ct=clnk&gl=pl

  Polubienie

 3. Dążeniem żydostwa anglosaskiego było niedopuszczenie do restytucji Państwa Polskiego, co Żydzi prezentowali oficjalnie jeszcze w trakcie I wojny światowej. To dążenie żydowskiej polityki jest niezmienne, o czym można przeczytać nie tylko u R.Dmowskiego.

  Świadkami demontażu Państwa Polskiego jesteśmy właściwie od sierpnia 1980r. Dlatego tak bardzo potrzebna jest polska organizacja polityczna – reprezentacja Polaków – zdolna do prowadzenia w niedalekiej już przyszłości rozmów z Rosją, może i z Niemcami o utrzymaniu RP w aktualnych granicach. Nie wolno tej inicjatywy pozostawiać od zawsze antypolskim Żydom.

  Polubione przez 1 osoba

 4. Pingback: Czy USA przygotowuje rozbiór Polski? | POLECAM! | forumemjot dla Polski

 5. Pingback: Obronność Polski | hubalblog

 6. Pingback: Banderowskie zagrożenie | hubalblog

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s