„Helsińska Wyrocznia Praw Człowieka, inaczej Soros & Przyjaciele”

"Soros - Helsińska Fundacja Praw Człowieka & Przyjaciele"

Czyli, dlaczego Helsińska FPC ma prawo kojarzyć się z d… ? – D.Kosiur

 

 

za: http://ziut.neon24.pl/post/

autor: Ziut

W wersji angielskiej wikipedycznej definicji Międzynarodowa Helsińska Federacja Praw Człowieka (IHF) jest jedna, bardzo ważna informacja, której brakuje w wersji polskiej.

Oto ona:  „The IHF’s resulting insolvency had driven it to file for bankruptcy in Austria, its country of registration, and to be dissolved on 27 November 2007”   

Tłumaczenie:   W wyniku  niewypłacalności  Międzynarodowej Helsińskiej Federacji Praw Człowieka (IHF)  złożono wniosek o jej upadłość w Austrii, kraju jej rejestracji, co w konsekwencji skukowało  jej rozwiązaniem w  dniu 27 listopada 2007″  / /   Poinformował o tym ostatni szef tej organizacji.    >>> http://ihf-hr.org/Statement.07December2007.pdf

Czym jest więc polska tzw.  Helsińska Fundacja Praw Człowieka, członek rozwiązanej w 2007 roku Międzynarodowa Helsińska Federacja Praw Człowieka (IHF)?

Obecnie już tylko z nazwy  tzw. Helsińska Fundacja Praw Człowieka   jest utrzymanką dwóch prywatnych fundacji:  Sigrid Rausing Trust /  $ 656 000 US w 2015 r., … oraz fundacji   Open Society Foundation George’a Sorosa  /  $ 907 639 US w 2015 r.

Tak zwana  Helsińska Fundacja Praw Człowieka „usiłuje wytłumaczyć” polskiemu rządowi, jak powinna wyglądać  polska ustawa o Trybunale Konstytucyjnym.  /   Podaj dalej >>  http://ziut.neon24.pl/post/132541,soros-helsinska-fundacja-praw-czlowieka-przyjaciele

CZY ISTNIEJĄ JAKIEŚ TAŚMY Z „NEW ORLEANS”?

Helsińska Wyrocznia Praw Człowieka i Najlepszy Nocny Klub dla Prawdziwych Dżentelmenów (ze striptizem),  mieszczą się pod tym samym adresem, przy Ul. Zgoda 11, w Warszawie    –   Walczmy wszyscy razem o Prawa Człowieka!

"Soros - Helsińska Fundacja Praw Człowieka & Przyjaciele"


.
"Soros - Helsińska Fundacja Praw Człowieka & Przyjaciele"
.
NEW ORLEANS / NAJLEPSZY KLUB DLA PRAWDZIWYCH DŻENTELMENÓW
Warszawa / Ul. Zgoda 11
HELSIŃSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA
.
"Soros - Helsińska Fundacja Praw Człowieka & Przyjaciele"

"Soros - Helsińska Fundacja Praw Człowieka & Przyjaciele"

Open Society Foundation

1. Dotacja instytucjonalna  –  1 stycznia 2015 – 31 grudnia 2015 – 500 000 USD
2. Wsparcie programu „Zlikwidowanie tortur i innego nieludzkiego lub poniżającego traktowania w krajach Azji Centralnej”  –  1 stycznia 2015  –  31 grudnia 2015 – 327 820 USD
3. Stworzenie strategii fundraisingowej – 1 stycznia 2015 – 31 grudnia 2015 – 34 963 USD
4. Wzmocnienie strategii komunikacyjnej – 1 sierpnia 2015 – 31 lipca 2018 – 44 856 USD

"Soros - Helsińska Fundacja Praw Człowieka & Przyjaciele"

Soros:”Kaczyński odniósł sukces” robiąc z muzułmanów diabła  

Soros: Chociaż Kaczyński i Orbán to bardzo różni ludzie, reżimy, jakie zamierzają ustanowić są bardzo podobne.Jak sugeruję, starają się wykorzystać mieszankę nacjonalizmu etnicznego i religijnego w celu utrwalenia się przy władzy.W pewnym sensie, starają się przywrócić ten rodzaj demokracji pozornej, jaka panowała w okresie między pierwszą a drugą wojną światową za czasów admirała Horthyego z Węgier i marszałka Piłsudskiego w Polsce

Gdy są u władzy,  są oni w stanie uchwycić niektóre instytucje demokracji, które są i powinny być autonomiczne, czy to bank centralny, lub sąd konstytucyjny.  Orbán już to zrobił; Kaczyński zaczyna dopiero teraz.  –   Będzie trudno ich [Kaczyńskiego i Orbana] usunąć. >> http://ziut.neon24.pl/post/132052,soros-kaczynski-odniosl-sukces-robiac-z-muzulmanow-diabla
"Soros - Helsińska Fundacja Praw Człowieka & Przyjaciele"

05.07.2016 / wPolityce.pl: Projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym nie tylko może doprowadzić do jego paraliżu, ale niweczy także dorobek 27 lat polskiej transformacji ustrojowej.

—   uważa Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Apeluje ona do Sejmu o odrzucenie projektu.

HFPC przygotowała opinię do projektu, którym we wtorek zajmuje się Sejm. Według HFPC projekt neguje zasady demokratycznego państwa prawa oraz zasady niezawisłości sędziów i niezależności sądów.

Prace w podkomisji oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka uwydatniły przy tym, że proponowane zmiany wcale nie stanowią kompromisowego rozwiązania pomiędzy trzema projektami ustaw, dotyczącymi Trybunału Konstytucyjnego, które zostały złożone do laski marszałkowskiej  —   ocenia Marcin Wolny, prawnik HFPC.

"Soros - Helsińska Fundacja Praw Człowieka & Przyjaciele"

05.07.2016 / wPolityce.pl:    Z orzecznictwa ETPC w Strasburgu wynika, że funkcjonariusze publiczni poddani są specyficznemu nakazowi lojalności wobec swego podmiotu i zobowiązani do powściągliwości przy zabieraniu głosu   —   tak Helsińska Fundacja Praw Człowieka odpowiedziała posłom PiS ws. Kamila Zaradkiewicza z Biura TK.

Na stronie internetowej HFPC zamieszczono odpowiedź na pismo dwojga posłów PiS, Małgorzaty Wassermann i Wojciecha Szaramy w związku ze sprawą prof. Kamila Zaradkiewicza, dyrektora zespołu orzecznictwa i studiów w Biurze Trybunału Konstytucyjnego.

"Soros - Helsińska Fundacja Praw Człowieka & Przyjaciele"

Helsińska Fundacja Praw Człowieka – organizacja powstała w 1989 z inicjatywy Komitetu Helsińskiego; należała do Międzynarodowej Helsińskiej Federacji na rzecz Praw Człowieka.

Działalność i ludzie związani z fundacją: Prowadzi szeroki program edukacji w zakresie ochrony praw człowieka. Monitoruje działalność rozmaitych instytucji, od których zależy poziom praworządności w Polsce. Prowadzi także aktywne działania na rzecz ochrony praw jednostki poprzez prowadzenie ważnych spraw sądowych w ramach Programu Spraw Precedensowych.

Niektórzy ludzie związani z fundacją: Halina Bortnowska, Marek Nowicki, Teresa Bogucka, Jerzy Ciemniewski, Marek Edelman, Zbigniew Hołda, Jacek Kurczewski, Ewa Łętowska, Wojciech Maziarski, Marek Antoni Nowicki, Danuta Przywara, Andrzej Rzepliński, Marek Safjan, Stefan Starczewski. >>>https://pl.wikipedia.org/wiki/Helsi%C5%84ska_Fundacja_Praw_Cz%C5%82owieka
.
"Soros - Helsińska Fundacja Praw Człowieka & Przyjaciele"
.
Międzynarodowa Helsińska Federacja Praw Człowieka (IHF) – organizacja, zrzeszająca ponad 20 krajów Komitetów Helsińskich.   –   Celem założonej w Wiedniu w 1982 roku federacji było kontrolowanie respektowania praw człowieka przez państwa – sygnatariuszy Aktu Końcowego oraz innych dokumentów KBWE/OBWE. Komitety krajowe opracowują sprawozdania dotyczące sytuacji w poszczególnych krajach, a ich członkowie biorą udział w misjach specjalnych, wysyłanych do państw naruszających prawa człowieka, oraz prowadzą na szeroką skalę działalność edukacyjno-informacyjną. Polskimi odpowiednikami tej organizacji w czasach PRL-u były: Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz Komitet Obrony Robotników.

W dniu 7 grudnia 2007 roku, Ulrich Fischer Prezydent Helsińskiej Federacji Praw Człowieka (z siedzibą w Wiedniu, Wickenburgg. 14/7, A-1080 Vienna, Austria) poinformował listownie komitety w poszczególnych krajach o złożeniu wniosku o upadłość w Sądzie Gospodarczym w Wiedniu. Odpowiednia informacja znalazła się też na angielskojęzycznej stronie Federacji.

W styczniu 2008 roku austriacki sąd wydał wyrok skazujący byłego dyrektora finansowego IHF Rainera Tannenbergera za sprzeniewierzenie 1,2 miliona Euro. >>>https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowa_Helsi%C5%84ska_Federacja_na_rzecz_Praw_Cz%C5%82owieka

W wersji angielskiej wikipedycznej definicji >>> Międzynarodowa Helsińska Federacja Praw Człowieka (IHF)  jest  jeszcze jedna, bardzo ważna informacja, której brakuje w wersji polskiej.Oto ona  >>  https://en.wikipedia.org/wiki/International_Helsinki_Federation_for_Human_Rights

„The IHF’s resulting insolvency had driven it to file for bankruptcy in Austria, its country of registration, and to be dissolved on 27 November 2007”   

W wyniku  niewypłacalności  Międzynarodowej Helsińskiej Federacji Praw Człowieka (IHF)  złożono wniosek o jej upadłość w Austrii, kraju jej rejestracji,  co w kosekwencji skukowało  jej rozwiązaniem w  dniu 27 listopada 2007.”  / Poinformował o tym ostatni szef tej organizacji.   >>> http://ihf-hr.org/Statement.07December2007.pdf

Czym jest więc polska Helsińska Fundacja Praw Człowieka, członek rozwiązanej w 2007 roku Międzynarodowa Helsińska Federacja Praw Człowieka (IHF) ?

Obecnie już tylko z nazwy tzw. Helsińska Fundacja Praw Człowieka  jest utrzymanką dwóch prywatnych fundacji:   Sigrid Rausing Trust   >>https://www.sigrid-rausing-trust.org/About-SR-Trust  $ 656 000 US, w 2015 r.   >>http://www.hfhr.pl/wspieraja-nas/dotacje/sigrid-rausing-trust/  

… oraz fundacji   Open Society Foundation George’a Sorosa / $ 907 639 US w 2015 r.>>> http://www.hfhr.pl/wspieraja-nas/dotacje/open-society/

Na podstawie powyższych informacji można domniemywać, że obecnie już tylko tzw. Helsińska Fundacja Praw Człowieka reprezentuje w Polsce tylko i wyłącznie  interesy swych darczyńców. Warto zobaczyć jakie one są.   >>> http://bucket-01.s3.amazonaws.com/Annual-Report-2016.pdf

… a jakiekolwiek opinie wydawane przez  tzw. HELSIŃSKĄ Fundację Praw Człowieka (finansowaną przez pana Sorosa)  w tym opinie o ustawie polskiego rządu, o Trybunale Konstytucyjnym,   są niczym innym, niż tylko nic nie znaczącą opinią,   jak  i  ta  którą właśnie czytacie.  /  Niech  żyje Wielka Polska! (:

"Soros - Helsińska Fundacja Praw Człowieka & Przyjaciele"
Przypomnijmy.  Nowa tzw.  HELSIŃSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA rezyduje przy Ul. Zgoda 11, w Warszawie  –  Być może przy okazji wyjaśniło się znaczenie hasła  „Zgoda buduje” ?  –  George Soros, … pierwszy od lewej, obok żony Bronisława Komorowskiego, Anny Komorowskiej.

"Soros - Helsińska Fundacja Praw Człowieka & Przyjaciele"
.
NEW ORLEANS / NAJLEPSZY KLUB DLA PRAWDZIWYCH DŻENTELMENÓW
Warszawa / Ul. Zgoda 11
HELSIŃSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA

"Soros - Helsińska Fundacja Praw Człowieka & Przyjaciele"

 

Helsińska Wyrocznia Praw Człowieka i Najlepszy Nocny Klub dla Prawdziwych Dżentelmenów (ze striptizem),  mieszczą się pod tym samym adresem, przy Ul. Zgoda 11, w Warszawie  /  Walczmy wszyscy razem o Prawa Człowieka!  – Wszak  „Zgoda buduje”!  – Przez tą „ideę” pół nocy spać nie mogłem.  >>  http://www.neworleans.pl/

 

_____________________________________
Poniższy komentarz jest autorstwa:

Poprzedniczką Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka była komisja helsińska KKS KKOR powstała z inicjatywy Z. Romaszewskiego, który pomysł przywiózł z Moskwy.

Animatorem komitetów helsińskich był udający dysydenta agent KGB Sacharow, należy przyjąć, że ojcami założycielami HFPC byli” obrońcy praw człowieka” rezydujący na placu ŁUBIAŃSKIM w MOSKWIE. ***

Komisja Helsińska, niezależna organizacja utworzona 17 I 1980 w ramach KSS KOR z inicjatywy Zbigniewa Romaszewskiego. Oświadczenie o jej powołaniu ukazało się w „Komunikacie” KSS KOR nr 36 z 31 I 1980. Komisja w składzie: Ludwik Cohn, Edward Lipiński, Zbigniew Romaszewski (przewodniczący) i Aniela Steinsbergowa, oceniała sposób realizowania przez władze (ratyfikowanych przez PRL) postanowień Aktu Końcowego KBWE w Helsinkach (1975), utrzymywała kontakty z organizacjami zajmującymi się praworządnością w innych krajach oraz przygotowała raport na konferencję KBWE w Madrycie w XI 1980.

Raport Madrycki. O przestrzeganiu praw człowieka i obywatela w Polsce, dokument liczący 265 s. (Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja, Instytut Literacki w Paryżu, 1980), bazujący głównie na informacjach zgromadzonych przez Biuro Interwencyjne KSS KOR, którego pracami kierowali Zofia i Zbigniew Romaszewscy, był wyczerpującym sprawozdaniem nt. przestrzegania praw człowieka i obywatela w PRL. Znaczną część Raportu poświęcono sytuacji społeczno-politycznej w Polsce 1976-1980, metodom zbierania informacji w warunkach nieustannego zagrożenia represjami, realizacji przez władze prawa obywateli do pracy, wolności słowa i zrzeszania się. Omówiono nadużycia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (MO, SB, kolegiów ds. wykroczeń, sądów i prokuratury) oraz stan więziennictwa. Oddzielny rozdział poświęcono represjom wobec działaczy opozycji. Analizy te uzupełniono licznymi aneksami, zawierającymi dokumenty dot. konkretnych przypadków łamania prawa (m.in. dochodzenia ws. śmierci Stanisława Pyjasa, rejestracji „S”, pobicia Henryka Wujca i Macieja Kuronia przed wykładem TKN). W opracowaniu Raportu, obok członków Komisji, brali udział współpracownicy Biura Interwencyjnego KSS KOR, m.in. Krzysztof Hagemajer, Aleksander Horodyski, Krystyna Iwaszkiewicz, Jarosław Kaczyński, Jan Krzysztof Kelus, Anka Kowalska, Jacek Kuroń, Jan Józef Lipski, Jan Lityński, Zofia Romaszewska, Jan Walc, Bogdan Zalega, a także nieujawnieni członkowie redakcji Barbara Różycka i Zenobia Łukasiewicz. Od strony prawnej prace nad Raportem wspierali: Witold Lis-Olszewski, Jan Olszewski, Władysław Siła-Nowicki, Jacek Taylor, Andrzej Grabiński i Stanisław Szczuka. Dokument miał przedstawić w Madrycie Z. Romaszewski, któremu jednak władze odmówiły wydania paszportu. Oświadczenie w tej sprawie oraz omówienie materiałów zawartych w Raporcie odczytała przebywająca w tym czasie na Zachodzie współpracowniczka KOR, następnie KSS KOR, Barbara Toruńczyk.
KH przestała istnieć wraz z rozwiązaniem KSS KOR (28 IX 1981, podczas I KZD). Jej kontynuacją był utworzony w stanie wojennym Komitet Helsiński w Polsce.Widzimy tu cały kwiat sowieckiej agentury robiący w opozycji. ***
____________________________________
____________________________________
.
*** Komentator e-misjonarz zamieścił interesujące informacje. Nie ustrzegł się jednak błędnych wniosków.
A.Sacharow oraz jego żona Jelena Boner (Żydówka, znana obrończyni „praw człowieka” w ZSRR ) należeli do żydowskiej V kolumny w ZSRR, której celem było doprowadzenie do demontażu państwa, co jak wiemy udało się Żydom realizować do 2000r.
Jest faktem, że w latach 1970. KGB zostało systematycznie opanowywane przez antyrosyjski, antysłowiański, element żydowski w ZSRR oraz infiltrowane przez CIA (podobny proces istniał w PRL i w pozostałych państwach, z wyjątkiem Rumunii – małżeństwo Nicolae i Elena Ceaușescu zostało zamordowane w 1989r. przez żydowskich agentów radzieckiego KGB).
Zatem wymienione nazwiska członków KOR i tworzonych przez nich pochodnych organizacji to w większości antypolski element żydowskiej V kolumny współpracujący z CIA i z tą częścią „agentury sowieckiej”, która realizowała demontaż ZSRR i bloku wschodniego według wytycznych CIA, czyli Międzynarodowego Żyda. – D.Kosiur
.

Zapisz

Reklamy

10 Komentarzy

Filed under Polityka

10 responses to “„Helsińska Wyrocznia Praw Człowieka, inaczej Soros & Przyjaciele”

 1. kempes

  pamietamy i znamy. zwłaszcza jeszcze nawet – jak był nowicki jej szefem . potem zmarł. kawał łobuza. tu chrzanil o prawach człowieka. ale jak zakłady sprzedawali i ludzi zwalniali – to tam widac praw człowieka -nie było. koscioł kat jest tak sam. strajki i hucpy. msze i spazmy (jak w filmie- smierc jak kromka chleba).a dzis? spazmów nie ma . bo ziemie dostali. uni chrystusa głosza. nowicki i nastepcy głosili – prawa człowieka . a ci chrystusa. no smiech po prostu.

  Polubienie

 2. Nie wierzę w to, że Soros chce odsunąć od władzy syjonistów Kaczyńskiego i Orbana. Ostatnio kupił akcje upadającej „Agory” od kontolowanego przez PiS PZU.

  Polubione przez 1 osoba

 3. Pytek

  To nie Soros obok Komorowskiej.

  Polubienie

 4. Gdyby Kaczyński nie był człowiekiem Sorosa, to wzorem Putina zakazałby działalności tym jego jego żydowskim fundacjom w kraju. Konstytucja mu na to przecież zezwala.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s