607 rocznica zwycięstwa Słowian pod Grunwaldem

zwycięstwa Słowian nad judeo-chrześcijańską cywilizacją Zachodu.

 

W żydowskim rejwachu pisowskich miesięcznic, peowsko-kodowskich kontrmiesięcznic, wizytacji żydo-reżimu przez syjonistycznego hegemona z Waszyngtonu, nie ma i nie może być miejsca na przypomnienie rangi, a co ważniejsze rzeczywistego znaczenia, zwycięstwa spod Grunwaldu.

Od wielu już lat na polach Grunwaldu każdego 15 lipca odbywa się wielka, międzynarodowa inscenizacja największej i najważniejszej bitwy średniowiecznej Europy z 1410r. Jednak poza medialnymi migawkami z tej „imprezy” nie wiele zostaje w naszej pamięci. Nasza pamięć jest maltretowana głównie przegranymi powstaniami, a zwycięstwo spod Grunwaldu, które zasługuje na rangę święta narodowego Polaków, ginie w ich mroku.

Minister ON A.Macierewicz uczestniczył w apelu grunwaldzkim w 606. rocznicę bitwy na polach Grunwaldu

Oczywiści zdarzają się „perełki”, gdy żydowski reżim IIIRP – teraz pod wodzą PiS – próbuje wykorzystać rocznicę bitwy pod Grunwaldem dla swojej syjonistycznej, antyrosyjskiej polityki, w której Polacy mają być bezmyślnym mięsem armatnim. Tę samą retorykę mogliśmy odnaleźć w apoteozie Powstania Warszawskiego w przemówieniu D.Trumpa w Warszawie, oddzielonego od Polaków pancerną szybą.

 

Naród odcięty od własnych korzeni, wychowujący młode pokolenia bez historycznej świadomości własnej wielkości ma roztopić się w kosmopolitycznej magmie żydo-chrześcijańskich ludów Zachodu – oto cel współczesnej polityki  żydowskich reżimów Zachodu.

Niewielu Polaków potrafi zadać sobie pytanie, jak to możliwe, że żydo-chrześcijaństwo pojawiło się w Hiszpanii już w I w. n.e., w Irlandii i Francji w V w. n.e., w Szwecji w IX w. n.e., w Polsce – w państwie, które według żydo-chrześcijańskiego Kościoła i żydowskiej oświaty nie istniało organizacyjnie – pojawiło się dopiero w wieku X n.e., a i to na krótko, ponieważ już w XI w. upadło? Całkowity i trwały podbój Polski przez żydo-chrześcijaństwo nastąpił dopiero w wieku XV.

Lechici nigdy nie ulegli Cesarstwu Rzymskiemu, uniemożliwiali także żydo-chrześcijańskiemu Rzymowi – Sacrum Romanum Imperium – podbój środkowej Europy i marsz na Wschód. Słowianie stali na przeszkodzie wprowadzaniu przez żydo-chrześcijański Rzym – przez Kościół – systemu feudalnego, który pomnażał bogactwa i władzę najeźdźców spod znaku krzyża.

Czy trudno dopatrzeć się w postawie Lechitów analogii do roli współczesnej słowiańskiej Rosji, stojącej na drodze podboju żydowskiego imperializmu USA, Wlk.Brytanii, Izraela – czyli żydo-chrześcijańskiego Zachodu? Nieustającym pragnieniem Rzymu – Watykanu jest przecież ewangelizacja Rosji – Rosji chrześcijańskiej (?) -, dzięki czemu stanęłaby otworem dla światowego syjonizmu. Tak kiedyś Polska złamana przecież została przez żydo-chrześcijaństwo, a dzisiaj już kona pod żydowskim imperializmem.

Ostatnia, wspólna, wielka, zwycięska bitwa Słowian nad żydo-chrześcijańskim (żydowskim) imperializmem miała miejsce na polach Grunwaldu w 1410r. Tak o tej bitwie wypowiada się żydo-katolicki kapelan „narodowców” ks. R.Kneblewski:

 

 

Była to jedna z najważniejszych bitew ówczesnej Europy, w której wojska państw słowiańskich powstrzymały pochód na Wschód barbarzyńskiego żydo-chrześciajństwa i rycerstwa zwasalizowanych przez Rzym państw zachodniej Europy.

Po bitwie Rzym zagroził królowi polskiemu zorganizowaniem przeciw Polsce wyprawy krzyżowej, jeśli zakon krzyżacki zostanie zlikwidowany i wypędzony (z żydowskich podręczników historii uczyliśmy się, że Władysław Jagiełło nie potrafił wykorzystać zwycięstwa pod Grunwaldem).
Siedem, czy osiem lat po bitwie pod Grunwaldem papież Marcin V obłożył klątwą króla polskiego i wszystkich Polaków do ENTEGO POKOLENIA.

Żydo-katolicy pewnie nie wiedzą, że wielkie zaangażowanie książąt polskich – Konrada Mazowieckiego i Henryka Brodatego -, w chrystianizację Prus inspirowane było przez papieża, który chciał założyć w Prusach państwo kościelne. Cel ten chciał osiągnąć z pomocą cystersów i księcia gdańskiego Świętopełka, popierając go w jego dążeniach uniezależnienia się od Polski. Zakon uzyskał także wsparcie papieża dla wypraw przeciw Prusom, a wyprawy zyskały rangę krucjat – Prusów wycięto w pień.

Bitwa pod Grunwaldem została uwieńczona pokojem w Toruniu (1411). Pokój ten, mimo zwycięskiej kampanii wojskowej, wymuszony został na Jagielle ogólną sytuacją polityczną Polski, gdyż w obronie zakonu stanęła koalicja władców z dynastii Luksemburskiej – Jana, ks. zgorzeleckiego, Wacława, króla Czech oraz króla Węgier Zygmunta i przede wszystkim Rzymu. Pokój nie przywrócił Polsce Pomorza Gdańskiego ani ziemi chełmińskiej.

 

I pomyśleć tylko, że to Czesi najechali na nas w pierwszej połowie XI w. z nakazu Rzymu, gdy w Polsce zlikwidowano żydo-chrześcijaństwo, które na nasze nieszczęście odrestaurowano (Kazimierz Odnowiciel), żeby później, w XVw., wspomagać wojska Jagiełły w walce z Krzyżakami przeciwko czemu występował żydo-katolicki kler i Rzym.
Ten żydo-katolicki kler nie dopuścił także do przyjęcia przez Jagiełłę czeskiej korony, którą zaproponowali mu husyci.
Żydo-katolicki Rzym zorganizował przeciw Czechom cztery wyprawy krzyżowe – Polska Jagiełły, mimo nacisków żydo-katolickiego Rzymu, nie wzięła w tych wyprawach udziału.

Mam w pamięci symptomatyczną i miłą memu słowiańskiemu sercu scenę. W latach 1980. byłem w Czechosłowacji i w jakiejś miejscowości chciałem sfotografować wnętrza zabytkowego Kościoła. Trafiłem akurat na ślubne uroczystości, więc postanowiłem poczekać na zakończenie ślubnej mszy. Gdy ostatni goście ślubnego orszaku opuszczali kościół udałem się do wejścia, jednak administrator tego sakralnego przybytku zamknął mi drzwi przed nosem. Wytłumaczyłem o co mi chodzi, pokiwał ze zrozumieniem głową, ale zapytał: a przepustkę pan ma? Bez przepustki nikogo wpuścić nie mogę.
Czesi to podobno najbardziej ateistyczny lud w Europie – tylko pozazdrościć.

A teraz wywołam lawinę wyzwisk i kalumnii:
i można zrobić porządek z żydo-katolicyzmem? – można, można i trzeba.
A dlaczego trzeba?
Ano dlatego:
Żyd, opozycjonista PRL, współtwórca Solidarności, K.Modzelewski: „gdyby nie Kościół czekałaby nas w Polsce zgroza”.

I ja mu wierzę, bo traktuję Żydów poważnie.

 

 

Bagatelizowanie, fałszywe ukazywanie, a z pewnością celowe przemilczanie, rzeczywistego znaczenia bitwy pod Grunwaldem ma swoją kontynuację w dzisiejszej polityce żydowskiego reżimu IIIRP, polegającej na likwidacji pomników żołnierzy Armii Czerwonej. Mamy do czynienia z procesem czyszczenia pamięci Polaków z ważnego historycznego momentu, wspólnego z Armią Czerwoną zwycięstwa nad niemiecką IIIRzeszą, zapisanego symbolicznym umieszczeniem flagi radzieckiej i polskiej na Bramie Brandenburskiej – a więc kolejnego zwycięstwa Słowian nad barbarzyństwem cywilizacji judeochrześcijańskiego Zachodu. I tego zwycięstwa Polakom – Słowianom pamiętać nie wolno.

 

Dariusz Kosiur

29 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

29 responses to “607 rocznica zwycięstwa Słowian pod Grunwaldem

 1. grzanek

  Wyjeżdżam w Tatry, gdybym do następnego wtorku się nie odezwał to się już raczej nie odezwę. Pozdrowienia dla WPS

  Polubienie

 2. paziem

  Zwycięstwo zjednoczonego rycerstwa słowiańskiego pod dowództwem polskiego króla W.Jagiełły otworzyło także okres kształtowania się suwerenistycznej koncepcji prawno-politycznej. Główną areną do tego stał się Sobór w Konstancji, w trakcie którego Paweł Włodkowic w swoich wystąpieniach, głownie w dyskusji z pro krzyżackim krakowskim dominikaninem Janem Falkenbergiem, położył kamień węgielny pod koncepcję suwerennego narodowego państwa polskiego. Zadufana watykańsko-germańska i frankońska Europa oczywiście nigdy tego nie nagłaśniała, a tym bardziej żydowsko-anglosaska, paneuropejska UE.

  ” Sobór w Konstancji
  25 kwietnia 2015
  Sobór w Konstancji (1414–1418) miał historyczne znaczenie. Kościół katolicki uznał formalnie tylko te posiedzenia soborowe, które odbyły się po zatwierdzeniu soboru przez Grzegorza XII. Poprzednie posiedzenia pod przewodnictwem Zygmunta Luksemburskiego i antypapieża Jana XXIII nie są uznawane przez Kościół. W obradach soboru brało udział: 33 kardynałów, 5 patriarchów, 47 arcybiskupów, 145 biskupów, 93 biskupów tytularnych, 217 doktorów teologii, 361 doktorów prawa cywilnego i kanonicznego, 171 doktorów medycyny, wielka liczba magistrów reprezentujących 37 uniwersytetów, posłańcy reprezentujący 83 królów i książąt, 38 książąt, 173 hrabiów, 71 baronów, ponad 1500 rycerzy, 142 pisarzy bulli, 1700 trębaczy, skrzypków oraz osób grających na innych instrumentach muzycznych (według kroniki Ulricha von Richentala). Nowością podczas soboru było, że zamiast głosować indywidualnie, biskupi głosowali w blokach narodowych. Stanowiło to odzwierciedlenie waśni leżących u podstawy schizmy drążącej Kościół.

  6 kwietnia 1415 sobór opublikował podczas swojego szóstego posiedzenia dekret Haec sancta zobowiązujący papieża do posłuszeństwa (obedire tenetur in his), ponieważ sobór jest zgromadzony w Duchu Świętym (in Spiritu sancto legitime congregata) dekretu tego nigdy nie zaakceptował Kościół katolicki, jako że nie został zaakceptowany przez Grzegorza XII (do dziś oficjalnie uznawanego przez Kościół katolicki za prawowitego papieża), a wydano go, zanim Grzegorz XII formalnie zatwierdził zwołany już sobór.

  Sobór w Konstancji zapamiętany został też przez skazanie i spalenie na stosie (6 lipca 1415) Jana Husa pomimo żelaznego listu jaki otrzymał od Zygmunta Luksemburskiego. Na soborze ustalono reformy skierowane przeciw Johnowi Wyclifowi, Janowi Husowi i ich następcom.

  Jan Falkenberg, krakowski dominikanin, działający w interesie Krzyżaków wykładowca Akademii Krakowskiej Oskarżał Polskę o „nikczemne przestępstwo” korzystania ze wsparcia wojskowego pogan w wojnie prowadzonej z Zakonem. Według Falkenberga Polacy powinni być eksterminowani, pozbawieni suwerenności i sprowadzeni do roli niewolników. Polskiej sprawy bronił skutecznie Paweł Włodkowic, ówczesny rektor krakowskiej akademii. Zaprezentował pogląd, że wszystkie narodowości, nie wyłączając pogańskich, mają prawo do samorządności i życia w pokoju na ziemiach, które są ich własnością. Postulaty Pawła Włodkowica dotyczyły z najwcześniejszych fundamentalnych myśli prawa międzynarodowego. Paweł Włodkowic i cała delegacja polska (poza Mikołajem Trąbą) publicznie wystąpiła w obronie Jana Husa. Mikołaj Trąba wstąpił do antypolskiej koalicji w nadziei uzyskania godności papieskiej. Jego kandydatura została oficjalnie zgłoszona, jednak papieżem wybrano kandydata Francuzów, Włocha Oddona Colonnę (Marcin V).

  Marcin V unieważnił korzystne dla Polski bulle Jana XXIII i potwierdził zakonowi krzyżackiemu wszystkie poprzednio uzyskane przywileje (również te fałszywe). 4 maja 1418 nie wpuszczeni do pałacu papieskiego Polacy dostali się do niego siłą, wyłamując bramę. 9 maja Zawisza Czarny z Garbowa i Janusz z Tuliszkowa w obecności papieża oświadczyli, że czci króla polskiego będą bronić „gębą i ręką” i uzyskali od Marcina V potępienie traktatu Falkenberga. Na oficjalną bullę papieską trzeba było jednak czekać do 10 stycznia 1424. Mikołaj Trąba został nominowany przez papieża na pierwszego prymasa Polski.”

  za: http://wiara-rozumna.blog.onet.pl/2015/04/25/sobor-w-konstancji/

  Niezwykle interesującą formą artystyczna wspomnianego sporu w Konstancji miedzy Pawłem Włodkowicem a Janem Falkenbergiem jest nagrany niemal pół wieku temu , bo bodaj w 1973 roku monodram pt. ” Krajobraz po Grunwaldzie”. To znakomite w sensie edukacyjno-historycznej i politycznej oraz artystycznej widowisko, w wykonaniu Ryszarda Filipskiego, jest niemal nieznane.
  Przypominamy zwiastun, informując zarazem wszystkich zainteresowanych, że posiadamy płyty z nagraniem oraz mamy możliwość zorganizować spotkanie z wykonawca monodramu połączone z prezentacją filmu i dyskusją wokół jakże aktualnego tematu.

  Polubienie

 3. Co się zmieniło od bitwy pod Grunwaldem w polityce żydo-katolickiego Kościoła wobec Słowian?
  Może poniższe zdjęcie jest w stanie rozjaśnić niektórym umysłom polityczną rzeczywistość Kościoła.

  Audiencja wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego, sióstr, braci u JP II – 11.02.1991 r. Zakon może już odzyskiwać majątki w Czechach. Od maja 2016 także w Polsce.

  Polubienie

 4. ali

  żyd huski który pracuje na neonie, wraz z Ruszkiewiczem dostali granty od żydów z PIS za promowanie Pisu na parch neonie z wali z kodem.

  http://dd.neon24.pl/post/124200,bitwe-pod-grunwaldem-wygrali-rosjanie

  Polubienie

 5. nikita

  Nowości z KRLD – czerwiec 2017

  Wyczuwam ostatnio jakiś lęk przed materiałami koreańskimi. jakby prawda miała kogoś zabić. Wydaje mi się, że prawda raczej otrzeźwia, niż zabija.
  W żadnym razie nie twierdzę, że to, co przekazuję tu na temat KRLD, jest zawsze prawdą. Nie znam koreańskiego, więc skazany jestem na domysły. Bywa że domysły zwodzą nas….

  http://www.prawica.net/787

  Polubienie

 6. Edward.


  Za zwyciestwo w bitwie pod Grunwaldem Watykan nalozyl na Jagielle
  i Polakow klatwe!!!

  Polubione przez 1 osoba

 7. konik

  Panie Kosiur brawo tylko Pana komentarze na neon są warte przeczytanie.

  Ja znalazłem jeszcze taki kwiatek
  Jeszcze nigdy nie zdarzyło się w historii naszego sponiewieranego kraju, że ktoś nas obronił albo chociaż pomógł. Tak zawsze było i zawsze tak będzie.

  Przecież jego durnia by nie było jak i Polski gdyby tylko w samej Polsce nie poległo ~800tys żołnierzy radzieckich broniąc nas od pewnej zguby.
  Po wojnie z zgliszcz przedwojennej nędzy niesamowicie szybki rozwój i przyrost naturalny rdzennych polaków.

  Polubienie

 8. Edward.

  Do admina – napisalem komentarz.Jesli mozliwe – prosze go opublikowac.

  Polubienie

 9. observatore

  Zobaczcie dylemat funkcjonariusza ponadnarodowej organizacji religijnej i zarazem patrioty polskiego – ks.Jacka Międlara. Oto koścółek pstanowił wynieść na ołtarze ukraińskiego biskupa katolickiego Szeptyckiego hahaha panie Jacku, cóż znaczy jakaś tam polska na przeciw interesu globalnego instytucji jaką jest KRK.

  Polubienie

 10. Wolf

  Ja bym to nazwał pyrrusowym zwycięstwem zanim doszli do Berlina miliony sługusów żydobolszewii padło czerwonoarmiści ginęli jak muchy. Śmiechu warte ZSRR nie mógł sobie poradzić z praktycznie osamotnionym państwem które walczyło na trzech frontach i miało bez porównania mniej surowców strategicznych potrzebnych do prowadzenia wojny.

  Polubienie

 11. pytuś

  BITWA POD GRÜN WALDEM? (pod zielonym lasem) PRAWDA HISTORYCZNA? HE, HE, HE

  Jagienka, Jurand ze Spychowa, król Władysław Jagiełło, a może Jagiellon, mistrzuniu krzyżacki Ulrich von Jungingen, wszyscy na literkę ,,J”. Zajrzyjmy do Wikipedii, i sprawdźmy, kiedy zaistniała w polskiej pisowni literka ,,J”.

  W alfabecie łacińskim od XII w., w polskim – od XVII

  SZOK HISTORYCZNY?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/J

  Łacinniki łżą jak psy twierdząc, że używają litery ,,J” od XII w. W łacinie i języku włoskim nie istnieje, nie istniała taka litera, występuje w zapożyczeniach językowych. Dowodem rzeczowym, może być np. sarkofag św. wadowickiej kremówki, gdzie Jaśko pisze się przez ,,I”, a nie przez ,,J”.

  Polubienie

 12. pytuś

  BRUNO PLATTER – współczesny kościelny krzyżaczek. Powstał jak Feniks z popiołu. He, he, he.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Bruno_Platter

  Polubienie

 13. Metro

  Grunwald jako zwycięstwo słowiańszczyzny nad światem germańskim, katolickim, ma sens.

  Sam Jagiełło urodził się jako poganin i propaganda krzyżacka przedstawiała go, słusznie czy niesłusznie, jako poganina. Większość wojsk Jagiełły to nie byli rzymscy katolicy. Litwa (świeżo ochrzczeni łacinnicy, faktycznie poganie) zorganizowali mnóstwo ruskich chorągwi. Rusini to byli chrześcijanie, ale prawosławni. Rzymscy katolicy wściekle nienawidzą prawosławia, organizowali na prawosławie wyprawy krzyżowe (ta rozstrzygnięta w 1242 roku na Jeziorze Pejpus to była właśnie wyprawa krzyżowa). Pod wodzą Jagiełły walczyli nawet Mongołowie, którzy każde chrześcijaństwo lekce sobie ważą.

  Grunwald powinien dać nam otuchy. Bóg, którego ambasadorem jest rzymski papa, bynajmniej nie jest wszechmocny. Tak jak Aleksander Newski spuścił manto zakonnikom podczepionym pod rzymskiego boga w 1242 roku, tak Jagiełło zrobił to samo w 1410 roku. Termin „Krzyżacy” to tylko slang. Wojska Jagiełły rozbiły Zakon Braci Szpitalników Domu Niemieckiego w Jerozolimie pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, wraz ze sprzymierzonymi z całej Europy. Zakonnicy Najświętszej Panienki nawet nie podkulili ogonów, bo im zostały ucięte.

  Kiedy pójdziemy po rozum do głowy i pójdziemy w ślady Jagiełły?

  Polubienie

  • TPD.Technika.Pieniądz.Du...

   Dosłownie kilka dni temu pejsatkowa TV Historia zakończyła nadawanie serialu o Jagielle w roli Jagiełły Gustaw Holoubek . Żeby było śmieszniej większość aktorów tego serialu to pejsatki .
   Serial został spłodzony lada chwila przed przejęciem władzy przez pejsatki pookrągłostołowe a więc w roku 1988 .
   Cecha charakterystyczna tego serialu :
   Jagiełło ( Holoubek ) otacza się żydami których bardzo kocha i szanuje .Wiele scen jest tego typu w tym serialu .
   Mamy jeszcze 20 lat .Jeżeli nie damy odporu żydom i nie zmądrzejemy nas już nie ma .

   Polubienie

   • paziem

    Powoływanie się na filmy ( i w ogóle na zażydzoną kinematografię), jako na podstawę analiz geopolitycznych, to oczywiście całkowite nieporozumienie, i zapewne ma pan tego świadomość?

    Jedyna korzyść z kinematografii, to wskazanie pewnych trendów manipulacji. Tylko tyle i aż tyle.

    Zaś, co do to okresu 20 lat, w którym globalne lobby żydowskie zaorze Polskę ( jeśli nie będzie silnego, zorganizowanego i zdeterminowanego kontr działania), to myślę, że pan się grubo myli. Na to tak naprawdę wystarczy najbliższe 5 lat. Sądzę, że w takim terminie syjoniści chcą tego dokonać. Dla powstania Izraela na terenie Palestyny wystarczyło lat 15 ( 1933 „dojście” Hitlera do władzy, 1948 proklamowanie państwa Izrael w atmosferze skutków II WS: rzekomego holokaustu, powojennych „pogromów” w Polsce, Iraku itd), dla powstania Izraela bis na terenie skleconym z Międzymorza, Wyszehradu i Kołomojszczyzny wystarczy 5 lat w atmosferze „zwycięstwa radykalalizmu muzułmańskiego” na Bliskim Wschodzie i „holokaustu bis” w Izraelu, sprowokowanego konfliktu PiSowskich „patriotów” i odmóżdżonych sierot banderowskich lub ich wspólnej ” krucjaty” przeciwko ” carowi” Putinowi.
    W rezultacie „wichrów wojny” zużyte POPiSowe marionetki , po posłużeniu się nimi przez syjonistów i biznesmenów amerykańskich zostaną zastąpione ( internowane, zabite, wywiezione itd) przez nową generacją namiestników, a w zasadzie władców Izraela bis, używających słowiańskich niewolników do budowy chwały Izraela. Rosja ( mając do wyboru zdezorganizowanych, ogłupiałych Polaków, zastraszonych Niemców, spedalonych zachodnioeuropejczyków) zaakceptuje nową linię demarkacyjną ustalając na linii Waszyngton – Moskwa nowe strefy wpływów i zasady PAX Europa oraz zyskania na czasie dla wypracowania w drugim etapie PAX Eurazja.

    Co na to Słowianie: Polacy, Ukraińcy, Białorusini, Czesi, Słowacy, Rusini Zakarpaccy, Małorusini i narodowo-patriotyczni Rosjanie ? Oto jest zagadka?! Bo co na to syjonistyczne elity, to już wiemy od kilku lat, a żydowski motłoch?… a kto będzie po nim płakał, no może jedynie syjonistyczni biznesmeni wystawiając nowe rachunki narodom świata za holocaust.

    Polubienie

  • putuś

   Widzę, że Waszmość Metro uwielbia polskie mity i wszelkiej maści mitomanów, piszących bajeczki dla potłuczonych!

   Pseudologia

   https://pl.wikipedia.org/wiki/Pseudologia

   Waszmość Metro, to jak ten książę litewski, późniejszy król Polski się właściwie ,,wabił”, Jagiełło czy Jagiellon? Mamy w historii Polski takie drugie sławne litewskie nazwisko Radziwiłł, którego nikt się nie odważył przemianować na Radziwillon. Jest w podręcznikach historycznych Anna Jagiellonka, zamiast Anny Jagiełłówny, tak samo jak nie ma Barbary Radziwillonki, a jest Barbara Radziwiłłówna. Czy ta dynastia królewska nie powinna się nazywać dynastią Jagiełłów, a nie Jagiellonów? A może Waść, przypadkiem się zastanawiał, dlaczego ten król i jego dynastia nosili nazwiska? Przecież wiadomo, że królowie nie posiadają nazwisk, tylko imiona i głupkowate przydomki np. wielki, brodaty, kędzierzawy, mocny, pobożny, lasko-nogi etc. lub się tworzy niby nazwiska od miejscowości, w których się narodzili np. Poniatowa – Poniatowski, Hanower – Hanowerski, Windsor – Windsorski itp., itd. Jeszcze koniecznie musimy sprawdzić czy w alfabecie litewskim, występuje bardzo ,,popularna” jak w innych alfabetach, litera ,,Ł” – jak Łgarstwo!

   https://pl.wikipedia.org/wiki/Poniatowscy_herbu_Cio%C5%82ek

   https://pl.wikipedia.org/wiki/Alfabet_litewski

   Polubienie

 14. TPD.Technika.Pieniądz.Du...

  Panie Pawle dziękuję za odpowiedz i zgadzam się że wszystkim co pan pisze.
  Praktycznie do pana wypowiedzi nic nie można dodać .
  Oczywiście zdaje sobie z tego sprawę a o filmie ” Królewskie sny ” napisałem w formie humorystycznej . Dokładnie obliczyłem film ten był nadawany w TV sześć razy .Ostatnio rok temu .
  Jakby tego było mało zaczęto nadawać kolejną amerykańską szmirę z Robertem Mitchumem ” Wichry wojny ” . Po moich obliczeniach okazało się że jest nadawany po raz czwarty.
  Czekam teraz na jakąś demonstrację w obronie dr Piskorskiego jeżeli będzie jadę natychmiast i nie zrazi mnie że mam do Warszawy 350 km kilometrów .
  Otępienie jest potężne . Wczoraj o mało nie dostałem po gębie od znajomych dziadków którym próbowałem coś wyjaśnić w kwestii ostatniego burdelu w Knessejmie .
  Skończyło się to tym że jak nie podoba mi się prezes PIS to mogę pakować walizki i wyjeżdzać do zbrodniarza Putina który wymordował kwiat polskiej inteligencji w katastrofie .
  Człowieka już czasami trafia szlag .
  Nic do tych ludzi nie przemawia .

  Polubienie

  • TPD.Technika.Pieniądz.Du...

   Panie Pawle .Jeżeli pan przeczyta to proszę jeszcze o odpowiedz na dwa pytania .
   1. Planowana jest w najbliższym czasie nowa audycja bo trochę się dzieje przepraszam że tak się wyrażę w naszym pejsatkowym piekle i profesjonalna analiza panów by się przydała .
   2. Chciałbym w banku zrobić stały przelew na tyle ile mnie stać i mam pytanie czy te wszystkie numery konta na stronie są aktualne i czy będą przez długi czas ważne bo jak to przy stałych przelewach w razie zmian muszę iść do banku i też wprowadzać zmiany .
   Dziękuję za ewentualne odpowiedzi.

   Polubienie

 15. paziem

  Tak, numer konta jest aktualny. Prosimy zawsze o dopisek ” darowizna na cele medialne WPS”. W Tej sprawie napiszę jeszcze na pana adres poczty elektronicznej.

  Polubienie

  • TPD.Technika.Pieniądz.Du...

   Panie Pawle dziękuję serdecznie za odpowiedz .Oto mój pełny email:
   piotrmach45@interia.pl

   Polubienie

   • TPD.Technika.Pieniądz.Du...

    Panie Pawle dziękuję za wyczerpujące wyjaśnienia w emailu do mnie . Mam już pełną jasność . Te przelewy stałe są bardzo dobre bo wszystko idzie z automatu nie trzeba pamiętać o wpłatach .
    Wiadomo jakieś TV trzeba mieć no a rzeczywistość niestety taka jest jaka jest ( Polsat i tvn na satelicie ) .
    Pejsatki zmieniły opłaty za kanały i musiałem chodzić wszystko poprawiać bo był to stały przelew .
    Znam niewielu ale jednak parę osób o poglądach zbliżonych do WPS . Być może pójdą moim śladem i też coś wpłacą .
    Serdecznie pozdrawiam .

    Polubienie

 16. Pingback: Międzymorze czy Izrael bis | WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

 17. rafal

  . OD ZARANIA DZIEJÓW JESTEM POLAKIEM ,NIE TĘPYM ŻYDOWSKIM SŁOWIANINEM ! ! ! ! ! ! ! ! !

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.