Międzymorze czy Izrael bis – ?

Co się roi w zbrodniczych umysłach syjonistycznej żydowskiej międzynarodówki? – To kwestie o wiele ważniejsze niż pozorowane starcia między PiS i PO, czy weto Dudy. Jednak dla żydo-katolickich umysłów grzmoconych medialną pałą powszechnych żydowskich mediów takie rozważania nie są możliwe.

Niniejszy artykuł trzykrotnie był usuwany ze strony http://niepoprawni.pl/ . Jedyny wniosek, jaki można stąd wyprowadzić, to ten, że mimo pozorowanego żydo-katolickiego – fanatycznego i fundamentalistycznego – charakteru tej stronki jest ona prowadzona przez antypolski, syjonistyczny element wspierający żydowską partię PiS.

Z własnego doświadczenia wiem, że znakomita większość portali internetowych jest kontrolowana przez element syjonistyczny. Portale te odzwierciedlają dokładnie te same nurty poglądów politycznych, które możemy odnaleźć w oficjalnych żydowskich mediach – cel: kontrolowanie i manipulacja polską opinią społeczną.
Zauważyłem też interesujące zjawisko, że bandy dokładnie tych samych syjonistycznych lub opłaconych polskich szumowin, administratorów i komentatorów, funkcjonują jednocześnie na wielu portalach. Płynie z tego wniosek także i pozytywny, że ludzkie zasoby syjonistycznej, antypolskiej szumowiny są ograniczone.

Dariusz Kosiur

_____________________________________

 

Poniższy tekst zainspirowany został artykułem „Plan podpalenia Polski” Bohdana Piętki – http://prawica.net/7996

 

Pan B.Piętka w swoim, przytaczanym wyżej, artykule analizuje właściwie sytuację, ale jego konkluzje nie dotykają istoty sprawy. Soros, ukraińscy żydo-banderowcy, miejscowe agenturalne stowarzyszenia i fundacje lewacko-syjonistyczne ( Fundacja Batorego, Otwarty Dialog, Krytyka Polityczna itd) i „prawicowo”-syjonistyczne ( ONR, Młodzież Wszechpolska, Gazeta Polska, gwiazdy you tuba w rodzaju Kowalskiego, Olszańskiego vel Jabłonowskiego G.Brauna itd)- to wszystko jedynie posłuszne narzędzia dla zrealizowania szerszego syjonistycznego planu. A plan ten polega na utworzeniu na ziemiach słowiańskich ( tzw. Międzymorza, Trójmorza, czy rozszerzonej Judeopolonii) Izraela bis, po odpowiednio spektakularnie i politycznie przygotowanym zaoraniu Izraela bliskowschodniego, który politycznie i biznesowo jest obecnie już niewygodny, a poza tym generuje koszty, których czas zwrotu wobec demograficznych praw i wzrastającej siły islamu jest zbyt długi, a nawet niezupełnie pewny.

Pan Piętka jest w okowach archaicznego systemu poglądów sprzed niemal 100 lat. Dzisiaj idee endeckie trzeba odczytywać w nowych realiach, a zatem uwolnić się od archaicznego ”antygermanizmu” i  ” totalnego antyukrainizmu” .

Wobec syjonistycznego projektu środkowoeuropejskiego ( Izrael bis) będącego nowym wydaniem ostatecznego rozwiązania kwestii słowiańskiej konieczne jest porozumienie narodowo-patriotycznie myślących elit rosyjskich- polskich- ukraińskich – białoruskich- czesko-słowackich i serbskich ( także niesłowiańskich węgierskich, z tytułu interesu politycznego i cywilizacyjnego, ale po pożegnaniu kryptosyjonisty Orbana).

Nacjonalizm ukraiński ( zapewniając mu dążenie do cywilizacyjnego rozwoju i politycznego równouprawnienia) –  musi być oczyszczony z żydo-baderowszczyzny oraz antypolskiego i antyrosyjskiego zainfekowania, natomiast polski nacjonalizm oczyszczony z żydo-katolickiej i żydo-anglosaskiej propagandy, antyniemieckość zrewidowana wobec podboju Niemiec przez syjonizm (w każdej postaci , od skrajnego, szowinistycznego rasizmu, do syjonistycznego lewactwa i ekofaszyzmu ), antyukraińskie nastawienie winno ulec rewizji, ale nie bezwarunkowej (patrz wyżej), w świetle wielu grzechów I Rzeczypospolitej i Kościoła, polskiego wielkopańskiego sobiepaństwa oraz zdradzieckiej, obłąkańczej polityki piłsudczyzny z lat międzywojennych.

Dla uzupełnienia, mój komentarz do wątku: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/07/15/607-rocznica-zwyciestwa-slowian-pod-grunwaldem/

”Zaś, co do okresu 20 lat, w którym globalne lobby żydowskie zaorze Polskę (jeśli nie będzie silnego, zorganizowanego i zdeterminowanego kontrdziałania), to myślę, że przesadnie długi. Na to tak naprawdę wystarczy najbliższe 5 lat. Sądzę, że w takim terminie syjoniści chcą tego dokonać. Dla powstania Izraela na terenie Palestyny wystarczyło lat 15 (1933 „dojście” Hitlera do władzy, 1948 proklamowanie państwa Izrael w atmosferze skutków II WS: rzekomego holokaustu, powojennych „pogromów” w Polsce, Iraku itd), dla powstania Izraela bis na terenie skleconym z Międzymorza, Wyszehradu i Kołomojszczyzny wystarczy 5 lat w atmosferze „zwycięstwa radykalizmu muzułmańskiego” na Bliskim Wschodzie i „holokaustu bis” w Izraelu, sprowokowanego konfliktu PiSowskich „patriotów” i odmóżdżonych sierot banderowskich lub ich wspólnej ”krucjaty” przeciwko ”carowi” Putinowi.

W rezultacie „wichrów wojny” zużyte POPiSowe marionetki , po posłużeniu się nimi przez syjonistów i biznesmenów amerykańskich zostaną zastąpione (internowane, zabite, wywiezione itd) przez nową generacją namiestników, a w zasadzie władców Izraela bis, używających słowiańskich niewolników do budowy chwały Izraela. Rosja (mając do wyboru zdezorganizowanych, ogłupiałych Polaków, zastraszonych Niemców, spedalonych zachodnioeuropejczyków), zaakceptuje nową linię demarkacyjną ustalając na linii Waszyngton – Moskwa nowe strefy wpływów i zasady PAX Europa oraz zyskania na czasie dla wypracowania w drugim etapie PAX Eurazja.

Co na to Słowianie: Polacy, Ukraińcy, Białorusini, Czesi, Słowacy, Rusini Zakarpaccy, Małorusini i narodowo-patriotyczni Rosjanie ? Oto jest zagadka?! Bo co na to syjonistyczne elity, to już wiemy od kilku lat, a żydowski motłoch?… a kto będzie po nim płakał, no może jedynie syjonistyczni biznesmeni wystawiając nowe rachunki narodom świata za holsocaut.

autor: PZ

34 Komentarze

Filed under Polityka

34 responses to “Międzymorze czy Izrael bis – ?

 1. julius

  Wygląda na to, że na dzień dzisiejszy nie ma takich sił, które mogłyby ten proces zatrzymać. W dodatku Polska do Trojmorza może wejść w okrojonej postaci. Do tej pory takich wypowiedzi ze strony oficjeli rosyjskich nie było a ostatnio wypływają sygnały dla Niemiec, które będą chciały zrzucić w końcu jarzmo amerykańskożydowskie.

  Z Rosji dochodzą też nowe sygnały dotyczące naszego kraju

  Czy Rosja, w obecnych warunkach, ma okazję, aby odpowiedzieć zdecydowanie Polsce za jej ostatnie posunięcia tym bardziej, że ostatnio otwarcie ingerują w niej Amerykanie? Wicedyrektor Instytutu WNP Igor Szyszkin uważa, że za ostatnie działania ​​Polski nadszedł czas, aby wprowadzić w życie specjalne środki. Zaproponował konkretne rozwiązania:
  – wycofać ambasadora z Warszawy, czyli zmniejszenia poziomu stosunków dyplomatycznych; ..
  – zakazać wpuszczania do Rosji polskich polityków, artystów i dziennikarzy, którzy popierali niszczenie zabytków;
  – nałożyć sankcje gospodarcze, aż do całkowitego embarga na wszystkie polskie towary;

  – oficjalnie wyrazić wątpliwości co do zasadności polskiej granicy zachodniej;

  – przeprowadzić badanie autentyczności „dokumentów katyńskich” pod kontrolą Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej i partii komunistycznej, a następnie osądzić winnych fałszowania dokumentów;
  – aktywnie realizować własną politykę historyczną
  https://cont.ws/@serjio-nuevo/659768

  Polubione przez 1 osoba

 2. Metro

  @ julius

  Rosja nie dysponuje skutecznymi metodami nacisku na rząd w Warszawie.

  – zakazać wpuszczania do Rosji polskich polityków, artystów i dziennikarzy, którzy popierali niszczenie zabytków;

  Oni nie jeźdzą do Rosji i są zainteresowani zbudowaniem jak najwyższego muru pomiędzy Polską a Rosją. Im w to graj. Sankcje Rosji przedstawią jako dowód szaleństw rosyjskiego imperializmu.

  – nałożyć sankcje gospodarcze, aż do całkowitego embarga na wszystkie polskie towary;

  Jak wyżej, ponadto oni zą zainteresowani likwidacją polskiej gospodarki. Takie sankcje przywitają z radością, całą winę zrzucą na Ruskich.

  – oficjalnie wyrazić wątpliwości co do zasadności polskiej granicy zachodniej;

  Chyba wszystkie ośrodki interesów w Polsce, które znajdują się przy korycie, akceptują konieczność oddania przynajmniej części Ziem Odzyskanych, mniej lub bardziej formalnie. Zresztą mniej formalnie to ten proces postępuje.
  Poza tym tu jest problem. Jak Rosja zacznie kwestionować polską granicę zachodnią, czy automatycznie nie wrzuca do dyskusji problemu swoich Prus Wschodnich, Kaliningradu? Oni pewnie byliby w stanie oddać Kaliningrad Niemcom, ale byłaby to część zupełnie innego, kompleksowego układu z Niemcami. Trudno sobie to teraz wyobrazić chociażby z powodu ograniczonej suwerenności Niemiec.

  Polubienie

 3. saba

  Jak to się dzieje, że łatwiej w Polsce spędzić na ulice tysiące obywateli, oburzonych na skrobanki, popierających entuzjastycznie Komitet Obrony Demokracji (co to w ogóle znaczy?), Święto Niepodległości(?),

  miesięcznice Tajemnicy Smoleńskiej, obronę niesprawiedliwości niź stanąć pod więzieniem i domagać się wypuszczenia dr. Mateusza Piskoskiego.

  Czyt.. http://zygumntbalas.neon24.pl/post/139485,o-polsce-ta-notka-i-o-polakach-25-07-2017

  Polubione przez 1 osoba

 4. Metro

  Przywołany artykuł Bohdana Piętki wydaje się być dość powierzchowny. Rozpatrywanie rzeczywistości w kategoriach prawica-lewica, obóz konserwatywny-liberalny, to infantylna dziecinada z uporem lepszej sprawy uprawiana przez hasbarytów. George Soros i jego polski namiestnik Aleksander Smolar, mają powiązania nie tylko z postkomunistyczną lichwą w rodzaju Ryszarda Petru, lecz również z „obozem patriotycznym” Jarosława Kaczyńskiego. Żeby to zrozumieć nie trzeba być mistrzem kabały (nie jestem) ale o kabale warto mieć jakieś pojęcie.

  Bohdan Piętka jest kłamcą oświęcimskim, nie sądzę aby to był zbieg okoliczności: https://bohdanpietka.wordpress.com/2016/01/25/spory-wokol-liczby-ofiar-auschwitz/

  Soros ma za zadanie zorganizować CAŁOŚĆ sporu politycznego w 3RP, kontrolować obydwie skrajne opcje i treść dyskusji pomiędzy nimi. Zowie się to dialektyką. Nawet im się to udaje.

  Na pewno żydowska oligarchia planuje upiec przynajmniej dwie pieczenie na inicjatywie Trójmorza. Z pewnością Judeoanglosasom chodzi o zablokowanie chińskiego Jedwabnego szlaku, czy jak to Chińczyki teraz nazywają. Celem Judeoanglosasów jest zbudowanie muru pomiędzy Rosją a Niemcami podobnego do Żelaznej kurtyny, która je rozdzielała Rosję i Niemcy prawie pół wieku. Początkiem tego muru jest wojna w Noworosji, która może trwać wiecznie. Noworosja to jednak za mało. Pomijam tutaj koncepcję Judeopolonii.

  Mapka w artykule pozwala zorientować się, o co Judeoanglosasom chodzi. Dwie komplementarne (raczej nie konkurencyjne) drogi Jedwabnego szlaku to droga przez Nizinę wschodnioeuropejską, Ukrainę lub Białoruś i następnie Polskę, a druga to Turcja, Bosfor i Bałkany. Inaczej mogą przebiegać tylko podwodne rurociągi.

  Idea Trójmorza rzucona marionetkowym rządom regionu to pozbawiona głębszej treści inicjatywa, której istotą ma być właśnie blokada Jedwabnego szlaku. Trójmorze nie ma żadnej głębszej treści, państwa typu Polska czy Chorwacja i Łotwa nic nie łączy na płaszczyźnie kulturowej czy gospodarczej, poza – rzecz jasna – powierzchowną i sezonową państwowością (z wyjątkiem Węgier). Wszystkie te państewka są podwieszone u pańskiej klamki w Nowym Jorku i Tel-Aviwie. Wszyscy zaznaczają że idea ta nawiązuje do Międzymorza Piłsudskiego, idei zapewne narzuconej mu przez londyńskich czy paryskich lichwiarzy, również tyleż efektownej co jałowej, efektownie zakończonej jakże piękną katastrofą w latach 1938-39.

  Co na to Słowianie? To fakt, to jest wojna także przeciwko Słowianom. Ale także przeciwko Francuzom, którzy mają opinię narodu najbardziej buntowniczego i niezależnie myślącego w Europie. I co mogą zrobić i zrobili Francuzi? Nic. Jeśli ratunek nie przyjdzie z góry, to w danych okolicznościach chyba niewiele można zrobić. System do perfekcji opracował taktykę zduszania opozycji w zarodku.

  Szejk Imran Hosein ratunku upatruje w Moskwie.

  Polubienie

  • paziem

   Jak dojdzie do ustalania nowych granic między Rosją , a Izraelem bis, to zapewne Rosja nie zaakceptuje granic widocznych na powyższej mapce Międzymorza. Łotwa i Estonia, a być może i Litwa, jeśli Rosja nie podaruje Kaliningradu zostaną włączone do Rosji, podobnie jak Donbas i środkowa Ukraina ( prawdopodobnie aż do linii Curzona na terenie obecnej Ukrainy. Jeśli Rosja zrezygnuje z Kaliningradu ( co jest mało prawdopodobne zarówno ze względu na jego strategiczne położenie, stworzoną infrastrukturę logistyczno – wojskową , ale także bardzo istotny gospodarczo i strategicznie rejon suwalski), to wtedy zapewne do Izraela bis włączone zostaną dawniej tak bardzo zażydzone obwody grodzieński i brzeski obecnej Białorusi ( na tych terenach restytucja kultury żydowskiej idzie na całego).

   Polubienie

  • Metro

   Pytanie wstępne: czy Kreml będzie miał na tyle mało możliwości manewru, aby przy swoich granicach zezwolić na powstanie Izraela-bis?

   Poza tym kwestia granic, choć istotna, nie wyczerpuje całości zagadnienia. Żydzi są wszędzie, współrządzą Rosją od środka.

   W kwestii granic – to warto zauważyć – że Rosja raczej nie jest zainteresowana maksymalnym rozszerzeniem kontrolowanego terytorium.

   Kiedyś słyszałem Władimira Żyrinowskiego, który wypowiadał się na ten temat. Żyrinowski deklarował gotowość oddania Niemcom Kaliningradu, oczywiście w ramach większego „pakietu pokojowego”. O Banderlandii (Lwów+Równe) czy Pribałtyce powiedział, że Rosja nie jest zainteresowana tymi terenami.

   Powołuję się na Żyrinowskiego nie jako decydenta, ale może on relacjonować sposób myślenia rosyjskich elit.

   Obiektywnie nie da się rządzić na dłuższą metę terenem, w którym większość populacji jest wrogo nastawiona do administracji, która reprezentuje inna kulturę. Trzeba zmienić albo administrację albo lud, to drugie świetnie potrafią Judeoanglosasi, ich wielkim spektakularnym sukcesem była Irlandia. Potem przyszły następne.

   Tylko że Rosjanie tego nie potrafią. Żyrinowski, na tyle na ile zrozumiałem, oświadczył że Banderlandia czy Pribałtyka po prostu nie dorosły do tego, aby rządzili nimi Ruscy. Na tych terenach nie da się zapewnić bazowej lojalności społeczeństwa wobec rosyjskiej władzy i dlatego nie ma sensu tych terenów zdobywać, aby na ich późniejsze utrzymanie tracić cenne zasoby. Pamiętajmy że w 1864 roku oni rozpatrywali projekt wycofania się z Królestwa Polskiego. Właśnie z tego powodu.

   Rosja rozbudowała portowe i stoczniowe zaplecze Petersburga nie po to, aby teraz zdobywać Pribałtykę. Pribałtyka pełniła w Związku Radzieckim pewną rolę, ale tą rolę udało się właśnie odtworzyć na rosyjskim terytorium. Tworzenie imperium, zewnętrznej strefy wpływów, to zupełnie inna historia.

   Polubienie

 5. jurek

  Odp. Dla Metro w sprawie Kaliningradu wypowiedział się Dr. Jerzy Jaśkowski z Gdańska , w jednym ze swoich wykładów na YouTube ; Świat jest inny … powiedział on , że Niemcy już oficjalnie zasiedlają tereny Kaliningradu ( zawsze znajdą się ci pierwsi , najbardziej poinformowani , najbardziej właściwi aby za pół darmo wziąć na własność ) , że on widział jakieś transporty przez granicę Polską do Kaliningradu .

  Polubienie

  • paziem

   Niemcy w Kaliningradzie, to raczej bajdurzenia hasbary i odwracanie uwagi od głównego, syjonistycznegno problemu.

   Polubienie

  • Metro

   Jerzy Jaśkowski jest hasbarytą, jakby ktoś nie wiedział jeszcze.

   Polubienie

   • czytelnik

    Mnie najbardziej ujął swoją gadką p. Jaskowski tym jak rzekomo pod Semipałatyńskiem na szczerej pustyni biedni nomadzi zmuszeni przez czerwonych bydlaków (ruskich/chincyków) byli uprawiać bawełne… by potem z nienacka robić im roentgena i radioterapie darmowe buuum tzzzzyyyy i na drugi dzień wszyscy przychodzą do pracy łysi… albo ze na poligonach zach białorusi przeprowadzano naziemne wybuchy jądrowe …

    Polubienie

   • Metro

    Jaśkowski chrzani jak potłuczony. Chrzani na sposób żydowski. Ktoś kiedyś mu wytknął na jakiejś prezentacji krzyż maltański i inne masońskie symbole. To coś takiego jak ten dezinformator: https://www.youtube.com/channel/UChhh3WsmPvBFESXCjLvHcFA

    Polubienie

 6. saba

  Słowianin parchu Ruszkiewicz 🙂 główny troll i administrator parch-neon24 , mi fizjonomią przypomina bardzo parchu targalskiego z którym niby walczy

  http://idb.prawynurt.pl/polityka/opinie/nie-opaca-sie-powierzac-tekstow-i-publikowac-na-portalu-neon24pl,2247.htm

  Polubione przez 1 osoba

  • Technika Pieniądz Du....

   Podzielam taki pogląd całkowicie . Wczoraj Targalski od zawsze stała gadająca morda w ich mediach ( Republika ) pluł śliną tak przepowiadał armagedon z powodu veta .
   Żydzi dajcie żyć chociaż w wakacje .Ładna pogoda fajne lato a pejsatki tylko o armagedonach , strachach , wampirach a goj zamiast opalać się na słońcu na urlopie to idzie protestować . Tyle ludzi na tych protestach w ciągu dnia roboczego w poniedziałek ( oni nie muszą pracować na chleb ) .Może tak jak na Majdanie po stówce za dzień na głowę licząc według naszej waluty .

   Polubienie

   • Metro

    Cały medialny Judenrat nadaje, że weto PiSduDY to kij w szprychy wozu Małego Karakana.

    Jednomyślność Judenratu w tej sprawie jest bardzo podejrzana. Czy mają jakieś dowody?

    Równie prawodopodobna jest inna możliwość. Mały Karakan został zaskoczony skalą protestów organizowanych w kraju przez siostrzaną żydokomunę i zechciał się wycofać z reform aparatu niesprawiedliwości. Honorowym wyjściem w tej sytuacji było weto PiSduDY do uchwalonych przez knesset ustaw.

    To tylko spekulacje, podobnioe jak pierwsza wersja promowana przez medialny Judenrat. Być może dalsze wydarzenia potwierdzą jedną lub drugą wersję. Jednomyślność medialnego Judenratu popierającego wersję o secesji PiSduDY skłania mnie jednak do wniosku, że druga wersja (weto to polecenie Małego Karakana) jest bardziej prawdopodobna.

    Polubienie

  • Metro

   Jak zgolił zarost to trudno go poznac.

   Polubienie

  • @ saba

   Jeśli Pani publikacje zgodne są z nurtem narodowego polskiego myślenia zapraszamy do publikowania na naszej stronie.

   Niestety, mogę tylko potwierdzić Pani obserwacje.
   Także z własnego doświadczenia wiem, że znakomita większość portali internetowych jest kontrolowana przez element syjonistyczny. Portale te odzwierciedlają dokładnie te same nurty poglądów politycznych, które możemy odnaleźć w oficjalnych żydowskich mediach – cel: kontrolowanie i manipulacja polską opinią społeczną.
   Zauważyłem też interesujące zjawisko, że bandy dokładnie tych samych syjonistycznych lub opłaconych polskich szumowin, administratorów i komentatorów funkcjonują na wielu portalach. Płynie z tego wniosek także pozytywny, że ludzkie zasoby syjonistycznej szumowiny są ograniczone.

   Polubienie

 7. Pimpuś

  Po II wojnie światowej żydowscy neofici zaczęli wysyłać swoje dzieci na uniwersytety katolickie. Dzisiaj te dzieci są elitą kk i tresują opóźniono umysłowych katolików w antysemityzmie i miłości do starszych braci w wierze. Syjonizm nie jest problemem ! problemem jest polski katolik gotowy zagryźć każdego kto próbuje powiedzieć coś na jego syjonistycznego PANA lub każdego kto próbuje uświadomić katolika o jego niewolniczej sytuacji.Po II wojnie światowej syjoniści zaatakowali Polskę na dwóch kierunkach, religijnym umieszczając w kk swoich agentów i politycznym obsadzając najważniejsze urzędy administracji państwowej stalinowskimi ubekami. Dlatego dzisiaj mamy syjonistów od prawej do lewej strony w polityce , biznesie i religii katolickiej i prawosławnej. Bez katolicyzmu syjonizm na terenie Polski nie przetrwał by 5 lat !!! Syjoniści z Polski zrobili sobie bazę i ośrodek do podboju środkowej europy ponieważ w Polsce mają największe poparcie społeczne i bazę finansowo- ekonomiczną.

  Polubienie

  • Technika Pieniądz Du....

   W ramach uzupełnienia do pana wpisu chociaż to nic nowego

   Polubienie

   • Technika Pieniądz Du....

    Według mnie filmik dosyć stary został zrobiony przez pseudonarodowców pewnie tych samych o których Jabłonowski po dostaniu w papę mówił :
    ” Jacy z was patrioci . Mamusia zrobi papu i wypierze brudne gacie i tak żyjecie .Dzieci z was nie narodowcy „.
    Można to odczytać z tego filmiku przy jednym katabasie . Żyd ale patriota bo krytykował komunę tylko coś mu potem odbiło bo chciał Polski w UE . Ta dzieciarnia chyba nigdy nie zmądrzeje .Oni tą nienawiść do PRL i idiotyczne hasła w stylu sierpem i młotem ……… to już mają w genach albo w podświadomości .

    Polubienie

 8. Technika Pieniądz Du....

  Muszę napisać że od 1989 roku w żadnej chucpie wyborczej nie uczestniczyłem co uważam za mój duży sukces . Nie jestem zainteresowany odmóżdzonym tałatajstwem czy to sympatyzującym z małym karakanem np kluby gazety polskiej , media cwaniaka Rydzyka ale nie tylko ) czy tałatajstwem ze strony PO , KOD czy innego ścierwa .
  Jestem przekonany że ci ludzie którzy biorą udział w tych żałosnych spędach skorzystali z żydowskich rządów i się na nich dorobili niezależnie jaką dżumę reprezentują dlatego uprawiają potupajki . Oni nie przyjdą na demonstrację w obronie dr Piskorskiego z oczywistych względów .
  Czekam z utęsknieniem gdy się obudzi tych 50% Polaków spoza układu . Wystarczy zorganizować demonstrację ( chętnie bym wziął udział ) pogonić to tałatajstwo karakanowo-kodowe potem zorganizować potężną demonstrację w obronie pana dr .
  Pewnie się trochę rozmarzyłem ale w to wierzę .

  Polubienie

 9. ERROR 404 NSZ

  Do Metro ( odnośnie P. Jaśkowskiego)
  Żeby tak o kimś mówić trzeba mieć na to dowody….

  Polubienie

 10. Metro

  @ paziem

  „Wobec syjonistycznego projektu środkowoeuropejskiego (Izrael bis) będącego nowym wydaniem ostatecznego rozwiązania kwestii słowiańskiej konieczne jest porozumienie narodowo-patriotycznie myślących elit rosyjskich- polskich- ukraińskich – białoruskich- czesko-słowackich i serbskich ( także niesłowiańskich węgierskich, z tytułu interesu politycznego i cywilizacyjnego, ale po pożegnaniu kryptosyjonisty Orbana).”

  Mi się wydaje że paziem ma oczywiście rację. „Izrael-bis” to jedna z faz Endlösung der Slawenischefrage. Moim zdaniem sformułowanie użyte przez paziema: „porozumienie narodowo-patriotycznie myślących elit rosyjskich- polskich- ukraińskich – białoruskich- czesko-słowackich i serbskich (…)” jest całkowicie mylące i może skłaniać do błędnych wniosków.

  Najpierw akapit o tym, co się dzieje na świecie. Endlösung der Slawenischefrage to jedna z rozgrywających się tragedii. Jak spojrzymy na mapę świata sprzed, przykładowo, dwustu lat, to widać radykalne zmiany. W Ameryce Północnej, w Australii, nawet w Chinach, mówi się po angielsku. Dwieście lat temu tak nie było. Imperium Rosyjskie sto lat temu było równorzędnym czy silniejszym graczem w stosunku do Stanów Zjednoczonych, dzisiaj jest tylko mniejszym partnerem czy zagrożeniem. Ogólnoświatowy tryumf (pod)kultury anglosaskiej wynika z faktu, że jest ona narzędziem judejskiego globalizmu. Ludy, które dostosowały się do nowego boga najwyższego – Mamony – mogą przetrwać. Ludy, które nie dają nadziei na taką transformację, ulegają zagładzie. To dlatego Chińczycy tryumfują a Słowianie czy Arabowie są przeznaczeni do zagłady – nie rokują nadziei.

  Warto zaznaczyć rzecz oczywistą. Współczesna Rosja nie jest państwem antyżydowskim. Wręcz przeciwnie, Rosja to kraj, w którym mniejszość żydowska dość swobodnie pasożytuje, kontroluje finanse, ma decydujący wpływ na przemysł kulturalny (w posiada media) i kilka innych strategicznych sektorów. Prezydent WWP całkiem niedawno zapraszał do Rosji europejskich żydów, którzy mają być zaniepokojeni rosnącym „antysemityzmem”. Domyślam się, że w Rosji funkcjonuje układ, na mocy którego żydzi mogą pasożytować na społeczeństwie w zdefiniowanym zakresie (własność zasobów, finanse, media, medycyna, itp.) a w zamian służą państwu jako pośrednicy w wymianie z zagranicą, dostarczając wsparcie medialne, dane wywiadowcze, dostęp do rynków, itp. Takie są realia. Żaden kraj nie jest w stanie przetrwać bez „swoich” żydów – tak się dzieje od setek lat.

  cdn

  Polubione przez 1 osoba

  • Technika Pieniądz Du....

   Chciałbym tylko napomnkąć panu Metro że następujące kraje żyją bez swoich żydów typu Szechter , Stolzman , Kalkstein i nie zaginęły jak Atlantyda a są to kraje :
   1. Korea Północna :
   https://www.youtube.com/watch?v=eS11ClimSao . Ta prawdziwa a nie pejsatkowa propaganda .
   2. Kuba
   3. Białoruś częściowo ( media opanowane przez pejsatki , których Łukaszenka nazywa swoimi dobrymi przyjaciółmi ).
   4. Iran
   5. Syria
   6. Chiny

   Panie Metro czy te kraje znikły jak Atlantyda bo nie mają obrzeżanych . Nie funkcjonują dalej . Także nie rób pan z pejsatków jakiś supermanów .
   Jedno wiem na pewno gdyby się tylko odczepili od nas i przestali na nas pasożytować bylibyśmy bogatym krajem . Tylko kto tak naprawdę za pomocą radykalnych środków odlepi od nas tego obcego ? .

   Polubienie

   • Technika Pieniądz Du....

    W uzupełnieniu dodam że każdy kraj z mądrymi rządzącymi może mieć i dane wywiadowcze i dostęp do rynków i pejsatki do niczego nie są nam potrzebne tym bardziej po upadku jewrounii co niebawem nastąpi .
    Za to zdanie co pan napisał :
    „Takie są realia. Żaden kraj nie jest w stanie przetrwać bez „swoich” żydów – tak się dzieje od setek lat.”
    gwarantuję że dostałby pan gromkie brawa od Netanjahu w Izraelu i nie tylko a kto wie może nawet ciepłą posadę w Londynie taką samą jak pierwszy marionetkowy premier kociarza .
    Pan wybaczy panie Metro ale takie zdania chyba są jednak nie na miejscu.

    Polubienie

 11. julius

  Moim zdaniem jesteśmy w trakcie trwania czwartego, ostatniego etapu. Najwyższa pora aby zacząć przechodzić do fazy pierwszej.

  Polubienie

 12. Niniejszy artykuł trzykrotnie był usuwany ze strony http://niepoprawni.pl/ . Jedyny wniosek, jaki można stąd wyprowadzić, to ten, że mimo pozorowanego żydo-katolickiego – fanatycznego i fundamentalistycznego – charakteru tej stronki jest ona prowadzona przez antypolski, syjonistyczny element wspierający żydowską partię PiS.

  Z własnego doświadczenia wiem, że znakomita większość portali internetowych jest kontrolowana przez element syjonistyczny. Portale te odzwierciedlają dokładnie te same nurty poglądów politycznych, które możemy odnaleźć w oficjalnych żydowskich mediach – cel: kontrolowanie i manipulacja polską opinią społeczną.
  Zauważyłem też interesujące zjawisko, że bandy dokładnie tych samych syjonistycznych lub opłaconych polskich szumowin, administratorów i komentatorów, funkcjonują jednocześnie na wielu portalach. Płynie z tego wniosek także i pozytywny, że ludzkie zasoby syjonistycznej, antypolskiej szumowiny są ograniczone.

  Dariusz Kosiur

  Polubienie

  • Marek jedentaki

   A pan Kosiur jak zwykle pieprzy bez sensu.Płynie z tego wniosek także i pozytywny, że ludzkie zasoby syjonistycznej, antykatolickiej szumowiny są ograniczone.

   ________________________________________________________

   Zostawiam ten komentarz na dowód prymitywizmu i chamstwa autora, ale to ostatni taki tu popis. Wracaj Komentatorze do swego kulturalnego – kulturalnego na żydo-katolicki sposób – towarzystwa na niepoprawni.pl.
   D.Kosiur

   Polubienie

 13. Cezary Piotr Tarkowski

  To nie Izrael bis, tylko Judeopolonia, albo Polin jak nazywa naszą Ojczyznę pewien zdrajca, wnuk siepacza z UPA.

  W dniu 25 lipca 2017 14:48 użytkownik WIERNI POLSCE SUWERENNEJ napisał:

  > rzeczpospolitapolska posted: ” Co się roi w zbrodniczych umysłach > syjonistycznej żydowskiej międzynarodówki? Poniższy tekst zainspirowany > został artykułem „Plan podpalenia Polski” Bohdana Piętki – > http://prawica.net/7996 Pan B.Piętka w swoim, przytaczanym ” >

  Polubienie

 14. Pingback: Międzymorze czy Izrael bis – ? | ZAŚCIANEK PORUSZA – ZAPISKI

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.