NARESZCIE DEBILIZM – czyli “Nowy Amerykański Wiek” XXI

 „Neodarwiniści pragną oczywiście wzrost liczby np. schorzeń umysłowych składać na karb działalności i rozprzestrzeniania się hipotetycznych genów i nie chcą ich wiązać z warunkami życia związanymi z ustrojem kapitalistycznym.”

___________________

Ten wpis wkleiłem także na Neon24.pl – ale coś nie umiem jeszcze operować czcionką na tym portalu, bo niezbyt pięknie wyszedł

___________________

Przed z górą 27 laty tak prognozowałem przyszłość naszej, intensywnie “amerykanizującej się” planety, na afiszu rozwieszanym w Krakowie z okazji promocji zbioru mych esejów pod tytułem “Etos bezmyślności”:

A oto zestaw tekstów, jakie się znalazły w tym, całkowicie obecnie rozsprzedanym zbiorze esejów, pierwotnie przygotowywanym jeszcze w PRL-u, w 1983 roku na zamówienie wydawnictwa “Czytelnik”:

3200 słów

Uwaga wstępna.

Jeśli chodzi o naukowe kompetencje autora, to przypominam, że w latach 1983-1991 corocznie przegotowywał on dział “Postępy biologii” dla “Encyklopedia Świat w Przekroju” wyd. Wiedza Powszechna, a w 1993 opublikował książkę “Atrapy oraz Paradoksy Nowoczesnej Biologii”, oryginalnie napisaną na zamowienie wydawnictwa Nasza Księgarnia.

*

Problem zaniku inteligencji u intelektualistów dzisiaj “na topie”

Tytułem “Wprowadzenia Ideologicznego” z lat 1950:

“Genetycy formalni i neodarwiniści pragną oczywiście wzrost liczby np. schorzeń umysłowych składać na karb działalności i rozprzestrzeniania się hipotetycznych genów i nie chcą ich wiązać z warunkami życia związanymi z ustrojem kapitalistycznym. Podwoiła się w ostatnich 25 latach w Anglii ilość umysłowo chorych. Na 150 milionów mieszkańców USA jest ok. 3 milionów niedorozwiniętych. Genetyka jest imperialistom potrzebna, by wykazać, że to nie skutki ustroju, lecz działanie praw biologicznych”.

K. Petrusewicz, W. Michajłow “O społecznej funkcji nauki”, 1952.

“Rewolucyjne” lata 1990 już się zakończyły, obecnie mamy pierwszą połowę wieku XXI. Wieku zaprojektowanego jako “New American Century” przez tak zwanych “neocons”, czyli żydo-amerykańskich post-trockistów, którzy przed 17 laty, wraz z spektularnymi wydarzeniami “9-11” w Nowym Jorku, dość sprawnie przejęli władzę w Waszyngtonie . Który to “Nowy Amerykański Wiek” zapewne, jeśli coraz wyraźniej DEBILNIEJACA LUDZKOŚĆ jakoś dociągnie do jego końca, będzie nazwany WIEKIEM WIELKICH CHORÓB CYWILIZACYJNYCH.

Oto oficjalna statystyka eksponencjalnego wprost narastania epidemii autyzmu (dosłownie “wyobcowania się z otoczenia”) w Stanach Zjednoczonych:

A oto najnowsza statystyka tego zjawiska w skali świata; sto lat wcześniej autyzm występował w zaledwie 4 na 10 tysięcy dzieci wieku do lat 18, czyli tak jak w Polsce do niedawna.

(Dane dotyczące Polski pochodzą z roku 2015; są one wyraźnie niższe niż analogiczne dane uśrednione na całą Europę – ok. 20 na 10 000 – oraz na Stany Zjednoczone – ok. 200 na 10 000.)

Skąd ta, najbardziej zaakcentowana w przodujących Hi-Tech krajach (USA, Hongkong, Płd. Korea, Japonia) epidemia „wyobcowania z otoczenia” się bierze?

29 września br., komentując mój rozesłany szerzej tekst „The Evil Principle of Judeo-Christian faith”, mój australijski korespondent Zahary C. Kasper zauważył, z dużą dozą humoru: „Kiedy doszedłem do @11 twojego artykułu, zacząłem być co nieco podekscytowany, ponieważ zwróciłeś uwagę na szczepienia.. ale Marku, byłem zawiedziony gdy stwierdziłem, że popierasz szczepienia. Ja natomiast nie. … Ja widziałem dokumentalny film VAXXED http://vaxxedthemovie.com/) demonstrujący dane dr Andrew Wakefielda, wskazujące na negatywne efekty zdrowotne szczepień. Ale przynajmniej miałem powód do dobrej zabawy, czytając co napisałeś odnośnie tego tematu : „Podejrzewam, że ruch przeciw-szczepieniowy jest z ukrycia sponsorowany przez Globalnych Organizatorów Ogłupiania Mas”.

Pobudzony przez ten email, przestudiowałem więcej literatury i odkryłem, że ten „doktor Wakefield”, w roku 2000 zgromadził na swym koncie aż 400 tysięcy £ (warte w tym czasie 780 000 dolarów), „które zarobił jako konsultant w ciągu 9 lat” (ageofautism.com, 2014). Kto zatem sponsorował tak szczodrze jego badania? Co więcej, postulowany przezeń związek między szczepieniami, szczególnie na MMR, a falą autyzmu, choćby tylko w Anglii, OKAZAŁ SIĘ CAŁKOWITĄ BZDURĄ!

Otóż w prasie fachowej doczytałem się takich rewelacji:

 • Zmiany neuronalne, charakterystyczne dla autyzmu, pojawiają już w okresie płodowym życia dziecka – a zatem przed możliwością jakiegokolwiek szczepienia: „rozwój kory mózgowej może być zaburzony w trakcie pierwszego lub drugiego trymestru rozwoju płodu” (Brainfacts.org, 2018).

 • Blokujące normalny metabolizm, szkodliwe mutacje genów zostały także zaobserwowane w wypadku innych CHORÓB CYWILIZACYJNYCH. Dotyczy to w szczególności cukrzyc, w znacznym stopniu dziedzicznych.

 • Artykuł „Czy autyzm będzie kolejnym etapem ewolucji człowieka” (2007) tak streszcza przesłanie do publiczności, granej podówczas na Manhattanie sztuki „Lucy”, poświęconej próbom socjalizacji dziecka dotkniętego autyzmem: „Nadsocjalność stworzyła trujący przerost uspołecznienia, który jest uzdrawialny tylko przez samoizolację się od otoczenia i autyzm powstaje by to osiągnąć … Brak (bezpośredniego) kontaktu z innymi ludźmi jest aktualnie ewolucyjnym skokiem w przód. Reszta nas? Zawadzajace skamienieliny zdrowia umysłowego.”

 • Są i inne wskazówki, że niezwykle obecnie popularny w „wyższych kręgach” ludności USA (jeden z wnuków D. Tumpa ma ponoć takie cechy) autyzm, jest „chorobą przystosowawczą”, do wzmacnianej przez inwazję elektronicznych mediów, „nadsocjalności” życia. Portal www.quora.com przytacza takie typowe wypowiedzi prawdziwych / rzekomych autystów:

 • Jerry Judkins: “Dolina Krzemowa (koło San Francisco) jest miejscem nasyconym techniką, z ogólnie dobrą pogodą i ogólnie na technologię zorientowanymi ludźmi. Ludzi z autyzmem uważamy za takich, którzy bardziej myślą ilościowo, tak jak wiekszość pracowników z autyzmem tutaj. … Krótko mówiąc, bliskość podobnie myślących ludzi i możliwość dobrej zapłaty, wygodna praca, ściąga ludzi z autyzmem do Doliny Krzemowej.”

 • Jonathan Day dodaje “Ponieważ my tworzymy najlepszych programistów, inżynierów i projektantów. (…) Dolina Krzemowa prawdopodobnie ma zbyt wielu autystyków I zbyt mało artystów. Relacje międzyludzkie są niezgrabne, pisma są często niskiej jakości, analizy konsekwencji, są często straszne (…) naszym mózgom brak konieczych połączeń. Gdyby to była umiejętność, nie ma sprawy, możemy się nauczyć umiejętności. Ale nie da się nauczyć nowej neurologii.”

Na to, że autyzm (określany skrótowo jako ASD – Autism Spectrum Disorder) nie jest to wyłącznie problem zaburzeń budowy li tylko mózgu, wskazuje artykuł w Sciencedaily z 9 czerwca 2016 roku:

Poprzez sztucznie okaleczone myszy, które miały mutacje typu ASD tylko w ich peryferyjnych neuronach czucia, wskazliśmy, że takie mutacje są zarówno konieczne jak i wystarczające by utworzyc myszy z abnormalną hiperczułoscią na dotyk. … W sposob zdumiewający zwierzęta z genem ASD li tylko w peryferyjnych neronach czucia wykazywały zwiększoną lękliwość i mniej kontaktowały się z innymi myszami. „Jak blisko takie zachowania odpowiadają zachowaniom osób z ASD warte jest dyskusji.”

No i tutaj dochodzimy do od dziesiątków już lat intensywnie przez „oficjalną biologię” przemilczanego problemu, mianowicie w jaki sposób to zjawisko ASD, wymagające odpowiednich „samokaleczeń” struktur DNA u ssaków się pojawia. Autor powyżej wzmiankowanej sztuki „Lucy” oraz autystycy z Krzemowej Doliny sugerują, że jest to rodzaj korzystnego w nowoczesnym życiu przystosowania się do „nadsocjalizującego” otoczenia i do coraz bardziej „zcyfryzownej”, przynoszącej znaczny dochód, nieruchawej i izolującej od innych ludzi, pracy. Jednak autor artykułu „Czy autyzm będzie kolejnym etapem ewolucji” zapewnia, iż „taka rewolucyjna hipoteza nie jest funkcjonalna: Mutacje nie mają celowego charakteru, dobór naturalny działa tylko na jednostki a nie na cały gatunek; skokowy wzrost autyzmu miał miejsce zaledwie w ostatnim dwudziestoleciu. Autyzm związany jest z mutacja wielu genów i w przypadku gdyby te mutcje były korzystne, zabrało by to jeszcze więcej pokoleń by się upowszechnić.

To mówi OFICJALNA, NAUKA zdominowana, także w Polsce, przez dotkniętych lekkim autyzmem genetyków, głoszących bezkompromisową, przywódczą rolę „egoistycznych genów”. (Patrz książka Richarda Dawkinsa na ten temat). Ja jednak, przygotowując w latach 1983-91 coroczne opracowania „Postępy biologii” dla wydawnictwa „Wiedza Powszechna” odkryłem, że TO JEST MÓZGOBÓJCZA BZDURA. Bowiem przystosowawczych mutacji genów dokonują nie tylko rośliny w sytuacjach dla nich stresowych (nagroda Nobla dla Barbary McClintock w 1983 roku za odkrycie, 40 lat wcześniej, ‘transpozonów’ w nasionach STRESOWANEJ kukurydzy). Robią to także i zwierzęta, w sytuacji odczuwanego przez nie zagrożenia (na przykład nicień zwany ‘świdrowcem‘, wywołujący u ludzi roznoszoną przez muchy tse-tse śpiączkę: w sytuacji rozpoznania go, jako pasożyta, przez zakażony nim organizm, potrafi nagle zmodyfikować genetyczną „matrycę” jego powierzchniowych antygenów, unikając „zaduszenia” go przez obklejającą go Ig czyli immunoglobulinę – patrz Problemy, Warszawa, nr 5, 1983.)

Jak mi to powiedział, w prywatnej z nim rozmowie dokładnie 40 lat temu, znający moje poglądy na darwinizm, specjalista od genetyki populacji profesor Albert Jacquard, (dyrektor INED w Paryżu) « trzeba być kompletnie głupim by być neodarwinistą »”. Które to ŚWIATŁO NAUKI ZNAD SEKWANY próbuję od 35 z górą lat, bez większego w tym sukcesu, przekazać „luminiarzom nauki” także w Polsce. (Mam na myśli w szczególności filozofa Władysława Krajewskiego z UW oraz biologa Henryka Szarskiego z UJ, a także Leszka Kuźnickiego oraz Stefana Amsterdamskiego z PAN w Wa-wie; dopiero wczoraj odkryłem, że dokładnie pół wieku temu porzucili oni „helleński” łysenkizm i przeszli na „hebrajską” stronę MOCY IGNORANCJI – patrz fig. 4.) No cóż, „hebraiści” już od 2 tysięcy lat znani są z tego, że „przechwycili klucze poznania, sami nie weszli ale innym wejść nie dają” (Łk. 11:52)

Na wesoło o Intelekcie Intelektualistów, niezdolnych do odróżnienia amputacji od adaptacji

(słowo ‘intelekt‘ pochodzi od ‘inter-lego‘ – wybieranie pomiędzy, rozróżnianie)

Jak zatem tłumaczy się epidemię autyzmu w świetle prac Jeana Piageta, świetle przetrzymywanym obecnie pod przysłowiowym „korcem”przez Klikę Nowych „Uczonych w Piśmie”, tak bardzo oskarżaną, o ślepotę, przez „niechcianego proroka”, Jezusa z Nazaretu?

Otóż Lamarck już przed ponad 200 laty postulował, że nabyte przez ćwiczenie /nie ćwiczenie predyspozycje, do hipertrofii / atrofii, wszystkich organów, są przekazywana kolejnym pokoleniom. Jest to PONADCZASOWE PRAWO BIOLOGII, które pod koniec XIX wieku zakwestionowano pod pozorem, że ogonki obcinane przez 19 pokoleń prawie tysiącu myszy zamiast się skracać, wciąż odrastały:

Fig. 1, Na dowcipnym filmiku https://youtu.be/sGl576-7ygU słychać śmiech w min 10-11, gdy jest mowa o naukowym obcinaniu myszom ognów; ja bowiem już w wieku około lat 10 odkryłem, że ogon urwany jaszczurce dość szybko u niej odrasta. (Będącej tematem tego filmiku, hipotezy istnienia niezmiennych w czasoprzestrzeni “pól morficznych”, nie należy brać na poważnie.)

Bowiem na NIE ROZRÓŻNIANIU pomiędzy amputacją i adaptacją, polega cały CYMES INTELEKTUALNY tak zwanego neo-darwinizmu, który winien nosić nazwę „darwino-weismanizmu” – a to dla podkreślenia INTELIGENCJI TWÓRCZEJ jego wynalazców: jeszcze dziesięć lat temu, Jolanta Chyłkiewicz w „Genetyczne archiwum X”, w Newsweek Polska, nr. 40/2008, powtarzała ten uwłaszczający zwykłemu rozumowi argument: „Ucinano na przykład myszom ogony. Następne pokolenia wciąż rodziły się jednak z ogonami. Nie znaleziono więc dowodu na to, że rozumowanie Lamarcka jest słuszne.

Fig. 2. Procent włączenia amputacji w określenie „cechy nabyte” z artykułuNiezwykła historia cech nabytych” z r. 2008; oryginał po francusku z r. 1979)

Powyższy wykres warto traktować jako ilustrację prawie „skokowej eksplozji”, na początku XX wieku, groźnej CHOROBY POZNAWCZEJ, polegającej na NIE ROZRÓŻNIANIU, przez renomowanych intelektualistów, pomiędzy pochodzącymi z ZEWNĄTRZ okaleczeniami, a ENDOGENNYMI (pochodzącymi z wnętrza organizmów) HIPERTROFIAMI (względnie ATROFIAMI), organów używanych /nie używanych w zmienionych warunkach otoczenia.

Jak bowiem żywe organizmy reagują na nie krytyczne dla ich przetrwania, okaleczenia?Najbardziej poglądowo działanie tego przemilczanego obecnie Prawa Biologii ilustruje zachowanie się naszych rąk, gdy nimi pracujemy, używając ciężkich narzędzi: młota lub łopaty. Początkowo, gdy jesteśmy do tego nieprzyzwyczajeni, doznajemy bolesnych otarć naskórka i długo tego robić nie potrafimy. Gdy jednak te otarcia po kilku dniach się zregenerują, to skóra w ich miejscu staje się grubsza, zrogowaciała, co zezwala nam tak pracować przez wiele godzin. To znane zjawisko jest „widocznym jak na dłoni” przykładem INTELIGENCJI naszego ciała. Spontanicznie zaczyna ono nam pomagać w wykonywaniu po wielokroć powtarzanych czynności. (Słowo ‘inteligencja’ – w odróżnieniu od ‘intelektu’, pochodzącego od ‘inter-lego‘ – zostało wyprowadzone od ‘inter-ligo‘, łączyć ze sobą, kojarzyć, asocjować – którą to różnicę nie wszystkie słowniki dostrzegają.)

Obciążane pracą kości też ulegają pogrubieniu, zwiększa się ich wytrzymałość. Do dziś pamiętam „męskie fenotypy” dłoni alpinistek, które latami się intensywnie w skale wspinały: Simone Badier we Francji, Barbara Kozłowska w Szwajcarii. I mam nadzieję, że sprawny umysłowo czytelnik niniejszego opracowania potrafi sobie wyobrazić, że tak manifestująca się INTELIGENCJA charakteryzuje WSZYSTKIE NASZE ORGANY: w końcu my w całości jesteśmy „potomstwem” tylko jednej, z konieczności obdarzonej taką INTELIGENCJĄ, naszej zarodkowej komórki, zwanej zygotą.

Skąd się bierze to automatyczne wzmacnianie dynamicznej budowy organizmu, w reakcji na jego zewnętrzne uszkodzenia?

Niemiecki fizyk Erwin Schroedinger w książce „What is Life?” (Co to jest Życie?) z roku 1944 zauważył, że procesy życiowe biegną jak gdyby NA PRZEKÓR Zasadzie Wzrostu Entropii, wyznaczającej kierunek rozkładu co bardziej złożonych, martwych przedmiotów. I zaproponował by nazwać tę cechę „Neg-Entropią”. Ja, też jako fizyk z wykształcenia, proponuję bardziej dynamiczny termin PRZECIWENTROPIA, bardzo dokładnie „uchwytujący” całość zjawisk biologicznych we Wszechświecie.

W jaki sposób ta – z konieczności METAFIZYCZNA, jako iż działająca poza podstawowym prawem fizyki – PRZECIWENTROPIA tworzy nowe, bogatsze w zawartą w nich informację formy ożywione? Otóż genewski psycholog Jean Piaget, który z podstawowego wykształcenia był biologiem, w wieku dojrzałym, już jako psycholog ewolucyjny, opracował dość dokładnie, studiując zachowanie się m.in. własnych dzieci, przebieg kolejnych faz formowania się tych dzieci wyobraźni. Wyobraźni coraz precyzyjniej „chwytającej” dostrzeganą przez nie rzeczywistość – i oczywiście kodowanej na formujących się, wraz z wiekiem, połączeniach Systemu Neuronalnego tych dzieci. Piaget przedstawił prawo hipertrofii /atrofii Lamarcka w formie cybernetycznej reguły „Ulepszone zrozumienie świata (czyli nowa, wzbogacona informacja, kodowana nie tylko w neuronach, ale i w innych tkankach) powstaje poprzez ‘wyrównanie z nadkompensacją’ zaburzeń (czyli nie krytycznych uszkodzeń) homeostazy struktur poznawczych – i to u wszystkich zwierząt, a zatem i u ludzi. A ja już przed ćwierćwieczem skróciłem tę cybernetyczną zasadę funkcjonowania PRZECIWENTROPICZNEJ INTELIGENCJI do prostego, biochemicznego zjawiska I/RSA : Irytacja/uszkodzenie → Regeneracja → Superregeneracja → Asocjacja nadregenerowanych, uprzednio uszkodzonych elementów organizmu, kwasy nukleinowe w to włączając.

Geneza Syndromu Nie Asocjującej Kory (Mózgowej), w skrócie SNAK(M), ang. NACS – Non Associative Cortex Syndrom

Otóż gdy otoczenie samotnego dziecka, wychowywanego wśród setek zabawek, jest zbyt sterylne i „płaskie” jak ekran oglądanego przezeń telewizora , a zatem pozbawione zróżnicowanych bodźców poznawczych, to i jego wyobraźnia z biologicznej, przeciwentropicznej konieczności, pozostaje niedokształcona także w wieku późniejszym, kiedy to nie ćwiczone procesy formowania się nowych skojarzeń po prostu zamierają. To poznawcze „niedorobienie” wzmacnia dodatkowo „liberalna” szkołacharakterystyczna dla krajów anglosaskich, nie stawiająca przed młodzieżą trudniejszych zadań do rozwiązywania. Tak przygotowuje się młodych ludzi do „konkurencyjnego sposobu życia”, na wzór tych pozamykanych w swych „klatkach”, dobrze płatnych autystów z Doliny Krzemowej w Kalifornii: muszą oni traktować podobnych im osobników jako konkurentów, mogących im „podebrać” intratne zajęcie.

Co więcej, przeciwentropiczna (tj. inteligentna) budowa naszych organizmów powoduje, że geny „”wykształcone” w ciągu dziesięcioleci takiego „wolnoamerykańskiego stylu życia”, są przesyłane innym tkankom – w tym organom płciowym – za pomocą krążących w nas proto-wirusów, w formie „krupinek” DNA i RNA (patrz przypis 1). To „dziedziczenie genów ASD nabytych przez (pra)rodziców” przebiega na dokładnie na tej samej chemicznej zasadzie jak dziedziczenie chociażby tych dobrze obecnie znanych „genów otyłości”. Zewnętrznie ujawnia się ono – zgodnie z regułami Mendla – już we wczesnym dzieciństwie i to zazwyczaj dopiero drugiego pokolenia, jak to stwierdzono w wypadku nadotyłości wśród szwedzkiej młodzieży, opisanym przez Newsweek Polska, nr. 40/2008. I to zjawisko rozkwitu, dziedziczonych przez następne pokolenia chorób cywilizacyjnych, niezadługo ujawni się – już się ujawnia – także w intensywnie „amerykanizowanej” Polsce. (Patrz „Wprowadzenie ideologiczne” z r. 1952.)

Bowiem to właśnie wśród takiej „transformowanej na wzór anglosaski” ludności, o zubożonej, w znacznym stopniu przez ‘demoliberalną’ propagandę, korze mózgowej („uczyć się, to eliminować międzyneuronalne połączenia” – zapewnia neodarwinista Jean-Pierre Changeux w „Człowieku neuronalnym”), pojawia się coraz powszechniejszy brak wyobrażenia sobie chociażby tego, że umiarkowane napromieniowanie, nie tylko słoneczne i kosmiczne, ale i to jakie zostało uwolnione w trakcie pożaru reaktora atomowego w Czarnobylu (CZAES) w 1986 roku, przyczyniło się do ogólnej poprawy stanu zdrowia napromieniowanej ludności – fig. 3:

Fig. 4 poniżej, pochodzi z artykułu „Dobroczynne promieniowanie” (1998) głównego radiologa Polski, Zbigniewa Jaworowskiego. Ilustruje ona wpływ na nasze zdrowie napromieniowania jonizujacego, w zależności od jego dozy. Schemat ten jest identyczny w wypadku silnie trujących substancji chemicznych, takich jak rtęć Hg, aluminium Al, czy nawet arszenik AsO5 (który w maleńkich ilościch dodawanych do potraw, do początku XX wieku był używany w niemieckiej Szwajcarii, jako środek wygładzający skórę na twarzy!)

Fig. 4

Zarysowana na tym grafiku „prostoliniowa”, określona skrótowo jako LNT (a przeze mnie jako „hebrajska” w artykule na ten temat), hipoteza tej zależności oznacza całkowitą negację istnienia PRZECIWENTROPICZNEJ zdolności organizmów do samonapraw oraz WZMACNIANIA, jego uszkodzonych genów. I to w sytuacji gdy codzienie w naszych organizmach dochodzi do milionów takich samonapraw (patrz np. L. Dobrzyński „H(g)ormeza radiacyjna – zjawisko powszechne i powszechnie nieznane” – 2005). Otóż by wierzyć w to, że organizmy nie posiadają żadnej INTELIGENCJI, pozwalającej im przezwyciężać wyzwania ich środowiska, trzeba być osobą umysłowo – jak ci „hebraiści” Matthew Arnolda – „samoobrzezaną”, niezdolną do uogólnień najbanalniejszych obserwacji, jak chociażby tych jaszczurek, którym szybko odrastają urwane ogony (patrz fig. 1!).

Takie zubożenie zdolności skojarzeniowej warto określić jako SNAK(G) – Syndrom Nie Asocjującej Kory (Mózgowej). Jego rozprzestrzenienie się MUSI DOPROWADZIĆ do znikczemnienia nie tylko ludzkości ale i Ziemi traktowanej jako CAŁOŚĆ. Dlaczego? Przeskoczmy od HORMEZY RADIACYJNEJ do HORMEZY CHEMICZNEJ, będącej następstwem obecnie już „lawiny” kolejnych szczepień, dokonywanych w odstępach co kilkutygodniowych – fig. 5:


Odnośnie tych obowiązkowych szczepień na „wiernipolsce” czytałem opinię jakiegoś „canassatego”, który odważył się napisać coś takiego:
Grudzień 8, 2018 o 1:44 am

Nikt chyba nie wątpi, że np. naukowe prawo powszechnego ciążenia (i setki innych takich praw) jest podejrzane, tylko dlatego, że niektórzy naukowcy dali się kupić korporacjom. Ci, którzy są przeciwko szczepionkom nie powinni nigdy je dostawać i jeżeli ulegną jakiejś chorobie, to godnie powinni dotrzymać słowa i umrzeć. Problem oczywiście jest z dziećmi, które, biedne, są zdane albo na mądrość albo na głupotę rodziców (to drugie jest regułą). … Jestem pełen podziwu na tych, którzy odkryli szczepionki i pomogli milionom ludzi uniknąć koszmaru zakaźnych chorób, często śmiertelnych. (…)

Do tego „Adm” dodał:

Problem że szczepionką pojawia się jedynie u nielicznej, bardzo nielicznej grupy dzieci. Ale takie dziecko w zetknięciu z pokrzywą dostaje wysypki i ran na całym ciele. (…) Szczepienia są potrzebne i chronią nasze organizmy. (…) Są natomiast problemy z ludźmi którzy mają odbicia na rozumie i sieją dezinformacje i straszą tak siebie jak i sobie podobnych.

I o tych, mnożących się obecnie nad Wisłą – jak gdyby pod wpływem magicznego „pola morficznego głupoty”, promieniującej zza Atlantyku (a wcześniej z Albionu) – „ludziach którzy mają odbicia na rozumie”, koniecznych jest słów kilka. Otóż są to osobniki niezdolne do skojarzenia, że wprowadzanie do organizmu nowonarodzonego dziecka maleńkich ilości toksyn, STYMULUJE u niego HORMEZĘ (rozbudzenie) jego układu odpornościowego i tego układu się doskonalenie, właśnie poprzez wymuszenie na nim rozpoznawania struktury podrzuconych mu chorobotwórczych cząstek. PRZESZKOLONY w ten „nakłuciowy” sposób, system odpornościowy małego człowieka, chroni go następnie nie tylko przed dziecięcymi chorobami, ale i przed poważnymi, ciągnącymi się przez lahttp://markglogg.eu/wp-content/uploads/2018/12/Hebraisci-antyszczepienni-2.jpgta problemami ze zdrowiem, w formie chorób autoimmunologicznych (astma!) oraz nawet rakiem.

Ci dotknięci SNAK(M) „antyszczepionkowcy” (fig. 6), unikający znajomości Prawa Paracelsusa stwierdzającego, że „wszystko jest trucizną i wszystko jest lekiem, w zależnosci od dozy”, tworzą bardzo podłe w swych zachowaniach się towarzystwo utajonych „napędzaczy chorób”: przecież blokujące epidemie tych chorób szczepionki, to zaledwie KILKA PROMILI dochodów firm farmaceutycznych, które „antyszczepionkowcy” deklarują się zwalczać!

Fig.6

I tutaj, w świetle „Teologii biznesu” (Karol Marks w „W kwestii żydowskiej” z 1844 roku zauważa, iż „praktyczny bóg Izraela to Pieniądz” – patrz przypis 2) dość łatwo dostrzeżemy przyczynę dlaczego np. władze USA, kontrolujące prace Komitetu ONZ ds. Promieniowania Atomowego(U.N.S.C.E.A.R.), pomimo starań o to polskich jego okresowych prezesów i wice-prezesów (Zbigniewa Jaworowskiego a następnie Michała Waligórskiego), do dziś starają się nie dopuścić do ujawnienia szerszej publiczności informacji o zdrowotnym wpływie umiarkowanych napromieniowań jonizujących. (Nb. Po wybuchach atomowych w Hiroszimie i Nagasaki, nie zaobserwowano u ludności, która je przeżyła, żadnego wzrostu zachorowań na nowotwory trwałe!)

A straszenie ludzi jakimś „Scypionkowym ludobójstwem” (np. P. Bein z Vancouver) to już zwykła CHOROBA UMYSŁOWA. I fakt, że takich „proroków” traktuje się – w tak zwanych „kręgach alternatywnych” – często na poważnie, to tylko dowód, że „Autystyk (dotknięty dodatkowo NACS) to człowiek przyszłości”, gdyż „Brak (bezpośredniego) kontaktu z innymi ludźmi jest aktualnie ewolucyjnym skokiem w przód”. A reszta nas?Zawadzajace skamienieliny zdrowia umysłowego”

No i te „skamienieliny zdrowia umysłowego” muszą, tę wygenerowaną w ramach „Nowego, XXI Wieku Amerykańskiego” epidemię SNAK(M) / NACS jakoś powstrzymać. W Przypisie 2 kilka symboli religijno-pekuniarnych, wskazujących na „biblijne źródła” POTOPU BEZROZUMU zalewającego obecnie ZIEMIĘ, NASZĄ ZIEMIĘ.

M.G. Zakopane, 15.12.2018

Przypis 1

Jest to praca mych kolegów, Philippe Ankera i Maurice Strouna (w latach 1970 chciano ich za to odkrycie wyrzucić z Uniwersytetu Genewskiego). Opisywane przez nich „wolnokrążące” w organizmie cząstki DNA i RNA, w sytuacji gdy hormetycznie podekscytowany organizm zdecyduje się „wypchnąć” je na zewnątrz, w trakcie tego procesu oblekają się „płaszczem” z osłon białkowych wytwarzających je komórek i zamieniają w „dojrzałe” wirusy, rozsiewające w otoczeniu zarówno „dobre” (dla „swoich”) jak i „złe” (dla „obcych”) informacje.

Przypis 2

Ilustracje do K. Marksa rozprawy doktorskiej z 1841 roku, która doprowadziła do dokonania przezeń EPIKUREJSKIEGO odkrycia, odnotowanego przezeń w „W kwestii żydowskiej” (1844), że „(filoentropiczny) Bóg Izraela to Pieniądz”:

61 Komentarzy

Filed under Polityka

61 responses to “NARESZCIE DEBILIZM – czyli “Nowy Amerykański Wiek” XXI

 1. nina

  —————- PAX założony przez Piaseckiego , któremu żydzi zamordowali syna. Ludzie z PAX czynnie udzielali się w SOLIDARNOŚCI, potem weszli do rządu mazowieckiego , okazało się ,że wszyscy byli żydami , katolikami. Nawet znałam.

  Polubienie

 2. markglogg

  No i po pierwszym moim tam wystąpieniu chciał „PAX” bym już nic nie mówił. Ale sala była już zapłacona, to się zgodzili, bylem za ostro nie występował. Pozdrav. Wyjeżdżam na kilka dni stąd mało będzie odpowiedzi.

  Polubienie

 3. obudzony

  Panie Głogoczowski- większego bełkotu to chyba w życiu nie słyszałem!!!!! Niechże się Pan nie sili na pseudonaukowe uzasadnienie swoich chorych, powtarzam chorych tez wywiedzionych od ludzi, którzy zatracili swoje człowieczeństwo od pieniędzy wydawanych przez koncerny farmaceutyczne na ich badania! Niech się Pan do k. nędzy szczepi ile wlezie, jeżeli ma Pan taką ochotę! Może pan się szczepić dowolną ilość razy miesięcznie, ale niech Pan pozwoli społeczeństwu wybrać – czy chcą się szczepić,czy nie.
  Proponuję, aby zaszczepił się Pan przeciwko wszelkim możliwym chorobom- Pański wybór, ale proszę pozwolić innym ludziom decydować za siebie i za swoje dzieci. Nikt, powtarzam- nikt nie będzie mi narzucał co jest dobre, a co złe, a jak jest w rzeczywistości przekonamy się za kilka lat… Wara!!. Powtarzam WARA od moich dzieci, ode mnie i mojej rodziny. Wie Pan gdzie ja mam takie wypociny jakie pan przedstawił? No właśnie!!

  Polubione przez 1 osoba

 4. Edward.

  Dlaczego ten portal tak czesto promuje p.Glogoczowskiego!!!
  Ten portal ktory chce uchodzic za mownice patriotow polskich!!!
  Ten portal ktory nie chce slyszec co ma do powiedzenia pan Potocki!!
  Przeciez w innej dyskusji na temat szczepionek p.Glogoczowski sam
  o sobie napisal ze jest mieszancem polsko-zydowskim.
  Kolejny raz pytam – dlaczego tylko w Polsce i Rumunii jest przymus
  szczepien?
  Pare dni temu przeczytalem informacje ze w Izraelu beda odchodzic od szczepien.
  Mnie szczepili jak bylem dzieckiem.Potem juz nigdy nie szczepilem sie
  i zyje (mam 68 lat).
  Mam nadzieje ze Polacy widza jak z nas robia kretynow – podle parchy.

  Polubienie

 5. Polak Słowianin

  Trochę nie na temat, ale to bardzo ważna informacja moim skromnym zdaniem – początek końca mitu holokitu vel holomitu „6 milionów” ??
  https://treborok.wordpress.com/sad-najwyzszy-rosji-powiedzial-zydowskiemu-klamstwu-nie-pomimo-rezolucji-onz-w-sprawie-holocaustu/?preview=true
  Sława

  Polubienie

 6. Czy MFW może ukarać swojego członka grzywną?.

  Polubienie

 7. Moj korespondent Tomasz MAKS – aktualnie w Niederlandach – przyslal mi takie oto opracwanie nt. RUCHU ANTYSZCZEPIENIOWEGO. Warto je przytoczyc w calosci, pozdrav z Bratyslawy, MG

  Kim są antyszczepionkowcy?

  W jakim celu głoszą swą wiarę w szkodliwość szczepień? [naukowych podstaw brak!] Co jest motorem ich działań?

  Odpowiem tekstem z najnowszego filmu W.Smarzowskiego „KLER”: „Tajemnica wiary złoto i dolary”.

  Jeśli inie wiadomo o co chodzi to chodzi o PIENIĄDZE! Klasyk z Nazaretu powiedział „Po owocach ich poznacie”. Liderzy ruchów antyszczepionkowych to ludzie interesu,polityki. Nie jest tajemnicą,że na głupocie można zbić fortunę a kraj nad Wisłą od zwycięstwa kontrreformacji stał się „żyłą złota” ,biblijną „Ziemią Obiecaną” dla wszelkiej maści szarlatanów i demagogów[w latach 1830-1864 elita intelektualna w Polsce wierzyła,że Polacy są Chrystusem Narodów by cierpieć za grzechy świata.Dziś za sprawą JPII mickiewiczowski obłęd się odradza-ZGROZA!].

  Jerzy Zięba magister inżynier,zajmował się marketingiem,ukończył kurs hipnozy,autor bestsellera [nauka w las nie poszła,jednak kompetencji naukowych brak!]. Straszy Polaków szczepionkami a tym samym nakręca biznes wokół swoich produktów.

  Jerzy Jaśkowski z wykształcenia CHIRURG bez prawa do wykonywania zawodu.Straszy Polaków depopulacją i szkodliwością szczepień.

  Maria Dorota Czajkowska-Majewska z wykształcenia neurobiolog.Nigdy nie była zatrudniona na żadnej uczelni.Wygrała plebiscyt

  Biologiczna Bzdura Roku 2017

  Pani Majewska uważa także,że Polacy odpadli z mundialu przez szczepionki.

  „Według autorki przyczyną porażki biało-czerwonych z Senegalem były szczepionki, którymi – jak twierdzi – nasi piłkarze są biologicznie okaleczani.” Czyli …”Nie Wasza wina. Polacy nie Wasza wina! To straszne szczepionki! Zabrały Wam finał!”.Pełny odlot.Kto takiego człowieka będzie brał na poważnie?Środowiska naukowe w Polsce odcinają się od jakichkolwiek związków z wyżej wymienioną apologetką jawnych bzdur.

  Piotr Bein oprócz tego,że szkaluje Marka Głogoczowskiego to zaatakował także Roberta Brzoze [„manipulatorstwo,ubeckie metody”-SPRAWDŹ SAM!]. Analiza jego argumentacji świadczy,przeciwko niemu.Tak jak pozostała „święta trójca” straszy Polaków.

  Działalność „Kwartetu Strachów-Strachy na Lachy”można traktować jako Test na Inteligencję.Dodam jako ciekawostkę,że młody lekarz z Tych Dawid Ciemięga wynalazł szczepionkę na antyszczepionkowców. Są to pozwy sądowe!

  Także „Sąd w Modenie na północy Włoch wymierzył pierwsza karę dotyczących tzw.ruchów antyszczepionkowych za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji.(…) W reakcji na tą karę profesor mikrobiologi i wirusologii Roberto Burioni ze szpitala w Mediolanie oświadczył:

  „Wolność słowa nie oznacza, że można krzyczeć „jest bomba” na zatłoczonym stadionie.

  Nareszcie sędzia wytłumaczył tym jaskiniowcom,że rozpowszechniając niebezpieczne kłamstwa wystawiają nas na niebezpieczeństwo swoją ignorancją i egoizmem.”

  „Kim są ci, którzy nie szczepią dzieci? To najczęściej mieszkańcy miast (najwięcej dzieci nieszczepionych mieszka w województwach śląskim, wielkopolskim i mazowieckim). Raczej osoby zamożne, co można wnioskować z badań dr. Tomasza Sobierajskiego – im osoba bogatsza, tym mniejsza szansa, że wykupi szczepienia zalecane. Podobnie sytuacja wygląda w innych krajach, np. w USA nieszczepione dzieci pochodzą zwykle z pełnych rodzin anglojęzycznych, objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym, których dochód jest co najmniej cztery razy wyższy od finansowego progu biedy [dane za: Public Health Reports – przyp. aut.]. Są to więc najwięksi beneficjenci społeczeństwa neoliberalnego.

  To również – jak twierdzi psycholog Stephan Lewandowsky z University of Bristol na podstawie badania internetowego z udziałem tysiąca Amerykanów – osoby częściej wierzące w teorie spiskowe. Ankietowani przez niego odpowiadali na serię pytań dotyczących m.in. ocieplania się klimatu, bezpieczeństwa organizmów modyfikowanych genetycznie czy historii podboju kosmosu. Po przeanalizowaniu odpowiedzi okazało się, że ludzie wierzący w istnienie spisków i zatajanie prawdy przed opinią publiczną, trzy razy częściej odmawiają szczepień niż osoby odrzucające tego rodzaju teorie. „[w Polsce Telewizja Republika promuje „sektę smoleńską” jak również ruch antyszczepionkowy i wszystko jasne! Głupota triumfuje na której można zdobyć władzę,pieniądze i sławę!].

  „Rtęć w szczepionkach i autyzm – badania kontra mity.

  Członkowie SafeMinds od lat próbują przekonać opinię publiczną, że szczepionki to zło wcielone i każdy, kto odpowiedzialny jest za pojawienie się ich na rynku powinien skończyć w więzieniu. Aby udowodnić swoje racje, antyszczepionkowcy z SafeMinds zorganizowali olbrzymią zbiórkę publiczną i za zebrane pieniądze sfinansowali własne, niezależne testy laboratoryjne.

  Naukowcy, którym powierzono badanie, przy zachowaniu stosownej metodologii szukali jakiegokolwiek związku tiomersalu z autyzmem. Badanie przeprowadzono na makakach, u których nie zaobserwowano zmian w mózgu, charakterystycznych dla autyzmu i wywołanych przez szczepienia.

  Po niekorzystnym wyniku antyszczepionkowcy wycofali się na z góry upatrzone pozycje.

  Organizacja SafeMinds wydała oficjalne oświadczenie w którym kwestionuje wynik zleconych przez siebie badań. Są niezgodne ze światopoglądem jej członków, a więc muszą być fałszywe. Antyszczepionkowe gremium jako dowód podaje oczywiście dawno zdyskredytowane badania, które w tym środowisku od lat krążą jako prawda objawiona i ostateczny dowód, który łączy rtęć z autyzmem.

  W tym przypadku prawda nikogo nie wyzwoliła.”

  Drogi Czytelniku od Ciebie zależy czy ulegniesz perswazji i „tanim chwytom” „Kwartetu Strachów”-od siedmiu boleści! Nie ma wątpliwości,że PIENIĄDZ jest ich Bogiem a Zarządzanie strachem[strategia socjotechniczna i propagandowa] jest narzędziem-metodą.Pozdrawiam Maks.

  Źródło:
  //weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,19649804,antyszczepionkowcy-sa-wsrod-nas-im-osoba-bogatsza-tym-mniejsza.html
  https://zdrowie.radiozet.pl/Medycyna/Wiadomosci/Antyszczepionkowcy-Pierwsza-kara-za-rozpowszechnianie-fake-news
  //gazetaolsztynska.pl/522536,Polacy-odpadli-z-mundialu-przez-Szczepionki.html
  https://www.totylkoteoria.pl/2018/01/biologiczna-bzdura-roku-2017-wyniki.html
  https://natemat.pl/195245,gdanski-uniwersytet-medyczny-miazdzy-guru-antyszczepionkowcow-i-zaleca-szczepienia
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85dzanie_strachem
  https://aszdziennik.pl/123419,pilne-jednak-zyjemy-w-wieku-rozumu-jest-pozew-przeciw-antyszczepionkowcom
  https://www.totylkoteoria.pl/2018/03/kim-sa-antyszczepionkowcy.html
  https://wiadomosci.robertbrzoza.pl/korupcja/najpierw-zydzi-teraz-ubeckie-metody/

  Click to access 12585351420.pdf


  https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/nauka-i-technika/antyszczepionkowcy-sfinansowali-badania-kt%C3%B3re-udowodni%C5%82y-jak-bardzo-si%C4%99-myl%C4%85/ar-BBJcBPM

  ]

  Polubienie

 8. obudzony

  Panie Głogoczowski, cytując klasyka: …,,nie znajduję w słowniku ludzi kulturalnych słów, które mogą w sposób dostatecznie obelżywy określić pańskie postępowanie. Dla mnie jest pan nędznym gadem, omyłkowo tylko uznanym za człowieka”…

  ,,Moj korespondent Tomasz MAKS…” 

  Hm…!
  Posiada pan swojego korespondenta? I to właśnie on tłumaczy panu świat? A to ciekawe! Ja swojego korespondenta nie posiadam i pomimo jego braku sam potrafię ocenić kto mówi prawdę, a kto łże jak pies na podstawie własnych doświadczeń, na podstawie doświadczeń swoich bliskich i doświadczeń ze szczepionkami wśród moich znajomych. Dla mnie nieważnym jest czy posiada pan jakąkolwiek, minimalną wiedzę w zakresie medycyny, czy jest pan tylko ,,użytecznym idiotą” jak mawiał klasyk Lenin, jeżeli już o klasykach mówimy!

  Kłamstwo nr jeden:
  @…,,Liderzy ruchów antyszczepionkowych to ludzie interesu,polityki…”

  Żadna z osób które pan raczył wymienić w swoim tekście nie jest członkiem żadnej grupy interesów, ani partii politycznej, chociaż nie wymienieni przez pana, czyli dr Hubert Czerniak, czy przewodnicząca Stowarzyszenia ,,Stop NOP” (niepożądany odczyn poszczepienny)- Justyna Socha próbują na wszelkie możliwe sposoby dostać się do partii politycznych właśnie w takim celu, aby obywatele mieli możliwość wyboru, czy zaszczepić własne dziecko, czy nie.

  Kłamstwo nr dwa:
  @…,,Jerzy Jaśkowski z wykształcenia CHIRURG bez prawa do wykonywania zawodu.Straszy Polaków depopulacją i szkodliwością szczepień.”

  Dr Jerzy Jaśkowski jest lekarzem z ponad czterdziestoletnim stażem jako lekarz chirurg. Podczas swojej kariery zawodowej pełnił wiele funkcji jako konsultant krajowy i wojewódzki. Prawo do wykonywania zawodu stracił po przejściu na emeryturę właśnie za to że dostrzegł i powiązał szkodliwość szczepionek z zachorowaniami dzieci głównie na autyzm. Wszem i wobec publicznie głosi, że szczepionki nigdy nie zostały uczciwie przebadane przez żadne niezależne laboratorium,
  a jedynie przekupstwo FDA w USA otworzyło im drogę na cały świat jako rzekomo najlepiej przebadany preparat leczniczy. Panie Głogoczowski mnie naprawdę nie obchodzi czy jest Pan Polakiem, żydem, Chińczykiem, czy Niemcem, ale obchodzi mnie czy potrafi pan oddzielić prawdę od kłamstwa i czy w swoim sercu chce pan dobra dla ludzkości, czy ich(ludzi) unicestwienia.

  Kłamstwo nr trzy:

  ,,Maria Dorota Czajkowska-Majewska z wykształcenia neurobiolog.Nigdy nie była zatrudniona na żadnej uczelni.Wygrała plebiscyt”
  Maria Dorota Czajkowska-Majewska – polska neurobiolog, profesor nauk medycznych.
  Studia z biochemii i biofizyki ukończyła na Uniwersytecie Łódzkim w 1972[1]. Stopień doktorski z neurochemii otrzymała w Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w 1979[2][1].
  Przez ponad 20 lat mieszkała w USA, gdzie pracowała w University of Missouri, Uniwersytecie Harvarda oraz w Narodowych Instytutach Zdrowia (National Institute of Mental Health, National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, National Institute on Drug Abuse)[1]. W tym czasie badała neurochemiczne i neuropatologiczne mechanizmy odpowiedzialne za uszkodzenie mózgu podczas niedokrwienia i anoksemii, ochronne efekty znieczulenia w przypadkach niedokrwiennego uszkodzenia mózgu oraz kwestie biomedyczne związane z nadużywaniem alkoholu i kokainy[1].
  Po powrocie do Polski pracowała jako profesor w Warszawie oraz w Katedrze Biologii Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego[2][1]. Tytuł naukowy profesora nauk medycznych otrzymała w 2007[2].
  Jest autorką książek: Nowy lepszy? człowiek (wyd. Żak, Warszawa 2005, ​ISBN 83-89501-29-5​) oraz Człowiek globalny. Globalizacja, ewolucja, historia kobiet, neuropolityka, neuroekonomia, kryzys ekologiczny (Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2009, ​ISBN 978-83-06-03188-1​)[3].
  Na dorobek naukowy M. Majewskiej składa się szereg opracowań oryginalnych publikowanych m.in. w czasopismach takich jak „Brain Research”, „Progress in Neurobiology”, „European Journal of Pharmacology: Molecular Pharmacology”, „Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics” oraz „Psychoneuroendocrinology”[4][5][3][6].
  Jest propagatorką kontrowersyjnych w świecie nauki tez o szkodliwości szczepień dzieci (kontrowersja szczepionkowa)[7]. M. Majewska głosi na wykładach m.in. poglądy, że szczepionki obniżają inteligencję, zaś do ich produkcji używa się metali ciężkich[8][9].

  Głogoczowski łżesz jak pies, bo zwykła Wikipedia podaje, że prof. Majewska była zatrudniona na wielu uniwersytetach, zarówno w Polsce i za granicą. Jej ,,błędem” jako pracownika naukowego PAN było właśnie przebadanie składu cudownych szczepionek, stąd jej relegowanie ze składu pracowników naukowych PAN. Do dzisiaj jeździ po Polsce i tłumaczy zwykłym obywatelom niebezpieczeństwo szczepień. Odbyło się to tak, mianowicie sposób, że dostała grant na przebadanie składu szczepionek i ktoś w UE zorientował się po niewczasie, że nie należy badać składu szczepionek i cofnięto wszelkie fundusze na ten projekt, a Panią Majewską wykluczono z członków PAN.

  Głoczoczowski- jednym zdaniem- nie potrafi pan przebadać żadnej, powtarzam, żadnej szczepionki, bo brakuje panu wiedzy biologicznej, chemicznej i doświadczenia klinicznego jako lekarz, a śmie pan wmawiać całej masie ludzi swoje chore, niczym nie poparte przekonania? Osobiście wierzę prof. Majewskiej, dr Jaśkowskiemu i dr Hubertowi Czerniakowi, którzy potrafią dokonywać obserwacji, chociażby z powodu swojej wiedzy medycznej i doświadczenia. Jest jeszcze prof. Wiąckowski, który ma blisko 90 lat i powtarza to samo.
  I jeszcze jedno. Obecnie w Polsce o czym pan nie wie ok 10 tys. lekarzy pediatrów skupionych wokół pewnego lekarza solidaryzuje się z nim i odkrywa na nowo fakt w jaki sposób ich oszukano na studiach medycznych wmawiając dobroczynność szczepień. Celowo nie podam jego nazwiska, aby tacy jak pan nie zawiadomili swoich pryncypałów.
  PS.
  Do Pana Dariusza Kosiura.
  Panie Dariuszu.

  Jedno z dwojga, albo dokształci się Pan z ,,celu wprowadzenia szczepień” i oglądnie na YOUTUBE filmy z osobami, które przedstawiłem, albo się rozstaniemy.
  W 99% spraw, które opisuje Pan z P Ziemiński na swoim blogu zgadzam się i popieram, ale niechże Pan nie pozwoli V kolumnie mieszać na tym forum.
  Łączę wyrazy szacunku.

  Polubienie

 9. markglogg

  Odnosnie SYNDROMU WEISMANNA

  Ad „nina”, ëdward”, öbudzony”i jak im tam, czyli „rysio” na neon24.pl:

  „rysio” ktory tam namolnie wystepowal i ktorego, wzorem RAMa, musialem „przykrocic”, wyraznie demonstruje INTELEKTUALNY „Syndrom Weismana” (ktory obcinal myszkom ogonki by udowodnic nie dziedziczenia atrofii / hipertrofii).

  I tutaj „maieutuczne”pytania dla „rysia” (i „niny”, ëdwarda” i jak im tam):

  1/ Czy zgodzi sie z PRAWDA, ze otarta po wielokroc skora na rekach regeneruje sie grubsza i bardziej wytrzymala na otarcia?

  2/ Czy zgodzi sie z PRAWDA, ze zmeczone po wielokroc miesnie regeneruja sie mocniejsze i bardziej wytrzymale na wysilek?

  3/ Czy zgodzi sie z obserwacja Jeana Piageta, ze neurony zaburzone wysilkiem myslenia regeneruja sie „z nadmiarem”?

  4? Czy zatem zgodzi sie z twierdzeniem tegoz Piageta, ze nasze komorki zygoty dziedzicza INTELIGENCJE, ktora potem wykazuja wszystkie nasze thanki, w formie „wyrownania z nadmiarem”nie krytycznych ich uszkodzen / irytacji?

  5/ Czy zatem zgodzi sie z twierdzeniem OGOLU MEDYKOW, ze mini uszkodzenia, b. szybko regenerujacych sie organizmow dzieciecych, za pomoca powtarzanych co 2/3 tygodnie, kilku wszczepien mini-toksyn i mini-elementow chorobotworczych, winno skutkowac, po kilutygodniowym okresie takiego „SZKOLENIA” wzrostem odpornosci dziecka na WIEKSZE DAWKI TOKSYN ORAZ SRODKOW CHOROBOTWORCZYCH?

  JESLI „RYSIO” ODPOWIE ZE NIE, TO BEDZIE OZNACZAC ZE JEST DOTKNIETY SYNDROMEM WEISMANNA NIEDOCZYNNOSCI INTELEKTUALNEJ MOZGU (od inter-lege, czytac pomiedzy, rozrozniac pomiedzy amputacja i adaptacja).

  Wystarczy?

  Pisane z Bratyslawy, bez polskich znakow, Ide pic ze znajomymi.

  Polubienie

 10. Proszę umieścić mój komentarz (wyjąć go ze śmietnika), gdyż odnosi się bezposrednio do nieDEBILIZMÓW markglogg-a.

  Polubienie

 11. Edward.

  https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/polska-glosowala-w-onz-za-przyjeciem-paktu-o-uchodzcach-ktory-wszyscy-myla-z-pakt
  Troche nie na temat ale to sie wiaze z unicestwianiem Polakow.
  Za tym barbarzynskim procederem stoja ci sami ludzie.

  Polubienie

 12. Edward.


  I jeszcze to barbarzynstwo panie Glogoczowski – to juz chyba cale spektrum
  wyniszczania Narodu Polskiego.

  Polubienie

  • grzanek

   Dlaczego PZ i DK zezwalają na wklejanie fizjonomicznych jawnoszmuli?

   Polubienie

   • Szczepan

    Chętnie podepnę się pod powyższe pytanie chociaż z drugiej strony czy warto tracić czas na takich Edwardów.Niejaki Edward obraża pana Głogoczowskiego a reakcji nie ma żadnej.

    Polubienie

   • grzanek

    Dokładnie, plwają na Gąsienicę bezkarnie. O ile sobie przypominam to np. na takiego „chrabię” tu tak nie pluto, chociaż wiadomo że to w najlepszym wypadku aktor.

    Polubienie

   • Szczepan

    Na zakończenie dodam jako odpowiedz że jeżeli sklasyfikować go jako aktora to do filmów klasy C typu bajki o Rambo.Natomiast aktorem z filmów klasy A jest z pewnością ten w dobrze skrojonym mundurze chociaż także i on ma ostatnio słabsze dni.

    Polubienie

 13. obudzony

  ,,Moj korespondent Tomasz MAKS…”

  Hm…!
  Posiada pan swojego korespondenta? I to właśnie on tłumaczy panu świat? A to ciekawe! Ja swojego korespondenta nie posiadam i pomimo jego braku sam potrafię ocenić kto mówi prawdę, a kto łże jak pies na podstawie własnych doświadczeń, na podstawie doświadczeń swoich bliskich i doświadczeń ze szczepionkami wśród moich znajomych. Dla mnie nieważnym jest czy posiada pan jakąkolwiek, minimalną wiedzę w zakresie medycyny, czy jest pan tylko ,,użytecznym idiotą” jak mawiał klasyk Lenin, jeżeli już o klasykach mówimy!

  Kłamstwo nr jeden:
  @…,,Liderzy ruchów antyszczepionkowych to ludzie interesu,polityki…”

  Żadna z osób które pan raczył wymienić w swoim tekście nie jest członkiem żadnej grupy interesów, ani partii politycznej, chociaż nie wymienieni przez pana, czyli dr Hubert Czerniak, czy przewodnicząca Stowarzyszenia ,,Stop NOP” (niepożądany odczyn poszczepienny)- Justyna Socha próbują na wszelkie możliwe sposoby dostać się do partii politycznych właśnie w takim celu, aby obywatele mieli możliwość wyboru, czy zaszczepić własne dziecko, czy nie.

  Kłamstwo nr dwa:
  @…,,Jerzy Jaśkowski z wykształcenia CHIRURG bez prawa do wykonywania zawodu.Straszy Polaków depopulacją i szkodliwością szczepień.”

  Dr Jerzy Jaśkowski jest lekarzem z ponad czterdziestoletnim stażem jako lekarz chirurg. Podczas swojej kariery zawodowej pełnił wiele funkcji jako konsultant krajowy i wojewódzki. Prawo do wykonywania zawodu stracił po przejściu na emeryturę właśnie za to że dostrzegł i powiązał szkodliwość szczepionek z zachorowaniami dzieci głównie na autyzm. Wszem i wobec publicznie głosi, że szczepionki nigdy nie zostały uczciwie przebadane przez żadne niezależne laboratorium, a jedynie przekupstwo FDA w USA otworzyło im drogę na cały świat jako rzekomo najlepiej przebadany preparat leczniczy. Panie Głogoczowski mnie naprawdę nie obchodzi czy jest Pan Polakiem, żydem, Chińczykiem, czy Niemcem, ale obchodzi mnie czy potrafi pan oddzielić prawdę od kłamstwa i czy w swoim sercu chce pan dobra dla ludzkości, czy ich(ludzi) unicestwienia.
  Prawo wykonywania zawodu odebrała mu Krajowa Izba Lekarska, chociaż takiego prawa mu nie nadała, bo prawo wykonywania zawodu nadała mu uczelnia medyczna, którą ukończył.

  Kłamstwo nr trzy:

  ,,Maria Dorota Czajkowska-Majewska z wykształcenia neurobiolog.Nigdy nie była zatrudniona na żadnej uczelni.Wygrała plebiscyt”
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Dorota_Majewska
  Głogoczowski łżesz jak pies, bo zwykła Wikipedia podaje, że prof. Majewska była zatrudniona na wielu uniwersytetach, zarówno w Polsce i za granicą. Jej ,,błędem” jako pracownika naukowego PAN było właśnie przebadanie składu cudownych szczepionek, stąd jej relegowanie ze składu pracowników naukowych PAN. Do dzisiaj jeździ po Polsce i tłumaczy zwykłym obywatelom niebezpieczeństwo szczepień. Odbyło się to tak, mianowicie sposób, że dostała grant na przebadanie składu szczepionek i ktoś w UE zorientował się po niewczasie, że nie należy badać składu szczepionek i cofnięto wszelkie fundusze na ten projekt, a Panią Majewską wykluczono z członków PAN.

  Głoczoczowski- jednym zdaniem- nie potrafi pan przebadać żadnej, powtarzam, żadnej szczepionki, bo brakuje panu wiedzy biologicznej, chemicznej i doświadczenia klinicznego jako lekarz, a śmie pan wmawiać całej masie ludzi swoje chore, niczym nie poparte przekonania? Osobiście wierzę prof. Majewskiej, dr Jaśkowskiemu i dr Hubertowi Czerniakowi, którzy potrafią dokonywać obserwacji, chociażby z powodu swojej wiedzy medycznej i doświadczenia. Jest jeszcze prof. Wiąckowski, który ma blisko 90 lat i powtarza to samo.
  I jeszcze jedno. Obecnie w Polsce o czym pan nie wie ok 10 tys. lekarzy pediatrów skupionych wokół pewnego lekarza solidaryzuje się z nim i odkrywa na nowo fakt w jaki sposób ich oszukano na studiach medycznych wmawiając dobroczynność szczepień. Celowo nie podam jego nazwiska, aby tacy jak pan nie zawiadomili swoich pryncypałów.

  Takich ludzi jest dziesiątki tysięcy na całym świecie i wszyscy twierdzą to samo.
  Wszyscy wymienienie przez pana działają społecznie, powtarzam społecznie i za własne pieniądze jeżdżą po Polsce ostrzegając zarówno przed szczepieniami jak i przed lekami produkowanymi przez koncerny farmaceutyczne. Problemem dzisiejszych szczepionek jest ich skład, bo zawierają rtęć, aluminium, obce białka hodowane chociażby na abortowanych płodach ludzkich.
  Co innego np Polskie Towarzystwo Wakcynologiczne, które jest sponsorowane przez koncerny i takie typy jak Hamankiewicz, Posobkiewicz, Radziwił, czy p. Brydak mają nieograniczony dostęp do mediów.

  Polubienie

 14. Pimpuś

  W tym filmie banda tępych naukowców z zasranego uniwersytetu wierząca w spiskową teorię dziejów według kryteriów oceny doktora Głogoczowskiego próbuje dowieść, że rtęć jest szkodliwa dla organizmu ludzkiego !!! Oceńcie sami ten film zwłaszcza od 18:20 minuty. https://youtu.be/Ct8mbopO3DU

  Polubienie

 15. obudzony

  Pimpuś ten wg ciebie też jest debilem, chociaż nie zna wymienionych wcześniej osób?

  A może te człowiek też jest wg ciebie debilem?

  @pimpuś
  […,,próbuje dowieść, że rtęć jest szkodliwa dla organizmu ludzkiego”..]
  Z biologii i chemii jesteś zerem, więc po co się wypowiadasz na tematy, o których nie masz pojęcia. Radzę ci dobrze rozbij sobie termometr rtęciowy i chłeptaj sobie jego zawartość na zdrowie- tobie już na pewno nie zaszkodzi.

  A ten człowiek też wg ciebie jest idiotą?

  Filmów z jego udziałem w sieci jest na dziesiątki i każdy kto chce może sobie wyrobić własne zdanie. Jego ,,problemem” jest to, że choroby, które oficjalna medycyna uznaje za nieuleczalne on je wylecza całkowicie. Przez lata swojej praktyki zrewidował o 180 stopni swoje poglądy na temat oficjalnej medycyny i za pomocą tanich, od dawna znanych preparatów takich jak witaminy D3, C woda utleniona i innych prostych metod leczy ludzi, co nie podoba się koncernom farmaceutycznym.

  Czy myślicie sobie, że ci lekarze nie mają nic innego do roboty niż protesty przeciwko szczepionkom? Mogliby siedzieć cicho, leczyć ludzi preparatami dostarczanymi przez koncerny i ładować szczepionki ile wlezie.
  Słyszałeś o tym, że sąd w Niemczech na podstawie badań niemieckich uczonych uznał, że nie ma żadnych wiarygodnych badań, że szczepionka na odrę jest skuteczna, bo żaden producent takich nie przedstawił. Odra tak jak było w latach 60-tych jest chorobą, którą trzeba przechorować tak jak ospę i przyczynia się do immunologicznego wzrostu odporności organizmu człowieka. Koniec. Kropka. Niemcy uznali, zatem że nie ma potrzeby szczepienia na Odrę, ale od czego są takie satelity jak Polska? Producentom leków urwał się rynek niemiecki na pojedynczą szczepionkę, ale od czego jest kraj nad Wisłą, gdzie takie tuzy jak Posobkiewicz, Radziwiłł, Brydak, Grzesiowski będą wmawiać społeczeństwu, że to straszna choroba, a szczepionka konieczna.

  Polubienie

  • Pimpuś

   @ Obudzony
   Zanim rzucisz się komuś do gardła to najpierw napij się wiaderko zimnej wody ze studni a następnie przeczytaj komentarz ze zrozumieniem. Napisałem, że Ci naukowcy są tumanami z zasranego uniwersytetu ale według kryteriów oceny Głogoczowskiego A NIE MOJEJ!!!!! Ten typ uważa wszystkich którzy mają odmienne zdanie od NIEGO za tumanów, tępaków nie godnych polemiki z jaśnie oświeconym DOKTOREM !!! Głogoczowski myśli , że tytuł doktora dodaje mu prestiżu i autorytetu oraz prawo do traktowania swoich adwersarzy jak stado małp które przed chwilą zeszły z drzewa ale w istocie jest odwrotnie. Film który zamieściłem w komentarzu ma na celu uzmysłowienie ludziom w sposób naukowy jak oddziaływuje rtęć na neurony istot żywych i przestrzec przed kontaktem z tą neurotoksyną wbrew opinii Głogoczowskiego. Kilka miesięcy temu na WPS odbyła się wielka „JATKA” której jednym z głównych aktorów był jaśnie oświecony Pan doktor. Zrobiła się taka zadyma, że wielu ludzi bardzo wartościowych którzy publikowali tutaj swoje komentarze odeszło a inni tacy jak ja zostali banowani przez Ziemińskiego. Teraz od czasu do czasu zaglądam na ten portal żeby zobaczyć co się tataj dzieje w kwesti komentarzy publikowanych przez ludzi ale nie wiele. Kosiur z Zimińskim dalej promują Głogoczowskiego i ogłupiają nowo przybyłych czytelników portalu, dlaczego odpowiedzcie sobie sami.
   Reasumując Obudzony ja jestem po twojej stronie i wyznaje poglądy które Ty wyznajesz i aby zmusić ludzi czytajacych WPS do myślenia zamieściłem swój wpis z filmem aby Głogoczowski nie robił za niekwestionowany autorytet i żeby nie odgrywał zbawiciela Słowian.
   Pozdrawiam

   Polubione przez 1 osoba

   • Ndc

    Idiotyzmy wielkości Mount Everest pisane na temat pana Głogoczowskiego ale skoro śpiewać każdy może jak śpiewał Stuhr to i pisać też każdy może w internecie.

    Polubienie

   • Ndc

    Poprawka.Jeżeli już to pan Ziemiński a nie Zimiński.

    Polubienie

   • Polak Słowianin

    Niech nam „jaśnie oświecony” markglogg opowie o izolowaniu „wirusów” z komórki…
    https://szczepienia.wybudzeni.com/2016/12/09/wywiad-z-dr-stefanem-lanka/
    Szkoda moich nerwów i czasu, dramat to mało powiedziane.
    Szczepienia są tak wspaniałe, że „goje” muszą je mieć OBOWIĄZKOWE !!!
    Mój poprzedni kometarz się nie pojawił, uznam że to przypadek …
    Co do dalszych cudownych nieDEBILIZMÓW koszernej medycyny:
    antygeny.pl oraz „Rody krwi” na yt

    Sława
    ariowie.com

    Polubienie

 16. Adamsky

  Dokładnie widać jak to obrzeżani szczekają na sam widok tekstów dr Głogoczowskiego.Powinno to dać wiele do myślenia administratorowi tej strony.

  Polubienie

  • nina

   ————-::))))))
   Kariera naukowa

   Ukończył fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1965 roku. Pracował w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1966–1967. Po wydarzeniach marcowych 1968 roku wyjechał z Polski. Pracował w Uniwersytecie Kopenhaskim w latach 1968–1969. Ukończył geofizykę na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley w 1969 roku i uzyskał tytuł magistra. W tejże uczelni pracował w latach 1970–1972. Następnie został zatrudniony w Politechnice Federalnej w Lozannie[2]. Zajmował się badaniami nad genetyką populacyjną i teorią ewolucji wraz z francuskimi badaczami: zoologiem Pierre-Paulem Grassé’m oraz Albertem Jacquardem na uniwersytetach w Genewie i Paryżu. W 1979 roku otrzymał stypendium rządu francuskiego na Université de Paris VII Diderot. Pracował jako nauczyciel akademicki (asystent, wykładowca i starszy wykładowca) w Akademii Pomorskiej w Słupsku do przejścia na emeryturę w 2008 lub 2009 roku. W 2009 roku uzyskał tytuł doktora filozofii politycznej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach[2].

   Polubienie

  • obudzony

   Kto tu jest obrzezany panie kolego, bo na pewno nie ja, a czy P. Głogoczowski jest, to tego nie wiem.

   Polubienie

 17. obudzony

  Teraz mój osobisty apel do twórców strony PP Kosiura i Zimińskiego.

  Panowie!

  Przed kilku laty znalazłem waszego bloga i zachwyciłem się, że znajduję wreszcie osoby, które myślą i wiedzą o świecie sporo więcej niż przeciętny obywatel i mało tego – myślą w podobny sposób tak jak ja. Umiejętność samodzielnego, logicznego myślenia i samodzielnego wyciągania wniosków jest dzisiaj ogromnym deficytem w społeczeństwie, gdzie zalew dezinformacji powoduje społeczny chaos poznawczy. Od kilku już lat z przerwami udzielam się na Waszym blogu komentując niektóre artykuły i próbuję demaskować te osoby, które siejąc dezinformację próbują zawłaszczyć przestrzeń medialną dla swoich czasami niesprawdzonych tez, czasami wręcz ortogonalnych do faktów i tez zawartych w Waszych artykułach, bądź artykułach osób trzecich publikowanych na Waszym blogu, będących w zgodzie z Waszymi poglądami. Określę to w ten sposób, że zgadzam się z Wami w 99% w wielu kwestiach politycznych, społecznych, ekonomicznych i historycznych, czemu daję wyraz w swoich komentarzach.
  Podobnie jak Wy widzę wiele spraw tak polskich, jak międzynarodowych i nie tylko, i zauważam, że bardzo szybko potraficie zdemaskować manipulatora na swoim blogu oraz szybko mu zwrócić uwagę.
  Jak widzicie sprawa szkodliwości szczepień budzi sporo kontrowersji wśród społeczeństw nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. To nie jest moja osobista wojna z P. Głogoczowskim, ale walka o PRAWDĘ i tak sobie myślę, że akurat tej lekcji(szczepionki) Panowie chyba w ogóle nie odrobili.

  Nie jest moim celem tworzenie zamieszania i chaosu dla samego chaosu na Waszym blogu, co jest nieodłączną częścią osobowości psychopatycznych. Nie jest moim celem skłócenie kogokolwiek, a w szczególności Was z P. Głogoczowskim, bo jak mniemam w jakiś sposób się znacie, ale oddanie hołdu faktom i prawdzie. Nigdy nie podważałem, ani nie wyśmiewałem dokonań naukowych dr-a Głogoczowskiego w zakresie fizyki, ani nie zamierzam tego robić, ale dlaczego P. Głogoczowski próbuje zdyskredytować osoby, które posiadają tytuły doktora medycyny, profesora medycyny, profesora biochemii i posiadające kilkadziesiąt lat doświadczenia klinicznego?
  Dlaczego Pan Głogoczowski nie zbada w jakiej dawce polskie(i nie tylko) niemowlęta otrzymują w przymusowych szczepionkach substancje uznane powszechnie za toksyczne wielokrotnie przewyższające wagę ich ciała(w stosunku do przewidzianych prawem norm), które nie posiada jeszcze wykształconego układu immunologicznego? Ta sama szczepionka, o takim samym składzie zaaplikowana osobie dorosłej nie jest tym samym, bo niemowlę waży kilka kilogramów, a osoba dorosła kilkadziesiąt. Właśnie o tym mówią wymienione przez mnie osoby w moich powyższych komentarzach i zaznaczę, że te osoby wcale nie były pierwsze na świecie, które to odkryły, ale doszły do identycznych wniosków jak ich koledzy na Zachodzie.
  Tak wyśmiewany przez P. Głogoczowskiego Jerzy Zięba, który nie jest lekarzem, a inżynierem i zna osobiście dr Judy Majkovitz, która brała udział w tworzeniu retrowirusów i to ona w pewnym momencie dostrzegła szkodliwość tego co robi gdy okazało się że pracuje na rzecz Rządu Światowego, a jej praca ma służyć właśnie depopulacji ludności na całym świecie. Jest biochemikiem, która dzisiaj jest biedna jak mysz kościelna(obrabowana przez psychopatyczne instytuty) , która zaczęła z potrzeby serca ostrzegać innych właśnie przed szkodliwością szczepień. Niedawno była w Polsce, aby poinformować polskich parlamentarzystów jako świadek o szkodliwości tychże, ale całą grupą nie zostali wpuszczeni do polskiego Sejmu, który debatował o tym, czy mocą ustawy przymusić rodziców do szczepienia własnych dzieci.

  Wierzę, że mogą istnieć szczepionki i leki, które mają korzystny wpływ na zdrowie całej populacji, ale nie można prawa do ich produkcji powierzać koncernom, które należą do rodziny Rotschildt(fuzja Monsanto i Bayer) lub Rockefeller, które posiadają faktycznie akcje wielu firm i koncernów farmaceutycznych. Te nazwiska są tylko czubkiem góry lodowej i istnieje mnóstwo ludzi na świecie, którzy otwarcie wyznają globalizm i ich celem jest ograniczenie populacji ludzi na ziemi. To nie jest żadna tzw teoria spiskowa, bo wystarczy spojrzeć na powiązania fundacji Billa Gatesa, który potrafi przeznaczyć miliardy $ na szczepienia narodów afrykańskich, a nie potrafi za ułamek tej kwoty wykopać chociaż jednej studni, aby zapewnić tym ludziom ujęcia wody pitnej, lub zakupić dla nich żywność. Afryka to kontynent przebogaty w wiele surowców mineralnych w tym ropę naftową i stąd ględzenia globalistycznej kliki o pomocy, a tak naprawdę o przejęciu bogactw naturalnych tych krajów.

  Doskonale zdaję sobie sprawę jak trudno jest przekonać innych ludzi do zmiany swoich własnych poglądów, których wyznawcami jest się przez kilkadziesiąt lat swojego życia, ale jest to mój osobisty apel do Waszych serc, sumień i umysłów: najpierw dokładnie zbadajcie kto mówi prawdę, a potem dopiero oceniajcie człowieka. W głębi duszy wiem, jestem przekonany, że takie umiejętności i zdolności w sobie posiadacie, bo udowodniliście to wielokrotnie na swoim blogu, ale właśnie to jest w człowieku najtrudniejsze – zmienić siebie i swoje poglądy.
  Nie oczekuję od Was niczego poza obiektywnym zbadaniem tej części rzeczywistości w naszym orwellowskim świecie i nie jest to proces szybki, łatwy, ani przyjemny.

  Łączę wyrazy szacunku

  Polubienie

  • Adamsky

   Zostawmy ludziom sprawującym piecze nad portalem ocenę czy ten fragment nie obraża i nie jest pisany pod wpływem emocji.Brzydko się napisało należy przeprosić i nic więcej.
   @Panie Głogoczowski, cytując klasyka: …,,nie znajduję w słowniku ludzi kulturalnych słów, które mogą w sposób dostatecznie obelżywy określić pańskie postępowanie. Dla mnie jest pan nędznym gadem, omyłkowo tylko uznanym za człowieka”…

   Polubienie

 18. Maks

  Komentatorom na neon24.pl źródła nie odpowiadają[każde jest niewłaściwe] ale sami nie przedstawiają żadnych na poparcie swoich debilizmów!

  „(…)Prokuratura rozpoczyna sprawę” – poinformował na swoim koncie na Facebooku lekarz Dawid Ciemięga. „Jerzy Zięba został obciążony zeznaniami, złożyłem obszerny materiał dowodowy wykazując oczernianie mnie, polskich Pediatrów i środowiska lekarskiego w Polsce przez tego człowieka” – ogłosił Ciemięga.”
  https://www.wprost.pl/kraj/10131677/jerzy-zieba-i-antyszczepionkowcy-pod-lupa-prokuratury-mamy-juz-kilka-przyznan-sie-do-winy.html

  „POZWEM W ZABOBON
  Lekarz pediatra z Tychów idzie na wojnę z antyszczepionkowcami – właśnie kończy pisać pozwy. Dawid Ciemięga chce na sali sądowej pokazać, jak absurdalne są ich argumenty.”
  https://www.newsweek.pl/plus/peryskop/dawid-ciemiega-lekarz-pediatra-kontra-antyszczepionkowcy,artykuly,424489,1,z.html

  „Dobrowolność szczepień? NRL: „To projekt groźny dla zdrowia”
  Naczelna Rada Lekarska wypowiedziała się negatywnie o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych(…)według wiedzy medycznej nie ma skuteczniejszej metody ochrony przed chorobami zakaźnymi niż przez szczepienia ochronne.”
  https://forsal.pl/artykuly/1243652,dobrowolnosc-szczepien-nrl-to-projekt-grozny-dla-zdrowia.html

  „Poniżej przedstawiono przegląd sposobów funkcjonowania obowiązku szczepień w różnych krajach.”
  http://szczepienia.pzh.gov.pl/faq/wyglada-obowiazek-szczepien-roznych-krajach/

  Jak jest w Holandii?
  https://rijksvaccinatieprogramma.nl/over-het-programma
  http://free-website-translation.com/

  W Polsce osobą, która powszechniej kojarzy się z tą wyniszczającą chorobą, jest Janina Ochojska. Założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH) zmaga się z nią całe życie – polio zdiagnozowano u niej, kiedy miała zaledwie osiem miesięcy.

  O tym, jak wyglądało dzieciństwo z chorobą Heinego-Medina, działaczka opowiedziała Wojciechowi Bonowiczowi w przeprowadzonym w 2000 roku słynnym wywiadzie „Niebo to inni”.

  Bardzo szczerze i z wieloma szczegółami, które dzisiaj dosłownie jeżą włos na głowie i uświadamiają, jak straszną chorobą jest polio. Poniższe cytaty to zaledwie ułamek całej, słodko-gorzkiej historii Janiny Ochojskiej:

  (…) Byłam całkowicie porażona, w szpitalu w Bytomiu leżałam przez osiem miesięcy w „żelaznych płucach”, to znaczy nie mogłam nawet sama oddychać. Miałam ogromne szczęście, że te „płucka” akurat były wolne. Ale z drugiej strony – wyszłam stamtąd z pokrzywionym kręgosłupem. Ważniejsze było to, żebym się nie udusiła, żebym przetrwała pierwszy, najsilniejszy atak choroby.
  Chodzić zaczęłam, dopiero jak miałam pięć lat. Miałam na sobie gorset sięgający niemal po samą szyję, a na nogach usztywniające aparaty. Gorset wpijał się w pachy, cały czas miałam tam bolesne obtarcia. Podobnie na biodrach. (…) Nie mogłam już wytrzymać w tym gorsecie, płakałam, gdy mi go zakładano.
  Najbardziej bolesne było rozciąganie. Najpierw leżeliśmy przez pół godziny na gorącej parafinie i to nawet było dosyć przyjemne (…). Potem jednak (…) zaczynały się „tortury”: rehabilitantka naciągała i wyginała kręgosłup w przeciwną stronę niż był naturalnie skrzywiony. Okropnie bolało, płakaliśmy i błagaliśmy, żeby przestała. Dziś wiem, że to była kretyńska metoda, która tak naprawdę osłabiała kręgosłup.

  Janina Ochojska: Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że niepełnosprawność to nieustanna walka, żeby się nie pogorszyło i żeby utrzymać kondycję Fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Gazeta

  „Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że niepełnosprawność to nieustanna walka, żeby się nie pogorszyło”
  Oczywiście działaczka opisuje metody, którymi leczono ją kilkadziesiąt lat temu. Jednak polio współcześnie „dopada” głównie dzieci z najbiedniejszych środowisk (w przeszłości – XIX i na początku XX wieku było odwrotnie – na H14 chorowały częściej tzw. dzieci z dobrych domów). Takich, w których nieraz trudno nawet o mydło czy sterylne strzykawki, nie mówiąc o najnowszych zdobyczach medycyny i technologii.

  Dzieci, którym uda się przeżyć, zwykle muszą się mierzyć ze skutkami H14 do śmierci i nie chodzi tylko o wygląd czy reakcje ludzi na widoczną niepełnosprawność. To przede wszystkim codzienna ciężka praca, by wykonać szereg zwykłych czynności, jak pójście do toalety czy zrobienie herbaty, a także by wypracowana latami rehabilitacji i licznymi operacjami sprawność nie ustąpiła.

  O tym, jak wygląda dorosłość z chorobą Heinego-Medina, Joanna Ochojska również zdecydowała się opowiedzieć. Niedawno, bo zaledwie kilka miesięcy temu w wywiadzie „Nie zostałabym Janką od pomagania, gdyby tamta Polska we mnie nie zainwestowała” dla „Wysokich Obcasów”, który przeprowadziła z nią Paula Szewczyk. Rozmowa dotyczyła strajku osób niepełnosprawnych i ich rodziców, który odbył się w maju w polskim Sejmie.

  Ochojska wspomina w nim, że ze względu na chorobę dotąd przeszła już w sumie 45 operacji i ciągle czekają ją kolejne, a pierwsze 18 lat swojego życia spędziła w ośrodkach rehabilitacyjnych i szpitalach.
  Więcej: http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/7,101580,23561605,heinemedina-jak-zyje-sie-z-choroba-ktora-w-polsce-nie-istnieje.html

  Polubienie

 19. paziem

  Szanowni Państwo, wkrótce opublikujemy stanowisko redakcji portalu WPS w kwestii szczepień obowiązkowych, a przy okazji także odnośnie zasad umieszczania artykulów oraz prowadzenia dyskusji. Uspakajamy, nikt nie przejął póki co naszej strony zatem sugestie w tym kierunku są nieprawdziwe.

  Polubienie

 20. nina

  —————— JESTEM MATKĄ pięknych zdrowych dzieci . Trzydzieści lat temu z TV znałam jednostkę chorobową zwaną AUTYZMEM , osobiście w tamtym czasie ,nie zetknęłam się z rodziną gdzie dziecko chorowało by na tak EGZOTYCZNĄ CHOROBĘ . Dzisiaj już w rodzine mam takie dziecko,. Urodziło się 10 punktowcem ale ze szpitala wyszło tydzień po innych rówieśnikach. Zdrowa świadoma mama , zdrowy Ojciec. Lekarze badają dziecko , cztery lata tak badają – i ??? brak diagnozy, niby jak zdiagnozować np OŁÓW w MÓZGU. http://www.spisautyzmu.pl/index_files/raport_OSA.pdf

  Polubienie

 21. markglogg

  Wróciłem jz z bliskich zagranic znad Dunaju i z Nitry, która kiedyś, prawie 12 wieków temu, była jednym z centrów Słowiańszczyzny. Dziękuję także mym czytelnikom i korespondentom, którzy odważyli się wziąć mnie w obronę przed polskojęzycznymi LUDŹMI PODŁEJ WIARY, że istoty ożywione nie posiadają PRZECIWENTROPICZNEJ INTELIGENCJI, która pozwala im stawiać czoło – i doskonalić swe odruchy poznawcze – w nieustannym ścieraniu się z działającym na zasadzie martwych przedmiotów otoczeniem, także tym internetowym, które z zasady usiłuje zadusić bardziej rozgarnięte idee.
  Jak chociażby tego Jeana Piageta, który zauważył, że nasze mózgi doskonalą swą zdolność rozumienia świata <poprzez wyrównanie z nadmiarem doznanych zaburzeń ich stanu homeostazy. (Nb. tak właśnie układ odpornościowy UCZY SIĘ rozpoznawać i zwalczać DUŻE zagrożenia dla organizmu; poprzez wcześniejszy trening na MAŁYCH dawkach substancji toksycznych oraz chorobotwórczych; niestety nawet dr Ryszard Opara tej PRZECIWENTROPICZNEJ ZDOLNOŚCI NIEMOWLĄT nie jest dostrzega.)

  A zatem, by poprawić trochę nastrój na wiernipolsce1, proponuję filmik z mego wystąpienia na spotkaniu Zdrużenia „Slavica” w Nitrze, na temat nowo-starożytnej kultury Słowian, dwa lata temu:
  http://sowa.blog.quicksnake.pl/Marek-Glogoczowski/Polski-ruch-slowianski-miedzy-dwoma-wojnami-PDO412-slovacko-polski-PIDGIN-ART-Dr-Marek-Glogoczowski-ZR-Slavica-et-Khazarica-ZECh-von-SK-Poske-slovanske-hnutie-medzi-dvoma-vojnami

  Polubienie

 22. nina

  —————-CENNY FILM !!!!

  Polubienie

 23. Maks

  Ad obudzony

  „Kto tu jest obrzezany panie kolego, bo na pewno nie ja, a czy P. Głogoczowski jest, to tego nie wiem.”

  Obrzezany jest Pan Panie „obudzony” na:

  UMYŚLE[ bo czytać ze zrozumieniem nie potrafisz kto jest autorem tekstu do którego udzieliłeś odpowiedzi kłamliwej zresztą!]
  SERCU którego nie posiadasz gdyż swą postawą „antyszczepionkowca” skazujesz następne pokolenia Polaków[dzieci które świadome nie są i nie wiedzą co dobre a co złe w sensie zdrowotnym]na kalectwo do końca życia[patrz Janina Ochojska i historia jej choroby spowodowanej epidemią polio].
  DUSZY gdyż po analizie Pana tekst to tylko „dziecię diabła” tyle nienawiści potrafi z siebie wypluć!

  Parafrazując Fryderyka Nietzsche: Słowa Marka Głogoczowskiego są jak wiatr prawdy…a pod wiatr się nie pluje!!!

  Polubienie

 24. Maks

  Ad paziem

  „Szanowni Państwo, wkrótce opublikujemy stanowisko redakcji portalu WPS w kwestii szczepień obowiązkowych, a przy okazji także odnośnie zasad umieszczania artykulów oraz prowadzenia dyskusji. Uspakajamy, nikt nie przejął póki co naszej strony zatem sugestie w tym kierunku są nieprawdziwe”

  Sprawdzić odwagę antyszczepionkowców i wysłać wszystkich do krajów azjatyckich!Podaję link do obowiązkowych szczepień dla turystów:
  Szczepienia zalecane podróżującym: https://www.kiribaticlub.pl/przed-wyprawa/poradnik-uczestnika/#2

  Polubienie

 25. obudzony

  Maks
  19 grudnia 2018 o 14:05
  Ad obudzony

  „Kto tu jest obrzezany panie kolego, bo na pewno nie ja, a czy P. Głogoczowski jest, to tego nie wiem.”

  Obrzezany jest Pan Panie „obudzony” na:

  UMYŚLE[ bo czytać ze zrozumieniem nie potrafisz kto jest autorem tekstu do którego udzieliłeś odpowiedzi kłamliwej zresztą!]
  SERCU którego nie posiadasz gdyż swą postawą „antyszczepionkowca” skazujesz następne pokolenia Polaków[dzieci które świadome nie są i nie wiedzą co dobre a co złe w sensie zdrowotnym]na kalectwo do końca życia[patrz Janina Ochojska i historia jej choroby spowodowanej epidemią polio].

  Maks jestem osobą, która tematyką toksyczności szczepień dzieci interesuje się kilkanaście lat i przeczytałem tysiące artykułów, oglądnąłem tysiące filmów, zarówno o szkodliwości i celowej toksyczności szczepień, przeciwieństwie do ciebie który wierzy, że koncerny farmaceutyczne chcą dobrze dla dzieci. Dlaczego nie odniesiesz się merytorycznie do tekstów, i filmów, które zamieściłem powyżej, do ludzi z tytułami profesorów? Wiesz co z tym skazywaniem dzieci na kalectwo do końca życia? Skazują je ci, które te dzieci szczepią i nie będzie mi jeden z drugim wmawiał, że sądowy, państwowy przymus szczepionkowy jest cudowny. Maks przytaczanie przypadku starszej kobiety pani Ochojskiej jest nie na miejscu w przypadku milionów noworodków i dzieci na świecie, które cierpią na szereg zaburzeń po szczepieniach.
  Maks możesz sobie wierzyć w Świętego Mikołaja, bo na takiej zasadzie funkcjonują koncerny farmaceutyczne i wiara w dobroczynność szczepionek.
  Napisałem do 70 latka p. Głogoczowskiego, aby się szczepił ile wlezie, tak samo życzę tobie, szczep się ile wlezie i szczep swoje dzieci, ale kompletnie nie znając tematu toksyczności szczepionek nie nakazuj się szczepić innym ludziom. W taki sam sposób wielu żydów wierzy w holokaust jako religię i w antysemityzm jako pewnik, a jeżeli antysemityzmu nie ma to sami go tworzą.
  Nikt osoby 70-letniej nie zmusza dziś do szczepień, a niemowlęta i ich rodziców owszem, tak więc bezpiecznie jest ględzić o szczepionkach samemu nie będąc do tego zmuszanym.

  DUSZY gdyż po analizie Pana tekst to tylko „dziecię diabła” tyle nienawiści potrafi z siebie wypluć!

  Parafrazując Fryderyka Nietzsche: Słowa Marka Głogoczowskiego są jak wiatr prawdy…a pod wiatr się nie pluje!!!

  Wiesz co Maks? Właśnie czytanie ze zrozumieniem nie jest twoją najmocniejszą stroną, a jest kilka moich postów, gdzie wyjaśniam swoje stanowisko, a zarzucanie mi obrzezania i to intelektualnego? No cóż, pewnie zostaniemy przy swoich zdaniach.
  Warto było wg mnie rozpocząć dyskusję, ale żaden post ,,szczepionkowców” nie był merytoryczny w odniesieniu do filmów antyszczepionkowców, które wstawiłem, a których pewnie nawet nie oglądali.
  Jak mantrę powtarzacie, że szczepionki są najlepiej przebadanym preparatem, że są cudownym lekiem XXI wieku, a ja podaję linki do filmów, gdzie producenci szczepionek takich dowodów nie potrafią podać lekarzom i ludziom z tytułami profesora.

  Pamiętajcie tylko, że jestem za wolnym wyborem w sprawie szczepionek i nikt, powtarzam nikt nie zmusi mnie do zaszczepienia ,,takimi” szczepionkami jakie obecnie są podawane dzieciom.

  Polubienie

  • nana

   Obudzony, trzymaj się! Nie każdy może napisać i to akurat tu, bo może i mnie wykasują, ale póki co daję Ci sygnał: dobrze myślisz, dobrze piszesz.

   Polubienie

 26. Adamsky

  Właśnie tak wygląda merytoryczna dyskusja ludzi w rodzaju obudzonych którzy pracują gdzieś na budowach czy jako fryzjerzy a chwalą się tu przeczytaniem setek książek i piszą że są z problematyką zaznajomieni w szerokim stopniu jednocześnie podle pisząc w stronę dr Głogoczowskiego.
  Oto tylko jeden przykład ich merytorycznej dyskusji.
  @obudzony
  Panie Głogoczowski, cytując klasyka: …,,nie znajduję w słowniku ludzi kulturalnych słów, które mogą w sposób dostatecznie obelżywy określić pańskie postępowanie. Dla mnie jest pan nędznym gadem, omyłkowo tylko uznanym za człowieka”…
  Gdy będę miał dzieci zaszczepię ich natychmiast bo chcę aby żyły i nie miały problemów z niebezpiecznymi chorobami.

  Polubienie

 27. Maks

  Ad obudzony

  „(…) Maks przytaczanie przypadku starszej kobiety pani Ochojskiej jest nie na miejscu w przypadku milionów noworodków i dzieci na świecie, które cierpią na szereg zaburzeń po szczepieniach(…)”

  Panie obudzony chyba raczej obłąkany-ogłupiony!Brak odpowiedzi na konkretny przypadek a w zamian frazesy i sztuczne bicie piany!Każdy Czytelnik może teraz sprawdzić argumentacje antyszczepionkowców i wszystkich im sprzyjających z tzw.”wolnym wyborem”.Won do Ukrainy gdzie szaleje epidemia i won do krajów azjatyckich bez szczepień ochronnych.”Matka Natura” posprząta!Przecież należycie do marginesu społecznego bogatych odmóżdżonych dzieciaczków!

  ps. wiem ,że ostro ale z głupimi się nie rozmawia bo też sam Pan udowodnił że nie ma o czym[Janina Ochojska „starsza kobieta”].Od kogo chłopczyku się uczyć jeśli nie od starszych doświadczonych ludzi?”Idź spij dalej”!

  Polubienie

  • Pimpuś

   @Maks
   Epidemia Odry na Ukrainie wybuchła na obszarze gdzie przeprowadzono obowiązkowe szczepienia a u Azjatów skończyła się bo rodzice zmarłych dzieci w wyniku szczepień zadziobali kilku oprychów od BilIa Gatesa.

   Polubione przez 1 osoba

 28. obudzony

  Maks, Adamsky, o ile to nie ta sama osoba, M Głogoczowski.
  Proszę bardzo rozprawić się merytorycznie właśnie tutaj i wykazać, gdzie kłamie ten inżynier, który nie jest lekarzem, a jego wiedza medyczna przewyższa nie tylko was, ale wasze ego:

  Czekam mądrale. To jest tylko próbka. Proszę wszystkim udowodnić, na tym blogu, że się myli, albo przytacza badania, bądź osoby, które nie istnieją. Gdybym zapodał jako źródło doktora medycyny Huberta Czerniaka, też byście atakowali osobę, a nie jego poglądy, bo o medycynie, ani doświadczeniu klinicznym nie macie pojęcia, ale macie pojęcie za to jak odwracać kota ogonem. Mogę zasypać was tutaj źródłami i świadectwami osób, które twierdzą to samo co on na całym świecie, ale wydaje mi się to zbyteczne, bo to jak sypanie pereł przed wieprze.

  Polubienie

 29. obudzony

  @MAKS
  Panie obudzony chyba raczej obłąkany-ogłupiony!Brak odpowiedzi na konkretny przypadek a w zamian frazesy i sztuczne bicie piany!

  Zobaczymy panie kolego jak będzie teraz pan bił pianę. Kto tu jest głupcem i kto śpi, to się jeszcze okaże. A chłopczykiem, to byłem dosyć dawno temu i wyganianie mnie na Ukrainę niczego nie zmieni, bo jestem Polakiem i tutaj moje miejsce. Miałem wam powiedzieć panowie Maks i Adamsky, żebyście pojechali do Izraela, ale wam nie powiem, bo rząd izraelski wbrew propagandzie hoduje np. konopie i produkuje olej CBD, a swoich obywateli szczepi, ale zupełnie innymi szczepionkami, o innym składzie a nie tymi przeznaczonymi dla gojów.

  A, co mi tam: tutaj źródło w języku polskim:
  https://pracownia4.wordpress.com/?s=szczepionki
  Jest tam funkcja wyszukaj i znajdziecie ich dużo więcej.

  Tutaj, np. w języku angielskim:
  https://www.sott.net/

  Znajduje się tutaj 164 strony odnośników do artykułów o szczepionkach i ich składzie. Nawet jeżeli znacie ten język, to co najmniej miesiące zajmie wam samo ich przeczytanie, a co dopiero merytoryczne do nich odniesienie. To są artykuły osób z całego świata pisane w języku angielskim.
  Jeżeli chcecie artykuły z Onetu, WP, Interii, Forsal i wielu innych stron głównego nurtu, które reklamują leki i szczepionki koncernów farmaceutycznych oraz żyją z pieniędzy reklamodawców, to nie mamy o czym rozmawiać. Podobnie z wieloma telewizjami, które są ,,pasione” pieniędzmi reklam producentów leków i szczepionek i nigdy nie powiedzą złego słowa na rękę, która ich karmi.

  Prędzej się spodziewam, że wyśmiejecie w ciągu 10 minut źródła, które mówią coś przeciwnego niż sobie założyliście i bezpodstawnie wierzycie, niż zadacie sobie trud przeczytania ze zrozumieniem treści artykułów.
  Platformą, na której można zobaczyć filmy i audycje póki, co jest jeszcze Youtube, chociaż nie wiadomo jak długo. Podaję nazwiska osób, które twierdzą zupełnie coś przeciwnego niż to co od pewnie kilkudziesięciu lat wierzycie. Możecie je wyszukać w Youtube: dr Jaśkowski(kilkadziesiąt filmów), dr Hubert Czerniak(kilkadziesiąt filmów), prof Wiąckowski, prof Majewska, Justyna Socha. Ci ludzie nigdy wcześniej się nie znali, a poznali się tylko niektórzy z nich, kiedy odkryli w swojej pracy to samo na temat szczepionek.
  Tutaj kobieta, która odkryła co zawierają szczepionki i cena jaką za to zapłaciła.

  Adamsky, Maks jesteście piątą kolumną na tym forum

  Polubienie

 30. Adamsky

  Tak dzieciaku śpiący jesteśmy piątą kolumną bo nie zgadzamy się z twoim poglądem i chcemy chronić nasze dzieci przed chorobami.To cud że nie dodałeś że jesteśmy żydami , masonami , cyklistami i pedałami byłby komplet .Co do dyskusji to trwa ona długo.Każdy przedstawiał swoje argumenty po tysiąc razy.To jest po prostu już nudne.Wałkowanie tego jak ciasto po raz setny.Pan szanowny panie jak się nudzi niech zaczyna dyskusję od początku bo jako że mam obowiązki domowe na dysputy nie mam czasu.Jesteś osobą bardzo agresywną.Wczoraj obrażiłeś dr Głogoczowskiego w sposób który w cywilizowanych dyskusjach jest niespotykany.Dziś obrażasz mnie i Maksa.
  Maks i Adamsky to dwie różne osoby które się nie znają co administrator portalu może sprawdzić.Żegnam.

  Polubienie

 31. obudzony

  @Adamsky
  ,,Każdy przedstawiał swoje argumenty po tysiąc razy.To jest po prostu już nudne”.
  Zauważyłem, że argumenty panie Adamsky są dla pana nudne, bo ich pan zwyczajnie nie rozumie, bo tutaj nie przedstawił pan ani jednego i to nie jest walka na argumenty, a jak wiadomo myślenie nie boli.

  @Adamsky
  ,,Tak dzieciaku śpiący jesteśmy piątą kolumną bo nie zgadzamy się z twoim poglądem i chcemy chronić nasze dzieci przed chorobami”.

  Chodzi mi o to, że ja także chcę chronić dzieci, nie tylko swoje i chcę także poinformować innych. Wmawianie drugiej osobie, że jest dzieciakiem i jednoczesne obrażanie się o to, że napisałem że podejrzewam że jesteście jedną osobą jest śmieszne.
  Powtarzam jeszcze raz: jak chcecie szczepić swoje dzieci, to proszę bardzo, ja tego nie zamierzałem i nie zamierzam robić(Są już dorosłe,a myślę bardziej o swoich wnukach), chodzi mi o dobrowolny, świadomy wybór rodziców.

  To jest w właśnie sposób merytoryczny w jaki odnieśliście się do źródeł, które podałem. Nie posiadacie żadnej wiedzy w tym temacie i myślicie, że nazywanie człowieka blisko pięćdziesięcioletniego dzieciakiem , czy chłopczykiem coś zmieni.
  Dokładnie przewidziałem waszą reakcję tzn odpowiedź w 10 min i atak na osobę, nie na argumenty.

  Słów, które użyłem w stosunku do P. Głogoczowskiego są dosłownym cytatem z filmu Janusza Majewskiego ,,CK Dezerterzy”
  https://www.youtube.com/watch?v=NHycPiY6wEM tutaj od min 2:32

  Będę zadowolony, jeżeli chociaż jedna osoba, która trafi na tę stronę, a nie bierze udziału w dyskusji zainteresuje się materiałami, które podałem i wgłębi się w temat toksyczności szczepień.

  Bez odbioru.

  Polubione przez 1 osoba

 32. markglogg

  Przed UPRAGNIONYM snem zajrzałem na „wiernipolsce1” i znowu trafiłem na „pyskówkę” w której JA w TRZECH OSOBACH (ponoć Ja, Maks i Adamsky) jestem CELEM.

  Załączam zatem mój krótki komentarz z odpowiedzią na „podchwytliwe pytania”: JAKIE LEKI ZNAJDUJĄ SIĘ W SZCZEPIONKACH?

  Pod koniec postu http://miarka-neon24pl.neon24.pl/post/146877,wolny-wybor-a-odpowiedzialnosc-wyboru-szczepionki#cmnts :

  @Ruski troll 15:46:03 szuka LEKÓW w szczepionkach
  i napisał:

  Odnośnie szczepionek to proszę mi wskazać, JAKIE ICH ELEMENTY MAJĄ CHARAKTER LECZNICZY?

  MG – Ja takowych nie znam. Z tego co się naczytałem, w szczepionkach są głównie:

  1. Środki uważane w większych ilościach za toksyny (przysłowiowa Hg i Al.). Maja one dwa zadania:
  a/ Chronić, jako środki sterylizujące (detergenty), przed przypadkowym zanieczyszczeniem szczepionek przez obce bakterie, pleśnie, itd;
  b/ Ich związki (przysłowiowy thirmosal, etc.) służą jako tzw. ADJUWANTY mające wywołać szok hormetyczny (patrz HORMEZA) mający ROZBUDZIĆ do działania, zazwyczaj „śpiący” układ odpornościowy.

  2. Elementy osłon białkowych wirusów oraz bakterii, będące ‚ciałami obcymi’ (antygenami) które ‚rozbudzone’ (podniecone hormonalnie) limfocyty atakują, by ich strukturę – poprzez elektrostatyczne ich ‚dotykanie’ – rozpoznać (a po pełnym rozpoznaniu, co trwa zazwyczaj 10-14 dni i tyleż ‚pokoleń’ limfocytów, ZADUSIĆ TE CIAŁA OBCE PRZEZ IMMONOGLOBULINĘ – Ig wydzielaną, przez wyspecjalizowaną w tym limfocyty T ‚zabijające’ ).

  Gdzie zatem w szczepionkach jakiekolwiek LEKI, mające ułatwiać zwalczanie środków chorobotwórczych?

  Ruski Troll się dopytuje:

  A dlaczego taka sama ilość tych, zaplanowanych do ROZPOZNANIA przez układ odpornościowy, obcych antygenów w szczepionkach dla dzieci i dorosłych?

  Bo (to sądzę, gdyż nie czytałem nic na ten temat) już dzieci muszą mieć wystarczającą ilość prawie skokowo się mnożących, limfocytów rozpoznania „nieprzyjaciela”. A taka ilość „zwiadowców” i u dorosłej osoby wystarcza, by „zarazić” (poprzez wysłanie wielkiej ilości cząsteczek DNA/RNA – patrz Stroun & Anker) ) wiedzą o rozpoznanej strukturze obcego antygenu, szybko się mnożące w takim wypadkach limfocyty wydzielające Ig, w ilości koniecznej do samoobrony.

  Przy okazji, szkic PORAWIAJĄCEJ STAN ZDROWIA, ROLI MAŁEJ ILOŚCI TOKSYN (w tym i uszkodzeń DNA przez napromieniowania) jaki podał Zbigniew Jaworowski w „Dobroczynnym promieniowaniu” z 1998 r. Ten sam schemat jest aktualny i dla tirmosalu i dla arszeniku:

  Polubienie

  • nina

   ————- te wszystkie // naukowe // wykresy w BUTY !! Pan sobie wsadz. Mam koleżankę, naukowca ,która pracowała w zespole znanego profesora z Wrocławia ,kazał FAŁSZOWAĆ jej wyniki badań -ZWOLNIŁA się !. Zmieniła zawód -WSZĘDZIE BYŁO KŁAMSTWO i FAŁSZERSTWO tak powiedziała. Polska to CH…. D…i kamieni kupa wg słów ministra. Co ? chce Pan nam udowodnić ? że w kwestia szczepionek podlega jakieś wyjątkowej sile ??. JAKA TO SIŁA ?? , ja znam dwie !-PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY z 500tyś zł w bagażniku na łapówki , Lekarze właściciele hurtowni leków i szpitali.

   Polubienie

 33. obudzony

  Uwaga, uwaga!

  Bardzo proszę osoby przekonane o swojej merytorycznej i niepodważalnej wiedzy w zakresie niektórych związków chorób dziecięcych i szczepień o nieoglądanie oraz nie komentowanie zamieszczonego filmu.

  Wszystkie inne osoby, które są ciekawe, co takiego mają do powiedzenia na temat producentów szczepionek, producentów żywności i leków(Ci sami producenci z trzech różnych branż) nie tylko lekarze pediatrzy amerykańscy zachęcam do oglądania.

  Szukałem tego filmu wczoraj z polskimi napisami, ale jakiś chochlik nie pozwolił mi go wkleić.
  Nie wiem jak długo jeszcze film będzie dostępny na YT, bo co jakiś czas jest banowany i usuwany ,,ze względu na rzekome prawa autorskie do niego osób trzecich”, chociaż twórca nigdzie nie zakazał jego publikacji, ani nie zgłasza do niego żadnych roszczeń. Co najmniej ,,dziwne”

  Polubienie

  • NOR

   Człowieku weż szklankę a następnie wrzuć tam melisę potem poczekaj 10 minut jak ci się zaparzy i daj już spokój.Skończ to lamentowanie i nie obrażaj ludzi zwłaszcza pana Głogoczowskiego.Ty bezrobotny jesteś bo masz dużo czasu jak widać.

   Polubienie

  • nana

   Obudzony, trzymaj się! Nie każdy może napisać i to akurat tu, bo może i mnie wykasują, ale póki co daję Ci sygnał: dobrze myślisz, dobrze piszesz.

   Polubienie

 34. obudzony

  NO to dobrze, teraz przeprosiny.

  Respektując zasady tego bloga oraz ogólnie przyjęte zasady szeroko pojętej kultury dyskusji i wymiany poglądów oraz dobrego wychowania, po wylaniu sobie wiadra zimnej wody na moją gorącą głowę przepraszam publicznie P. dra Marka Głogoczowskiego za użycie wobec niego słów w moim komentarzu, które są powszechnie postrzegane jako obelżywe następującej treści:
  @Panie Głogoczowski, cytując klasyka: …,,nie znajduję w słowniku ludzi kulturalnych słów, które mogą w sposób dostatecznie obelżywy określić pańskie postępowanie. Dla mnie jest pan nędznym gadem, omyłkowo tylko uznanym za człowieka”…
  zamieszczonej na blogu Wierni Polsce Suwerennej w jego artykule pt. ,,NARESZCIE DEBILIZM – czyli “Nowy Amerykański Wiek” XXI”

  W tym celu zapożyczyłem cytat z filmu Janusza Majewskiego pt. ,,CK Dezerterzy” z 1985 roku, w którym jeden z bohaterów filmu Kapitan Wagner zwraca się tymi słowami do innego bohatera filmu oficera Oberleutnanta Franza von Nogaya.

  Moją formę i treść reakcji na treść artykułu uznaję po czasie za przesadzoną i zbyt emocjonalną, co nigdy nie zdarzyło mi się wcześniej wielokrotnie komentując kilkadziesiąt różnych artykułów na tym blogu/forum.

  Posiadam w sobie dosyć odwagi cywilnej, aby publicznie przyznać się do faktu, że obraziłem innego autora, użytkownika i komentatora.

  Powiem kolokwialnie, że wielu komentatorów i sympatyków tego wartościowego bloga może mnie po tym komentarzu uważać za ,,buraka”, (ale na pewno nie ćwikłowego) i jeżeli się nabałaganiło, to należy za sobą posprzątać.
  Czynię to z własnej i nieprzymuszonej woli, bez żadnych nacisków ze strony ani autora tekstu, ani administratorów strony.
  Uważam, że ,,palenie mostów za sobą” nie jest najlepszą metodą w życiu, a cały blog i zawarte w nim treści uważam za zbyt cenne, aby obrażać się na jednorazowy artykuł, który stoi w sprzeczności z moimi poglądami i posiadanym doświadczeniem i wiedzą.

  Zaznaczam, jednocześnie, że nie zgadzam się diametralnie z P. Głogoczowskim i jego poglądami zawartymi w jego artykule i nadal będę bronił swoich poglądów, ale tym razem w sposób powszechnie przyjęty i znany jako ,,kultura dyskusji”.

  Proszę, zatem administratorów strony o ,,rozwagę”, w doborze zamieszczanych artykułów, bo jak widzicie ten temat wywołał ,,jatkę” i to nie tylko na waszym blogu. Wcale nie uważam, że tematów kontrowersyjnych nie należy zamieszczać, ale zestawienie tytułu ,,debilizm” w stosunku do niektórych osób komentujących tutaj(w tym nie) nie podzielających podglądów autora to także nie jest eleganckie, chyba stąd moja reakcja.
  Nie zamierzam Wam dyktować treści zamieszczanych, bo to Wasz blog, ale zastanówcie się czy warto tracić swoich sympatyków, czytelników komentujących z w/w powodów.

  Polubienie

  • NOR

   „Gąsienica” ma wielu czytelników i ludzi którzy darzą go szacunkiem jak grzanek czy moja skromna osoba także wielka prośba szanujmy się nawzajem nawet jak mamy inne poglądy i nie potrzeba będzie żadnego przepraszania ani niepotrzebnych nerwów.

   Polubienie

 35. obudzony

  @Pimpuś
  18 grudnia 2018 o 11:44
  W tym filmie banda tępych naukowców z zasranego uniwersytetu wierząca w spiskową teorię dziejów według kryteriów oceny doktora Głogoczowskiego próbuje dowieść, że rtęć jest szkodliwa dla organizmu ludzkiego !!! Oceńcie sami ten film zwłaszcza od 18:20 minuty.
  @Pimpuś,
  to teraz zadanie dla ciebie: spróbuj odnaleźć błąd w w swojej wypowiedzi i spróbuj przekonać mnie, że jej sens jest zrozumiały dla przeciętnego człowieka! Oto jest powód, dlaczego ,,oberwałeś” ode mnie rykoszetem. Jeżeli tego nie rozumiesz, to ci pomogę, ale najpierw proszę o zrozumienie swojego błędu w komunikacji.

  Polubienie

  • Pimpuś

   @Obudzony
   Słowo „próbuje” a nie „dowodzi” nie jest błędem. Wszyscy którzy coś tam coś tam robią a jest to nie zgodne z wypocinami umysłowymi Głogoczowskiego tylko „próbują,usiłują, bładzą,bredzą” tumany i nie ważne, że są z prestiżowych uniwersytetów, mają tytuły naukowe i lata doswiadczeń za sobą. I tak nawiasem mówiąc to że przeprosiłeś Głogoczewskiego świadczy dobrze o twojej kulturze ale należała się temu BUFONOWI wiązka gorzkich słów za jego judzenie i szczucie.

   I na tym kończe udzielanie się na tym forum. Żegnam.

   Polubienie

  • nana

   Obudzony, trzymaj się! Nie każdy może napisać i to akurat tu, bo może i mnie wykasują, ale póki co daję Ci sygnał: dobrze myślisz, dobrze piszesz.

   Polubienie

 36. nina

  —————- BADANIA FITOSANITARNE w czasach PRL były jedne z najbardziej restrykcyjnych w Demoludach. Po 1989r Polska jakby jeszcze trwała , kanalia buzek sprzedał POLFĘ poznańską – ale !!!! wciąż obowiązywały / z rozpędu / procedury / komunistyczne/ . Od mniej więcej roku 2010 , Polskę przejęła MIĘDZYNARODOWA MAFIA , która robi BYZNES w bantustanie katoli Polsce. NIKT !!!!!!!!! NICZEGO !!!!!!!!!!! NIE !!!!! BADA !!
  w DUPIE MAJĄ jakąś Polskę i debilnych katoli . KASA , kasa , i KASA . To BÓG !!!!!!!!! a bóg za kasę pozwala kupować i certyfikaty i pozytywne wyniki i truciznę , którą nazywa się lekarstwem. Przez niemal 30 lat wysyłałam LEKARZOWI !!!!!!!!! Polakowi do NYC polskie lekarstwa. Bała się mądra osoba amerykańskich leków . Widziała następstwa tychże.

  Polubienie

 37. Odnośnie określania mnie „Bufonem szczującym przeciw INNOWIERCOM w sprawach szczepień obowiązkowych”, to pozwole sobie zacytować mój komentarz do wystąpienia niejakiego (niejakiej?) „miarka” na mój temat na sygnowanym przez nię (niego?) http://miarka-neon24pl.neon24.pl/post/146877,wolny-wybor-a-odpowiedzialnosc-wyboru-szczepionki

  http://miarka-neon24pl.neon24.pl/post/146877,wolny-wybor-a-odpowiedzialnosc-wyboru-szczepionki

  @miarka 06:41:38 i jego (jej?) program „wieszania za jaja”
  napisał(a) coś takiego:

  „(Berkeley72) ślepo wykonuje program propagandowy szczepionkowców, a więc i Pana trzeba dołączyć do tych wieszanych za jaja, i jeszcze bardziej karanych?”

  No to zrewanżuję się mą opinią sprzed 27 lat, uwidocznioną na afiszu zachęcającym do udziału w spotkaniu w krakowskiim „Pax” promującym zbiór mych esejów pt. „ETOS BEZMYŚLONOŚCI”:

  Jak widać na afiszu, w drugim spotkaniu omawiałem podpunkt „Amerykańskie organizacje „technologicznych ćpunów i Polski Związek Młodzieży Debilistycznej”

  Od tego wtedy mego publicznego wystąpienia upłynęlo pełnych 27 lat, młodzież nam WYDOROŚLAŁA – i zgadnij no, koteczku, kto dzisiaj bojowo urzęduje na neon24.pl (i stara się ekspandować na wiernipolsce1″)?

  Polubienie

 38. nina

  ——————— jest ? czy nie ma ? – sprawy szczepionek ??!
  https://kochanezdrowie.blogspot.com/2018/12/sharyl-attkinsson-demaskuje-brudny.html

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.