13 grudnia 1981 – żydowski sukces

Gdyby nie 13 grudnia 1981 w wykonaniu junty Jaruzelskiego-Kiszczaka prawdopodobnie Żydzi nie mieliby dzisiaj czego świętować.

Na zdjęciu biesiada dogadanej „opozycji” ze zwalczaną „władzą” (Magdalenka, 1989r.). Roześmianej, syjonistycznej, mordy ze zdjęcia przedstawiać nie ma chyba potrzeby. On i jego pobratymcy rządzą dzisiaj w IIIŻydo-RP/Polin dzięki stanowi wojennemu z 13 grudnia 1981r.

Prawdę o 13 grudnia 1981r. trzeba powtarzać każdego roku.

 

0002O7VKOSV4WANF-C116-F4

 

13 grudnia 1981r. junta W.Jaruzelskiego i Cz.Kiszczaka (syjonistyczni agenci, od 1945r. obydwaj służyli w IW, odpowiednik UB, IW działała w Wojsku Polskim) wprowadziła stan wojenny. Celem głównym stanu wojennego było ugruntowanie zdobytej w wyniku zamachu stanu w październiku 1980r. władzy oraz zablokowanie wyborów w Solidarności, które mogłyby pozbawić Żydów kierowniczych stanowisk w Solidarności i przekreślić misterny żydowski plan demontażu bloku wschodniego państw słowiańskich.

To po 13 grudnia 1981r. do początku lat 1990. syjonistyczni agenci zamordowali ponad 100 polskich księży, w tym ks.J.Popiełuszko, którzy mogliby utrudniać proces inkorporacji Polski do struktur syjonistycznego Zachodu oraz jej integrację z żydowskim obozem UE. (W latach 1980. na Zachodzie dokonywano zbrodni z tych samych powodów na politykach i związkowcach – wymagał tego plan budowy UE.)

 

634572046899045982

Dziennik TVP – czyta Marek Tumanowicz (dzisiaj jego syn jest jednym z przywódców Ruchu Narodowego)

Stan wojenny z 13 grudnia 1981r., umożliwił ukonstytuowanie się w 1989r. żydo-systemu władzy, tzw. III RP. Powstały w ten sposób, nielegalny, nie posiadający legitymacji polskiego narodu, bo wyłoniony w trakcie obrad Żydów z Żydami przy tzw. okrągłym stole, żydo-system władzy III RP trwa do dzisiaj przy aprobacie hierarchii żydo-katolickiego Kościoła.

magdalenka-lech-kaczynski-za-plecami-ksiedza

magdalenka23

 

Kolejne syjonistyczne, rządzące Polską bandy doprowadziły kraj do gospodarczej ruiny, do degradacji kultury, zlikwidowały wszelkie zabezpieczenia socjalne, zlikwidowały komunikację społeczną – nie istnieją przecież polskie media, realizują proces fizycznej likwidacji polskiego narodu.

Na szczęście z takiego samego syjonistycznego scenariusza autorstwa zbrodniczej finansjery z Wall Street i z londyńskiego city wyłamała się Rosja, Białoruś i Ukraina. Dzięki temu nasze państwo – pamiętajmy: nasze, nie żydowskie – może graniczyć z państwami Słowian, wolnymi od totalitarnych, zbrodniczych żydo-systemów.

Żydowska rewolta na Ukrainie i udzielone jej wsparcie przez całe syjonistyczne spektrum partii rządzących i opozycyjnych, od lewa, przez centrum, do prawa, przez wszystkie żydo-media, także te pana T.Rydzyka – „Michnika” w sutannie oraz przez Episkopat Kościoła w Polsce, powinny Polaków pozbawić wszelkich złudzeń, co do rzeczywistych intencji całej tej antypolskiej, przestępczej bandy.

Dariusz Kosiur         12.12.2013r.

 45dfedbed0a6840499b28f75cf5abbe0

Co Polacy powinni wiedzieć o 13 grudnia?

Tekst z 13 grudnia 2012r.

7_3

Nie, to nie goście z Tel Avivu, to „polscy” opozycjoniści z KOR, inicjatorzy „Solidarności”, dla których Jaruzelski i Kiszczak wprowadzili stan wojenny (pierwszy z prawej A.Macierewicz, obok J.Wóycicki)

   

13.12.1927 r. – rozporządzeniem prezydenta RP nielegalnie usunięto w naszym godle krzyż z korony na głowie Orła Białego (wśród 14 osób podpisanych pod rozporządzeniem znajdują się podpisy I. Mościckiego, J. Piłsudskiego, K. Bartla – pierwszy premier po przewrocie majowym, mason, jeden z inicjatorów przewrotu). Ciekawe, czy wybrano by również 13 grudnia na usunięcie krzyża, gdyby powiódł się zamach stanu przygotowywany w 1922 r. przez Piłsudskiego i jego kompanów. Początkiem tego niedoszłego zamachu było zastrzelenie prezydenta G. Narutowicza przez E. Niewiadomskiego (obóz Piłsudskiego w agenturalny sposób wykorzystał do zamachu narodowca), co miało posłużyć Piłsudskiemu jako pretekst do rozprawienia się z obozem narodowym. O rezygnacji z zamachu stanu w 1922/23 r. zadecydował czynnik ekonomiczny. Niemiecka hiperinflacja przyczyniła się m.in. do inflacji polskiej marki wprowadzonej do obiegu w 1920 r. i obóz Piłsudskiego nie chciał obejmować władzy w trudnym momencie gospodarczym w obawie przed jej utrata w pierwszych po przewrocie wyborach. Dogodny moment nastąpił dopiero w 1926 r., gdy kolejne rządy ludowo narodowe ustabilizowały politykę pieniężną kraju.

W tymże 1927 r. pojawiły się na rewersie polskiego złotego, w zwieńczeniach skrzydeł Orła Białego gwiazdki (symbol masoński, dziś widnieje na unijnej chorągiewce) – żydowska „ludowa” władza pozostawiła je po 1945 r. i są do dziś.

12 grudnia 1970r. wieczorem radio i telewizja, a 13 grudnia 1970r.również prasa, podały informacje o wprowadzeniu podwyżek cen niektórych produktów – głównie żywności i opału. Były to przyczyny tzw. wydarzeń grudniowych,  inspirowanych przez żydostwo, które od 1956r. dążyło do obalenia rządów W.Gomułki i do powrotu do władzy.

Podstęp żydostwa był zakrojony znacznie szerzej, bowiem opracowane przy współudziale żydowskich doradców ekonomicznych plany na lata 1971-1975 zakładały stworzenie ok. 1 mln miejsc pracy, gdy na rynku pracy miało pojawić się ok. 3 mln nowych pracowników. Zatem, PRL byłaby jedynym krajem obozu z potężnym bezrobociem.

Po starciach z MO 15.12.1970r. protesty robotnicze były zakończone. Dlatego 16.12.1970r. żydowski element w WP (m.in. gen.W.Jaruzelski) wydał rozkaz strzelania do idących rano do pracy stoczniowców w Gdańsku (winnych tej zbrodni nie ustalono i nie osądzono do dzisiaj !). Mimo to żydowski przewrót nie powiódł się, pierwszym sekretarzem KC PZPR został E.Gierek.

Analogiczna sytuacja miała miejsce w 1980r. Wszelkie strajki zostały we wrześniu zakończone i porozumienia z władzą podpisane, a więc marzenie Żydów o przejęciu władzy zostało pogrzebane. Stąd element syjonistyczny – V żydowska kolumna w Polsce – przeprowadziła w październiku 1980r. udany zamach stanu, którego wykonawcą była junta Jaruzelskiego-Kiszczaka. Droga do przejęcia przez Żydów władzy nad Polakami została otwarta.

13.12.1981 r. rząd spadkobierców i pogrobowców żydo-bolszewizmu i trockizmu wprowadził w PRL stan wojenny. Sposób jego wprowadzenia był niezgodny nawet z prawem PRL. Sprawcy tej żydowskiej zbrodni do dziś są bezkarni i opływają w dostatek. A obaleni przez nich socjalistyczni przywódcy, ale o polskim rodowodzie, pod których rządami bezsprzecznie unowocześniono kraj, dzięki czemu Polska znalazła się w pierwszej dziesiątce uprzemysłowionych państw świata (dziś PKB na mieszkańca daje Polsce 76 miejsce w świecie i ostatnie w Europie!) doznali od rządzącego żydostwa tego, co dziś jest udziałem Polskiego Narodu: W. Gomułka i E. Gierek zmarli zapomniani i prawie w biedzie, a P. Jaroszewicza zamordowano.

 1. Jaroszewicz prawdopodobnie wszedł w posiadanie dokumentów o żydowskich współpracownikach Gestapo, których Niemcy zostawili w Polsce w 1945 r., a którzy później wysługiwali się żydowskiej „władzy ludowej” w PRL. Oprócz P. Jaroszewicza zamordowano w tym samym czasie kilku oficerów WP, którzy razem z nim weszli w posiadanie tych dokumentów na tzw. Ziemiach Odzyskanych.

To, co nie udało się żydowskim trockistom w czerwcu 1956r., w marcu 1968r., w grudniu 1970r., w czerwcu 1976r., udało się 13.12.1981r. Od tego momentu, od 13.12.1981r. nastąpiło ugruntowanie żydowskich rządów w Polsce, które przejęły władzę w sierpniu 1980 r. w wyniku wielkiej manipulacji Polakami. Ta żydowska manipulacja nosiła nazwę NSZZ „Solidarność”. Nazwę „Solidarność” nosiła także judeomasońska loża B’nei B’rith powołana w Krakowie w 1892 r. Jednak inicjatywa wymknęła się żydostwu spod kontroli i trzeba było aż zbrodni stanu wojennego, żeby żydobolszewia i jej potomstwo mogło utrzymać władzę nad Polakami. Trzeba tu przypomnieć list z grudnia 1981r. jednego z czołowych doradców „Solidarności”, syjonistycznego Żyda, B.Geremka, do KC PZPR z prośbą o wprowadzenie stanu wojennego i delegalizację „Solidarności”, ponieważ „Solidarność” zagraża istnieniu PRL. Syjonista Geremek już nie dodał, że w „Solidarności” dochodzi do przesilenia i żydostwo traci w niej władzę. Podobnie jak Geremek także i JPII żądał w 1988r. od W.Jaruzelskiego delegalizacji „Solidarności” jako związku zawodowego, co miało być warunkiem normalizacji stosunków Watykan – PRL (Materiały IPN BU 0449/9 t.6, s.1-3).

 bnaibrith22

Członkowie loży B’nei B’rith u JPII – cel loży: walka z narodami i z żydo-katolicyzmem

Po wprowadzeniu stanu wojennego żydo-władza zmusiła do opuszczenia kraju kilkaset tysięcy Polaków działających w „Solidarności”, nikt dokładnie nie policzył, ilu Polaków zamordowano z polecenia żydo-władzy gen. Jaruzelskiego i Kiszczaka.

Choć od 1989 r. żydo-bolszewia nie używa już rzeczownika „socjalizm”, ale „demokracja”, „kapitalizm” i „liberalizm”, to jednak jest to ta sama szowinistyczna, antypolska, syjonistyczna banda. Od tego dnia żydowska władza i żydowskie media przy wsparciu filosemickich mętów niszczą Polski Naród i Polskie Państwo.

Analogie z 13.12.1981 r.

Analogia I

Księga Estery, 8.9
“Wrogowie Żydów ukarani”
W dwunastym miesiącu (12) to jest w miesiącu Adar (grudzień), trzynastego dnia, gdy rozkaz królewski i jego ustawa miały być wykonane, a wrogowie Żydów spodziewali się wziąć górę nad nimi, nastąpiła odmiana taka, że Żydzi wzięli górę nad tymi, którzy ich nienawidzili.
5. I zabili Żydzi wszystkich swoich wrogów mieczem, drogą zabójstwa i zagłady, i zrobili z tymi, którzy ich nienawidzili, co chcieli.

Analogia II

Jako trzynasty został spalony na stosie ostatni mistrz zakonu Templariuszy, protoplastów masonerii.

 13.12.2003 r. został podpisany przez antypolski rząd SLD traktat akcesyjnyo przystąpieniu Polski do UE.

Przy pomocy powszechnych żydowskich mediów Polacy zostali przeprowadzeni z jednego żydowskiego obozu do drugiego, od socjalizmu bloku radzieckiego do socjalizmu/liberalizmu UE. Pod wieloma względami jest to znacznie gorszy obóz od socjalistycznego, ponieważ żydowsko-trockistowska, lewicowa europejska judeomasoneria udoskonaliła metody wyniszczania narodów.

Polacy szli do UE jak owce na rzeź. Ale czy można się rodakom dziwić, skoro zachęcał ich do integracji z UE sam JPII Wielki, a Episkopat Polski wyrażał i nadal wyraża milczącą aprobatę?

13.12.2007 r. został podpisany w Lizbonie “nowy” traktat konstytucyjny UE, czyli wstępny akt likwidujący Państwo Polskie.

Jak pamiętamy miało to miejsce po wyborach parlamentarnych, w których usunięto z sejmu RP partie przeciwne traktatowi. A PO i PiS zawsze opowiadały się za integracją i unijną konstytucją bez referendum.

Pamiętajmy: Radio Maryja opowiadało się w ostatnich wyborach jednoznacznie za PiS, a przeciw LPR i Samoobronie. Tak, więc RM pośrednio opowiadało się – i opowiada nadal – za traktatem konstytucyjnym UE. Pozostaje to w całkowitej zgodzie z nawoływaniami JPII, którą polityczni głupcy i oszuści tłumaczą jako ewangelizacyjną wizję JPII dla Europy. Judeoeuropejska integracja ma również aprobatą Episkopatu Polski.

Pamiętajmy także, że udział w wyborach do parlamentu UE i głosowanie nawet na pseudonarodowe ugrupowania służy wyłącznie robieniu frekwencji wyborczej i legitymizacji judeoeuropejskiemu totalizmowi. O Polsce i polskich interesach decydujemy w Polsce, a nie pośród judeoeuropejskiego lewactwa, czy lewoprawicy.

Jak będą traktowani sprawcy tych wszystkich zdrad i zbrodni na Polsce i Polakach? Miejmy nadzieję, że będą traktowani sprawiedliwie, odpowiednio do ich wkładu w niszczenie Narodu i Państwa Polskiego.

 

Dariusz Kosiur

 

P.S.

Ponieważ żydomedia serwują społeczeństwu propagandę uzasadniajacą i usprawiedliwiającą sens wprowadzenia stanu wojennego w wyniku, którego doszło w 1989 r. do obrad tzw. okrągłego stołu i dzięki czemu obecnie rządzące Żydostwo uzyskało polityczną legitymizację, należą się Czytelnikom wyjaśnienia dotyczące osoby gen. W. Jaruzelskiego.

Na podstawie materiałów IPN

Gen. W. Jaruzelski był od 1945 r. oficerem Informacji Wojskowej (IW). Członkowie tej organizacji byli prawie wyłącznie żydowskiego pochodzenia. IW była bardziej zbrodniczą organizacja niż UB, ale jej działania miały węższy zakres. Ograniczały się do masowych represji wśród żołnierzy Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz innych wojskowych organizacji narodowych, a w mniejszym zakresie na ludności cywilnej. Członkiem IW był także S. Michnik (brat red. GW A. Michnika), sądowy morderca Polaków. Stąd A. Michnik nazywa tych zbirów “ludźmi honoru”. To ci ludzie, członkowie IW, przemianowanej w 1957 r. na WSW, objęli w Polsce władzę w 1980r., a w 1989 r. przekazali ją swoim potomkom i agentom, w znakomitej większości wywodzącym się ze środowisk żydowskiego lewactwa oraz nielicznym, pospolitym filosemitom.

Oficerem prowadzącym W. Jaruzelskiego (W. Jaruzelskiego w IW zarejestrowano pod pseudonimem „Wolski”) z ramienia IW był od 1945 r. późniejszy gen. Cz. Kiszczak – „człowiek honoru”.

40 Komentarzy

Filed under Polityka

40 responses to “13 grudnia 1981 – żydowski sukces

 1. Nie dajmy sie ogłupić propagandzie pisowsko- ipeenowskiej. Zdecydowana większość Polek/Polaków poparła stan wojenny. Pamiętajmy, że po stronie solidarnościowej stali też obecni pisowcy.
  ************************
  W dniu 13 grudnia 2008 roku, podczas manifestacji wspierającej Pana Generała, zostało odczytane przesłanie, które zostało przekazane mediom.
  Panie Generale!
  Niech Pan spojrzy, ilu nas dzisiaj tu jest! Ilu ludzi tu dzisiaj przyszło, a nawet przyjechało z najdalszych zakątków kraju, nie bacząc na uciążliwą podróż, pogodę, stan zdrowia. Spotkaliśmy się tutaj, żeby wyrazić Panu uznanie i złożyć swoisty hołd. Nie dlatego, że komukolwiek z nas przypadł szczególnie do gustu stan wojenny. I nie dlatego, że podobały nam się SKOTY na ulicach, cisza w telefonach i godzina policyjna. Jesteśmy tu dzisiaj, bo rozumiemy.
  Dwadzieścia siedem lat temu wszystkich nas ogarnęły strach, i przygnębienie. Po latach te emocje przycichły, a coraz większej mocy nabiera pytanie: „co by było, gdyby…” Co by było, gdyby nie powstrzymał Pan wtedy narastającego chaosu i radykalizacji nastrojów? Jakie rozkazy otrzymałyby stacjonujące w naszym kraju wojska radzieckie? A jakie nasi żołnierze? Kto pierwszy w piwnicy zacząłby napełniać butelki benzyną, a kto pierwszy skrzyknąłby sąsiadów, żeby powiesić innego? I kiedy i jak to by się skończyło? Ile zer miałyby szacunkowe liczby ofiar? A w czym byśmy mierzyli ból i rozpacz ocalałych?
  Rzadziej zadajemy sobie pytanie, co Pan czuł, podejmując tę właśnie decyzję? Z czym Pan się zmagał? Jak Pan widział przyszłość swoją i naszą? Jaki Pan miał wybór? I kto inny wziąłby na swoje barki ciężar odpowiedzialności za kraj i jak by go niósł?
  Jesteśmy tu dzisiaj, bo rozumiemy. Jesteśmy tu dzisiaj, bo ogarnia nas złość, gdy widzimy, jak Pana opluwają i poniewierają Panem. Bo czujemy szacunek, gdy widzimy, z jaką godnością przez lata znosi Pan konsekwencje decyzji, którą Pan musiał podjąć. Godnością -wartością tak obcą dzisiejszej klasie politycznej!
  Dziękujemy, Panie Generale!
  https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2017/12/26/geneza-stanu-wojennego-1981_historia-bez-ipn/

  Polubienie

 2. existō

  „To co miało być dziesięciominutowym spotkaniem przy kawie, przekształciło się w dwugodzinną dyskusję. Jaruzelski mówił o swojej niechęci do kandydowania na fotel prezydenta i pragnieniu uniknięcia konfliktów tak Polsce niepotrzebnych. Powiedziałem, że jego odmowa kandydowania może mimo woli doprowadzić do groźnego w skutkach braku stabilności i nalegałem, aby przemyślał ponownie swoją decyzję. Zakrawało to na ironię, że amerykański prezydent usiłuje nakłonić przywódcę komunistycznego do ubiegania się o urząd polityczny. Byłem jednak przekonany, że doświadczenie, jakie posiadał Jaruzelski, stanowiło najlepszą nadzieję na sprawne przeprowadzenie zmian okresu przejściowego w Polsce.

  Opis: rozmowa miała miejsce podczas wizyty Busha seniora w Warszawie w lipcu 1989.

  Za: Wikicytaty: George H.W. Bush

  Polubienie

 3. existō

  „(…) Pasożytując na Polsce od 74 lat, stworzyły tu sobie gospodarcze imperium, rozkradając nie tylko majątek państwowy, ale i mienie obywateli. To wyjaśnia, dlaczego nie wyprowadzają swoich konfidentów na ulice w żółtych kamizelkach, tylko we wspomnianych konstytutkach – bo konstytutki dla imperium starych kiejkutów nie stwarzają żadnego zagrożenia, podczas gdy żółte kamizelki – kto wie? (…)”

  Za: michalkiewicz.pl 13 grudnia 2018

  Polubienie

 4. existō

  Co do tzw Ruchu Narodowego (organizacji prowadzonej od samego początku przez konfidencję donikąd)… pamiętam jak Gowin przy jakiejś okazji wychlapał w tv, że przywódcy RN spotykają się u niego w domu, a jego syn jest także w to zaangażowany.

  Polubienie

 5. nina

  ———- STAN WOJENNY
  SAMI !!!! MY Polacy założyliśmy sobie pętle na szyję , NADAL !! wykopujemy sobie nawzajem stołki z pod nóg na szubienicy !!.
  ——- kanał Roberta Brzozy https://www.youtube.com/watch?v=8fJ_Zagvc5A&feature=player_embedded
  ——– MY CHCEMY BOGA – Nowa Huta
  Bóg przyszedł do niepiśmiennego ludu z kurnych chat , dał im godność ! przywrócił człowieczeństwo. OPLULI GO ! .Poszli walczyć o ! OJCZYZNĘ RACZ PRZYWRÓCIĆ PANIE ! dostali co chcieli i nową ojczyznę i NOWY KOŚCIÓŁ . W Nowej Hucie , upadłej , biednej ze zdegenerowanymi mieszkańcami w dzień strach się bać ! o nocach lepiej nie mówić!. MIAŁEŚ CHAMIE ZŁOTY RÓG …………………..

  ———WTEM BÓG WYJRZAŁ ZZA GOREJĄCEGO KRZAKA …… i zawołał Polska ale jaka ???!!.

  Polubienie

 6. grzanek

  Może jestem masochistą, ale na chwilę włączyłem TVP Info, żeby sprawdzić, co tam nasza umiłowane żydomedia wygadują nt. stanu wojennego. Rachoń poprosił o wypowiedź jakichś dwóch pierników z Solidurności. Oczy przecierałem ze zdumienia, kiedy te głąby w największych superlatywach wychwalali Reagana, który przecież nałożył na Polskę sankcję grożące klęską głodu (może porównanie nieco na wyrost, ale przypomina mi to niesławną wypowiedź M. Thatcher o tym, że śmierć 500.000 irackich dzieci w wyniku sankcji nałożonych na Irak przez USA „opłacała się”). W tym kontekście przypominam swój komentarz z maja:
  https://wiernipolsce1.wordpress.com/2018/05/04/nieopowiedziana-polska-czyli-zaklamana/#comment-88296
  Przy okazji @Maksowi jako sympatykowi prac Bocheńskiego na zachętę podsuwam w ramach zajawki cytaty (o ile jeszcze tych xiążek nie czytał):
  https://wiernipolsce1.wordpress.com/2018/05/25/za-ten-gwalt-uczyniony-nad-polska-kula-w-leb/#comment-92208 ( i nn., w sumie około 20 moich komentarzy z cytatami)

  Polubienie

 7. Piskorz

  przypomina mi to niesławną wypowiedź M. Thatcher o tym, że śmierć 500.000 irackich dzieci w wyniku sankcji nałożonych na Irak przez USA „opłacała się” TO NIE ONA…TYLKO TA SUKA . M. A. Z USA…!!

  Polubienie

 8. Pingback: Brońmy Polaków przed żydowskim bandytyzmem i pomówieniami | Justice4Poland.com

 9. wincenty

  Już nie ma kogo nienawidzić 13 grudnia? Wszyscy zmarli lub wcześniej zmieszano autorytety z błotem? Co nam zostało z wielkiego dziedzictwa nienawiści do PRL-u? Mamy policję historyczną, mamy liczne grono byłych opozycjonistów oraz jak się okazuje jeszcze liczniejsze grono jedynie słusznych opozycjonistów. Bardzo wiele osób żyje dzisiaj w Polsce z publicznych pieniędzy, głównie dzięki temu ponieważ może sączyć nienawiść – szukając spisków i dowodów zdrady kierownictwa PRL-u pamiętnego 13 grudnia.

  „Komuniści i złodzieje”, „sierpem i młotem ….ć czerwoną hołotę”, „a na drzewach zamiast liści będą wisieć Komuniści!”. Można wymienić jeszcze kilkanaście tego typu sformułowań, będących wytworami marketingu szeptanego lat 80-tych. Służyły one do podważenia lojalności społeczeństwa wobec państwa polskiego, które zostało sprowadzone do roli obcego protektoratu, tworu gnębiącego Polaków. Takie wstawki jak powyższe, po 1989 roku pozwoliły na inne w rodzaju: „pierwszy milion trzeba ukraść”, i wiele innych, uzasadniających rozkradanie majątku narodowego i wyrzucanie ludzi z likwidowanych zakładów na bruk. Robotnicy, którzy popierali opozycję i przyczynili się do wielkiego buntu i nieposłuszeństwa – zostali pierwszymi ofiarami transformacji.

  https://obserwatorpolityczny.pl/?p=56235

  Polubienie

 10. nina

  ————————– PODAJ DALEJ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  https://kochanezdrowie.blogspot.com/2018/12/steve-beckow-nosic-zoty-w-soboty-aby.html

  Polubienie

 11. wincenty

  13 GRUDNIA …. RZECZ O TYM JAK MILICJA I SB -WYCIĄGAŁA Z LUKSUSOWEGO HOTELU BOHATERÓW NARODOWYCH !!
  https://miziaforum.com/2018/12/14/13-grudnia-rzecz-o-tym-jak-milicja-i-sb-wyciagala-z-luksusowego-hotelu-bohaterow-narodowych-2/

  Polubienie

 12. Panie Darku FR prubowała się wyłamywać ale,Stiepaszyn i Putin temu przeszkodili.Panie Darku no zdziwił mnie Pan z tym stwierdzeniem.Putin jest przyjaźnie nastawiony do Anglosasów oraz żydowskich syjonistów i części liberałów.

  Polubienie

 13. wincenty

  Polacy wygrali „powstanie Warszawskie” twierdzą maturzyści…
  Ktoś jak widać ewidentnie steruje tym od dawna, rusofobią naukami o powstaniach itd. i oto efekty po latach.

  Polubienie

 14. Doktorze Głogoczowski w ostanim numerze
  ,, Przegląd” , Longin Pastusiak wyje po Howardzie Bushu.Nie dziwne że tam doktora nie chcą bo to organ amerykanofilski i abtyrisyjski, udający rusifilie, tak samo pseudolewicowy chyba zdarzali się tam też syjoniści, a więc olać ich.Jak tak dalej będzie to ludzie przestaną to kupować bo był ten tygodnik adresowany dla pewnej grupy osób.

  Polubienie

 15. wincenty

  ciekawy wywiad w którym to widać „bez złośliwości” ludzi którzy mają dobre chęci ale jakże oni ograniczeni są i choć widzą jakiś skrawek, ot tak sobie pierdzą o niczym
  Polska w PRL 1700 patentów rocznie dziś z ~70 o tym nie mówią tylko pierdy.
  Zobaczcie jak nisko spadła oglądalność emisjatv teraz tylko żydowskie youtybe promuje w izraelu24

  Polubione przez 1 osoba

 16. Panie Darku Jurij Skuratow oskarżył Jurija Czajkę człowieka Putina o współprace ze STRATFOR.

  Polubienie

 17. wincenty

  ciekawe jest to że najbardziej any prl wielbiący zbrodniarzy wyklętych są ci którzy pracowali dla sb?
  Piszą kłamliwe książki tak jak i inne ipny ktoś im to wydaje (inni piszący prawdę nie mają na to szans)
  Oczywiście w izraelu24 promowani jak takie Michalkiewicze które twierdzili że przed wojną Polska była potęgą większą jak Italia :), a przemysł po 89 twierdzili że nie znaczył NIC i trzeba go sprzedać za złotówkę , razem z żydem Balcerowiczem grali do jednej bramki.

  http://ewinia-nowyekran-pl.neon24.pl/post/146825,rzetelnosc-leszka-zebrowskiego
  „Rzetelność” Leszka Żebrows

  Polubienie

 18. wincenty

  ciekawe jest to że najbardziej any prl wielbiący zbrodniarzy wyklętych są ci którzy pracowali dla sb?
  Piszą kłamliwe książki tak jak i inne ipny ktoś im to wydaje (inni piszący prawdę nie mają na to szans)
  Oczywiście w izraelu24 promowani jak takie Michalkiewicze które twierdzili że przed wojną Polska była potęgą większą jak Italia :), a przemysł po 89 twierdzili że nie znaczył NIC i trzeba go sprzedać za złotówkę , razem z żydem Balcerowiczem grali do jednej bramki.

  http://ewinia-nowyekran-pl.neon24.pl/post/146825,rzetelnosc-leszka-zebrowskiego
  „Rzetelność” Leszka Żebrows

  Polubienie

 19. wincenty

  ciekawe jest to że najbardziej any prl wielbiący zbrodniarzy wyklętych są ci którzy pracowali dla sb?
  Piszą kłamliwe książki tak jak i inne ipny ktoś im to wydaje (inni piszący prawdę nie mają na to szans)
  Oczywiście w izraelu24 promowani jak takie Mi-chal-kiewicze które twierdzili że przed wojną Polska była potęgą większą jak Italia :), a przemysł po 89 twierdzili że nie znaczył NIC i trzeba go sprzedać za złotówkę , razem z żydem Balcerowiczem grali do jednej bramki.

  http://ewinia-nowyekran-pl.neon24.pl/post/146825,rzetelnosc-leszka-zebrowskiego
  „Rzetelność” Leszka Żebrows

  Polubienie

 20. Winecnty dowody o tym co gada o Kowalskim.
  Nie powieez że powarzasz Ćmila Kowalskiego.

  Polubienie

 21. nikita

  $ynagoga w sejmie

  Polubienie

 22. Edward.


  Mloda zydokomuna przygotowuje kontynuacje zbrodni na Polakach.

  Polubienie

 23. grzanek

  Znowu ktoś rabina Michalkiewicza wypunktował! Rozklejać gdzie się da, póki TVASME się nie połapała że strzelili sobie w kolano, publikując to nagranie:

  Polubienie

 24. Maks

  Ad grzanek

  „Przy okazji @Maksowi jako sympatykowi prac Bocheńskiego na zachętę podsuwam w ramach zajawki cytaty (o ile jeszcze tych xiążek nie czytał):
  https://wiernipolsce1.wordpress.com/2018/05/25/za-ten-gwalt-uczyniony-nad-polska-kula-w-leb/#comment-92208 ( i nn., w sumie około 20 moich komentarzy z cytatami)”

  Dzięki grzanek!Bocheński dla mnie to odkrycie i warto propagować jego prace.Będą jak „ziarna rozumu” którego w kraju nad Wisłą tak mało[głupota zrodzona z głupoty króluje-patrz neon24.pl].
  Przy okazji czerpiąc z A.Bocheńskiego „Dzieje głupoty w Polsce” umieszczam wzmiankę na temat fazy naukowej według której ocenia się rzeczywistość[Polacy korzystają z tej pierwszej i ostatniej czyli teologicznej co znaczy tyle,że jesteśmy mentalnie w średniowieczu!–czyli w czarnej du…e].

  „Comte zajmował się zagadnieniem ewolucji wiedzy i twierdził, że faza naukowa („pozytywna”) stanowi najwyższe stadium tej ewolucji przebiegającej według schematu[2]:

  faza teologiczna – gdy w wyjaśnieniach zjawisk ludzie odwoływali się do sił nadprzyrodzonych, istot boskich lub bóstwa;
  faza metafizyczna – gdy ludzie wyjaśniają zjawiska poprzez abstrakcyjne pojęcia i rozumową spekulację (najczęściej oderwaną od rzeczywistości);
  faza pozytywna – gdy ludzie formułują twierdzenia oparte na faktach i zależnościach współistnienia lub następstwa między faktami. W tej fazie ludzie mogą ustalać i przewidywać nieznane dotąd fakty. Faza ta jest tożsama z fazą naukową.”
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Auguste_Comte

  Polubienie

 25. Pingback: Wojna syjonistów z WPS i Polską Patriotyczną, czyli z Polakami.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.