„Za ten gwałt uczyniony nad Polską – kula w łeb!”

Czego chcą od nas Żydzi?

 

 

Najlepszym sposobem poznania historii i jednocześnie rzeczywistych mechanizmów polityki jest studiowanie publikacji z dziedziny historii ekonomii. Niestety, wiedza z tego obszaru nauki nie jest Polakom znana. Nie znają jej także tzw. ekonomiści, o politykach nie wspominając.

Ekonomistom znana jest zapewne jedna z podstawowych definicji w ekonomii, że dochód narodowy powstaje w wyniku wzajemnych relacji – w wyniku pracy – między trzema czynnikami: ludźmi, ziemią i kapitałem (rzeczowym i finansowym)*. Ale już niewielu konstatuje, że wojna polega na przejęciu lub zniszczeniu tych czynników – przy czym niszczenie nie musi odbywać się przy pomocy karabinu. Równie skutecznie, a jednocześnie znacznie taniej, niszczyć można przez odpowiednie kształtowanie (degenerację) społecznej świadomości historycznej, politycznej, narodowej, z czym mamy do czynienia we współczesnej Polsce.

Dzisiaj żydowski reżim IIIŻydo-RP/Polin stawia na cokołach antyPolaków, szubrawców, zdrajców sprawy polskiej. Do takich należą nie tylko JPII, R.Kukliński, czy L.Kaczyński, ale także J.Piłsudski.

Brak wiedzy historycznej, politycznej, a co za tym idzie i świadomości narodowej, ale za to nadmiar politycznej głupoty, stawia wielu z nas w gronie zagorzałych zwolenników antypolskich kanalii.

Sukces naszych wrogów, żydowskiej V kolumny, polega na tym, że czyni z Polaków nieświadomych wrogów samych siebie. I nie jest wcale pocieszające, że niebawem zwolennicy PiS przekonają się, iż ta organizacja jest jeszcze gorszą i bardziej skrajną bandą syjonistycznych kreatur niż PO. Polityczna głupota większości z nas nie pozwoli bowiem dostrzec, że wykreowani, pewnie niebawem, przez żydowski reżim następcy PO i PiS będą wyłącznie powieleniem dotychczasowego schematu żydowskiej demokracji.

__________________

* Jest to definicja czynników produkcji, do niedawna zwana w podręcznikach ekonomii definicją sił wytwórczych narodu. Ponieważ syjonistyczne, międzynarodowe żydostwo zwalcza narody, zwalcza narodowe państwa, spowodowało również zmianę nazwy tej definicji.

Zmiana idzie jeszcze dalej, termin dochód narodowy (DN), powstający w wyniku działania sił wytwórczych narodu, został zastąpiony określeniem produkt krajowy brutto (PKB).

PKB w odróżnieniu od DN zafałszowuje obraz gospodarki kraju, ponieważ uwzględnia także zagraniczne firmy działające w obszarze gospodarczym państwa. Firmy te nie przynoszą jednak dochodu budżetowi państwa wewnątrz, którego funkcjonują, a wręcz budżet ten swoją działalnością uszczuplają.

D.Kosiur

___________________________________

Piłsudski! – za ten gwałt uczyniony nad Polską kula w łeb!!!

Autor: nikander – Józef Kamycki

za: http://nikander.neon24.pl/post/143741,pilsudski-za-ten-gwalt-uczyniony-nad-polska

 

Twierdzę i dałbym się za to pokroić, że cała ta niepodległość Polski potrzebna była jedynie FED-owi dla poszerzenia obszaru swego działania na spory kawałek Rosji.

Z procesu tego śmiało się całe Wilno. Oto bowiem,przymierający głodem oficer Wojska Polskiego swoją ciężką żołnierską ręka podrabia banknot 50 zł, aby wyżywić swoją rodzinę. Przestępstwo poważne więc i kara musi być adekwatna. Niektórzy twierdzą, że ten szatański sposób na wywołanie wzburzenia w wojsku został wymyślony w Wielkiej Loży Narodowej Polski. Istotnie, w wojsku zawrzało. Historia odnotowała fakt jak to oficerowie zagrzewali swoje wojsko do walki na praskim brzegu Wisły stojące: „…idziecie po swoje pieniądze, one tam są to Zdziechowski je schował…”

Kazimierza Bartela na stanowisku premiera zmienić trzeba było, bo nie rozumiał o co w tym majowym zamachu chodziło. Jak nasz litewski przybłęda dorwał się do rządów to wystarczyło mu tylko 24 dni aby sprawę załatwić. Notka będzie o tym dlaczego dzień 26 października powinniśmy obchodzić jako datę utraty naszej suwerenności. Uzasadniam to wszystko wpisem nie znanego mi bliżej blogera.

JerzyS said: https://marucha.wordpress.com/2011/12/30/pilsudski-zwolennikiem-bolszewii/ 2011-12-30 (piątek) @ 18:28:17

Piłsudski przede wszystkim był agentem angielskim i to oni udzielali mu największego poparcie , bo realizował ich politykę.
     „Piłsudski również nawiązał kontakt z przedstawicielami japońskiego kierownictwa podczas swego pobytu w Londynie, a w samej Japonii przygotowywał dla niego grunt niejaki James Douglas, który przyjechał tam w 1904 r. przed Piłsudskim. 
   

  J. Douglas był obywatelem brytyjskim urodzonym w Polsce i doskonale władał językiem polskim. Do Japonii przyjechał oficjalnie jako korespondent endeckiego „Słowa Polskiego”, a przy tym był członkiem PPS. Na podstawie lektury listów Douglasa do działaczy PPS W. Jodki i B. Jędrzejowskiego można się przekonać, że obserwował on poczynania Dmowskiego w Japonii i szczegółowo informował o nich swych przyjaciół z PPS-u. W Japonii zresztą starał się „obstawiać” zarówno Dmowskiego, jak i Piłsudskiego. Cieszył się też zaufaniem władz japońskich, którym zaoferował swe usługi jako cenzor korespondencji Polaków z armii rosyjskiej, którzy dostali się do niewoli japońskiej.
  

   Analiza całego życiorysu Douglasa, a zwłaszcza jego zachowania w 1904 r. prowadzi do wniosku, że w rzeczywistości był on w Japonii „aniołem stróżem” zarówno Piłsudskiego, jak i Dmowskiego, z ramienia brytyjskich służb, które za jego pośrednictwem mogły skutecznie kontrolować obu przywódców dwu polskich obozów politycznych – endecji oraz prawicy PPS.
    

Przykład J. Douglasa pozwala się zorientować w wieloszczeblowej technice tajnego sterowania. Dla nie wtajemniczonej szeroko polskiej publiczności był on korespondentem endeckiej gazety, który przesyła mniej lub bardziej interesujące informacje dla swego pisma, dla węższego grona wtajemniczonych z PPS było wiadome, że Douglas nie jest endekiem, lecz z ramienia PPS obserwuje poczynania Dmowskiego oraz przygotowuje w Japonii grunt dla Piłsudskiego.
Prawdopodobnie nikt z Polaków nie wiedział, że w rzeczywistości głównym zleceniodawcą Douglasa jest tajna służba brytyjska, dla której zbierał on informacje zarówno o Dmowskim, jak i o Piłsudskim.
    

Dostarczając odpowiednich informacji – tak endekom, jak Piłsudskiemu i jego ludziom – mógł też Douglas w sposób niewidoczny i dla jednych, i dla drugich (zwłaszcza gdy nie znali oni ówczesnych celów tajnej polityki brytyjskiej) wywierać dyskretny wpływ na ich poglądy i działania. Tego rodzaju ukryta inspiracja może być często bardziej skuteczna niż oficjalne jawne sterowanie.”

„…Znamienne były zmiany jakie musiały być na zadanie amerykańskich kół finansowych wprowadzone do statutu Banku Polskiego.
    Do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 października 1927r. ,, o planie stabilizacyjnym i zaciągnięciu pożyczki zagranicznej” dołączona została następująca deklaracja rządu: 

”Rząd oświadcza , że zgodnie z rozporządzeniem z dnia 26 października 1926 r. zrzekł się prawa emisji biletów bankowych i że nie będzie ich więcej emitował. Bank Polski będzie jedyna instytucja emisyjna. Na mocy obecnego statusu Bank Polski jako spółka akcyjna jest całkowicie niezależny od rządu. Rząd nie jest upoważniony do uzyskiwania zaliczek od banku, do emisji biletów na pożyczki dla rządu z wyjątkiem tych, które się mieszczą wyraźnie w granicach obecnie dozwolonych przez Status Banku” – str.26 Jerzy ZdziechowskiSkarb i pieniądz 1918- 1939

Przypomnę że :

„Dajcie mi prawo emisji pieniądza , a nie ważne będzie kto rządzi krajem” – Rotszyld

Kennedy naruszył prawo emisji pieniądza . Jego rząd wyemitował pewna sumę dolarów. Kaka cenę za to zapłacił?

i dalej:

    Kredyty zagraniczne były Polsce potrzebne dla ożywienia gospodarczego, do czego nie wystarczały kapitały krajowe. W przeciwieństwie do Grabskiego, który unikał zaciągania pożyczek, Czechowicz uznał je za jeden z priorytetów.

     Potrzebne jest nam wprowadzenie Polski na rynek finansowy świata jako klienta, do którego się ma zaufanie. Potrzebne jest nam nawiązanie kontaktu z najpoważniejszymi możliwie grupami finansowymi.[3]

     Najbardziej spektakularna tzw. „pożyczka stabilizacyjna” w wysokości 62 milionów dolarów i 2 milionów funtów, została zaciągnięta w październiku 1927 od międzynarodowego konsorcjum banków. Jednak oprocentowanie, jak i kurs wykupu były mniej korzystne od pożyczek wynegocjowanych w tym czasie przez Niemcy, Austrię i inne kraje europejskie[4].

     Ponadto Polska musiała na trzy lata przyjąć amerykańskiego doradcę (był nim Charles Dewey), mianując go członkiem rady Banku Polskiego.

     Uzyskane fundusze, zgodnie z nazwą pożyczki spożytkowane zostały na stabilizację złotówki, a także na pokrywanie deficytu budżetowego. Nie zostały więc przeznaczone na inwestycje. Już na początku grudnia 1927 giełdowy kurs pożyczki zaczął gwałtownie spadać. Rząd nie zdecydował się na żadną interwencję w kierunku podtrzymania go. Przeciwdziałanie nastąpiło w połowie 1928, gdy notowania spadły już o jedną piątą, ale spadku nie powstrzymało. W 1932 kurs stanowił już 51% wartości początkowej.

Tak więc 26 października 1926 Polska utraciła niepodległość

     Straciła kontrolę nad budżetem wojskowym i gospodarką
Aby łatwo można było doprowadzić do zaplanowanej wojny Rosja Niemcy o czym zresztą powiedziano nieoficjalnie w Londynie jeszcze podczas negocjacji podczas tworzenia II RP, Polska miała być słaba gospodarczo i militarnie, aby nie stać na przeszkodzie przyszłej zaplanowanej konfrontacji.

a tu za J. Kosseckim – Tajemnice mafii politycznych
     „Z chwilą pokonania Niemiec następuje zwrot w polityce angielskiej. Niemcy są pokonane, zdezorganizowane i osłabione. Przestają więc być kandydatem na hegemona Europy, zwycięska jest natomiast Francja i ona właśnie jest w tym czasie głównym mocarstwem na kontynencie europejskim. Polska jest wówczas naturalnym sojusznikiem Francji, która zresztą popiera Polskę na konferencji wersalskiej. Silna Polska stanowiłaby zbyt wielkie wzmocnienie bloku francuskiego, Anglia zatem zgodnie z podstawową zasadą swej polityki musi dążyć do osłabienia Polski.
     Jeszcze podczas I wojny światowej Neville Chamberlain /ten sam, który wsławił się później układem monachijskim/ na jakimś bankiecie rozmawiał z Dmowskim. Dmowski jak zwykle, korzystając z okazji, starał się przekonać angielskiego polityka o tym, że zbudowanie silnej Polski leży w interesie Wielkiej Brytanii. Chamberlain odpowiedział mu jednak twardo, że jest w błędzie, gdyż interes angielski wymaga, aby Niemcy miały swobodne pole dla swej ekspansji na wschód, a silna Polska przeszkadzałaby im w tym.
     Chamberlain nie piastował jeszcze wówczas żadnego kierowniczego stanowiska w polityce brytyjskiej i dlatego mógł sobie pozwolić na tego rodzaju szczerą wypowiedź, która zresztą była tylko odbiciem perspektywicznych koncepcji polityki brytyjskiej w stosunku do Polski. Z tego punktu widzenia jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, że już w Wersalu premier brytyjski Lloyd George nie dopuścił do przyznania Polsce Gdańska, całości Śląska i Mazur.
    

W rozgrywkach wewnętrznych w Polsce Anglia stawiała na obóz Piłsudskiego. W okresie gdy Piłsudski wycofał się z oficjalnego życia politycznego i zajmował się działalnością spiskową podczas swego pobytu w Sulejówku, odwiedzali go tam zarówno poseł brytyjski Max-Muller, jak i brytyjski attache wojskowy, Clayton. Po zwycięstwie Piłsudskiego w 1926 r. zarówno w Polsce, jak i w radzieckich sferach dyplomatycznych panowało przekonanie, że za zamachem Piłsudskiego stała Anglia. Faktem jest, że jak dotychczas nie udało się historykom znaleźć wystarczających źródłowych potwierdzeń powiązań obozu Piłsudskiego z Anglią, ale tu właśnie przychodzi z pomocą metoda analizy cybernetycznej.
     Aby zrozumieć podwójne tajne sterowanie, które w badanym okresie stosowała Anglia w stosunku do Polski, trzeba najpierw zanalizować potencjały, którymi wówczas dysponowały najważniejsze państwa na kontynencie europejskim.”

Słyszałem że książka Jerzego Zdziechowskiego„Skarb i pieniądz 1918- 1939”weszła do kanonu lektur szkolnych (sic!). Czyżby to w ramach przygotowań do obchodów nowego Święta Utraty Niepodległości?Twierdzę i dałbym się za to pokroić, że cała ta niepodległość Polski potrzebna była jedynie FED-owi dla poszerzenia obszaru swego działania na spory kawałek Rosji.

Tak na marginesie: czy ta pożyczka stabilizacyjna była Polsce potrzebna. Oczywiście, że nie i trafnie – aczkolwiek po fakcie – zauważył to minister Kwiatkowski. „panie ministrze jak to jest? Wzięliśmy pożyczkę, oddaliśmy dwa razy więcej, a Gdynia stoi” . Na prosty inżynierski rozum, gdybyśmy nie brali pożyczki to stać by nas było na dwie Gdynie. Ale co pejsaty by z tego miał…?

________________________

________________________

Porównajmy teraz najistotniejsze zapisy Statutu Banku Polskiego z końca 1926r., a więc po przewrocie majowym J.Piłsudskiego, w którym znalazła się treść rozporządzenia rządu IIRP przytoczona za J.Zdziechowskim (kolor czerwony) z zapisami konstytucji III RP z 1997r. Dodam tylko, że statut dla BP z 1926r. podyktowali żydowscy właściciele Banku Anglii i FED-u USA.

Prace nad zapisami Konstytucji RP przyjętej w 1997r. odbywały się w Akademii Teologii Katolickiej (ATK) w Warszawie. Nad treścią zapisów pracowali żydowscy i niemieccy – czyli także żydowscy – agenci na polsko-niemieckim sympozjum pn. „Konstytucja a porządek gospodarczy” zorganizowanym w dniach 18-19.11.1994 r. przez władze ATK, Fundację ATK, Fundację Konrada Adenauera. Sympozjum miało także wsparcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego – agendy światowych lichwiarzy.
Referowali tam: ks. prof. Helmut Juros z ATK, dr H. Suchocka, była premier RP, poseł RP, dr T. Syryjczyk (to nie prawda, że w rządzie Mazowieckiego byli sami Żydzi – był jeden Syryjczyk) oraz profesorowie z RFN i Szwajcarii.

A oto wzmiankowane zapisy konstytucji III RP:

Art. 220.

1. Ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa.

Art. 227.

1. Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza.

6. Rada Polityki Pieniężnej ustala corocznie założenia polityki pieniężnej i przedkłada je do wiadomości Sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej. Rada Polityki Pieniężnej, w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego, składa Sejmowi sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej.

Mamy zatem w IIIRP niemal analogiczną sytuację jak w IIRP – Polska została gospodarczo ubezwłasnowolniona przez syjonistyczną żydowską światową finansjerę. W IIIRP, wepchniętej do żydowsko-kościelnej UE, sytuacja jest jeszcze gorsza, ponieważ oprócz zawładnięcia polityką finansową państwa żydostwo narzuciło Polsce ograniczenia gospodarcze – nakazano zniszczenie przemysłu, likwidację 80% gospodarstw rolnych i zmuszono do zadłużania – wszystko zgodnie z zapisami traktatu akcesyjnego do UE, potwierdzonego podpisaniem traktatu lizbońskiego likwidującego ostatecznie suwerenność polityczną państwa. 

Każdy, kto będzie chciał naruszyć nietykalną świętość, jaką jest prywatna żydowska własność systemu finansowego całego Zachodu musi się liczyć z tym, iż może go spotkać los prezydenta USA, JFK, czy Alfreda Herrhausena, prezesa Deutsche Bank. Do dzisiaj żydowskie media prowadzą kampanię oszczerstw przeciw każdemu członkowi rodziny Kennedych, który podejmuje próbę politycznej działalności.

Dariusz Kosiur 

95 Komentarzy

Filed under Polityka

95 responses to “„Za ten gwałt uczyniony nad Polską – kula w łeb!”

 1. grzanek

  Czyżby mnie Pan Prezes zablokował? Piąty raz pod rząd próbuję dodać komentarz całkowicie pozbawiony linków (i wulgaryzmów), i nic.

  Polubienie

  • Gdyby tak było, to i ten Pana komentarz nie mógłby się pojawić.

   Sytuacja jest trochę dziwna, ponieważ ten tekst zniknął po kilku minutach od pojawienia się, po czym po kilku godzinach zaistniał ponownie – chyba jakieś czary (?).

   Polubienie

 2. grzanek

  The more reasonable of the two chairmen:

  Najlepszym sposobem poznania historii i jednocześnie rzeczywistych mechanizmów polityki jest studiowanie publikacji z dziedziny historii ekonomii. Niestety, wiedza z tego obszaru nauki nie jest Polakom znana.

  Po raz kolejny polecę publikacje fenomenalnego, a wielce–jak się wydaje–niedocenianego publicysty politycznego, historycznego i ekonomicznego, Aleksandra Bocheńskiego. Z każdą kolejną książką/artykułem nabieram więcej szacunku do osoby nieodżałowanego Autora.
  W tym kontekście proponuję np. jego Wędrówki po dziejach przemysłu polskiego.

  Polubienie

 3. grzanek

  [Od nurtu kulturalnego i militarnego – przyp. grzanek] O wiele słabszy i trudniejszy do wytyczenia jest nurt tradycji gospodarczych. Złożyło się na to parę przyczyn, o których będzie jeszcze mowa. Teraz chcę tylko stwierdzić prosty fakt, że tradycje te nie tylko nie są mniej ważne od kulturalnych i bojowych, ale bodaj czy nie od nich ważniejsze. Albowiem mierniki wartości, według których w świecie ceni się wspólnoty narodowe, uległy zmianie. Już nie tylko wygranie bitwy i wojny ani arcydzieła literatury i sztuki, lecz przede wszystkim ilość i jakość narzędzi zwalniających człowieka od ciężkiej pracy i dających mu możność wytwarzania masowego niezbędnych przedmiotów, decydują o szacunku, znaczeniu, czasem o wolności narodu.

  Polubienie

 4. grzanek

  Co więcej – tamte dwa atrybuty: militarny i kulturalny, nie mogą się rozwijać, a nawet istnieć na jakim takim poziomie bez szybkiego rozwoju narzędzi produkcji, czyli bez gospodarki narodowej. A z drugiej strony bez tradycji – czyli bez wiedzy i miłości do dawnych i ciągle nowych wzorów – trudno wydobyć z siebie tak ofiarny i dumny wysiłek, jaki dają ludzie, którzy wiedzą, że są dalszym ogniwem przeszłości pięknej i bogatej. Oto dlaczego polskie tradycje gospodarcze dotąd traktowane po macoszemu winne być otoczone większą uwagą naukowców i pisarzy i większą troską p eda gogów.

  A. Bocheński, Tradycje polskiej miedzi, [w:] Parę refleksji o Polsce i świecie, Instytut Wydawniczy PAX, wyd. 1, Warszawa 1984, ss. 83-84.

  Polubienie

 5. grzanek

  Co więcej – tamte dwa atrybuty: militarny i kulturalny, nie mogą się rozwijać, a nawet istnieć na jakim takim poziomie bez szybkiego rozwoju narzędzi produkcji, czyli bez gospodarki narodowej. A z drugiej strony bez tradycji – czyli bez wiedzy i miłości do dawnych i ciągle nowych wzorów – trudno wydobyć z siebie tak ofiarny i dumny wysiłek, jaki dają ludzie, którzy wiedzą, że są dalszym ogniwem przeszłości pięknej i bogatej. Oto dlaczego polskie tradycje gospodarcze dotąd traktowane po macoszemu winne być otoczone większą uwagą naukowców i pisarzy i większą troską pedagogów.

  Polubienie

 6. grzanek

  A. Boc heński, Tradycje polskiej miedzi, [w:] Parę refleksji o Polsce i świecie, Instytut Wydawniczy PAX, wyd. 1, Warszawa 1984, ss. 83-84.

  Polubienie

 7. grzanek

  A. Bocheński, Tradycje polskiej miedzi, „Kultura” r. 1974, nr 19 [za:]Parę refleksji o Polsce i świecie.

  Polubienie

 8. grzanek

  Do jasnej anielki, nawet z dodaniem głupiego przypisu musiałem się siłować chyba ze dwadzieścia razy. Co tu jest grane?!

  Polubienie

 9. Alann

  To jest zdaje się dzieciak związany czy sympatyk UPR ale podam jego film i to co mówi o 500 plus bo chyba głupio nie mówi .
  Może ktoś z komentatorów skomentuje bo odsłuchaniu .
  Nazwisko tez jakieś niezbyt słowiańskie ale nie wiem nie wypowiadam się .
  Podaję bo człowiek ten robi furorę w internecie i nie tylko .
  Może pan Dariusz Kosiur napisze dwa zdania komentarza .

  Polubienie

  • Krótko: diagnoza załamania demograficznego jest fałszywa – choć sprawia wrażenie poprawnej. Wnioski zgodne z żydowską liberalną religią ekonomiczną, a więc absurdalne.
   To o czym mówi ten młody liberał jest także treścią programu WPS – https://programwps.wordpress.com

   Ważne!
   Proszę zwrócić uwagę, że tzw. liberałowie, stowarzyszenia pracodawców, itp., itd., czyli główny element składowy żydowskiego kapitalizmu, optuje systematycznie za zmniejszaniem podatków.
   Ludzie, którzy nie orientują się dostatecznie w tym zagadnieniu chętnie temu przyklaskują, ponieważ nie wiedzą, że za zmniejszenie podatków bogatym (ok. 5% społeczeństwa) zapłaci biedniejsza reszta (95% społeczeństwa) i to odwrotnie proporcjonalnie do wielkości swych dochodów. Czyli im kto biedniejszy tym większe ciężary podatkowe poniesie płacąc rosnące podatki pośrednie, których wzrost wymusza także rosnąca inflacja, a ta jest rezultatem żydowskiej lichwy i kreacji bezgotówkowego pieniądza – https://programwps.wordpress.com/2016/05/14/4-system-podatkowy/ oraz https://programwps.wordpress.com/2016/05/15/3-system-bankowy/

   Polubienie

   • Widział Pan pojedynek Jabłonowski vs Maciejczuk?.

    Polubienie

   • paziem

    ” Debata” utrzymana w karbach poprawności politycznej. Ani słowa o rzeczywistych mocodawcach i kierownikach polityki tak na Ukrainie, jak i w Polsce, czyli światowej lichwie i jej żydowskich właścicielach. Maciejczuk, to pospolitej miary kukła prożydowsko-banderowska, wytrenowana w podstawowych schematach talk show politycznych. W.Olszański puścił niby oczko do ” narodowców”, ale zamiast zgnoić tego błaznującego chłopaczka, to starał się mu coś „tłumaczyć”. Nie dotknięto tematu zdominowania wielu stacji TV w Rosji przez V kolumnę żydowską ( niestety Rossija 1 i czołowy program publicystyczny tej stacji, „Wieczór z Władimirem Sołowiowem”, to wprost prożydowski i antypolski program ).

    Polubienie

 10. pytuś

  ,,Najlepszym sposobem poznania historii i jednocześnie rzeczywistych mechanizmów polityki jest studiowanie publikacji z dziedziny historii ekonomii. Niestety, wiedza z tego obszaru nauki nie jest Polakom znana.”

  ŚWIĘTA RACJA, WIĘC DO ROBOTY!

  Co oznacza słowo EKO-NOMIA, stworzone z dwóch greckich wyrazów?

  Termin ekonomia pochodzi z greckiego οίκος (oikos) – dom i νομος (nomos) – prawo, reguła. Pierwszy raz pojawia się u Ksenofonta – taki tytuł nosi jedno z jego dzieł. Starożytni przez to słowo rozumieli zasady prowadzenia gospodarstwa domowego.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekonomia

  Jak parchate NOMOS było takie ,,dobre”, tylko w starożytnym, greckim DOMU, (nie w państwie?) to dlaczego ludzkość w późniejszych wiekach, wyrzuciła to słowo z umysłów i o nim zapomniała. Czyżby się przerzuciła na odwieczne boskie prawa, które są wiele razy prostsze, niż koszerne bezprawie, zwane dla żartu prawem, i jest obecnie, ,,produkowane” przez koszernych w ogromnych ilościach, będącym niezrozumiałym dla ogółu społeczeństwa?

  ŻYJ I POZWÓL ŻYĆ INNYM.
  NIE CZYŃ DRUGIEMU, CO TOBIE NIEMIŁE.
  WYPOWIADAJ TYLKO PRAWDĘ I ZAPOMNIJ O KŁAMSTWIE.
  NIE ,,PRZEHULAJ” SWOJEGO BEZCENNEGO HONORU…

  Wszystko co ,,dobre” dla wszystkich PASOŻYTÓW, wróciło jak bumerang w okresie ,,ZACZADZENIA” umysłów czyli OŚWIECENIOWEGO OŻYDZANIA NARODÓW. Dzisiaj trzeba stworzyć dużą ilość kłamstw, aby ukryć ten fakt z przeszłości.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Merkantylizm

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Fizjokratyzm

  W ŚRODKU UKŁADU, ZAWSZE PRZEBYWA KLASA JAŁOWA CZYLI PASOŻYTY, KTÓRZY SĄ ULOKOWANI W MIASTACH. W TABELI NIE ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE WSZYSTKIE KLASY DARMOZJADÓW, KTÓRE POWSTAŁY W PÓŹNIEJSZYM OKRESIE NP.: POLICJA, ARMIA, ADMINISTRACJA, EDUKACJA, PARTIE, (NIE)RZĄDY, KLER – TAK, TAK, TEN SAM, KTÓRY Z KRÓLAMI ZIEMI WSPÓŁTWORZYŁ, TĄ G… PIRAMIDĘ WSZELAKICH ABSURDÓW …

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Tablica_ekonomiczna

  REFORMA GONI REFORMĘ, ZAWSZE POD PŁASZCZYKIEM PARCHATEGO NOMOSU I NIEZMIENNIE WIELKIE G… Z TEGO WYCHODZI.

  CZY ZNAJDZIE SIĘ KTOŚ ODWAŻNY I GŁOŚNO WYKRZYCZY – STANOWCZE DOŚĆ: KRÓLOM, PARCHOM, WSZELKIEJ MAŚCI KLEROWI…, ORAZ ,,DYSKRETNIE” WYGARNIE, ŻE TO JUŻ KONIEC, WASZEGO ZIEMSKIEGO RAJU, KTÓRY SOBIE STWORZYLIŚCIE KOSZTEM INNYCH?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Reformy_j%C3%B3zefi%C5%84skie

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Reforma

  Konkluzja:

  Sprawa jest bardzo prosta, trzeba na zawsze, wyrzucić z DOMU, cały czas zmieniane, parchate NOMOS, które tworzy wielki burdel w NASZYM MIESZKANIU i wtedy wszystko wróci do starodawnego porządku w POLSKIM OIKOS.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_zwyczajowe

  Polubienie

 11. grzanek

  Jeszcze parę interesujących cytatów z Bocheńskiego.

  Lubecki kazał ściągać zaległe podatki przez egzekucję wojskową i to spowodowało gwałtowną kampanię współczesnych przeciw niemu. Ale nie to dało równowagę, a potem grubą nadwyżkę budżetu. Dały je monopole. Lubecki odmówił podpisania zawartej już umowy ze spółką: Berkiem Szmulem, Fränklem, Poznerem, Bornsteinem i Grünbaumem na pięcioletnią dzierżawę monopolu solnego. Z tych pięciu nazwisk dwa trzeba zapamiętać. Jeden to Berek Szmul, syn Szmula Zbytkowera, protoplasty wszystkich prawie dynastii drugiej polskiej finansjery. Pierwszą widzieliśmy w Krakowie około roku 1500. Inwestowała w piękne kamienice, kościoły, ratusze i rzeźby. Jesteśmy w roku 1820. Za lat 20 powstanie druga wielka finansjera, tym razem warszawska, za lat 40 i 50 kapitały jej wezmą udział w rozwoju przemysłu polskiego tak szybkim, że ekonomista nie zawaha się nazwać go eksplozją. (…)
  A. Bocheński, Ksawery Lubecki [w:] Pa rę refl ek sji o Polsce i świecie, Warszawa 1984, s. 128.

  Polubienie

 12. grzanek

  Jeszcze parę interesujących cytatów z Bocheńskiego.

  Lubecki kazał ściągać zaległe podatki przez egzekucję wojskową i to spowodowało gwałtowną kampanię współczesnych przeciw niemu. Ale nie to dało równowagę, a potem grubą nadwyżkę budżetu. Dały je monopole. Lubecki odmówił podpisania zawartej już umowy ze spółką: Berkiem Szmulem, Fränklem, Poznerem, Bornsteinem i Grünbaumem na pięcioletnią dzierżawę monopolu solnego. Z tych pięciu nazwisk dwa trzeba zapamiętać. Jeden to Berek Szmul, syn Szmula Zbytkowera, protoplasty wszystkich prawie dynastii drugiej polskiej finansjery. Pierwszą widzieliśmy w Krakowie około roku 1500. Inwestowała w piękne kamienice, kościoły, ratusze i rzeźby. Jesteśmy w roku 1820. Za lat 20 powstanie druga wielka finansjera, tym razem warszawska, za lat 40 i 50 kapitały jej wezmą udział w rozwoju przemysłu polskiego tak szybkim, że ekonomista nie zawaha się nazwać go eksplozją. (…)

  Polubienie

  • grzanek

   Wychodzi na to, że WordPress cenzuruje jedynie przypis do książki Bocheńskiego, której nazwy i odnośnej strony w związku z tym nie podam.

   Polubienie

   • grzanek

    Parę refleksji o Polsce i świecie strona 128

    Polubienie

   • grzanek

    Swoją drogą napisaliby Panowie wreszcie do WordPress z pytaniem o to jakie konkretnie słowa cenzuruje, bo to woła o pomstę do nieba. Wielokrotnie ja i inni komentatorzy zgłaszaliśmy niemożność dodania komentarza całkowicie pozbawionego czy to linków czy wulgaryzmów (w jakimkolwiek języku).

    Polubienie

 13. grzanek

  Od 150 lat ludność pochodzenia izraelskiego i wyznania mojżeszowego dzierżawiła cały wielki i mały, zagraniczny i wewnętrzny handel polski. Podatki płaciła niewielkie, bo od głowy mieszkańca – nie od dochodu. A dochody mieć musiała i miała olbrzymie – gromadziła strumień złota w rezerwuar, który oznaczyłem numerem 1 – w skrzynie, a potem w kasy prywatne. Z tego rezerwuaru nie wypływał żaden strumień złota w inwestycje, choćby tak dziwne i nieproduktywne jak ogrody i zamki, ananasy i małpy.

  dz. cyt., ss. 128-129.

  Polubienie

  • AgnieszkaS

   ” A dochody mieć musiała i miała olbrzymie – gromadziła strumień złota w rezerwuar(…)Z tego rezerwuaru nie wypływał żaden strumień złota w inwestycje…”/grzanek/

   Dlatego zabiegi rządów państw aby wspomagać gospodarkę za pomocą obniżania podatków dla najbogatszych to są banialuki, ponieważ pieniądze w ten sposób zabrane najbiedniejszym nie są później inwestowane tylko przechowywane w „rezerwuarze”. Tworzą się jeszcze większe dysproporcje pomiędzy „klasami”, a po jakimś czasie dochodzi do ekonomicznego kryzysu. Tak było 150 lat temu, tak jest teraz i zawsze będzie.

   Przykłady z czasów obecnych:

   Znany nam liberał, Ronald Reagan, drastycznie obniżył podatki dla najbogatszych( rzekoma stymulacja poprzez inwestycje), czego rezultatem był późniejszy ekonomiczny kryzys. Również Donald Trump obniżył podatki dla najbogatszych i za kilka lat Amerykanie odczują w całej pełni skutki tego wydarzenia. Wraz z nimi odczuje to Europa.
   O wiele bardziej efektywny jest program 500+( stymulacja poprzez konsumpcję), ponieważ ludzie, którzy otrzymują te pieniądze natychmiast je wydają.

   Polubienie

   • Alann

    Wydają na pizze , cheesburgery , BIgmac , frytki , zakupy w hipermarketach co wynika z moich obserwacji a znam osoby biorące 500 plus .Codziennie autko z full pizzą przyjeżdza i sałatkami .
    Niestety kasa ta częściowo i tak wraca do koszer biznesów .

    Polubienie

   • Alann

    A czy to nie PIS – da obniżyła podatki dla najbogatszych gdy rządził z przystawkami .Oni dobrze wiedzą że to jest szkodliwe i to wprowadzają bo niszczą kraj .

    Polubione przez 1 osoba

   • AgnieszkaS

    „Wydają na pizze , cheesburgery , BIgmac , frytki , zakupy…”

    Bardzo dobrze. Kupują też buty, ubrania, a nawet wyjeżdżają z dziećmi nad morze.

    Polubienie

   • AgnieszkaS

    „Oni dobrze wiedzą że to jest szkodliwe i to wprowadzają bo niszczą kraj .”

    Czy oni dobrze wiedzą tego nie jestem pewna. Wiem tylko, że rządzący opierają się na opiniach ekspertów, a ci na różnych teoriach ekonomicznych( np. ekonomia klasyczna, keynesizm, ekonomia podaży, itd.). Teoretycznie, z punktu widzenia ekonomii klasycznej, obniżenie podatków jest dla gospodarki stymulantem.

    Polubienie

   • Alann

    Widzi pani nie jestem ekonomistą ale w Polsce największe ekszperty od ekonomii to np profesor Gomółka .Chroń nas panie od takich ekonomistów .Najlepiej im wychodzi pisanie książek i kreowanie Miltona Friedmana niemalże na Boga.
    Nie mam nic przeciwko 500 plus ale należałoby by dać te 5 stówek dzieciom a nawet więcej których rodzice są ofiarami koszernego kapitalizmu i psychicznie się nie dostosowali . Dawanie wszystkim jak leci jest osłabianiem Polski i jej świadomym niszczeniem bo ci co tych pieniędzy nie potrzebują zostawiają je w koszernych biznesach typu markety i hipermarkety czy tez wydają pieniądze na pierdoły typu wycieczki jak pani pisała .
    Do czego to podobne aby człowiek zarabiający 4500 pln na miesiąc plus zarobki żony brał na drugie dziecko jeszcze 500 plus .Po ? co ?
    To jest świadome niszczenie kraju i produkcja ludzi którzy tu w przyszłości będą pracować na banksterów ( patrz ostatnio sprowadzeni do Polski przez Morawiewa ) .

    Polubienie

   • Alann

    Teoretycznie, z punktu widzenia ekonomii klasycznej, obniżenie podatków jest dla gospodarki stymulantem.

    Ale co mnie obchodzi teoria .Ważna jest praktyka a tutaj jest to szkodliwe a skoro pani dopuszcza taką myśl że rządzący tego nie wiedzą niech nie pchają się do władzy albo przeanalizują rządy Reagana swojego gieroja któremu odsłaniają na każdym kroku pomniki w towarzystwie Wojtyły który też miał liberalne poglądy a potem przyjeżdzał do Polin i szlochał że tutaj takie bezrobocie .
    Ino dobrze wiedzą co robią i taka jest moja teza .Tyle mojej wypowiedzi .Pozdrawiam.
    Paweł Ziemiński tez jest ekonomistą ale jego do władzy nikt nie dopuści bo ani szabasgoj ani obrzezany .

    Polubienie

   • AgnieszkaS

    „Nie mam nic przeciwko 500 plus ale należałoby by dać te 5 stówek dzieciom a nawet więcej których rodzice są ofiarami koszernego kapitalizmu i psychicznie się nie dostosowali .”

    Tutaj się z Panem zgodzę i podzielam również opinię na temat Miltona Friedmana. Proszę jednak wziąć pod uwagę, jak wyglądałaby Polska pod rządami PO – liberałów opierających politykę gospodarczą na Friedmanie.

    Jestem ponad wszystko pragmatystką i uważam, że idealnych opcji nie ma. Możemy tylko wybrać to, co lepsze z dwojga złego. Aby poprawić sytuację należałoby pozbyć się całego kapitalistycznego systemu…tylko, kto nam na to pozwoli? Kapitalistyczny Zachód dokonał podboju Europy Wschodniej i dalej prze na Wschód.

    Polubienie

  • AgnieszkaS

   „Paweł Ziemiński tez jest ekonomistą ale jego do władzy nikt nie dopuści bo ani szabasgoj ani obrzezany ”

   „Systemowi” otaczają się niewidzialną zaporą, która nie przepuszcza tzw. „outsiderów” , a jednostki tworzące największe zagrożenie zamyka się w więzieniu. Jest jeszcze metoda Wallenroda – przeniknięcie do „systemu” jako jego część i wykopanie go- ale oni są bardzo ostrożni.

   Długo by o tym pisać…

   Pozdrawiam!

   Polubienie

 14. grzanek

  Rzecz zdumiewająca, ani nacisk egzekucji na zaległe podatki, ani rujnujący szerokie masy podatek solny nie był celem tak ostrych ataków ówczesnych jak trzeci zabieg skarbowy ministra [wszystkie te cytaty pochodzą z rozdziału poświęconego Ksaweremu Druckiemu-Lubeckiemu – grzanek]: monopol wódczany. Dlaczego? Dlatego że tamte dwa uderzały w masy. Trzeci uderzał w kapitał prywatny, w rezerwuar nr 1. (…)
  Propinacja to jedno z najbardziej złowrogich słów historii polskiej (…).
  Nie waham się do najtragiczniejszych kart naszej historii wliczyć propinacji. Wyraz ten oznaczał wyłączne prawo dziedzica sprzedaży na terenie swych włości wódki i piwa i wyznaczania ceny na nie. System propinacji doprowadził trzeźwy naród do klęski pijaństwa, jaka po dziś dzień jest hańbą narodu polskiego. Lud, pozbawiony możności postępu, wybicia się, realizacji marzeń – a to jest istotny mechanizm życia i pracy – szukał w wódce chwili zapomnienia, chwili patrzenia na świat przez różowe okular. Za tę chwilę płacił chłop nędzą i biedą, żony i dzieci – cierpieniem, poniżeniem, nienawiścią do ojca i męża, którego chciałyby z całego serca kochać.

  Polubienie

 15. grzanek

  (…) Dotąd obowiązywała na wsiach propinacja [dodajmy, że ziemiaństwo z reguły wydzierżawiało cały ten biznes karczmarzowi żydowi – vide np. Pamiętniki włościanina Jana Słomki – grzanek, a więc również wieś polską rozpijało żydostwo], a w miastach wolny handel alkoholem, z tym że rząd pobierał podatek od litra napoju. Podatek ten był wydzierżawiony – tj. oddany za zryczałtowaną sumę (…) kapitaliście, Żydowi rosyjskiemu nazwiskiem Newachowicz.

  Dz. cyt. ss.129-130.

  Polubienie

 16. MatkaPolka

  CO ZŁEGO ZROBIŁ DLA POLSKI PIŁSUDSKI:

  *.Wróg Polski – agent Niemiecki – przysłany przez Niemców z Magdeburga
  *.Kolaborant z Niemiecki i Bolszewicki
  *.Zdrajca Polski i zwycięskich aliantów
  *.Dyktator i terrorysta Narodu Polskiego
  *.Poskromiciel walk wyzwoleńczych i odbudowy terytorialnej –
  sabotażysta powstań śląskie, wielkopolskie , lwowskie
  *.Rzecznik strat terytorialnych i ludzkich w interesie Niemiec
  *.Prowokator konfliktów zbrojnych w interesie Niemiec i Bolszewików
  *.Sojusznik Hitlera

  *.Mistrz obłudy w ukrywaniu prawdziwych celów

  *.Likwidator polskiej Armii – dążył do jej osłabienia
  *.Niedopuszczenie do tworzenia silnej armii
  *.Rozbicie Zjazdu Polaków wojskowych 1917 – nie dopuścił do utworzenie 1 milionowej Armii Polskiej
  *.Likwidator lotnictwa. Przeciwnik unowocześniania i motoryzowania armii;
  odmówił daru ulokowania zbrojeniówki „Skody” – w Polsce
  – gen. Lubomir Rajski odmówił w 1939 daru od Czechosłowacji 1500 nowoczesnych samolotów

  *.Poskromiciel dążeń wyzwoleńczych i odzyskania utraconych terenów.
  *.Odmówił pomocy dla powstania wielkopolskiego
  *.Odmowa i sabotaż i blokada pomocy dla Lwowa –powstańców lwowskich
  *.Sabotaż i konfliktowanie plebiscytu na Śląsku i powstań śląskich – przysłał Grażyńskiego,- Korfantego tępił
  *.Rozbijacz ruchów scaleniowych. Grabarz jedności narodowej na Śląsku

  *.”Federalizacja Piłsudskiego ” – to realizacja niemieckiej koncepcji stwarzania państw państw buforowych na Kresach Wschodnich RP – – zamiast pozyskiwać rzecz Polski konfliktował i odpychał

  *.Prowokator konfliktów zbrojnych w interesie wroga – wyprawa na Kijów, – rozciągniecie frontu

  *.Konfliktowanie powstań śląskich, Kunktator i sabotażysta powstanie wielkopolskie

  *.Celowo narażał na śmierć setki tysięcy Polaków. – Wyprawa na Kijów zginęło 200,000 Polaków,
  Polska poniosła olbrzymie straty ludzkie i straty terytorialne

  *.Piłsudski – Likwidator i sabotażysta polskiej gospodarki
  *. Piłsudski – Likwidator Banku Polskiego
  *. Piłsudski – Likwidator Armii Polskiej
  *.Niszczyciel polskiego szkolnictwa i edukacji

  Zamach majowy 1926 Piłsudskiego

  Polubienie

 17. MatkaPolka

  Zamach majowy 1926 Piłsudskiego

  Finansowany przez Wielką Brytanię – kwota 800,000 funtów – ok. 3,800,000 złotych – zdeponowana w w prywatnym banku Szereszwskiego – żydowskiego przemysłowca i bankiera – branża drewniana – właściciel składów drewna i tartaków, fabrykant zapałek.
  Rosja carska była opanowana przez przestępczą organizacje – Holstein-Gottorp-Romanow
  Tron Angielski to w istocie tron Pruski – Anglię opanowała przestępcza organizacja Saxe-Coburg –Gotha dynastia Windsor. Ojcem chrzestnym królowej Wiktorii był car rosyjski Aleksander I

  Polskę podbiła przestępcza organizacja Hohenzollern

  *.MORDERSTWA I UWIEZIENIA Polskich BOHATERÓW PATRIOTÓW DZIAŁACZY NARODOWYCH
  Gen. Rozwadowski otruty w Wilnie na Antokolu , gen. Zagorski – poćwiartowany
  Wincenty Witos, Kazimierz Bagiński (i dziesięciu innych z procesu brzeskiego – twierdza brzeska) Wojciech Korfanty – podtruty na Pawiaku. A ilu było w Berezie Kartuskiej

  Piłsudski i jego wyselekcjonowana ekipa realizująca Testament Polityczny
  w pełni odpowiedzialna za klęskę wrześniową 1939 r. –

  *.Wróg Polski i Polaków – naraził Polskę i Polaków na olbrzymie straty ludzkie i terytorialne

  *.Rozbroił Polskę. zostawił Polskę rozbrajaną i bezbronną na pastwę Hitlera zginęło 8 mln obywateli polskich
  Celowe narażenie na śmierć milionów Polaków

  *.Aferzysta i złodziej, defraudant funduszy państwowych

  *.Fałszerz wyborów – terrorysta polityczny

  Wszystkie późniejsze wydarzenia już po zamachu majowym w 1926 w pełni potwierdziły główne cele i metody stosowane przez Niemców w stosunku do Polski

  Osłabienie gospodarcze, osłabienie militarne (Piłsudski Likwidator armii polskiej), pauperyzacja społeczeństwa , przemoc dyktatura, destrukcja życia społecznego destrukcja edukacji, niszczenie wartości moralnych i duchowych, warcholstwo.

  *.Piłsudski jest w jednym „niedoceniany” – to on uchronił rewolucje żydobolszewicka od klęski !!!

  Powinien być wymieniany jako ten który uratował żydokomunę – obok Lenina , Trockiego, Stalina , Tuchaczewskiego…

  Przez tajne pakty z bolszewikami.– pakt Piłsudskiego z Leninem w Mikluszowicach
  Przez nic nierobienie –zachowanie neutralności zgodnie z układami z bolszewikami.

  Tak pisze gen. Denikin:

  Podejmując natarcie w stronę Kijowa, miałem na uwadze ogromne znaczenie – dla obu stron – połączenie Armii Ochotniczej z Armią Polską.
  Proponowałem dowództwu Polskiemu, aby przesunęło wojska jedynie do Dniepru górnego – Kierunek generalny Mozyrz.
  Ten jeden ruch, jak widać nie stanowiłby dla Polaków żadnej trudności, nie wymagałby żadnych nadzwyczajnych ofiar, kosztowałby nieporównanie mniej krwi i spustoszeń niż podjęty ostatecznie „Marsz na Kijów” i wtargniecie po nim armii bolszewickiej, które za nim nastąpiło.

  Bojowa akcja jesienią 1919 r. Armii Polskiej i Ochotniczej groziła Sowietom pogromem i upadkiem.

  (dodam swój komentarz – Biała Rosja była Aliantem dzięki, którym w Wersalu Polska powróciła na mapy świata po pruskich rozbiorach, była formalnym sprzymierzeńcem, było powinnością Polski pomóc Białej Rosji – ale przecież Piłsudski był agentem niemieckim i bolszewickim)

  Z taka oceną sytuacji zgadzają się trzy strony. (polska, ukraińska, sowiecka).

  A tymczasem Naczelnik Państwa Polskiego zawarł jesienią 1919 r. tajne porozumienie z sowietami na mocy, którego działania wojenne zostały okresowo przerwane. w Mikuszowicach
  (mój komentarz- tj. front zachodni bolszewików zabezpieczony)

  Karol Radek Sobelson – przywódca żydobolszewicki

  „Jacy ci biało -Polacy głupi – mogli nas, czerwonych rozgnieść jeszcze osiem miesięcy wcześniej , gdyby pomogli białym Rosjanom; teraz sami leżą u naszych stop”.

  Tuchaczewski – sowiecki generał

  „Gdyby rząd polski umiał porozumieć się z Denikinem przed jego klęska – wówczas uderzenie Denikina na Moskwę, posiłkowane przez ofensywę polską z zachodu, mogłaby skończyć się dla nas znacznie gorzej i trudno nawet zdać sobie sprawę z ostatecznych wyników”.

  To Hitler miał zająć Polskę z jednej strony, a żydobolszewia z drugiej – takie najwyraźniej były tajne porozumienia, tajnych gremiów masońskich i niemieckich.

  Wojna światowa była obliczona również na biologiczne wyniszczenie i wykrwawienie substancji narodowej polskiej i rosyjskiej i spełnienie roszczeń terytorialnych Prus od Polski.

  Zresztą bolszewicy część Rosji już wcześniej dla Prus udostępnili.
  Przedsięwzięcie II wś finansowała masoneria brytyjska i żydowskie banki – tak samo jak i Rewolucję bolszewicką.

  Rządy Piłsudskiego i jego ekipy zakończyły się dla Polski tragicznie.

  W wyniku II wojny światowej zginęło około 12 milionów Polaków.- II wś – to HOLOKAUST SŁOWIAN

  Obszerne fragmenty Raportu generała Izydor Modelskiego – Przyczyny kęski wrześniowej (***)

  Polubienie

 18. MatkaPolka

  wcięło komentarz – może za długi

  Polubienie

 19. MatkaPolka

  Zamach majowy 1926 Piłsudskiego

  Finansowany przez Wielką Brytanię – kwota 800,000 funtów – ok. 3,800,000 złotych – zdeponowana w w prywatnym banku Szereszwskiego – żydowskiego przemysłowca i bankiera – branża drewniana – właściciel składów drewna i tartaków, fabrykant zapałek.
  Rosja carska była opanowana przez przestępczą organizacje – Holstein-Gottorp-Romanow
  Tron Angielski to w istocie tron Pruski – Anglię opanowała przestępcza organizacja Saxe-Coburg –Gotha dynastia Windsor. Ojcem chrzestnym królowej Wiktorii był car rosyjski Aleksander I

  Polskę podbiła przestępcza organizacja Hohenzollern

  *.MORDERSTWA I UWIEZIENIA Polskich BOHATERÓW PATRIOTÓW DZIAŁACZY NARODOWYCH
  Gen. Rozwadowski otruty w Wilnie na Antokolu , gen. Zagorski – poćwiartowany
  Wincenty Witos, Kazimierz Bagiński (i dziesięciu innych z procesu brzeskiego – twierdza brzeska) Wojciech Korfanty – podtruty na Pawiaku. A ilu było w Berezie Kartuskiej

  Piłsudski i jego wyselekcjonowana ekipa realizująca Testament Polityczny
  w pełni odpowiedzialna za klęskę wrześniową 1939 r. –

  *.Wróg Polski i Polaków – naraził Polskę i Polaków na olbrzymie straty ludzkie i terytorialne

  *.Rozbroił Polskę. zostawił Polskę rozbrajaną i bezbronną na pastwę Hitlera zginęło 8 mln obywateli polskich
  Celowe narażenie na śmierć milionów Polaków

  *.Aferzysta i złodziej, defraudant funduszy państwowych

  *.Fałszerz wyborów – terrorysta polityczny

  Wszystkie późniejsze wydarzenia już po zamachu majowym w 1926 w pełni potwierdziły główne cele i metody stosowane przez Niemców w stosunku do Polski

  Osłabienie gospodarcze, osłabienie militarne (Piłsudski Likwidator armii polskiej), pauperyzacja społeczeństwa , przemoc dyktatura, destrukcja życia społecznego destrukcja edukacji, niszczenie wartości moralnych i duchowych, warcholstwo.

  *.Piłsudski jest w jednym „niedoceniany” – to on uchronił rewolucje żydobolszewicka od klęski !!!

  Polubienie

 20. MatkaPolka

  cd..
  *.Piłsudski jest w jednym „niedoceniany” – to on uchronił rewolucje żydobolszewicka od klęski !!!

  Powinien być wymieniany jako ten który uratował żydokomunę – obok Lenina , Trockiego, Stalina , Tuchaczewskiego…

  Przez tajne pakty z bolszewikami.– pakt Piłsudskiego z Leninem w Mikluszowicach
  Przez nic nierobienie –zachowanie neutralności zgodnie z układami z bolszewikami.

  Tak pisze gen. Denikin:

  Podejmując natarcie w stronę Kijowa, miałem na uwadze ogromne znaczenie – dla obu stron – połączenie Armii Ochotniczej z Armią Polską.
  Proponowałem dowództwu Polskiemu, aby przesunęło wojska jedynie do Dniepru górnego – Kierunek generalny Mozyrz.
  Ten jeden ruch, jak widać nie stanowiłby dla Polaków żadnej trudności, nie wymagałby żadnych nadzwyczajnych ofiar, kosztowałby nieporównanie mniej krwi i spustoszeń niż podjęty ostatecznie „Marsz na Kijów” i wtargniecie po nim armii bolszewickiej, które za nim nastąpiło.

  Bojowa akcja jesienią 1919 r. Armii Polskiej i Ochotniczej groziła Sowietom pogromem i upadkiem.

  (dodam swój komentarz – Biała Rosja była Aliantem dzięki, którym w Wersalu Polska powróciła na mapy świata po pruskich rozbiorach, była formalnym sprzymierzeńcem, było powinnością Polski pomóc Białej Rosji – ale przecież Piłsudski był agentem niemieckim i bolszewickim)

  Z taka oceną sytuacji zgadzają się trzy strony. (polska, ukraińska, sowiecka).

  A tymczasem Naczelnik Państwa Polskiego zawarł jesienią 1919 r. tajne porozumienie z sowietami na mocy, którego działania wojenne zostały okresowo przerwane. w Mikuszowicach
  (mój komentarz- tj. front zachodni bolszewików zabezpieczony)

  Karol Radek Sobelson – przywódca żydobolszewicki

  „Jacy ci biało -Polacy głupi – mogli nas, czerwonych rozgnieść jeszcze osiem miesięcy wcześniej , gdyby pomogli białym Rosjanom; teraz sami leżą u naszych stop”.

  Tuchaczewski – sowiecki generał

  „Gdyby rząd polski umiał porozumieć się z Denikinem przed jego klęska – wówczas uderzenie Denikina na Moskwę, posiłkowane przez ofensywę polską z zachodu, mogłaby skończyć się dla nas znacznie gorzej i trudno nawet zdać sobie sprawę z ostatecznych wyników”.

  To Hitler miał zająć Polskę z jednej strony, a żydobolszewia z drugiej – takie najwyraźniej były tajne porozumienia, tajnych gremiów masońskich i niemieckich.

  Wojna światowa była obliczona również na biologiczne wyniszczenie i wykrwawienie substancji narodowej polskiej i rosyjskiej i spełnienie roszczeń terytorialnych Prus od Polski.

  Zresztą bolszewicy część Rosji już wcześniej dla Prus udostępnili.
  Przedsięwzięcie II wś finansowała masoneria brytyjska i żydowskie banki – tak samo jak i Rewolucję bolszewicką.

  Rządy Piłsudskiego i jego ekipy zakończyły się dla Polski tragicznie.

  W wyniku II wojny światowej zginęło około 12 milionów Polaków.- II wś – to HOLOKAUST SŁOWIAN

  Obszerne fragmenty Raportu generała Izydor Modelskiego – Przyczyny kęski wrześniowej (***)

  Polubienie

 21. MatkaPolka

  coś sie moderuje – wpisy nie wchodzą

  Federal Reserve Bank (FRB) powstał w wyniku spisku 23 grudnia 1913 r – potajemnie kiedy większość kongresmenów rozjechała się do domów na święta Bożego Narodzenia.

  Konstytucja USA – Art. 1 p. 8 – wyraźnie mówi – jedynie Kongres ma prawo Emisji Pieniądza (bicia monety na owe czasy)

  „Congress shall have the power to coin money and regulate money thereof”
  (***)

  Art. 220 Polskiej konstytucji – jest najgłupszym zapisem Konstytucji Stoltzmana –Kwaśniewskiego
  Przeczy definicji Banku Centralnego – to właśnie Bank Centralny – ma prawo, obowiązek i przywilej na potrzeby kraju i jego obywateli – proporcjonalnie do potrzeb i możliwości.. Pieniądz jest własnością narodu – a nie pana Bankowego lub pana Rządowego. Emisję pieniądza naród powierza Instytucji – NBP – Centralny Bank

  System bankowy i system emisji pieniądza – to największa Żydowska Podmianka

  https://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/11/08/system-bankowy-i-system-emicji-pieniadza-najwieksza-zydowska-podmianka/comment-page-1/

  Polubienie

 22. osoba prywatna

  Polubienie

 23. osoba prywatna

  Polubienie

 24. Odnośnie tej OIKO-NOMII, czyli sztuce zarzadzania domostwem. Otóż w starożytności PRAWDZIWI MĘŻCZYŹNI sprawdzali się POZA DOMOSTWEM, czy to w częstych (nie tylko w starożytności) bojach, czy li tylko w olimpiadach, czy w wymagających dużego wysiłku rozmaitych pracach, w Polsce szlacheckiej także pracach rolniczych.

  A teraz? Cytuję:

  Już nie tylko wygranie bitwy i wojny ani arcydzieła literatury i sztuki, lecz przede wszystkim ilość i jakość narzędzi zwalniających człowieka od ciężkiej pracy i dających mu możność wytwarzania masowego niezbędnych przedmiotów, decydują o szacunku, znaczeniu, czasem o wolności narodu.

  Czyli po prostu, o szacunku i wolności narodu decydują czynności (w tym prace) nie wymagające wysiłku. W starożytności te, nie wymagające wysiłku „prace domowe” – w szczególności te „kuchenne” – określano terminem techné i traktowano z pogardą (przez prawdziwych mężczyzn) jako „niewieście”.

  Tak to doszliśmy do (POST)NOWOCZESNEJ CYWILIZACJI, w której prace nie wymagające wysiłku — a zatem przystosowane do zachowań się PŁCI SŁABEJ — decydują o (cytuję) SZACUNKU, ZNACZENIU, WOLNOŚCI, itd.

  Dzięki zaś ułatwionej przez super technikę łatwości życia, świat (zwłaszcza kraje Zachodu, ale nie tylko one) po prostu zostaje ZASYPANY umiłowanym, zarówno przez lud jak i jego elity, INDUSTRIALNYM ŚMIECIEM. Pod wpływem DOBROBYTU ludność coraz bardziej się degeneruje, zarówno fizycznie (otyłość i 9 innych chorób cywilizacyjnych, w tym autyzm oraz rak) jak i umysłowo (coraz wyraźniejszy kretynizm opętanych koniecznością rozwijania OEIKONOMII elit finansowo-intelektualnych). W sumie, jęcząc zawzięcie jak to źle jest z naszą oiko-nomią, że wciąż za mało zarabiamy, WSZYSCY – i ci BOGACI (to od BOGA TPD) i te NIE-BOŻĘTA (czyli ci mający słaby dostęp do wartości TPD), UTONIEMY W ŚMIECIU. I to już bez większego znaczenia różnicy w ramach jakiego to (po)nowoczesnego (post)narodu.

  Polubienie

  • grzanek

   Czcigodny Gąsienica chyba nie zna całokształtu twórczości Aleksandra Bocheńskiego, skoro na podstawie jednego, oderwanego od kontekstu zdania wyprowadza takie wnioski. A w każdym razie ewidentnie raczył był nie przeczytać przykładowo jego Sensu i bezsensu ludzkiej pracy.
   W wolnej chwili postaram się odszukać odnośne cytaty, ad hoc sprostuję tylko, że Bocheński wyraźnie różnicował ludzką pracę na tę, której efektem są nieodzowne produkty oraz tę, której wytworem jest masa nikomu niepotrzebnego, zalewającego świat badziewia. W jego optyce, jedynie tą bezsensowną, monotonną i z punktu widzenia efektów końcowych (np. wpływu na środowisko czy kondycję psychiczną lub po prostu szczęście człowieka) wręcz szkodliwą pracę mają docelowo zastąpić automaty, tak aby uwolnić ludzkość od marnowania większości czasu na wykonywaniu tych zbędnych czynności, co w efekcie umożliwiłoby jego pożytkowanie w dużo sensowniejszy czy bardziej kreatywny sposób.

   Polubienie

   • grzanek

    Nie są mi całkowicie obce sentymenty luddystyczne, ale Bocheński z całą pewnością nie należał do apologetów konsumpcjonizmu.

    Tych cytatów byłoby za dużo. Proszę po protu rzucić okiem choćby na rozdział IV: Kryzys ludzkości albo porządkująca wizja przyszłego świata w A. Bocheński, Kryzys Polski i kryzys ludzkości, W-wa, 1982, ss. 99-126.

    Polubienie

   • Tak patrząc wokół, to niewielu ludzi potrafi sobie sensownie i kreatywnie czas wykorzystać. Nawet jeżeli mają go za dużo. Niestety duża część ludzkości nadal będzie jeszcze długo potrzebowała tego bezsensownego, monotonnego, wycieńczającego zapierdolu. Bo tylko on zapełnia pustkę w ich życiu. Nawet jeżeli ich to jednocześnie wykańcza psychicznie i fizycznie, ale nie zrezygnują z niego. Bo innej drogi dla nich nie ma, a przynajmniej oni jej nie widzą. Zabierz im ich niewolniczą pracę, a stracą sens życia.

    Polubienie

   • grzanek

    Ależ z Ciebie pesymista, drogi przemexie 🙂 Brak Ci wiary w ludzi. Skoro taki prosty człowiek z ludu jest w stanie przeznaczyć (skromny co prawda, ale jednak) wolny czas na czynności bardziej pożyteczne niż chlanie piwska przed TV przy wznoszeniu okrzyków (raczej dzikich wrzasków) „Polska gola!”, to inni też.
    Może właśnie nadmiar wolnego czasu sprawi, że ludzie zaczną zastanawiać się nad bardziej produktywnymi czy kreatywnymi zajęciami. Póki co większość ludzi cierpi raczej na chroniczny niedostatek (autentycznie) wolnego czasu. Stąd wiele frustracji, chorób, przestępczości. Polecam jednak tego Bocheńskiego – wspaniały autor. Naprawdę warto sięgnąć po choćby te dwie wymienione wyżej pozycje.

    Polubienie

   • grzanek

    *skoro taki prosty (…) jak ja

    Polubienie

   • grzanek

    No ale jako że obiecywałem jakieś cytaty, to wypadałoby coś wrzucić. Gwoli uczciwości, Bocheński miewał też cokolwiek dwuznaczne momenty. Jeden kawałek z Bocheńskiego, który mnie zaniepokoił (bo nie potępił wyraźnie tego kierunku, który odczytuję jako po prostu transhumanizm, chociaż to nawiązanie do parazytologii można odczytywać chyba jako krytykę; w innym miejscu Bocheński w tonie jakby ciut apologetycznym opisywał pomysły Bertranda Russella)

    Hipoteza mutacji technologicznej

    Proponuję założyć, że obserwowany obecnie rozwój człowieka jest chwilowym w skali setek tysięcy lat istnienia gatunku wyładowaniem energii w celu dokonania mutacji. Podobnie Gąsienica co roku dokonuje ogromnego wysiłku, aby wydzielić nitki dla utworzenia kokonu – bez czego nie przemieniłaby się w motyla. Według mojej hipotezy człowiek od paruset lat dokonuje ogromnego wysiłku zwanego pracą, wysiłku dyktowanego koncentrycznym działaniem paru rzędów odrębnych skłonności, w rezultacie czego powstanie nowy stwór posługujący się maszynami i automatami i wyzwolony z wszelkiego wydatkowania energii organicznej dla zdobycia kalorii i bezpieczeństwa, a może i dla reprodukcji. Podobne wygasanie energii własnej nie jest rzadkością w świecie żyjącym. Zajmuje się jego badaniem gałąź wiedzy zwana parazytologią.
    Porządkująca rola nowej hipotezy polega na tym, że nareszcie nadaje ona sens biologiczny wielu skłonnościom i dyktowanym przez nie działaniom człowieka. Oto trzy rzędy takich skłonności: do akumulacji, do zysku i wyzysku, do budowy zwanej inwestowaniem; do szukania wiedzy i porządkowania jej, do twórczej wyobraźni, jednym słowem, do tych wszystkich działań, które zwiemy umysłowymi; do nabywania coraz większej ilości produktów coraz bardziej zbędnych z punktu widzenia zapewnienia kalorii, bezpieczeństwa lub reprodukcji.

    A. Bocheński, Kryzys Polski i kryzys ludzkości, W-wa 1982, s. 106.

    Polubienie

  • paziem

   Należy zauważyć, że antyczna myśl grecka, wyraźnie rozróżniała między ekonomiką (oikonomikos) jako nauką o zarządzaniu gospodarstwem domowym( w szerszym wymiarze państwowym0, a chrematystyką ( jako nauką o zdobywaniu bogactwa, samego w sobie). Najważniejszy jest tu dorobek Arystotelesa. O ile ekonomika była akceptowana i ceniona, o tyle chrematystyki nie ceniono, gdyż uznawano, że odpowiada ona najpodlejszym instynktom ludzkim i w katalogu cnót obywatelskich jest na poślednim poziomie.
   Natomiast bogactwo, jako cel, na którym koncentrować się winna działalność ludzka i stawać się miarą wartości człowieka, aż do jego ubóstwienia w postaci boga Mammona było wiodącą kategorią filozofii żydowskiej w jej nurcie kabalistycznym, a następnie legło u podstaw współczesnych nurtów nie tylko światopoglądu religijnego, ale także jego praktycznej filozofii społecznej i polityki.

   Polubienie

 25. pytuś

  Czy ci ludzie za czymś nie tęsknią, czy to jest zwykła medialna zgrywa?

  http://www.przegladkoninski.pl/PL-H5/3/4475/zniwa-od-tradycji-do-nowoczesnosci-gmina-kleczew-przygotowala-oryginalna-sesje-zdjeciowa.html

  http://mwmskansen.pl/polski-oferta/imprezy-plenerowe/zniwa-w-skansenie

  Coś ludzie zgubili po drodze, w tym grupowym, cywilizacyjnym szaleństwie, ukierunkowanym tylko na zysk! Czyja to jest robota, że tak bezrozumnie postępują?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Etos

  https://sjp.pl/kolektyw

  Czerwona, pejsata zaraza, wszystko wypaczyła i przeinaczyła!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%82choz

  Nie ubezpieczyłeś się od nieszczęśliwych wypadków w koszernej ubezpieczalni, a dobrze ci tak, ciężki frajerze!

  A, kiedyś tak bywało na wsi.

  https://pl.wikisource.org/wiki/Encyklopedia_staropolska/T%C5%82oka,_t%C5%82%C3%B3ka

  Polubienie

 26. Piłsudski! – za ten gwałt uczyniony nad Polską kula w łeb!!!
  Autor: nikander – Józef Kamycki

  Otóż czytałem trochę wspomnień Bogdana Jaxy-Ronikiera pt. „Czerwony kat Rosji” o Feliksie Dzierżyńskim. W pewnym momencie opisuje on jak rozmawiał, przed wypuszczeniem go na wolność przez KGB (i natychmiastowy „export” do Polski) z Feliksem Dzierżyńskim (z którym znał się on z wcześniejszych więzień) o Józefie Piłsudskim. Ówczesna (czyli dokładnie 100 lat temu!) opinia szefa NKWD była identyczna jak dzisiaj nikandera – Józefa Kamyckiego: „Kula w łeb!” – a to za ZDRADĘ KOMUNISTYCZNEJ REWOLUCJI (którą jednak Józef Piłsudski najzupełniej świadomie wtedy uratował przed „Białymi” rosyjskimi nacjonalistami. Za co miliony ludzi na świecie DO DZISIAJ SĄ WDZIĘCZNI!)

  Otóż

  Polubienie

 27. dzisiaj dorzylismy takich ODKRYWCZYCH czasow (dzieki Internetowi) ze ,aby poznac ,zobaczyc najwiekszych zbrodnarzy,zdrajcow,zlodziei wszechczasow! nie musisz godzinami czy nawet dniami szukac w ksiazkach czy encyklopediach ..ktore w 95% sa zaklamane. Wystarczy w zupelnosci !!!! policzyc jakich Imion „bochaterow” jest najwiecej w Polskich miastach i w glownych wielonakladowych mediach :):) i……tym samym masz jak na dloni …im „bochater narodowy” ma wiecej pomnikow i nazw ulic,placow ,osiedli ,domow ,hoteli ,itp ..TYM WIEKSZYM JEST ZDRAJCA I WROGIEM POLSKOSCI I SLOWIAN!!!!!:):) PROSTE I CZYTELNE

  Polubienie

 28. grzanek

  Zapodaję kolejny rozdziałek, chyba nawet kluczowy dla zrozumienia poglądów Bocheńskiego (niestety nigdzie w Internecie nie udało mi się znaleźć linka do owych książek, czy to w formacie PDF, czy jako skany w ramach którejś z bibliotek cyfrowych, dlatego przepisuję ręcznie – może paziem w końcu doceni ;))

  Czy uchylenie pracy da ludzkości szczęście?

  Następny poważny argument godzący w możliwość realizacji nowej wizji świata podważa szczęściodajność tego, co ona przyrzeka. Czy to nie właśnie praca, pytali mnie dyskutanci, jest warunkiem szczęścia? Czy bez niej życie nie jest nudne, puste i beznadziejne? A po drugie, czy nastąpi zgoda powszechna na to, by wyrzec się pogoni za nowym autem, nowym meblem, nowym opakowaniem kosmetyku itp?
  Czy, po pierwsze, zapewni szczęście wyzwolenie nas z przymusowej pracy, a po drugie, z jej owoców, jakimi staje się coraz większa ilość coraz bardziej zbędnych rzeczy?
  Odpowiedzieć trzeba na pierwszy zarzut, że zdrowy człowiek rzeczywiście potrzebuje wysiłku organicznego, by był zadowolony. „Praca – powiedział Alain – czyni człowieka najszczęśliwszym i najnieszczęśliwszym. Najnieszczęśliwszym – gdy przymusowa. Najszczęśliwszym, gdy dobrowolna.” Poza tym wyliczyłem w cytowanym już eseju atrybuty konieczne, by praca dawała zadowolenie, by nie powodowała alienacji i frustracji.
  Oto one. Jest szczęściodajna, gdy 1. jest lekka i niedługa, 2. dobrowolna, 3. sprawiedliwa według sił każdego, 4. daje ogląd dokonanego dzieła, 5. jego własność, 6. jest urozmaicona, 7. daje pole do podejmowania własnych decyzji, 8. przebiega w środowisku naturalnym, 9. w integracji socjalnej i 10. zapewnia bezpieczeństwo. Dzisiaj praca robotników i niektórych kategorii pracowników umysłowych warunków tych nie spełnia. Dlatego hipisi uciekali od komputerów do rąbania drzewa i budowy szałasów. Natomiast przyrzeka atrybuty pracy szczęściodajnej nasza nowa, porządkująca wizja świata. Przede wszystkim pracować będzie mógł każdy, kto będzie chciał i jak będzie chciał. Zarzut, jakoby przyszły człowiek miał być sfrustrowany z braku pola do pracy, jest więc nieporozumieniem.

  Op. cit., ss. 113-114.

  Polubienie

  • grzanek

   Może ten cały Jacques Fresco zerżnął swój Projekt Venus od Bocheńskiego? 😉

   Polubienie

   • Easy Rider

    Projekt Venus z Bocheńskim raczej nie ma wiele wspólnego, bardziej z NWO. To czysta futurystyka, nie tylko architektoniczna, lecz również społeczna, gdyż prawdopodobnie przedstawia wizję świata po globalnej depopulacji, kiedy na Ziemi będzie istnieć tylko te 500 mln „wybranych” i wtedy będzie się można bawić w takie futurystyczne klocki.

    Polubienie

   • grzanek

    Co prawda upłynęło sporo wody w Wiśle odkąd ostatni raz oglądałem ten cały Zeitgeist Addendum, ale wzmianki o „500 mln wybranych” nie pamiętam. A raczej zwróciłbym uwagę.

    Polubienie

 29. grzanek

  BOCHEŃSKI Aleksander

  brat Józefa Marii, pisarz i publicysta związany z endecją, po wojnie – z kręgiem PAX-u; rozgłos przyniosły mu polemiczne szkice poświęcone historii Polski, w których surowo oceniał trwałość mitu romantycznego w świadomości polskiej, m.in. Dzieje głupoty w Polsce, Rzecz o psychice narodu polskiego, Pseudosapiens; ponadto autor szkiców na temat gospodarki pol.: Wędrówki po dziejach przemysłu polskiego, tłumacz (z żoną Marią) pamiętników Retza i Saint-Simona.

  Polubienie

 30. pytuś

  Panie Grzanek, a kto to wymyślił i w jakim celu? Do czego to było potrzebne, cesarzom, królom, magnatom, przecież oni rządzili światem w owym czasie? Czemu zniszczyli stary porządek świata, wmawiając ludziom, że ten ich ,,nowy” będzie lepszy? Po stworzeniu przemysłowego szamba, czemu wycofali się z rządzenia i oddali władzę koszernym?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Industrializacja

  Co się stało, że obecnie w jewropie, kominy przestały dymić?

  Co jest lepsze dla człowieka, życie na wsi we dworze w pełnej zgodzie z MATKĄ NATURĄ, czy w koncentracyjnym obozie, gdzie zawsze panuje, totalny żydowski burdel?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Urbanizacja

  Ja tylko grzecznie pytam, panie Grzanek.

  Polubienie

  • grzanek

   Panie pytuś. Tracisz pan z pola widzenia fakt, że gdyby nie ten pogardzany przez ciebie rozwój technologiczny (tu konkretnie: Internet), nikt by o żadnym pytusiu, WPS, grzanku i innych nigdy nie usłyszał. 🙂
   I od kiedy to „zwykłego człowieka” stać na własny dworek na wsi? 🙂

   Polubienie

 31. pytuś

  Panie Grzanek, pański śp. pra pra pra… dziadek, też posiadał w zagrodzie Internaty czy Internety? A, komórkę zawsze nosił przy sobie? Obiadki sobie odgrzewał w mikrofali, bo teściowa słuchała namiętnie radia co ma ryja? Czy codziennie, siedząc przed TV w jego mózgu, mośki robiły wielkie pranie, koszernym proszkiem OMO?

  POLAK TO BRZMI DUMNIE I MA W CIEMNEJ D… KOSZERNE ZABAWKI!

  https://www.chip.pl/2015/02/prawie-polowa-polakow-to-komputerowi-analfabeci/

  NIE MA MOCNYCH NA STARODAWNĄ MĄDROŚĆ NARODU!

  https://gadzetomania.pl/2160,cyfrowych-analfabetow-wciaz-jest-w-polsce-tyle-samo-nasza-wina-czy-wina-rzadu

  W TEJ DZIEDZINIE TEŻ JESTEŚMY MOCARZAMI, OLEWAJĄC CIEPŁYM MOCZEM, SZTUCZNY ŚWIAT, STWORZONY PRZEZ KOSZERNYCH!

  http://www.newsweek.pl/polska/grozi-nam-wtorny-analfabetyzm-polacy-czytaja-coraz-mniej,artykuly,381658,1.html

  http://glosniewazny.pl/analfabetyzm-wtorny-plaga-wspolczesnego-spoleczenstwa-cyfrowego/

  Polubienie

  • grzanek

   Panie Pytuś,
   przodkowie obywali się bez tych wszystkich udogodnień, ale to nie znaczy, że dzięki temu ich życie było usłane różami.
   Jeśli zresztą negujesz Pan dorobek PRL, który jako najlepszy okres w dziejach Polski dał całym rzeszom dotychczas „wykluczonych społecznie” (jakbyśmy to dzisiaj określili) Polaków szansę do życia w godnych warunkach, zapewnił elektryfikację, zlikwidował analfabetyzm, zapewnił darmowe wykształcenie na poziomie dużo bardziej przyzwoitym niż współczesny system edu.. tfu, indoktrynacji III RP, w ogóle wyciągnął z biedy i beznadziei wielkie masy ludu polskiego – to co Pan w ogóle robisz na WPS?

   Polubienie

  • grzanek

   Jeśli Pan wolisz mieszkać w lepiance bez prądu i bieżącej wody, i żywić się trawą to pana sprawa. Wolna droga. Tylko dlaczego stręczysz Pan swój „eko” światopogląd innym?

   Polubienie

  • grzanek

   Poza tym, skoro postęp technologiczny jest taki „be”, to bądź Pan konsekwentny i nie korzystaj z Internetu 🙂

   Polubienie

   • Alann

    Panie Pytuś idż pan do ZOO we Wrocławiu pooglądaj sobie pan tam małpy i goryle humor się panu poprawi bo tam cywilizacji nie ma .
    Ani PC , ani radia ani łózka wodnego .

    Chociaż mój kolega twierdzi że widział małpę ze smartfonem a nawet małpę oglądającą TV Republika na nowoczesnym TV Samsung
    Dziwne ale prawdziwe cholera .

    Polubienie

   • grzanek

    @Alann – dobrze powiedziane 😉

    Polubienie

 32. paziem

  Absolutyzowanie i ubóstwianie „natury”, tak jak i biegunowe absolutyzowanie i ubóstwianie ” techniki i technologii”, jest na równi chorobliwą i psychopatyczną skłonnością. Twórcza i duchowa istota człowieka winna znajdować wyraz w znajdowaniu racjonalnej równowagi między cywilizacją techniczną a przynależnością człowieka do świata przyrody, jako jednego z jej szczególnych komponentów.

  Polubienie

  • grzanek

   Ależ „techniki i technologii” nikt tu absolutnie nie absolutyzuje 😉
   Za to pewien jestem, że pytuś, mimo deklarowanej rustykalności, jednak lubi jak w jego „dworku” światło zapala się za naciśnięciem włącznika (a nie np. po zapaleniu lampy naftowej), pewnie też lubi bieżącą i ciepłą wodę w kranie, wannie czy automatycznej pralce, a i utwardzoną drogą nie pogardzi. Nie mówiąc już o wspomnianym Internecie. No i przypuszczalnie nie załatwia się w sławojce.

   Polubienie

   • AgnieszkaS

    (…) jednak lubi (pytuś) jak w jego „dworku” światło zapala się za naciśnięciem włącznika…” /grzanek/

    Za pomocą włącznika to jeszcze po starodawnemu, a przecież niektórzy mają takiego „domowego komputera”, który im światła zapala, zamiast psa domu pilnuje i odpowiednio temperaturę wnętrza nastawia. A w przygotowaniu jest robot, który będzie się opiekował starcami i dziećmi; nam w związku z tym pozostaje tylko wylegiwanie się na kanapie i filozofowanie.

    Jest jednak jeden problem – czy można będzie w tym świecie jeszcze znaleźć jakieś zatrudnienie dla człowieka aby mógł za te wszystkie techniczne udogodnienia zapłacić. A ostateczne pytanie to, czy my będziemy w tego rodzaju high-tech cywilizacji jeszcze na coś potrzebni?

    Polubienie

   • grzanek

    @ AgnieszkaS

    Jest jednak jeden problem – czy można będzie w tym świecie jeszcze znaleźć jakieś zatrudnienie dla człowieka aby mógł za te wszystkie techniczne udogodnienia zapłacić. A ostateczne pytanie to, czy my będziemy w tego rodzaju high-tech cywilizacji jeszcze na coś potrzebni?


    Jak pisałem, ostatnio oglądałem ten dokument prawdopodobnie w okolicach premiery (2008), dlatego szczegółów nie pamiętam, ale na ile kojarzę, to Projekt Venus pana Fresco (gwoli uczciwości: sefardyjczyk) nie przewiduje odpłatności za korzystanie z dobrodziejstw automatyki. Docelowo marzyło mu się społeczeństwo bezklasowe. Sporo na ten temat mówił piewca PV, Waldek Pastuszka z Sosnowca (kanał „Erilo TV” na YouTube).
    Żeby była jasność: proszę mi wierzyć – ja mam awersję do tych wszystkich elektronicznych gadżetów pewnie większą niż pytuś. Nie mam srajfona, nawet ‚komórkę’ mam przedpotopową Nokię. Nad zgiełk miasta zdecydowanie wolę naturę, zwł. ukochane Góry. Natomiast nie jestem hipokrytą i takie wynalazki, jak komputer czy zwłaszcza Internet, doceniam. Wszak ten powstanie tego portalu i działalność jego autorów możliwe były wyłącznie dzięki Internetowi. Bez niego, działalność oświatowa prowadzona na tak szeroką skalę nie byłaby możliwa. Paziem mógłby co najwyżej roznosić ulotki po osiedlu albo nakłaniać ‚dobrze rokujących’ znajomych na ‚tajne komplety’. Pan pytuś zdaje się być kompletnie ślepy na fakt, że oprócz (niekoniecznej przecież) degradacji środowiska, postęp techniczny przyniósł ludzkości również wiele dobrych rzeczy.

    Polubienie

   • Alann

    Pani Agnieszko grzanek tu reklamuje Waldka . Można posłuchać o ile jest pani uodporniona na knajacki język i słuchanie opowieści jak wodzowie chińscy do sexu używali pozycję kwiat lotosu bo on to powtarza setki razy .

    Polubienie

   • grzanek

    Wężu 😀 ustandardyzował byś te swoje pseudonimy bo ciężko się połapać.

    Polubienie

   • grzanek

    Właściwy opis społeczeństwa przewidzianego przez PV zaczyna się od ~01h:14min

    Polubienie

   • grzanek

    Polubienie

 33. pytuś

  Panie Grzanek, zacznij pan myśleć – to ponoć nie boli!

  Ja zadałem pytanie o pańskiego śp. pra pra pra dziadka, który żył w innej epoce – mój zresztą też tam był i patrz pan, jak oni to zrobili, bez elektryki, że dzisiaj, obaj siedzimy przed kompami.
  W ,,dworku” chodziło się spać razem z kurami i razem się z nimi wstawało. Kogucik Szałapucik był nakręcany na baterie i naśladował starodawny budzik! Dzisiaj mało ludzi wie, że każdy żywy organizm posiada własny zegar biologiczny. Moja śp. babcia zawsze korzystała z jego usług i zawsze była punktualna. Mnie się też kilkanaście razy w życiu, przytrafiło skorzystać z jego dokładnych parametrów, gdy tykające mechaniczne badziewie przestało działać.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Zegar_biologiczny

  Panie Grzanek, oto pejsata cywilizacja, oparta na dwóch wątłych, miedzianych drucikach.

  Co to by się stało, jakby coś nagle OŁBEJ (te słowo czytamy wspak) we wszystkie elektrownie na globie?

  https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1716001.html

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Awaria_zasilania_w_USA_i_Kanadzie_w_2003

  https://warszawskagazeta.pl/teoria-spisku/item/4396-blackout-smiertelny-problem-dla-200-mln-amerykanow

  I co panie Grzanek, łuczywo i krzesiwo chwytamy w garść, hubka też się przyda?

  Polubienie

  • Alann

   Panie Pytuś u mnie dziś targ a niech tam kupię panu ze trzy kury i trzy koguty do pary . Codziennie będą panu piać a już chyba najmocniej jak kogut będzie dobierał się do kury .
   Usłyszysz pan pianie i będziesz pan wiedział ze piąta minut trzynaście i czas do roboty .
   Dodatkowy bonus że kurki panu zniosą jajeczka na jajeczniczkę .
   W tym układzie po co panu budzik który można u Ukraińców na targu kupić za 20 pln .
   Panie Pytuś a pan masz zdrowe ręce żeby pocierać i pocierać aby powstała iskra .Oby pańskie stawy były sprawne .
   Zapałki za złotówkę ?
   A po co zapałki .Mamy krzesiwo .
   Nudzisz pan już panie pytuś .

   Polubienie

   • c360

    jezeli dobre krzesiwo i sucha podpalka to starczy kilka razy potrzec, to po pierwsze, a po drugie -rada na bolące stawy – zacznij mnij żryć miesa,jajek,fasoli, generalnie mnij białek, a więcej surowych owoców, zielonych warzyw i ziół , a nalepij, to se kup porzadnego szejkera, wtedy przyswajalność wzrośnie z 15-20% do ok 60%. dobre tez jesc pierwszy posiłek minimum 4 godz po wstaniu, oraz ostatni co najmniej 4 godz przed udaniem sie do łózia.
    no i po 3 – te „gazowanie” i zaparcia w jelitach, na ktore tak często się skarzysz, wiedz ze to nie tyle wina samego zarcia, co znak, ze woreczek zolciowy zaczyna niedomagac – za mało naturalnego smaru w jelitach- zółci(!)
    rada – wiecej gorzkich i surowych potraw np do sałaty dodawać mniszka lekarskiego

    Polubienie

   • Alann

    Szanowny panie Na nic się nie skarżę .Jestem zdrowy jak byk rozpłodowy skoro dziennie robię po 15 km .
    Szanowny pan się myli .Problemy ze stawami pojawiają się też z powodu nadmiernego ruchu .Wszystko zależy od organizmu .Proszę popytać się w tej sprawie lekarzy ewentualnie zapoznać się
    MICHAŁ TOMBAK – DROGA DO ZDROWIA .

    Mistrzuniu używaj krzesiwa , lampy naftowej . Chleb możesz sobie piec w piecu i sam go robić ( czasami tak piekę – pycha ) pierz sobie ubrania w wiejskim żródełku ja natomiast wolę prać w nowoczesnej pralce , używać zapałek .Mieć budzik zamiast piania koguta który mnie budzi o o 4.30 czyli każdy ma swoje rozwiązania i jak mawiał pewien psychiatra 99, 9 % rodzaju ludzkiego ma jakieś swoje schizy od normy .

    Polubienie

   • raw foods

    Ulalaa, a ja myślałem że 100km ..

    tombak to inaczej fałszywe złoto,heee

    Chleb z pieca, nafta, psychiatria… widzę że wiedza Polaków na temat zdrowia stoi na niezwykle wysokim poziomie 😨
    Ps. Nie rznij kozaka i zastosuj te rady w swoim zyciu, sa naprawdę skuteczne, bo sprawdzone w zyciu

    Polubienie

   • Alann

    APA takie jest moje zdanie .Odpowiedziałem ci a teraz daj już spokój .

    Polubienie

   • raw vegan

    Nic mi nie odpowiedzialeś, tylko jakiś belkot. chcesz być zdrowy czy chory?
    Nie masz pojęcia jak funkcjonuje zywy organizm a sie wypowiadasz..
    widziałeś kiedy wilka chodzącego o lasce przez pół życia do lekarza, albo łosia w brylach finasującego fundusz opieki med. Dzikie zwierzęta są niemal do końca sprawne fizycznie i tylko ostatnie dni lub tygodnie swojego życia słabną i wtedy odchodzą .
    rada skuteczna jest jedna – powrót do natury (w mądry czyli rozsądny sposób) – raw vegan

    Polubienie

 34. pytuś

  Panie Pytuś u mnie dziś targ a niech tam kupię panu ze trzy kury i trzy koguty do pary.

  Pnie Alann, a na tym pejsatym jarmarku, można kupić takie coś? Zaręczam panu, że za niewielką opłatą, to koszer zwierzę, wyleczy pana z czosnkowej głupoty!

  https://www.olx.pl/oferty/q-barany-i-owce/

  Polubienie

  • Alann

   Napisałem to co myślę o pana herezjach a czosnku nie lubię . Kupuję go tylko raz w roku w lecie aby ukisić ogórki bo bez czosnku ani rusz .
   Cholernie drogi w Polin po 4.50 za główkę rok temu płaciłem .
   w tamtym roku płaciłem 4 złote za główkę .Chrzan mam za darmo ale może dlatego że go żydzi nie lubią .

   Polubienie

  • grzanek

   Panie Pytuś, przestań srulować 😉

   Polubienie

 35. pytuś

  Dobra nasza, panie Grzanek! To dlaczego na portalu WPS, zawracamy wszystkim cztery litery, swoimi poglądami o nie ingerowanie w koszerny proces NWO? Według pana, to co pejsaci popaprańcy podsuwają gojowi pod ,,ryj” jest very good albo очень хорошо i nie należy im przeszkadzać w dalszej kreciej robocie, bo zabiorą ciepłą wodę z kranu?

  https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Comfort&prev=search

  HASŁO DNIA: CIEPŁA WODA W KRANIE I WSZYSTKO JEST JASNE PANE HAVRANEK!

  https://wpolityce.pl/polityka/164219-jak-dziala-ciepla-woda-w-kranie-tusk-wyhodowal-potwora-nad-ktorym-nie-jest-w-stanie-zapanowac-i-ktorego-nie-rozumie

  http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/553069,pis-jaroslaw-kaczynski-ciepla-woda.html

  Panie Alann, proszę nie kaprysik, chiński czosnek GMO też jest ,,specjalnie koszer”, przeznaczony wyłącznie dla goja!

  http://beauty-women.pl/chinski-czosnek-szkodliwy-trujacy-sprawdz-odroznic-go-polskiego/

  Polubienie

 36. Alann

  Panie Pytuś ja chcę polski czosnek gdzie za główkę babie z rynku muszę zapłacić 4.50 PLN bo inaczej ogórków nie zakisi mi .
  Chiński czosnek kosztuje 1 PLN za główkę i kupisz go w każdym koszer markecie . I mi pan takie coś szkodliwe proponujesz ?
  Panie Pytuś ty też lubisz kwaszone ogóreczki i rad nie rad musisz używać czosnku a takiego grasz świętego .
  Ponadto panie Pytuś czosnek dobry na gazy jak kupuje pan żywność w Biedrze ja nie kupuję .Produkuję swoją .

  Polubienie

 37. pytuś

  Panie Pytuś ty też lubisz kwaszone ogóreczki i rad nie rad musisz używać czosnku a takiego grasz świętego.

  Panie Alann, coś mnie tutaj śmierdzi wywrotowym pejsem! W dzieciństwie mame i tate nie uczyli pana, że koszer rasa nie żre kiszonek?

  Tak powinny wyglądać koszer ogórasy, panie Alann!

  https://www.mojegotowanie.pl/przepis/ogorki-po-zydowsku-wg-aleex

  https://synonim.net/synonim/wywrotowy

  Ale tak sobie myślę, że mamy do czynienia nie z pejsem wywrotką, tylko ze zwykłym cyganem, który jest jedną z wielu odnóg, koszer rasy!

  To są pańskie ogórasy, panie T-P-D!

  http://marynujemy.pl/przepis/ogorki/ogorki-po-cygansku

  http://borytucholskie.net/slownik/ogorasy

  Panie WONSZ, czy to coś panu przypomina? Czy to nie jest przypadkiem, pańska dwulicowa facjatka?

  https://sjp.pl/dwulicowy

  Ja tylko grzecznie pytam, panie SSSSSSSSSS?

  Polubienie

 38. Alann

  Panie Pytuś nie lubi pan jak się pana punktuje na argumenty tylko pan obrażasz niemiłosiernie .
  Powiem panu że 20 mln Polaków w tym moja osoba uwielbia ogórki kiszone dobrze naczoskowane . Pan prezes i wiceprezes tego portalu też lubią ogórki czego jestem pewien i jako przystawkę do drugiego dnia chętne je jedzą .
  Po drugie .Panie Pytuś . To nie jestem ja na zdjęciu chociażby dlatego że mam wszystkie zęby w tym jeden implant za który dałem 4 tysiące no i ubieram się w ładne ubrania . Może to jest pan ?.
  Wypunktowałem pana a pan obraża .Nieładnie .Proszę się posłuchać grzanka i przestać pisać brednie bo tak naprawdę pan jest tylko Słowianin reszta to żydzi jak to mawia emeryt z Sosnowca gdy ma się inne zdanie jak on .

  Polubienie

  • Alann

   Uzupełnienie .Gdzie jest zakazane zmienianie nicków i robienie sobie komedii z PIS na ich portalach .
   Panie Pytuś .Pozdrowienia dla drużyny APA .Dajcie panowie spokój z głupotkami .

   Polubienie

   • Alann

    Panie Pytuś .Gdzie ja cygan ? . Jestem Słowianinem w 100% a pana wpisy mogą wskazywać że to pan jest jakby koszer .

    Polubienie

 39. pytuś

  ,,Napisałem to co myślę o pana herezjach…”

  Panie Alann, przecież dołączyłem trzy linki, opisujące co się wydarzyło w Uspejs, kiedy zostały zerwane, dwa pejsate kabelki energetyczne!

  Na tym, ub.r. przykładzie w Polin, dalej będziesz pan twierdził, że uprawiam herezję? Po przejściu nawałnicy nad miastem, siedziałem w domu bez zasilana, prawie przez dobę. Sklepy nie działały, bo pejsate kasy nie miały prądu. W okolicznych wsiach, naprawy transformatorów trwały około dwóch tygodni.

  KRÓTKĄ MAMY PAMIĘĆ, PANIE ALANN! ZA DUŻO JEST CZOSNKU I ANTYKOSZERNYCH KISZONEK W PAŃSKIM MENU!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Nawa%C5%82nice_w_Polsce_(2017)

  Aluzju też nie poniał!?

  CYGAN – TO JEST MOJA ALUZJA DO CZĘSTO ZMIENIANYCH PAŃSKICH NICK-ÓW!

  Polubienie

 40. jack berry

  Cześć wszystkim Jestem jack berry po imieniu i jestem bardzo prostym człowiekiem. Pracuję w firmie o nazwie aseiamicrofanance, w tej firmie udzielamy pożyczek o bardzo niskim oprocentowaniu 3%. Rozdajemy wszystkie rodzaje pożyczek, w których potrzebujesz. Potrzebujemy tylko poważnych kandydatów, więc nie przychodź i nie baw się z naszą firmą. Zapraszam do kontaktu dzisiaj przez nasz adres e-mail. Poniżej: Email: aseiamicrofanance@gmil.com

  Polubienie

  • paziem

   Jack, a powiedz koteczku skąd ty masz te ” pieniadze” ktorych chcialbyś pożyczać?
   I zapewne chcialbyś jako zabezpieczenia przewłaszczenia czyjegoś majątku oraz zapewne naliczysz oprócz odsetek jakieś konretne ” koszty wlasne” wejścia do twojej piramidy?! Powiem ci kŕótko: WYPIERDALAJ!

   Polubienie

   • Alann

    Przyłączam się do wpisu Pawła Ziemińskiego i daję kopa gościowi w samą żopę .
    W swoim życiu pożyczek po 89 roku nie brałem i dobrze na tym wyszedłem ale cóż człowiek robi opłaty w bankach typu gaz , prąd no już do jasnej cholery nie ma opcji aby baba przy okienku nie zagadała czy nie wezmę pożyczki na dogodnych warunkach .
    Nie wiem już czy cofnąć się do lat 90 i pokazywać usmańskiego fakolca na palcach może wtedy coś zrozumieją .
    Jeszcze na czyiś portal wpełznąć i pożyczki reklamować .A kopa w dupę i nie ma faceta .Bezczelność .

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.