Ruch Black Lives Matter (BLM) w ocenie Dereka Monroe

BLM to faszystowski ruch sygnalizujący cnotę, powodujący wydarzenia pod fałszywą flagą amerykańskiej klasy robotniczej

 

Oryginał przesłany redakcji WPS przez zaprzyjaźnionego z nami Autora : https://medium.com/@d2020man/blm-is-a-virtue-signaling-fascist-movement-inflicting-a-false-flag-event-on-the-american-working-3fbbb69304de 

_____________

Historia amerykańskich ruchów społeczno-politycznych jest pełna wraków politycznych aspiracji, które tak naprawdę nie przyniosły oczekiwanych zmian, ale wręcz przeciwnie, wzmocniły wzmocnione status quo. Niezależnie od tego, czy była to Astro Turf Tea Party na PRAWEJ, Occupy i #Metoo na LEWEJ, ruchy doświadczyły dynamicznego wzrostu, generując uwagę zakładu tylko po to, aby jego energia została udomowiona i wykorzystana do wzmocnienia systemu, który miały zniszczyć.

W przypadku Okupacji po prostu uschło, upadając pod własnym ciężarem, podczas gdy aparat głębokiego państwa upewnił się, że prowokatorzy w jego szeregach zrobią resztę, aby go całkowicie zdyskredytować. Tym razem nie jest inaczej. Rewolucja „WOKE” po tragicznej śmierci George’a Floyda wywołana przez zupełnie nowy i zorganizowany ruch Black Lives Matter (BLM) jest klasycznym przykładem wojny hybrydowej rozpętanej na najbardziej przyzwoitych i łatwowiernych elementach amerykańskiego społeczeństwa. Jak na ironię ruch ten charakteryzuje się jako rewolucyjną opozycję wobec systemu ucisku białych uosabionego przez policyjne zabijanie czarnych obywateli ma niemal identyczną charakterystykę jak ruch obalający rząd Ukrainy, rewolucję euro-maidańską.

W listopadzie 2013 r. Ruch ukraiński rozpoczął się od małego protestu przeciwko przemocy policyjnej w wyniku pobicia przez policję protestujących studentów. Miesiąc później został przejęty i przekształcony przez skrajne elementy nacjonalistycznej i

neofaszystowskiej PRAWICY. Dzięki jawnej i tajnej pomocy rządowej rządu USA ruch został następnie wykorzystany jako narzędzie zmiany reżimu w celu zniesienia skorumpowanego, ale demokratycznie wybranego rządu Janukowycza i zastąpienia go nielegalnie wybranym gabinetem, który był bardziej niż przyjazny dla interesów korporacyjnych USA i UE. Do tej pory zarówno ruchy BLM, jak i EuroMajdan łączyły trzy rzeczy, które tym samym głoszących je nakazywało uznać za czystych rewolucjonistów walczących o zmianę:

 1. pogarda dla ustalonych parametrów polityki wyborczej
 2. pogarda dla ustalonych „burżuazyjnych” standardów społecznych, które uznano za przestarzałe w dążeniu do władzy
 1. finansowanie z korporacyjnych dochodów, fundacji i partii politycznych

Najpierw do 2020 r. i narodzenia się BLM jako głównego gracza w decydowaniu o tym, czego czarna społeczność potrzebuje i czego chce, niezależnie od stanowionych instytucji, które uważa za absolutnie bezużyteczne, skorumpowane i nieistotne. Nowy wróg stał się efemerycznym awatarem

„rasizmu systemowego”. Domniemany radykalizm myśli i działania BLM jest realizowany przez taktykę wojny hybrydowej i napędzany przez gwałtowny wzrost sprawiedliwego oburzenia z powodu śmierci George’a Floyda rąk MPD.

Jednak nie można zignorować nowej jakości ruchu, który dość wygodnie pojawił się zaledwie 5 miesięcy przed kluczowymi wyborami w USA w listopadzie 2020r. i wąsko ostrego skupienia się na rasistowskiej bieli przeciwko czarnemu jako panaceum na rozwiązanie problemu 400 lat ucisku czarnych populacja w USA.

Niemal od samego początku trajektoria BLM polegała na przekształceniu się w Czarne Życie jest lepsze, całkowicie ignorując najważniejszy element jego oficjalnego przesłania: przemoc czarnych nad czarnymi. Niezależnie od statystyk z 2019 r., które przytaczają tylko 40 plusów czarnych, zostało zabitych przez policję z prawie 1100 zgonów, a historycznie wysoka liczba zgonów spowodowana przemocą wobec czarnoskórych (8000+), BLM koncentruje się na umyśle rasistowskim. Pozostaje skutecznym narzędziem wydobywania koncesji z tego, co BLM postrzega jako skorumpowane białe społeczeństwo, które pozwoliło na kontynuowanie przemocy przez policję.

Jednak ponieważ BLM nadal otrzymuje duże fundusze korporacyjne i fundacyjne, wydaje się, że w przeciwieństwie do rewolucji EuroMajdan w 2014r. Cele są w rzeczywistości różne od oficjalnie podanych. Chociaż BLM głosi swoją nienawiść do demokratycznego instytucjonalizmu, chce, aby te same instytucje odnowiły się, aby służyć własnej strukturze instytucjonalnej BLM. Głównym hasłem defensywy policji jest w rzeczywistości ta sama taktyka stosowana przez ruch czarterowy w USA do defensywy publicznej edukacji. W rezultacie obrona policji doprowadziłaby do zniszczenia największej przeszkody, związków policyjnych i prywatyzacji policji. Nie ma to nic wspólnego z

oficjalnym hasłem rozliczania policji i lepszego służenia społeczeństwu, ponieważ rzeczywisty pożądany rezultat jest wręcz przeciwny.

Podstawowy fakt, że w ciągu zaledwie trzech tygodni w Chicago 45 osób straciło życie w 188 strzelaninach, nie ma znaczenia, ponieważ strzelaniny te nie zawierają brutalnego rozróżnienia rasowego, dlatego są bezużyteczne w programie BLM. W klasycznym przykładzie faszystowskiej rewolucji kulturalnej inspirowany przez BLM ruch „WOKE” koncentruje się teraz na stworzeniu narzuconego apartheidu ruchu dla Czarnych przeciwstawiając się temu, co uważa za supremację „białego przywileju” wypartego z klifu przez domniemane „ biała wina ”. Pomimo neomarksistowskiej retoryki sprawiedliwości społecznej i gospodarczej BLM, jej punktem odniesienia jest rasa, a nie klasa, co czyni ją klasycznym, inspirowanym PRAWEM ruchem faszystowskim. Istniejąca nierówność jest wykorzystywana jako taran podziału rasowego klasy robotniczej i nieuprzywilejowana bieda wszystkich ras stawiająca ją przeciwko sobie, klasyczna strategia podziału i podboju dominacji. Dzięki niedawno ujawnionej taktyce uciszania krytyków jest to intelektualnie faszystowski ruch ubrany w lewicową retorykę, w której cel usprawiedliwia wszelkie środki.

W redukcjonistycznym świecie BLM historia polityczna ma na celu nadanie „rewolucjonistom” wyglądu „zwycięstwa moralnego” jako ważniejszego niż przynoszenie wyników, które mają znaczenie dla ludzi żyjących na co dzień, takich jak dobre ubezpieczenie zdrowotne lub płaca. Zamiast tego „chleb i cyrki”, których kulminacją jest dudniący dźwięk upadłych zabytków, dają dokładnie fałszywą satysfakcję emocjonalną, której status quo potrzebuje, aby umocnić swoją legitymację, nie kosztując jej prawie nic.

Muszę też przyznać, że działalność ta ma niezamierzone skutki tragikomiczne, a także pomniki byłego niewolnika i najważniejszego pisarza języka hiszpańskiego, Miquela Cervantesa i polsko-amerykańskiego bohatera rewolucyjnego Tadeusza Kościuszki. Ironia tego ostatniego w barbarzyństwie przypominającej rewolucję kulturalną polega na tym, że gdy Kościuszko opuścił USA dla Szwajcarii, powierzył Jeffersonowi swoje wynagrodzenie w wysokości 18 000 USD za służbę w Armii Kontynentalnej, aby zapłacić za wolność niewolnicy. 200 lat później jego pomnik został zdewastowany za bycie białym.

Zorganizowany chaos taktyki BLM wykorzystał formę mechanizmów rewolucji kulturalnej, aby przedstawić swoją „rewolucyjną” logikę jako niepodważalny fakt, jednocześnie szukając niespójnych, a czasem szalonych uzasadnień teoretycznych i intelektualnych.

Nic nie pokazuje tego lepiej niż narracja medialna „oporu”, która odwróciła jego uwagę od Trumpa, aby stworzyć nową rzeczywistość zalecanych rozwiązań w poszukiwaniu problemu. Pierwszym przykładem tej nowej „rewolucyjnej” rzeczywistości jest bestseller New York Times „White Fragility” autorstwa konsultanta korporacyjnego Robina DiAngelo.

Podczas naliczania swoim klientom korporacyjnym tysięcy dolarów za godzinę, DiAngelo zredukowała wszystkie niuansowe i skomplikowane relacje międzyludzkie, które migrują

przez linie rasowe przez tysiące lat, do prostego poziomu redukcjonistycznego „teorii nazistowskiej rasy”. Jej receptą na stosunki biało-czarne jest uznanie białego rasisty w nas wszystkich i bycie, nie żartuję, „mniej białych”. DiAngelo sprowadza również „biel” do formy sadystycznego kultu, w którym ludzie należący do rasy są nieco podekscytowani i zadowoleni z wizji czarnego cierpienia, tworząc w ten sposób wizerunek wampirów przypominających wampiry lub kulturowo heglowskich „Innych”. ”

Ten absurdalny obraz karykatury stawia wszystkich białych w tej samej torbie, bez względu na osobiste doświadczenie lub klasę. Od bogatego WASP w Nowym Jorku po litewskiego imigranta, budowniczego świeżo wyrzuconego z łodzi, wszyscy jesteśmy potępieni przez nasz grzech pierworodny, kolor naszej skóry i przywiązani do wieczności potępienia przez zarzut białego przywileju. Tak więc nowy sztandar rewolucji BLM, rasizm zemsty, jest teraz nową normą dla naprawienia krzywd przeszłości. Niestety ten nonsens staje się lepszy.

W raporcie reportera National Public Radio (NPR), Yuki Noguchi z czerwca 2020 r., Przypadek oddzielnej praktyki opieki medycznej opartej na rasie pacjenta został wprowadzony jako panaceum na zwiększenie reprezentacji czarnych w dziedzinie medycyny.

Zacytować: CHIN-QUEE:

Celem nie może być po prostu zwiększenie liczby czarnych lekarzy do medycyny. Dostanie się tam jest niezwykle ważne, ponieważ posiadanie kogoś, kto dba o twoje zdrowie, który rozumie i przeżył zmagania osobiście i kulturowo, których doświadczyłeś, jest bardzo, bardzo, bardzo ważne.

Ta cienko zawoalowana podwójna mowa o wrażliwości kulturowej, tj. Rasizm został odsłonięty w moich dwóch pustych pytaniach do Noguchi, na które nie odpowiedziała:

Pytanie 1:

Innymi słowy, rasa i wspólne doświadczenia kulturowe powinny stanowić kryteria odniesienia dla lekarzy, którzy absolutnie nie mają nic wspólnego z dziedziną praktyki medycznej. To tak, jakby doświadczony (cytując swój utwór) chirurg dziecięcy ucha, nosa i gardła operujący na, powiedzmy, muzułmańskim pacjencie nie jest wystarczająco dobry, ponieważ musi mieć podobne doświadczenia osobiste i kulturowe, aby wykonywać dobrą pracę?

Pytanie 2:

A także dlaczego nie ma w tobie analizy klas jako wzorca dla problemów mających wpływ na wszystkich lekarzy bez względu na rasę lub pochodzenie etniczne?

To tak, jakby czarna niewystarczająca reprezentacja w dziedzinie medycyny nie miała nic wspólnego z warunkami społeczno-ekonomicznymi w tym kraju i jest wprost obwiniana za postrzegany „rasizm systemowy”. Kiedy skontaktowałem się z Noguchi w sprawie jej historii, nie odpowiedziała na pytania, ale zamiast tego wydała oświadczenie:

To całkowicie błędne odczytanie mojej historii. Przeczytaj go uważniej i nie przedstawiaj go jako

takiego. Chodzi o to, że czarni lekarze i terapeuci są niedostatecznie reprezentowani w medycynie.”

Kontynuując „rewolucję” w medycynie, hipsterskie odgałęzienie korporacyjnych mediów, Vice News opublikował 7 lipca 2020 roku artykuł Shayli Love: „Czy rasizm jest chorobą psychiczną? ”

Medykalizacja ludzkiej kondycji nie jest niczym nowym, jak miało to miejsce w przeszłości i jest charakterystyczna dla każdego totalitaryzmu niezależnie od jego zabarwienia.

Niezależnie od tego, czy chodzi o eutanazję chorych psychicznie przebranych za system miłosierdzia w nazistowskiej Trzeciej Rzeszy, czy też o uznanie ekstremizmu za chorobę i praktykowane przez Chińczyków na uwięzionej populacji Ujgurów lub przez Sowietów, którzy twierdzili, że odkryli wirusa polityczny sprzeciw w latach siedemdziesiątych, wynik jest zawsze taki sam. Systemy totalitarne zawsze chcą rozwiązać problem „nienormalności”, który wskazuje na wielki wzór do naśladowania dla naszej obecnej sytuacji i jej zwolenników w pseudonaukowych mediach. W końcu, jeśli można leczyć toksyczną męskość jako chorobę uleczalną, zdecydowanie można zrobić to samo z rasizmem z pieczęcią aprobaty i dla zysku przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (APA). A ci z ruchu BLM, którzy nadal uważają się za prawych PO

LEWEJ, są dla ciebie faktem na pobudkę: według New York Times APA wzmocniło program tortur CIA, więc pod koniec ideologicznego podglądania i manewrowania jest to finał przestańcie, aby wszystko się spełniło!

Jest to rodzaj bzdur, które oszukańczo wykorzystują wzrost liczby czarnych nauczycieli i czarnych lekarzy, ponieważ pancea na amerykańskie choroby systemowe jest dokładnie tym, czego według korporacyjnej kultury BLM potrzebuje. Jest to magiczne zaklęcie, które indywidualizuje społeczność, sugerując, że wszystkie rozpatrywane problemy są kwestią indywidualnej odpowiedzialności przekształconej w rolę nauczyciela.

Kwestie władzy, konfliktu klasowego, nierówności, a nawet rasizmu zostały wyeliminowane dzięki czarnej profesjonalizacji jako jakiejś mitycznej super profesjonalnej klasy, która zapewni zbawienie

w swojej klasie i gabinecie lekarskim. Jest to faszystowska mitologia zaczerpnięta z nazistowskiej teorii rasowej i jest klasycznym przykładem pedagogiki represji, w której siły ekonomiczne i polityczne odgrywające rolę w złym stanie trudnej sytuacji czarnej populacji stają się po prostu niewidoczne. Zgodnie z nim, wagnerowski mit o Ubermensch, uwolni studentów i pacjentów od uścisku „przypadkowych panów niewolników”, a potem wszystko będzie dobrze. Prawdziwa rewolucyjna wizja lepszego jutra, które nigdy nie nadejdzie!

Aby wymusić dyscyplinę i uciszyć krytyków, oskarżenie o „rasizm systemowy” ma uzasadnienie dla niecodziennej kultury rezygnacji i osobistej zemsty, która nie tylko nie szanuje podstawowej zasady wolności słowa, ale zdrowego rozsądku. Rasizm istnieje u ludzkości od tysięcy lat i nie jest to systemowy problem kapitalizmu, który go poprzedza. Jest to problem systemowy uniwersalny dla wszystkich organizmów, które wyewoluowały systemy percepcji, które dzielą poziomy zagrożenia na znane i nieznane (zbadane, znane terytorium vs. niezbadane i nieznane).

Na nieszczęście dla ludzi, którzy rozwinęli zdolność abstrakcji, negatywne aspekty naszych przedkorowych systemów motywacyjnych – takie jak miłość, strach, seks, opieka, chciwość, duchowo, a nawet altruizm, leżą u podstaw wszystkich naszych działań i całego myślenia.

Judaizm i chrześcijaństwo zidentyfikowały tę koncepcję jako grzech pierworodny. Święty Paweł nazwał go Starożytnym Człowiekiem i istniał tak długo, jak ludzkość. Obudzeni (narodzeni ponownie) faszyści odkryli to na nowo jako „ukryte uprzedzenie”. I podobnie jak kalwiniści wierzą, że wszyscy jesteśmy potępieni, chyba że zostanie wybrana. Stąd potrzeba egzekwowania sygnału, aby pokazać wybrany status, jednocześnie podnosząc normy społeczne, aby odzwierciedlić własne postrzegane, a może nawet rzeczywiste poczucie winy. Najlepszą siłę rewolucyjną najlepiej wykorzystać, gdy podsyca ją wina, represje, ucisk i gniew w jej ideologii i finansowaniu zewnętrznym (często sprzecznym z jej wyznaczonym celem) lub jako czysty ruch taktyczny (tj. Rewolucja bolszewicka z 1917 r. Finansowana przez niemiecki rządowy rząd).

W starej i wypróbowanej realpolitik z XIX wieku jego najwybitniejszy polityk, kanclerz Otto Von Bismarck, brzmi prawdziwie nawet dzisiaj: „jeśli chodzi o rewolucję, zawsze lepiej jest ją podjąć niż poddać się”. Wraz z nadchodzącymi wyborami w listopadzie 2020 r. Ten truizm nigdy nie został zapomniany jako personifikacja przez szefa Citibank, szefa sztabu Obamy i burmistrza Chicago, wszystko w jednym Rahm Emmanuel, którego motto: „nie pozwól, aby dobry kryzys zmarnował się” sprawia, że BLM ruch idealny pojazd, aby dokręcić śruby na resztkach naszej demokracji jeszcze mocniej niż kiedykolwiek. BLM Chicago nie odpowiedział na prośbę o wywiad Fundacja BLM nie odpowiedziała na prośbę o wywiad Shayla Love nie odpowiedziała na prośbę o wywiad Joshua Efferighe nie odpowiedział na prośbę o wywiad Robin DiAngelo nie odpowiedział na prośbę o wywiad.

autor: Derek Monroe

Dziennikarz, konsultant, pisarz ds. Geopolityki i tłumacz. Z siedzibą w USA i Japonii.

Korespondent w USA, Radio Centraal, Belgia Kontakt: d2020man@yahoo.com

View at Medium.com

6 Komentarzy

Filed under Polityka

6 responses to “Ruch Black Lives Matter (BLM) w ocenie Dereka Monroe

 1. Jonas

  Zawsze znajdą się judasze za srebtniki działać będą.
  Dziś premier debatował następny rozbiór Polski.
  Zamiast 60 dostanie 160 miliardow euro jeśli co.
  POdzieli się na Vatykan na odszkodowania pedofilskie, i dla Torunia coś też będzie bo dziś czarna masoneria pielgrzymuje i swiętuje, a truskawek i porzeczek nie ma kto zbierać,
  Berlin dostanie Szczecin i Wrocław i Gdańsk, Moskwa pozostawi swoich a może gaz umowa się zmieni, Izrael odszkodowania 447, Londyn biznes po Rostowskim, Washington surowce i umowy militarne, a jałmużna dla Polaków.
  Zobaczymy kto awansuje na ministra po wyborach tzn targowica a jeśli będzie to Grzegorz B. co mowi Szczęść Boże to będzie koniec wysprzedazy.
  .
  Obliczenia mówią że dostawali się 10 miliardów rocznie z UE a wyciągali 19 miliardów firmy zagraniczne rocznie licząc Rostowski i VAT itd.
  Smoleńsk Amber nie wyjaśniny a komisje kasują jak za elektrownie atomową wiele lat. W jakim kraju to się dzieje?. Polub Wołyń rocznica ani jedno słowo Prezia D.?.
  Sługusy wielu bożkom tak czynią.
  Jonas ostrzega czas nawracania się kończy

  Polubienie

 2. Klemens

  Chciałbym jedynie skorygować tłumaczenie oryginalnego tekstu:

  American Psychological Association (APA) bolstered the C.I.A torture program so at the end of the ideological voyeurism and maneuvering this is the final stop to make it all come true!

  Autor napisał iż na zlecenie amerykańskich psychiatrów CIA wzmocniło program tortur (przesłuchań) na więzionych kilkanaście lat temu talibach, o czym świadczy również art. NYT z 2015 r., który wymienia też długoletnich i szczerych krytyków środowiska amerykańskiej psychiatrii zaangażowanych w wyjaśnienie pogwałcenia praw człowieka w więzieniach wojennych USA. Należy zadać sobie pytanie czy środowiska „polskiej psychiatrii” potępiły te nieludzkie eksperymenty, czy może zjednoczonym i najpewniej skorumpowanym frontem bronią tych haniebnych praktyk realizowanych i dziś w bardziej zaawansowanych formułach, także w Polsce? Czy może jednak podobnie jak za oceanem powiążą faktyczny bądź w wyimaginowany rasizm z chorobą umysłową którą należy leczyć klinicznie, farmakologicznie a nawet epidemiologicznie.

  Polubienie

 3. nina

  UWAGA ! scenariusz plandemii napisany w 2012r , który realizowany jest teraz. https://www.youtube.com/watch?v=_kQvay7cMcQ

  Polubienie

 4. nina

  ———- wywiad , który tłumaczy aktualną geopolitykę na świecie.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.