Oświadczenie Rady Wszechrosyjskiego Zgromadzenia Oficerskiego z dnia 19 maja 2022r.

Rosja_OOC

.

.

Otrzymany od Władimira Kwaczkowa tekst oświadczenia Rady Wszechrosyjskiego Zgromadzenia Oficerskiego z dnia 19 maja 2022 r.

.

Prezydent Federacji Rosyjskiej W.W. Putin
Patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl
Przewodniczący Rządu Federacji Rosyjskiej M.W. Miszustin
Przewodniczący Rady Federacji W.I. Matwijenko
Przewodniczący Dumy Państwowej W.W. Wołodin
Przewodniczący Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej A.I. Bastrykin
Dyrektor Federalnej Służby Bezpieczeństwa A.W. Bortnikow

Oświadczenie Rady Wszechrosyjskiego Zgromadzenia Oficerskiego

My, weterani Sił Zbrojnych i służb specjalnych Rosji, zjednoczeni w Wszechrosyjskim Zgromadzeniu Oficerskim, wraz z większością naszego narodu, entuzjastycznie poparliśmy decyzję Prezydenta Federacji Rosyjskiej i Naczelnego Wodza W.W. Putin o przeprowadzeniu specjalnej operacji wojskowej w celu zbrojnej ochrony mieszkańców DRL i ŁRL, demilitaryzacji i denazyfikacji Ukrainy. Jednocześnie, dokładnie analizując przebieg prawie trzech miesięcy działań wojennych, doszliśmy do wniosku, że specjalna operacja wojskowa, która rozpoczęła się 24 lutego, niestety zakończyła się fiaskiem: po miesiącu działań wojennych wojska rosyjskie wycofały się z uchwyconych przyczółków pod Kijowem, opuściły wyzwolone terytoria w obwodach sumskim i czernihowskim na północy oraz mikołajowskim na południu tzw. Ukrainy. Wszystko to odbywało się pod pretekstem okazania „dobrej woli” Prezydenta Federacji Rosyjskiej. Ale naturalnie pojawiło się pytanie: czyją złą wolę spełnił obywatel W. Putin, wydając wojskom upokarzający rozkaz odwrotu?

Późniejsze haniebne negocjacje z faszystami ukro-banderowskimi faszystami w Stambule pokazały nie do pogodzenia stanowiska stron: żądanie zaprzestania działań wojennych przez Siły Zbrojne Ukrainy na warunkach Rosji oraz żądanie faktycznej kapitulacji Federacji Rosyjskiej na warunkach reżimu ukro-banderowskiego reżimu w Kijowie. Nie ma z kim negocjować i nie ma czego.

Również przebieg dalszych działań wojennych okazał się bardzo odległy od wcześniej deklarowanych celów, które popierała zdecydowana większość Rosjan i innych rdzennych ludów Rosji. Wzdłuż linii kolejowych i innych szlaków transportowych Ukrainy z Zachodu do Donbasu i Charkowa, przy doniesieniach o dominacji naszego lotnictwa w powietrzu, trwa nieprzerwany strumień składów pociągów wojskowych z personelem, sprzętem wojskowym, paliwem, amunicją, żywnością i innymi zasoby materialnymi niezbędnymi przeciwnikowi do prowadzenia działań bojowych. Jedną z głównych przyczyn praktycznie nieprzerwanego zaopatrzenia Sił Zbrojnych Ukrainy we wszystko, co niezbędne, jest brak systematycznego nacisku na tylną komunikację wroga, w tym grup i sił specjalnych. Zamiast tego zawodowy Specnaz jest używany po prostu jako doskonale wyszkolona piechota w operacjach bojowych na froncie.

Rosyjskie Siły Zbrojne oraz Milicja Ludowa DRL i ŁRL wciąż pilnie potrzebują dronów, kamer termowizyjnych i innej amunicji, na którą ludzie zbierają datki, chociaż rząd ma wystarczająco dużo pieniędzy. Ostatnią kroplą, która przelała kielich naszej cierpliwości, były wydarzenia w rejonie przeprawy pontonowej w pobliżu wsi Biełogorowka, gdzie w ciągu tygodnia nasi żołnierze ponieśli niedopuszczalnie duże straty kadrowe i kilkadziesiąt jednostek sprzętu wojskowego, podczas przeprowadzania operacji ofensywnych bez odpowiedniego bezpośredniego wsparcia ze strony ataków naziemnych oraz osłony lotnictwa wojskowego i artylerii.

Nam, weteranom Sił Zbrojnych i służb specjalnych, którzy przeszliśmy przez wojny i konflikty zbrojne w Wietnamie, Angoli, Afganistanie, Tadżykistanie, Czeczenii, Syrii i innych „gorących punktach” za granicą i zawodowo orientujemy się w treści i charakterze różnych form działań wojskowych (bojowych), stało się dość oczywiste, że :

Specjalna operacja zakończyła się! Rozpoczęła się pełno – krwista wojna!

W swej duchowej, moralnej, narodowo-politycznej i społeczno-gospodarczej istocie jest to nowa Wojna Ojczyźniana historycznej Rosji przeciwko globalnym piekielnym siłom tak zwanego „nowego porządku światowego”.

24 lutego 2022 r. świat rosyjski, po raz pierwszy po zniszczeniu ZSRR, otrzymał możliwość rozpoczęcia odbudowy historycznej Rosji rosyjskiej jako państwowego Związku Wielkiej, Małej i Białej Rusi (Federacji Rosyjskiej, Małorusi-Ukrainy i Białorusi). Jednocześnie ta okazja była ściśle powiązana z zadaniami Światowych Sił Zakulisowych, aby jak najbardziej zniszczyć Wielkorusów i Małorusów w bratobójczej wojnie. Te same wydarzenia „specjalnej operacji wojskowej” zawierają dwa wzajemnie wykluczające się znaczenia i dwa nie do pogodzenia cele: albo ponownie zjednoczymy świat rosyjski w trójjedną narodową całość, albo nastąpi zniszczenie przez Zachód narodowej podstawy trójjedynej cywilizacji rosyjskiej. Dla nas jest to śmiertelna bitwa o samo życie rosyjskiego świata na Ziemi. W swej militarno-politycznej istocie jest to wojna na pełną skalę o wyzwoleńczą obronę Małej Rusi i jej powrót na łono naszej rosyjskiej Ojczyzny siłami wszystkich pokoleń żyjących obecnie Rosjan. To jest nasza Wojna Ojczyźniana! Ale Zachód w swojej obecnej formie ostatecznie nie będzie w stanie przetrwać na planecie bez naszej śmierci, bez śmierci rosyjskiego świata. Dlatego zwycięstwo to dla nas życie, porażka to śmierć, na pół zwycięstwo to na pół porażka, i opóźniona śmierć z powodu narodowego uduszenia.

W swojej formie rozpoczęta wcześniej operacja specjalna Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej pod względem zakresu, celów i zadań urosła do rangi strategicznych operacji wojskowych Rosji przeciwko NATO pod dowództwem Stanów Zjednoczonych, póki co na terytorium Ukrainy . W związku z tym, niezależnie od aktualnych cech moralnych, politycznych i ekonomicznych obecnej rosyjskiej władzy państwowej i nieporozumień z nią, działania militarne mające na celu wyzwolenie ziem Małorusi-Ukrainy od ukro-banderowskich zdrajców narodowych oraz ich amerykańskich panów i europejskich lokajów muszą być zdefiniowane jako początek niezwykle ważnej rosyjskiej georeligijnej, geopolitycznej, geoekonomicznej i informacyjno-psychologicznej decydującej kontrofensywy w stosunku do całego zachodniego satanistycznego, liberalno-globalistycznego, kapitalistycznego i oszukańczego świata. Rozpoczęta wojna Rosji i innych rdzennych ludów Federacji Rosyjskiej przeciwko Światowego Zakulisowym Siłom w Małej Rusi-Ukrainie jest nie tylko wojną o zachowanie prawa do życia i niezależnego rozwoju rosyjskiego świata, to także pierwsza otwarta bitwa nowej europejskiej i światowej, hybrydowej wojny o zachowanie Białej Chrześcijańskiej Europy. Żyć na naszej rosyjskiej ziemi, w Europie i na świecie, będziemy albo MY, albo ONI!

MY jesteśmy światem rosyjskim, którego podstawą jest trójjedyny naród rosyjski – Wielkorusini, Małorusini i Białorusini, którzy posługują się odpowiednimi dialektami wspólnego języka rosyjskiego. Wychodząc z tego my, Rosjanie, groźnie przypominamy całemu światu, że to my wraz z innymi rdzennymi ludami naszej Ojczyzny jesteśmy wielkim Bogonośnym narodem , a historyczna ruska Rosja jest wielką światową potęgą, przeznaczoną do globalnej walki ze światowym złem na naszej planecie.

ONI – światowe siły zakulisowe, czyli w terminologii transoceanicznej – światowe „ deep state”, związane z mrocznymi piekielnymi siłami Szatana. Już jawnie, pod pozorem covidowych ograniczeń, ma miejsce likwidacja praw politycznych i wolności ludzi w krajach europejskich i innych. W krajach zachodnich pod pretekstem walki z koronawirusem administracja państwowa została faktycznie odebrana narodowym konstytucyjnym organom władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej i przekazana tajnym strukturom sił Światowego Spisku.

Wroga tak zwana piąta lub syjonistyczno-liberalna kolumna istnieje również w Rosji. Wraz z przejawiającymi się śmiertelnymi zagrożeniami dla istnienia samej cywilizacji rosyjskiej na ziemi, staje się coraz bardziej oczywiste, że „partia zdrady” nadal działa w najwyższym kierownictwie kraju i w bezpośrednim otoczeniu prezydenta W. Putina . Ci zdrajcy państwowi i sprzedawczyki, postępując zgodnie z instrukcjami swoich zakulisowych manipulantów, z całych sił starają się pomóc im zachować terytorium Ukrainy jako geopolityczną i militarno-strategiczną trampolinę do późniejszego zniszczenia Federacji Rosyjskiej i Białorusi zamienić rosyjską wojnę narodowowyzwoleńczą w bratobójczą rzeź z maksymalną liczbą strat po obu stronach. Wewnątrz samej Rosji – aby pozbawić Naród i Armię rosyjskiego ducha narodowego i zmusić nas do zakończenia wojny na warunkach Światowych Sił Zakulisowych. Wewnątrz kraju duch zdrady narodowej, zdrady i obojętności unosi się i celowo rozprzestrzenia wśród mieszkańców miasta, zatajany przez federalne media zwycięskimi doniesieniami.

Od 1996 r. rosyjskie ustawodawstwo karne nie zawiera artykułów i klauzul ustanawiających odpowiedzialność za popełnienie zbrodni wojennych w czasie wojny: nie ma artykułów dotyczących dobrowolnego poddania się, nieposłuszeństwa w warunkach bojowych, nadużycia władzy, jej nadużycia lub bezczynności w walce, poddania się przez dowódca wroga powierzonych mu sił i środków prowadzenia wojny, nieuprawnione opuszczanie pola bitwy, dezercji, samookaleczania, przemocy wobec ludności na terenie działań bojowych, grabieży na polu bitwy i innych ciężkich przestępstw, które z pewnością wymagają zastosowania kary śmierci. Jest to bezpośrednie przyzwolenie na bezkarność za zbrodnie popełnione w warunkach bojowych i prowadzące do utraty sterowności i upadku dyscypliny wojskowej oraz mocnego ustawowego ładu na polu walki. Nie powinno tak być!

Rosyjska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego, po raz pierwszy w całej ponad 1000-letniej historii chrześcijaństwa w Rosji, odstąpiła od duchowego kierownictwa walczącej armii i nie pobłogosławiła Rosyjskich Bojowników przed narodowowyzwoleńczym pochodem na teren Małorosji.
Wychodzimy z twierdzenia, że ​​świat rosyjski i cała ziemska ludzkość wkroczyły w okres wielkich duchowych i religijnych, a następnie decydujących zmian cywilizacyjnych. Bitwa, która rozpoczęła się na Ukrainie, jest pierwszą otwartą bitwą III wojny światowej, która na świecie będzie trwać dość długo.
Głównym warunkiem zachowania historycznej rosyjskiej Rosji było hasło: „OJCZYZNA W NIEBEZPIECZEŃSTWIE”!

W oparciu o obecną sytuację Wszechrosyjskie Zgromadzenie Oficerskie
ŻĄDA:

1. Na podstawie art. 3 i 4 Federalnej Ustawy Konstytucyjnej z dnia 30 stycznia 2002 r. nr 1-FKZ „O stanie wojennym”, dekretem Prezydenta Federacji Rosyjskiej, wprowadzić stan wojenny w następujących podmiotach wchodzących w skład Federacji Rosyjskiej posiadających granice lądowe i morskie z krajami NATO: w obwodach kaliningradzkim i murmańskim, w Republice Karelii, w Leningradzie, Pskowie, Briańsku, Smoleńsku, Kursku, Woroneżu, Rostowie, na Terytorium Krasnodarskim, w Republice na Krymie, w Czukockim Okręgu Autonomicznym, na Kamczatce, a także w miastach federalnych: Moskwie, Petersburgu, Sewastopolu.

2. W porozumieniu z kierownictwem DRL i ŁRL rozszerzyć ustawę „O stanie wojennym” na ziemie tych republik i wprowadzić ją w życie natychmiastowe na wszystkich terytoriach całej byłej Ukrainy wyzwolonych od najeźdźców syjono-banderowskich, a także usunąć wszelkie bariery celne, które uniemożliwiają militarno-techniczne i inne dostawy materialne tych ziem.

3. Na podstawie dekretu Prezydenta Federacji Rosyjskiej z dnia 1 lipca 2014 r. nr 482 „O zatwierdzeniu regulaminu obrony terytorialnej”, art. 10.1 „Obrona terytorialna” ustawy o stanie wojennym na terytoriach, gdzie wprowadzono stan wojenny, w nawiązaniu do rosyjskich wojskowych tradycji historycznych do przystąpić do tworzenia wojskowych formacji i oddziałów kozackich i dywizji wiejskich, a także oddziałów i oddziałów Ziemskiej Milicji Ludowej, oddziałów ludowych i innych struktur organizacyjnych obrony terytorialnej.

4. Dekretem Prezydenta Federacji Rosyjskiej, w porozumieniu ze Zgromadzeniem Federalnym i Rządem, na czas działań wojennych utworzyć Komitet Obrony Państwa (GKO) na podstawie Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej jako nadzwyczajny najwyższy organ administracji państwowej, któremu należy powierzyć pełną władzę i odpowiedzialność za przygotowanie i prowadzenie wojny na całym terytorium Federacji Rosyjskiej, DRL i ŁRL, a także na wszystkich wyzwolonych terytoriach byłej Ukrainy.

5. W celu podniesienia jakości szkolenia kadr formacji i jednostek stałej gotowości bojowej w czasie pokoju oraz szkolenia wyszkolonej rezerwy do strategicznego rozmieszczenia Sił Zbrojnych w czasie wojny i w obliczu zagrożenia rozwijania w pełnej skali NATO pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych III wojny światowej – legalnie ustanowić w Siłach Zbrojnych dwuletni okres służby wojskowej z dwoma corocznymi poborami do służby wojskowej oraz obowiązkowym corocznym planowym urlopem i bezpłatnym dojazdem do miejsca urlopu .

6. W celu gwałtownego, o jedną trzecią, zwiększenia potencjału bojowego formacji i jednostek Wojsk Lądowych, Sił Powietrznodesantowych, Wojsk Specjalnych i Korpusu Morskiego Marynarki Wojennej, przejść na czteroplutonową strukturę organizacyjną zmotoryzowanych, pancernych, spadochronowych, kompanii szturmowych, kompanii piechoty morskiej i straży przybrzeżnej, baterii artylerii i moździerzy, tworząc każdy pluton z personelem jednego okresu służby.

7. Zapowiedzieć częściową mobilizację na całym terytorium Federacji Rosyjskiej do dodatkowego sformowania trzech pełnoprawnych formacji operacyjno-strategicznych: Frontu Północnoukraińskiego, Frontu Środkowoukraińskiego i Frontu Południowoukraińskiego z utworzeniem wielokrotnej i przytłaczającej przewagi nad wrogiem w zakresie liczebności personelu, broni i wszelkiego rodzaju sprzętu w celu drastycznego zmniejszenia strat i skrócenia warunków Kampanii Narodowo-Wyzwoleńczej Armii Rosyjskiej oraz operacji wojskowych na terenie byłej Ukrainy jako całości.
Wyznaczyć jako najbliższe bezpośrednie zadania strategiczne: na froncie Północnoukraińskim – wyzwolenie obwodów Charkowa, Sum, Czernihowa, Kijowa, Żytomierskiego oraz stolicy Małej Rusi, miasta Kijowa; na Centralnym Froncie Ukraińskim – zakończenie wyzwolenia Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a następnie wyzwolenie całej lewobrzeżnej części obwodów zaporoskiego, dniepropietrowskiego, połtawskiego, czerkaskiego; Na froncie Południowoukraińskim – wyzwolenie Mikołajewa, Odessy, Elizawetgradu (dawniej Kirowogradu), prawobrzeżnej części obwodu dniepropietrowskiego, obwodu Winnicy.
Kolejnym strategicznym zadaniem grupy frontów jest określenie wyzwolenia całej zachodniej części byłej Ukrainy i dostępu do zachodniej granicy państwowej b. ZSRR z przekazaniem ochrony granicy do Specjalnego Ukraińskiego Okręgu Granicznego w ramach Wojsk Pogranicznych FSB Federacji Rosyjskiej.

8. W celu przeciwdziałania sabotażowi, dla rozpoznania i innych działań specjalnych na operacyjnym i strategicznym tyłach wroga na całej głębokości teatru działań, stworzyć w Siłach Zbrojnych Rosji osobny rodzaj wojsk – Oddziały (siły) sił specjalnych ( Sił Specjalnych SZ), łączących w swoim składzie istniejące wydzielone brygady specjalnego przeznaczenia ( Sił Specjalnego Przeznaczenia) okręgów wojskowych i flot, sił i środków Dowództwa Wojsk Specjalnych, podporządkowanych organizacyjnie i operacyjnie pod jednym kierownictwem, z włączenie do stałego personelu Sił Zbrojnych Sił Specjalnych odpowiedniego komponentu lotniczego i morskiego.

9. Na podstawie ustępu 4 artykułu 13 „Uprawnienia rządu Federacji Rosyjskiej” ustawy o stanie wojennym i pilnie zorganizować opracowanie Wojskowego Planu Gospodarczego, który uwzględnia przede wszystkim wszystkie potrzeby Sił Zbrojnych i innych oddziałów Federacji Rosyjskiej, a także Milicji Ludowej DRL i ŁRL, ze wskazaniem dyrektywnym i orientacyjnym wskaźników ekonomicznych dla wszystkich przedsiębiorstw przemysłowych, rolniczych i innych niezależnie od formy własności. Wprowadzenie, pod kontrolą Komitetu Obrony Państwa, bezpośredniego zarządzania przedsiębiorstwami produkcyjnymi sektora obronnego, wszelkiego rodzaju transportem oraz przedsiębiorstwami rolniczymi i innymi zapewniającymi bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Skonfiskować całą własność firm z krajów NATO w Rosji, a także przywrócić do własności publicznej przedsiębiorstwa nielegalnie przejęte podczas prywatyzacji. Jednocześnie rządy Federacji Rosyjskiej, DRL i ŁRL oraz władze podmiotów federalnych powinny rozpocząć, na koszt specjalnej pozycji budżetowej, prace nad odbudową wszystkich budynków mieszkalnych i innych, w tym prywatnych, zniszczonych podczas działań wojennych.

10. Przeprowadzić radykalną reformę systemu monetarnego i finansowego: znacjonalizować wszystkie banki i przekazać je pod jurysdykcję Państwowego (obecnie Centralnego) Banku Rosji, który z kolei podporządkować całkowicie Komitetowi Obrony Państwa; wprowadzić państwowy monopol na handel zagraniczny, produkcję i sprzedaż wyrobów alkoholowych i tytoniowych; zatrzymać swobodny przepływ walut obcych zarówno za granicą, jak i w kraju; wprowadzić trójsektorowy system obiegu pieniężnego w kraju: zewnętrzne transakcje walutowe państwa, a także osoby prawne i osoby fizyczne znajdujące się pod kontrolą państwa; płatności bezgotówkowe pomiędzy podmiotami gospodarczymi na terenie kraju, niezależnie od formy własności; płatności gotówkowe ludności (nie wyłączając jej formy elektronicznej) za towary i usługi.

11. Komitet Obrony Państwa w celu zorganizowania przygotowania i niezwłocznego uchwalenia ustawy, która zdjęłaby z całego personelu wojskowego Sił Zbrojnych i innych oddziałów Federacji Rosyjskiej, żołnierzy Milicji Ludowej DRL i ŁRL, z bojowników prywatnych wojskowych kompanii, bezpośrednio zaangażowanych w działania wojenne, wszystkie zobowiązania dłużne z tytułu wszystkich pożyczek, hipotek i innych obowiązkowych płatności kosztem aktywów finansowych znacjonalizowanych banków i Państwowego Banku Rosji.

12. Duma Państwowa i Rada Federacji Zgromadzenia Federalnego powinny niezwłocznie podjąć uchwałę o zniesieniu moratorium na wykonywanie kary śmierci; w pierwszej kolejności rozważenie i przyjęcie niezbędnych uzupełnień do kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, które będą przewidywać odpowiedzialność personelu wojskowego i innych osób za zbrodnie popełnione w czasie wojny na podstawie kodeksu karnego RSFSR z 1990 r.

Drodzy Rodacy! Bracia i siostry! Towarzysze!

Z tym otwartym Oświadczeniem zwracamy się do Prezydenta Federacji Rosyjskiej, Patriarchy Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego i innych wyższych urzędników państwowych z żądaniem natychmiastowego podjęcia działań w celu znacznego zwiększenia siły bojowej naszych Sił Zbrojnych i wzmocnienia zdolności obronne Rosji: im dłużej przeciągnie się podjęcie wskazanych przez nas niezbędnych środków, tym większą będziemy musieli zapłacić cenę za nowe, za nasze Zwycięstwo.
Odmowa spełnienia stawianych tu wymagań przez Wszechrosyjskie Zgromadzenie Oficerskie będzie przez nas uważana za zbrodniczą bezczynność w czasie wojny. Apelujemy do Rosjan i innych rdzennych ludów Federacji Rosyjskiej z prośbą o poparcie niniejszego Oświadczenia korpusu oficerskiego Rosji.
Nasi wspólni przodkowie w całej historii Rosji walczyli przeciwko chęci zagarnięcia naszej ziemi: pokonaliśmy Tatarów Mongołów na polu Kulikowym, Krymczaków tureckich w bitwie pod Mołodią, Szwedów pod Połtawą, Francuzów pod Borodino, Niemców pod Stalingradem . Teraz nasza kolej na obronę Rosji. W razie potrzeby dotrzemy do Londynu, przejdziemy przez miejsca militarnej chwały naszych przodków i jeszcze raz podpiszemy się w Reichstagu w Berlinie, a potem niech niewdzięczna Europa spróbuje tylko nie odrestaurować choćby jednego pomnika sowieckiego żołnierza-wyzwoliciela. Nie walczcie z Rosjanami!
HONOR, KTÓRY MAMY.

Przewodniczący Wszechrosyjskiego Zgromadzenia Oficerów
Pułkownik W. Kwaczkow

Szef Sztabu Wszechrosyjskiego Zgromadzenia Oficerów
major KGB ZSRR I. Okuniew

Wiceprzewodniczący Wszechrosyjskiego Zgromadzenia Oficerów
Kapitan Korpusu Piechoty Morskiej I. Otrakowski

19 maja 2022 Moskwa

za: https://m-kalashnikov.livejournal.com/4243623.html

( tłum. własne- PZ)

12 Komentarzy

Filed under Polityka

12 responses to “Oświadczenie Rady Wszechrosyjskiego Zgromadzenia Oficerskiego z dnia 19 maja 2022r.

 1. Pingback: Oświadczenie Rady Wszechrosyjskiego Zgromadzenia Oficerskiego z dnia 19 maja 2022 r. – 7777777blog

 2. zbyszek4747

  Tego oczekiwalem od dawna.Z bandytami się nie układa….

  Polubione przez 4 ludzi

  • mleko z nosa

   Na jesien Schwab chce wprowadzic w EU obowiazkowe szczepienia przeciwko swinskiej opryszcze, , po nim szcepany dostana swinskiego ryja jak po vakcinach. sienenj gypy. Skurwesyny robia cwszystko by wyszczepic Europe
   jestem jz gotowy odsczepic jedengo z tryech Dude , Morawa lub kota niedojeba .
   Prz okazjo ojebie kilku ich ochroniary z tj pojda n na pierwsze riezanie, beda konac powili jak i ten kogo ochraniaja.
   Jedynie Wejscie wojsk Bialorusi lu rosji ocali reesztki tego narodu.
   polskie debile w mundurach to bszczymurki sikutniki umyslowe degenaraty.

   Polubienie

  • mleko z nosa

   Moze wam sie nie podobac co tworzy Hallmann ale ja wiele jego kompzyji puszczam mimo ucha

   Polubienie

   • mleko z nosa

    Najpierw moja Ruś miała ode mnie od roku 2014 moje błogoslawienstwo , teraz ma je trzeci Rzym. Rosja.

    .

    Polubienie

 3. Jędrzej

  Potrzebny drugi Stalin – tak bardzo znienawidzony przez żydostwo i gawiedź którą ono manipuluje / steruje.

  Polubione przez 6 ludzi

 4. Sławobor

  Co pokazał i podkreślił przebieg operacji specjalnej na Ukrainie Zacznę od wad, których moim zdaniem jest znacznie mniej:

  1. Umierają nasi ludzie, zarówno wojskowi, jak i cywile.

  2. Zasoby państwa są wydawane na operację wojskową.

  3. Rosja doświadcza bezprecedensowej presji sankcyjnej: politycznej, gospodarczej, technologicznej, informacyjnej. Wiele światowych marek opuściło kraj.

  4. Wzrosła inflacja, a dochody obywateli spadają.

  5. Z wyjątkiem (częściowo) Białorusi oraz niedawno uznanych przez Rosję LNR i DNR, nie mamy już praktycznie żadnych realnych sojuszników w konfrontacji z pełną potęgą zbiorowego Zachodu.

  Plusy:

  1. Armia (prawie wszystkie rodzaje wojsk) zdobywa nieocenione doświadczenie w konfrontacji z silnym, dobrze uzbrojonym wrogiem.

  2. Rośnie zapotrzebowanie na rosyjską broń, surowce energetyczne i produkty żywnościowe.

  3. Patriotyzm ludu urósł bezprecedensowo na tle rozczarowania Zachodem, który wyraźnie pokazał jego nazistowski charakter i wielowiekową nienawiść do Rosji i Rosjan.

  4. Ze wszystkimi plusami i minusami (przede wszystkim z punktu widzenia operacji eksportowo-importowych) rubel rosyjski demonstruje bezprecedensową własność najtwardszej waluty świata, a ponadto jest w rzeczywistości zabezpieczony najbardziej poszukiwanymi aktywami (nie tylko złoto, ale także żywność, energia i inne bogate minerały).

  5. Społeczeństwo jest oczyszczane z koncepcji neoliberalnych i ich przedstawicieli, którzy zamieniali kraj w zachodnią kolonię. Sankcje i restrykcje zintensyfikowały proces substytucji importu we wszystkich sektorach, co w przyszłości uczyni z Rosji obok wojska i żywności światową potęgę przemysłową.

  6. Rosyjska gospodarka nagle (dla wielu) wykazuje stabilizację, m.in. dzięki zaprzestaniu odpływu kapitału za granicę, którego wartość sięga setek miliardów dolarów. Odeszła w niepamięć tak zwana gospodarka offshore, wycofywanie środków na konta osobiste, w tym skorumpowane, które teraz albo są bezsensowne, albo zmuszane do „pracy” na rodzimym rynku.

  7. Pomimo masowych prób systematycznego obniżania jakości rosyjskiej gospodarki, okazało się, że kraj, jako jeden z nielicznych na świecie, jest w pełni zaopatrzony w najpotrzebniejsze do życia rzeczy: żywność i zasoby energetyczne.

  8. Pozorna samotność w konfrontacji z Zachodem pokazała, że większość świata faktycznie bezpośrednio lub pośrednio popiera Rosję, co już zauważają zachodni politolodzy, podkreślając: „kraje Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu, Afryki i Azja odmówiły poparcia Zachodu przeciwko RF”. W rzeczywistości to Rosja przewodziła procesowi likwidacji hegemonii Zachodu przy wsparciu (choć często milczącej) reszty świata, stojąc na tradycyjnych wartościach.

  9. Deliberalizacja dotknęła też rosyjską edukację, gdzie rozpoczął się długo oczekiwany proces odchodzenia od systemu bolońskiego, zapowiadany wczoraj przez szefa Ministerstwa Edukacji i Nauki Falkowa.

  10. Oczywisty był również proces ostatecznego upadku zachodniego projektu globalizacji, którego ostatecznym celem było całkowite zniesienie granic między krajami i przekształcenie ludzi w biologiczną masę bezmyślnych konsumentów.

  11. Mimo bezprecedensowej presji Rosja, jedyna na świecie, od ponad 10 lat systematycznie przywraca utraconą w czasie rozpadu ZSRR przestrzeń życiową. Obecnie proces ten przyspieszył, pokazując nieodwracalność i słuszność konkluzji Bismarcka: „Rosjanie zawsze przychodzą po swoje”.

  Александр Дубровский
  ТГ-канал «Спокойно Z Маша»

  Polubione przez 2 ludzi

 5. Jędrzej

  Dziwi mnie zachowawcza postawa co bardziej trzeźwych strategów w rosyjskiej armii, a tacy na pewno w niej są, że nie przerywają tej wojennej farsy sterowanej z Kremla, która wielce prawdopodobnie wynika ze spętania przez V kolumnę.

  V kolumna powinna natychmiast zostać wyeliminowana drogą czystek, czyli odsunięcia od koryt wszelkiej maści szkodników, dekowników itp.

  Putin niezwłocznie powinien uczynić Igora Wsiewołodowicza Girkina ps. Igor (Iwanowicz) Striełkow głównodowodzącym siłami na Ukrainie i udzielić mu wszelkiej pomocy włącznie z mobilizacją na obszarze całej Rosji. To nie są żarty.

  A jeśli Putin jest mocno spętany, że drepcze w kółko, to armia powinna zażądać dobrowolnego odejścia Putina, żeby ratować Rosję.

  Polubienie

 6. Janka

  ———– DRANG NACH OSTEN wciąż aktualne.
  https://nwk24.pl/2022/05/25/o-co-chodzi-z-niemcami/

  Polubienie

 7. Całe wytłumaczenie:
  „Wroga tak zwana piąta lub syjonistyczno-liberalna kolumna istnieje również w Rosji. Wraz z przejawiającymi się śmiertelnymi zagrożeniami dla istnienia samej cywilizacji rosyjskiej na ziemi, staje się coraz bardziej oczywiste, że „partia zdrady” nadal działa w najwyższym kierownictwie kraju i w bezpośrednim otoczeniu prezydenta W. Putina . Ci zdrajcy państwowi i sprzedawczyki, postępując zgodnie z instrukcjami swoich zakulisowych manipulantów, z całych sił starają się pomóc im zachować terytorium Ukrainy jako geopolityczną i militarno-strategiczną trampolinę do późniejszego zniszczenia Federacji Rosyjskiej i Białorusi zamienić rosyjską wojnę narodowowyzwoleńczą w bratobójczą rzeź z maksymalną liczbą strat po obu stronach. Wewnątrz samej Rosji – aby pozbawić Naród i Armię rosyjskiego ducha narodowego i zmusić nas do zakończenia wojny na warunkach Światowych Sił Zakulisowych. Wewnątrz kraju duch zdrady narodowej, zdrady i obojętności unosi się i celowo rozprzestrzenia wśród mieszkańców miasta, zatajany przez federalne media zwycięskimi doniesieniami.”

  W Rosji jeszcze Słowianie mają coś do powiedzenia, bo w Polin takie akcje na szeroką skalę są tłumione przez okupanta.
  Jeszcze dojdzie razem nam problem upadającego kościoła żydo-katolickiego, który w prezencie pożegnalnym tworzy Polin.

  Może jeszcze przy kryzysie żywnościowym załatwią nam 5 milionów murzynów do Polski?!

  Polubione przez 2 ludzi

 8. veri

  ” Nasze metody walki nie będą w ogóle wojskowe, lecz ideologiczne i ekonomiczne z wykorzystaniem struktur siłowych, uzbrojonych w najnowocześniejsze rodzaje broni do fizycznego tłumienia buntujących się z jeszcze większą brutalnością, niż to było w 1993 roku przy rozstrzelaniu Dumy Państwowej Rosji. Przede wszystkim, podzielimy wszystkie narody słowiańskie (jest ich 300 milionów, połowę stanowią Rosjanie) na maleńkie osłabione kraje z przerwanymi więzami. Będziemy tu korzystać z naszej starej metody: DZIEL I RZĄDŹ. Postaramy się te kraje skłócić ze sobą. Wciągniemy je we wojny między sobą w celu wzajemnego niszczenia.

  Ukrainiec będzie myślał, że walczy przeciwko ekspansjonistycznej Rosji, walczy o swoją niezależność, będzie myślał, że w końcu uzyskał swoją wolność, podczas gdy całkowicie popadnie w zależność od nas. Tak samo będą myśleć Rosjanie, że bronią swoich własnych interesów narodowych, odzyskują „bezprawnie” zabrane im ziemie, itd. To wszystko będziemy robić pod pozorem różnych suwerenności, walki o swoje ideały narodowe. W tym czasie nie pozwolimy żadnej ze stron na samookreślenie się, oparte o wartości i tradycje narodowe. W tej wojnie głupców słowiańskie bydło będzie osłabiało siebie i wzmacniało nas, głównych reżyserów smuty, niby stojących z boku i nie tylko nie uczestniczących w krwawych wydarzeniach, ale i nie wtrącających się do nich.”

  … koresponduje z tym co teraz na Ukrainie ?

  ps. kiedyś widziałem zestaw dwóch fotek Putina – ten obecny, nawet biorąc poprawkę na upływający czas nie wyglada na tego z pierwszych lat władzy = ktoś machnął konieczna do prowadzenia swoich operacji podmianke ?

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.