Marsz gwiaździsty na Warszawę, czy moja chata z kraja?!

StrajkChłopski

Od lat rolnicy polscy i środowiska wiejskie powtarzają ten sam scenariusz: na przednówku, gdy podliczą nakłady i zyski z ubiegłego roku i policzą swój nakład pracy, to dochodzą do wniosku, że coś się nie zgadza.  W ten chłopski rachunek celują „chłopscy” działacze uczepieni u brukselskiej klamki, którzy kierując się „chłopskim sprytem” kombinują jak tu zrobić żeby wyjść na swoje kosztem sąsiada, a na dużą skalę kosztem wsi, tzn. jak ukręcić swój partykularny interes.  I tak zamiast chłopa obywatela i świadomego Polaka wyrasta banda cwaniaków i mierzwa chłopska. Kto przerwie ten chocholi taniec, kto wreszcie poprowadzi chłopów na Warszawę, aby zrobili porządek w tym ogólnym gospodarstwie zwanym Polska.

Jeśli chłop polski nie zerwie ze swoim stanowym sposobem myślenia i nie zacznie myśleć w kategoriach interesu Polski i suwerennego narodu, z którego dopiero wywodzi się świadomy i dostatni gospodarz, to nigdy z pożytkiem także dla siebie nie załatwi swoich bolączek. Jeśli kolejny raz da się przekupić obietnicami dopłat, pozorami polityki rolnej za skorumpowanymi drzwiami brukselskich salonów, to kolejny rok może spisać na straty, aż do smutnego końca, tzn. do dyktatu komornika i wykupu za bezcen Ojcowizny.

Polska ziemia, to jeden z ostatnich bastionów polskości!

PZ

 

 

Rolnicze OPZZ chce rozmów z premier Ewą Kopacz i zapowiada protesty

Ogól­no­pol­skie Po­ro­zu­mie­nie Związ­ków Za­wo­do­wych Rol­ni­ków i Or­ga­ni­za­cji Rol­ni­czych chce roz­mów z Ewą Ko­pacz. Rol­ni­cy mówią, że jeśli pre­mier nie spo­tka się z nimi w ciągu sze­ściu dni, zor­ga­ni­zu­ją „marsz gwiaź­dzi­sty” na War­sza­wę lub za­blo­ku­ją tory czy drogi.

Szczepan Kasiński, Sławomir Izdebski oraz Jan Guz

Jak zapowiedział podczas konferencji prasowej prezes rolniczego OPZZ Sławomir Izdebski, postulaty rolników zostaną przekazane w poniedziałek do Kancelarii Premiera. Jak dodał, Porozumienie daje Ewie Kopacz sześć dni na podjęcie rozmów z rolnikami. Zaznaczył też, że Porozumienie nie chce rozmów tylko z ministrem rolnictwa, bo – jego zdaniem – „takie spotkania nie rozwiązują problemu”.

 

Izdebski przekonywał, że skoro premier znalazła czas na spotkanie z innymi grupami zawodowymi (np. górnikami), to „musi także znaleźć czas dla rolników, którzy są kołem zamachowym” gospodarki.

– Apeluję do premier – do piątku dajemy czas na rozmowy ostatniej szansy – oświadczył Izdebski. Zaznaczył, że jeśli do rozmów nie dojdzie, rolnicy zorganizują „masz gwiaździsty” na Warszawę; w stolicy powstanie „zielone miasteczko”, a protestujący pozostaną w nim tak długo, aż zostaną spełnione ich postulaty.

Główny postulat to natychmiastowa wypłata rekompensat dla rolników, którzy ponieśli straty spowodowane przez dziki w swoich uprawach – poinformował Izdebski. Dodał, że jeżeli będzie to konieczne, to rolnicy wystąpią z pozwem zbiorowym z tytułu utraconych dochodów z powodu wprowadzenia zakazu uboju rytualnego. Jego zdaniem, został on wprowadzony niezgodnie z unijnym prawem.

– Żądamy też rekompensat do produkcji trzody chlewnej – wyliczał Izdebski. Rolnicze OPZZ chce również m.in. dopłat do eksportu wieprzowiny, uruchomienia skupu na potrzeby rezerw materiałowych.

Obecnie „w polskim rolnictwie nie ma ani jednej gałęzi, która przynosiłaby dochód” – ocenił przewodniczący rolniczego OPZZ. Rolnicy przypomnieli, że ceny żywca wieprzowego kształtują się na poziomie 3,5 zł za kg, a tak niska cena grozi bankructwem wielu gospodarstwom rolnym.

Izdebski zapewnił, że jego organizację wspierają inne związki zawodowe – OPZZ i „Sierpień 80”. Dodał, że na razie jest to porozumienie ustne, ale jeżeli premier nie spotka się z rolnikami, między związkami zostanie zawarte porozumienie pisemne, a następnie będzie ustalony termin i forma protestu.

– Forma (protestu) może ulec zmianie, ale w ten sposób, że może być bardziej uciążliwa. Wchodzi w grę blokada torów kolejowych i ewentualnie wjazdów do Warszawy. Proponowana była także całkowita blokada ministerstwa rolnictwa, ale od tego raczej odstępujemy – przekazał dziennikarzom Izdebski.

W Warszawie odbył się III Kongres Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych – pod hasłem „Dokąd idziesz Polsko”. Uczestniczyli w nim m.in. przewodniczący OPZZ Jan Guz oraz szef górniczych związków „Sierpień 80” Bogusław Ziętek. Na spotkanie przyjechało kilkuset rolników.

Ministerstwo rolnictwa odpowiada: jesteśmy gotowi na dialog

Rzecznik resortu rolnictwa Witold Katner zapewnił, że „ministerstwo jest otwarte na dialog i rozmowy, na bieżąco monitoruje sytuację dochodową w rolnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem rynku wieprzowiny, który został mocno dotknięty rosyjskim embargiem oraz wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń”.

– Resort od dłuższego czasu podejmuje wysiłki mające na celu poprawę sytuacji hodowców trzody chlewnej oraz zakładów przetwórczych – powiedział Katner. Podkreślił, że minister rolnictwa Marek Sawicki aktywnie zabiega na forum unijnym w sprawie uruchomienia mechanizmów pomocowych, takich jak dopłaty do eksportu wieprzowiny oraz do prywatnego przechowywania tego mięsa.

Rzecznik przypomniał, że w miniony piątek minister spotkał się z hodowcami trzody chlewnej oraz przedstawicielami przemysłu mięsnego. Kolejne spotkania planowane są w najbliższych dniach – poinformował Katner i dodał, że Sawicki osobiście zaprosił na rozmowy m.in. komitety protestacyjne z woj. kujawsko–pomorskiego i wielkopolskiego.

Rzecznik zapewnił, że na najbliższej radzie ministrów rolnictwa Unii Europejskiej, która odbędzie się w poniedziałek, minister rolnictwa będzie ponownie apelował o pomoc dla sektora wieprzowiny; na wniosek resortu odbędzie się również dyskusja na temat zasad złagodzenia rosyjskiego embarga na unijną wieprzowinę

(RZ)

Za: http://wiadomosci.onet.pl/kraj/rolnicze-opzz-chce-rozmow-z-premier-ewa-kopacz-i-zapowiada-protesty/fslfn

 

Ogólnopolski Komitet Protestacyjny Rolników i Konsumentów

 

OKPRiK_2 OKPRiK_3

OKPRiK_6OKPRiK_7

https://www.facebook.com/pages/Og%C3%B3lnopolski-Komitet-Protestacyjny-Rolnik%C3%B3w-i-Konsument%C3%B3w/1528123857441086

 

 

Blisko 500 ciągników na drodze. Rolnicy z Wielkopolski bronią swoich pól przed przerobieniem na kopalnię

„U nas na drodze do Leszna jest wielki protest przeciwko kopalni węgla, która ma być na naszych terenach zamiast pól. Rolnicy protestują, bo chcą zabrać im ziemie. Podobno 100 traktorów ma wyjechać na drogę”– taką informację otrzymaliśmy od pani Katarzyny na platformę Twoje Info. Okazuje się, że protest był znacznie większy. Drogę krajową nr 5 blokowało blisko 500 ciągników i tysiąc osób.

 

– Takiego protestu na drodze w Wielkopolsce jeszcze nie widziałem. Blisko 500 ciągników wyjechało na trasę w miejscowości Kaczkowo, łączącej Leszno i Wrocław. Ciągniki jadą do Leszna około 10 km, a tam na rondzie zawracają i jadą z powrotem do Kaczkowa – tak protest rolników relacjonował reporter TVP Info Artur Adamczak.

Dodał, że na drodze między Lesznem a Wrocławiem protestowało nie tylko pół tysiąca ciągników, ale też około 1000 osób. Rolnicy z okolicznych wsi sprzeciwiali się budowie kopalni węgla brunatnego, która ma powstać na tym terenie.

22 wsie znikną z mapy Polski

Mieszkańcy przeciwko powstaniu kopalni protestują już od czterech lat. Jak mówią, do tej pory nikt nie chciał ich słuchać, dlatego postanowili wyjść na ulicę i zablokować jedną z głównych dróg w kraju. Rolnicy twierdzą, że jeśli kopalnia powstanie to od 4,5 tys. do nawet 6 tys. mieszkańców straci swoje miejsca pracy. Mieszkańcy stracą domostwa i możliwość uprawy pól. Wraz z powstaniem kopalni z mapy Polski znikną 22 wsie.

Rolnicy są rozżaleni. Twierdzą, że budowy kopalni nikt z nimi nie konsultował, a o całej inwestycji dowiedzieli się pokątnie. Od dłuższego czasu prowadzone są odwierty. Rolnicy pisali już w tej sprawie do ministerstwa gospodarki i ministerstwa środowiska. Nikt jednak nie zainteresował się ich sprawą.

Mieszkańcy są zdeterminowani, by walczyć o swoje pola. Protest, choć lokalny, może odbić się na mieszkańcach całego kraju, zwłaszcza tych, podróżujących krajową „piątką”.

 

Za: http://www.tvp.info/18610697/blisko-500-ciagnikow-na-drodze-rolnicy-z-wielkopolski-bronia-swoich-pol-przed-przerobieniem-na-kopalnie

 

Rolniczy OPZZ złoży swoje postulaty

Autor: PAP 27-01-2015 09:36

 

Delegacja Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych dzisiaj złoży w kancelarii premiera swoje postulaty. Szef tej organizacji Sławomir Izdebski powiedział, że liczy na spotkanie i rozmowę z premier.

OPZZRiOR chce dostarczyć dokument do kancelarii ok. godz. 10.30, tj. przed planowanym ma 11. posiedzeniem rządu. – Wysłaliśmy pismo informujące, że wybieramy się do Kancelarii, jeżeli premier znajdzie czas to dobrze, jeśli nie – to nie powiedział Izdebski. Poinformował, że o 10.30 planuje konferencję prasową przed kancelaria premiera.

Najważniejszym postulatem jest wypłata odszkodowań za straty spowodowane przez dziki oraz wypłata rekompensaty za straty poniesione w chowie trzody chlewnej i bydła. Izdebski dodał, że m.in. trzeba się zastanowić, czy nie można uruchomić dopłat do eksportu polskiej wieprzowiny. Jeżeli chodzi o bydło, to straty wynikają z powodu zakazu uboju rytualnego. jego zdaniem, w tej sprawie zawinił resort rolnictwa, który wysłał pismo do KE informujące, że w Polsce takiego uboju nie będzie.

Przewodniczący zaznaczył, że jeżeli premier nie przyjmie we wtorek delegacji rolników, ani też nie wyznaczy innego terminu spotkania, to w przyszłym tygodniu w Warszawie powstanie „zielone miasteczko”.

O planowanych protestach rolników była już mowa podczas III Kongresu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, który odbył się w niedzielę w Warszawie.

– Apeluję do premier – do piątku dajemy czas na rozmowy ostatniej szansy – mówił tam Izdebski. Zagroził, że jeśli do rozmów nie dojdzie, rolnicy zorganizują „masz gwiaździsty” na Warszawę; w stolicy powstanie „zielone miasteczko”, a protestujący pozostaną w nim tak długo, aż zostaną spełnione ich postulaty.

Za: http://www.farmer.pl/fakty/polska/rolniczy-opzz-zlozy-swoje-postulaty,55217.html

 

1 komentarz

Filed under Bez kategorii

One response to “Marsz gwiaździsty na Warszawę, czy moja chata z kraja?!

 1. No… to jest zaplanowane ‚spuszczenie powietrza’… Rolnicy niech nie zapomną wziąć ze sobą dzików..

  Dziś 30 stycznia przedstawiciele rolników udali się do preżidienta i coś tam zanieśli.. No i wyszli i będzie strajk….
  Pewnie ustalili z preżidientem ‚mapę drogowa’ sztrajku co będą robić w tym sztrajku, kogo ‚wystawić’ aby się uwiarygodnić przed tłumem.,.

  Mamy zaplanowaną akcję strajkową w sztabie Koziełła /medycznego szaleńca i rusofoba byłego przyjaciela ZSRR/ .. W sztabie naradzali się Duda, Kolorz, Izdebski, Guz czy Guzioł, doradcą pewnie był pretendujacy Duda/prieżident…

  No i teatr zaplanowany…

  A wszystko to by żyło się lepiej…

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.