Żydo-reżimy Zachodu kontra Rosja

10599214_334654290049679_4264398578284060962_n

 

 Czy USA (NATO) zaatakują Rosję?

 

 

 

Określenie „żydo-reżimy Zachodu” nie jest jednoznaczne politycznie i zawiera w sobie bardziej złożoną treść.
Główną linię polityczną Zachodu wyznaczają dwa państwa, USA i Wlk.Brytania (niektórzy publicyści podają odwrotną kolejność), a ujmując rzecz precyzyjnie: światowa żydowska finansjera, która w tych właśnie państwach ulokowała swoje główne ośrodki władzy finansowo-politycznej.
Skuteczne instalowanie żydo-reżimów w państwach Europy zachodniej rozpoczęło się w 1945r. (Niemcy, Austria) i trwało do 1986r. (data zamordowania premiera O.Palme). Szwecja była ostatnim krnąbrnym państwem (socjalistycznym), które nie chciało podporządkować się żydowskiemu kapitalizmowi.
Instalowanie żydo-reżimów umożliwiła II wojna światowa, która zakończyła się podziałem Europy na dwie strefy wpływów: strefa zachodnia – kontrolowana przez USA i Wlk.Brytanię (dla demokratycznego kamuflażu, także przez Francję), czyli przez międzynarodowe żydostwo () świata anglosaskiego i strefa wschodnia – kontrolowana przez ZSRR, w którym od lat 1930. do roku 1953 trwał proces eliminacji żydostwa z bezpośredniego wpływu na system władzy.

Tu warto zwrócić uwagę, że ZSRR zaledwie po 24 latach od zydo-bolszewickiej rewolty, mimo zbrodniczego żydowskiego terroru, zdobył się na ogromny wysiłek wojenny. To ZSRR musiał przyjąć na siebie główny ciężar wojny i zakończył ja zwycięstwem. Było to możliwe dzięki gospodarczej efektywności ZSRR – i chyba nikt myślący temu nie zaprzeczy (?).
Apologeci wyższości żydowskiego kapitalizmu nad komunizmem (socjalizmem) winni o tym pamiętać i wyciągnąć wniosek, że efektywność gospodarcza nie jest zdeterminowana czynnikiem własności kapitału (np. prywatna własność systemu finansowego jest czynnikiem niszczącym gospodarkę państwa).

Między tymi strefami, blokami, od 1945r. trwała tzw. zimna wojna. Przez pierwsze dwa lata od zakończenia II w. światowej Zachód nosił się z zamiarem zaatakowania ZSRR – główną siłą uderzeniową miała być ponownie armia niemiecka. Ostatecznie zaniechano ataku, głównie z powodu braku bomb atomowych (pierwszą doświadczalnie zdetonowano, dwie zrzucono na Japonię), a ZSRR był już bliski uzyskania własnej bomby atomowej.
Układ poczdamski sankcjonujący podział Europy na strefy wpływów zawarty został na 50 lat. Dotrwał do 1989r. przy pomocy własnej agentury, rekrutującej się głównie z żydowskiej mniejszości, czyli z V żydowskiej kolumny w państwach bloku wschodniego i podstępnego szantażu ekonomicznego (wstrzymanie kredytów blokujące ukończenie inwestycji – głównie w Polsce) oraz inspirowanej w Polsce rewolty Solidarności wspieranej przez Kościół, doprowadził do likwidacji bloku wschodniego.
Widzimy więc, że zawieranie z MŻ (Zachodem) jakichkolwiek pokojowych porozumień ma sens jedynie wtedy, gdy ich przestrzeganie może wymusić siła militarna i polityczna. Jeśli jedna z tych sił ulegnie destrukcji MŻ natychmiast złamie porozumienie dążąc do poszerzenia własnej strefy wpływów (siła polityczna – władza w bloku wschodnim – uległa działaniom agentury ).

Powyższy wniosek winni rozważyć ci patriotyczni politycy i publicyści, którzy zgadzają się na polityczną niezależność RP, ale widzą ją wolną od strategicznych sojuszy zarówno z USA, jak i z Rosją – (?). Niestety, nie jest to możliwe. Polska nie dysponuje ani siłą polityczną (w tym także gospodarczą), ani siłą militarną – i długo jeszcze nie będzie nimi dysponowała. Zatem na sojusz strategiczny jesteśmy skazani. Należy tylko wybrać właściwego z punktu widzenia naszych interesów sojusznika.

W Rosji udało się powstrzymać demontaż państwa wraz z dojściem w 2000r. do władzy W.Putina. Od tego momentu obserwujemy wzrost politycznego napięcia miedzy Rosją a siłami (Zachodem). Pojawiają się w Rosji zamachy terrorystyczne, w tym na duchownych muzułmańskich – cel: radykalizacja nastrojów antypaństwowych i antyrosyjskich. Nasilają się działania wojenne w ramach II wojny czeczeńskiej, ma miejsce atak Gruzji na Rosję. Ostatnio żydo-rebelia na ukraińskim Majdanie, obalenie legalnej władzy i eliminacja wpływów Rosji na Ukrainie.

Powszechne żydo-media, zwłaszcza te w państwach byłego bloku wschodniego, w atakowaniu Rosji i prezydenta W.Putina nie przebierają w środkach. Prymitywizm tych ataków często przybiera formy groteskowe – żydowska mrówka za wszelką cenę chce kopnąć słonia, a on jej nie może dostrzec ku rozpaczy syjonistycznej hałastry. Użyteczni żydo-reżimowi idioci pełniący rolę autorytetów wieszczą, że Rosja rozpocznie wojnę w Europie wschodniej. Ciekawe, czy w związku z taką wizją żydo-reżim IIIRP bardziej obawia się utraty władzy, czy może jednak życia i nie koniecznie z rąk Rosjan.

Gen. Stanisław Koziej: Rosja, będąc w narożniku, może zaatakować Polskę

Gen. Stanisław Koziej: Rosja, będąc w narożniku, może zaatakować Polskę

                   MŻ (Zachód) kontra Rosja

Według powszechnych żydo-mediów Rosja ponosi odpowiedzialność za agresję na Ukrainę, czyli za zajęcie Krymu i za wspomaganie separatystów.
Faktycznie, Rosja zajęła Krym bez jednego wystrzału i w wyniku referendum – czy można nazwać to agresją? Porty Krymu mają dla Rosji, dla jej marynarki wojennej, znaczenie strategiczne i stratedzy winni to wiedzieć i umieć przewidzieć, że Krymu Rosja oddać (USA) nie zechce.
Prawdą jest, że Rosja udziela pomocy separatystom. Prawdą niepodważalną jest także fakt, że brutalną rebelię – kijowski Majdan – i obalenie legalnych władz Ukrainy przeprowadził (USA) czym chwalili się urzędnicy podając informację, ile milionów $ USA kosztowała ta rebelia. Zatem rzeczywistym agresorem są te same siły, które demontowały blok wschodni w latach 1980/90.

Ważniejsze są jednak odpowiedzi na pytania:
jak to jest możliwe, że armia 50 mln państwa nie jest w stanie poradzić sobie z dywizją (15-20 tys. ludzi) separatystów?
Można wnioskować, że gospodarka Ukrainy musi być zdezorganizowana i jest rozkradana. Likwidowana przez lata armia nie posiada zdolności bojowych (vide armie państw UE!).
Dlaczego USA nie dostarczą armii żydo-reżimu Ukrainy odpowiedniej ilości sprzętu i amunicji?
Może nie mają zaufania do ukraińskiej armii, która mogłaby przeciwstawić się żydo-banderowskiej władzy z nadania MŻ (USA) i totalnemu rozgrabianiu Ukrainy przez miejscowe żydostwo i już teraz przez MŻ (?). A być może dlatego, żeby konflikt trwał i rozprzestrzeniał się (jak w Syrii) w celu oczyszczenia Ukrainy z elementu słowiańskiego (?). A może sprawa jest bardziej prozaiczna: imperium MŻ (USA) trawi upadek i kurczą się rezerwy rzeczowe (?).
Dlaczego na Ukrainę nie wejdą siły NATO?
nie podejmie takiego ryzyka. Oznaczałoby to otwarty konflikt Zachód – Rosja.
Zadaniem głównym sił NATO w Europie, łącznie z armiami państw UE, jest zagwarantowanie trwania władzy żydo-reżimów. Ich siła bojowa jest daleko niewystarczająca do stawiania czoła Rosji (pomijam motywacje żołnierzy Zachodu, co ma wpływ na morale i bojowe zaangażowanie armii).
Konsekwencją takiego kroku mogłaby by być utrata państw byłego bloku wschodniego, więc nie zdecyduje się na użycie NATO w tej fazie konfliktu.

W każdym razie Rosyjska taktyka unikania otwartego konfliktu Rosja – Ukraina, ku wściekłości , przynosi spodziewane efekty: osłabia morale armii żydo-banderowskiej Ukrainy, trwająca destabilizacja ukraińskiej gospodarki działa na niekorzyść żydo-banderowskiej władzy i , rośnie niezadowolenie społeczne z żydo-rządów niszczących Ukrainę, rośnie niechęć do syjonistycznego Zachodu.

Można się natomiast spodziewać podobnych do ukraińskiego konfliktów na Łotwie, Litwie, w Estonii, a więc w państwach z mniejszościami rosyjskimi. Oczywiście inspiracja do konfliktów wyjdzie od , który w ten sposób będzie zmierzał do rozciągnięcia frontu walk i osłabiania Rosji. Jednak podjąłby w ten sposób podobne ryzyko utraty państw bałtyckich.
podjął grę, która nie może dla niego dobrze się skończyć.
W tym scenariuszu nie ma – na szczęście – miejsca dla Polski. Głównie dlatego, że nie ma u nas mniejszości rosyjskiej – ku utrapieniu wojowniczego żydo-reżimu IIIRP i .

ma poważny problem do rozwiązania: jak wciągnąć Rosję w otwarta wojnę, ale tak, żeby USA (NATO) nie były w niej stroną i żeby nie stracić Europy, przynajmniej jej zachodniej części. Na dłuższa metę obecna struktura polityczna Europy z UE kończącą się na Bugu będzie nie do utrzymania i to wie.

Europa dla MŻ to dzisiaj jego „być albo nie być”. Po nieodwracalnym upadku żydowskiego kapitalizmu w USA ustala w tajnych rozmowach z unijnym sanhedrynem warunki dotyczące „strefy wolnego handlu między USA i UE” – takiego eufemizmu używają powszechne żydo-media. Natomiast chodzi o:
pozbawienie wszelkiej ochrony pracowników korporacji USA w UE,
wypłacanie żydowskim korporacjom z USA działającym w UE kosztów ryzyka finansowego jakie mogą !!! ponieść w UE,
wypłacanie kosztów strat jeśli je poniosą działając na obszarze UE itp.

Chodzi o to, że UE, czyli podatkowa trzoda Europy, ma wziąć na hol upadające geszefty MŻ.

Gospodarka UE, choć znajduje się w lepszej kondycji od gospodarki USA, nie może się równać z dynamiką wzrostu gospodarczego Rosji. Wprowadzone przez rozpaczliwe sankcje wobec Rosji są bronią obosieczną, żydo-reżimy także na nich tracą, co przekłada się niejako automatycznie na wzrost nastrojów nacjonalistycznych – dla MŻ stanowią one śmiertelne zagrożenie, bo mogą zabić jego międzynarodowe geszefty i usunąć go jako czynnik degenerujący, z całego obszaru kultury, prawa i gospodarki.


Dariusz Kosiur

Który z żydo-reżimów Zachodu może pochwalić się podobną do rosyjskiej dynamiką wzrostu gospodarczego? A ona przekłada się wprost na poparcie dla polityki rosyjskich władz, czyli dla W.Putina.

PKB wzrósł z 195 miliardów dolarów w 1999 roku do 2113 mld dolarów  w roku 2013.

PKB per capita – wzrost z 1 320 dolarów do 14 800 dolarów.

Inflacja poszła z 36,5% do 6,5%.

Rezerwy złota wzrosły z 12,6 mld $ do 511 mld dolarów.

Dług publiczny zmalał z 78% PKB do 8% PKB.

Średnia miesięczna emerytura wzrosła z 499 rubli do 10 000 rubli.

Średnia miesięczna płaca wzrosła z 1 522 rubli do 29 940 rubli.

Reklamy

15 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

15 responses to “Żydo-reżimy Zachodu kontra Rosja

 1. Czy USA (NATO) zaatakują Rosję?

  =========================================================

  Odpowiedź na to można znaleźć bacznie śledząc minioną historię, w tym historie II wojny światowej jak również niektóre wydarzenia z tej wojny min. operację ardeńską , od której tj. 29 stycznia 2045 r. do chwili obecnej minęło równo 70 lat. Na zachodzie o tej rocznicy się nic nie mówi. Dlaczego ?

  Zimą 1944-45 faszystowskie Niemcy postanowiły rozprawić się z Zachodnim frontem : nanieść uderzenie silami 25 dywizji poprzez Ardeny na Antwerpię, rozgromić anglo-amerykańskie wojska w Belgii i Holandii i uwolnić siły Wermachtu do działań przeciwko ZSRR.

  Uderzenie nastąpiło 16 grudnia 1944 r. Niemcy z marszu przerwali front anglo-amerykański na szerokości 80 kilometrów. Cztery dywizje armii USA nie wytrzymały uderzenia i w panice wycofały się. 30 000 amerykańskich żołnierzy i oficerów dostało się do niemieckiej niewoli.

  I wtedy Anglosasi poprosili o pomoc Rosję, o czym się nigdzie nie pisze , chociaż powinno . 6 stycznia 1945 r. brytyjski premier Churchill zwrócił się do Stalina słowami : ” ja będę bardzo wdzięczny , jeśli Wy możecie powiedzieć mi , czy możemy liczyć na Wasze mocne uderzenie na froncie Wisły lub gdzie indziej w ciągu stycznia 1945 r” prosił Churchill w piśmie.

  I Stalin nie opuścił sojuszników 12 stycznia 1945 r. Czerwona Armia przeszła do ataku na szerokim froncie od bałtyckiego morza do Karpat
  Głównodowodzący niemieckiej armii na zachodzie generał – feldmarszałek
  Rundšeude był zmuszony wycofać z Zachodniego frontu 6 czołgową armię SS, a dodatkowo jeszcze 16 dywizji i przegrupować je na wschodni front . Dzięki temu Anglosasi zaczęli osiągać na Zachodnim froncie powodzenie. Naturalnie o tym się nie pamięta ! Anglosasi mają krótką i wybiórczą pamięć – pamiętają jedynie o tym co im jest na rękę !

  źródło : http://svpressa.ru/war21/article/111201/

  Syjonistyczni imperatorzy i ich ideolodzy / min. Zbigniew Brzeziński / w pewnym momencie zdali sobie sprawę, iż Rosji nie da się pokonać w bezpośredniej walce stąd kolejne ich projekty : plan Allena Dullesa Allen /szef CIA 1953 – 61/ oraz tzw. projekt harwardzki i tzw. projekt houstoński zmierzający do rozwalenia Rosji od wewnątrz i na zewnątrz poprzez wojnę informacyjną /dywersje ideologiczną/.

  źródło : https://prawda2.info/viewtopic.php?t=23135

  Polubione przez 2 ludzi

 2. bardzo trafne spostrzezenie…..

  Polubione przez 1 osoba

 3. Po co w Polsce powołano CBA – materiał edukacyjny .

  Służby specjalne w Polsce spod znaku „Polowania na czarownice” , czyli Centralne Biuro Antykorupcyjne /CBA/ same kreują swoje ofiary /figurantów prowadzonych przez siebie spraw operacyjnych po to , by – w oczach opinii publicznej – uzasadnić swoją potrzebę istnienia . Przy tym stosują niezgodną z prawem i niedopuszczalną prowokację / z wyjątkiem działań / czynności rozpoznawczo –operacyjnych takich jak ; zakup kontrolowany , przesyłka niejawnie nadzorowana/ jako główną metodę swoich operacyjnych działań / gier/. Tymczasem prawda jest taka , iż CBA w Polsce w dosłownym tego słowa znaczeniu są po prostu „policją polityczną” stworzoną do walki z niewygodnymi osobami dla rządzącego Polską reżimu / niektórzy nazywają ten reżim : żydoreżimem/ prowadzoną pod szyldem walki z tzw. „korupcją „.

  Przy tym – patrząc szerzej – korupcja jest jedną ze strategii i taktyki zniewalania narodów / państw stosowaną od wielu , już wielu lat przez „międzynarodową lichwę” mającą na celu współczesne skolonizowanie tych narodów i państw, co bardzo dobrze oddaje ten film :

  w którym mówi się o korupcji elit niezależnych państw jako o jednej z metod nowej kolonizacji i podboju świata w ramach planów globalizacji –nowego porządku świata / NWO/. Od siebie do tego filmu dodałbym jeszcze to, że w krajach na nowo skolonizowanych / takich jak Polska po 1989 r. czy też Ukraina po rozpadzie ZSRR po 1991 r. / tworzona jest tajna struktura policyjna do walki z korupcją, która ściśle współpracuje z kolonizatorem / okupantem w dziele grabienia tego państwa i jego obywateli . Osobom skorumpowanym zakłada się prywatne zagraniczne konta / najlepiej w Szwajcarii/ , by do końca ich życia mieć ich pod kontrolą i by móc nimi dowolnie sterować, a w razie czego . gdyby zaczęli „fikać „, by móc im to konto zamknąć pod zarzutem na przykład walki z „korupcją”, czy też walki z „terroryzm”, nota bene będącego socjotechnicznym wynalazkiem tego samego co „korupcji ” pomysłodawcy. I w ten oto piękny sposób kółko się zamyka. Ptaszki same wpadają do klatki z której nigdy nie będą w stanie samodzielnie wylecieć i geszeft się kręci, bo oto przecież chodzi.

  Łódź, dnia 3 luty 2015 r. Michał Jarzyński

  https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/10922432_1768304440062438_7373764103154530047_n.jpg?oh=e3669739ec86d23bf4664b4fc7a27ff0&oe=554A5125

  Polubienie

 4. Franz

  Panie Dariuszu, my mamy limity na produkcje stali które nałożyli nam komisarze z Brukseli, zresztą oni chyba zrobili nam limity na wszystko. Swoją drogą zestawienie to obrazuje w jakim miejscu znajduje się Białoruś- niby kraj pozbawiony przemysłu a stoi wyżej niż USA czy Francja, o Polsce nie wspomne.

  Polubienie

 5. Syjonistyczni szaleńcy zainstalowani we władzy w Polsce idą na wojnę z Rosją..Bezzębny ‚ratlerek’ – niejaki Schetyna po pielgrzymce do Waszyngtonu rozpoczął ujadanie na Rosję…

  Niejaki syjonista Szeremietiew chce organizować partyzantkę w Polsce do walki z Rosyjskim najeźcą..

  Tv Republika -/ponoć obiektywna i niezależna/ jedzie anty-rosyjskim jadem..
  Powiem tak – ich naprawdę popie—–doliło…
  Najwyraźniej szaleńcy z Wiejskiej dostali nakaz prowokowania Rosji w interesie CIA zainstalowanego na Ukrainie…

  Wygląda na to, że żedo reżim w Polsce chce dokonać rewolty…jak w banku…pewnie kasa już pusta.Zus bankrutem…

  A przedstawiciele związków to sprzedajne suki…
  W negocjacjach górników z żydo-władzą pośredniczy niejaki L.Komołowski..Kto go postawił na pośrednika?…Górnicy czy prezesi związków?…Komołowski, który z ramienia AWS doprowadził do ruiny polskiego przemysły i ruiny polskiej armii razem z wataszką Szeremietewe teraz pośrednicz z górnikami….
  Czym to się skończy… Jak zwykle ograniem górników…
  Chyba że górnicy pogonią swoich reprezentantów…

  Ogólnie patrząc żydo władza kombinuje wyciągnąć armaty przeciw ludziom… Planują sprowadzić do polski oddział Bundeswery. przeciw komu?… Ustawa 1060..?…

  Ale może ‚przejedzie’ Putin i jeszcze raz nas wyzwoli od zachodnich okupantów?

  Polubione przez 1 osoba

 6. Gabi20vt

  Panowie, to co sie w naszym kraju powinno juz dawno sie zakonczyc przy pomocy Polskiego Narodu.Caly sklad Polityczny powstaly przy Okraglym stole nalezy usunac i zabronic udzielania sie politycznie tym starym jak ich dziecia bo to jest wspolczesna Mafia Masonsko-Zydowska ktora popiera interesy Antypolskie.Dwa. Nalezy odebrac to co Polsce skradziono w formie Balecerowicza (Zyd) prywatyzacji bo wiemy jak to sie odybwalo.Trzy. Polska musi byc wolna a z Unia to tak jak bys mial noz w plecy wbity nasaczony jadem.

  Polubione przez 1 osoba

 7. Pingback: Zbrodnie z żądzy zysku i władzy | WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

 8. Pingback: Światowy syjonizm dąży do III wojny światowej | WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

 9. Pingback: Światowy syjonizm dąży do III wojny światowej

 10. Pingback: WPS to ANTYSEMICKA STRONA INTERNETOWA – według syjonistów | WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s