Leonid Reszetnikow: „Stany Zjednoczone wiszą na włosku”

Reszetnikow

O rafach polityki międzynarodowej opowiedział „Argumentom i Faktom” Leonid Reszetnikow, generał-porucznik Służby Wywiadu Zagranicznego Rosji w stanie spoczynku, dyrektor RISI.

Zwycięzcy i przegrani

– Maria Pozdniakowa („AiF”): Leonidzie Piotrowiczu, dlaczego Zachód coraz bardziej idzie na konfrontację z Rosją?

– Leonid Reszetnikow: Zachodnia elita wpadła w furię. Nie spodziewali się po nas takiej zręczności, jak operacja w Syrii.

Za oceanem już dwadzieścia lat temu postawiono na Rosji krzyżyk. W roku 1992 dyrektor CIA Robert Gates przeprowadził w Moskwie swoją osobistą paradę zwycięstwa. Przeszedł się defiladowym krokiem po bruku Placu Czerwonego. Wypił szampana za upadek ZSRR. W latach 90-tych [XX w.] amerykańscy politycy powiadali mi prosto w twarz: „Misja Ameryki – to rządzenie światem. Zrozumcie to i podporządkujcie się”.

Po raz pierwszy Amerykanie chcieli zniszczyć Rosję podczas rewolucji październikowej 1917 roku, pomagając bolszewikom. Druga próba została podjęta w czasie II wojny światowej. A trzecia – w 1991 roku.

– Uważa się, że w czasie II wojny światowej ZSRR i Stany Zjednoczone byli sojusznikami…

Drugą wojnę światową zorganizowały siły, które próbują teraz rządzić światem. Stany Zjednoczone są ich miejscem pobytu. Mowa o koncernach międzynarodowych i o szczytach anglosaskiej elity. Stany Zjednoczone popychały ku wojnie zarówno Niemcy, jak i Związek Radziecki. Pomagały obu tym państwom wzmacniać swoje potencjały, aby ich starcie stało się [dla Europy] katastrofalne. Dlatego w latach 30-tych Stany Zjednoczone aktywnie uczestniczyły w industrializacji ZSRR [1].

Stalingradzka fabryka traktorów została w całości zbudowana za oceanem, zdemontowana i przewieziona na 102 statkach do ZSRR. „Dnieproges” [Dnieprzańską Elektrownię Wodną w Zaporożu] budowała [w l. 1927-1932] amerykańska firma Cooper Engineering Company. Gorkowską Fabrykę Samochodów (GAZ) [producent samochodów Wołga oraz pojazdów ciężarowych i wojskowych] – firma Austin. Zakłady Samochodowe im. Leninowskiego Komsomołu (AZLK) [producent samochodów Moskwicz] – zbudowane były według projektu Forda. Przez 10 lat Amerykanie zbudowali w ZSRR 150 zakładów, fabryk i hal produkcyjnych. Jednocześnie Stany Zjednoczone wzmacniały również potencjał Niemiec. W wyniku starcia się Związku Radzieckiego i Niemiec – zeszła ze sceny Anglia. Niemcy zostały zniszczone. Związek Radziecki zapłacił za swoje zwycięstwo 27 milionami istnień ludzkich. Owszem, wygraliśmy Wielką Wojnę Ojczyźnianą, a jednym z tych, którzy spędzili cztery lata na froncie i dotarli do Berlina, był mój ojciec. Ale drugą wojnę światową wygrały Stany Zjednoczone, tracąc tylko 300 tys. ludzi.

I to właśnie Stany Zjednoczone, a nie Stalin, stworzyły „żelazną kurtynę”. Amerykanie mieli nadzieję, że w zniszczonym wojną, odizolowanym od świata Związku Radzieckim ludzie pozjadają sami siebie – jak pająki w słoiku. Ale Amerykanie nie docenili siły Ducha naszego narodu. Prawdą jest też to, że po odizolowaniu Związku Radzieckiego Ameryka stała się panią świata.

– A co z przyjaźnią Rosji i Stanów Zjednoczonych w latach 90-tych?

– Wielu uwierzyło w magiczną frazę: „Zachód nam pomoże”. W tym samym czasie nasi zachodni „partnerzy” realizowali plan rozczłonkowania Rosji na 10-15 części. Jak pani myśli, skąd szło wsparcie dla bojowników Północnego Kaukazu?

Lecz po (rzekomym) triumfie CIA doszło do powrotu Krymu do Rosji, a potem do operacji w Syrii. To było jak grom z jasnego nieba. Kongres USA wszczął śledztwo w sprawie działalności wywiadu USA, który nie uprzedził o nowych możliwościach Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Stąd ta nienawiść do Włodzimierza Putina.

Kupili elity

– Dlaczego Europa „tańczy” tak, jak Amerykanie zagrają?

– Jeśli chodzi o Republikę Federalną Niemiec, to – po kapitulacji III Rzeszy – z państwem tym Stany Zjednoczone zawarły umowy opatrzone gryfem „ściśle tajne”, wskutek których niemieckie rezerwy złota są przechowywane za oceanem, a na terytorium Niemiec utworzono ponad 300 (!) amerykańskich baz wojskowych. Oprócz tego, Stany Zjednoczone zwyczajnie kupują administracyjną wierchuszkę. Tak dzieje się w Europie Wschodniej. Pracowałem nie jeden rok w Bułgarii. Tam nigdy nie zapominano, że Imperium Rosyjskie uwolniło Bułgarów w 1878 roku od 500-letniego tureckiego jarzma. Jednakże, ok. 50 tys. ludzi z bułgarskiej wierchuszki zostało kupionych przez USA i prowadzą oni antyrosyjską politykę. A do tego jeszcze przywódcy wielu krajów są bardzo spolegliwi, bo boją się fizycznego zniszczenia. Przecież CIA stoi za dziesiątkami przewrotów państwowych.

Trwa też wojna informacyjna. W odpowiedzi na „wrzutkę”, że Włodzimierz Putin dał zielone światło dla odejścia Baszara Asada, Kreml musiał wystąpić z dementi. Jednakże, nasi sojusznicy nadal mnie pytali: „Leonid, powiedz szczerze: czy będziecie walczyć z ISIL[*] do końca?”

Rosja rozpoczęła operację w Syrii dosłownie na kilka tygodni przed upadkiem Damaszku. Gdyby nie nasza interwencja, zaczęło by się rozszarpywanie Syrii, a potem ISIL ruszyło by ku granicom Rosji. A pociągają tutaj za sznurki ci sami, którzy zorganizowali II wojnę światową. Zaciera się system finansowy zaistniały na świecie po 1945 roku, w którym cały nieuczciwy zysk szedł do kieszeni Ameryki. Stany Zjednoczone są w trudnej sytuacji, być może wiszą dosłownie na włosku.

– Jeszcze jeden wykrwawiający front mamy na Ukrainie.

– Zbieramy owoce swego rodzaju bomby podłożonej przez Lenina pod naszą państwowość, o której mówił [w styczniu 2016 r.] Putin [2]. Władza sowiecka stworzyła na odwiecznie rosyjskich terytoriach geopolitycznego potwora – Ukrainę. Odbywało się to z udziałem służb specjalnych kajzerowskich Niemiec i bolszewików: Lenina, Stalina, Trockiego. Stworzyli oni Ukrainę, odcinając od Rosji rosyjskie miasta: Charków (założony przez cara Aleksego I Romanowa [panował w l. 1645-1676]), Donieck [Juzowka] (założony przez cesarza Aleksandra II Romanowa [panował w l. 1855-1881]), Mikołajów, Dniepropietrowsk [Jekaterynosław, Noworosyjsk] i Odessa (wszystkie trzy założone przez cesarzową Katarzynę II Wielką [panowała w l. 1762-1796]). Zaś Chruszczow jeszcze i Krym [Ukrainie] podarował. Na co tutaj Ukraina? Była ona potrzebna w jednym celu: żeby stała się anty-Rosją. I dopóki bracia-Małorusy nie przestaną być zniewolonymi potworami, ich nowi panowie z USA będą gotowi walczyć do ostatniego Ukraińca.

– Słowo „wojna” coraz częściej krąży w powietrzu…

– Na świecie to się czuje. I patrzy się z nadzieją na nasz kraj jako na „twórcę pokoju”. Po rozpoczęciu rosyjskiej operacji w Syrii, z wielu krajów nadeszły sygnały poparcia. Przecież wszyscy rozumieli, jak niesprawiedliwie postąpiono przedtem z Irakiem, Afganistanem, Libią, Egiptem. Na zamkniętych międzynarodowych spotkaniach zaczęto mnie pytać: „Kiedy Rosja przyjdzie do nas?” Pytają tak ludzie z Włoch, Francji i innych krajów. Niedawno byłem w Pakistanie. Wydawałoby się, że to kraj muzułmański, a ich żołnierze zadają dokładnie to samo pytanie.

Zrozumiano już, że silna Rosja jest gwarantem sprawiedliwości. Toteż słowo „Rosja” wyzwala u naszych „sympatyków” nienawiść wcale nie z tego powodu, że to konkurencja w gospodarce, czy w dziedzinie wojskowości. Rzecz w tym, że oferujemy światu cywilizacyjną alternatywę. Obecnie głównymi wartościami na Zachodzie są: jedzenie, spanie i to, co z tymi słowami się rymuje. A w cywilizacji rosyjskiej nad materią zawsze dominował Duch. Dlatego na naszym narodzie zawieść się nie można. I dlatego, kto by tam nie pożądał naszego terytorium i naszych bogactw – to przecież nikomu nie udało się nas podbić.

Rozmawiała: Maria Pozdniakowa [Tygodnik „Argumenty i Fakty” nr 5/2016 z dn. 03.02.2016 r.]

Tłum./Пер. – Grzegorz Grabowski

[*] – Organizacja terrorystyczna, zakazana w Rosji.

[1] – [Niestety, Polacy mają o tym raczej blade pojęcie z powodu zdominowania przekazu medialnego przez niechętną każdej Rosji prozachodnią propagandę, która była wszechobecna już przed II wojną:
„Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak sytuacja gospodarcza Związku Radzieckiego i jego plan uprzemysłowienia postrzegane były przez opinię publiczną w Polsce oraz na ile wartościowe i wiarygodne były informacje pojawiające się w codziennej prasie? Rozważania na ten temat zostały oparte na materiale źródłowym, który stanowiły trzy poczytne i wysokonakładowe dzienniki. To pozwala prześledzić wiarygodność oraz różnice w doniesieniach dziennikarskich w tych tak bardzo różniących się od siebie politycznie i światopoglądowo gazetach. (…) Pierwszym z wydawnictw jest „Gazeta Polska”, organ prorządowy obozu piłsudczyków. Poglądy prezentowane na jej łamach uznawane były powszechnie za oficjalne stanowisko rządu. (…) Drugim z dzienników jest „Gazeta Warszawska”, naczelny organ Stronnictwa Narodowego. Na jego czele jako redaktor naczelny od 1927 r. stał Stefan Olszewski. (…) Ostatnim z badanych politycznych organów prasowych jest„Robotnik”, pismo naczelne Polskiej Partii Socjalistycznej. (…) Po przeanalizowaniu artykułów w wybranych dziennikach okazało się, że polska opinia publiczna była raczona wyłącznie informacjami o radzieckich niepowodzeniach gospodarczych. Rozpoczęcie pierwszego planu gospodarczego zostało w polskiej prasie codziennej całkowicie „przespane”. (…) Większość artykułów, jakie pojawiły się w polskiej prasie codziennej, to relacje o niepowodzeniach i rozkładzie we wszystkich dziedzinach radzieckiej gospodarki. Jednak wkrótce okazało się, że takie postrzeganie sowieckiej rzeczywistości zapędziło redaktorów tych gazet i autorów tekstów w ślepy zaułek. Plan pięcioletni został uznany za bezsporny sukces nie tylko przez radziecką propagandę, a jego fenomen na długo miał stać się twardym orzechem do zgryzienia dla zachodnich ekonomistów. Jak zatem redakcje, opisujące przez cały niemal okres trwania planu pięcioletniego jego degrengoladę, miały wytłumaczyć swoim czytelnikom powodzenie, jakie niewątpliwie odniósł? Okazało się, że nie wytłumaczyły. We wszystkich omawianych dziennikach fakt zakończenia pięciolatki został zgodnie przemilczany. Na łamach żadnej z gazet nie pokuszono się nawet w niewielkim stopniu o pobieżne jej podsumowanie. W świadomości Polaków Związek Radziecki nadal pozostał dzikim i prymitywnym krajem, rządzonym przez nie mniej prymitywnych komunistycznych demagogów.” – zob.: J. Grabowski, Problematyka pierwszego planu pięcioletniego ZSRR w prasie polskiej (na przykładzie wybranych tytułów w latach 1928-1933). Яцек Грабовски, Проблематика первого пятилетнего плана СССР в польской прессе (на примере выбранных изданий в 1928-1933 годах), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” nr 84, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009, s. 7-40.http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/13889/fh87Jacek_Grabowski7_40.pdf – przyp. tłumacza.]

[2] – Zob.: Путин раскритиковал роль Владимира Ленина в истории России (Putin skrytykował rolę Włodzimierza Lenina w historii Rosji)http://www.aif.ru/politics/world/putin_rasskazal_o_podryvnoy_roli_lenina_v_istorii_rossii (21.01.2016). [„Podkreślono, że na posiedzeniu prezydenckiej Rady ds. Nauki i Edukacji (…) Putin odpowiedział (Michałowi Kowalczukowi), że (…) „w końcu ta myśl (Włodzimierza Lenina) doprowadziła do upadku Związku Radzieckiego, ot co. Tam było dużo takich koncepcji jak usamorządowienie i tak dalej” – oświadczył Włodzimierz Putin. Ponadto, prezydent podkreślił, że rewolucja w Rosji nie była potrzebna.”]

Źródło wersji polskiej / Источник польской версии: http://polski.blog.ru/221108275.html (07.02.2016).

Tekst oryginalny / Оригинальный текст: Леонид Решетников: „США висят на волоске”, Еженедельник „Аргументы и Факты” № 5/2016http://www.aif.ru/politics/world/leonid_reshetnikov_ssha_visyat_na_voloske (03.02.2016).

Zob. także/См. также:

Tajemnica śmierci Mikołaja II. Тайна смерти Николая II http://polski.blog.ru/158671779.html (27.07.2012).

Hitler kontra Stalin. Гитлер против Сталина http://polski.blog.ru/121411891.html (21.06.2011).

Waszyngton powstaje przeciwko Obamie. Вашингтон восстаёт против Обамы http://polski.blog.ru/216063187.html (18.02.2015).

20 stycznia 2016 r. w siedzibie Rosyjskiego Instytutu Badań Strategicznych (RISI) w Moskwie zaprezentowano nową pracę zespołu badawczego RISI pt. „ISIL jako zagrożenie bezpieczeństwa międzynarodowego” (Wyd. RISI, Moskwa 2015).  20 января 2016 г. в Российском институтe стратегических исследований (РИСИ) представили книгу „ИГИЛ как угроза международной безопасности” (Изд. РИСИ, Москва 2015), подготовленнyю коллективом сотрудников РИСИ. – Zob. /См.: http://polski.blog.ru/220982019.html (29.01.2016). Фото: spravedlivo.ru

Na prezentacji tej książki wystąpił zastępca przewodniczącego Komitetu Dumy Państwowej ds. Międzynarodowych, deputowany parlamentarnej frakcji Sprawiedliwa Rosja, Aleksander Romanowicz, który „nazwał ISIL agresywną międzynarodówką, z którą można walczyć wyłącznie dzięki zjednoczeniu wysiłków całej światowej społeczności” i „podkreślił również, że przede wszystkim kraje muzułmańskie powinny stać na czele działań przeciwko ISIL. Ich rola jest bardzo ważna dla neutralizacji ideologii terrorystycznej, która nie ma nic wspólnego z prawdziwym islamem”.  На презентации этой книги выступил заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам, депутат фракции „СР” в ГД Александр Романович, который „назвал ИГИЛ агрессивным интернационалом, бороться с которым можно исключительно на основе объединения усилий всего мирового сообщества” и „отметил также, что прежде всего сами мусульманские страны должны стоять в авангарде противодействия ИГИЛ. Их роль чрезвычайно важна в деле нейтрализации террористической идеологии, которая ничего общего не имеет с подлинным исламом”. – Zob. /См.: http://www.spravedlivo.ru/5_73805.html(21.01.2016).

Na spotkaniu, w którym uczestniczył również, między innymi, ambasador Syrii w Rosji Riad Haddad, okazało się, że „było ono nieco utajnione”, a „książki nie ma i prawdopodobnie nie będzie w otwartym dostępie – czyli w internecie”, padła za to „prośba, by wykluczyć z użycia nazwę własną przedmiotowej struktury: „Państwo Islamskie”, a stosować tylko [określenie] ISIL, „Kalifat” lub Daesh. Dlatego, że terroryści bardzo chcieliby uchodzić za, po pierwsze, islamskich, a po drugie, za państwo. Co (przecież) bardzo boli normalnych muzułmanów, którzy nie chcieli by mieć z terrorystami nic wspólnego.”  На собрании, в котором участвовал также, в частности, посол Сирии в России Риад Хаддад, оказалось, что оно „было слегка закрытым”, и „книги нет и, возможно, не будет в открытом доступе – то есть, в интернет-формате”, за то „прозвучала просьба исключить из употребления самоназвание этой структуры как «Исламское государство» – только ИГИЛ, «Халифат» или ДАИШ. Потому что террористам очень хочется стать, во-первых, исламским, а во-вторых, государством. Что очень обижает нормальных мусульман, которым не хотелось бы иметь с ними ничего общего.” – Zob. /См.: http://pavel-shipilin.livejournal.com/524117.html (21.01.2016). Tłum./Пер. – GG.

Generał-porucznik Leonid Reszetnikow urodził się 06.02.1947 r. w Poczdamie (NRD), w rodzinie wojskowego. W 1970 r. ukończył studia historyczne na Charkowskim Uniwersytecie Państwowym im. Maksyma Gorkiego. Kandydat nauk historycznych. W l. 1976-2009 służył w rosyjskim wywiadzie zagranicznym. W 2009 r. dekretem prezydenta Miedwiediewa został mianowany dyrektorem Rosyjskiego Instytutu Badań Strategicznych (RISI) w Moskwie. Wchodzi w skład Rady Naukowej przy Radzie Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Odznaczony orderami Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego za Granicą i Serbskiego Kościoła Prawosławnego.  Генерал-лейтенант Леонид Решетников родился 06.02.1947 г. в Потсдаме (ГДР) в семье военнослужащего. В 1970 г. закончил исторический факультет Харьковского государственного университетa имени А. М. Горького. Кандидат исторических наук. В 1976-2009 гг. служил во внешней разведке. В 2009 г. указом Президента РФ назначен директором Российского института стратегических исследований (РИСИ) в Москвe. Входит в состав Научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации. Награждён орденами Русской Православной Церкви, Русской Православной Церкви за рубежом и Сербской Православной Церкви. Фото: vk.me

Reklamy

45 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

45 responses to “Leonid Reszetnikow: „Stany Zjednoczone wiszą na włosku”

 1. polak maly

  Przyworski napierdziela rowno, worowi Putinowi kadzac. Wie, gdzie kasy ma szukac. W nagrode moze jakas dacze mu Gazprom pobuduje.
  Zyda po imieniu nie nazywa, jakimis anglosasami napiernicza. Dopoki ruskie worstwo nakradzionego narodowi riosyjskiemu nie odda, nie odstapi zyd, anglosasem nazywany, od swej chciwosci Rosjanina do koncan ograbic a wora ruskioego zniszczyc. Co zydy, rzadzace po rozpierdusze w Rosji warte, widac po tym, co przyworski o niby-ruskiej technologii wypaplal.
  Bez amerykanskich fabryk, kiupionych za zloto Syberii, daliby Rosjaninowi gowno a nie samochod lub traktor.
  Worom ruskim Lenin niemily, dalej licza na drapane, ze zyd z Anglosasii im bogactwa zostawi, ktore Rosjanowi zachachmecili, gdy w symbiozie z nim beda zyc. Taki rympal. Historia wora z Ukrainy, Janukowicza, nic tego prymityzmu maslenia nie nauczyla.
  Tu mata kawe na lawe, „nadorodce” z Polski.

  Polubienie

 2. polak maly

  P.S.
  Przeczytajta sobie, co jeden idiota dzisiaj na neon24 podsuwa, Ukraine do Polski zamierzaja juz przylaczac, place wzrosna 5 razy i korupcji nie bedzie.
  Toz naprawde trzeba byc debilem, by cos takiego po kims paplac.
  Ukraina bedzie do Polski przylaczona, jak najbardziej, jak zydy Zydonia Miedzymorska formalinie powolaja do zycia.
  Polakowi od Ukrainca wara, bo inne ludzie te Ukraincy, to moje zdanie.

  Polubienie

 3. zydozerca

  Ameryka do naprawy
  zatruta woda m.in.po szczelinowaniu w poszukiwaniu ropy i gazu z rządzących g/łupków,zatruta nawozami,opryskami,GMO żywność ,niepowstrzymany od miesięcy wyciek metanu w Kaliforni,masowe bezrobocie,otyłość,otępienie utajniane przez rząd, złodziejska zbirokracja,dyktatura żydowskich banksterów i koncernów,fałszywe wyniki sondaży i wskażniki rozwoju,upadające giełdy,banki,transport towarów ,histeryczna oszczercza propaganda antyrosyjska,jełopy w Whore House , Pentagonie i Nato -cioty żydów,turków,saudów,itp.dzikusów…
  2013-04-03
  „Katastrofalny stan infrastruktury jest bolączką Stanów Zjednoczonych –
  Burmistrz Chicago Rahm Emanuel twierdzi, że mieszkańcy miasta nie powinni być zdziwieni, że tak często występują awarie wodociągów. Rury nie były wymieniane od ponad stu lat. Na dowód pokazał dziennikarzom fragment jednej z nich – była zupełnie zniszczona. Amerykańskie óoStowarzyszenie Inżynierów (ASCE) właśnie opublikowało raport o stanie infrastruktury, z którego dowiadujemy się, że USA zasługują pod tym względem jedynie na dwójkę z plusem (D+) –

  http://www.prisonplanet.pl/ekonomia/25_tragicznych_statystyk
  Oto 25 tragicznych statystyk dotyczących amerykańskiej gospodarki, o których Barack Obama nie chce byś wiedział…
  # 1 odsetek Amerykanów posiadających własne domy szybko spada. Według Gallup, aktualny poziom posiadaczy domów w Stanach Zjednoczonych, jest najniższy odkąd Gallup zaczął mierzyć takie statystyki.
  # 2 Ceny domów w USA nadal spadają na łeb na szyję. Spadają od sześciu miesięcy z rzędu i obecnie w sumie spadły o 35 procent od szczytu bańki mieszkaniowej. Ostatni raz ceny domów w Stanach Zjednoczonych były tak niskie w 2002 roku.
  # 3 Przez ostatni rok, 53 procent wszystkich amerykańskich absolwentów uczelni w wieku poniżej 25 lat było albo bezrobotnych albo zatrudnionych na stanowisku niższym niż posiadane umiejętności.
  # 4 W 2007 roku, około 10 procent wszystkich bezrobotnych Amerykanów było bez pracy przez 52 tygodnie lub dłużej. Dziś ta liczba jest powyżej 30 proc.
  # 5 Kiedy Barack Obama został wybrany na prezydenta, liczba „długoterminowych bezrobotnych” w Stanach Zjednoczonych wynosiła 2,6 milionów. Dziś jest to 5,3 milionów.
  # 6 Średni czas trwania bezrobocia w Stanach Zjednoczonych jest około trzy razy dłuższy w porównaniu do roku 2000.
  # 7 Wbrew temu, w co mainstreamowe media każą nam wierzyć, prawda jest taka, że odsetek Amerykanów w wieku produkcyjnym, którzy pracują nie rośnie. Jeszcze w marcu 2010 r., 58,5 procent wszystkich Amerykanów w wieku produkcyjnym pracowało. W marcu 2011 r., 58,5 procent wszystkich Amerykanów w wieku produkcyjnym pracowało. W marcu 2012 roku, 58,5 procent wszystkich Amerykanów w wieku produkcyjnym pracowało. Więc na jakiej podstawie Barack Obama i media twierdzą, że sytuacja zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych jest coraz lepsza? Wskaźnik zatrudnienia jest nadal, zasadniczo tam, gdzie podobnież zakończyła się recesja.
  # 8 Już w 1950 roku, ponad 80 procent wszystkich mężczyzn w Stanach Zjednoczonych miało pracę. Dziś mniej niż 65 procent wszystkich mężczyzn w Stanach Zjednoczonych ma pracę.
  # 9 W 1962 roku 28 procent wszystkich miejsc pracy w Ameryce było miejscami w produkcji przemysłowej. W 2011 r. tylko 9 procent wszystkich miejsc pracy w Ameryce to miejsca w produkcji przemysłowej.

  # 10 W niektórych obszarach Detroit, Michigan można kupić dom z trzema sypialniami za jedyne 500 dolarów.
  # 11 Według jednego z najnowszych badań, około jedna trzecia wszystkich Amerykanów nie płaci swoich rachunków na czas.
  # 12 Odkąd Barack Obama wszedł do Białego Domu, cena benzyny wzrosła o ponad 100 procent.a w lutym 2016 przy rekordowej światowej obniżce cen poniżej 30 dol/za baryłkę zapowiedział wprowadzenie 10 dol. podatku na naprawę dróg
  # 13 Bańka kredytów/pożyczek studenckich kontynuuje ekspansję w zastraszającym tempie. Ogłoszono niedawno, że całkowity dług pożyczek studenckich w Stanach Zjednoczonych wynosi jeden bilion dolarów.

  # 14 To niesamowite, ale obecnie w jednym na cztery miejsca pracy w Stanach Zjednoczonych płacą 10 dolarów za godzinę lub mniej.
  # 15 Dochody gospodarstw domowych na terenie całych Stanów Zjednoczonych nadal spadają. Po uwzględnieniu inflacji, średni dochód gospodarstw domowych w Ameryce spadł o 8,7 procent od grudnia 2007.
  # 16 W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, uzależnienie od rządowej zapomogi wzrosło w Stanach Zjednoczonych do niespotykanych poziomów. Oto jak opisałem gwałtowny rozwój świadczeń socjalnych w jednym z ostatnich artykułów…
  “W 1960 roku, świadczenia socjalne składały się na około 10 procent wszystkich zarobków i pensji. W 2000 roku, świadczenia socjalne składały się na ok. 21 procent wszystkich zarobków i pensji. Dziś świadczenia socjalne stanowią około 35 procent wszystkich zarobków i pensji.”
  # 17 W listopadzie 2008 r. 30,8 mln Amerykanów było na kartkach żywnościowych (talon na jedzenie opłacany przez państwo).

  Obecnie ponad 46 milionów Amerykanów jest na kartkach żywnościowych.

  # 18 W tej chwili ponad 25 procent wszystkich amerykańskich dzieci jest na kartkach żywnościowych.
  # 19 Według amerykańskiego biura statystycznego, dziś 49 procent wszystkich Amerykanów mieszka w domu, który otrzymuje jakąś formę pomocy/benefitów od rządu federalnego.
  # 20 W ciągu następnych 75 lat, Medicare (państwowy system ubezpieczeń zdrowotnych dla osób powyżej 65. roku życia) stanie wobec zobowiązań finansowych na sumę ponad 38 bilionów dolarów. To wychodzi po 328,404 dolarów na każde gospodarstwo domowe w Stanach Zjednoczonych.
  # 21 W pierwszym kwartale 2012 roku, dług publiczny USA wzrósł o 359.1 mld dolarów. PKB Stanów Zjednoczonych wzrosło w tym samym czasie jedynie o 142,4 miliardów dolarów.
  # 22 W tym momencie dług publiczny USA rośnie o ponad 2 mln dolarów co każdą minutę.
  # 23 Amerykański dług publiczny wzrósł o ponad 5 bilionów dolarów od dnia, kiedy Barack Obama przejął urząd prezydenta. W ciągu nieco ponad 3 lat Obama dodał więcej do narodowego długu niż pierwszych 41 prezydentów razem wziętych.wspomagając datkami Izrael
  # 24 Rezerwa Federalna kupiła około 61 procent wszystkich długów publicznych wydanych przez amerykański Departament Skarbu
  # 25 Rezerwa Federalna nadal sztucznie zawyża wartość dolara amerykańskiego.chociaz dd 1970 roku dolar stracił ponad 83 procent swojej wartości

  Polubienie

 4. jeb henia ptasznika

  Dziś TV PEJS gdacze od rana o 500PLN na dziecko . Zwracam się z prośbą do młodych jurnych chłopów o płodzenie dzieci ( nie dotyczy z oczywistych względów panów ( Kosiura i Ziemińskiego – oni juz rady nie dadzą ) zarobicie 500PLN od jednego dzidziusia . Naprawdę warto z żoną pobaraszkować tym bardziej , że patronuje temu chłopisko , które gołej baby na oczy nie widziało , chciałoby wsadzać za kraty za oglądanie porno i bez prawa jazdy .
  Wczoraj w pejsatym filmie ” klan ” pewna no oko 12 letnia dziewczynka krzyczała ,że chciałaby miec 10-oro dzieci . Na pytanie jak je utrzyma? , skąd wezmie pieniążki? jej odpowiedz autentyk:
  „za jedno dziecko płacą 500pln ja będę miała 10 to dostanę 5 tysięcy pln . To dużo pieniążków.”
  Po co ja mam ogladać Benny Hilla. przeciez w tym kraju pod rządami pejsatych jest 1000 razy śmieszniej niż w filmach tego komika .

  Polubienie

 5. adaś

  on ma rację ale to my zdobyliśmy moskwę w 1620 po pijaku …a z amerką to prawda

  Polubienie

 6. jeb henia ptasznika

  A TY SYJONISTYCZNY BRUDNY KUTASIE NIE UŻYWAJĄCY ŻELU DO HIIGIENY INTYMNEJ FOR MEN TU CIĄGLE PISZESZ SYJONISTYCZNA PODŁOTO .OD RESZETNIKOWA SYJONISTYCZNA GNIDO TRZYMAJ SIĘ NA ODLEGLOŚĆ 100 KM , BO NAWET NIE JESTEŚ MU GODNY ROBIĆ U NIEGO ZA RURKĘ DO LEWATYWY , CO ROBIĄ CZĘSTO TWOI KUMPLE SYJONIŚCI W kANADZIE , BO ŻRĄ HAMBURGERY , FRYTKI , A POTEM JAKOŚ JELITA PO TYM GÓWNIE TRZEBA OCZYSZCZAĆ . CO ZA KANALIA NIKT GO TU NIE CHCE , A TEN CIĄGLE TU PISZE .

  Polubienie

 7. paziem

  Spam sieroty po PRLowskiej, niejakiej autostrady do żydowskiego nieba i polemiki z tym psychopatą uważamy za spam na tym portalu i usuwamy >Adios.

  Polubienie

  • jeb henia ptasznika

   I super . Usuwac wpisy tego syfilisa z Kanady . To jakieś wyjscie . Inaczej nic nie można zrobić , bo ta kanalia zmienia IP .

   Polubienie

  • Jurek

   Niech sobie wraca do Pacanowa 🙂

   Polubienie

   • jeb henia ptasznika

    Proponuje , aby zamiast pisać szanowny pan Toronto pooglądał takie bajeczki . To jest jego poziom .

    Polubienie

  • enigma

   Bardzo dziekuje za usuniecie mojego komentarza, poniewaz tym samym zdemaskowaliscie swoje KGB-owskie metody dzialania na forum WPS i samych siebie.

   Mimo wszystko moj komentarz jest dostepny na stronie:
   POLSKIE FORUM NARODOWE SUWERENNOSC.COM
   strona 29
   w temacie: DYSKUSYJNE CIEKAWOSCI
   http://forum.suwerennosc com/viewforum.php?f=35

   Toronto, Kanada

   Polubienie

   • Chłopie, daj sobie spokój ze swoimi obsesjami lub idź do psychoanalityka – macie wybitnych żydowskich speców tam w USRaelu i Kanadzie.
    Jak się nie uspokoisz to wsadzimy cię na moskiewską Łubiankę – uważaj!.

    Polubienie

   • paziem

    Słuchaj psychopato,

    rozmawiałem z panem E.Maciejczykiem i wkrótce uzyskam mozliwość „dyskutowania” z tobą na suwerennosc.com Póki co nie zamęczaj nas swoim spamem, bo będziesz i tak usuwany z tego portalu, gdyż nie wnosisz merytorycznie nic oprócz swoich fobii i zadaniowych śmieci.

    Polubienie

   • paziem

    oczywiście zwrot „psychopato” odnosi się do Toronto, Marsa, autostrady do żydowskiego nieba, prawady wyzwala, enigmy i kolejnych wcieleń durnia zza oceanu ze zgabczonym mózgiem od fast foodowego żarcia.

    Polubienie

   • enigma

    „Magistrze inzynierze” i „doktorze nauk ekonomicznych”….

    Zamiast inwektyw i grozb, poprosze o kontrargumenty na moj usuniety komentarz z forum WPS pod adresem blazna generalka KGB Reszetnikowa i oczywiscie mam nadzieje, ze tym razem odpowiecie na 28 pytan n/t Rosji i zydo-bolszwika W.Putina.

    Polubienie

   • jeb henia ptasznika

    Panie dr pan naprawdę chce pan z nim polemizować u pana Maciejczyka ? az nie wierzę . Po cholerę i w jakim celu ? . Nie lepiej żony zabrać do kina czy na obiad do restauracji , ale skoro chce pan tracić czas .

    Polubienie

   • jeb henia ptasznika

    Panie dr pan naprawdę chce pan z nim polemizować u pana Maciejczyka ? az nie wierzę . Po cholerę i w jakim celu ? . Nie lepiej żony zabrać do kina czy na obiad do restauracji , ale skoro chce pan tracić czas

    Polubienie

 8. partyzant

  Widzę że i na neon się pojawiło i co zrobili admini:
  Wrzucili na czołówkę samych parchów z zależnej od Sakiewicza choć ich czytać nikt nie chce, admini tam działają na niekorzyść neon chcą jego upadku czy jak?

  Polubione przez 1 osoba

 9. Pingback: Leonid Reszetnikow: „Stany Zjednoczone wiszą na włosku” | PrzemexBlog

 10. partyzant

  “W 1960 roku, świadczenia socjalne składały się na około 10 procent wszystkich zarobków i pensji. W 2000 roku, świadczenia socjalne składały się na ok. 21 procent wszystkich zarobków i pensji. Dziś świadczenia socjalne stanowią około 35 procent wszystkich zarobków i pensji.”

  To jest kłamstwo parchate nie 35% a co najmniej 60% bo tyle by dostawało jakby liczyć biedę i inflację jak w latach 80-tych ,a bezrobotnych to już całkiem liczą jak im wygodnie jest niby 5 % a realnie 25%.

  Mam gdzieś zaklinowany art. o inflacji-oszukańczej i sposobie jej liczenia w usraelu, pisało tam wyraźnie że gdyby liczyć inflację i biednych jak w latach 80-tych to zasiłki powinny być 2x wyższe (NIŻ OBECNIE) a beneficjentów byłoby wielokrotnie więcej ( a to był stary art z 2006 czy jakoś tak)

  Polubienie

 11. jeb henia ptasznika

  Jezusziczku mój ukochany cud się stał!!!!!!! . Kilka tygodni temu Singer pozbył się swojego doradcy i kazał mu wypier… do USRAELA . Przecież to nie do uwierzenia . Taki był ten doradca przystojny , młody , amerykański . Baby dostawały orgazmu jak wybuch Wezuwiusza na jego widok . Ministrze Obrony panie Singer coś pan zrobił ? . Przeciez jak do herbaty nie dodał panu ten przystojniak cytryny to nie powód ,żeby go wykopać do USA i pozbawić pracy . Nie do uwierzenia.

  Polubienie

 12. Pingback: Rosyjski szpieg-generał o roli USA w światowej polityce | ZYGFRYD GDECZYK

 13. Bogusław Maśliński

  Artykuł pana Leonid Reszetnikow: „Stany Zjednoczone wiszą na włosku”
  w całości udowadnia zasadność napisanego2010-05-26 artykułu „ 9 maja”
  gdzie obnażyłem wsparcie USA NSDAP, także przekazanie przez amerykańską firmę koncesji produkcji Cyklon- B. to żydzi mordowali biedotę żydowską. Tzw. Czyszczenie rasy.

  Polubienie

 14. grzanek

  Gwóźdź do trumny wbije chyba Iran (mogą Panowie śmiało opublikować jako osobny wpis z podaniem autora):

  William Engdahl donosi, że Iran podjął śmiałą decyzję, by odtąd irańską ropę można było kupować jedynie za Euro. Kres hegemonii petrodolara zbliża się coraz większymi krokami. Smile Tłumaczę kluczowy akapit.

  Ropa wyłącznie za Euro

  Teraz, w podzięce za zniesienie trwających 37 lat amerykańskich sankcji gospodarczych, 5 lutego wg reportażu irańskiej państwowej stacji telewizyjnej, PressTV, przedstawiciel Państwowej Kompanii Naftowej (dalej: PKN) ogłosił, że Iran będzie odtąd akceptował jedynie Euro, nie dolary, w ramach płatności za swoją ropę. Przedstawiciel dodał, że zasadę przyjęto w odniesieniu do nowych transakcji z francuskim gigantem energetycznym Total, hiszpańskim rafinerem Cepsa oraz rosyjskim Lukoilem.

  Reprezentant PKN oświadczył: “Na naszych fakturach dodaliśmy zastrzeżenie, że nabywcy naszej ropy będą musieli zapłacić w Euro, zważywszy kurs wymiany wobec dolara w momencie dostawy”. Dodatkowo, PKN wyjaśnił, że Indie oraz inni masowi importerzy irańskiej ropy w okresie zamrożenie kont w systemie SWIFT również muszą spłacić wielomiliardowe długi w Euro, nie w dolarach. Wyjaśnił dalej, że Irański Bank Centralny (IBC) wprowadził politykę rozliczeń w handlu zagranicznym w Euro (zamiast w dolarach), kiedy sankcje przeciwko Iranowi ciągle jeszcze były w mocy.

  Wielkie mi halo – ktoś mógłby rzec. Faktycznie, samo w sobie, nie stanowi to wielkiego wydarzenia. Ale w połączeniu z podobnymi posunięciami wśród innych państw Eurazji, zwłaszcza Rosji i Chin, by prowadzić dwustronny handel energią w walutach narodowych – w rublu i juanie – jak również z niedawną decyzją Rosji, by zacząć handlować naftowymi instrumentami finansowymi na Petersburskiej Giełdzie Towarowej w rublach, nie w dolarach, oraz stworzyć nowy uralski standard ropy w celu zastąpienia bazującego na dolarze standaru Brent na Londyńskiej Giełdzie Międzykontynentalnej, ruch Iranu zaczyna poważnie szkodzić temu, co w czasach pierwszego kryzysu naftowego lat 1973-1974 Henry Kissinger ochrzcił mianem “petrodolara”.

  Oil only for Euros

  Now, in gratitude for 37 years of USA economic sanctions being lifted, on February 5, according to a report in Iranian state-owned PressTV, an official of the National Iranian Oil Company has announced that Iran will accept payment only in Euros, not dollars, for its oil. The official added that that rule applied to newly signed deals with France’s energy giant Total, Spain’s refiner Cepsa and Russia’s Lukoil.

  The NIOC official declared, “In our invoices we mention a clause that buyers of our oil will have to pay in euros, considering the exchange rate versus the dollar around the time of delivery.” In addition NIOC clarified, India and other large buyers of Iranian oil at the time of the SWIFT freeze must also pay the debt, billions of Euros worth, in Euros, not dollars. The official of NIOC clarified that the Central Bank of Iran (CBI) had instituted the policy to carry out foreign trade in euros while the country was still under sanctions.

  Why is this such a big deal, you might be asking? In and of itself it isn’t. But combined with similar moves among other nations of Eurasia, particularly Russia and China to conduct their bilateral energy trade in national currencies–ruble and renminbi–as well as Russia’s recent decision to start trading Russian crude oil futures on the St Petersburg Mercantile Exchange in rubles, not dollars, and to create a new Urals ruble oil benchmark to replace the US-dollar Brent futures at the London ICE exchange, the Iranian move begins to cause serious damage to what Henry Kissinger back in the days of the first 1973-74 oil price shock, dubbed “petrodollars.”

  Źródło: http://journal-neo.org/2016/02/10/washin…..nian-mind/

  Z kolei w poprzednim, nieco mniej optymistycznym artykule Engdahl skrytykował postawę z reguły chwalonych przez niego Chin za to, że Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych ulega mamieniu przez MFW i Bank Światowy jakimiś mirażami wciągnięcia Chin do klubu bogaczy “Białych Panów”. Czyżby Chińczyki chcieli zawieść nadzieje świata i zaprzepaścić wspaniałą okazję, jaką daje galopujący postęp organizacji takich jak AIIB, BRICS czy Szanghajska Organizacja Współpracy na złamanie hegemonii petrodolara i USrAela? Utinam falsus vates William Engdahl sit.

  Is China Being Wooed by Fantasies of Western ‘Acceptance’?
  http://journal-neo.org/2016/02/08/is-chi…..cceptance/

  Pierwotnie zamieszczone na: https://prawda2.info/viewpost.php?p=311254

  Polubienie

 15. grzanek

  A gwoździem do trumny chyba będzie Iran (mogą Panowie śmiało publikować, za podaniem autora):

  William Engdahl donosi, że Iran podjął śmiałą decyzję, by odtąd irańską ropę można było kupować jedynie za Euro. Kres hegemonii petrodolara zbliża się coraz większymi krokami. Smile Tłumaczę kluczowy akapit.

  Ropa wyłącznie za Euro

  Teraz, w podzięce za zniesienie trwających 37 lat amerykańskich sankcji gospodarczych, 5 lutego wg reportażu irańskiej państwowej stacji telewizyjnej, PressTV, przedstawiciel Państwowej Kompanii Naftowej (dalej: PKN) ogłosił, że Iran będzie odtąd akceptował jedynie Euro, nie dolary, w ramach płatności za swoją ropę. Przedstawiciel dodał, że zasadę przyjęto w odniesieniu do nowych transakcji z francuskim gigantem energetycznym Total, hiszpańskim rafinerem Cepsa oraz rosyjskim Lukoilem.

  Reprezentant PKN oświadczył: “Na naszych fakturach dodaliśmy zastrzeżenie, że nabywcy naszej ropy będą musieli zapłacić w Euro, zważywszy kurs wymiany wobec dolara w momencie dostawy”. Dodatkowo, PKN wyjaśnił, że Indie oraz inni masowi importerzy irańskiej ropy w okresie zamrożenie kont w systemie SWIFT również muszą spłacić wielomiliardowe długi w Euro, nie w dolarach. Wyjaśnił dalej, że Irański Bank Centralny (IBC) wprowadził politykę rozliczeń w handlu zagranicznym w Euro (zamiast w dolarach), kiedy sankcje przeciwko Iranowi ciągle jeszcze były w mocy.

  Wielkie mi halo – ktoś mógłby rzec. Faktycznie, samo w sobie, nie stanowi to wielkiego wydarzenia. Ale w połączeniu z podobnymi posunięciami wśród innych państw Eurazji, zwłaszcza Rosji i Chin, by prowadzić dwustronny handel energią w walutach narodowych – w rublu i juanie – jak również z niedawną decyzją Rosji, by zacząć handlować naftowymi instrumentami finansowymi na Petersburskiej Giełdzie Towarowej w rublach, nie w dolarach, oraz stworzyć nowy uralski standard ropy w celu zastąpienia bazującego na dolarze standaru Brent na Londyńskiej Giełdzie Międzykontynentalnej, ruch Iranu zaczyna poważnie szkodzić temu, co w czasach pierwszego kryzysu naftowego lat 1973-1974 Henry Kissinger ochrzcił mianem “petrodolara”.

  Oil only for Euros

  Now, in gratitude for 37 years of USA economic sanctions being lifted, on February 5, according to a report in Iranian state-owned PressTV, an official of the National Iranian Oil Company has announced that Iran will accept payment only in Euros, not dollars, for its oil. The official added that that rule applied to newly signed deals with France’s energy giant Total, Spain’s refiner Cepsa and Russia’s Lukoil.

  The NIOC official declared, “In our invoices we mention a clause that buyers of our oil will have to pay in euros, considering the exchange rate versus the dollar around the time of delivery.” In addition NIOC clarified, India and other large buyers of Iranian oil at the time of the SWIFT freeze must also pay the debt, billions of Euros worth, in Euros, not dollars. The official of NIOC clarified that the Central Bank of Iran (CBI) had instituted the policy to carry out foreign trade in euros while the country was still under sanctions.

  Why is this such a big deal, you might be asking? In and of itself it isn’t. But combined with similar moves among other nations of Eurasia, particularly Russia and China to conduct their bilateral energy trade in national currencies–ruble and renminbi–as well as Russia’s recent decision to start trading Russian crude oil futures on the St Petersburg Mercantile Exchange in rubles, not dollars, and to create a new Urals ruble oil benchmark to replace the US-dollar Brent futures at the London ICE exchange, the Iranian move begins to cause serious damage to what Henry Kissinger back in the days of the first 1973-74 oil price shock, dubbed “petrodollars.”

  Źródło: http://journal-neo.org/2016/02/10/washington-again-underestimated-the-iranian-mind/

  Z kolei w poprzednim, nieco mniej optymistycznym artykule Engdahl skrytykował postawę z reguły chwalonych przez niego Chin za to, że Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych ulega mamieniu przez MFW i Bank Światowy jakimiś mirażami wciągnięcia Chin do klubu bogaczy “Białych Panów”. Czyżby Chińczyki chcieli zawieść nadzieje świata i zaprzepaścić wspaniałą okazję, jaką daje galopujący postęp organizacji takich jak AIIB, BRICS czy Szanghajska Organizacja Współpracy na złamanie hegemonii petrodolara i USrAela? Utinam falsus vates William Engdahl sit.

  Is China Being Wooed by Fantasies of Western ‘Acceptance’?
  http://journal-neo.org/2016/02/08/is-china-being-wooed-by-fantasies-of-western-acceptance/

  Pierwotnie opublikowane na: https://prawda2.info/viewpost.php?p=311254

  Polubienie

 16. grzanek

  A gwoździem do trumny chyba będzie Iran (mogą Panowie śmiało publikować, za podaniem autora):

  William Engdahl donosi, że Iran podjął śmiałą decyzję, by odtąd irańską ropę można było kupować jedynie za Euro. Kres hegemonii petrodolara zbliża się coraz większymi krokami. Smile Tłumaczę kluczowy akapit.

  Ropa wyłącznie za Euro

  Teraz, w podzięce za zniesienie trwających 37 lat amerykańskich sankcji gospodarczych, 5 lutego wg reportażu irańskiej państwowej stacji telewizyjnej, PressTV, przedstawiciel Państwowej Kompanii Naftowej (dalej: PKN) ogłosił, że Iran będzie odtąd akceptował jedynie Euro, nie dolary, w ramach płatności za swoją ropę. Przedstawiciel dodał, że zasadę przyjęto w odniesieniu do nowych transakcji z francuskim gigantem energetycznym Total, hiszpańskim rafinerem Cepsa oraz rosyjskim Lukoilem.

  Reprezentant PKN oświadczył: “Na naszych fakturach dodaliśmy zastrzeżenie, że nabywcy naszej ropy będą musieli zapłacić w Euro, zważywszy kurs wymiany wobec dolara w momencie dostawy”. Dodatkowo, PKN wyjaśnił, że Indie oraz inni masowi importerzy irańskiej ropy w okresie zamrożenie kont w systemie SWIFT również muszą spłacić wielomiliardowe długi w Euro, nie w dolarach. Wyjaśnił dalej, że Irański Bank Centralny (IBC) wprowadził politykę rozliczeń w handlu zagranicznym w Euro (zamiast w dolarach), kiedy sankcje przeciwko Iranowi ciągle jeszcze były w mocy.

  Wielkie mi halo – ktoś mógłby rzec. Faktycznie, samo w sobie, nie stanowi to wielkiego wydarzenia. Ale w połączeniu z podobnymi posunięciami wśród innych państw Eurazji, zwłaszcza Rosji i Chin, by prowadzić dwustronny handel energią w walutach narodowych – w rublu i juanie – jak również z niedawną decyzją Rosji, by zacząć handlować naftowymi instrumentami finansowymi na Petersburskiej Giełdzie Towarowej w rublach, nie w dolarach, oraz stworzyć nowy uralski standard ropy w celu zastąpienia bazującego na dolarze standaru Brent na Londyńskiej Giełdzie Międzykontynentalnej, ruch Iranu zaczyna poważnie szkodzić temu, co w czasach pierwszego kryzysu naftowego lat 1973-1974 Henry Kissinger ochrzcił mianem “petrodolara”.

  Oil only for Euros

  Now, in gratitude for 37 years of USA economic sanctions being lifted, on February 5, according to a report in Iranian state-owned PressTV, an official of the National Iranian Oil Company has announced that Iran will accept payment only in Euros, not dollars, for its oil. The official added that that rule applied to newly signed deals with France’s energy giant Total, Spain’s refiner Cepsa and Russia’s Lukoil.

  The NIOC official declared, “In our invoices we mention a clause that buyers of our oil will have to pay in euros, considering the exchange rate versus the dollar around the time of delivery.” In addition NIOC clarified, India and other large buyers of Iranian oil at the time of the SWIFT freeze must also pay the debt, billions of Euros worth, in Euros, not dollars. The official of NIOC clarified that the Central Bank of Iran (CBI) had instituted the policy to carry out foreign trade in euros while the country was still under sanctions.

  Why is this such a big deal, you might be asking? In and of itself it isn’t. But combined with similar moves among other nations of Eurasia, particularly Russia and China to conduct their bilateral energy trade in national currencies–ruble and renminbi–as well as Russia’s recent decision to start trading Russian crude oil futures on the St Petersburg Mercantile Exchange in rubles, not dollars, and to create a new Urals ruble oil benchmark to replace the US-dollar Brent futures at the London ICE exchange, the Iranian move begins to cause serious damage to what Henry Kissinger back in the days of the first 1973-74 oil price shock, dubbed “petrodollars.”

  Źródło: http://journal-neo.org/2016/02/10/washington-again-underestimated-the-iranian-mind/

  Z kolei w poprzednim, nieco mniej optymistycznym artykule Engdahl skrytykował postawę z reguły chwalonych przez niego Chin za to, że Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych ulega mamieniu przez MFW i Bank Światowy jakimiś mirażami wciągnięcia Chin do klubu bogaczy “Białych Panów”. Czyżby Chińczyki chcieli zawieść nadzieje świata i zaprzepaścić wspaniałą okazję, jaką daje galopujący postęp organizacji takich jak AIIB, BRICS czy Szanghajska Organizacja Współpracy na złamanie hegemonii petrodolara i USrAela? Utinam falsus vates William Engdahl sit.

  Is China Being Wooed by Fantasies of Western ‘Acceptance’?
  http://journal-neo.org/2016/02/08/is-china-being-wooed-by-fantasies-of-western-acceptance/

  Pierwotnie opublikowane na prawda2.info

  Polubienie

  • Re: Szczecin vel „Toronto”…
   NIe pisalem nigdy na temat upadku zydowskiego dolara, ale zawsze pisalem na temat zadluzenia USA wobec lichwiarzy, ktore to zadluzenie w chwili obecnej wynosi:
   =Federal – rzadowe ok, 19 bilionow (trylionow) dolarow
   =Stanowe, miastowe, prywatne, visa, master-card, leasing (wypozyczalnie), kredyty biznesowe, kredyty tzw., „credit line”, kredyty szkolne, kredyty prywatne itp: wynoszo ok. 280 bilionow (trylionow dolarow)…
   Z grzecznosci pomine zadluzenie NASA, CIA, FBI, NSA I inne rzadowe „przybudowki”…
   A wiec zydowski system zadluzeniowy musi kiedys pier…olnac, a jesli przekroczy 300% dochodu narodowego brutto, to sila rzeczy stanie sie to nieunknione……
   ======================
   jasiek z Toronto

   http://polskawalczaca.com

   P.S. Jak mozna wciaz pozyczac od zyda I liczac na to, ze kiedys sie zarobi???… Wreszcie sie zyd w…rwi I powie: get lost…bankrutuj…

   Polubienie

 17. ja

  usa ze swoimi zydami/obama to zyd/ to gorsze od panstwa isis

  Polubienie

  • Re: Sczecin vel „Toronto”…and vel…
   Amerykanie uwierzyli, ze sa „pepkiem swiata” (I maja niezwyciezona armie)…I w zasadnie nie maja gdzie emigrowac…(dzieki zydowskim „osrodkim masowego razenia”, ktore sparalizowaly im umysly).

   Jesli Amerykanie dowiedza sie, ze sa ograbieni, oszukani , a ich kraj jest zdewastowany (ekonomicznie I militarnie), zaczna szukac winnych…I nie bedzie to wesole dla lichwiarzy…
   =======================
   jasiek z Toronto

   http://polskawalczaca.com

   P.S. Ponad 3 miliony Ukraincow pracuje w Rosji I ponad 300 tys. Polakow znalazlo rowniez tam zatrudnienie…(W Rosji po zydowskim bolszewizmie 70 letnim jeszcze nie ma raju, ale na Bialorusi prawie jest…)
   Jacy Rosjanie sa? Ano sami nie zjedza, a drugiemu pomoga…Tacy wlasnie sa….

   Polubienie

 18. definitywnie aut

  Panie grzanek, zadnym gwozdziem to nie bedzie.
  Wiadomym jest przeciez, ze EU na sluzbie City/Manhattan, tak jak USA.
  Tym samym Euro to odprysk USD, wiec kuku USD to ten Iran na niby narobi.
  Zaczalby handel miedzy Chinami a Rosja z dnia na dzien w zlocie, srebrze
  i platynie byc rozliczany albo Rosja i Chiny zdecydowalyby sie z dnia na dzien na bazie aktualnej relacji Juan-Rubel i aktualnej ilosci tychze pieniedzy w obiegu na wspolna walute z pokryciem w zlocie, USD i Euro zniknelyby rowniez z rynku jako waluty swiatowe, z dnia na dzien.
  Ale Rosji z Chinami a Chinom z Rosja chyba nie calkiem po drodze.
  Poza tym, tak w Chinach jak i Rosji narod narodem ale wlasna kieszen klik rzadzacych wazniejsza. W innych krajach rowniez, tez w Polsce, niezalnie od tego, kto rzadzi w systemie niby kapitalistycznym a tak naprawde juz feundalnym z tendencja do systemu niewolniczego (NWO), bo feudal kapital w swoich lapskach trzyma i laska produkcji obdarowywuje tych, ktorzy bogactwo mu pomnazaja i mu wiernie sluza.
  Nie bredzmy wiec o zbawieniu Eurem.

  Polubienie

 19. Re: definitywne aut…
  Pieprzy pan bzdury w kwestii Chin i Rosji, bowiem Rosja i Chiny dosc powaznie zacisniely porozumienia w sprawie ekonomicznej, militarnej i gospodarczej, czego dowodem jest wyrzucenie zydowskiego dolara z federal reserve z cyrkulacji obu panstw i te panstwa rozliczaja sie w swoich walutach lub w srebrze i zlocie, wiec pieprzenie o tzw., „nie po drodze” w kwestii politycznej de facto „kupy sie nie trzyma”…
  Oba

  Oba mocarstwa (Chiny i Rosja) doskonale zdaja sobie sprawe z zydowskimi „przekretami” finansowymi, gdzie w chwili obecnej Chiny zadaja od USA zaleglej splaty ok. 3 blionow dolarow na towary, ktore zostaly uprzednio przetransportowane na teren USA.
  Generalnie: Rosja zdaje sobie sprawe ze bez Chin i Chiny bez Rosji nie odepra zydowskich zapedow do wprowadzenia „Nowego porzadku swiata”…
  I to jest wlasnie klucz do „przedluzenia” zydowskiej dominacji nad swiatem… nad ktorym lichwiarskie zydostwo w zasadzie nie ma (stracilo) wladze…
  I dlatego syjonisci w sposob prowokacyjny pra do rozpetania III wojny swiatowej tzw., „podpalenia swiata” w/g 24 protokolow medrcow syjonu”…
  Czy sie syjonistom uda? To zalezy od narodowych przynaleznosci…no i patriotyzmu tychze Narodow…
  =====================
  jasiek z toronto

  http://polskawalczaca.com

  P.S. Z grzecznosci pomine zydowska prowokacje z „zalewem muzulmanow” (guzik wiedzacych) na Europe, bowiem zydostwo tych durnych muzulmanow traktuje dokladnie tak samo jak nas Polakow…

  Polubienie

 20. Re: Szczecin vel Toronto vel….
  Nic nie wspominalem na temat zachlannosci Rosji czy Chin, ale w chwili obecnej te dwa (a nawet cztery) panstwa lacza wspolne dazenia do niezaleznosci finansowej, a z tym wiaze sie calkowita likwidacja zydowskiej dominacji lichwiarskiego dolara z federal reserve, a tym samym ukrocenia talmudycznej polityki syjonistow, gdzie reszta pozostaje dla tych panstw do uzgodnienia.
  Czy Putin jest zydo-bolszewikiem? Obawiam sie, ze patriarcha Cyryl Kosciola Prawoslawnego ma zupelnie odmienne zdanie na temat W.Putina, a na domiar tego W.Putin obecnie posiada ponad 85% poparcia od Rosjan wiec sila rzeczy nie jest tym, ktorego „Szczecin” vel „Toronto” I Zachod chcialby zeby byl.
  Tak mi przykro. Tylko prosze mi nie sugerowac, ze jestem za czy przeciw, ale od bardzo dawna obserwuje poczynania Rzadu W.Putina I jak na razie nie znajduje nic, co pozwoliloby mi rzucic cien na polityke Rosji I dla Rosjanow.
  Tak wiec Chiny I Rosja (Iran I Indie) dbaja o swoje narodowe interesy. (pisze jako obserwator ich poczynan) bez zadnych politycznych sympatii z mojej strony.
  ========================
  jasiek z Toronto

  http://polskawalczaca.com

  P.S. Od 1993 roku nie mialem okazji komukolwiek „nawsadzac” ani kogokolwiek „nawyzywac” ad persona I nie zamierzam tego robic. Interesuje mnie jedynie obiektywizm I fakty z finansowego I politycznego punktu widzenia.

  Polubienie

 21. Re: Szczecin vel Toronto
  I jeszcze jedno: Od 1993 roku nie zmienilem swego „nicka” internetowego I rowniez nie zamierzam. Od 1993 roku jestem w sieci Internetu jako: „jasiek z Toronto”…
  Chyba sie rozumiemy?…
  ======================
  jasiek z Toronto

  http://polskawalczaca.com

  Polubienie

  • Toronto

   A co ma wspolnego pseudonim komentatora z podawanymi informacjami ?

   W/g mnie to nie ma znaczenia, nawet w przypadku gdy ktos podpisuje sie imieniem i nazwiskiem, co nie czyni tej osoby automatycznie wiarygodnym co do tresci podawanych przez nia informacji.

   Przeciez „wodzusie” z WPS obrazili sie na historyka H.Pajaka, poniewaz zdemaskowal ich idola – milosnika zydow i zydo-bolszewika W.Putina, podczas wystepow w Lodzi w 2011r i „wodzusie” z WPS zrobili wielkie AJ-WAJ H.Pajakowi – vide strona:

   Polubienie

   • Beata lat 44

    Toronto to ty teraz na WPS jesteś ? . Tego nie wiedziałam . Gdzie jest mjr Pyryt bo by cię kolego do pionu doprowadził . Z toba to jest istna komedia . Forum Maciejczyka closed to teraz tu wpełzłeś .

    Polubienie

   • paziem

    Autostrado do żydowskiego nieba,

    dobrze, że przpominasz tę prelekcję H.Pajaka. Ona właśnie nie pozostawiła watpliwości, że H.Pająk, to marionetka żydowstwa, ostatecznie zdemaskowana. Poplecznik sekty smoleńskiej i „zaklinacz” nieszczęsnych dusz nierozumnych polskich patriotów. Rejwach żydowski podniesiony w trakcie mojego wystąpienia jednoznacznie pokazał, że H.Pająk działa w osłonie kundelków mossadowskich droniejszego szczebla, histerycznie broniących H.Pająka przed zdemaskowaniem. To jest twój klimat i dlatego tak zachwycasz się „wieszczem” Pająkiem. Ja zawsze jak jest okazja powołuję się na ten „dialog” z H.Pajakiem w Łodzi dla pokazania jak przebiegła jest żydowska praca nad urobieniem polskiego umysłu i jak w końcu ta praca spełza na niczym, bo spotkanie takie jak w Łodzi demaskuje zaklinaczy rzeczywistości. Ale pojąc to może głowa myśląca, a nie taki pusty czerep jak twój.

    Polubienie

   • paziem

    Autostrado do żydowskiego nieba,

    tutaj jesteś poyrzebny tylko o tyle, aby pokazać jak nachalna i bezrozumna jest działalność żydowska za pomocą takich kundelków jak ty( drobniejszego formatu) i takich jak Macierewicz ( kundel wyższego szczebla). Obaj jesteście typami psychopatycznymi, którzy zderzyli się z żelazną logiką i działaniem takiego polityka jak W.Putin. Wkurwia to waszych dysponentów i ich przede wszystkim dlatego ten skowyt smoleński, który ma konserwować zakute łby „polskich patriotów” w nienawistnej antyrosyjskości. Rosja ma wrak u siebie i tym samym wszystkie dowody żydowsko-anglosaskiego spisku przeciw tak groźnego dla tego bajzlu- rosyjsko-polskiego ( słowiańskiego) pozrozumienia. Ty nieboraku jesteś jedynie małym trybkiem w tym mechanzmie i wiem , że robisz co możesz i się „starasz”, ale to wszystko na nic, bo żelazna logika, tryumf życia i rozumu nad psychopatami weźmie górę ( miejmy taką nadzieję, bo inaczej także taki piesek jak ty wyparuje do żydowskiego nieba).
    Sieroto po Geremku, nie męcz nas już swoją „pracowitością”, bo jak już pisałem, a nie chcę cię powtarzać: jesteś treściwy i uciążliwy jak sraczka. Onanizzuj się niepublicznie i nie zaśmiecaj tego forum.

    Polubienie

   • jeb henryka ptasznika

    Panie dr dziekuje za ten wpis do tego syjonisty . Pana zawsze się czyta znakomicie . Tylko czemu p Maciejczyk go toleruje nie wiem w dodatku panowie sa tam na ty toronto do niego mówi moj drogi przyjacielu
    Panie dr prosze już nie odpisywać na wpisy tego syjonisty , bo nigdy nie będzie końca jego pierdo… na WPS . Teraz śpi , ale jak wstanie zaraz panu napisze syjonistyczne brednie i dalej huzia ruzia .
    Panie dr prosze ponitorowac WPS ukazuje się wpis tego syfu kanadyjskiego klick na usuń i po problemie .
    Skoro jest on z panem Maciejczykiem na ty i zwraca się do niego na jego forum mój drogi to niech tam pisze swoje brednie, bo już tego pierdol.. tego Torobto wytrzymać nie można . Nudzi się facet i znalazł sobie nowe hobby.

    Polubienie

   • paziem

    Ja się nie staram nawet zgłębiać zasad relacji E.Maciejczyk – Autobahn 401, bo kto by tam pojął, co łączy myśliwego z jego ogarem?@ :)))

    Polubienie

 22. jeb henryka ptasznika

  toronto tak szczerze napisz : ile tobie za to płacą ? za każdy wpis 5 USD . Chłopie aleś tego nawklejał . Człowieku idz w pizd….. Przeciez mozesz to pisać na niezaleznej , w naszym dzienniku . Przecież masz miske z tego samego korytka co oni . Po co wchodzisz na WPs i ludzi wkur…. . Smieję się z tego twojego Singera – bo to dla mnie koziołek Matołek o IQ małego dziecka . Ponjałes to ?
  Posmiej się tez trochę z Singera:
  ezusziczku mój ukochany cud się stał!!!!!!! . Kilka tygodni temu Singer pozbył się swojego doradcy i kazał mu wypier… do USRAELA . Przecież to nie do uwierzenia . Taki był ten doradca przystojny , młody , amerykański . Baby dostawały orgazmu jak wybuch Wezuwiusza na jego widok . Ministrze Obrony panie Singer coś pan zrobił ? . Przeciez jak do herbaty nie dodał panu ten przystojniak cytryny to nie powód ,żeby go wykopać do USA i pozbawić pracy . Nie do uwierzenia.
  moze to ty jesteś obok singera na zdjęciu:

  Polubienie

 23. jeb henryka ptasznika

  Panie dr dziekuje za ten wpis do tego syjonisty . Pana zawsze się czyta znakomicie . Tylko czemu p Maciejczyk go toleruje nie wiem w dodatku panowie sa tam na ty toronto do niego mówi moj drogi przyjacielu

  Polubienie

 24. Pingback: Leonid Reszetnikow: „Stany Zjednoczone wiszą na włosku”

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s