Czy judeo-katolicki Kościół służy narodowi i państwu Polaków?

109551_Ktrdy_do_nieba_OKLADK

 

Kościół po stronie Polskiego Narodu, czy syjonistycznej międzynarodówki?

Nie czuję się powołany, nie mam także żadnych aspiracji, żeby podjąć jakąkolwiek próbę odpowiedzi na pytanie, czy Bóg istnieje, czy nie. Kwestia istnienia Boga nie należy do sfery polityki, która zresztą i tak nie posiada najmniejszej władzy nad ludzkimi sumieniami. Zatem każdy z nas ma prawo we własnym sumieniu rozważyć kwestię istnienia Boga.

Czym innym są natomiast instytucje religijne, które korzystając z uprzywilejowanej pozycji w państwie (utrzymywane są z pieniędzy wszystkich podatników) i wykorzystując zaufanie wyznawców religii wskazują im „właściwe” postawy społeczno-polityczne. Stają się tym samym rzeczywistym uczestnikiem i podmiotem życia politycznego narodu i państwa.

Instytucje religijne są stworzone przez ludzi, dla ludzi i kierowane są przez ludzi i jako takie podlegają politycznej ocenie, której podstawowym kryterium jest interes oraz dobro narodu i państwa.

Ponieważ instytucje religijne funkcjonują w rzeczywistej sferze doczesności i na nią bezpośrednio oddziałują (wskazując „właściwe” postawy społeczno-polityczne), ocena działalności tych instytucji obejmuje wyłącznie sferę rzeczywistej doczesności, a więc tę sferę, która ma zasadnicze znaczenie dla bytu narodu tu i teraz. Natomiast sfera transcendencji nie jest przedmiotem ani badań, ani ocen polityki, jest wyłączną domeną religii i filozofii.

Przyjrzyjmy się zatem działalności największej instytucji religijnej, jaką w Polsce jest Kościół katolicki i spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, czy Kościół stoi po stronie interesów Narodu Polskiego i Jego państwa?

 

Podane przykłady obejmują lata od 1965r. do dzisiaj.

1. List biskupów polskich do niemieckich z 1965r. – „wybaczamy i prosimy o wybaczenie”

Hierarchowie polskiego Kościoła wkraczali tym listem w obszar bardzo ważny dla bytu państwa i narodu. Dokonali poważnego wyłomu w polityce władz państwa, która zmierzała do uzyskania niemieckiego i międzynarodowego potwierdzenia uznania zachodniej granicy Polski. List biskupów stwarzał dobry klimat dla relatywizowania trwałości i nienaruszalności tej granicy przez polityczne środowiska niemieckie. Stanowił niejako podważenie naszego strategicznego sojuszu z ZSRR (z jedynym jak dotąd zewnętrznym gwarantem naszego bezpieczeństwa) i jednoczesne otwarcie się na kierunek, z którego przyszło zagrożenie (zapowiedziana i realizowana likwidacja narodu„Generalplan Ost”) – oczywiście wszystko umotywowane katolicką etyką. Ważniejsza dla biskupów była integracja z Zachodem niż dobro narodu i państwa Polaków. List był tej integracji wstępem, powstał na Soborze SVII.

Właściwa integracja rozpoczęła się w listopadzie 1989r. symboliczną mszą pojednania w Krzyżowej, w której oprócz hierarchów Kościoła udział wzięli premier IIIRP i kanclerz RFN.

Powinno budzić zdziwienie katolików w Polsce, że identycznego procesu pojednania hierarchowie polskiego Kościoła (a także władze IIIRP) nie podjęli wobec Rosji, dzięki której nie powiodła się zapowiedziana w „Generalplan Ost” likwidacja polskiego narodu. Mogliśmy natomiast obserwować poparcie Kościoła w Polsce dla zachodniej polityki osłabiania i osaczania Rosji (patrz: p.9).

Trudna jest logika katolickiej etyki, którą posługuje się hierarchia Kościoła, wskazująca na potrzebę pojednania z tymi, którzy chcieli nas unicestwić, a nie wskazuje na taką samą potrzebę wobec tych, którzy uchronili nas przed tym unicestwieniem -?

1.1 Z pewnością ta sama logika katolickiej etyki nakazała Prezydium Episkopatu wzywać do bezwarunkowego – bo przecież chrześcijańskiego – pojednania polsko-ukraińskiego. – (http://episkopat.pl/)

2. Poparcie JPII oraz udział przedstawicieli Kościoła w tzw. obradach „okrągłego stołu” w 1989r. – syjonistyczna junta Jaruzelskiego, Kiszczaka oraz V żydowska kolumna i Kościół ustalały warunki dla powstania IIIRP.

3. Konkordat – w myśl jego zapisów wszyscy Polacy, także niewierzący oraz wyznawcy innych religii muszą finansować Kościół poprzez ściągane z nich podatki.

4. Poparcie JPII i Kościoła dla nowego porządku politycznego – 1999r. (przemówienie JPII w sejmie) – czyli pochwała żydo-reżimu IIIRP., a więc pochwała kolonizowania Polski przez syjonistyczną międzynarodówkę finansową (USA) i uczynienia z Polaków niewolniczej siły roboczej.

5. Encyklika JPII „Centesimus annus” – pochwała likwidacji państw opiekuńczych, czyli likwidacji, ograniczenia świadczeń socjalnych na rzecz rozwiązań liberalnych, „wolnorynkowych” – pochwała społecznego darwinizmu lub żydowskiego kapitalizmu.

6. Nawoływania JPII oraz Episkopatu Polski do integracji europejskiej

7. Prymas H.Muszyński domagał się przyspieszenia ratyfikacji traktatu lizbońskiego likwidującego niemal całkowicie obszary suwerenności politycznej i gospodarczej państwa.

8. Uroczystości w warszawskiej katedrze z okazji objęcia urzędu prezydenta przez B.Komorowskiego oraz kościelne uroczystości związane z pochówkiem L.Kaczyńskiego na Wawelu.

9. List Episkopatu Polski do Kościoła na Ukrainie z poparciem dla żydo-rebeli i obalenia legalnych władz Ukrainy – opowiedzenie się jawne po stronie interesów USA i syjonistycznej międzynarodówki finansowej.

10. Abp S.Gądecki: „antysemityzm jest grzechem” – a przecież jest to reakcja obronna wywołana skrajnym żydowskim szowinizmem

Kolejna wypowiedź tego samego hierarchy: „nacjonalizm jest przeciwieństwem patriotyzmu” – patriota kocha wszystko, co wiąże się z ojczyzną, także mniejszość narodową, która jest mu nienawistna i wroga i dąży do jego eliminacji.

11. Episkopat Polski pochwala encyklikę papieża Franciszka „Laudato si”, która z kolei daje wsparcie Kościoła na rzecz procesów depopulacji realizując tzw. proces zrównoważonego rozwoju, którego celem jest „ochrona środowiska” – ale nie człowieka.

12. Episkopat IIIRP nawołuje do przyjmowania uchodźców – wychodzi więc naprzeciw polityce syjonistycznej międzynarodówki finansowej – USA (winnych zaistniałej sytuacji migracji ludności) rozmywania tożsamości narodowej poprzez mieszanie narodu z mniejszościami.

 

Są to tylko wybrane z wielu przykłady politycznej działalności Kościoła, które Czytelnik może sam łatwo zweryfikować (np. poprzez Internet).

Czy trudno zatem dojść do wniosku, że Kościół realizuje tę samą, niezmienną politykę szerzenia zachodniej cywilizacji – „cywilizacji judeo-chrześcijańskiej” -, na wschód, której pochód skutecznie zatrzymaliśmy w 1410r. pod Grunwaldem razem z Rusinami?

Z tego faktu Kościół i Zachód wyciągnęli polityczne wnioski, niestety tych samych wniosków nie potrafi wyciągnąć ciągle duża część Polaków.

Szerzenie zachodniej cywilizacji ma dla Kościoła ciągle kierunek priorytetowy – wydaje się, że jest on stawiany znacznie wyżej niż misja religijna, która jest jedynie środkiem do osiągnięcia celu głównego: ustanowienia jednego porządku cywilizacyjnego. Jeśli byłoby inaczej, czy trwałby w Kościele proces beatyfikacyjny jednego z ojców założycieli UE,  Roberta Schumana? I czy polityka Kościoła byłaby wtedy tożsama z polityką świeckich ośrodków władzy Zachodu, a mówiąc wprost: czy byłaby tożsama z imperialną polityką żydowskiej finansjery świata anglosaskiego?

 

Dariusz Kosiur

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Reklamy

34 Komentarze

Filed under Bez kategorii

34 responses to “Czy judeo-katolicki Kościół służy narodowi i państwu Polaków?

 1. Pytek

  ad. 3. To katolicy muszą finansować nie-katolików poprzez ściągane z nich podatki. Jeśli już iść tym tokiem myślenia to konsekwentnie. Katolicy również muszą finansować wyznawców innych religii w tym ateistów.

  Polubione przez 1 osoba

  • Czym innym jest państwo jako wspólnota, którego celem jest ochrona i rozwój narodu, społeczeństwa, a czym innym jest instytucja religijna, która skupia spośród narodu, społeczeństwa, grupę wyznawców.
   Nikt przecież nie żąda, żeby wszyscy składali się na jego auto, rower, itp.

   Polubienie

   • Pytek

    @DK Ale to Pan podnosi argument że ktoś jest zmuszany do płacenia na kogoś innego. Po prostu ten kij ma dwa końce. – To nie jest logiczny kontrargument. Kościół nie służy wszystkim, tylko współwyznawcom, a kosztami swojej działalności obarcza wszystkich. – D.K.

    I co do Kościoła w ogóle, to że jego autorytet/pozycja jest wykorzystywany to tego o czym wyżej jeszcze o niczym nie świadczy, bo te działania nie należą do istoty Kościoła, z którego została atrapa. – A któż inny poza hierarchią Kościoła wykorzystuje jego autorytet – i o tym piszę. – D.K.

    Nie jest znany przypadek jakiegokolwiek plemienia/ludu choćby najbardziej prymitywnego, który nie byłby w taki czy inny sposób religijny, po prostu każdy w coś wierzy, czymś się w życiu kieruje/stara kierować. – Już na wstępie zaznaczyłem, że tekst nie dotyczy kwestii istnienia Boga, czyli wiary. Tekst dotyczy wyłącznie polityki uprawianej przez hierarchów Kościoła. – D.K.

    Patologie w narodzie/państwie/kościołach to jedno, a przypisywanie całego zła jednemu z nich to drugie. Gdyby Polska była dobrze rządzona to tych patologii by nie było. – Oczywiście istnieją także inne czynniki odpowiedzialne za sytuację społeczno-polityczną w naszym państwie. Tekst dotyczy tylko jednego z nich, nie mniej, ze względu na jego rolę w historii ostatniego tysiąclecia naszego państwa, o pierwszorzędnym znaczeniu. – D.K.

    Polubienie

   • Rafał

    Drogi zakonniku , księciu , księciuniu naprawdę przestań pieprzyć , bo szkoda czasu nawet na polemikę . panie Darku pan nie odpowiada , bo klecha nie odpuści . Tutaj ich na WPS co jakiś czasu zrzucają na spadochronach , aby tu mącić . Nie z nami te numery Bruner .

    Polubienie

   • paziem

    Korczma, znowu się nudzisz i zaczynasz robić nowy bałagan? Ostrzegam.

    Polubienie

   • paziem

    Upierdliwy trollu, już ci wielokrotnie pisałem, że nie masz tu wstępu, co winieneś wbic sobie do zakutego łba. Trolluj u Sakiewicza, u Rydzyka u Jarka hipokryty smoleńskiego….cała paleta do wyboru. Na ten portal masz wstep zabroniony, gdyż jesteś jedynie pajac, hucpiarz i zwykły trolllujacy gnom. Nie strój się w patriotyczne piórka, bo jak sam zuważyłeś ” nie z nami te numery Brunner”.

    Polubienie

 2. rafał

  Pytek wróć ty może do tych twoich braci i sióstr z koncernu medialnego w Toruniu i przestań pieprzyć . Znakomitej odpowiedzi udzielił ci dr Ziemiński a ty dalej swoje . Wracaj w piz…. do radyja maryjnego i przestań ludziom truć dupę herezjami .

  Polubione przez 1 osoba

 3. Przecław

  Process beatyfikacyjny abp.Szeptyckiego, konsekwentnie wspierającego banderowskich ludobójców Polaków, a także plaszczącego się przed III Rzeszą i przed ZSRR, nadal trwa. Papież Franciszek, jakże czuły i troskliwy gdy idzie „prawa gejów”, nie widzi przeszkód. Niestety również Bractwo Piusa X i bp.Williamson wolą kokietować banderowców. Co to do cholery za moralność ?

  Polubione przez 1 osoba

 4. Pingback: Czy judeo-katolicki Kościół służy narodowi i państwu Polaków? | 7777777blog

 5. Franz

  „Pope Francis Sees Putin as ‚Only Man’ to Defend Christians Around the World” – równo rok temu, 15 czerwca 2015 roku głowa Kościoła Katolickiego papież Franciszek Bergolio powiedział że: „WLADMIR PUTIN JEST JEDYNYM CZŁOWIEKIEM KTÓRY BRONI CHRZEŚCIJAN NA ŚWIECIE”.

  Polubienie

  • Nie zmienia to faktu, iż postulat Rzymu, dzisiaj Watykanu, ewangelizacji Rosji jest cały czas aktualny i realizowany. Do jego realizacji wyznaczono Kościół w Polsce.

   Polubienie

   • Franz

    Panie Dariuszu napisze to jeszcze raz na tym portalu, pan sie myli co do roli Kościoła Katolickiego. W czerwcu ubiegłego roku, podczas spotkania w Watykanie, papież Franciszek wręczył prezydentowi Rosji tzw Medal Anioła Pokoju mówiąc do prezydenta Putina: „oto medal anioła pokoju który wygrywa wszystkie wojny, proszę aby uratował pan chrześcijan na Bliskim Wschodzie”. Ten medal oprócz Putina otrzymał tylko i wyłącznie prezydent Autonomii Palestyńskiej Abbas. Nikt inny. ŻYDOSTWO dostału szału zarówno za pierwszym jak i za drugim razem gdy papież Franciszek przyznawał to odznaczenie TYM których żydzi uznali za zło wcielone i tak ICH przedstawili we wszystkich dostępnych mediach. Papież wskazał setkom milionów katolików i wszystkim mieszkańcom na ziemii kto jest prawdziwym mężem stanu i obrońcą ludzkości przed NWO. I zrobił to podczas największej nagonki na Federacje Rosyjską i Jej przywódce, gdzie z prezydenta Putina żydostwo zrobiło chorego psychicznie despote chcącego napaść świat! Każda wzmianka na temat Putina i Rosjan jest przedstawiana jako negatywna, wręcz skrajnie szowinistyczna, POMIMO TEGO papież „wyłamał” się i wręczył Anioła Pokoju dla Anioła Pokoju- Putina. Przyznanie tak ważnego odznaczenia Wladimirowi Putinowi przez stolica apostolską jest jedną z najważniejszych informacji w świecie chrześcijaństwa ostatnich kilku lat, to BEZPRECEDENSOWE wydarzenie dla każdego wierzącego w Chrystusa i nie tylko!!! Jednak dziwnym(lub nie) trafem setki milionów katolików nic nie wie o takim wydarzeniu. Sprawdziłem osobiście to w swoim rodzinnym mieście. Proboszcz mojej parafii, wszyscy duchowni nie mają zielonego pojęcia o fakcie odznaczenia Putina przez papieża, wzruszaja ramionami mówiąc „co pan mówisz? Papież odznaczył Putina?” Nie słyszeli o tym ludzie związani z KK na moim osiedlu, głeboko wierzący, praktykujący. Po sprawdzeniu podanych im wyżej przeze mnie wiadomości z niedowierzaniem stwierdzają: „rzeczywiście papież odznaczył Putina, może on nie jest taki zły jak go telewizja pokazuje”. Żydzi posiedli MONOPOL na przepływ informacji i dzięki temu wpływają na opinie oraz poglądy społeczeństwa, podobnie czynią to z Kosciołem, zresztą co tu dużo pisać: Henryk Muszyński żyd z krwi i kości zostaje prymasem Polski, to nie dziwota że duchowieństwo i wierni KK są w czarnej d… że takiemu Kaczyńskiemu urządzane są do znudzenia miesięcznice a żyd ten reaktywował w Polsce największą żydowską loże masońską z którą POWINIEN WALCZYĆ KOŚCIÓŁ według teorii, prawa i nakazów!

    Polubienie

   • Pan niewłaściwie odczytał intencje odznaczenia Putina przez papieża. Przecież np. w Syrii cierpią chrześcijanie, więc odznaczenie było sugestią, żeby Rosja stanęła po stronie właściwego frontu przeciw Asadowi.

    Polubienie

   • Franz

    Jak to pisze pan Kosiur: DUCHOWY ŻYD Putin:

    ________________________________________

    To jest nieuprawniona implikacja.
    Pisałem, że katolicyzm uczynił z wierzących Polaków duchowych Żydów. Co się tyczy prawosławia – to także religia żydowska -, jednak dzięki niezależności względem Rzymu/Watykanu jest ono związane z ludową i państwową tradycją Rosji. Nie można tego w żaden sposób powiedzieć o katolicyzmie w Polsce
    .
    – D.Kosiur

    Polubienie

   • Franz

    Już ja dobrze odczytałem sugestie:

    Polubienie

   • Jeszcze słowo o papieżu Franciszku, który ponoć docenił Putina i pokłada w nim nadzieję (?):

    Polubienie

   • Każdy może sobie widzieć Putina czy Asada w takim świetle jak chce i oceniać jak się mu żywnie podoba. Ale dla mnie robienie z Putina(szczególnie cyrku z jego religijności udawanej czy rzeczywistej to już nie ważne), Asada czy kogokolwiek innego, tylko „obrońcy chrześcijan”(a czemu chrześcijan? To oni niby ważniejsi od całej reszty ludzkości?) to nadużycie śmierdzące chęcią zrobienia politycznego i religijnego geszeftu przez młodszych braci w wierze. A sytuacja międzynarodowa, chaos, anarchia, wojny, rewolucje, przyciągające wszelkiej maści religijnych psychopatów i sekciarzy, jak widać sprzyja chrześcijańskim geszefciarzom w akcji robienia ludziom wody z mózgu dla utrzymania się przy korycie.
    Ja rozumiem że katolikom sprzyjającym Rosji smutno że ich watykański tatuś nie trzyma z Kremlem tak jak by tego chcieli. Dam wam małą radę olejcie tego fałszywego tatusia, przynajmniej będziecie mieli swobodę myślenia i podejmowania decyzji.

    Polubione przez 1 osoba

 6. julius

  Start Czytaj „ZADRUGĘ”Numer 8-9 (czerwiec-lipiec 1938)Czy nie zbyteczna konkurencja?

  Czy nie zbyteczna konkurencja?

  Dobrze jest po znojnym dniu zatrzasnąć drzwi od hałasów Europy i pokręcić nieco gałką odbiornika radiowego, chwytając mknące przez eter treści. Z głośnika płyną pienia, mowy, odgłosy, bajania, zawołania. W eterze staje się coraz ciaśniej, coraz tłoczniej. Wszyscy, wszystkim innym chcą i mają ważne rzeczy do powiedzenia.

  Nie dziwiłem się więc wcale, gdy w „Nowym Przeglądzie”, piśmie polskich żydków z dn. 2.VI. br. przeczytałem:

  „W ubiegłym tygodniu p. Adam Anes wystąpił na łamach naszego pisma z projektem założenia w Europie radiostacji do walki z antysemityzmem. Radiostacja do walki z antysemityzmem i rasizmem byłaby istotnie czynnikiem niezmiernie ważnym dla sprawy obrony cywilizacji przed nowoczesnym barbarzyństwem.”

  No i cóż, myślę, niech sobie żydki budują, niech sobie głoszą. Każdy przecież ma prawo walczyć z tym co mu nie odpowiada. Aż tu – czytam dalej:

  „Jedno jest tylko miejsce na świecie… (tj. Palestyna). Będzie to radio państwa Żydowskiego, wielka rozgłośnia etyki judaizmu: prawdy, sprawiedliwości, wolności człowieka, miłości bliźniego”.

  Przeraziłem się. Przecież ideały tej etyki, słyszę co dzień, co chwila, zewsząd, z każdego polskiego głośnika, radiowego i żywego. W niedzielę rozdzierają powietrze polskie przeraźliwe produkcje przed mikrofonami wszystkich polskich stacji radiowych z uporem, z natarczywością, przed którą nie ma ucieczki. A że są to ideały etyki katolickiej, a więc „narodowej”, więc też wprawdzie oszołomiony tą nieco niesłowiańską napastliwością (oczywiście tak mi się tylko zdaje) słucham je jednak z powagą dostojną, chociaż trochę nieprzytomną.

  Co będzie gdy rozgłośnia etyki judaizmu rozpocznie swoje produkcje? Tu miłość bliźnich i tam miłość bliźnich, tu wolność, tam też prawda i sprawiedliwość także. Ideały narodowe, szanować trzeba, tylko jak je odróżniać? Będę słuchał z szacunkiem, aż tu naraz okaże się, że to z Tel-Awiwu.

  Co robić?

  Skoro ideały nasze i „nasze” są zrządzeniem niebios tak zbieżne, czy nie wskazane byłoby ograniczyć niepotrzebną konkurencję. Wszak, jak to widać, jest to… to samo.

  Panowie pogódźcie się!

  Po co budować jeszcze jedną stację w dalekim Tel-Awiwie, skoro tuż pod bokiem sześć stacji z podziwu godną wytrwałością, z coraz większym zapałem, wypełnia eter tymi samymi ideałami! Warto zrezygnować z nowej firmy, zmniejszy to koszta, a wspólnej cywilizacji będzie się bronić również skutecznie!
  1937 – 1939 © ZADRUGA Pismo Nacjonalistów Polskich
  Redakcja projektu http://www.pnpzadruga.pl – Odolan z Gostynia
  ontwerp en implementering: α CMa Σείριος

  Polubione przez 1 osoba

 7. obudzony

  Autor podał wiele przykładów w nowożytnej historii kościoła katolickiego, która jasno pokazuje, że działalność tej instytucji jest wysoce szkodliwa dla polskiego państwa i Polaków. Ustami biskupów katolickich próbuje się oddziaływać na masę wiernych w tym samym kierunku, co chce rządząca elita, zaprzęgając do tego ideologię i religię. Ta ideologia wymyślona ok 16 wieków temu w starożytnym Rzymie została narzucona siłą całej Europie i światu i rzekomo jej zbawienny wpływ na cywilizacje to nic innego jak grabieże, podboje śmierć i ciemnota. Nie mogę słuchać bredni dot. chrztu Polski i rzekomego katolika Mieszka I. Dzisiejsza historiografia Polski przez wieki fałszowana przedstawia historię tak jakby Polska zaczęła istnieć dopiero od momentu chrztu, a wcześniej nie było nic. To wielkie fałszerstwo historyczne stało się także przy udziale i sprawstwie ojców kościoła, bo to im zależało aby tamta historia została na zawsze zapomniana i wymazana z pamięci narodu. Jako nieliczni piśmienni ludzie kler i zakony katolickie na potęgę fałszowały zapisy majątków rzekomych darowizn ziemi na ich rzecz. Do dnia dzisiejszego istnieją zapisy kronikarzy z Bliskiego Wschodu, którzy na kilkanaście wieków przed chrztem bywali na naszych ziemiach i handlowali z plemionami zamieszkującymi nasze ziemie, ale o tym Werblan, Paczkowski, i inni dyżurni historycy nawet się nie zająkną. Przez setki lat kościół w Polsce zgromadził ogromne latyfundia należące do nich i pomimo strat po II WŚ po 89 roku te straty odrobił z nawiązką. Słowianie mieli swoje święta i swoich bogów, byli czcicielami bóstw natury dlatego rzekomo katolickie święta zostały przejęte przez watykańską sektę, podmienione i zaprezentowane jako własne. Przez wiele setek lat Polacy po przyjęciu chrztu oddawali nadal cześć swoim bogom i bóstwom w tajemnicy przed katolickim klerem i tylko dzisiaj wmawia się Polakom, że Polska jest od wieków katolicka.
  Kluczem do zrozumienia tej sytuacji jest także fakt, że obecnie Episkopat Polski to dosłownie kalka państwa polskiego, gdzie Chazarzy przebrani za rzekomo polskich biskupów wspólnie z Chazarami z instytucji świeckich sprawują rządy nad Polakami skutecznie nimi rządzą skutecznie ich ogłupiając. Żydostwo nigdy nie poparłoby żadnego kościoła w niczym, gdyby w tym kościele nie było ,,swoich” i to właśnie dlatego nawet Michnik ochoczo popierał i publicznie chwalił ,,swojaka” Jana P II.
  W tej religii jak i w wielu innych wcale nie chodzi o dobro wierzących, ale o chorobliwą chęć dominacji garstki ludzi nad miliardami wiernych i ich duchową i materialną eksploatację. Gdyby człowiek wiedział np. co się z nim stanie po śmierci to te religie obiecujące raj, niebo, dziewice straciłyby rację bytu. Dlatego tak ważne jest osobiste poszukiwanie, badanie doświadczeń innych ludzi, wysłuchiwanie relacji innych ludzi, porównywanie i wyciąganie wniosków.

  Polubione przez 1 osoba

  • kempes

   dokładnie!!!!!!!!!!!!!!!!!! dlatego cały czas o tym pisze. zadna słowianszczyzna ,zadna polska ani nic nie powstanie. bez pozbycia sie bankow zydowskich i finansow itd. oczywiscie. ALE PRZEDE WSZYSTKIM – RELIGI!!!!!!!!. to na to zaczeła. od chrztu mieszka. to ona ogłupia. robi z ludzi tumanow. to maryja i piekło. to objawienie. a wreszcie – CAŁEGO CHRZESCIJANSTWA TO SIE TYCZY – choc tu raczej przoduje bardziej protestantyzm niz katolicyzm. .. słynne słowa JAKBY PRZYSŁOWIA – ty we mnie markiem a ja w ciebie mateuszem. chrzescijanstwo powoduje spory tylko. owszem w biblii jest wiele madrasci tez. musi byc. bo inaczej nikt by tego nawet nie czytał. ale owoce – na ktore powoływał sie jezus podobno. te owoce sa straszliwe . ciemnota i tumanstwo. i.. zawsze tak samo wszystkie religie sekty zaczynaja. idea milosc i wspolnota. a potem jest elita . biedni pracuja na bogatych. a jakby co ? to sie poprawi pismo sw. no nie. ?? tak samo jak robiły to w swinie w ksiazce -folwark zwierzecy orwella. zwierzeta – nie moga spac w łozkach ??? wystarczyło dopisac – bez ubrania. i juz inny sens. watykan ma wiele tajemnic ukrytych. i dzisiejszych i w starych ksiegach. baardzo wiele. ale bez pozbycia sie tej dzumy – nie zmieni sie nic. NIC. DALEJ POLAK BEDZIE – TUMANEM !! i bedzie sobie szukał „pasterza”. niewazne czy ksiedza ,dziennikarza,polityka ,celebryte. WSZYSTKO SŁOWEM – TYLKO NIE PRAWDA. WSZYSTKO – TYLKO NIE ROZUM. WSZYSTKO TYLKO – NIE PORÓWNUJ. I NIE PYTAJ. dlatego własnie??? . patrzac na owe owoce – te podziały i spory . nalezy z dzuma skonczyc. A WTEDY?? pozbycie sie bankow i złodzieji politycznych – bedzie duzo prostsze. bo juz nie bedzie – objawien i piekieł.

   Polubienie

 8. Przy okazji:
  Ktokolwiek ”zaprzecza prawdzie” która musi być wyznawana wraz ze świętą i katolicką wiarą , lub podaje ją w wątpliwość , badz zaprzecza wierze katolickiej , i nie zmienia zdania pomimo ostrzeżeń ma być ukarany – jako heretyk – Jan Paweł 2 list apostolski , Ad Tuendam Fidem , 28.05.1998r

  Polubienie

 9. bedzie tego

  Pytanie tytulowe glupie, Niepotrzebnie judzace, bezowocne na ewentualna zmianie stanu. Zydowskie dzialanie nigdy nie sluzy narodom, bo nie jest ukierunkowane na narody wsrod ktorych zyd zyje. Zyd z narodami sie nie utozsamia, zyd jest skoncentrowany na tworzenie wlasnego bogactwa, zyd gardzi biedniejszymi.
  Nie ma juz panstwa Polakow tak, jak i panstwa Niemcow juz nie ma. Sa to panstwa zydowskiego feudala, zarzadzane poprzez przydupasow tegoz.
  Byc moze ludzie rusza wreszcie tylki po wydarzeniach w GB, Austrii, olaniu Holendrow, inaczej panstwa znikna bardzo szybko nawet z nazwy i beda zydowskimi regionami.
  Zyd to nie problem lokalny, polski, to problem globalny a unie wymyslil zyd dla siebie a nie dla jakichstam narodow.
  Zawladniecie kosciolem katolickim to jeden z elementow zydowskiej drogi do dominacji.

  Polubienie

 10. Kojak

  Kosciol judeo -katolicki ? To jest piramidalna bzdura ! nie ma czegos takiego ! wyswiechane frazesy blazna Terlkowskiego i jemu podobnych sa funta klakow warte ! Prosze sobie posluchac badz poczytac ks prof Chrostowskiego ! To nie kosciol judekatolicki ,to nie kosciol judeo-katolicki tylko hierarchia jego kosciola zachowuje sie skandalicznie ! Kosciolem nie jest wylacznie jakis episkopat bo to zwyczajne brednie . Jesli chodzi o list do biskupow niemieckich jego analiza jest prymitywna i prostacka . nikt nie neguje pojednania ona jest wpisane w katolicyzm ! Problem w tym ze ci durnowaci biskupi polscy nic a nic nie uzgodnili i wymogli na episkopacie Niemiec i dali idiotyczny wystrzal z armaty Panu Bogu Bogu w okno nic a nic nie osiagajac ze strony episkopatu Niemiec !

  Polubienie

  • „Prosze sobie posluchac badz poczytac ks prof Chrostowskiego ! „

   Otóż to właśnie. Zachęcam więc do lektury „Kościół, Żydzi, Polska” – napisane przez profesora biblistę, ks.W.Chrostowskiego, a więc osobę posiadającą niezbędną wiedzę także historyczną n/t religii chrześcijańskiej.
   Katolicyzm (chrześcijaństwo), judaizm rabiniczny (inaczej talmudyczny), islam – w tej kolejności historycznej, wywodzą się wprost z judaizmu biblijnego. Zatem wszystkie te religie mają wspólne żydowskie dziedzictwo.
   Terlikowski niczego tu nie wymyślał tylko używa terminologii stosowanej przez hierarchów Kościoła, zresztą całkowicie poprawnej i słusznej.

   Polubienie

 11. To ludzie nadają moc, i władzę temu watykańskiemu monstrum – krwożerczej bestii – hierarchi katolickiej..Kościół tworzą ludzie, a raczej z poparciem ludzi papieska banda buduje swoje imperium mordu i krwi. Ludzie sami sobie budują NWO – własną mogiłę..

  Polubione przez 1 osoba

 12. Nie ulega watpliwosci ze kosciol nie dziala w interesie Polski i Polakow.
  Jest oczywiste ze kosciol dziala w interesie zydowskim – kosciol dziala
  na rzecz unicestwienia Narodu Polskiego.Ktokolwiek zechce przeanalizowac
  historie Polski minionych wiekow i terazniejszosc to z przerazeniem odkryje
  role kosciola katolickiego w unicestwianiu Narodu Polskiego!!! I to nie jest
  sprawa latwa bowiem dokumenty-dowody potwierzajace zbrodnicza dzialalnosc kosciola sa niszczone lub dobrze ukrywane.Natomiast tych
  wszystkich ktorzy podejmuja sie tej trudnej pracy kosciol bezwzglednie
  niszczy.To kosciol stoi za juz bezpowrotnym unicestwieniem polskiej
  magnaterii (podstepne zachecanie do ozenkow z zydami,korzystanie z
  uslug zydowskich typu ekonom,lekarz-zabojca,itd.)To kosciol stoi za juz
  bezpowrotnym unicestwieniem polskiej szlachty – to szlachta stala na strazy
  praworzadnosci i za liczne zdrady dostojnikow koscielnych szlachta doprowadzala do procesow sadowych i publicznego wieszania tych zdrajcow.Szlachty bylo duzo wiec bylo pare fal exterminacji tej najbardziej
  wartosciowej warstwy spoleczenstwa polskiego.Te najwieksze czystki mialy
  miejsce podczas zaborow kiedy zydostwo mialo ogromne wplywy czy to w
  Rosji czy w Prusach i Austri.Nastepna fala ogromnych czystek byla rewolucja bolszewicka jak wiemy organizowana i realizowana wylacznie
  przez zydostwo.Niedobitki polskiej szlachty unicestwiono po wojnie kiedy to
  zydostwo niepodzielnie panowalo nad Polakami i dopuscilo sie przeogromnych sadystycznych zbrodni na Polakach.
  Dzisiaj Polacy zostali-mozna powiedziec- bez glowy.Nie ma te warstwy jaka
  byla szlachta ktora kontrolowala to wszystko co dzieje sie w Ojczyznie.
  Dzisiaj kosciol bezwstydnie robi co chce z Polakami.W kosciele jest pelno
  zydowskich dostojnikow ktorzy w wyrafinowany sposob oglupiaja Polakow.
  Nie istnieje zadna partia polityczna ktora by skupiala Polakow-jesli taka
  pojawi sie to zaraz zydostwo z pasia niszczy ta opcje wlaczajac w to oczywiscie zydowski kosciol.Trzeba znac osobiscie fakty w jak bezwstydny
  i rozwiazly sposob zyja obludnicy zydowscy w sutannach.Jak wiemy zydy
  maja fiola na tle sexu wiec aby werbowac kobiety do tej przyjemnosci wykorzystuja np.chodzenie po koledach,spowiedzi,itd.Zydowscy kaplani
  deprawuja polskie kobiety,doprowadzaja do licznych konfliktow malzenskich
  poprzez swoja dzialalnosc „duszpasterska”.A trzeba wiedziec ze zniszczyc
  narod to trzeba zniszczyc rodzine.A zeby zniszczyc rodzine trzeba tylko
  zniszczyc kobiete.I oni ten proceder uprawiaja z zimna krwia-mysle ze ta ich
  dzialalnosc jest najbardziej grozna dla Polakow.Bo tez nie wiadomo jak
  dotrzec do umyslu kobiety!!!
  Religia katolicka (islamska tez bo tez jest zydowska) dziala jak narkotyk!!!
  Zadne argumenty nie docieraja do wiekszosci wierzacych-ci ludzie zachowuja sie jak istoty bezrozumne,jak samobojcy!!!
  I to jest ogromny problem – jakimi sposobami dotrzec do swiadomosci naszych rodakow aby otworzyly im sie oczy???!!!!
  Trzeba miec nadzieje ze do tej dzialalnosci bedzie wlaczala sie coraz wieksza rzesza naszych swiadomych rodakow ktorzy w ten sposob beda
  ratowac Polakow przed unicestwieniem z czego sobie sprawy nie zdaja.

  Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s