Bogactwa naturalne – rzeczywisty cel obecności wojsk USA w Polsce

polskie-zloza

Nic tak nie pokazuje niewyobrażalnej podłości rządów „warszawskich” przez ostatnie 27 lat, ich świadomego antypolskiego charakteru, świadomej eksterminacji i zmuszania do emigracji naszego narodu,  jak sprawa zatajanych niezwykłych bogactw Polski.

Tak zwanemu „przesmykowi suwalskiemu” – oddzielającego Republikę Białoruś od Obwodu Kaliningradzkiego przydaje się najczęściej jedynie znaczenie militarno-transportowe. Taką wartość rzeczywiście on i ma, ale rzeczywista jego cenność, to ulokowane na tym terenie niezwykle cenne zasoby naturalne. Suwerenna eksploatacja tych zasobów, co jest niezbywalnym prawem Polaków, stawiałaby Polskę w czołówce krajów tzw. wysokich technologii. Otwierałoby to także nowe perspektywy dla współpracy zarówno technologicznej, jak związanej z tym współpracy wojskowo-strategicznej.

Zamiary umieszczenia na terenie Suwalszczyzny wojsk USA ( pod pretekstem tworzenia tzw.wschodniej flanki NATO), to w zasadzie próba skolonializowania cennych zasobów Polski przez syjonistyczno-anglosaski kompleks finansowo-wojskowy.

Przedstawiciele rządu polskiego, którzy przygotowywali, a także ci, którzy podpiszą umowy z przedstawicielami NATO, o stacjonowanie na terenie Polski, a w szczególności na terenie Suwalszczyzny winni być natychmiast ścigani i postawieni przed sąd w Polsce wobec przestępstwa określonego w art. 129 kodeksu karnego Rzeczypospolitej Polskiej 

(Art. 129.

Kto, będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10).

 

Nie mówiąc już o tym, że łamią oni wiele z artykułów Konstytucji RP i składanej na jej podstawie przysięgi konstytucyjnej,

Naród Polski winien uruchomić natychmiast procedury ścigania winnych przestępstw wobec Rzeczypospolitej Polskiej! 

PZ

 

Dodatek dokumentacyjny:

 

Nic tak precyzyjnie nie pokazuje gorliwego służenia obcym interesom, a zarazem bezprzykładnej głupoty rządów warszawskich przez ostatnie 25 lat jak sprawa ukrywanych przed narodem bogactw naturalnych naszego kraju. Przez zaprzedanie i głupotę rządzących jest blokowany szybki rozwoju Polski i dobrobyt całego społeczeństwa w tym naszych „elit”.

Polska jest NAJBOGATSZYM krajem świata położonym w sercu Europy. Oczywiście na nasze bogactwa, które Pan Bóg dał Polakom jest wielu chętnych. Dla przykładu Niemcy w swojej konstytucji nadal uznają granice sprzed 1937 roku. Oszustwem rządów warszawskich jest wmawianie Polakom, że Niemcy uznały naszą granicę zachodnią.

 

Polskie złoża

Złoża metali w okolicach Suwałk (tytan, wanad, żelazo i metale ziem rzadkich)

Zasobność – 1 500 000 000 ton rudy (1,5 mld ton);

Wartość samego tytanu to 355 000 000 000 $ (355 mld $). Całkowita wartość złoża przekracza 1 000 000 000 000 $ (bilion $).
W USA Mówimy trylion dolarów, bowiem Anglosasi na miliard mówią bilion.

Rzecz w tym, że prócz 50 milionów ton tytanu złoże to zawiera najwyższej jakości rudy żelaza (w całej Europie, włącznie ze Szwecją i Uralem złoża rud żelaza akurat pokończyły się) oraz ogromne ilości bezcennych dla techniki tzw. metali ziem rzadkich. Bez tych metali nie jest możliwa żadna nowoczesna produkcja elektroniczna czy militarna.

Złoża molibdenu, wolframu, miedzi pod Myszkowem (Jura Krakowsko-Częstochowska). Obok tych metali zawsze występuje złoto, srebro i selen

Zasobność – 726 000 000 ton rudy (726 milionów ton);

Wartość samego tylko molibdenu – 14 520 000 000 $ (14,52 mld $).

Złoża niklu pod Ząbkowicami Śląski. Obok niklu w złożach występuje złoto i platynowce

Zasobność – 14 000 000 ton rudy (14 mln ton);

Wartość tylko niklu około 4 000 000 000 $ (4,00 mld $).

Złoża wysokiej jakości węgla kamiennego na Lubelszczyźnie. Węgiel „zanieczyszczony” jest złotem

Zasobność – 40 000 000 000 ton (40 mld ton);

Wartość – 4 800 000 000 000 $ (4 800 mld $ = 4,8 biliona $).

Złoża węgla brunatnego pod Legnicą

Zasobność – 15 000 000 000 ton (15 mld ton);

Wartość – 87 000 000 000 $ (87,00 mld $).

Złoża złota w różnych lokalizacjach głównie na terenie Dolnego Śląska

Zasobność – 350 ton kruszcu;

Wartość – 14 000 000 000 (14,00 mld $).

Złoża miedzi i złota w rejonie Bytomia Odrzańskiego

Zasobność:

Miedź – 8 000 000 ton metalu (8 mln ton)

Złoto – 100 ton kruszcu

Wartość razem około 62 500 000 000 $ (62,50 mld $).

Konwencjonalne (nie łupkowe) złoża gazu ziemnego, lokalizacja Ziemia Lubuska, Wielkopolska i Podkarpacie

Zasobność – 1,7 bln m3

Wartość – 510 000 000 000 $ (510 mld $)

 

RAZEM (podsumowując tylko wartość tytanu ze złoża pod Suwałkami) 5 847 020 000 000 $ (5 847,02 mld $ = 5,847 biliona / w USA 5,847 tryliona $)

 

Jednak to wcale nie wszystko!!!

Ropa, która płynie do Polski rurociągiem „Przyjaźń” jest wydobywana z głębokości około 7km w Tatarstanie, około 1000 km na wschód od Moskwy. Surowiec ten nie jest najwyższej jakości ponieważ jest silnie zasiarczony. Przedstawione powyżej dane pochodzą głównie z raportu z 15 letniego programu poszukiwań geologicznych, jaki zainicjował Edward Gierek w 1971 roku. Prace nad raportem ukończono w 1985 roku. Jednak w raporcie wykazano tylko złoża do głębokości 4km. Sowieci zakazali władzom PRL wiercić głębiej niż 4km! Dlaczego? Czyżby pod naszymi stopami znajdowały się szczególnie ważne złoża?

Polska w całości leży na ogromnym złożu ropy i gazu (w dodatku daleko wychodzącym w polski szelf bałtycki), bowiem twór geologiczny skał porowatych, który jest jak gąbka nasączony gazem i ropą, zaczynający się w Zatoce Perskiej, a kończący w Morzu Północnym pomiędzy Szkocją i Norwegią osiąga swoją kumulację właśnie w Polsce! Tylko, że to ogromne złoże znajduje się na głębokości 5 km – Polska zachodnia i północna i 7 km – Polska południowo-wschodnia. Te głęboko położone złoża szacowane są na 650 mld ton, co daje 4764,50 mld baryłek. Złoża Arabii Saudyjskiej oszacowane są na 265 mld baryłek!!! Eksploatacja głębokich złóż jest dzisiaj z punktu widzenia technicznego możliwa. Wartość tej ropy, biorąc pod uwagę obecne ceny wynosi – 300 163,5 mld $, czyli 300,1635 biliona $ (w USA 300,1635 trylionów $).

Panońska prowincja

W powyższym wyliczeniu nie uwzględniono złóż uranu, srebra, cynku, ołowiu, bursztynu, siarki i soli oraz innych.

Jedno musimy wszak dopowiedzieć!

Polska leży wskutek unikalnego zbiegu czterech płyt tektonicznych na terenach idealnych do produkcji najtańszej i najczystszej energii elektrycznej, jaka powstaje z wyprowadzenia na powierzchnię gorących wód termalnych, albo rozgrzania wody o gorące skały do pary wodnej (geotermia) wystarczającej do napędu turbin elektrycznych.

Ten fenomen geotermalny jest w Polsce tak unikalny, że jego szacunkowa wartość w możliwości produkcji taniej energii elektrycznej i praktycznie darmowej energii cieplnej – w przeliczeniu na tony paliwa umownego – daje wartość co najmniej 70 razy większą niż wartość zasobów ropy i gazu pod dnem Morza Północnego!

Fenomen geotermalny w Polsce odkryto w ramach wspomnianego 15 letniego programu badań geologicznych. Sowieci tak się przestraszyli tych informacji, że polski geniusz geologiczny, prof. Feliks Sokołowski (znany i ceniony i w USA), miał zakaz jakichkolwiek publikacji na ten temat!

Ogólnie uważa się, że Polska wykorzystując geotermię może szybko zwiększyć produkcję energii elektrycznej 15 razy, natomiast pełne możliwości energetyczne naszego kraju to zwiększenie produkcji energii – 150 razy! Dzięki temu możemy być naturalną potęgą energetyczną formatu światowego fundując niezależność energetyczną wszystkim ościennym krajom!

Tymczasem polityka zdrajców stanu to zamykanie kopalń (gdzie jest udokumentowanych 16 miliardów ton wysokiej jakości węgla) by zrobić miejsce dla dotowanego węgla z Rosji oraz wyprzedaż polskich zakładów energetycznych państwowym firmom francuskim, które natychmiast podnoszą dla odbiorców ceny, jak również zachwycanie się drogą i nisko efektywną energetyka wiatrową, którą wciskają nam Niemcy.  Niemcy sprzedają nam stare wiatraki jednocześnie u siebie forsownie rozwijają energetykę opartą o spalanie węgla brunatnego i geotermię. W Polsce wiele mówiło się o łupkach (ang. Shale Gas)  zatajając przy okazji informacje o ogromnych pokładach gazu naturalnego w podziemnych zbiornikach (ang. Tighten Gas). Na takich zbiornikach stoją np. dwa miasta polskie: Poznań i Rzeszów. Ukrywając wiedzę o naszych bogactwach władza warszawska podpisała z Rosją maksymalnie niekorzystne umowy na dostawy gazu i ropy. Obecnie płacimy Rosji najwyższe na świcie ceny za ropę i gaz (zdrajca Cimoszewicz, zdrajca Pawlak).

Przyczyny szczegółowe polityczne zatajania przed Polakami bogactw Polski

Zatajanie przed Polakami bogactw naturalnych Polski miało prócz przyczyn ogólnych (wygnanie polskiej młodzieży z kraju i eksterminacji Polaków wskutek głodowych rent i emerytur oraz żałośnie niskich zarobków; w historii politycznej świata jest to znana praktyka eksterminacji ekonomicznej, która umożliwia skuteczne zlikwidowanie całych narodów; ogólnie cała polityka tzw. III RP to eksterminacja ekonomiczna plus drastyczny atak na dobre imię Polski i Polaków, czyli eksterminacja prawdy historycznej i godności osobistej/narodowej) również i równoległe bardzo konkretne przyczyny polityczne:

 1. Antracyty na Lubelszczyźnie odkryto już przed II wojna światową. Po roku 1946 podjęto kontynuację badań geologicznych. Sowieci zakazali kontynuować badania nad antracytami na Lubelszczyźnie pod koniec lata 40-tych, gdy z kolejnych odwiertów potwierdzało się zanieczyszczenie antracytów złotem (dane z dwóch odwiertów potwierdzały też bardzo silną radioaktywność, co wskazywało na dodatkowe bardzo bogate złoże Uranu /lub Plutonu?/). Zanieczyszczenie złotem węgla była tak wysokie, że Stalin przestraszył się, że gdy Amerykanie się o tym dowiedzą – zrewidują Jałtę i Poczdam i zabiorą Sowietom Polskę. Sowieci nakazali zniszczyć dokumentację wykonanych odwiertów! Polscy technicy i inżynierowie zdołali jednak część najważniejszej dokumentacji zachować. Dokumentacja ta jest przechowywana do dziś.
 2. Złoża polimetaliczne na Suwalszczyźnie, zwłaszcza ogromne zasoby metali ziem rzadkich wymusiłyby „Alliance cordiale” Polska – Chiny.Po prostu dwa jedyne kraje na świecie, które mają takie zasoby – Chiny i Polska – musiałyby koordynować swoje ruchy, a Chiny zrobiłyby co w ich mocy by te zasoby nie wpadły pod kontrolę ich konkurentów (Rosja, USA, Niemcy).
 3. Ruszenie polimetali na Suwalszczyźnie (podobnie jak i innych bogactw) spowoduje też „zalanie” budżetu szybkimi dochodami. Dzięki temu, że skała, w której znajdują się złoża polimetaliczne jest wolna od niebezpiecznych gazów, a złoża są płytko pod powierzchnią eksploatacja byłaby tania i bezpieczna. W ogóle te bogactwa wiążą się z ogromnym przyrostem dochodów budżetu, co bezpośrednio przekłada się na szybkie wzmocnienie państwa polskiego, w tym Wojska Polskiego. Spodziewane dochody będą tak duże, że Polska po prostu nie będzie miała na co wydawać pieniędzy.Niemcom i Rosji nie w smak taka opcja!
 4. Bogata dzięki swoim złożom Polska jako potęga umożliwiłaby szybki postęp gospodarczy całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej oraz wykreowanie silnego bloku politycznego skupionego wokół Polski. To na dobre przekreśliłoby i plany ekspansji Rosji na Europę, a Niemiec na wschód jednocześnie stabilizując pokój na kontynencie.
 5. Jakiekolwiek „ruszenie” przez Polskę swoich złóż ropy i gazu oznaczałoby konieczność podzielenia się przez Rosję paliwowym tortem w Europie z Polakami. W dalszej kolejności do podziału zysków musieliby dopuścić nas inni eksporterzy, zwłaszcza z nad Zatoki Perskiej.

 

Oczywiście – nic nigdy nie będzie, dopóki w Polsce będzie „rząd warszawski”, a nie suwerenny rząd polski!

Bez mówienia o tych tematach kampanii wyborczej się nie wygra! Wiedza o bogactwach Polski ruszy do urn nawet najbardziej zaciekłą absencję wyborczą! I nawet pijacy na moment wytrzeźwieją! Niech tylko zjawi się jeden kandydat, który powie prawdę. Niech do Polaków dotrze jak od ponad 25 lat są oszukiwani i eksterminowani!  Powodem są nasze bogactwa, na które jest wielu chętnych.

za:http://www.eprudnik.pl/zatajone-przed-polakami-bogactwa-polski-czyli-najwieksze-oszustwo-prl-bis-tzw-iii-rp/

 

suwalszczyzna

Portale http://www.eprudnik.pl oraz pressmix.eu opublikowały zestawienie zasobów mineralnych Polski, opracowane mgr inż. Andrzeja Łodzińskiego. Powstało ono w oparciu o powszechnie dostępne dane geologiczne. Wynika z nich, że nasz kraj dysponuje przeogromnymi zasobami surowców mineralnych. Tyle tylko, że nikt po nie się nie schyla.

Suwalskie złoża

Zestawienie polskich skarbów zaczyna się, o suwalskich złóż. Mgr inż. Andrzej Łodziński wylicza:

„Złoża metali w okolicach Suwałk (tytan, wanad, żelazo i metale ziem rzadkich) – Zasobność – 1 500 000 000 ton rudy (1,5 mld ton);

Wartość samego tytanu to 355 000 000 000 dolarów USA (355 mld $). Całkowita wartość złoża przekracza 1 000 000 000 000 USD (bilion dolarów!).

Rzecz w tym, że prócz 50 milionów ton tytanu, złoże to zawiera najwyższej jakości rudy żelaza (w całej Europie, włącznie ze Szwecją i Uralem złoża rud żelaza akurat pokończyły się) oraz ogromne ilości bezcennych dla techniki tzw. metali ziem rzadkich. Bez tych metali nie jest możliwa żadna nowoczesna produkcja elektroniczna czy militarna.

Ruszenie polimetali na Suwalszczyźnie (podobnie jak i innych bogactw) spowoduje też “zalanie” budżetu szybkimi dochodami. Dzięki temu, że skała, w której znajdują się złoża polimetaliczne jest wolna od niebezpiecznych gazów, a złoża są płytko pod powierzchnią eksploatacja byłaby tania i bezpieczna. W ogóle te bogactwa wiążą się z ogromnym przyrostem dochodów budżetu, co bezpośrednio przekłada się na szybkie wzmocnienie państwa polskiego, w tym Wojska Polskiego. Spodziewane dochody będą tak duże, że Polska po prostu nie będzie miała na co wydawać pieniędzy.

Złoża polimetaliczne na Suwalszczyźnie, zwłaszcza ogromne zasoby metali ziem rzadkich wymusiłyby „Alliance cordiale” Polska – Chiny. Po prostu dwa jedyne kraje na świecie, które mają takie zasoby – Chiny i Polska – musiałyby koordynować swoje ruchy, a Chiny zrobiłyby co w ich mocy by te zasoby nie wpadły pod kontrolę ich konkurentów (Rosja, USA, Niemcy)” – podaje portal za polskim inżynierem.

Przypomnijmy, że np. amerykański Boeing, kupuje tytan do swych samolotów produkcji od… Rosjan. Tymczasem ogromne jego złoża zalegają właśnie pod piękną ziemią suwalską.

Tytan, to stalowoszary, lekki, niezwykle twardy i wytrzymały mechanicznie metal, wykorzystywany jest najczęściej jako dodatek do stali. Stopy tytanowe stosowane są w pojazdach kosmicznych, samolotach, statkach. Produkowane są z nich także narzędzia i implanty chirurgiczne (zastępujące ubytki kostne), elementy żaroodporne, narzędzia skrawające, aparatura laboratoryjna. Tytan jest też składnikiem materiałów ceramicznych, farb i lakierów (biel tytanowa). Jest jego w bród na Suwalszczyźnie właśnie.

Suwalskie skarby

Na anomalię magnetyczną w rejonie Suwałk pierwsi zwrócili uwagę Niemcy, kiedy przelatujące nad tym terenem samoloty bojowe odczuwały zaburzenia magnetyczne. W 1957 roku prof. Jerzy Znosko i Jan Skorupa z Państwowego Instytutu Geologicznego odkryli tu soczewkowe złoże rud polimetalicznych w skałach anortozytowych (zasadowa skała głębinowa, której odpowiednikiem wylewnym jest m.in. bazalt) Dalsze badania w latach sześćdziesiątych minionego wieku pozwoliły na ustalenie zasobów rud w granicach ok. 1,5 mld ton z możliwością ich dalszego powiększenia. Tylko ilość wanadu i tytanu ocenia się na ok. 50 mln ton każdego z nich. Suwalskie polimetaliczne złoże zawierać zresztą mogą wszystkie pierwiastki tablicy Mendelejewa

Z kolei w Tajnie, w pobliżu Augustowa, zalega kilkanaście rzadkich metali niezbędnych m.in. do produkcji nowoczesnych silników elektrycznych, supermagnesów, luminoforów, półprzewodników specjalnych, nadprzewodników odnawialnych i czystych źródeł energii. Głównym surowcem są związki niobu, zastępujące obecnie w nowoczesnej technologii wanad. Te złoża mogą stanowić co najmniej 80 proc. zasobów Unii Europejskiej!

Złoża „Pozabilansowe”

Ziemia Augustowska, to cud NATURA 2000, więc nawet borowiny wydobywać tam nie wolno, a co tu mówić o metalach rzadkich.

Ponadto, skarbów z ziemi suwalskiej nikt nie wydobywa, bo w,, Bilansie zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce” z 2002 roku, wydanym przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie, w dziale,, Rudy żelaza, tytanu i wanadu” zapisano:,, dla złóż rud magnetytowo-ilemitowych występujących w suwalskim masywie zasobowym zostały opracowane i przyjęte w 1996 roku kryteria bilansowości zatwierdzone przez ministra OŚZNiL. Zasoby złóż Krzemianka i Udryń zostały zatwierdzone jako pozabilansowe. W tym stanie, w Polsce, praktycznie brak jest rud żelaza… głównym dostawcą rud i koncentratów tytanowych jest Norwegia oraz Kanada, Wielka Brytania i Niemcy…”.

Od tamtego czasu wiele zmieniło się w technologii, czego dowiedli m.in. Finowie, ale nadal nikt nie ma odwagi nawet na poważną dyskusję fachowców na ten temat.

Dolnośląski tytan

Jak informowały w lutym 2011r. Dolnośląskie Surowce Skalne (DSS), z raportu z badań mineralogicznych złoża „Pilawa Górna”, wynika, że w tym rejonie są duże złoża tytanu i innych metali rzadkich. DSS zamierzał wystąpić o udzielenie koncesji na rozpoznanie złoża i jego późniejszą eksploatację.

„Badania te prowadzone były celem potwierdzenia występowania w złożu związków rzadkich metali. Otrzymana przez emitenta analiza potwierdza, że zawartość minerałów tytanu w złożu „Piława Górna” daje wysokie prawdopodobieństwo możliwości komercyjnego ich wykorzystania oraz stwierdza obecność rud innych metali rzadkich, występujących w żyłach pegmatytowych znajdujących się w złożu” – głosił komunikat spółki. – Przemysłowa eksploatacja rudy tytanu byłaby ważnym elementem rozwoju. Potencjalny sukces w tym obszarze mógłby pozwolić na wprowadzenie na rynek nowych produktów opartych na tytanie, takich jak: koncentraty (półprodukty do dalszej przeróbki chemicznej) oraz produktów bazujących na materiale mineralnym będącym pozostałością w procesie pozyskiwania tytanu (np. mączka mineralna stanowiąca wsad do produkcji takich materiałów budowlanych jak sztuczny kamień, wełna mineralna, szkło, czy też nawozy mineralne) „ – czytamy w komunikacie.

Tak się jakoś dziwnie złożyło, że DSS popadło akurat w tym czasie w tarapaty finansowe, a w 2012 roku sąd ogłosił nawet uch upadłość. Co prawda spółka nadal funkcjonuje, ale tytanu nie eksploatuje.

Złoża złota, węgla, niklu, gazu

Andrzej Łodziński wylicza zaś kolejne skarby:

Złoża molibdenu, wolframu, miedzi pod Myszkowem (Jura Krakowsko-Częstochowska). Obok tych metali zawsze występuje złoto, srebro i selen

Zasobność – 726 000 000 ton rudy (726 milionów ton);

Wartość samego tylko molibdenu – 14 520 000 000 $ (14,52 mld $).

Złoża niklu pod Ząbkowicami Śląski. Obok niklu w złożach występuje złoto i platynowce

Zasobność – 14 000 000 ton rudy (14 mln ton);

Wartość tylko niklu około 4 000 000 000 $ (4,00 mld $).

Złoża wysokiej jakości węgla kamiennego na Lubelszczyźnie. Węgiel „zanieczyszczony” jest złotem

Zasobność – 40 000 000 000 ton (40 mld ton);

Wartość – 4 800 000 000 000 $ (4 800 mld $ = 4,8 biliona $).

Złoża węgla brunatnego pod Legnicą

Zasobność – 15 000 000 000 ton (15 mld ton);

Wartość – 87 000 000 000 $ (87,00 mld $).

Złoża złota w różnych lokalizacjach głównie na terenie Dolnego Śląska

Zasobność – 350 ton kruszcu;

Wartość – 14 000 000 000 (14,00 mld $).

Złoża miedzi i złota w rejonie Bytomia Odrzańskiego

Zasobność:

Miedź – 8 000 000 ton metalu (8 mln ton)

Złoto – 100 ton kruszcu

Wartość razem około 62 500 000 000 $ (62,50 mld $).

Konwencjonalne (nie łupkowe) złoża gazu ziemnego, lokalizacja Ziemia Lubuska, Wielkopolska i Podkarpacie

Zasobność – 1,7 bln m3

Wartość – 510 000 000 000 $ (510 mld $)

RAZEM (podsumowując tylko wartość tytanu ze złoża pod Suwałkami) 5 847 020 000 000 $ ((5 847,02 mld $ = 5,847 biliona dolarów  USA!)

Mamy też ropę.

Polska w całości leży na ogromnym złożu ropy i gazu (w dodatku daleko wychodzącym w polski szelf bałtycki), bowiem twór geologiczny skał porowatych, który jest jak gąbka nasączony gazem i ropą, zaczynający się w Zatoce Perskiej, a kończący w Morzu Północnym pomiędzy Szkocją i Norwegią osiąga swoją kumulację właśnie w Polsce! Tylko, że to ogromne złoże znajduje się na głębokości 5 km – Polska zachodnia i północna i 7 km – Polska południowo-wschodnia. Te głęboko położone złoża szacowane są na 650 mld ton, co daje 4764,50 mld baryłek. Złoża Arabii Saudyjskiej oszacowane są na 265 mld baryłek!!! Eksploatacja głębokich złóż jest dzisiaj z punktu widzenia technicznego możliwa. Wartość tej ropy, biorąc pod uwagę obecne ceny wynosi – 300,1635 biliona USD.

Pod całą Polską znajduje się „gąbka” nasączona największą ilością ropy i gazu – to z ich części Norwegia, Arabia Saudyjska, Iran, Irak, Kuwejt czerpią swoje bogactwa!!! – o tych złożach pisał  w 2009 roku w książce „Pola Laska: Alef Stern przypomina portal pressmix.eu.

W Polsce wiele mówi się o łupkach (ang. Shale Gas)  zatajając przy okazji informacje o ogromnych pokładach gazu naturalnego w podziemnych zbiornikach (ang. Tighten Gas). Na takich zbiornikach stoją np. dwa miasta polskie: Poznań i Rzeszów – podają w/w portale.

Dlaczego nikt nie schyla się po polskie skarby?

Teorii jest wiele. Nawet sensacyjnych. Ponoć za poprzedniego ustroju, przeciwni temu byli Rosjanie. No, ale już nie ma Związku Radzieckiego, tak samo jak i polski miłości do braci Rosjan, a mimo to nie kopiemy, nie wydobywamy. Kolejne polskie rządy za słuszne uważają uwagi ekologów o szkodliwości wydobycia.

Trudne do wytłumaczenia jest jednak braku zainteresowania polskich władz wydawałby się nieszkodliwymi z punktu widzenia środowiska taki zasobami, jak gorące wody termalne.

Szacunkowa wartość możliwości produkcji taniej energii elektrycznej i praktycznie darmowej energii cieplnej – w przeliczeniu na tony paliwa umownego – daje wartość co najmniej 70 razy większą niż wartość zasobów ropy i gazu pod dnem Morza Północnego! Ogólnie uważa się, że Polska wykorzystując geotermię może szybko zwiększyć produkcję energii elektrycznej 15 razy, natomiast pełne możliwości energetyczne naszego kraju to zwiększenie produkcji energii – 150 razy.

Fenomen geotermalny w Polsce odkryto w ramach 15 letniego programu badań geologicznych realizowanego za czasów Edwarda Gierka.

Portal pressmix.eu przypomina też postać prof. Ryszarda H. Kozłowskiego, który jest autorem słów: „Unikalny fenomen geotermalny wskutek zbiegu i nałożenia się czterech płyt tektonicznych pokrywa 80% powierzchni Polski. Tylko północno wschodnia część Polski nie posiada tego potencjału hydrotermalnego i petrotermalnego. W przeliczeniu na tony paliwa umownego wartość energetyczna tego fenomenu co najmniej 70 razy przekracza wartość zasobów ropy i gazu pod dnem Morza Północnego. Polska może produkować praktycznie nieograniczone ilości taniej energii elektrycznej i praktycznie darmowej energii cieplnej.”


Jan Wyganowski

Źródła: eprudnik.pl oraz pressmix.eu

mapa za: www.eprudnik.pl

 

za:http://www.suwalki24.pl/article/3,suwalszczyzna-posiada-najcenniejsze-zloza-europy

39 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

39 responses to “Bogactwa naturalne – rzeczywisty cel obecności wojsk USA w Polsce

 1. hubalblog

  nasze zasoby naturalne będę prawdziwym powodem wybuchu III WŚ

  Polubienie

 2. Pingback: Bogactwa naturalne – rzeczywisty cel obecności wojsk USA w Polsce | 7777777blog

 3. obudzony

  Od kilku lat znane mi są te opracowania(im zapewne także), dlatego boję się, że obecne syjonistyczne rządy podporządkowane Rotszyldom, Rockefellelrom, oddali im właśnie część Polski poprzez koncesje na wydobycie gazu łupkowego, ale w rzeczywistości na rzadkie metale występujące na naszych ziemiach. Pan Kulczyk był tylko ,,słupem”, a prawdziwy właściciel koncesji to Soros, a jakże podnóżek Rotszyldów. Te cholerne rodziny są psychopatycznie chciwe i tak jak udało im się przejąć bliskowschodnią ropę i gaz, tak łapią i przejmują najlepsze kąski w Europie Środkowej i po to właśnie była wojna w b. Jugosławii, Ukrainie, a teraz próbuje się ją wywołać na terytorium Polski. Proszę państwa problem jest taki, że na tych terenach mieszkają ludzie i oni będą protestować przeciwko eksploatacji tych bogactw, bo to ich ziemia, dlatego trzeba zrobić tak, żeby ich z tych terenów ,,wykurzyć” np: sztucznie wywołaną wojną, konfliktem zbrojnym choćby z Rosją i bez przeszkód osiągać zyski. Biorąc pod uwagę tylko same źródła geotermalne mamy zapewnioną darmową energię cieplną na wieki, to swoiste perpetuum mobile i zamykamy wówczas elektrownie węglowe, gazowe i inne. Przewróciłoby to gospodarkę kraju ,,do góry nogami”, przestalibyśmy truć atmosferę, nie płacilibyśmy kar za tzw. emisję substancji szkodliwych i to pozbawiłoby zysków Rotszyldów i spółkę.

  Polubienie

 4. Opal

  Nawet wody zabraknie jak spekulanci położą łapę na naszych wodociągach

  Polubienie

 5. zydozerca

  NIK- strona oficjalna

  Przy okazji szczytu NATO, w ramach amerykańskiej delegacji towarzyszącej Prezydentowi USA Barakowi Obamie, z wizytą w Polsce przebywał James-Christian Blockwood – Dyrektor Zarządzający Planowaniem Strategicznym w najwyższym organie kontroli Stanów Zjednoczonych, jeden z członków ścisłego kierownictwa Urzędu Rozliczania Rządu USA.

  W siedzibie NIK odbyło się oficjalne spotkanie między prezesem NIK, Krzysztofem Kwiatkowskim, a dyrektorem Zarządzającym Planowaniem Strategicznym w najwyższym organie kontroli Stanów Zjednoczonych, Jamesem-Christianem Blockwoodem. Dotyczyło ono współpracy pomiędzy obiema instytucjami, fundamentów i niezależności organów kontroli publicznej oraz przygotowania do kongresu światowego INTOSAI (Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli), który odbędzie się w tym roku.
  😂😂😂Oblewali powstający ośrodek doskonalenia audytu z którego nic nie wynika,poza bezkarnością i coraz większą bezczelnością sprawców przestępstw i zbrodni należących do mafii rządzącej.

  Polubienie

 6. Tsj

  Czyli już wiadomo dlaczego syjoniści tak bardzo interesują sie naszymi ziemiami. Będzie trzeba przygotować sie na najgorsze

  Polubienie

 7. Cezary Piotr Tarkowski

  Te tzw. rządy, to kryminaliści. Natomiast mapa nie przedstawia wszystkich bogactw, które kiedyś należały do Polski. Brak jest gazu, ropy naftowej, węgla brunatnego, soli, rud żelaza i ogromnej ilości czystej widy pitnej i żródeł geotermalnych

  W dniu 9 lipca 2016 11:30 użytkownik WIERNI POLSCE SUWERENNEJ napisał:

  > paziem posted: ” Nic tak nie pokazuje niewyobrażalnej podłości rządów > „warszawskich” przez ostatnie 27 lat, ich świadomego antypolskiego > charakteru, świadomej eksterminacji i zmuszania do emigracji naszego > narodu, jak sprawa zatajanych niezwykłych bogactw Polski. ” >

  Polubienie

  • fakir

   Ile razy będziecie jeszcze powielać te bzdurne wiadomości,ku ogłupieniu wszystkich

   Polubienie

   • Polak

    dobre pytanie, leją wode z tymi złożami gazu i ropy że hej!

    Polubienie

   • Polak…Ile ty masz lat…Jedź sobie nad jezioro Hańcza koło Suwałk – jest tam zabetonowany w latach siedemdziesiątych odwiert..Już wówczas rozważano zbudowanie kopalni..,ale z nieznanych dla ogółu powodów odstąpiono od tego zamiaru…
    Więc jak nie masz pojęcia o czym się tu mówi…To najpierw poznaj temat..

    Polubienie

   • Polak

    skończyłem Wydział Górnictwa i Geologii, dzięki za nauke, teorie o drugiej Arabii Saudyjskiej czy Alasce wsadź sobie głęboko. Złoża tytanu wanadu i niklu w rejonie Suwalszczyzny o których piszesz nigdy nie powinny być eksploatowane gdyż zniszczą raz na zawsze tamtejszą krainę jezior, jest to związane z tzw odwadnianiem kopalń. Napisz może coś „ciekawego” o syjonistach z Watykanu którzy niszczą Polskę, wychodzi ci to świetnie.

    Polubienie

   • ….nigdy nie powinny być eksploatowane bo zniszczą tamtejsza krainę…
    A co gówno to Rotszylda obchodzi?…On chce mieć i będzie miał…

    Polubienie

 8. ostro i aut

  Polak, daje zyd pozyczki bez gwarancji? Juz szlachciura, by sie postawic, zastawial sie u zyda a dzisiaj co kwartal daje zyd na „reformy” swietobliwej
  z broszka pozyczki na krzywy ryj?
  Po rozkradzeniu i spaserowaniu polskich narodowych mocy wytwarzania dobr jakimi gwarancjami moze sluzyc zyd warszawski zydowi z Manhattanu?
  Pozostaly przeciez tylko: ziemia, las i kopaliny.
  Nie wymundrzaj sie, bo 1000 zolnierzy amerykanskich jako lekarstwo na wmawiana agresje Rosjan to szyderstwo na ludziach, ktorzy myslec umieja. Na zabezpieczenie militarne kopalin wojsko amerykanskie bedzie przyslane,
  polskie bylo do tego celu niepewne, dlatego je tam zlikwidowano.
  Chciwosc obcych nie ma ograniczenia w dobrze tubylcow, poczytaj sobie
  o eksploatacji ropy z piaskow w Kanadzie w aspekcie ekologii, baranie.

  Polubienie

 9. osoba prywatna

  Znalezione w necie:

  ” Zrozumcie, że to nie USA i naród Amerykański jest naszym wrogiem. Tam żyją tacy sami ludzie jak my pod tą samą okupacją. W chwili obecnej trwa desperacka próba rozbrojenia Chrześcijan w USA i jeżeli to się uda, być może nastąpi Wielki Ucisk. Dlaczego ten człowiek nic nie powie o architektach naszych i amerykańskich nieszczęść. On szczuje nas na USA i Anglie. USA to jedyny kraj którego mieszkańcy jak się zbuntują to mogą powstrzymać to wszystko i o tym trzeba mówić. Ostatecznym celem Syjonu jest obalenie rządów państw, aby w ich miejscu postawić ponadnarodową administrację NWO. Dzisiaj już widzimy, iż ta administracja nosi nazwę ONZ. Na czele tego rządu światowego ma zaś stanąć oczekiwany przez synagogę „mesjasz”, tj. król Syjonu. Kim będzie owy król? Protokoły mówią nam, iż „król żydowski będzie rzeczywistym papieżem całego świata, patriarchą kościoła międzynarodowego”. W jaki sposób król Syjonu i jego ponadnarodowa administracja ma objąć władzę? Odpowiedź odnajdujemy w protokole XV, gdzie możemy przeczytać: „zapanujemy niepodzielnie przy pomocy przewrotów państwowych, przygotowanych wszędzie na ten sam dzień”. Protokoły mówią nam również, iż ten ostateczny przewrót światowy dokona się poprzez przesilenie ekonomiczne – dzisiaj widzimy, iż to przesilenie dokona się właśnie przez upadek dolara i upadek światowego systemu finansowego. Zatem to nie obrona dolara jest celem działania administracji USA, ale właśnie upadek dolara. Jest to cel rzeczywistych władców świata – doprowadzić do upadku dolara, który to upadek pociągnie za sobą upadek innych walut i doprowadzi do ekonomicznej apokalipsy z której ma wyłonić się ostateczny porządek światowy – jezuicke panowanie nad poganami. W wyniku tej finansowej apokalipsy USA, którym przypadła rola kozła ofiarnego, zamienią się w wielki obóz koncentracyjny – stąd budowane od wielu lat obozy FEMA, oraz totalitarne prawa wprowadzane pod hasłem walki z terroryzmem. A ponieważ syjoniści obawiają się, iż wojsko amerykańskie wychowane w duchu amerykańskiego patriotyzmu, z powiewającą flagą w tle, stanie w obronie narodu – dlatego obecnie obserwujemy działania mające na celu wyprowadzenie wojsk amerykańskich poza granice kraju – tak, aby federalne siły zbrojne podległe Syjonowi miały swobodę działania wobec bezbronnej ludności Ameryki. Dlatego właśnie Syjon wymyślił legendę o wojnie USA z Rosją – jest to doskonały pretekst, aby pozbyć się wojsk z terytorium USA. Co się tyczy Europy, masowa migracja muzułmanów jest wywołana przez Syjon w celu doprowadzenia do domowej wojny religijnej w państwach Europy zachodniej. Doktryna islamu zakłada, iż każdy niewierny ma obowiązek wypłacać muzułmanom specjalną karę pieniężną – dżizję. Muzułmanie żyjący w krajach starego kontynentu uznają, iż taką karą płaconą przez niewiernych europejczyków są zasiłki socjalne wypłacane im przez państwa Unii Europejskiej. W przypadku zaprzestania wypłacania tych świadczeń, co stanie się w dniu upadku dolara, gdy upadnie cały system finansowy, rozpocznie się islamska rewolucja w Europie, której ostatecznym skutkiem będzie powstanie Kalifatu europejskiego, którego granicą będzie obecna granica niemiecko-polska. Oczywiście w dniu upadku dolara żadnego Żyda z synagogi szatana w USA oraz Europie zachodniej nie będzie, tak jak 11 września 2001 roku nie było w WTC. Gdzie się zatem podzieją te miliony Chazarów? Będą oni wtedy w prawdziwej ziemi obiecanej, gdzie odnajdą odpoczynek po wiekach tułaczki – w Polin. Dlatego właśnie chazarski rząd PiS zablokował obrót ziemią rolną dla Polaków, ale oczywiście zezwolił na taki obrót dla związków wyznaniowych. W mediach zaś podniesiono larum, że PiS robi dobrze Kościołowi katolickiemu? Ale któremu kościołowi, skoro w soborowej sekcie większość wyższej hierarchii to chazarsttwo lub TW tego chazarstwa? „

  Polubienie

  • Amerykańskie wojsko za granicą swego kraju już przebywa od drugiej wojny św…Nawojowali się chłopcy i krwi niewinnej upusili pod dumnymi sztandarami ‚pasków i gwiazdek’…
   A te cztery bataliony co będą na wschodniej flance to żaden ubytek dla USA…wystarczy by przypilnować Polaczków aby nie podskakiwali
   Obozy Fema i składowiska czteroosobowych trumien świadczą że plan rozprawienia się z cywilami jest w toku…I cywile tego nie powstrzymają…

   Judeo-polonia – Polin – pewnie powstanie…przy takiej bierności Polaków…trudno żeby było inaczej…
   Wczoraj byla manifestacja w Warszawie przeciw Nato i wojnie….Przyjechali ludzie z Europy…a Polacy?…A Polacy część oglądała – enteowskie – czołgi i jadła smaczną grochówkę….a część bawiła się przy -disco-polo…zorganizowanym przez polsat….

   A – kościół…? A kościół jak zwykle – dobrze się ma i brzuch mu rośnie..

   Polubienie

   • Polacy musza poznac BiBLIE i zaczac zabiegac o NARODOWY KOSCIOL POLSKI jak uczynili to Angole. Jestesmy spoznieni o !000 Lat ale u Boga, ktorego imie Objawil Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus 1000 lat jest jak 1-dzien….. Juz od czasow Jagielonow moglismy byc potenga ale dzienki W A T Y K A N O W I stalismy sie NIEDOLENGOM, Biblia mowi Ci co byli pierwszymi , bendom ostatnimi.
    POLACY ZAUFAJCIE BOGU i CHRYSTUSOWI.w jednej osobie.

    Polubienie

 10. julius

  Polacy w większości mają już tak obrobione mózgi, ze nie sa w stanie odróżnić wroga od przyjaciela. Brak zrozumienia na czym polega tzw neokonizm wyłacza możliwosć racjonalnego rozumowania o ile mozemy o czymś takim mówić w stosunku do ogromnej rzeszy naszych rodaków. I tu w tej sytuacji swoj prawdziwe oblicze i stosunek do polskości i słowiańszczyzny pokazuje kosciół katolicki, który w dzisiejszych warunkach jako jedyny jest w stanie naprostować myślenie Polaków lecz w swoim interesie nie czyni tego. Polacy nie wiedzą, że amerykańscy czołowi neokoni to w większości potomkowie żydów z Europy Wschodniej i Środkowej którzy nienawiść do słowiańszczyzny wyssali z mlekiem matki. I ich zbrojne ramię przybywajace do Polski chcą witać kwiatami.

  Polubienie

 11. Planeswalker

  Źródło tych informacji?

  Polubienie

 12. nina

  —– przed chwilą słuchając TV jakiś gość komentując pobyt wojsk NATO w Polsce, jakby wygadał się ,że obok wojsk NATO są też i inne wojska ZAŁATWIONE przez Macierewicza PRYWATNIE !!. Jak to rozumieć ?? Ktoś z WPS ma może rozeznanie jakie wojsko i komu podlegające przybyło z USA ?.

  Polubienie

 13. Re: Nina…
  To zwykle zydowskie najemne g…now w mundurach USA.. (ot takie zydowskie „ji-ajwaj-jo”…(komiksowi klowni)…
  =========================
  jasiek z toronto

  http://polskawalczaca.com

  Polubienie

 14. ja

  w bogactwa pod ziemia w Polsce nie wierze.niemcy okupowali polske w 2 wojne swiatowa kilka lat i nie wpadli na to aby to wykorzystywać ??

  Polubienie

 15. Lechita

  Jesteście zdrowi? USA ma swoich zasobów tyle że nie może ich przerobić a nawet jeżeli macie rację to co wam z tony złota w piwnicy której nie możecie nawet grama wydobyć? Nasze kopalnie są w wielu przypadkach własnością np Australijczyków czy Czechów i???. W Rosji wiele złóż jest dzierżawionych przez zagraniczne koncerny i…? Nawet my mamy platformy wiertnicze które wydobywają ropę czy miedź z nie naszego terytorium. I??? A dlaczego niby to tylko Jankesi waszym zdaniem chcą Polski? Bo niby Rosja nie utrzymuje swojej gospodarki ze sprzedaży surowców? Jankesi mają przynajmniej swój przemysł i technologię dzięki którym mogą swoją gospodarkę utrzymać. Co ma Rosja? To Rosji bardziej by zależało na polskich złożach. Suwerenność nie polega na tym że żadne sojusznicze wojska nie goszczą na naszym terytorium bo nawet sami przyznacie że szczyt potęgi Polski przypadał gdy byliśmy zjednoczeni z dzisiejszymi naszymi wschodnimi sąsiadami. Oni nie czuli się Polakami nawet wtedy. I co? I litewskie czy czeskie czy też węgierskie(Batory) chorągwie sobie po Polsce jeździły(na przestrzeni wieków mieliśmy różne sojusze). Lepiej mieć sojusznika który szanuje i przestrzega twoich praw niż okupanta który ma cię za niewolnika. Z obecnych czasów. Jankesi stacjonują w takich krajach jak np Korea Południowa, Japonia itd.. w tamtym rejonie usilnie ostatnio zabiega o ich jednostki WIETNAM z którym kiedyś amerykanie wojowali. W naszym rejonie stacjonują w Niemczech(grubo ponad sto jednostek wojskowych) czy Włochy. Bardzo to są zniewolone kraje waszym zdaniem? Litwa, Łotwa i Estonia chciałyby mieć u siebie jankesów nawet na zasadach takich jakie są w Japonii co oznacza że taniej amerykanom wychodzi utrzymanie wojska w Japonii niż na swoich terenie bo Japończycy tyle do tego interesu dopłacają. Najbogatsze kraje takie jak Niemcy, Japonia, Korea Południowa, zabiegają o obecność najsilniejszego demokratycznego sojusznika na swym terenie z uwagi na totalitarnych sąsiadów typu Korea Północna a wy bijecie pianę i szukacie spisków chociaż za miedzą macie imperium w którym przy władzy są spadkobiercy ZSRR? Przecież Putin zaczynał karierę jako szpieg i osobiście zlikwidował paru niewygodnych działając w Niemczech. Zabijesz jednego, dasz radę zabić dziesięciu. Zabijesz dziesięciu możesz zabić i tysiąc. Zapytajcie się Niemców czemu tak zabiegają o kolejne amerykańskie bazy chociaż wszystkie granice mają bezpieczne..

  Polubienie

  • Zdzich

   Wracaj do Szechtera czy torunia i nie trój tutaj dupy .PAZIEM kasować to gówno .

   Polubienie

   • Lechita

    No i widać poziom intelektualny. Powiedz gdzie nie ma racji a może z Olgino piszesz i boisz się napisać więcej niż jedno zdanie aby nie zdradzić się rusycyzmami?

    Polubienie

  • paziem

   Panie „Lechita”, stan pana wiedzy jest tak dramatycznie niski, że nie wiem, czy w ogóle warto z panem podejmować dyskurs. Co zdanie w pana tekście, to intelektualna, faktyczna i historyczna kompromitacja. Jeśli jest pańska wiedza efektem wygładzenia zwojów mózgowych w efekcie ” wyższej edukacji” po roku 1989 ( bo ze sposobu formułowania zdań wnoszę, że jest pan człowiekiem „wykształconym”), to jeszcze jakoś to potrafię zrozumieć. Jeśli jest pan człowiekiem dojrzałym , powyżej 50 roku życia i nie zamieszkuje na terenie ” anglosaskiego laboratorium indoktrynacji i dezinformacji” ( USA-Wlk.Brytania, Australia, Kanada), to świadczy to jedynie, że zatracił pan umiejętność logicznego myślenia oraz polski instynkt narodowy, a więc nick ” Lechita” jest obrzydliwą drwiną lub świadomą prowokacją.
   Żeby z panem dyskutować, to najpierw musiałby pan przeczytać, albo przynajmniej zapoznać się z co najmniej 10 fundamentalnymi książkami z dziedziny ekonomii, historii, politologii, doktryn politycznych i geopolityki.
   Proszę napisać w jakich językach pan czyta, to polecę panu.
   Potem wrócimy do tematu.

   Polubienie

 16. Zdzich

  Wszędzie ich pełno nawet na WPS z ta swoją propagandą .

  Polubienie

 17. lukullus

  Jestem geologiem. Piszecie, że są znane opracowania. Proszę podać źródła, autorów, instytucje, które to badały. Aby ustalić złoża trzeba dokonać dużo wierceń, których nie da się ukryć przed ludźmi. Proszę podać miejsca. A nie przyjmować na wiarę ten artykuł. Jakoś P. Jana Wyganowskiego nie znalazłem w internecie jako wybitnego znawcy geologii. Podaje cyfry bez poparcia źródłowego

  Polubienie

 18. Malina

  Ludzie zmieńcie zioło. Od 2 lat rządzi PIS i jakoś nie otwarł kopalni polimetalicznych w Suwałkach. Nawet o tym nie wspominają. Pomarzyć zawsze miło ale po co bredzić ?

  Polubienie

 19. Ula

  Miłuję ten Kraj całym sercem… ze złożami czy bez… Ale za to z Dębami… i trawą i Niebem…. i każdego dnia błogosławię MU i wyobrażam sobie jaką jest potęgą na tej planecie….

  Polubienie

 20. Pingback: WPS – 10 lat w obronie suwerenności. | WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.