Powstańcy warszawscy i Niemcy walczyli w imię Boga watykańskiego …

Znalezione obrazy dla zapytania krzyż i swastyka - zdjęcia

PRAWDA I TYLKO PRAWDA prowadzi do Wielkiej Zmiany.

za: http://bialczynski.pl/2016/08/01/przypominamy-kosciol-katolicki-a-powstanie-warszawskie-w-rocznice-zrywu-polski-walczacej/#more-61559.

 

Gazeta Polska Codziennie (29 VII 2014) przedstawiła taki oto tekst rocznicowy z okazji Powstania Warszawskiego:

 

 

Ponieważ uważam, że posługiwanie się demagogią ultrakatolicką przez tzw. Obóz Patriotyczny Watykański reprezentowany przez PIS i jego media przekracza granicę bezczelności, a jest do tego obrzydliwą manipulacją, chcę przekazać czytelnikom kilka słów prawdy na temat prawdziwej roli kościoła katolickiego w II Wojnie Światowej i w Powstaniu Warszawskim.

Przytaczany tutaj ojciec Józef Warszawski był Jezuitą i przedstawicielem Watykanu w Polsce w czasie kiedy rozgrywało się Powstanie Warszawskie. W tym samym momencie po drugiej stronie, w obozie Niemiec Hitlerowskich tysiące kapelanów, w tym także Jezuitów, mówiło to samo do żołnierzy niemieckich, przedstawiając im Polaków jako Antychrystów.

 


Tak więc Zakon Jezuitów na zlecenie Watykanu toczył wojnę Antychrysta z Antychrystem! Bardzo to makiaweliczne, żeby nie powiedzieć jezuicko-watykańskie w swej głębi filozoficznej.

Dzisiaj oczywiście w prawicowo-watykańskich mediach takich jak to powyżej, gloryfikuje się podobnych Jezuitów, bierze się ich za przykład, bo Jezuita jest obecnie ostatnią deską ratunku kościoła katolickiego na świecie. Jezuita stoi na czele katolickiego kościoła i państwa Watykan, a jezuickie metody przenoszone są z Watykanu prosto do polskich mediów. Z jednej strony więc media te propagują czysto średniowieczny model myślenia, w rodzaju „ćwiczenie jogi prowadzi prosto do orgazmu a orgazm z kolei uniemożliwi ci zbawienie” (sic! Czekamy na dalsze rewelacje na tym polu!), a z drugiej strony robi wszystko żeby jak w czasach Kontrreformacji, zawłaszczyć całą przestrzeń publiczną dla siebie i jednocześnie skomercjalizować religię. Skomercjalizować to znaczy ograniczyć do minimum powinności katolika, które świadczą o tym iż jeszcze pozostaje katolikiem oraz uczestnictwo w liturgii sprowadzić do rodzaju „wydarzenia kulturalnego” jak igrzyska, występy kabaretowe czy festiwal piosenki. Ponieważ wszelkie zabiegi, łącznie z kreowaniem papieża Jezuity na świętego Franciszka z Asyżu, okazują się bezskuteczne (liczba uczestników mszy w Niemczech spadła w 2013 roku do 13%, a w Polsce spadła w ciągu ostatnich 10 lat o 2 miliony osób, do 39% zobowiązanych według spisów kościelnych w 2014 roku oraz do 16% osób przyjmujących komunię świętą – czyli faktycznie praktykujących katolicyzm) demagogiczne i propagandowe działania środowisk prowatykańskich stają się coraz bardziej bezczelne, aroganckie, nachalne i skrajne. PISowska prasa, portale i telewizja oraz ultrakatolickie media księdzarydzykowe zaczynają się posuwać do najzwyczajniejszego kłamstwa usiłując usprawiedliwić wciąż rosnące żądania zawłaszczania przestrzeni publicznej na rzecz własnej opcji światopoglądowej.

Przykładem tego kłamstwa jest powyższy artykuł, który pomija fakt podstawowy: Kościół Katolicki i Zakon Jezuitów przedstawiał jednocześnie zarówno Polakom Niemców jak i Niemcom Polaków, jako Rycerzy Antychrysta i podsycał żądze zemsty, która tych silniejszych z „pomocą Bożą” doprowadziła do zmasakrowania Warszawy i wymordowania 100.000 osób w akcie bezprzykładnego ludobójstwa ludności cywilnej, nie spotykanego nigdy wcześniej w takiej skali w dziejach cywilizacji Człowieka.

Niewątpliwie więc wpojenie żołnierzom Niemiec Hitlerowskich że „Got mit uns” („Bóg jest z nami”) należy interpretować jako KOLEJNĄ KRUCJATĘ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W 1939 ROKU. Hasło to przyczyniło się do przekroczenia bariery psychologicznej w bestialstwie, okrucieństwie i traktowaniu Polaków i Rosjan przez żołdaków niemieckich jak „Podludzi”. Dało ono Niemcom kolejny raz krzyżackie poczucie uczestnictwa w misji dziejowej, wręcz krucjacie cywilizacyjnej, wprowadzaniu „nowego porządku”.

Prawda jest więc taka, że Watykan był zadowolony z eksterminacji Polaków i Żydów oraz otwarcie popierał Hitlera. Hitler podpisał konkordat z Watykanem i wprowadził kapelanów do każdego oddziału niemieckiego. Katoliccy księża, także jezuici, miotaczami ognia wypalali z „bogiem w sercu” „Polską Duszę”, stolicę kraju, Warszawę i mordowali tysiącami jej mieszkańców. I jest to straszna prawda, jaką dzisiaj Kościół Katolicki nie tylko ukrywa, ale usiłuje zakrzyczeć i „przykryć” takimi artykułami jak ten zacytowany powyżej.

 


TEJ PRAWDY O KOŚCIELE KATOLICKIM I O RELIGII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ NIC JUŻ NIGDY NIE ZAKRZYCZY ANI NIE ZAKRYJE.

 


Dawanie za przykład młodzieży polskiej tego przemówienia powstańczego jezuickiego kapelana, jest szczytem obłudy i kłamstwa na temat roli Kościoła Katolickiego w inwazji Hitlera na Polskę i jego współudziału w zagładzie Słowian w czasie II Wojny Światowej.

Nie pierwszy raz okazuje się, że PIS to zgromadzenie ludzi, którzy są w pierwszym rzędzie patriotami Watykanu a nie Polski. Dla Watykanu i jego celów politycznych są gotowi zakłamać historię Polski, los Polaków zaś jest dla nich sprawą drugorzędną. Najważniejsze jest dla nich, aby Polacy podporządkowali się Czarnemu Piotrowi, Jezuicie urzędującemu w Obcej Stolicy. Tak więc moi drodzy, nie po raz pierwszy udowadniają oni, że nie są wcale Naszymi i Swoimi, jak nam się usiłują zaprezentować, lecz są równi między równymi, tj. Innymi, Obcymi, którzy uprawiają w Polsce neokolonializm.

Mamy w Polsce takich „patriotów” co służą Moskwie i jej neokolonializmowi – bez wątpienia, mamy takich co służą Tel Awiwowi i Wielkiemu New Usraelowi (USA) oraz ich neokolonializmowi, mamy takich którzy służą Berlinowi i jego neokolonialnym zapędom.

I mamy też takich, w postaci PISu – którzy służą neokolonializmowi Watykanu. A wszyscy oni służą Staremu Porządkowi Świata, Neokolonializmowi Światowemu (NWO) i Nowemu Światowemu Niewolnictwu nazywanemu „kapitalizmem”.


CZY DOCZEKAMY SIĘ WRESZCIE JAKIEJŚ INNEJ SIŁY, LUDZI PRZYZWOITYCH I PRAWYCH, KTÓRZY RZĄDZĄC NASZYM KRAJEM BĘDĄ SŁUŻYĆ WARSZAWIE I POLSCE?

PRAWDA: Watykan ponosi moralną współodpowiedzialność za holocaust Słowian i nie tylko Słowian w czasie II Wojny Światowej.

Kościołowi Katolickiemu i Watykanowi oraz Jezuitom zawdzięczamy między innymi takie wspaniałe wydarzenia w dziejach Cywilizacji na Ziemi jak Auschwitz czy Rzeź Ludności na Warszawskiej Woli, w trakcie Powstania Warszawskiego, co zostało opisane w jednym z artykułów poniżej:
WATYKAN A POLSKA – Stanisław Krasowski (e-book)

 

http://publicdisorder.wordpress.com/2011/01/11/watykan-a-polska-stanislaw-krasowski-e-book/

 

 

LEGENDY — FAKTY — CYFRY

„Da mihi animas — caetera tolle” — „Daj mi duszę — nie żądam więcej”.

To zdanie jest (lub było) bardzo często cytowane przez przedstawicieli Kościoła katolickiego, biskupów i księży niższych stopni, jako dowód, że zainteresowania Kościoła obejmują zakres wyłącznie duchowy, a działalność jego ma na celu jedynie zbawienie duszy ludzkiej.

W związku z tym kler katolicki uporczywie twierdził, iż wszelka działalność Kościoła jest wolna od akcentów politycznych. Biskup, prefekt szkolny czy zwykły proboszcz wiejski, słowem każdy przedstawiciel kleru chciał być — a w Polsce często jest — uważany za jednostkę, która stoi „poza i ponad partiami politycznymi”.

Czy kler jest apolityczny?

Starannie kultywowana legenda o apolityczności kleru zapuściła w naszym kraju głębokie korzenie, zwłaszcza w kołach inteligencji pracującej i drobnomieszczaństwa. Nie są jednak wolne od częściowych sugestii również masy robotnicze i chłopskie, mimo iż zaostrzona w walce klasowej czujność dawno już wskazała im różnicę między księdzem-kapłanem, księdzem-nauczycielem prawd wiary, a księdzem-dusigroszem, księdzem-hreczkosiejem, księdzem-politykierem wreszcie.

Niemniej przywiązanie do wiary i form kultu, a także szacunek dla sukni duchowej ułatwiały drogę starannie propagowanej legendzie o apolityczności kleru. Oświadczania biskupów, a tym bardziej samego papieża, były traktowane jako autorytatywnie obiektywne. Głos Stolicy Apostolskiej, głos papieża był dla przeciętnego wierzącego Polaka głosem obiektywnym. Glos ten był poparty dogmatem o nieomylności papieża w sprawach wiary, a przyznać trzeba, że Polacy są mocni w wierze, ale słabi w teologii i granica miedzy głosem ex cathedra a zwykłym przemówieniem polityka w białej sutannie była dla nich raczej nieuchwytna.

Tym bardziej, że dotychczas Stolica Apostolska starannie podkreśla formalną apolityczność Kościoła: świadczyć mają o tym słowa Leona XIII, który w jednej ze swoich encyklik mówi: „Jest zuchwałym nadużywaniem religii wciąganie Kościoła do walk partyjnych i posługiwanie się jego powagą dla łatwiejszego pokonania przeciwnika”1).

Obecnie sam Pius XII łamie tę zasadę, odrzuca wszelkie pozory. Kościół katolicki przechodzi do jawnej działalności politycznej. Legenda o apolityczności Watykanu okazuje się tym, czym była zawsze: tylko legendą, odrzucana dziś pod naciskiem wydarzeń.

W czasie wojny Watykan podtrzymywał jeszcze legendę o apolityczności, chociaż nie mógł ukryć swoich sympatii do faszyzmu. Po wojnie papież, odrzucając pozory, wciąga Kościół do bezpośrednich rozgrywek politycznych.

1) Cytuję za listem pasterskim J. E. Ks. Kardynał Hlonda „O chrześciiańskie zasady życia państwowego”.

Pius XII przekreśla zalecenia Leona XII!

Pozwolę sobie zacytować tutaj glos angielskiego czasopisma „Economist”, pisma, które trudno jest podejrzewać o sympatie dla demokracji ludowych. W artykule pt. „Czy nowa wojna religijna?” z sierpnia 1946 roku czytamy:

„Ostatni rok wyróżnia się nagłym i bardzo silnym rozszerzeniem strefy politycznej aktywności katolików. Wszędzie, gdzie istnieje opozycja w stosunku do lewicy Kościół katolicki stał się opoką nowego konserwatyzmu. Przed referendum we Francji w maju 1946 r. większość biskupów nie pozostawiała swoim wiernym żadnych wątpliwości co do tego, że katolicki wyborca winien podtrzymywać MRP w jego zamiarze obalenia projektu konstytucji. W Holandii biskupi doradzali katolikom głosowanie na partię katolicką. Biskupi Sycylii ostrzegali wyborców katolickich, że głosowanie na. rzecz partii opierających się na walce klas będzie grzechem. W przeddzień czerwcowych wyborów w Italii i Francji sam papież podkreślił, że między lewicą i Kościołem istnieją zasadnicze różnice.

Wszyscy mamy jeszcze w pamięci niedawny udział papieża i kleru watykańskiego w wyborach włoskich. Udział tak wyraźny, że nie pozostawiający nawet cienia wątpliwości co do politycznego charakteru tej akcji. W wyborach włoskich Watykan używał wszystkich chwytów stosowanych zwykle przez reakcyjne partie polityczne w kampanii wyborczej. W akcji tej uderzało jednak przede wszystkim nadużywanie w niespotykanej dotychczas skali instytucji kultu religijnego dla celów walki wyborczej. Ambona, konfesjonał, klauzura klasztorna, nabożeństwa wreszcie, wszystko rzucono na szalę walki politycznej.

W ten sposób papież Pius XII przekreślał słowa papieża Leona XIII: „Wciąganie Kościoła do walk partyjnych jest zuchwałym nadużyciem religii4″.

Papież Pius XII wypełniał zobowiązanie przyjęte w sierpniu 1917 r. w Liście do Trumana. W liście tym przyłączając się oficjalnie do obozu imperialistycznej polityki amerykańskiej powiedział: „Nikt więcej od nas nie będzie żywić nadziei w powodzenie i szczęśliwe osiągnięcie celu, dla którego stawiamy do dyspozycji nasze zasoby i poważnie prosimy Boga o pomoc”.

Antypolski list papieża z marca 1948 r. jest tylko konsekwencją raz obranej linii politycznej, linii, która ma głębsze i bardziej materialne podłoże.

 

więcej: http://publicdisorder.wordpress.com/2011/01/11/watykan-a-polska-stanislaw-krasowski-e-book/

Przytaczam tu celowo teksty z portaluKatolik.tetragram.pl z działu „Rzeczowo o religii”

 


Watykan a niemiecka inwazja na Polskę

Biskupi, następcy apostołów i reprezentanci Stolicy
Apostolskiej, potwierdzają swą współpracę z nową
Rzeszą, złożeniem na ręce przedstawicieli najwyższych
władz państwa, uroczystej przysięgi, świadczącej o determiinacji”
Franz von Papen [źródło: F.v.Papen, str.5]

 

 

Sprawa Gdańska

Tuż przed wybuchem wojny, na usilne żądanie ze strony NSDAP, papież usunął (latem 1938 roku) ówczesnego biskupa gdańskiego, hrabiego O’Rourke, któremu hitlerowcy zarzucali „polonizację” gdańskiego Kościoła. *[O’Rourke pochodził z irlandzkiej rodziny, osiadłej niegdyś na polskich Kresach wschodnich]

 

Papież zmienił też, pierwotnie przezeń zaaprobowany, projekt utworzenia polskich parafii w Gdańsku. Następcą hrabiego O’Rourke został Niemiec Splett, który zabronił posługiwania się językiem polskim podczas spowiedzi i nabożeństw, a ponadto zarządził usunięcie polskich napisów, nie tylko z kościołów, ale i z płyt nagrobnych. W czasie niemieckiej okupacji Polski, Watykan powierzył biskupowi Splettowi także diecezję chełmińską [24].

Inwazja na Polskę

Pius XII wiedział już w połowie sierpnia 1939 roku, od swego nuncjusza w Berlinie, Orsenigo, o planowanej inwazji na Polskę, a ujawnił to długoletni watykański korespondent agencji Associated Press, Morgan [25]. Właśnie w połowie sierpnia Hitler poprosił papieża, by ten nie potępił inwazji i by pozyskał polskich katolików dla krucjaty przeciw Związkowi Radzieckiemu [26].

W Watykanie od dwudziestu lat pokonanie komunizmu i Związku Radzieckiego było bardziej upragnione niż cokolwiek innego, a wiązało się z tym jeszcze jedno życzenie, także wielkiej wagi dla Kurii: by Kościół prawosławny został podporządkowany Rzymowi. Z drugiej strony, Polska była krajem na wskroś katolickim, od wieków niezmiennie dochowującym wierności Watykanowi.

 

Mimo tego wszystkiego, Pius XII postanowił poświęcić Polskę. Postawił jednakże trzy warunki [27]:

1.Hitler musi najpierw dołożyć wszelkich starań, by z Polską i mocarstwami zachodnimi osiągnąć kompromis

2.w przypadku inwazji, Niemcy mogą wyrządzić Polsce tylko minimalne szkody fizyczne i moralne i nie mogą stosować odwetu na tych polskich katolikach, którzy stawią opór;

3.wszystkie interesy Kościoła muszą zostać zabezpieczone

nigdy nie może zostać ujawniony fakt rokowań watykańsko-niemieckich na temat inwazji na Rosję.


Hitler obiecał wszystko.

Niemieccy Naziści po mszy świętej

(…)

W odwecie za każdego zabitego Niemca ginęło 100 Polaków — taką liczbę ofiar pojedynczej akcji odwetowej osiągnięto poza Polską tylko w Jugosławii [39].Na podstawie książki: Karlheinz Deschner „I znowu zapiał kur” rozdział 68

Katolickie „Gott mit uns”

http://katolik.tetragram.pl/?p=62

Na ogół wszyscy wiedzą, że żołnierze hitlerowskiego Wehrmachtu nosili na klamrach swoich mundurowych pasów napis „Gott mit uns”. Ale mało ludzi zdaje sobie sprawę skąd się taki napis na tych klamrach wziął.

Hitler doszedł do władzy 30 stycznia 1933r. i już 20 lipca tego samego roku podpisał konkordat z Watykanem, otrzymując przy tym błogosławieństwo do krucjaty na wschód. Hitlerowcy nawiązali do starych tradycji Krzyżaków, ich napisu na sztandarach i do nawracania ogniem i mieczem.

Znakomicie jest to zilustrowane w niemieckim filmie pt. Stalingrad, nakręconym w 1992r. Ukazana jest w nim jedna niezwykła scena — msza święta dla niemieckich żołnierzy na przedmieściu Stalingradu. Kapelan w mundurze Wehrmachtu z wielkim krzyżem na piersi stoi na kupie gruzu i głosi kazanie: Bóg z nami — taki napis widnieje na sprzączkach żołnierskich pasów. W tym momencie jeden z żołnierzy patrzy na pas i mówi: Faktycznie, nie zauważyłem, a kapelan głosi dalej: Nie ma zaszczytniejszego zadania niż obrona zachodnich, chrześcijańskich wartości przed bolszewicką nawałą ze wschodu. Dlatego niemiecki żołnierz, w przeciwieństwie do bolszewika u którego na pasie nie ma miejsca dla Boga, nigdy nie jest sam, nawet gdy znajduje się daleko w głębi terytorium wroga.

 

Biskupem polowym Wehrmachtu był Franz Justus Rarkowski, człowiek o polskobrzmiącym nazwisku, który swoją korespondencję często kończył pozdrowieniem: Heil Hitler.


Jak Kościół ratował zbrodniarzy Hitlera

http://katolik.tetragram.pl/?p=155

 

Film przedstawia opis procedur ułatwiania ucieczki byłym nazistom z Europy do krajów Ameryki Południowej. Trasa ucieczki prowadziła najczęściej przez Włochy. Powstała sieć klasztorów, w których udzielano gościny nazistowskim „uchodźcom”. Nie wypytywano ich o pochodzenie, wierzono we wzruszające opowieści. Nazwano to „trasą klasztorną” albo „linią szczurów”. Człowiekiem, który poczuł się powołany do niesienia pomocy dawnym hitlerowcom, był Austriak, były pracownik Watykanu, biskup Alojzy Hudal, zwany też „brunatnym biskupem”, postać niezwykle kontrowersyjna. Był doradcą Świętego Oficjum (Inkwizycji) w kwestii powojennej krytyki nazistowskiego katechizmu – książki Rosenberga „Mit XX wieku”, ale też autorem wydanej przed wojną, w 1936 roku i dedykowanej Hitlerowi książki „Podstawy narodowego socjalizmu”, w której wykładał zasady chrystianizacji ideologii nazistowskiej.

 

Niezwykle ambitny, uległ fascynacji nazizmem. Czuł się pośrednikiem między narodem niemieckim a Kościołem w Rzymie. Otrzymał złotą odznakę partii nazistowskiej, a Hitler myślał o ukoronowaniu go na niemieckiego antypapieża. Jego książka „Podstawy narodowego socjalizmu” oficjalnie została po wojnie potępiona przez Watykan. Surowo potraktowany przez Watykan, Hudal zamknął w 1950 roku swoje biuro dla nazistowskich uciekinierów, a w 1951 ustąpił ze stanowiska dyrektora Aryjskiego Kolegium „Anima”. Ostatnie 11 lat życia, zgorzkniały, spędził w swojej willi w Grottaferrata.

 

10 sierpnia 2015 17:34

Zbrodnia bez kary. Nieosądzony kat Warszawy

http://telewizjarepublika.pl/zbrodnia-bez-kary-nieosadzony-kat-warszawy,22496.html

Heinz ReinefarthRzeź Wolikat Warszawy

Wikipedia

W wyniku rzezi Woli, ludobójstwa popełnionego podczas Powstania Warszawskiego na bezbronnych cywilnych mieszkańcach stolicy w zaledwie trzy dni zamordowano blisko 50 tys. osób. Za tę największą w dziejach drugiej wojny światowej zbrodnię nigdy nikt nie poniósł odpowiedzialności.

Wieści o wybuchu powstania w Warszawie spotkały się z niebywałą wściekłością Niemiec, która niosła za sobą bezwzględną reakcją. Warszawa miała zostać zrównana z ziemią, stanowiąc w ten sposób przestrogę dla całej Europy. Heinrich Himmler, przekazując wydany przez Hitlera wyrok śmierci na polską stolicę, dodał: „Każdego mieszkańca należy zabić, nie wolno brać żadnych jeńców. Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony zastraszający przykład dla całej Europy”.

Niemcy szybko przystąpili do realizacji tego planu. Już 5 sierpnia – w dzień określany w kalendarium Powstania Warszawskiego czarną sobotą – Grupa pod dowództwem Gruppenführera SS i gen. policji Heinricha Reinefartha przystąpiła do odzyskiwania głównych arterii przelotowych miasta. Dokonali przy tym zbrodni przekraczającej wszelkie dotychczasowe wyobrażenia nawet o bestialstwie Niemców. Mordowali wszystkich bez względu na płeć i wiek. Ich ofiarami były dzieci, kobiety i starcy. Często w tej właśnie dzielnicy zginęły całe wielopokoleniowe rodziny o których pamięci nie miał kto przekazać dalej. Niemcy zakłuwali bagnetami, palili żywcem, a zgromadzonych w piwnicach rozrywali granatami. Kobiety i dziewczynki były przed śmiercią gwałcone i maltretowane. Ludności, której nie wymordowano, używano jako żywych tarcz do osłony niemieckich żołnierzy prowadzących szturm na polskie barykady. Przez te kilka dni Wola płonęła stosami ludzkich ciał.

Mówią, że nie ma zbrodni bez kary… Jednak Warszawa to miasto, na którym dokonano nieprawdopodobnej zbrodni i nikt nigdy za nią nie poniósł żadnej odpowiedzialności. Dowodzą tego są powojenne losy tego, który zyskał miano kata Warszawy czyli Heinrich Reinefartha. Tego samego, który stwierdził, że największym problemem jest to, że ma zbyt mało amunicji aby wymordować wszystkich.

Generał dywizji Heinz Reinefarth nie został wydany Polsce przez Amerykanów. Tłumaczyli, że może być przydatny w procesach norymberskich. Zbrodniarz został nawet zatrzymany na jakiś czas pod zarzutem popełnienia zbrodni wojennych, jednak został uniewinniony przez sąd w Hamburgu z powodu (sic!) braku dowodów. Gorzko można jedynie dodać, że faktycznie, dowodów brak, bo po zamordowanych na Woli zostało TYLKO 8,5 ton prochów, które złożono 6 sierpnia 1946 roku na Cmentarzu Powstańców Warszawy. W latach 1951-1967 Reinefarth był burmistrzem Westerlandu na wyspie Sylt w Republice Federalnej Niemiec. Po zakończeniu kariery politycznej był wziętym adwokatem a do końca życia pobierał generalską emeryturę. Zmarł w 1979 roku.

– Powojenne losy SS-Gruppenführera Heinza Reinefartha – kata Woli – urastają do jednego z największych skandali zeszłego stulecia. Zbrodniarz mający na rękach krew dziesiątków tysięcy ludzi przez kilkanaście lat był burmistrzem kurortu Westerland na wyspie Sylt w Szlezwiku-Holsztynie, posłem do lokalnego Landtagu, a do końca życia cenionym prawnikiem. Jego bezkarność obciąża nie tylko powojenne Niemcy, ale też władze PRL oraz zachodnich aliantów – stwierdził Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

Postępowanie aliantów zarówno podczas Powstania Warszawskiego, jak i później doskonale wpisuje się w słowa, które wybrzmiały w odezwie Krajowej Rady Ministrów i Rady Jedności Narodowej do Narodu Polskiego: „Potraktowano nas gorzej niż sprzymierzeńców Hitlera”. Ja dodam od siebie: Potraktowano nas gorzej niż Niemcy. Pozwalali mordować, a potem kryli morderców. Bo przypomnijmy, że Reinefarth nie był jedynym nieosądzonym zbrodniarzem.

(…)

Zapisz

Reklamy

71 Komentarzy

Filed under Polityka

71 responses to “Powstańcy warszawscy i Niemcy walczyli w imię Boga watykańskiego …

 1. Słowianin

  Przecież tutaj nikt Ameryki nie odkrywa . Nie ma tu nic nowego . To jakby napisać , że Erno Rubik wynalazł w 1974 roku kostkę Rubika . Każdy to wie podobnie jak fakty napisane w tym artykule . Zresztą wielki szacunek dla pana Jana Gryko , który na WPS przekazuje prawdę o tym syfie . Wielkie podziękowania dla niego .
  Kiedyś próbowałem edukować moją żoną w tym temacie to mi odpowiedziała że to spisek żydowski i wrogowie Kościoła za tym stoją . Doszło do kłótni i cichych dni przez dwa miesiące . Nie dyskutuję już z nią na ten temat , bo nie chcę znowu spać na kanapie . Podobnie myślą inne półmózgi z ojczulkowych mediów . Szkoda z nimi polemizować , gdyż to mózgowe tłuczki.
  .

  Polubione przez 1 osoba

  • Rick

   Żona dobrze mówi. I to ona niestety jest głową rodziny.Bo ciebie wysyła na kanapę. To niedopuszczalne w małżeństwie katolickim. Ale norma w każdym innym ateistycznym,heretyckim i neokatolickim.
   O muzułmanach i Żydach nie mówię, bo to zupełna sodomia.
   Dlatego nie ma już Głów rodzin. Są jakieś twory damsko-męskie słuchające i podległe swoim żonom. Tak to zniszczono Mężczyznę -Głowę rodziny- -Polaka-gwaranta Polski Suwerennej.

   Polubienie

   • Słowianin

    Za to ty szanowny panie jesteś prawdziwym facetem z jajami kilkumetrowymi co to daje żonie w pysk bo żle zrobiła schabowego , albo nie postarała się dobrze zrobić loda w łożu małżeńskim . Jestem ateistą , ale mnie od was katolików różni to ,ż e ja moją żonę kocham i szanuję prawie 35 lat i nigdy jej nie zdradziłem a okazji było , że ho ho . Na tym polega miłość ale wy tego katolicy nie zrozumiecie , bo nie ma w was miłości niestety .

    Polubienie

   • „Głodnemu chleb na myśli”.

    Czy tobie nie wstyd tak się kompromitować? Czy pochwaliłbyś się swoimi wpisami przed swoją rodziną?

    Przecież większość z twoich postów poza chamstwem i napastliwością wyróżnia się przede wszystkim aluzjami seksualnymi. Wygląda na to, że jesteś seksualnym, niezaspokojonym seksualnym frustratem uzależnionym od internetowego porno i wyżywającym się na m.in. na tym forum, żeby sobie ulżyć. Poruszane to sprawy to tak naprawdę dla ciebie, i wielu tobie podobnych, tylko pretekst.

    Te ciągłe agresywne odniesienia do „robienia loda”, „laski”, do „dupy” i podobne naprawdę żałośnie wyglądają, zrób coś ze swoim życiem, poradź się specjalisty, przestań zaśmiecać forum obrzydliwymi wydzielinami swojej seksualnej frustracji.

    Dobrze ci radzę.

    Dziwię się, że moderatorzy to od dawna tolerują, bo taka grafomania bardzo szkodzi sprawie.

    Polubienie

   • Słowianin

    Jeszcze jedno bęcwale moja żona jest głęboko wierząca katoliczką , ale mi to nie przeszkadza .

    Polubienie

   • Słowianin

    Takiś twardziel to spróbuj wypędzić z Ojczyzny chociaż 1 % Mossadu . Dasz radę .Włączysz jedynie PC i strugasz z siebie Rambo .

    Polubienie

  • Słowianin

   Panie pokój na ziemi a może raczej pingwin lub kleryk dawno już cię tu zdemaskował pan Edward czy Przemex , a ty dalej swoje . Tyle bzdur co się naczytałem na mój temat to tylko nadaje się do kabaretu i mnie rozśmieszyło , cóż nie ma to jak katolik z samego rana rozbawi .
   Sprawy sexualne człowieka przedstawiam trochę w formie żartu bo jak mówił Terencjusz ” Nic co ludzkie nie jest na obce” .
   Swoja drogą proponuje pani pingwin pójście do psychiatry może wtedy mniej bzdur na WPS będzie pisać i powróci znowu na łono ojczulka z Torunia . Swoją drogą jak to szybko chamski katolik przychodzi na pomoc chamskiemu katolikowi niebywałe proszę WPS o bany dla takich ludzi , bo naprawdę robią tu katolicki kabaret.
   Pingwinku nic o mnie nie wiesz , ale również moja żonę rozbawiłeś gdy czytała te bzdury , bo musiałem jej to wydrukować i pokazać chociaż ona rydzykowa i radiomaryjna .

   Polubienie

   • Słowianin

    I tak na koniec zabawny komentarz mojej żony do wpisu tego pingwina : ”
    Przecież to widać , że to napisała kobieta , której ewidentnie chłopa brak ” . Niestety dostałem od żony burę za przezwisko ” pingwin ” to piszę już poprawnie zakonnica .

    Polubienie

 2. Słowianin

  Żeby nie być gołosłownym pokazuje przykład gówna zamiast mózgu radiomaryjnych .

  Polubienie

  • @ Słowianin
   Na Fb pojawia się napis: ta treść jest nie dostępna.

   Polubienie

   • Słowianin

    Panie Dariuszu właśnie nie wiem czemu . Próbowałem na sześciu przeglądarkach np 360 Browser , K – Meleon , Slimjet , google chrome i nic nie wyświetla . Pierwszy raz mi się to zdarzyło , ale treści były żartobliwe z głupizny radiomaryjnych . Pewnie wymodlili u żydowskiego Boga brak strony . Strony się wyświetlają , ale nie na stronie WPS.

    Polubienie

 3. julius

  Można by zadumać się nad jedną rzeczą: nad tym, że nasza czytająca publiczność zachowuje się jak stado mułów wobec kłamstwa, jeśli tylko to kłamstwo jest miłe dla polakatolickiego ucha.
  Pan profesor Stanisław Grabski, ten od konkordatu z 1925 roku, nie musiał obawiać się ośmieszenia, kiedy napisał: „Ale między Rzecząpospolitą Polską przed rozbiorami, ani między narodem polskim po rozbiorach a Kościołem katolickim nie było żadnych zatargów. Nie tylko naród polski stał zawsze dzielnie przy Kościele katolickim, ale i Kościół katolicki w Polsce stał wiernie przy narodzie polskim w najcięższych, jakie przeżywaliśmy, terminach.
  Z tym poglądem na Kościół katolicki nie zgodziłby się taki polakatolik jak Seweryn Goszczyński, który o katolicyzmie napisał w roku 1841: „Urządziwszy Polskę w swoim duchu, podniósłszy się nad nią władzą duchową, pojrzał na nią jak na swoją własność, zapragnął zmienić ją w ślepe narzędzie swojego bezwarunkowego samowładztwa. Stąd wynikło, że ją ociemnił jezuityzmem, duchem cudzo-ziemszczyzny sprowadził z drogi czysto narodowej, nietolerancją zakrwawił, zeszpecił, rozdzielił, zesłabił, następnie upodlił, przywiódł nad przepaść zguby i w końcu przeklął.”
  Antoni Wacyk
  http://toporzel.pl/teksty/wacyk3f.html

  Polubione przez 1 osoba

 4. Glitch

  Wiara jest nie jest czymś racjonalnym a emocjonalnym. Żadne błędy Kościoła nawet tak oczywiste jak opisane w artykule, nie przekonają katolików do krytycznego spojrzenia na swoją religię i obecną hierarchią tej instytucji.

  Polubienie

 5. Easy Rider

  Takie małe a propos – rzadko prezentowany wizerunek papy Piusa XII z profilu.

  Komentarza chyba nie trzeba.

  Polubione przez 2 ludzi

 6. grzanek

  Żydówki z izraelskiej organizacji pozarządowej witają migrantów… na wybrzeżu Grecji (ciekawe w czyim imieniu i na czyje zaproszenie):

  Polubienie

 7. Słowianin

  Kolejny absurd Judeopolonijnych parchów i psów szabesgojów .
  Rodziny emigrantów w Tarnowie dostawały miesięcznie po 2500 PLN na całą rodzinę . W bardzo szybkim czasie doszły do wniosku , że to gówno nie pieniądze i uciekły z powrotem do Syrii .
  Pierdolona żydowska parcharnio ile rodzin w Polsce ma mniej niż 2500 PLN na miesiąc i musi egzystować w tej waszej gangsterskiej kurwie , którą sami przy okrągłym żłobie spłodziliście . Ile ludzi żrą robaki , bo odebraliście im pracę , ale 2500 tysiąca na emigrantów to znależliście . Miliardy na banderowskie kurwy tez są . Łatwo dysponować nie swoim parchate łby.

  Polubienie

 8. Re: grzanek….
  zydowki witaja emigrantow w imieniu Grekow I na greckiej ziemi???…
  A to bardzo ciekawe…Czuja sie jak u siebie…
  Najwidoczniej wkrotce zydowskie „komitety powitalne” rowniez beda witaly emigrantow w I-sra-hell-u…Pytanie tylko: „kiedy???’…
  ======================
  jasiek z Toronto

  http://polskawalczaca.com

  Polubienie

 9. zydozerca

  40-lecie KOR – balanga w pałacu pajaca żydowskiego trwa
  Polak Rdzenny Wirtualna Polonia,5.10.2015,komentarze :

  ŻYDOWSKI KOR nie był Komitetem Obrony Robotników, lecz pod szczytnym hasłem – „zasłoną dymną i parawanem” – Komitetem Obalenia Rządu. Ci żydzi rozwiązali KOR i założyli Solidarność obsadzając kierownicze stanowiska na wszystkich szczeblach krajowych, a prości robotnicy stali się bezwolnym narzędziem w realizacji ich perfidnych zamiarów zrodzonych w zwyrodniałych, chorych umysłach – przejąć władzę w Polsce i zniszczyć ten kraj, a Polaków zniewolić, wygnać stąd i w ich miejsce sprowadzić żydów! Swój zbrodniczy plan realizują perfekcyjnie od czasu obalenia rządów PRL-u, co widać jaskrawo gołym okiem – Żydzi z KOR i SOLIDARNOŚCI rządzą POlską! PO co POzmieniali swoje nazwiska na polsko-brzmiące?! Ano PO to, żeby Polacy myśleli, że są POlskimi patriotami. Wszystko, co było w Polsce strategiczne zostało sprzedane, a w takiej sytuacji, to nasza armia okrojona i słaba jest zbyteczna, bo co się może tu stać, jak tylko OBCY wyłączą prąd i telefony, każą natychmiast spłacić wszystkie długi, zakręcą wodę i gaz, zatrzymają kolej, zamkną stacje benzynowe – naprawdę nie potrzeba wojny, aby zawładnąć takim krajem! Jesteśmy zniewoleni i słabsi niż za PRL-u, a V rozbiór właśnie kończy dzieło – rząd chce sprzedać lasy państwowe, uzdrowiska, zakłady azotowe, zniszczyć kolejnictwo, LOT, Pocztę Polską i zagarnąć tereny ogródków działkowych w dużych miastach, bo majątek się kończy i już niedługo nie będzie co sprzedać. Prywatyzacja i likwidacja własnego przemysłu jest głównym powodem obecnego stanu gospodarki, bezrobocia i finansów naszego państwa. Przypomnę, że ta rabunkowa prywatyzacja polega na wyprzedaży za łapówki, zawłaszczaniu i likwidacji przedsiębiorstw, zakładów, instytucji, a nawet całych gałęzi przemysłu. Kolejne rządy pozbywały się i uwłaszczały nie tylko na upadających firmach, ale ochoczo za łapówki wyprzedawały też te dochodowe, dobrze prosperujące i profesjonalnie zarządzane, które przynosiły skarbowi państwa oprócz podatków i innych stałych profitów – olbrzymie dochody (np. telekomunikacja, banki, przemysł papierniczy, tytoniowy, spirytusowy, chemiczny i petrochemiczny, wydobywczy, huty, stocznie, cementownie, cukrownie…itd) Zyski państwa ze sprzedaży były chwilowe i małe w porównaniu do stałych zysków długofalowych, gdyż państwo zostało pozbawione zysków wynikających z udziału w zyskach (dywidendy), które obecnie zasilają aktualnych właścicieli. Niestety, ale to 25-letnie, nieprofesjonalne i rabunkowe zarządzanie państwem doprowadziło do upadku nasz kraj. Śmiało można stwierdzić, że poza 6-letnim okresem w 20-leciu międzywojennym i 6-cioletniej prosperity rządów Gierka – Polska jest w stanie permanentnego kryzysu od czasów przedrozbiorowych, czyli od ponad 300 lat! Teraz rozszabrowana i ograbiona POLSKA JEST JUŻ BANKRUTEM

  Polubienie

 10. Pingback: Powstańcy warszawscy i Niemcy walczyli w imię Boga watykańskiego … — WIERNI POLSCE SUWERENNEJ – komp13

 11. Słowianin

  dla znających niemiecki ciekawy artykuł ewentualnie tłumacz , aby tylko nie syf google :
  http://www.spiegel.de/politik/ausland/donald-trump-fuer-umstrittene-kontrollmethode-der-polizei-anhalten-und-filzen-a-1113733.html

  Polubienie

 12. Watykan, London City, DC Columbia – ‚potrójna korona’ – przepływ pieniądza i władzy….
  Tylko Moskwa tu nie pasuje…

  Polubienie

 13. ja

  co tu komentować.wiele polskich rodzin nie ma swiadomosci ze w Polsce rzadza zydy wraz z zydowskim kkat.kkat jest znany od inkwizycji/ludobójstwa/ dla własnego interesu poprzez inne sprawy, II wojny swiatowej, zniszczenia prl /był dla ludzi/ do dzisiejszej polityki dla własnego interesu..jak zlikwidować to państwo watykan -zydowskie ??oto jest pytanie.

  Polubienie

 14. zydozerca

  23.09.1976 r. Powstanie żydowskiego KOR-u.
  Elita syjonistów organizuje “PolskąOpozycję” tzw. KOR – Komitet Obrony Robotników i “Solidarność”. Kogo tam nie ma? Sama mafia z loży “Kopernik”, “Dominikanie”, Komandosi, byli agenci Sierowa, Koncesjonowani opozycjoniści “Słowa Powszechnego”, stypendyści lóż masońskich. Drugie pokolenie Kombudu, KPP, PPR, WKPb. Zaczęli zbierać podpisy intelektualistów z całego świata. Jedna po drugiej zaczęły pączkować i się przepoczwarzać organizacje opozycyjne, które podjęły wielki bój o „zagwarantowanie w Polsce minimum swobód obywatelskich”, wykorzenienie nadużyć władzy tudzież odrzucenie „totalitarnych metod sprawowania władzy”.
  Za 100 milionów USDollars łapówki od zachodnich masonów, nasi rodzimi targowiczanie, zdrajcy, potomkowie z Kombudu, KPP, stają na czele ruchu “Solidarność”. A z 10 milionów Polaków zafascynowanych hasłami narodowymi i religijnymi Solidarności nie dostrzegało, kto faktycznie przejmuje kierownictwo nad tym ruchem. To im ma być przyznana władza, rzekomym liderom niepodległościowym.
  Farsa “okrągłego żłobu” ma być tak przeprowadzona, aby władzę przekazać całkiem w nowe ręce, ale w taki sposób, by pozostała w tych samych rękach. Prasa krajowa i zachodnia żydo-masońska po tysiąc razy nagłaśnia i wmawia Polakom”prawicowe” nazwiska: Mazowiecki, Michanik, Kuroń, Blumsztajn, Geremek, Bujak, Lipiński, Boni, Borusewicz, Milewski, Janas, Kuratowska, Turowicz, Wałęsa i dziesiątki podobnych nazwisk agentów i ich synów Dawidowych – rzekomych bojowników za Boga, Wiarę i OjczyznęRewolta jest starannie przygotowywana przez władzę KC PZPR i Biuro Polityczne. Za poligony doświadczalne wykorzystano rewolty z lat: 1956, 1968, 1976, 1980 ( zorganizowane przez trockistów żydowskich – przyp. hubal ). Mamy do czynienia z prowokacją polityczną na gigantyczną skalę. Powtórka szaleństwa z Gomułką z 1956 roku udała się na 5-kę.
  W końcu 1981 roku sytuacja w Polsce wymyka się spod kontroli spiskowców. W 10 milionowej “Solidarności” żydostwo straciło panowanie. W kierownictwie “Solidarności” dochodzą do głosu autentyczni Polacy, żydzi krzyczą: aj waj, giewałt! Co robić? Inicjatywę przejmuje w swoje ręce masoneria – profesorowie: A. Gieysztor, Janusz Tazbir, Stefan Kieniewicz, Stanisław Stomma, Janusz Ziółkowski, ksiądz Bronisław Dembowski, ks. Tischner, Bronisław Geremek, Marcin Król, Bogdan Cywiński, Jerzy Turowicz i Michnik. Postanowili oni zamrozić sytuację w Polsce. Konferencja odbyła się w dniach 3.11 – 7.11.1981 roku.
  To oni wydali decyzję o stanie wojennym. Jaruzelski wykonał tylko polecenie loży masońskiej. Polskim autentycznym patriotom żydowscy adwokaci podsuwają myśl o wyjeździe z Polski na Zachód. Szczególnie aktywni w tych pomysłach byli mec. Olszewski i prof. Chrzanowski. Reszty dokonały groźby i presje stosowane przez organa naszej “polskiej władzy”.

  Polubienie

 15. zydozerca

  W wyniku tak skoordynowanych działań żydostwo utrzymało władzę nad “Solidarnością”, zaś 800 tysięcy kwiatu polskiej, na wskroś patriotycznej młodej inteligencji zmuszono do wyjazdu za granicę ( Stan wojenny miał na celu odsunięcie tzw. ekstremy czyli polskich patriotów od władzy. Plan zrealizowano w 100%. Przypieczętowało to żydowską władzę.

  członkami-założycielami KOR byli: Jerzy Andrzejewski, Stanisław Barańczak, Ludwik Cohn, Jacek Kuroń, Edward Lipiński, Jan Józef Lipski, Antoni Macierewicz, Piotr Naimski, Antoni Pajdak, Józef Rybicki, Aniela Steinsbergowa, Adam Szczypiorski, ks. Jan Zieja i Wojciech Ziembiński (zrezygnował w lipcu 1977).
  29 września 1976 dołączyła do nich Halina Mikołajska. Kolejnymi członkami zostali Mirosław Chojecki (aktywny od początku akcji pomocy), Emil Morgiewicz, Wacław Zawadzki (wszyscy od października 1976), Bogdan Borusewicz i Józef Śreniowski (od listopada 1976), Wojciech Onyszkiewicz (aktywny od początku akcji pomocy)[2], Anka Kowalska i Stefan Kaczorowski (od 3 stycznia 1977)[3], Adam Michnik (od 29 kwietnia 1977)[4], ks. Zbigniew Kamiński i Jan Kielanowski (od lipca 1977)[5].
  Wśród członków KOR charakterystyczną grupą byli tzw. starsi Państwo (Cohn, Lipiński, Pajdak, Rybicki, Steinsbergowa, Szczypiorski, Zieja, Zawadzki, Kielanowski), którzy swoim autorytetem i radą wspierali bieżące działania pomocowe, a także brali udział w redagowaniu oświadczeń programowych.
  KOR zgromadził osoby o różnych rodowodach politycznych, m.in. członków przedwojennej PPS (Lipiński, Cohn, Steinsbergowa, Szczypiorski), aktywnych uczestników konspiracji II wojny światowej (Pajdak, Rybicki), tzw. Komandosów (Kuroń, Michnik), harcerzy z Gromady Włóczęgów (Macierewicz, Onyszkiewicz, Naimski). Kuroń, Lipski, Morgiewicz i Ziembiński byli aktywni w różnych działaniach opozycyjnych już w latach 60.
  Poza formalnymi członkami KOR tworzyli także liczni współpracownicy, m.in.: Wojciech Arkuszewski, Konrad Bieliński, Jacek Bierezin, Seweryn Blumsztajn, Grzegorz Boguta, Andrzej Celiński, Ludwik Dorn, Wojciech Fałkowski, Krzysztof Hagemejer, Helena Łuczywo, Witold Łuczywo, Jan Krzysztof Kelus, Andrzej Tadeusz Kijowski, Jacek Kleyff, Eugeniusz Kloc, Sergiusz Kowalski, Grażyna Kuroń, Jan Lityński, Wojciech Ostrowski, Zofia Romaszewska, Zbigniew Romaszewski, Jan Walc, Henryk Wujec, Ludwika Wujec, Krystyna Starczewska, Stefan Starczewski, Joanna Szczęsna, a także grupa adwokatów, przede wszystkim Andrzej Grabiński, Witold Lis-Olszewski, Jan Olszewski, Władysław Siła-Nowicki, Stanisław Szczuka i Jacek Taylor.

  Polubienie

 16. zydozerca

  Żródło:Koreywo.com Jak zgotowano krzyż dla narodu polskiego.
  Henryk Pająk-V rozbiór Polski

  Polubienie

  • Prawa mniejszości są jakoś tam ważne, ale lewica powinna się kojarzyć przede wszystkim z kwestiami socjalnymi, powinna być dla ludzi pracy. Takiej lewicy po 89 w Polsce nie ma i nie było. Pan Zandberg i jego partyjka to natomiast dla mnie wielka niewiadoma.

   Polubienie

 17. konik

  W gospodarce socjalistycznej wszyscy konsumenci (z wyjątkiem starców, chorych oraz dzieci) powinni być zarazem producentami, co znajduje wyraz w starej lapidarnej formule „kto nie pracuje ten nie je”. Dlatego też terminy „interes producenta” i „interes konsumenta” – jak gdyby chodziło tu o odrębne grupy społeczne – nie odpowiadają w istocie rzeczywistosci. Należałoby raczej mówić o odmiennych aspektach zachowania się tych samych ludzi – członków powszechnej społecznosci pracy.

  Polubienie

 18. konik

  Kiedyś jarałeś się Amerykańskimi komiksami kreskówkami modą i wojskiem dziś znasz lub poznasz prawdę powiedz NIE jak nasi Rosyjscy bracia Amerykańskim Imperialistom i Wyzyskiwaczom

  Polubienie

 19. konik

  Kapitalistyczne świnie stają się Nazistowskimi

  Polubienie

 20. konik

  STOP Kapitalistycznej ,tolerującej nazizm idei Amerykańskiego Imperializmu

  Polubienie

 21. konik

  Narodowy Bolszewizm czy liberalizm wybór należy do ciebie

  Polubienie

 22. konik

  *ZMIANA*

  Jak się właśnie dowiedzieliśmy, dziś w Warszawie „wielkie otwarcie” nowego salonu Red Is Bad. To ta firma, która z symboli narodowych, m.in. Orła Białego i kotwicy Polski Walczącej uczyniła sobie sposób na zarabianie pieniędzy.
  Dostaliśmy właśnie takie zdjęcia, obrazujące podobno symboliczny protest naszych sympatyków przeciwko handlowaniu polskością. Choć nie popieramy tej formy, to jednak z treścią malunków utożsamiamy się jak najbardziej.

  .. https://www.facebook.com/partia.zmiana/posts/582060558652449

  Polubienie

 23. Jurek

  koniu, bolszewizm to talmudyczna lewa noga tego samego morderczego syjonu. !! . Dlaczego zapodajesz ten szajs ?

  Polubienie

 24. AP

  Jaki portal takie tresci .

  Polubienie

 25. AP

  Bolszewizm juz dawno przeminal a;e potomstwo po nim zyje.

  Polubienie

 26. Jurek

  portal jest bardzo dobry ale nie doskonały.
  Natomiast koń trojański wyraźnie dyskredytuje WPS , Zmianę i sprawdzoną idee gospodarki socjalistycznej.

  ALE UWAGA – gospodarka socjalistyczna sprawdziła się tylko w przypadku, gdy nie śmierdzi czosnkiem.
  Przykładem była Nowa Zelandia funkcjonująca na tyle fenomenalnie, że była celem emigracji bogatych amerykanów, Kanadyjczyków Niemców.
  Ale powtarzam nie było tam zarazy syjonu tak jak w ost bloku.

  Nowa Zelandia była pierwszym państwem , w którym przećwiczono plan balcerowicza.
  Oczywiście sie udał, gospodarka padła a młodzi wyjechali do Australi.

  Polubienie

 27. Słowianin

  Dodam Szwecję w której bywałem wiele lat temu i tam pracowałem , gdy rządzili tam socjaliści . Dobrobyt niesamowity żyć nie umierać . Musiałem wracać bo mi żona zachorowała . Teraz jak jest w Szwecji cholera go wie , ale i tam chyba parchate macki już zainstalowały swoich obcych ( patrz ósmy pasażer Nostromo ). Mogę dostać bana na WPS , ale zawsze będę powtarzał , że polski naród jest jednym z głupszych narodów na świecie oczywiście z nielicznymi wyjątkami i to cieszy .

  Polubienie

  • Słowianin

   Oczywiście cieszą te wyjątki jak WPS , jangryko , Przemex , żydozerca . Tylko czemu nas tak mało ?

   Polubienie

  • Tu się z Panem nie zgodzę. Polacy nie są głupim narodem, ale żyć w tym kraju jest naprawdę ciężko. Niech Pan weźmie uwagę, że Polacy są od lat poddawani totalnej ogłupiającej propagandzie. Większość narodu orientuje się, że coś jest nie tak. Dla społeczeństwa nie ma jednak jednego jasnego sprecyzowanego „wroga”. Przeciwko komu się buntować: przeciwko rządom, pracodawcom, korporacjom? A przeciwko komu ma się przeciwstawić bezrobotny albo emeryt?

   Biorąc pod uwagę jak nas okradziono i okłamano, to i tak jako naród jako tako sobie radzimy.

   Polubienie

   • Słowianin

    Panie Glitch wychodzę z takiego założenia , bo uważam , że Polakom brak piątej klepki są oczywiście wyjątki mądrych Polaków . Wiąże się to z tym , że my jako naród mamy potworne wady , a uważamy się za jakiś pępek świata.
    Przykłady polskiej głupoty :
    1. Dopuszczenie do rozbiorów . Około 35 % pasibrzuchów z Episkopatu poparło pierwszy rozbiór .
    2. Zrobienie z Selmana podrzuconego przez Niemców bohatera narodowego . Do dziś to trwa.Żadnych przemyśleń w tym temacie.
    3. Wpuszczenie parchów do Polski już za Kazimierza W . Bzykał się nasz króliczek z Esterką .
    4. Przyznanie żydom – parchom takich przywilejów np gospodarka jakich nigdzie w żadnym kraju nie posiadali .
    Z nowszych zdarzeń to nabranie się na wykreowanego przez żydów knura Bolka . Stworzenie parchom takich warunków rozwoju w Polsce , że już dziś można powiedzieć , że ich kamienice a gojów ulice .
    To tak w skrócie , bo już pisać mi się nie chce .
    Oni sami zresztą mają Polaków za totalnych debili ( patrz wywiad Szechtera w Kanadzie ) . Patrz wywiad Lewartowa Z Krall a takich przykładów jest mnóstwo .

    Polubienie

   • Słowianin

    Coś pozytywnego na koniec : Amerykanie to dużo więksi kretyni niż Polacy chociaż i tam są ludzie , którzy nabierają rozumu ( ruch herbaciany ) . Póki co liderzy tego ruchu są obśmiewani przez żydoparchate media w Usraelu , ale przecież nie tak dawno nie było USA tylko kilka kolonii i potem armia tego kraju była wyszydzana przez Anglików . Także różnie w przyszłości może jeszcze być.

    Polubienie

   • Słowianin

    Panie Glitch odpowiedz mi pan na jedno : Dlaczego nas Polaków ma ktoś ciągle okłamywać i dymać jak nie Selman to Bierut jak nie Bierut to Szechter jak nie Szechter to Lewartow jak nie Lewartow to Anglicy i Francuzi . Dlaczego nas Polaków biednych tak wszyscy okłamują i dymają a pan się pocieszasz , bo naród jeszcze żyje . Panie Naród w Korei Północnej , potwornej Albanii czy Mongolii też jeszcze nie zdechł i żyje , a może raczej egzystuje ogłupiony .
    Panie dlaczego my chociaż raz na 100 lat nie możemy wydymać tylko jednego parcha tylko ciągle parchy nas dymają wspomnijmy Bagsika i Gąsiorowskiego . Podaj pan przykład goja , który wydymał parcha .
    Nawet w okresie rządów pułkowników przyjechał parch z USA do Polski gangster grożniejszy od Capone naobiecywał inwestycji w kulturę polską okradł Polaków i zwiał nawet nie płacąc za pobyt w hotelu w Krakowie . Wie pan jak się ten parch żydowski polskiego pochodzenia nazywał .Jego ojciec urodził się w Polsce .

    Polubienie

   • Oczywiście ma Pan wiele racji, ale to strasznie pesymistyczne co Pan pisze. Ja czy Pan żyjemy przecież pośród Polaków i trudno powiedzieć, że wszyscy są głupi. Proszę spojrzeć na to z innej strony- czy przeciętny Niemiec poradziłby sobie z polską pensją i bez zabezpieczeń socjalnych?
    A taki episkopat trudno uznać za organizację polską.
    Może to naiwne, ale chcę wierzyć, że jako naród mamy duży potencjał, pytanie tylko jak go wydobyć.

    Polubienie

   • AP

    Nie trzeba sie butowac tylko partie odsunac od wladzy a rzadzic BEZPARTYJNIE !
    Od kiedy to ma prawo mniejszosc rzadzic wiekszoscia ???
    Zlikwidowac partie polityczne i potraktowac je jak kolka rozancowe i juz Polska dla Polakow !!!

    Polubienie

   • AP

    W Polsce bedzie normalne zycie dla wszystkich gdy Polacy wezma wszelka wladze swiecka i koscielna w swoje rece .
    Innej drogi do wolnosci i suwerennosci dla Polakow w Polsce NIE MA !

    By tego dokonac trzeba MADRYCH POLSKICH GLOW i CZYSTEJ POLSKIEJ KRWI !!!

    Polubienie

 28. Słowianin

  Panie konik pan WPS pomylił z Kozłówką niedaleko Lublina , bo tam parchy zrobili muzeum bolszewizmu. Jeszcze tylko kobiet na traktorach brakuje kużwa i będzie komplet.

  Polubienie

  • Konikowi chodzi o inny bolszewizm- narodowy bolszewizm jest z zasady antysyjonistyczny.

   Polubienie

  • AP

   Madry Polak czy Polka potrafi rozpoznac i tych co za Polakow a nawet Slowian sie podaja od tych co jacza , szczuja wprowadzajc klotnie i przeciwstawiania sie.
   SLOWIANIE NIGDY NIE BYLI KLOTLIWYM NARODEM !
   Wprost przeciwnie GOSCINNYM i MILOSIERNYM !
   Dzis placa za to cene i rachunki.

   Polubienie

 29. Słowianin

  Przepraszam , że wklejam to krowie gówno na WPS , ale mam pytanie i bardzo proszę o odpowiedz , bo ja już się w tym syfie judeopolonii zagubiłem . Może szczypior odpowie , może grzanek , może pan D. Kosiur .
  Czy w tej Judeopolonii parchy z przeciwnych stron tak bardzo się nienawidzą realistycznie czy należy to traktować jako jedną wielka mistyfikację , aby osłabiać świnie goje .
  Wypowiedz jednego garbatego nosa krytykującego innego pejsa . O co w tym chodzi? . Przecież parchacz zawsze stoi murem za parchaczem :

  Polubienie

 30. Słowianin

  Podsumowanie : Odpierdol ty się parchaty Żydzie Chołdysie od Gomułki polskiego patrioty kanalio pejsata .
  Poznaj Żyda:
  Żydek mówi jak on zna dobrze Gomułkę . Żydek miał lat 5 . Mama mu podcierała zasraną dupę jak Gomułka obejmował władzę , a parchacz tak Polaka pamięta czyli poznaj parchacza . Chołdys żydek pewnie też dobrze pamięta Ramzesa .

  Polubienie

 31. Pingback: Powstańcy warszawscy i Niemcy walczyli w imię Boga watykańskiego … | pawelluniewski

 32. AP

  Slowian od kiedy ty sie znasz na Zydach i jezeli juz to rodzice cie ochrzcili ,czy sam wskoczyles do wody ???

  Polubienie

 33. AP

  DZIEKUJE za goscinnosc,a Slowian prosze o nie poslugiwanie sie wulgaryzmami ,to do Slowian nie podobne.
  Milej i spokojnej niedzieli ZYCZE !

  Polubienie

 34. grzanek

  wygłoszone (…) przez jezuitę ojca Józefa Warszawskiego
  Icchak Warschauer? Wszystko jasne.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s