1 sierpnia 1944 roku – syjonistyczna zbrodnia na Polakach

814934926W związku z tym, że reżim IIIŻydo-RP oraz powszechne żydowskie media coraz intensywniej wykorzystują rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego do uprawiania antyrosyjskiej, wojennej, propagandy, a w tym roku wykorzystują żyjących jeszcze powstańców do propagandy na rzecz przyjmowania imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, chcemy przypomnieć PT Czytelnikom tekst z 2015r. poświęcony rocznicy tego kolejnego, tragicznego i niepotrzebnego powstania. – D.Kosiur

 ____________________

Czy żydowska inspiracja Powstania Warszawskiego nie nasuwa analogii do dzisiejszej nagonki syjonistów na Rosję?

___________________

Niniejszy tekst wyjaśniający aspekt polityczny oraz przybliżający rzeczywiste fakty związane z Powstaniem Warszawskim ukazał się 1 sierpnia 2015r. Kolejna zmiana żydo-reżimowej władzy – teraz jest to PiS, opcja nazywająca samą siebie patriotyczną „dobrą zmianą” – i jej niedawny opór przed uchwaleniem ustawy potwierdzającej historyczny fakt ukraińskiego ludobójstwa na Polakach, stworzył asumpt dla kilku istotnych refleksji poszerzających naszą świadomość historyczną i polityczną.

Światowa opinia publiczna Powstanie Warszawskie kojarzy wyłącznie z powstaniem w żydowskim getcie w 1943r. Tę wiedzę utrwalają powszechne na Zachodzie żydowskie media oraz żydowscy politycy – kanclerz NRF, W.Brandt (Żyd), w czasie pierwszej wizyty szefa niemieckiego państwa po 1945r. w Polsce, złożył kwiaty pod pomnikiem Bohaterów Getta!

Co prawda nie było wówczas pomnika Powstania Warszawskiego – odsłonięty został dopiero w 1989r. I chyba nie przypadkowo w tymże roku, ponieważ także w 1989r. nastąpiło polsko-niemieckie pojednanie przypieczętowane mszą w Krzyżowej. A więc zgodnie z żydowską polityką IIIŻydo-RP wymowa pomnika nie była już antyniemiecka tylko antyrosyjska – ponieważ według obowiązującej wykładni Armia Czerwona czekała na wykrwawienie się powstańców.

Decyzję o budowie w Warszawie pomnika Bohaterów Getta podjął Centralny Komitet Żydów w Polsce (CKŻwP) już 1945r., odsłonięto go w 1946r. CKŻwP rezydował wtedy w Lublinie – i już wtedy były to rzeczywiste, najwyższe władze w Polsce, a przecież bez mała wszystkich Żydów pochłonął holokaust (?).

W powstaniu w getcie zginęło 12 tys. Żydów – mniej więcej tyle, ile w IIIŻydo-RP ginie rocznie Polaków, łącznie w wypadkach drogowych i na skutek samobójstw. Liczba tych ostatnich systematycznie rośnie jako rezultat sukcesu polityki żydo-reżimów.

Nieznane i nieistotne dla światowej opinii Powstanie Warszawskie pochłonęło „tylko” 270 tys. ludzkich istnień – cóż więc szkodzi w trakcie obchodów rocznicowych wybuchu Powstania dorzucić w „apelu pamięci” jeszcze kilka nazwisk antypolskich Żydów, syjonistów i masonów, którzy zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem, w końcu „Powstanie Warszawskie” ma mieć wydźwięk antyrosyjski.

Żydo-reżim PiS – żydowskiej, syjonistycznej, partii z katolickim namaszczeniem –, nie dopuszcza do uchwalenia ustawy o ukraińskim ludobójstwie na grubo ponad 250 tys. Polakach, profanuje obchody Powstania Warszawskiego, w którym z rozkazu anglosaskiego żydostwa zginęło minimum 270 tys. Polaków. Takie są właśnie cele polityki Międzynarodowego Żyda: budować w Polakach nienawiść do Rosji i nie naruszać pierwszeństwa do świętości kłamstw holokustycznego mitu. Żydowski PiS wywiązuje się z tych zadań bez zarzutu.

 

D.Kosiur               2016r.

___________________________

 

W zamyśle syjonistycznego, anglosaskiego żydostwa, rzeczywistych inspiratorów Powstania Warszawskiego, Powstanie miało spełnić następujące cele:

– eliminacja polskiej krajowej elity kierowniczej, a więc uniemożliwienie odbudowy Państwa Polskiego po zakończeniu II wojny (Międzynarodowy Żyd był przeciwny istnieniu Państwa Polskiego zarówno po I i po II wojnie światowej – zadziwiająca to zbieżność ze stanowiskiem żydo-bolszewii, która widziała Polskę jako republikę ZSRR, a dzisiaj rządzący IIIRP potomkowie żydo-bolszewi widzą Polskę jako składową UE i NWO – ?),
– zatrzymanie Armii Czerwonej na linii Wisły, dla zyskania czasu dla armii USA i Wlk.Brytanii w przejmowaniu ważnych ośrodków produkcyjnych oraz naukowo technicznych III Rzeszy pracujących na potrzeby wojenne,
– niedopuszczenie Armii Czerwonej zbyt daleko na zachód Europy (ZSRR w kwietniu 1945r. zajął niemal dokładnie te tereny, które historycznie należały do Słowian).

aa-origins_700

Blok_wschodni_pl

 

Czy żydowska inspiracja Powstania Warszawskiego nie nasuwa analogii do dzisiejszej nagonki syjonistów na Rosję, do wzniecania nienawiści do Rosjan, do podżegania do wojny, kosztem ludów słowiańskich?
Historia pokazuje, że wektory polityki syjonistycznego, anglosaskiego żydostwa nie zmieniły się od kilku stuleci. W dalszym ciągu jest to sama zbrodnicza polityka podboju świata.

Już 2 i 3 sierpnia 1944r. Warszawiacy zaczęli wywieszać w oknach białe flagi – chcieli zakończenia bezsensownej, bez najmniejszych szans na sukces, walki z Niemcami.
I dzisiaj coraz więcej Polaków zdaje sobie sprawę z żydowskiej nagonki na Rosję, nagonki realizowanej na koszt Polaków i przeciw Polakom, przeciw Słowianom
Czy istniał niemiecki plan zagłady Żydów? – NIE, istniał plan deportacji Żydów z Europy.
Czy istniał niemiecki plan zagłady Słowian? – Tak. Dzisiaj ten plan podejmują anglosascy syjoniści.

 

Generalplan Ost, GPO

Grupa narodowa Procent przeznaczony do eliminacji lub wysiedlenia
Polacy 80-85%
Rosjanie 50-60% przeznaczonych do eliminacji oraz 15% do wysłania na zachodnią Syberię.
Białorusini 75%
Ukraińcy 65%
Litwini 85%
Łotysze 50%
Estończycy 50%
Czesi 50%
Łatgalowie 100%

 

Marcin Bajko, dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami m.st. Warszawy (zwolniony dyscyplinarnie przez aferzystów warszawskiego magistratu, którym włos z głowy nie spadnie, mimo prac sejmowej komisji d/s warszawskiej „reprywatyzacji”): Słyszę czasem opowieści, że hipoteki w Warszawie się spaliły i nie wiadomo do końca, kto był właścicielem. Nieprawda. Niemcy podczas ewakuacji skrupulatnie zapakowali i zabrali wszystkie księgi hipoteczne, Polska je odzyskała. – za: http://wyborcza.pl/magazyn/1,140955,16745522,Jak_znikaja_szkolne_boiska.html

Zastanawiające, w czyim interesie Niemcy zadbali o hipotekę wysadzanych w powietrze warszawskich nieruchomości – ?

Zastanawiające jest i to, dlaczego żydo-reżimowa władza III Żydo-RP z takim pietyzmem fetuje najtragiczniejsze, niepotrzebne i przegrane Powstanie Warszawskie, a nie przywiązuje większej wagi do jedynych dwóch zwycięskich powstań, powstań inspirowanych wyłącznie polską myślą polityczną, Powstania Wielkopolskiego i trzech Powstań Śląskich -?

Zastanawiają także indoktrynacyjne sugestie żydo-mediów wskazujące, że nie mniejszą winę za dramat powstania w Warszawie ponosi ZSRR, który nie przyszedł z militarną odsieczą walczącym powstańcom. Oczywiście spadkobiercą win ZSRR ma być dzisiejsza Rosja – przynajmniej tak chcą to zakodować w społecznym odbiorze syjonistyczni dysponenci żydo-mediów.

 

Powstanie Warszawskie 1944 („Polskie zrywy narodowe” – fragmenty*)

Na podstawie artykułu „Powstanie Warszawskie, czyli gloryfikacja zbrodni” – http://www.wicipolskie.org/index.php?option=com_content&task=view&id=5044 . (Artykuł oparty na analizach i relacjach wojskowych.)
Powstanie Warszawskie było zbrodnią przeciwko setkom tysięcy Warszawiaków chcących przetrwać wojnę. Gdyby powstanie nie wybuchło, Warszawa nie poniosłaby ogromnych strat ludzkich i materialnych. Jednak współcześnie w mediach jesteśmy karmieni propagandą o konieczności powstania. Polscy dowódcy przewidywali tragiczne skutki powstania, ale nie pozwolono im powstrzymać jego wybuchu. Pułkownik Bruno Nadolczak twierdził, że gen. Sosnkowski wymusił na Winstonie Churchillu decyzję o wstrzymaniu powstania. Anglicy wyznaczyli samolot mający przewieźć pułkownika z rozkazem wstrzymania powstania i zrzucić go nad Polską. Jednak samolot jedynie „polatał i wrócił”. Historycy twierdzą, że rzeczywistym lobbystą na rzecz wybuchu powstania był Żyd i mason Józef Retinger (założyciel Grupy Bildrberg, współtwórca idei UE), który wraz z syjonistą i masonem Winstonem Churchillem (pochodzenie żydowskie) nalegał aby powstanie wybuchło.

Retinger kilkakrotnie przekraczał linię frontu między III Rzeszą a ZSRR i ustalał dogodne warunki dla trwania Powstania Warszawskiego – dla zniszczenia sił polskich.

Tak, więc powstanie nie leżało w zamyśle polskich patriotów, ale elementów antynarodowych, antypolskich. Zależało na nim głównie elitom brytyjskim i sowieckim, czyli żydo-bolszewickim.
Brytyjczycy oszczędzając krew Anglosasów prowadzili wojnę kosztem innych krajów europejskich. W pierwszym etapie wojny była to znienawidzona przez Żydów Polska, a potem ZSRR, który już w latach 1930. zaczął eliminować żydo-bolszewię z najwyższych stanowisk państwowych. „Anglosasi” zadawali straty Niemcom kosztem walczących powstańców. Sowieci dzięki walkom w Warszawie pozbyli się wielu tysięcy przyszłych potencjalnych przeciwników politycznych słuchających rozkazów z Londynu.

Wybuch walk w Warszawie poprzedziło przybycie z Włoch do Warszawy niemieckiej elitarnej dywizji „Hermann Göring”. Tylko prowizorycznym atakom rosyjskim „zawdzięczamy”, że powstanie nie zostało przez Niemców zmieciono w ciągu kilku dni.
Powstanie Warszawskie nie leżało w narodowym interesie polskim. Było również zaplanowane i przeprowadzone w taki sposób, aby nie zakończyło się sukcesem Polaków.
Na miesiąc przed rozpoczęciem powstania opróżniono magazyny broni i amunicji należące do powstańców. Stąd postrzegane jest jako kryminalne przestępstwo nastawione na wymordowanie wielu tysięcy polskich patriotów w walce z brutalnymi „jednostkami niemieckimi”.**

Odpowiedzialni za ten czyn winni być osądzeni, a nie kreowani na bohaterów. Czym innym jest zaplanowana i przemyślana walka, determinowana brakiem innej alternatywy, a czym innym jest nieprzemyślany zryw, pchający nieuzbrojonych ludzi do walki z wielekroć silniejszym wrogiem mającym do dyspozycji militarne zaplecze.
Pomoc powstaniu nie leżała w interesie sowieckim. ZSRR nie chciał mieć na tyłach swojej armii wrogich oddziałów AK podlegających żydo-sanacyjnemu rządowi londyńskiemu. Z wojskowego punktu widzenia niezrozumiałe jest także, że nie wyciągnięto wniosków z akcji „Burza” we Lwowie.

_________________________________

*„Polskie zrywy narodowe” – Piotr Marek, Dariusz Kosiurhttp://rzeczpospolitapolska.wordpress.com/2014/08/01/polskie-zrywy-narodowe/

** Internetowe źródła potwierdzające informację:

– odpowiedzi na drugie pytanie – http://wiadomosci.onet.pl/mysmy-nie-walczyli-i-nie-gineli-dla-siebie-wywiad-z-powstancem-warszawskim-janem/11ry0f

– trzeci akapit – http://www.histmag.org/Zdaniem-warszawskiego-dziecka-8215

 

Dariusz Kosiur

             UWAGA❗ Powstanie Warszawskie – Rytualny ubój Słowian❗ Ofiary całopalne❗

36 Komentarzy

Filed under Polityka

36 responses to “1 sierpnia 1944 roku – syjonistyczna zbrodnia na Polakach

 1. Technika Pieniądz Du...

  Jeżeli można to króciutko .
  Sprawa z powstaniem jest jasna . Polityka historyczna żydowskiego okupanta jest taka że spuszcza do szamba wszystkich tych którzy mają inny pogląd na powstanie niż rządzące żydostwo w Polsce .
  Ma być tak jak oni chcą a kto uruchamia umysł do myślenia logicznego myślenia zaczyna zadawać niewygodne pytania w stylu a może to powstanie nie było potrzebne a może niepotrzebnie zginęła taka masa niewinnych ludzi jest spuszczany w kanał .
  Niestety to żydzi kontrolują media co widać i czuć każdego dnia . Mają taką a nie inną politykę historyczną i pewnie przekonali z 80 % ludzi do swojego poglądu w kwestii tego powstania .
  Nam wypada czekać że może kiedyś utracą władzę i pogląd na powstanie się zmieni a przynajmniej na nowo dyskusja czy było ono konieczne skoro tuż obok stał Koba .
  Nie wiem czy jest sens aby rozwodzić się co roku nad tym powstaniem bo i tak na razie wpływu na nic nie mamy .
  Można sobie znależć temat WPS sprzed roku o powstaniu i poczytać wraz ze świetnymi komentarzami komentatorów .
  Chwała i szacunek dla bohaterów – powstańców .

  Polubienie

  • Budowa świadomości narodowej to obowiązek wszystkich myślących Polaków. Trzeba przynajmniej korzystać z tych środków medialnych, które są dostępne. Poczytność strony WPS rośnie, oczywiście o zawrót głowy nie przyprawia, ale cieszy, że właśnie taki trend obserwujemy.

   Polubienie

   • Technika Pieniądz Du...

    Panie Dariuszu całkowicie się zgadzam .

    Polubienie

   • Technika Pieniądz Du...

    Dodatkowo jeszcze jakby coraz więcej ludzi wpłacało ile kto może po te 20 czy 30 złotych miesięcznie też byłoby dobrze . Wiadomo większość ludzi wyniszczona rządami pejsatków nie ma pieniędzy . Trzeba liczyć każdy grosz aby był pieniądz zapłacić rachunki czy kupić leki .
    Warto jednak z czegoś tam zrezygnować np z paczki papierosów i wpłacić parę złotych na WPS .
    Od sierpnia coś tam wpłacę ile mogę .
    Zachęcam każdego do wpłat .Nawet małych kwot . Im więcej ludzi wpłaci tym lepiej .

    Polubienie

 2. Technika Pieniądz Du...

  Dodając w uzupełnieniu że gdyby na naszym miejscu byli Czesi to żaden Czech nie wziąłby broni i nie wystąpił przeciwko wielokrotnie silniejszemu okupantowi mając na skinienie ręki potęgę Stalina .
  Czesi jednak używają rozumu do myślenia a nie emocji dlatego zawsze na tym znakomicie wychodzą .

  Polubienie

 3. obudzony

  Tym artykułem przybił pan panie Dariuszu przysłowiowego gwoździa tak, że nie ma ,,co zbierać”, ani komentować. Zgadzam się z tym w 100 procentach, a teraz należałoby w jakiś sposób przekonać naszych rodaków, aby wbili to sobie do głów. Chylę czoła przed bohaterami Warszawy tymi cywilami i wojskowymi i dziećmi, którzy podjęli walkę o tyle słuszną, co całkowicie niepotrzebną i z góry skazaną na klęskę. Bardzo przytomnie wymieniane są tutaj nazwiska Retingera i Churchila, bo są to(były) antyludzkie kanalie, które poprzez swoje pro-syjonistyczne uwielbienie doprowadzali do utopienia w morzu własnej krwi całe narody. Retinger działał na rzecz powstania już wówczas zjednoczonej Europy pod żydowskim butem i był chyba ostatnią osobą, która dała ,,pocałunek śmierci” gen. Sikorskiemu przed jego ostatnim lotem. Zabójstwa generała dokonał wywiad brytyjski i archiwa z tego wypadku utajniono najpierw na 50 lat, a potem na następne 50 lat kiedy przyszedł czas na ich odtajnienie.

  Polubienie

 4. grzanek

  Przeklejam intrygujący komentarz z prawica.net

  Powstanie by nie wybuchło spontanicznie, tak naprawdę niewielu

  się do niego paliło znając proporcję sił. Kadra oficerska i dowództwo AK w większości było przeciw powstaniu włącznie z Wodzem Naczelnym w Londynie generałem Kazimierzem Sosnkowskim, Szefem Sztabu Głównego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie generałem Stanisławem Kopańskim i generałem Władysławem Andersem. Jeszcze przed śmiercią gen. Okulickiego (był alkoholikiem!) został on, 8 października 1945 roku, rozkazem Szefa Sztabu Głównego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie gen. Stanisława Kopańskiego, skreślony ze stanu Polskich Sił Zbrojnych „dla celów ewidencyjnych i gospodarczych” przestając być formalnie żołnierzem i generałem Rzeczypospolitej. Dlatego potrzebny był spisek zbrodniczej grupy na czele z żydowskim agentem NKWD alkoholikiem Okulickim. Ta grupa po to aby wywołać powstanie popełniła wiele przestępstw za które oni wszyscy powinni już wtedy być rozstrzelani. Pomnik żydowskiego agenta NKWD alkoholika Okulickiego w Warszawie powinien być obecnie zlikwidowany w ramach właśnie wprowadzanej ustawy dekomunizacyjnej. Bo od strony faktycznej i formalnej to tak wygląda, powinna być wdrożona rutynowa procedura prawna i pomnik usunięty.
  Syn Powstańca @ 1 sierpnia, 18:45

  http://www.prawica.net/comment/104117#comment-104117

  Polubienie

  • Technika Pieniądz Du...

   Dajmy sobie już spokój z tym dekomunizatorem i jego powiedzonkami z młodości w restauracji : ” Może pan zapłaci za kawę bo ja pieniędzy nie mam .Pieniądze trzyma mamusia ” .
   Ta cała dekomunizacja to pić na wodę mający dalej ogłupiać gojów . Pozmieniali trochę nazw ulic i tyle ponadto napłodzili nowych pomników bohaterów żydowskich i cała dekomunizacja .
   Jakoś kociarzowi nie przeszkadzało ze w jego rządzie wiceministrem był Kryże . Tutaj jakoś bata dekomunizacyjnego nie wyjmował . Przeanalizuj ile w PIS jest teraz byłych bonzów PRL włącznie z Piotrowiczem .
   Także dajmy sobie z tym spokój .
   Co do Andersa .
   Z OCZYWISTYCH WZGLĘDÓW NIE PISZĘ JUŻ JAKICH NIGDY NIE UWIERZĘ ŻE BYŁ PRZECIW WYBUCHOWI POWSTANIA .BREDNIA .

   Polubienie

 5. konik

  ciekawe dlaczego to leży w lochu, jawnie się przyznają czym są?

  http://bar-bara.neon24.pl/post/139600,miesiaczki-kaczynskiego

  Polubienie

 6. ninanonimowa

  ——— GINĘLI TYLKO PO CO !

  Polubienie

 7. Technika Pieniądz Du...

  Przydała by się tu wypowiedz specjalisty pana Jarzyńskiego bo jestem za mały żeby zrozumieć co tym idiotom chodzi po głowie .
  Do rzeczy .
  Mamy 18:30 pejsatkowa TV info na czerwonym pasku podaje informację że rosyjskie służby mogły próbować obalić legalny polski rząd .
  Kilku spoconych kolesi z wielkimi emocjami to komentuje .
  Nie mogłem tego oglądać dlatego wyłączyłem .
  Putin próbował polski rząd obalać a świstak zawija w te sreberka .
  Kiedy oni z tych ludzi przestaną robić idiotów .
  Proszę o komentarz pana Dariusza Kosiura .

  Polubienie

 8. Słuchałem dzisiaj tego starego durnia w TVPinfo, jak mówił o Fundacji Otwarty Dialog (FOD), która chce obalić patriotyczny polski rząd PiS.
  Otóż wg tego starca FOD jest finansowany przez Kreml (czyli Putin chce zniszczyć patriotyczne poczynania Kaczyńskiego, tak jak zamordował wcześniej jego brata), o czym świadczą rosyjskie nazwiska darczyńców FOD – i to nawet może być prawda, np. szefem „Memoriału” też jest Rosjanin, Arsenij Rogiński – tyle, że wygląda tak:

  – Do tego momentu polskie żydo-katolickie owieczki bez większych wyrzutów sumienia mogą kupić brednie tego starca.
  Jednak dalszy jego wywód zdmuchnął budowany przez niego domek z kart. Powiedział on, że FOD – podkreślając finansowe zaangażowanie Kremla na rzecz FOD – brał udział w wywołaniu ukraińskiego Majdanu.
  U przeciętnie inteligentnego osobnika winno zapalić się czerwone światełko: jak to, to Kreml finansował przewrót na Ukrainie, który był wymierzony przeciw Kremlowi?
  Pytanie tylko, czy żydo-katolickie owieczki potrafią jeszcze myśleć -?

  Mamy zatem akcję żydowskiego reżimu spełniającą dwie ważne funkcje:

  – intensywne atomizowanie społeczeństwa (FOD powiązany jest z PO), skupiające jego uwagę na walce PiS – PO (+ odpryski) i jednocześnie dwracające uwagę od politycznej rzeczywistości i konieczności tworzenia nacjonalistycznych organizacji dla likwidacji żydowskiego reżimu,

  – budowanie niechęci do Rosji i Rosjan, czyli poza rozbijaniem Słowian, eliminacja jedynego racjonalnego poglądu, że tylko dzięki Rosji i razem z nią możemy pozbyć się żydowskiego reżimu i syjonistycznego okupanta, tak jak pozbyliśmy się okupacji niemieckiej.

  Polubione przez 1 osoba

  • Technika Pieniądz Du...

   Właśnie o to panie Dariuszu mi chodziło . Nie oglądałem tego dokładnie pisałem tylko to co widziałem na czerwonym pasku potem wyłączyłem odbiornik .
   Mam chore serce i unikam oglądania tych zakapiorów .
   Dziękuję za odpowiedz.

   Polubienie

  • grzanek

   Re:
   – budowanie niechęci do Rosji i Rosjan, czyli poza rozbijaniem Słowian, eliminacja jedynego racjonalnego poglądu, że tylko dzięki Rosji i razem z nią możemy pozbyć się żydowskiego reżimu i syjonistycznego okupanta, tak jak pozbyliśmy się okupacji niemieckiej.
   W najnowszym wywiadzie prof. Mike Jones słusznie zauważył, że umiejętnie podsycana skrajna rusofobia polskich elit politycznych jest narzędziem amerykańskiego imperializmu. To przykre, że nawet Jankesi, słynący raczej z (oględnie mówiąc) ignorancji na tematy wschodnioeuropejskie, orientują się dużo lepiej niż statystyczny Kowalski.

   Polubienie

 9. Technika pieniądz du.

  Może żle się wyraziłem ale szanowny bohater Anders wielka postać Polin gdyby był Polakiem nie dopuściłby do takich ucieczek pejsatek od niego do Palestyny a co oni tam robili napisałem wyżej dodając do tego że to była walka o powstanie Izraela zakończona sukcesem na wiosnę 1948 roku .Niestety tylko ofiarami tej walki były niejednokrotnie młode Palestynki którym wyciągano płód czy wielokrotnie gwałcono aby następnie z zimną krwią zabijać .

  Polubione przez 1 osoba

 10. paziem

  Wszelkimi sposobami utrwalać martyrologię klęski i głupoty politycznej! Tak brzmi hasło wrogów Polski. Ogłupiały Polak gotów świętować niewybaczalne zbrodnie swoich ciemiężycieli.

  Polubienie

  • grzanek

   Kiedy fragmenty tego spektaklu głupoty politycznej nolens volens oglądałem w TV to aż mi się krew w żyłach gotowała. Do jakiego stopnia żydostwo jest w stanie wyprać ludziom mózgi. Najbardziej boli, że własna rodzina również nie jest na tę indoktrynację impregnowana – a na głos krytyczny reaguje niemal agresywnie. Smutne.

   Polubienie

  • grzanek

   O widzę, że się Pan Prezes wypowiedział, też durniom napisałem do słuchu, ale marne szanse, że coś do nich dotrze, o ile w ogóle mój komentarz przejdzie…

   Polubienie

   • grzanek

    „Repliki” (w tym wypadku to określenie zdecydowanie na wyrost) na mój komentarz niestety nie wróżą niczego dobrego. Polacy w przeważającej masie to niestety banda sterowalnych, pożyDecznych idiotów, z upływem lat coraz bardziej utwierdzam się w tym przekonaniu.

    Polubienie

 11. Technika Pieniądz Du...

  Panie Pawle bardzo mądre zdanie .Dziękuję za nie .
  Niestety za kilka dni następne pejsatkowe święto gdzie będziemy dziękować Najświętszej matce bożej za cud wygania żyda Lenina z ziemi polskich i oczywiście obowiązkowo już po raz setny film Hoffmana „Bitwa Warszawska”.
  To naprawdę cud że my jeszcze nie dostaliśmy od tego fiksum dyrdum przynajmniej ja sam sobie się dziwię .

  Polubienie

 12. Technika Pieniądz Du...

  Najbardziej boli, że własna rodzina również nie jest na tę indoktrynację impregnowana – a na głos krytyczny reaguje niemal agresywnie. Smutne.

  Panie grzanku u mnie podobnie jest w rodzinie a powiem panu że u pana Waldemara Pastuszki to jest dopiero odjazd .
  Pastuszka wypędził całą swoją rodzinę w diabły nawet swojego brata , który rozmodlony co tydzień z żoną chodzi do kościółka i codziennie odmawia litanię do najświętszej panienki .
  Pan Pastuszka cóż chciałby katabasów topić w gorącej smole .Wysadzać Kościoły w powietrze a tu taki rozmodlony brat mu się trafił i to podobno przez jego żonę bo to ona go przez lata ogłupiła i napakowała wiarą .
  Te kobiety .Te kobiety .
  Pan Waldemar to ma dopiero Sajgon w rodzinie .

  Polubienie

  • mardiej

   Problem u nas w tym ze w Polsce niestety bez przerwy rządzą elity. inaczej jest np w takich Czechach, gdzie elity skutecznie wyrzneły sie w czasach wojen religijnych , u nas niestety czegos takiego nie było, dlatego bedzie ciąg dalszy składania ofiar z młodych Polaków, o ile Polska i Polacy przezyją je, oraz dalsze obchody kolejnych rocznic zbiorowych prob samobojczych (kult prometeizmu) .

   Polubienie

   • Technika Pieniądz Du...

    Szanowny panie Polska rządzą elity ale żydowskie jak to powiedział nie tak dawno pewien cwany żyd przyrównując pejsatków do głowy Polski a to dlatego że inteligencja polska została całkowicie wybita podczas wojny a inteligencja żydowska bez haplo grupy się uratowała .
    Dlatego mamy to co mamy .Te znajdy które są obecnie na uniwersytetach w szkołach we władzach lokalnych czy wyżej nic wspólnego z inteligencją nie mają . Należą do zwykłych szabesgojów .

    Polubienie

   • mardiej

    Ech te wasze utyskiwania nad zawartościa żyda w żydzie…A czym różnią się elity żydowskie od nieżydowskich? Jedni i drudzy tak samo łatwo uzalezniają się od sprawowania władzy i luxusu, i azeby ją utrzymać gotowi sa na to poświęcqć miliony istnień. Nie jest tu żadną zmianą usunąć elity i zastąpić je nowymi
    Ps. Słyszał ty kiedy o egalitaryzmie?

    Polubienie

 13. Pingback: List otwarty do sędziów « Grypa666's Blog

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s