Rosja: Armia USA / Izrael używają gazu Sarin o niskiej dawce w celu uzupełnienia zgonów CV19 (zaktualizowano)

Według źródeł wywiadowczych najwyższego poziomu nie tylko Włochy, ale także Nowy Jork to epicentrum i nie jest to po prostu CV 19, ale broń chemiczna naśladująca chorobę. Eksperci obrony widzą ukierunkowaną broń biologiczną na Chiny, Włochy, Hiszpanię, Iran i lewicowe regiony polityczne USA.

VT: Gaz Sarin w niskich dawkach był testowany w systemie metra w Nowym Jorku ponad dekadę temu. Ludzie zachorowali. Uważamy, że testy i inne wraz z badaniami wymienionymi poniżej oraz informacje z przesłuchań senackich stanowią wystarczające tło do poparcia tego, co wszyscy zobaczą.

Według źródeł wywiadowczych najwyższego poziomu nie tylko Włochy, ale także Nowy Jork to epicentrum i nie jest to po prostu CV 19, ale broń chemiczna naśladująca chorobę.

Eksperci obrony widzą ukierunkowaną broń biologiczną na Chiny, Włochy, Hiszpanię, Iran i lewicowe regiony polityczne USA. Omówimy teraz nasze ustalenia.

W krajach rozwiniętych ogólna śmiertelność w porównaniu do tych zidentyfikowanych jako zarażone średnie poniżej 1%. We Włoszech i Iranie stawka ta jest wielokrotnie wyższa, a podane powody są fałszywe. Oba narody mają bardzo zaawansowane możliwości medyczne.

Następnie patrzymy na Hiszpanię, najlepszą przyjaciółkę Chin w Europie i oczywiście Chiny.

 

Co więcej, raportowanie na temat CV19 obejmuje wymyślone spiski, które nawiązują do wywiadu izraelskiego i CIA, rozpowszechniane przez Trumpa i Pompeo, które są niemożliwie absurdalne i ukrywają wieloaspektową operację całkowicie dowodową w badaniach armii amerykańskiej na temat wojny biologicznej, które według naszych źródeł są w toku .

https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/ohat/sarin/sarin_draft20181219_508.pdf

USA przenoszą samoloty Global Hawk na Sycylię, rzekomo w celu szpiegowania Rosji podczas misji nad Morzem Czarnym. Jednak inne misje odbyły się, w północnych Włoszech lub w północnym Iranie. Wiemy, że USA i Izrael rozwinęły zdolność upuszczania mikrodronów, z funkcją samozniszczenia, która może rozprzestrzeniać choroby, takie jak SARS, świńska grypa i różne szczepy ptasiej grypy i choroby upraw. Mamy również dowody, że takie urządzenia były używane przeciwko Chinom co najmniej 6 razy. Mamy teraz nowy i znacznie bardziej złowieszczy raport.

Mamy raport z rosyjskiego wywiadu, który mówi, że USA używają niskiej dawki gazu Sarin do naśladowania chorób pandemicznych. Mówią, że mają dowody na to, że w Iranie i we Włoszech gaz sarynowy w bardzo małych stężeniach znajdował się w żywności, wodzie i środowisku w niewielkich stężeniach.

Stężenia te powodują, w okresie dwóch tygodni, zapalenie płuc i zaburzenia oddechowe. Większe stężenia powodują choroby serca i naśladują niewydolność serca.

Począwszy od 1996 r., A następnie aż do ekstremalnego poziomu w 2006 r., USA sfinansowały badania nad różnymi czynnikami nerwowymi i halucogenami, które mogą zostać zrzucone przez drony, obecnie opracowane przez mikro-drony, takie jak Izrael.

Przeprowadzono równoległe badania chorób roślin uprawnych, ale większość obejmowała choroby, które mogły przenosić się ze zwierząt gospodarskich na ludzi, dając „ochronę i oszustwo”, co można wyjaśnić za pomocą kontrolowanych zasobów prasowych, co oznacza „wszystkie”. 

Dodamy również, że odkryliśmy duży współudział CIA i Mossad / Shen Bet w manipulowaniu mediami. Gorzej jest z najnowszym, 19 marca 2020 r., Dziełem Mitcha Prothero w Business Insider. Prothero jest facetem „idź do” za rzetelną propagandę CIA.

https://www.businessinsider.com/author/mitch-prothero

a Business Insider regularnie piorący CIA promował teorie spiskowe do „niemytych”. Jest to w rzeczywistości jedna z ich najbardziej udanych operacji. Artykuł, do którego się odwołujemy, jest próbą „zamknięcia drzwi stodoły po ucieczce konia” z udziałem broni biologicznej CIA / laboratorium Sarin w Tbilisi w Gruzji, w której raz za razem wyrzucano świńską grypę do społeczności w pobliżu zakład i wytwarzanie gazu Sarin do wykorzystania w Syrii.

https://www.businessinsider.com/russian-conspiracy-theories-tbilisi-lugar-lab-coronavirus-test-2020-3?r=US&IR=T

Oto kolejny gorszy od pozostałych, sprawdź biografię autora, pracownika gastronomii. Witryna zawierała 2 lata krótkich postów na temat reformy więziennictwa, około 50 słów, a potem pojawiło się to, co skończyło na biurku Trumpa jako manifest za jego winę za politykę Chin. Niezwykle ciekawy:

Logistyczne i techniczne badania początków szczepu koronawirusa Wuhan (COVID-19)

Zespół śledczy z VT / New Eastern Outlook i Russia24 nie tylko dostał plany dotyczące obiektu z bronią, ale ostatecznie pozwolono mu sfilmować. Rezultat był druzgocący dla zdolności USA do prowadzenia wojny biologicznej w regionie, który od tamtego czasu odzyskał siły.

https://journal-neo.org/2018/01/18/richard-e-lugar-body-of-evidence-suggests-new-us-biological-warfront-opening/

https://journal-neo.org/2020/02/05/bc-us-funded-disinformation-oversight-of-bio-weapons-prevention-programmes-in-georgia/

Wiemy również, że CIA wielokrotnie testowało broń chemiczną i biologiczną, często w Nowym Jorku, w metrze, zgodnie z artykułem New York Times, który dotyczy przesłuchań Senatu w tej sprawie. (poniżej / archiwum)

Wiemy również, że CIA przetestowała niskodawkowy gaz Sarin w New York Subway w 2008 roku, wypuszczając gaz na stacji Bowling Green koło północy, wraz z innymi stacjami, które były „końcem linii”. Niektórzy spadali natychmiast, inni wspinali się po schodach i wracali do zdrowia w ciągu kilku minut, podczas gdy niektórzy cierpieli na długotrwałą chorobę (być może gorzej).

Program ten, udokumentowany przez Senat, był prekursorem ćwiczeń rozszerzających CV 19, Włoch, Hiszpanii, Iranu i Chin. Grecja może wkrótce stać się celem również w oparciu o analizy geopolityczne i wzorzec, który widzieliśmy do tej pory.

Możemy również dodać, że dowody medyczne z Włoch i Chin pokazują zdecydowanie zbyt wielu pacjentów, którzy nie reagują na leczenie, zdecydowanie zbyt wiele anegdotycznych zgonów, niż mieszczą się w podstawowych parametrach dla typowych pacjentów z oddychaniem.

Ktoś napisze na ten temat artykuł, jeśli nie „przypadkowo”.

Zaczynamy:

 

Agenci nerwów

Czynniki nerwowe to grupa szczególnie toksycznych chemicznych środków bojowych. Zostały one opracowane tuż przed i podczas II wojny światowej i są chemicznie powiązane z insektycydami fosforoorganicznymi. Głównymi agentami w tej grupie są:

  • GA – tabun
  • GB – sarin
  • GD – soman
  • GF – cyklosaryna
  • VX – kwas metylofosfonotiowy

Środki „G” są zwykle nietrwałe, podczas gdy środki „V” są trwałe. Niektóre środki „G” mogą być zagęszczane różnymi substancjami w celu zwiększenia ich trwałości, a zatem całkowitej ilości penetrującej nienaruszoną skórę. W temperaturze pokojowej GB jest stosunkowo lotną cieczą i dlatego nie jest trwała. GD jest również bardzo zmienna, podobnie jak GA, choć w mniejszym stopniu. VX jest stosunkowo nielotną cieczą i dlatego jest trwała. Uważa się, że stanowi niewielkie zagrożenie parą dla osób na nią narażonych. W stanie czystym czynniki nerwowe są bezbarwnymi i ruchliwymi płynami. W nieczystym stanie mogą występować czynniki nerwowe w postaci żółtawych do brązowych płynów. Niektóre czynniki nerwowe mają delikatny owocowy zapach.

W 1996 r. W badaniu armii amerykańskiej zbadano pytanie:

Czy istnieją obserwowalne długoterminowe skutki zdrowotne związane z ekspozycją na Sarin (GB) i musztardę w stężeniach poniżej poziomu niezbędnego do wywołania ostrych objawów, objawów lub obrażeń?

Oto wyniki tego badania (wyróżnienie dodane):

WYNIKI

SARIN (GB)

GB jest czynnikiem nerwowym i jest chemicznie znany jako fosfofluorydan izopropylometylu. Czysty jest bezbarwną i bezwonną cieczą; para jest również bezbarwna. GB wyparowuje w przybliżeniu tak samo jak woda. Podobnie jak inne czynniki nerwowe (soman, tabun, VX), GB jest wysoce toksycznym fosforanem organicznym, który nieodwracalnie wiąże się z acetylocholinoestazą. W rezultacie acetylocholina gromadzi się na połączeniach nerwowo-mięśniowych i powoduje utratę funkcji na tych połączeniach. Wpływa to na podstawowy mechanizm konieczny do normalnego funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego i obwodowego układu nerwowego, to znaczy przekazywania impulsu nerwowego. Podczas gdy znaczna większość efektów wynika z działania antycholinesterazy GB, nie wszystkie efekty są związane z tą cechą.

Marrs, Maynard i Sidell (1996) dzielą oznaki i objawy zatrucia GB na trzy grupy: muskarynową, nikotynową i centralną. Objawy i objawy muskarynowe wynikają ze zwiększonej aktywności układu przywspółczulnego i obejmują zwężenie źrenic, słabe widzenie, ślinienie, bradykardię, łzawienie, skurcze brzucha, biegunkę i nieżyt nosa. Efekty nikotynowe obejmują bladość, tachykardię, nadciśnienie, fascynację mięśni i osłabienie. Skutki dla ośrodkowego układu nerwowego obejmują ból głowy, lęk, trudności z koncentracją, niepokój, splątanie, drgawki oraz depresję lub porażenie oddechowe, które mogą prowadzić do śmierci.

Objawy można obserwować niezależnie od drogi narażenia, ale na intensywność i kolejność ma wpływ droga narażenia. Narażenie skóry może powodować miejscowe pocenie się i fascynację. Narażenie na opary, w którym oczy i drogi oddechowe mogą najpierw zetknąć się z GB, może powodować zwężenie źrenic, nieżyt nosa i ucisk w klatce piersiowej. Wydaje się, że narażenie oddechowe powoduje objawy szybciej niż narażenie skóry.

Podczas badań narażenia na opary i niezamierzonego narażenia na opary, pierwsze oznaki i objawy to zwykle zwężenie źrenic, nieżyt nosa i / lub ucisk w klatce piersiowej (Sidell, 1992). W rzeczywistości wczesne badania często definiowały osobę jako „narażoną”, gdy ta osoba miała co najmniej jeden z tych objawów. Osoby w tym samym obszarze, bez dolegliwości zdrowotnych, nie zostały uznane za narażone lub „trafione”. Jest to pierwszy z wielu problemów metodologicznych związanych z danym pytaniem. Tylko ci, którzy mieli objawy kliniczne, będą badani i dokumentowani. Nikt inny, nawet jeśli byłby w tym samym obszarze, nie zostałby uznany za narażony i nie zostałby zbadany.

Ilość GB niezbędna do wywołania początkowych objawów klinicznych jest dyskusyjna, ale oszacowano, że wynosi około 2-3 mg-min / m3.Jest to znane jako Ct lub stężenie pary czynnika w powietrzu jako miligramy na metr sześcienny razy czas ekspozycji w minutach (Sidell, 1992). McKee i Woolcott (1949) podają, że jednorazowe narażenie na Ct wynoszące 3,3 mg-min / m3 (przez 40 minut) jest minimalną dawką niezbędną do wywołania efektów u mężczyzn. Jednakże twierdzą również, że analiza chemiczna środka wykazała, że ​​rzeczywiście podane stężenie wynosiło około 75% zamierzonej dawki, a zatem Ct faktycznie wynosiłoby około 2,5 mg-min / m3. Gdy czas ekspozycji został skrócony o 50% (20 minut, Ct około 1,2 mg-min / m3), pojedyncza dawka nie wywołała objawów, ale ten sam raport wskazał, że ekspozycja na Ct 0,6 mg-min / m3 (1) minut) spowodował także wykrywalne objawy. Wydaje się, że jednorazowe narażenie człowieka na bardzo małą ilość GB spowoduje obserwowalne ostre objawy i / lub objawy. Ważne jest również, aby pamiętać, że ekspozycja na Ct wyprowadzona w dłuższym okresie czasu (np. 240 minut w porównaniu z 20 minutami) spowoduje mniej lub mniej poważne objawy przedmiotowe i podmiotowe, ponieważ podczas detekcji zachodzi pewna detoksykacja.

Jak zostanie opisane poniżej, w zasadzie nie ma kontrolowanych badań na ludziach, w których mężczyźni byliby narażeni na dawki obliczone w celu uniknięcia objawów i gdzie mężczyźni byli obserwowani przez dłuższy czas. Kilka badań wykorzystujących dawki, które spowodowały ostre objawy, kilka niezamierzonych badań narażenia na wysokim poziomie oraz badania na zwierzętach mogą być wykorzystane do sformułowania ogólnych sugestii dotyczących długoterminowych zagrożeń dla zdrowia związanych z narażeniem na niski poziom GB.

Tak więc w 1996 r. Nie było danych na temat narażenia na Sarin w małych dawkach, dlatego konieczne byłoby przeprowadzenie badań w celu zebrania takich danych. Armia USA doszła do tego samego wniosku (podkreślenie dodane):

Wnioski

Sarin lub GB jest wysoce toksycznym czynnikiem nerwofosforanowym, który może powodować łagodne, odwracalne objawy przy małych dawkach i śmierć w dawkach, które nie są zbyt duże. Nie ma żadnych naukowych informacji, które mogłyby bezpośrednio odpowiedzieć na całe pytanie: Czy istnieją obserwowalne długoterminowe skutki zdrowotne związane z narażeniem na Sarin (GB) w stężeniach poniżej tych, które są konieczne do spowodowania ostrych objawów, objawów lub obrażeń? Wykorzystano ekstrapolację z różnych źródeł, nieprzeznaczonych do odpowiedzi na to konkretne pytanie. Niektóre badania są wyraźnie negatywne dla określonego efektu zdrowotnego przy wyższych dawkach niż dotyczy tego pytania. Dają one pewność, że przy omawianych niskich dawkach nie ma zwiększonego specyficznego ryzyka dla zdrowia.

GB nie ma właściwości rakotwórczych ani mutagennych. Chociaż literatura teratologiczna jest mniej jasna, wydaje się, że GB nie jest teratogenem. Dlatego nie należy oczekiwać wzrostu liczby wad wrodzonych ani raka po narażeniu na niską dawkę i krótkotrwałe narażenie na GB. Obserwacja kohorty mężczyzn narażonych na GB nie wykazała znaczącego wzrostu liczby hospitalizacji, zgłaszanych problemów zdrowotnych, śmiertelności ani innych mierzonych punktów końcowych.

Pozostaje pytanie o zasadność obaw dotyczących zmian w wzorcach EEG długo po ekspozycji na GB. Nie jest też jasne, co tak naprawdę oznaczają takie zmiany w odniesieniu do funkcji żołnierza, jeśli faktycznie wystąpią te długoterminowe zmiany EEG.

Rozsądnie jest sugerować podjęcie dalszych badań nad długoterminowymi skutkami narażenia GB niskimi dawkami (w tym dawek, które nie powodują ostrych objawów) na EEG naczelnych.

Dwa kluczowe zdania:

Nie ma żadnych naukowych informacji, które mogłyby bezpośrednio odpowiedzieć na całe pytanie: Czy istnieją obserwowalne długoterminowe skutki zdrowotne związane z narażeniem na Sarin (GB) w stężeniach poniżej tych, które są konieczne do spowodowania ostrych objawów, objawów lub obrażeń?

Nie wiedzą, jakie są skutki narażenia na niską dawkę saryny.

Rozsądnie jest sugerować podjęcie dalszych badań nad długoterminowymi skutkami narażenia GB niskimi dawkami (w tym dawek, które nie powodują ostrych objawów) na EEG naczelnych.

Dlatego zalecają przeprowadzenie badań.

Jednostka wojskowa odpowiedzialna za takie badania ma siedzibę w Aberdeen Proving Ground w Maryland:

https://usamricd.apgea.army.mil/

United States Army Medical Research Institute of Chemical Defense (USAMRICD) wiodące w kraju laboratorium naukowe i technologiczne w dziedzinie badań i rozwoju medycznych środków chemicznych. Dzięki wyrafinowanym laboratoriom zlokalizowanym w Aberdeen Proving Ground w stanie Maryland USAMRICD zarządza zróżnicowanym portfelem projektów badawczych w zakresie środków walki z chemikaliami medycznymi dla Departamentu Obrony i innych agencji federalnych.

USAMRICD rzeczywiście przeprowadził badanie dotyczące narażenia na Sarin w niskich dawkach i opublikował wyniki w 2006 r .:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16556454

1 września 2006 r .; 215 (2): 119–34. Epub 23 marca 2006.

Skutki wielokrotnego narażenia na niską dawkę saryny

Shih TM *, Hulet SW, McDonough JH.
Informacje o autorze

  • Oddział Farmakologii, Dział Badań, Amerykański Instytut Badań Medycznych Armii Obrony Chemicznej, Aberdeen Proving Ground, MD 21010-5400, USA. tsungming.a.shih@us.army.mil

Abstrakcyjny

W ramach tego projektu oceniono skutki powtarzanego narażenia świnek morskich na niskie dawki sarny jako czynnika nerwowego fosforoorganicznego. Zwierzęta wstrzykiwano raz dziennie, 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), przez 2 tygodnie frakcjami (0,3x, 0,4x, 0,5x lub 0,6x) ustalonej dawki LD (50) saryny (42 mikrog / kg, sc). Zwierzęta oceniano pod kątem zmian masy ciała, poziomów acetylocholinoesterazy czerwonych krwinek (RBC), reakcji neurobehawioralnych na funkcjonalną baterię obserwacyjną (FOB), widma mocy elektroencefalograficznej (EEG) oraz wewnętrznego neuroprzekaźnika acetylocholiny (ACh) (NT ) w ciągu 2 tygodni ekspozycji na sarynę i do 12 dni po wstrzyknięciu. Żadna świnka morska otrzymująca 0,3, 0,4 lub 0,5 x LD (50) saryny nie wykazywała oznak napadów EEG w korach pomimo obniżenia poziomów AChE w krwinkach czerwonych do zaledwie 10% wartości wyjściowej, podczas gdy napady były widoczne u zwierząt otrzymujących 0,6 x LD (50) saryny już drugiego dnia; kolejne zastrzyki doprowadziły do ​​obezwładnienia i śmierci. Zwierzęta otrzymujące 0,5 x LD (50) saryny wykazywały oczywiste oznaki toksyczności cholinergicznej; ogółem 2 z 13 zwierząt otrzymujących 0,5 x LD (50) sarnę zmarło przed podaniem wszystkich 10 zastrzyków, a zwierzęta, które żyły, znacznie zwiększyły kąt chodu. Do 10. dnia wstrzyknięcia zwierzęta otrzymujące sól fizjologiczną były znacznie łatwiejsze do usunięcia z klatek i obsługi oraz znacznie mniej reagowały na zbliżający się ołówek i dotykły zadu w porównaniu z pierwszym dniem badania. Natomiast zwierzęta otrzymujące 0. Saryna 4 x LD (50) nie wykazała znacznego zmniejszenia odpowiedzi na zbliżający się ołówek i dotknięcia zadu w porównaniu z pierwszym dniem. Zwierzęta z sariną 0,5 x LD (50) również nie wykazały żadnych znaczących zmian w podejściu i odpowiedziach dotykowych i nie dostosowały się do obchodzenia się lub wyjmowania z klatki od pierwszego dnia zastrzyków do ostatniego dnia obchodzenia się. Zatem świnki morskie otrzymujące dawki 0,4 i 0,5 x LD (50) saryny nie przyzwyczaiły się do niektórych aspektów badań neurobehawioralnych. Analiza spektralna danych EEG sugeruje, że powtarzane narażenie na sarynę może zakłócać normalne wzorce snu (tj. Pasma o niższej częstotliwości). Chociaż te zmiany EEG powróciły do ​​względnej normalności 6 dni po ostatnim wstrzyknięciu u zwierząt otrzymujących 0,4 x LD (50) saryny, zmiany te nadal obserwowano u zwierząt, które otrzymały 0. 5 x saryna LD (50). Dziesięć do dwunastu dni po ostatnim wstrzyknięciu saryny (tylko w grupie 0,4 x LD (50)) dane neurochemiczne wykazały, że poziomy choliny w prążkowiu były zmniejszone w porównaniu z grupą soli fizjologicznej. W tym momencie prowokacja siarczanem atropiny (5 mg / kg, ip) spowodowała przejściowe podwyższenie poziomów prążkowia ACh u zwierząt narażonych na powtarzane 0,4 x LD (50) saryny, a także u zwierząt kontrolnych. Nie znaleziono dowodów na patologię mózgu lub serca u żadnej świnki morskiej, która przeżyła wszystkie 10 zastrzyków saryny. 4 x saryna LD (50) oraz u zwierząt kontrolnych. Nie znaleziono dowodów na patologię mózgu lub serca u żadnej świnki morskiej, która przeżyła wszystkie 10 zastrzyków saryny. 4 x saryna LD (50) oraz u zwierząt kontrolnych. Nie znaleziono dowodów na patologię mózgu lub serca u żadnej świnki morskiej, która przeżyła wszystkie 10 zastrzyków saryny.

PMID: 16556454
DOI: 10.1016 / j.taap.2006.02.003

 

Kolejność objawów różni się w zależności od drogi narażenia. Podczas gdy objawy ze strony układu oddechowego zwykle pojawiają się jako pierwsze po wdychaniu oparów czynnika nerwowego, objawy ze strony przewodu pokarmowego są zwykle pierwsze po przyjęciu. Ucisk w klatce piersiowej jest wczesnym lokalnym objawem narażenia oddechowego. Objaw ten stopniowo narasta, gdy czynnik nerwowy jest wchłaniany do krążenia ogólnego, niezależnie od drogi narażenia. Po porównywalnym stopniu narażenia objawy oddechowe są najcięższe po inhalacji, a objawy żołądkowo-jelitowe mogą być najcięższe po spożyciu.


 

Naval Air Station Sigonella, na obrzeżach Katanii na włoskiej wyspie Sycylia.

Jest to 1 000 km 2-godzinny lot do Mediolanu dla drona Global Hawk lecącego z Sigonella

Northrop Grumman RQ-4 Block 40 Global Hawk, który wszedł do służby w lotnictwie USA we wrześniu 2013 r. Ten najnowszy wariant drona ma radar z syntetyczną aperturą i wskaźniki celu naziemnego. Pięć z tych bezzałogowych statków znajduje się w Sigonella.

21 listopada 2019 r. Naval Air Station Sigonella, Włochy – pierwszy RQ-4D NATO przybył do Europy.

https://www.defensenews.com/smr/nato-2020-defined/2019/12/22/new-nato-surveillance-drones-bet-on-italian-safety-ruling/

Pięć dronów RQ-4D z Sigonelli zaczęło działać pod koniec 2019 roku z NATO AGS (Alliance Ground Surveillance).


WASHINGTON, 18 września 2016 r. – Naukowcy z armii potajemnie rozprzestrzenili symulowaną truciznę biologiczną na dwóch liniach metra na Manhattanie w połowie lat sześćdziesiątych sześćdziesiątych, aby przetestować podatność systemu metra w Nowym Jorku na atak wojny biologicznej, oświadczył inżynier Departamentu Obrony dzisiaj.

Charles Senseney, inżynier projektu, który opracował broń, taką jak elektryczny pistolet do strzelania z trucizny i system do rozprzestrzeniania trucizny biologicznej z żarówki fluorescencyjnej, powiedział Senackiej Komisji Wywiadowczej, że wziął udział w nowojorskim „badaniu podatności” wiele takich wysiłków miało na celu sprawdzenie niebezpieczeństw związanych z wojną biologiczną.

Jego konto zawierało pierwsze istotne szczegóły dotyczące projektu metra, które zostały ujawnione we wtorek w zeznaniach oraz dokumenty przedłożone panelowi senackiemu William E. Colby, dyrektor wywiadu centralnego.

Pan Senseney powiedział, że badania. przeprowadzone przez personel laboratoriów wojskowych w Fort Detrick, MD, zostało przeprowadzone w imieniu armii i Centralnej Agencji Wywiadowczej. Obejmowały one testy w Białym Domu, Pentagonie, budynku Food and Drug Administration w Waszyngtonie oraz w bazie sił powietrznych McGuire w New Jersey.

Na spotkaniu z reporterami po dzisiejszym przesłuchaniu pan Senseney opowiedział o eksperymentach metra w Nowym Jorku:

Prawdopodobnie w 1966 lub 1967 r. Pan Senseney i 20 innych pracowników Fort Detrick zostali wysłani do Nowego Jorku na dwutygodniowy test. „Operator” testu wrzucił „żarówki” symulowanej trucizny biologicznej na tory dwóch linii metra. Powiedział, że wierzy, ale nie był pewien, że były to szósta i ósma linia na Manhattanie.

Żarówki pękają, a wiatr przejeżdżających pociągów metra rozprzestrzenia symulowaną truciznę wzdłuż torów. Powiedział, że w krótkim czasie minęły dwa pociągi, aby symulowana trucizna została rozłożona z 15 ulicy na 58 ulicę.

Wniosek Senseneya, który wydawał się być wnioskiem z eksperymentu, był taki, że systemu metra nie można „zabezpieczyć” przed tego typu atakiem. Powiedział, że jeśli atak zostanie przeprowadzony w godzinach szczytu, „spowoduje to wyłączenie Nowego Jorku”.

Pan Senseney powiedział, że jego rola w eksperymencie polegała na „próbkowaniu”. On i część zespołu jechali metrem za pomocą urządzenia do pobierania próbek t, aby przetestować rozprzestrzenianie się symulowanej trucizny. Powiedział, że trzymał go za pasem z wyglądem światłomierza fotograficznego.

Urzędnicy miasta nie powiedzieli

Powiedział, że inne urządzenia wykrywające zostały ukryte w kieszonkowych książkach i innych kamuflażach, aby pasażerowie metra nie wiedzieli, co się dzieje. Powiedział, że o ile mu wiadomo – a dokumenty komisji senackiej wydają się to potwierdzać – ani rząd Nowego Jorku, ani urzędnicy Urzędu Transportowego nie wiedzieli, że taki test jest przeprowadzany.

Powiedział, że płyn modelowy, którego odmówił identyfikacji. był nieszkodliwy. Jednak wielu biologów stwierdziło, że nie można stwierdzić, czy płyn modelowy jest całkowicie nieszkodliwy, nie wiedząc, co to jest.

Pan Senseney powiedział, że „w zależności od użytego agenta” ktoś, kto chciał zaatakować metro, może albo wprowadzić materiał do zabicia dużej liczby pasażerów, albo spowodować ich chorobę. Powiedział, że testy były przeprowadzane między godzinami szczytu, ale faktyczna próba wyłączenia miasta wymagałaby ataku w godzinach szczytu.

Senseney powiedział, że projekt w Nowym Jorku był częścią szerszego wysiłku mającego na celu odkrycie, jak podatne są Stany Zjednoczone na wojnę zarodkową, które trwało od początku lat sześćdziesiątych.

Senseney powiedział, że wiedział o testach w Białym Domu, ale nie uczestniczył bezpośrednio w nim. Dodał, że eksperyment w Białym Domu wykazał, że budynek ma wadliwe filtry powietrza, co czyni go wyjątkowo podatnym na atak biologiczny,

System barwników w wodzie

Senseney potwierdził podczas przesłuchania senatora Gary’ego Hart’a, demokrata z Kolorado, że laboratoria w Fort Detrick potajemnie umieściły barwiony barwnik w systemie wodnym budynku w Waszyngtonie używanego przez Urząd ds. Żywności i Leków w celu sprawdzenia, jak szybko można zabić mieszkańców lub obezwładniony przez wprowadzenie czynnika biologicznego do układu wodnego. Pan Senseney powiedział, że opracował specjalne wiertło, które pozwoliło na wbicie barwnika w rurkę wodną bez wycieku lub zmiany ciśnienia wody.

Pan Senseney powiedział, że jego specjalnością w laboratoriach Fort Detrick jest wytwarzanie urządzeń „sprzętowych” do dostarczania trucizn i czynników biologicznych.

Powiedział, że opracował system strzelania „M ‐ 1”, urządzenie do strzelania zatrutymi strzałkami. Senseney powiedział, że elektryczny pistolet do strzelania pokazany przez CIA podczas wtorkowego przesłuchania był jednym z pistoletów opracowanych jako produkt uboczny tego systemu.

Powiedział, że jego jednostka, Dział Operacji Specjalnych w Fort Detrick, otrzymała zadania dla załogi i egzotycznej karmy dla zwierząt. Powiedział, że większość zadań pochodzi od wojska, głównie sił specjalnych, choć przypomniał sobie jedną prośbę CIA o opracowanie ręcznego pistoletu do strzałek, który mógłby wystrzelić zatrutą strzałkę w psa bez pozostawiania śladu.

Zgłoszono w Azji

Autorytatywne źródła wywiadu podały, że w Azji operacyjnie używano strzałek z trucizną, by „obezwładnić” psy stróżujące w instalacjach, do których CIA chciała wejść w ukryciu. Źródła mówią, że trucizna nie zabijała psów; zamiast tego wystawił je na kilka godzin, ale nie zostawił śladu, aby badanie nie ujawniło, że psy nie działały.

Pan Senseney powiedział, że agencja poprosiła o około 50 sztuk tej broni i uważa, że ​​agencja wykorzystała je operacyjnie. Powiedział, że kilkakrotnie dostarczał broń urzędnikom agencji, którzy wrócili po sześciu lub siedmiu tygodniach.

„Nie otrzymaliśmy żadnych informacji zwrotnych [od agencji], więc nie wiedziałeś, czy urządzenie działa, czy nie” – powiedział Senseney.

Podczas przesłuchania senatora Waltera Huddlestona, demokraty z Kentucky, pan Senseney przyznał, że system można było wykorzystać do zabijania ludzi i nie mógł wykluczyć, że tak się stało.

Powiedział, że opracował strzałki, które przechodzą przez ubranie i wnikają w ludzkie istoty bez śladu. Powiedział, że opracowano jedno urządzenie do chaty wojennej w Wietnamie, które nie zostało wprowadzone do produkcji wystarczająco szybko, aby można je było wykorzystać.

Zbyt „egzotyczny” do użycia

Pan Serneney powiedział, że opracował także wyrzutnie rzutek, które wyglądały jak chodzące laski i parasole, a także urządzenie, które wpasowało się w świetlówkę i rozprzestrzeniało biologiczną truciznę po włączeniu światła. Później powiedział dziennikarzom, że z łatwością „zabierze” ponad 100 dziennikarzy i członków personelu, a także policjantów, senatorów i opinię publiczną.

Pan Senseney został wezwany do wyjaśnienia w dalszym dochodzeniu komitetu, dlaczego CIA nie zastosowało się do nakazu prezydenckiego z 1969 r., Aby zniszczyć broń biochemiczną.

Według świadków w ciągu ostatnich trzech dni agencja odkryła na początku tego roku około 11 gramów śmiertelnej toksyny ze skorupiaków w magazynie w jednym z laboratoriów w Waszyngtonie. Ten materiał powinien zawierać piwo. zniszczony na warunkach rozkazu prezydenckiego sformułowanego w listopadzie 1969 r. i wysłany do agencji federalnych w lutym 1970 r.

Dr Nathan Gordon, urzędnik agencji odpowiedzialny za truciznę, zeznał, że postanowił przenieść toksynę z Fort Detrick do laboratorium agencji w 1970 roku po otrzymaniu telefonu od pana Senseneya oferującego mu zapasy.

Pan Senseney zaprzeczył dziś, że kiedykolwiek zadzwonił. Powiedział, że nie wie, dlaczego toksyna nie została zniszczona, ale stwierdził, że tak było, ponieważ agencja chciała, aby została zachowana.

Znaleziono rozbieżność

Po dzisiejszej sesji nadal nie było jasne, dlaczego 11 gramów było pod ręką w 1975 r., Ponieważ inwentaryzacje wykonane w 1970 r. Wykazały, że agencja dysponowała zapasami wynoszącymi jedynie około 5,9 gramów.

Senator Richard S. Scheweicher, republikanin Pensylwanii, zasugerował w swoim pytaniu, że inni agenci federalni mogli ukradkiem uniknąć prezydenckiego porządku, wysyłając zapasy toksyny do CIA

Komisja będzie kontynuować śledztwo, powiedział jej przewodniczący Senator Frank Church, Demokrata Idaho.

 

DANE AUTORA

Ian Greenhalgh jest fotografem i historykiem, szczególnie interesującym się historią wojskową i prawdziwymi przyczynami konfliktów.

Studia historyczne i doświadczenie w branży medialnej dały mu wgląd w wykorzystanie środków masowego przekazu jako twórcy konfliktów we współczesnym świecie.

Jego ulubione dziedziny badań obejmują sponsorowany przez państwo terroryzm, rzeczywistość produkowaną przez media oraz rolę służb wywiadowczych w manipulowaniu populacjami i postrzeganiu wydarzeń.

UJAWNIENIA: Wszystkie treści zawarte w niniejszym dokumencie są własnością autora. Wyrażone opinie niekoniecznie są poglądami VT, autorów, podmiotów stowarzyszonych, reklamodawców, sponsorów, partnerów lub techników. Niektóre treści mogą mieć charakter satyryczny. Wszystkie zawarte zdjęcia są w pełni odpowiedzialne za autora i NOT VT.

51 Komentarzy

Filed under Bez kategorii

51 responses to “Rosja: Armia USA / Izrael używają gazu Sarin o niskiej dawce w celu uzupełnienia zgonów CV19 (zaktualizowano)

 1. przyjaciel

  Jeżeli to wszystko jest prawdą i rządy wiedzą o tym , nie rozumiem dlaczego nikt z tym nic nie robi, takie coś na zawsze zepchnęło by USA z pozycji żandarma świata, na pozycję światowego bandyty ale tak oficjalnie. Chyba że tak ma być i współpracuja ze sobą nieoficjalnie.

  Polubienie

  • Klemens

   W pewnych sprawach mocarstwa ze sobą współpracują, w innych rywalizują zabiegając o przychylność faktycznych decydentów rozwoju cywilizacji ludzkich na Ziemi. Bolesław Prus zrozumiał to już w XIX wieku.

   Polubienie

 2. rinek

  przestańcie siać bzdury.

  Wiem z pierwszej ręki jak pielęgniarki w Włoszech chorują ten wirus istnieje bo jak by się zarażały?
  Mieszkają gdzie indziej czasem 100km od siebie i wszystkie prawie z odziału chore a na innym oddziale gdzie nie było pacjentów z koronawirusem wszystkie zdrowe.

  Polubienie

 3. Klemens

  Tydzień temu nad Łodzią pryskali gazy kilkunastoma samolotami w niedzielę i poniedziałek. Coraz widoczniejsze staje się to że jest prowadzona akcja depopulacji.

  https://pl-pl.facebook.com/niebocentryzm/photos/a.684459541594216/3830852960288176/?type=3&theater

  Polubienie

 4. Klemens

  Ciekawa teoria. Polacy odporni na koronawirusa dzięki nosicielstwie również szkodliwej chlamydiozy. Jeżeli tak jest, to nie jest wykluczone że państwo polskie będzie zobligowane do wypełnienia limitów natowskich w inny sposób.

  Polubienie

 5. Edwards

  Goje Europy powinny brać teraz sprawy w swoje ręce, czyli olać media, zjednoczyć się i pogonić swoje marionetkowe rządy, gdzie pieprz rośnie, to ich ostatnia „godzina”, bo będzie tylko gorzej i gorzej bez możliwości wybicia się na wolność.

  Polubienie

  • Klemens

   Spróbuj porozmawiać na ten temat z twoim lokalnym proboszczem.

   Polubienie

   • Edwards

    Do kościoła, aby słuchać bredni nie chodzę, więc po cóż mi rozmowa z katabasem, niby o czym mam rozmawiać z reprezentantem żydowskiego globalizmu?
    Mając zaledwie 9 lat doszedłem do właściwych wniosków, do których większość nie dochodzi przez całe swoje smutne życie.
    Dzisiaj dowiedziałem się od jednej znajomej pani, że czarnosukienkowi rozsyłają SMS-y z prośbą o modlitwę do żydowskiej bozi Miriam, aby uratowała gojów przed propagandową zarazą. Już lepszego cyrku nie można wymyśleć.
    Czyżby świat białego człowieka zapadał na chorobę umysłową, diagnozowaną, jako corona świrus?
    Zatem nie licz na swojego księdza, a licz na siebie i organizuj wokół siebie podobnie myślących ludzi. Twórz organizację, której możesz zostać przecież dowódcą. Kup sobie broń, nawet tą legalną – czarnoprochową i trenuj strzelanie, bo może Ci się kiedyś przydać. Zaprawdę, zaprawdę Ci powiadam, że może Ci być ona w godzinie prawdy potrzebna. Zgromadź i odświeżaj na bieżąco zapasy żywności, abyś nie został głodem wzięty.

    Polubienie

   • Edwards

    Pamiętaj panie Klemens, że z samego oglądania nieba [23 marca 2020 o 22:00] chleba nie będzie?

    Polubienie

   • Klemens

    Pora chwycić za widły i wziąć sprawy w swoje ręce

    Polubienie

   • Edwards

    Klemens 24 marca 2020 o 01:04

    „Pora chwycić za widły i wziąć sprawy w swoje ręce”

    I o to chodzi Klemens, bo na bozię – żydówkę Miriam nie masz co liczyć.
    Szybciej Ci kogut zniesie jajko, niż Ci ona pomoże.
    Zapamiętaj to sobie, ona pomaga tylko swoim z sitwy.

    Polubienie

   • Klemens

    Oto moje widły:

    „Pastorzy ewangelikalni w Stanach Zjednoczonych biją na alarm – nawołują aby absolutnie i pod żadnym pozorem, nie tylko się nie szczepić przeciwko Covid-19 ale też nie testować na jego obecność. https://www.facebook.com/demoncs/videos/2918656074862138/?hc_location=ufi

    Współzałożyciel firmy Microsoft, Bill Gates, wprowadzi na rynek wszczepialne kapsułki, które mają „certyfikaty cyfrowe”. Będą pokazywały kto został przetestowany na obecność koronawirusa, lub został zaszczepiony…”(..)”

    Polubienie

 6. wincenty

  Wirus , kryzys w USA:
  https://www.rt.com/business/483803-us-jobless-growth-coronavirus/
  Szef lokalnego FED przewiduje , ze gospodarka USA ( PKB) skurczy sie w 2 kwartale o połowę !!!!!!
  w praktyce oznacza 60% bo jak raz w miesiacu wykosisz trawnik sąsiadowi za 20 dolców to juz bezrobotnym nie jesteś

  Płot na granicy z Meksykiem na pewno się przyda, będzie chronił Meksykanów przed gastarbeiterami z północy.
  https://kodluch.wordpress.com/2020/03/23/23-03-2020-syria-1634-dzien-sprzatania-swiata/

  Polubienie

 7. wincenty

  Rosyjskie samoloty niosące pomoc Włochom nie mogą korzystać z polskiej przestrzeni powietrznej…
  https://sputniknews.com/world/202003231078687190-russian-planes-carrying-aid-to-italy-blocked-from-using-poland-airspace—russian-lawmaker/

  TO JEST DOPIERO KUREWSTWO

  Polubienie

  • wincenty

   rosyjski senator Aleksiej Puszkow nazwał ten krok „podłością” i zaznaczył, że od tej chwili „Rosja nie powinna w niczym iść Polsce na rękę
   https://pl.sputniknews.com/swiat/2020032412135909-polska-nie-przepuscila-rosyjskich-samolotow-z-pomoca-dla-wloch-sputnik/

   Polubienie

   • Piotr69

    Wincenty a czegoś się po syjonistach spodziewał.Nie przepuszczą samolotów z pomocą dla Włoch bo to rosyjska pomoc tak ich wkurwia ale za to organizują tu ćwiczenia wojskowe i wybory prezydenckie w maju.Tu już koronawirus dla ludków nie straszny jak chodzi o własny tyłek i swoje interesy.To nie są ludzie a zwierzęta w ludzkich skórach nawet bardziej grożni niż obcy ósmy pasażer Nostromo.

    Polubione przez 1 osoba

   • Edwards

    wincenty 24 marca 2020 o 10:22

    Wicek,
    wyłącz radio, telewizję i obal ambonę kościelną, a potem włącz myślenie, zaprawdę Ci powiadam, że to nie boli.

    No pomyśl tylko, że tę PODŁOŚĆ nie tylko prawosławnym Rosjanom, ale katolickim Włochom czynią ponoć zadeklarowani katolicy zasiadający w ławach poselskich i na eksponowanych rządowych stołkach RP?
    Widać, jak na dłoni, że MŻ nie spodobało się to, że o Rosji pozytywnie słychać i posłał swoim wasalom odpowiednie zalecenia, bo jak pewnie wiesz, to o Rosji musi być tylko źle, żadnych pozytywów.
    Kiedy gojom nad Wisłą uzasadnia się pobyt na ich ziemi Jankesów w obronie przed wyimaginowanym zagrożeniem od braci Rosjan, no to jak może być o Rosji dobrze.
    Dlaczego NATO nie pomaga swojemu członkowi – Włochom, tylko jeszcze knuje przeciw nim?

    https://wiernipolsce1.wordpress.com/2020/03/23/rosja-armia-usa-izrael-uzywaja-gazu-sarin-o-niskiej-dawce-w-celu-uzupelnienia-zgonow-cv19-zaktualizowano/#comments

    Widzisz, masz jak na dłoni czyim interesom służy NATO?

    „Może jednak to NATO przydatne Polsce jest”, jak napisał niejaki administrator jednego portalu, cytuję: „bo odbije Obwód Kaliningradzki Rosji i przyłączy go Polakom”, jakież to utopijne myślenie i w czyim interesie, że zdrowego na umyśle może przyprawić o ból głowy i skierować do Kocborowa?
    A nawet jeśli był to żart, to był to głupi żart. Żart Wredny Polsce, czyli nie w interesie Polaków.

    Polubienie

 8. markglogg

  Eee, z tym sarinem, to tak jak z haplogrupą, odwracanie uwagi co się dzieje.Przytoczę, za sobą samym, info nt. największych ośrodków rozprzestrzeniania się COVID-19, PRZEDWCZORAJ WIECZÓR:

  Podaję, za https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries , kraje w których mamy największą ilość zachorowań na milion mieszkańców (maleńkich, jak San Marino, Watykan, Andora i Faroere Islands nie uwzględniłem):

  Islandia – 1,665 (na mln mieszkańców; kilka lat temu był tam gigantyczny przewał finansowy, wywołany przez Światowy Kapitał)
  Luksemburg – 1,275 idem
  Włochy – 886 idem ( w Lombardii – jak sama nazwa wskazuje, będącej „matką wszystkich banków świata” – mającej GDP (nominal): 381 € miliardów (2017) na ok. 10 mln mieszkańców, to będzie z 2,5 raza więcej, czyli z 2000 zachorowań na mln mieszkańców!)
  Szwajcaria – 835 idem
  Stan Nowy Jork – 758 idem

  Toć to wszystko są CENTRA KAPITAŁOWE ŚWIATA! Z NAJWIĘKSZYM PRZEPŁYWEM PRZEZ NIE KAPITAŁÓW (oraz super bogatych osobników oczywiście)!

  Podobnie było z miastem Wuhan w Chinach ”considered the political, economic, financial, commercial, cultural and educational CENTER OF CENTRAL CHINA. It is a major transportation hub, … Wuhan is sometimes referred to as „the Chicago of China”. (”jako politycznym, ekonomicznym, finansowym, handlowym, kulturowym i edukacyjnym SERCEM CENTRALNYCH CHIN. To również strategiczny węzeł komunikacyjny, …Wuhan jest czasami nazywany „chińskim Chicago”.)

  Do tego PRZEDWCZORAJSZEGO wyszczególnienia WCZORAJ WIECZÓR dodałem jak, w 24 godziny, powiększyły się powyżej podane dane statystyczne:

  Przejrzałem, o polskiej godz. 21, 21 marca statystyki WH0:

  Islandia – aktualnie 1,723 wczoraj było 1,665 (na mln mieszkańców); kilka lat temu był tam gigantyczny przewał finansowy, wywołany przez Światowy Kapitał)

  Luksemburg – 1,398, było wczoraj 1,275 (na mln mieszkańców)

  Włochy – 978, było wczoraj 886 (na mln mieszkańców); w Lombardii – jak sama nazwa wskazuje, będącej „matką wszystkich banków świata” – mającej GDP (nominal): 381 € miliardów (2017) na ok. 10 mln mieszkańców, to będzie z 2,5 raza więcej, czyli z 2000 (Obecnie, po jednym tylko dniu ok. 2250 zachorowań na mln mieszkańców!)

  Szwajcaria – 988, wczoraj było 835 (na mln mieszkańców)

  no i

  New York State zachorowań 20,875 +5,085 nowych; wczoraj było „tylko” 758, a obecnie prawie dokładnie 1000 na mln mieszk.

  USA mają zatem prawie DWUKROTNIE SZYBSZY WZROST ZACHOROWAŃ N{Ż INNE „PRZODUJĄCE KRAJE .

  Ale wróćmy, do podawanych przez amerykańskie medyczne statystyki, historii cyklicznych, b. morderczych, okresów grypy w Stanach Zjednoczonych.

  Otóż np. tak zwana „grypa hiszpanka” z lat 1917-1918, też została przywieziona do Europy, przez oddziały US ARMY, które wzięły udział w zakończeniu ! WŚ. Wtedy na „hiszpankę” zmarło 3 % przetransportowanych do Europy, amerykańskich żołnierzy – który to procent zgonów „jakimś cudem” pomnożono przez 1,5 miliardów ludzi zamieszkujących podówczas naszą Planetę. I stąd się pojawiła – powtarzana do dzisiaj z nabożeństwem – cyfra 50 milionów zgonów na rzeczoną „hiszpankę” na świecie. (o której jakoś nikt, w ówczesnej odradzającej się Polsce, nie pamiętał i nie zostawił pisemnych potwierdzeń jej zaistnienia).

  Zaś w świetle tej charakterystycznej dla mieszkańców USA, ZAPADALNOŚCI na zwykłą grypę (nie tylko „hiszpankę”) proszę popatrzeć na powyższe dane WHO odnośnie pandemii COVID-19, w USA wczoraj 30 tys zachorowań, w tym połowa w stanie New York, i dzisiaj 40 tysięcy zachorowań, w tym 20 tys w stanie New York!

  Wszystko wskazuje na to, że w Nowym Świecie będziemy mieli EKSPLOZJĘ EPIDEMII COVID-19, przy której i Chiny Ludowe i Włochy Kapitalistyczne ZBLEDNĄ.

  Trzeba się na to przygotować – obecne statystyki WHO to jest wskazówka, że wkrótce będzie WIELKI KRYZYS w stylu tego z roku 1929.
  https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

  Polubienie

  • paziem

   Marku, ale jedno nie przeczy drugiemu. Wiadomo, że główny cel jest finansowo-gospodarczy i uderzają w te miejsca, które są najbardziej wrażliwe. Warunek konieczny, to stan społecznej paniki i globalnego strachu przyzwalający na manipulację i złodziejstwo światowej lichwy i przeprogramowanie w przyspieszonym tempie społeczeństw, gdyż ” rachunek się nie domyka katastrofalnie” i groził regionalnym buntem punktowym, czyli zakwestionowania władzy globalnej.
   Tych działań z sarinem bym nie wykluczał.

   Polubienie

  • Jest oczywiste, że żydo-medialna sterowana panika związana z CV19 jest polityką światowej żydowsko-anglosaskiej finansjery.
   Powtórzę jednak komentarz spod tekstu „Wirus haplogrupowy” adresowany do pana Marka.

   @ markglogg
   „Toć to wszystko są CENTRA KAPITAŁOWE ŚWIATA! Z NAJWIĘKSZYM PRZEPŁYWEM PRZEZ NIE KAPITAŁÓW (oraz super bogatych osobników oczywiście)!”

   Panie Marku,
   ale jak wycelować „epidemią” CV19 w centra finansowe i utrzymać w tych centrach największą ilość zachorowań?

   Z pańskim komentarzem koresponduje komentarz z Neon24.pl (poniżej):
   _________________________
   za: https://zygumntbalas.neon24.pl/post/153907,kryzys-gospodarczy-i-coronawirus-21-03-2020

   Tu przykładowa linka do niejakiego Benjamina Fullforda (nota bene: żyd!) w której pisze tak:

   „The controlled demolition of the Khazarian mafia financial system is now visible for all to see.

   „Kontrolowane wyburzenie systemu finansowego mafii chazarskiej jest teraz widoczne dla wszystkich.”

   […]

   The aim of this controlled demolition is to remove Satan-worshipping, genocidal criminals from the apex of world power, Pentagon and other sources say. This will allow the release of forbidden technology and usher in a new age of wonder, they add. For example, old age will soon be a treatable condition, the sources say.”

   „Pentagon i inne źródła twierdzą, że celem tej kontrolowanej rozbiórki jest usunięcie czcicieli szatana, ludobójczych przestępców ze szczytu potęgi światowej. Dodają, że pozwoli to na wypuszczenie zakazanej technologii i zapoczątkuje nową erę cudów. Na przykład starość wkrótce stanie się uleczalnym stanem, mówią źródła.”

   https://benjaminfulford.net/2020/03/09/us-presidential-election-tokyo-olympics-cancelled-as-fake-pandemic-ushers-in-world-government/

   Kim jest Bejamin Fullford, który pisze o „chazarskiej mafii” i „czcicielach szatana”:
   https://pl.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Fulford

   „Osiągnął wielką popularność przeprowadziwszy wywiad z dość nieosiągalnym Davidem Rockefellerem w listopadzie roku 2007”

   Kmieć 22.03.2020
   ______________________

   Czy można dać temu wiarę?

   Polubienie

   • Bili de kid

    Nie. Nie można dać temu wiary. Niby co straci/traci Międzynarodowy ż-d?

    To była wg mnie akcja przygotowana przez Waszyngton przeciw Pekinowi, ale wyszło za dobrze. Tzn. z wirusa który miął zarazić CHRL i jego relacje handlowe w skali świata wyszła „pandemia”, której Waszyngton nie chciał.

    „Pandemia” wyszła dlatego, że Pekin dostarczył testy, które zaczęły go wykrywać wszędzie. Bo ten virus jest, był i będzie wszędzie tylko wcześniej nikogo nie obchodził, bo był diagnozowany jako grypa.

    Polubienie

 9. piotr69

  Z ostatniej chwili konferencja prasowa Morawiewa.
  Ustalenia:

  Zakaz przemieszczania się .Wyjątki tylko.
  1.Wolontariat
  2.Pomoc sąsiadowi i rodzinie ale blisko miejsca zamieszkania.
  3.Zakupy w sklepie.
  4.Dojazd do pracy.
  tylko te przypadki dozwolone.Wyjazdy samochodami nie.
  5.Kosciół tylko 5 osób oprócz księdza ( to mnie akurat cieszy).

  Po co to robią oczywiście walką z pandemią rzekoma i mają podejrzenia że ci co mają kwarantannę w domach najzwyczajniej w świecie opuszczają domy i za pomocą odpowiednich chcą temu zapobiec.

  Zródło konferencja prasowa Morawieckiego.
  Kto ma rodzinę dalej w innym mieście czy w innej części miasta już jej nie odwiedzi.

  Polubienie

  • Kojak

   kOSCIOL 5 OSOB A W TRAMWAJU 20 ! TO ZE JESTES ATEISTA LUB NIE PO DRODZE CI Z KOSCILEM TO NIE ZNACZY ZE TEN BELKOT MA OBOWIAZYWC INNYCH !

   Polubienie

   • Piotr69

    Kojak weż sobie zagryż lizaka Kojaka są jeszcze w sklepach po 2 złote a po drugie bełkot jest póki co rządu koszernego i póki co ten rząd tu rządzi czy nam się to podoba czy nie a jak olejesz te przepisy to zapłacisz 5 tysięcy grzywny i chyba do śmiechu ci nie będzie .Szajba jednak skończy się 11 kwietnia bo jest rocznica Smoleńska potem wybory 10 maja bo Kalkstein wydał taki rozkaz aby wybory się odbyły ale zaraz po 10 maja wirus się zmutuje i ograniczenia powrócą także parę dni normalności od 11 kwietnia to też będzie dobrze.Twoje nerwy Kojak na mnie nie działają.Wczoraj bili dzwony i modlitwa w całym kraju aby Miriam i Joszue odpędziła złą korone dziś ty bierz różaniec i odmawiaj zdrowaśki pewnie pomogą.

    Polubienie

  • Piotr69

   A kościół kolego od wczoraj w środku maksymalnie 5 osób przepisy weszły od środy w życie a jak będzie więcej katabas płaci 5 tysięcy złotych grzywny także twoje informacje są nieaktualne.Słuchaj briefingów Morawiewa bo z torbami pójdziesz jak będziesz taki w temacie nieobeznany.

   Polubienie

  • Piotr69

   Brawo Władimir Władimirowicz Putin pięknie śpiewa.Gdzie temu Dudzie do Putina i na pewno pan prezes Paziu to potwierdzi.

   Polubienie

  • Edwards

   Gdzie to żmijka wyszukała, bo jeśli to nie manipulacja, to mało poważnie to wygląda.
   Już by tow. Stalin każdego ze swoich poddanych odpowiednio na dworcu przywitał, gdyby któryś odegrał taką błazenadę chcąc się przypodobać rozwydrzonej pieniędzmi publice USraelskiej.

   Bo gdyby wystąpił śpiewając w tym chórze, to miałby u mnie duży plus.

   Polubienie

   • Edwards

    Bo jeśli chodzi o mnie, to nawet nie chciało by mi się szukać rozporka, aby olać tę publikę.
    Widać, że wszyscy lgną do żyda, jak muchy do krowiego gówna.

    Polubienie

   • sssssss zmijka kocha Edzia.

    Edek film jest autentyczny szerzej napisałem o tym u Tadka.
    sssssss

    Polubienie

   • Piotr60

    A po drugie Edek „Wowa” pięknie śpiewa” of ‚Blueberry Hill”.Nie zazdrość mu tylko sam zaśpiewaj razem z nim.

    Polubienie

 10. Piotr69

  Duda to może jedynie od Dody z gołym tyłkiem sernik brać co D.Kosiur potwierdzi.

  Polubienie

 11. markglogg

  No to jeszcze dodam dane z dzisiaj (24.03) wieczora

  W New York State 25,665 zachorowań (wciąż 1/2 zachorowań w całych Stanach); w tym +4,790 nowych (na 20 mln mieszkańców)

  We Włoszech odpowiednio 69,176; w tym +5,249 nowych (na 60 mln mieszkańców)

  W Hiszpanii odpowiednio 39,676; w tym +4,540 nowych (na ok 47mln mieszkańców)

  W Szwajcarii odpowiednio 9,877; w tym +1,082 nowych (na 8,5 mln mieszkańców)

  Z powyższego zestawienia dość wyraźnie wynika, ze jeżeli licząca 10 mln mieszkańców Lombardia, ma wciąż połowę włoskich chorych i połowę nowych chorych to wciąż KRÓLUJE NA ŚWIECIE w zachorowaniach, także tych dzisiejszych – jak na MATKĘ ŚWIATOWEJ LICHWY (lombardy!) przystało, ale zaraz za nią jest NEW YORK STATE (patrz zdjęcie poniżej) i ma „druga ojczyzna” SZWAJCARIA (przez której banki przechodzi 1/4 światowego obrotu pieniądza!

  Polubienie

 12. kejkut_stary

  Izraelski minister zdrowia twierdzi, że do połowy kwietnia Mesjasz powstrzyma pandemię koronawirusa
  https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/izraelski-minister-zdrowia-twierdzi-ze-do-polowy-kwietnia-mesjasz-powstrzyma-pandemie

  Polubienie

 13. piotr69

  Według danych z szechterowych mediów 65 procent Polaków ocenia na ocenę celującą walkę PIS z koronawirusem i wszystkie nakazy i zakazy z tym związane.

  Polubienie

 14. Edwards

  PiSraelici z WP nie wiele przebąkują o tym? A to ciekawe?
  Oj żmijka – zastanów się dobrze, co czynisz, a źle czynisz, oj źle, bo dobrych ludzi jadem częstujesz … , ale nie martw się, nie mam do ciebie żalu. Ja tutaj mam dobrze, ba dużo lepiej niż pod twoją jurysdykcją. Zawsze każdy kij ma dwa końce i to prawda.

  Jaki kraj taki Gandalf … .
  Ten nasz zza kotarą gotów internet zamknąć, żeby koronawirus nie przedarł się przez zaporę Windowsa i nie zagroził bezpieczeństwu Poliniaków, znaczy się: zjeść, wypić, poruszać i disco polo posłuchać?

  Nasz krzywousty Gandalf mówi: Koronawirusie, nie przejdziesz!, co nota bene cały jego rząd kwalifikuje nie tylko do nagrody Nobla, ale też Złotego Globu oraz Darwina.

  Za samą tylko odwagę, że decyzję podjął bez konsultacji z Gretą, należy mu się najwyższe milicyjne odznaczenie jakie tylko jest – Order Dzielnicowego Roku, Pałkarza Miesiąca, czy coś równie Jaruzelskiego.

  Mnie rozwala prosty fakt – jeżdżę ciężarówką po całej Europie, dzień w dzień, wzdłuż i wszerz, świątek piątek i niedziele. I wszędzie widzę normalne życie. Absolutnie nikogo w maskach. Widzę rolników na polach, robotników w fabryce, złodziei w sklepach, a tylko Gandalf gra swoją smętną rolę: strasznie zaspanego pajaca opowiadającego mocherowym kmiotkom jak to strasznie na tym świecie jest i jak on sprawi, że jak pozamyka wszystkich to wszędzie będzie wreszcie bezpiecznie.

  Panie Gandalf – cała Europa polewa sobie z koronawirusa, w tym nawet pozbawione kompletnie poczucia humoru – oficjalne niemieckie media, które na okrągło nadają kabaretowe przeróbki światowych hitów przeredagowane pod koronawirusa, a pan usiłuje Polaków stanem wyjątkowym zastraszyć?

  Proszę się tylko zastanowić czym jest „stan wyjątkowy”? Czy aby nie sytuacją… wyjątkową? Taką, nienormalną? Taką, że pomyślmy… że większość normalnych ludzi ucieka z nienormalnie rządzonego kraju? Że pod pana rządami zwykłym ludziom nie udaje się zwyczajnie żyć? Taką, że zarabiającym złotówki pan wcisnął kredyty we frankach szwajcarskich i miseczkę ryżu żeby nabrali sił dalej na pana zapierdalać? Taki „stan wyjątkowy” nikogo w Polsce nie zastraszy, bo taki stan to już znamy od rozbiorów, czyli 300 lat. Może jakby pan nażarł się cebuli, założył maskę Shreka i postawił na granicy kloca – zabójcę, to być może jakiś mięczak z Alkaidy by się wystraszył. Może…

  Po władzy, która na swoich obywateli niedawno zrzucała ze śmigłowców zarażone wirusami dziki dosłownie wszystkiego można się spodziewać. A że najoczywistszą kwestią u każdego złodzieja jest histerycznie głośny wrzask „łapaj złodzieja”, tak jasne jest, że zrobione zostanie wszystko co możliwe, aby uwaga została należycie odwrócona od prawdziwego zagrożenia w kierunku fikcyjnego.

  Działania rządu Morawieckiego związane z zamykaniem granic są o co najmniej miesiąc spóźnione. Miesiąc temu jeszcze miałoby to jakiś sens, no ale wówczas rząd zajęty był ważniejszymi sprawami – zakupem i wywozem do Izraela 100 ton złota z naszych podatków i sprzedażą polskich surowców. Zarobieni byli, bo harowali nad tym po nocach. Dziś kiedy szacuje się że koronawirusem zostanie zarażone 60-70 procent populacji, z czego jeden procent umrze, zamykanie granic jest to działanie bezsensowne, bo im prędzej ludzie tego wirusa przechorują tym lepiej, bo w ten sposób „pandemia” szybciej się skończy. Przy zamkniętych natomiast granicach ta pandemia przeciągać się będzie w nieskończoność … i kto wie czy nie o to właśnie chodzi – aby ci którzy są wirusem ludzkości, nadal ją sobą dręczyli.

  Koronowirus – Dobre Wiadomości!

  W związku z pandemią histerycznej propagandy rozpętaną na niespotykaną wcześniej skalę, mam do przekazania sporo dobrych wiadomości. Oto one – najpierw w telegraficznym skrócie, a potem ich omówienie.

  Dobre wiadomości

  Pierwsza – żadnej pandemii koronowirusa nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Ta „pandemia” to tylko operacja fałszywej flagi. Ta lipna pandemia to tylko kolejna niedopracowana hucpa, która istnieje wyłącznie w ścierwomediach. To taki sam teatrzyk dla gojów jak zamach na Amerykę pasterza Bin Ladena lub Zamach Na Adamowicza. Pandemia koronowirusa to medialna ściema.

  Druga dobra wiadomość – koronowirus co prawda istnieje ale jest niemal kompletnie niegroźny. Śmiertelność jaką powoduje nie wynosi nawet jednego procenta, a przecież w przypadku pandemii śmiertelność powinna wynosić minimum dwanaście procent, nieprawdaż? Ponadto już jest lekarstwo na tego koronowirusa – i to jest ta dobra wiadomość.

  Trzecią dobrą wiadomością – jest jeszcze jedno lekarstwo na koronowirusa. I jeszcze jedno lekarstwo. I jeszcze jedno…

  https://bacologia.wordpress.com/2020/03/14/koronowirus-dobre-wiadomosci/#more-606

  Polubienie

  • SSSSSS kocha Edzia.

   Edziuchna gdzie ja ciebie jadem traktuje ja cię kocham bardzo i bronię jak cię tutaj pejsatki atakują co przekonałeś się sam.Pozdrówka dla Izy i Zenusia kochanego aby chłop zdrowy był i żył 100 lat.

   Polubienie

   • ssssss kocha Edka.

    Dodam jeszcze Edek że Tadek zmądrzał i nie jest już PISraelitą a ty do nas tak czy owak wrócisz jak pewien cesarz do Canossy jak cię tu prześwięcą trolle pejsate zresztą parę dni temu dostałeś reprymendę od jednego z nich a ja cię broniłem a mój sukces taki że Tadkowi wybiłem z głowy miłość do syjonistów PISSSSSSSS

    Polubione przez 1 osoba

  • Kmieć

   Przytoczony w linku Baca też jeździ zarobkowo samochodem transportowym po Jewropie i napisał coś takiego:

   https://bacologia.wordpress.com/2020/03/14/koronowirus-dobre-wiadomosci/#comment-939

   Polubienie

   • Edwards

    Najciekawsze jest to, że polskojęzyczni na szczytach władzy odsprzedali wszystkie swoje akcje jeszcze w ubiegłym roku (na przełomie października / listopada), kiedy ich wartość była na przyzwoitej „górce”.

    Jaką mają intuicję – co, że za parę miesięcy polecą one na łeb, na szyję? To się nazywa geszeft!
    No cóż, zawsze mówiłem, że giełda to wynalazek żydów do strugania naiwnych gojów.
    W normalnym państwie ta przestępcza instytucja nie powinna mieć miejsca.

    Polubienie

 15. nina

  ————- kwarantanna na wesoło :))

  Polubienie

 16. nina

  ————kwarantanna na POWAŻNIE !!

  Polubienie

 17. halik

  MKTV grubaskiem-wieśniakiem czy to jakieś jaja , te okularki te minki do kamerki I DEBILNEJ MUZUCZKI?

  Oglądałem czasami było ciekawie a czasem bez sensu, przy P. Kosiurze to taki szczur który nie wiadomo czy jutro nie zmieni zdania.

  Pozdrawiam WPS
  Teraz debila pisowskiego wojtasa ostro na neon promują a a na marucha żydka kejkuta sztuczne wpisy oceny i udawanie sztucznego tłoku.

  Polubienie

 18. Dramat.Stan wyjątkowy w Polin.Kwarantanna dopadła kota prezesa.

  Dramat w Polin stan wyjątkowy kwarantanna dopadła koty prezesa.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.