E.Michael Jones o koronawirusie

Dr Michael Eugene Jones to katolicki pisarz, apologeta, profesor i były wykładowca Kolegium Najświętszej Marii Panny w Notre Dame, w stanie Indiana. Uzyskał doktorat na Temple Uniwersity w Filadelfii. Jest komentatorem mediów i obecnym (od 1981 roku) wydawcą i redaktorem naczelnym magazynu Culture Wars (dawniej Fidelity Magazine).

O autorze: https://pl.wikipedia.org/wiki/E._Michael_Jones

Die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug. [1]”

Sowa Minerva rozpoczyna swój lot dopiero o zmierzchu GWF Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts

Jestem naukowcem pracującym nad powstrzymaniem koronawirusa. Powinniśmy odwołać wszystkie Msze. [2]” – Patrick O’Neill

coronavirus.jpeg

Coronavirus Microbe

Zaraza jest przedstawiana w Piśmie Świętym jako kara za grzech. Jahwe wybaczył Dawidowi po tym, jak dopuścił się cudzołóstwa z Batszebą i kazał zabić jej męża Uriasza, aby ukryć swój grzech pierworodny, ale po tym, jak Dawid utonął w pychie Izraelitów i wydał spis powszechny, odłożona kara stała się nieunikniona. Ale nawet tutaj Bóg ustąpił i próbował złagodzić karę, dając Dawidowi wybór. W imię Jahwe prorok Gad zaproponował królowi wybór między trzema latami głodu, „ucieczką na trzy miesiące od twojego ścigającego wroga”, lub trzema dniami zarazy. W obliczu tych opcji David musi przyznać: „To trudny wybór. Ale raczej wpadnijmy w moc Pana, albowiem wielkie jest miłosierdzie jego, a nie moc ludzka. Dawid wybrał zarazę ”(2 Sam 24: 14-5).

Pytanie ma związek z obecnym kryzysem koronawirusa. Czy któryś ze światowych liderów wybrał zarazę? Genetycznie zmodyfikowana broń biologiczna nie istniała w czasach Dawida, ale fakt, że robią to u nas, nadaje nowy sens idei, że władca może wybrać zarazę. Dwoma głównymi podejrzanymi w tym względzie są Stany Zjednoczone i Chiny. Obecnie w mediach pojawiają się dwa równie prawdopodobne, ale konkurencyjne wyjaśnienia: 1) koronawirus jest bronią biologiczną, która została celowo uwolniona do populacji lub uciekła przypadkowo, lub 2) pandemia koronawirusa jest wywołanym kryzysem. Te dwie alternatywy nie wykluczają się jednak.

Aby dokonać właściwego wyboru, David musiał rozróżnić kategorie przyrody – między rzeczywistością, rzeczą, chorobą – i kategoriami umysłu – rzeczy takie jak polityka, strategia wojskowa, polityka, w tym uzbrojenie rzeczy itp. – zanim mógł dokonać świadomego wyboru jako władca Izraelitów. Zaraza była wtedy kategorią natury, ale może nie być tak w czasach, gdy wirusy zostały uzbrojone.

Liderzy naszych czasów stają przed podobnymi wyborami. Brakuje im umiejętności rozróżnienia kategorii przyrody od kategorii umysłu. Od czasu publikacji Principia Mathematica Newtona polityka polityczna opierała się na kategoriach umysłu narzucanych przez państwo w imię kategorii przyrody. Oligarchowie z Wigów zbroili fizykę newtonowską przez loże masońskie, które zostały założone na kontynencie w celu obalenia monarchii burbonowej pod kierunkiem Jeana Theophilusa Desaguliersa, który był członkiem Royal Society, masonem i protegowanym samego Newtona. Bogactwo narodów Adama Smithajest kolejną bronią fizyki newtonowskiej, w której interes własny i rywalizacja zastępują grawitację i bezwładność, co pozwoliło im zamaskować się jako siły natury, jednocześnie promując interesy oligarchów Wigów, którzy wspierali karierę Smitha. Feminizm jest najnowszym przykładem tego samego. Zgodnie z tym zniekształceniem ideologicznym kobieta – oczywista kategoria natury, której nikt nie może zaprzeczyć – zostaje uzbrojona poprzez jednoczesne tworzenie i narzucanie „praw kobiet”, które oczywiście obejmują aborcję. Jeśli uznajesz istnienie kobiet, zgodnie z tym tokiem myślenia, musisz przyznać się do wściekłości zabijania płodu.

Podobnie, jeśli przyznasz się do istnienia COVID-19, musisz przystąpić do wytycznych państwa w postępowaniu z nim. Nauka, jak mówi angloamerykańska tradycja wywodząca się z Newtona, służy do zdefiniowania tego, co jest rzeczywiste, to znaczy wszystkich kategorii przyrody. Religia przyznaje teraz nauce prawo do powiedzenia, co jest rzeczywiste, a co nierzeczywiste. W rezultacie zarazy mogą pochodzić od Boga, ale ich istnienie może być potwierdzone tylko przez naukę, która ustanawia wytyczne, których muszą przestrzegać wszyscy politycy. Wytyczne te przebijają teraz wszystkie inne wytyczne, takie jak te, które wymagają uczestnictwa we Mszy pod groźbą grzechu śmiertelnego.

Bez jakiejkolwiek pomocy ze strony Kościoła w rozróżnieniu między aktami Boga a kategoriami umysłu, państwo nie traciło czasu na przejmowanie kontroli i nie pozwalanie, by kolejny kryzys zmarnował się. Podążając za gubernatorami w ważniejszych częściach Stanów Zjednoczonych, Eric Holcomb, gubernator Indiany, ogłosił stan wyjątkowy, zakazując publicznych zgromadzeń w miejscach takich jak restauracje, które miejscowi biskupi następnie zastosowali do swoich kościołów. W przeciwieństwie do Davida gubernator Holcomb oświadczył, że zarazą jest wojna. Przybycie COVID-19 wywołało stan wojenny w stanie Indiana. „Tym, którzy uważają, że reagujemy przesadnie,” gubernator Holcomb powiedział: „Zapewniam cię, że nie jesteśmy. Prowadzimy wojnę z COVID-19 i wygramy tę wojnę. ” [ 3 ]

Chiny zgodziły się z gubernatorem Indiany, twierdząc, że Stany Zjednoczone przeprowadziły przeciwko nim atak biologiczny. W dniu 13 lutego 2020 r. Komitet Partii Komunistycznej Pekińskich Centrów Kontroli Chorób wydał „wojenny rozkaz państwa”, wymagający od członków partii uznania faktu, że Chiny weszły w stan wojny [ 4 ]. W połowie marca wielu komentatorów porzucił oficjalną historię, że COVID-19 „powstał na Huanan Hurtowym rynku owoców morza w Wuhan” [ 5 ] na rzecz postrzegania broni biologicznej jako przyczyny pandemii. Opinie różniły się, w jaki sposób wirus znalazł się w ogólnej populacji. Metallicaman powiedział, że wydanie było zamierzone. [ 6] Czerpiąc z wieloletniego doświadczenia w CIA, Philip Giraldi powiedział, że niebezpieczeństwo niezamierzonego skażenia w wyniku użycia broni biologicznej jest tak silne, że skutecznie unieważnia jej użycie [7].

pobierz (17) .jpegP-4 Biosafety Lab

Ta bezużyteczna broń była jednak nadal produkowana, a jednym z miejsc, w których ją wyprodukowano, był Wuhan Institute of Virology, w którym znajduje się jedyne w Chinach laboratorium bezpieczeństwa biologicznego na poziomie P4, obiekt, który jest w stanie przechowywać, studiować lub inżynierii poziomu patogenu 4 drobnoustroje, takie jak koronawirus. Przypadkowo czy nie, Wuhan Institute of Virology znajduje się zaledwie 13,6 km od epicentrum wybuchu koronawirusa w Chinach, co powoduje, że Bill Gurtz z  Washington Times donosi: „śmiertelna epidemia wirusów zwierzęcych rozprzestrzeniająca się na całym świecie mogła powstać w laboratorium Wuhan powiązanym z Tajny program broni biologicznej w Chinach, według izraelskiego eksperta od walki biologicznej. ”

Instytut Wirusologii w Wuhan był w centrum sieci ściśle tajnych badań nad wojną biologiczną i szpiegostwa akademickiego, które rozciągały się na cały świat. W 2013 r. Dwóch chińskich wirusologów przyłapano na kradzieży i przemyceniu niektórych najbardziej śmiercionośnych wirusów na ziemi z National Microbiology Lab w Winnipeg, jedynego kanadyjskiego laboratorium wirusologicznego Pathogen Level 4, z powrotem do Wuhan, gdzie obaj przemytnicy, wirusolog dr Xiangguo Qui i biolog dr Keding Cheng uczestniczył w chińskim programie wojny biologicznej [ 8] Według ZeroHedge „para jest odpowiedzialna za infiltrację kanadyjskiego NML wieloma chińskimi agentami jako studentami z szeregu chińskich ośrodków naukowych bezpośrednio związanych z chińskim programem walki biologicznej, w tym z Instytutem Wirusologii Wuhan i Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób w Chengdu Military Region. ”[ 9 ]

Jedną z broni biologicznych skradzionych z laboratorium Winnipeg był koronawirus, który przybył do NML 4 maja 2013 r. W celu eksperymentowania na zwierzętach. „To z tego zapasu zapasów” – pisze Sir Adrian Bond: „że koronawirus został skradziony i przemycony przez dr Qui, dr Chenga oraz przez rzekomych agentów Chińskiego Programu Wojny Biologicznej rekrutowanych z Wuhan Institute of Virology, którzy zostali zamaskowani jako studenci wirusologii na University of Manitoba. ” [10]

acb28f77-97db-4a83-8b56-b581004650ba.jpeg

Dr Charles Lieber

Inne uniwersytety były również zaangażowane w globalny pierścień przemytu broni biologicznej. Pod koniec stycznia 2020 r. Agenci FBI aresztowali Charlesa Liebera, przewodniczącego Wydziału Chemii i Biologii Harvarda. Lieber został „oskarżony o kłamstwo na temat swojej roli w chińskim programie rekrutacji talentów”, a następnie został zwolniony z aresztu 30 stycznia, ale dopiero po wniesieniu obligacji gotówkowej w wysokości 1 miliona dolarów. [ 11 ] Według Boston Globe Lieber „kłamał na temat swojego linki do Wuhan Institute of Virology ”[ 12 ] po tym, jak Chiny zapłaciły mu setki tysięcy dolarów za zorganizowanie nie tylko przemytu broni biologicznej, ale także wynajmu przemytników.

Lieber, który jest Żydem [ 13 ], był uważany za ryzyko ucieczki z powodu swoich powiązań z Izraelem, co spowodowało, że władze zażądały, aby zarówno on, jak i jego żona, wydali paszporty. Lieber jest jednym z założycieli firmy biotechnologicznej Nanosys, która jest powiązana z Uniwersytetem Hebrajskim w Jerozolimie [ 14].] Zgodnie z aktem oskarżenia „Prokuratorzy twierdzą, że Lieber zgodził się prowadzić badania, publikować artykuły i ubiegać się o patenty w imieniu Chińskiego Uniwersytetu Technologicznego w Wuhan w zamian za 50 000 USD miesięcznie i około 150 000 USD na pokrycie kosztów utrzymania. Otrzymał także 1,5 miliona dolarów na utworzenie laboratorium badawczego na chińskim uniwersytecie. . . . Władze twierdzą, że Lieber ukrył swój udział w programie przed Harvardem i powiedział federalnym śledczym w 2018 r., Że nigdy nie został poproszony o udział w programie. ”[ 15 ] Aresztowanie Liebera było wynikiem rosnącej troski rządu federalnego o kradzież amerykańskich badań i technologii , co przejawia się w programach takich jak Plan Tysiąca Talentów, w których:

naukowcy pobrali poufne pliki badawcze przed powrotem do Chin, złożyli patenty na podstawie badań amerykańskich, oparli się na wnioskach o granty i nie ujawnili pieniędzy, które otrzymali od chińskich instytucji, zgodnie z raportem kongresowym wydanym ostatniej jesieni. . . . Prokuratorzy federalni w Bostonie również ogłosili w tym tygodniu zarzuty wobec badacza z Boston University, który został oskarżony o ukrywanie swoich powiązań z chińskim wojskiem. Yanqing Ye, która według prokuratorów jest porucznikiem Ludowej Armii Wyzwolenia, kłamała o swojej służbie wojskowej, by dostać się do USA, badała amerykańskie projekty wojskowe i zbierała informacje o dwóch amerykańskich naukowcach dla chińskiego wojska. . . .[16 ]

Według postu na Facebooku, dwóch chińskich „studentów” pracujących jako asystenci naukowi zostali również aresztowani po tym, jak jeden z nich, który faktycznie był porucznikiem w armii chińskiej, został zatrzymany na lotnisku Logan podczas próby wsiadania do samolotu do Chin podczas przemytu 21 fiolek „Wrażliwych próbek biologicznych” na samolot w jego bagażu [ 17 ] Połączenie Liebera z Wuhanem i „studencka” metoda przemytu potwierdzają wiarygodność twierdzenia, że ​​koronawirus przypadkowo uciekł do tamtejszej populacji.

Z drugiej strony produkcja tych broni biologicznych była niczym innym, jak celowym i opłaconym przez rząd Stanów Zjednoczonych. Profesor Zhengli, starszy naukowiec i główny badacz w Wuhan Institute of Virology przez ostatnie 20 lat był odbiorcą milionów dolarów z USAID i innych agencji „dotacji na wyraźny cel badań i eksperymentów z koronawirusami – często otrzymujących liczne , pokrywające się granty na ten sam okres. ”[ 18 ]

Innymi słowy, rząd Stanów Zjednoczonych zlecił Chinom program broni biologicznej, przekazując prof. Zhengli dotację z Narodowego Instytutu Zdrowia w wysokości 665,000 USD na badanie pt. „Ekologia koronawirusów nietoperzy i ryzyko pojawienia się koronawirusa w przyszłości” (NIAID R01 AI1 10964 ). Cztery dni po wydaniu tej dotacji, 10 stycznia 2014 r., Prof. Zhengli otrzymał dodatkową dotację w wysokości 559 500 USD od Agencji Rozwoju Międzynarodowego Stanów Zjednoczonych na badanie naukowe zatytułowane Emerging Pandemic Threats PREDICT 2_China (Projekt nr AID-OAA-A-14 –00102). [ 19 ]

Jeśli rząd Stanów Zjednoczonych zapłacił za uzbrojenie koronawirusa u nietoperzy, zrobił to z pewnym ewentualnym użyciem, co oznacza, że ​​mógł planować atak. Pod wieloma względami idealnym miejscem do przeprowadzenia ataku na Chiny byłoby jedno z własnych laboratoriów, ponieważ uruchamiając go w Wuhan, Stany Zjednoczone mogłyby pociągnąć Chińczyków do odpowiedzialności za atak, który USA rozpoczęły.

W końcowej analizie Sir Adrian Bond, którego cytowany artykuł, stwierdza, że ​​„najbardziej prawdopodobnym źródłem pochodzenia dla koronawirusa 2019-nCoV jest Narodowe Laboratorium Bezpieczeństwa Biologicznego w Wuhan w Instytucie Wirusologii w Wuhan”, ale nie jest w stanie zdecydować, czy „Mogą być podejmowane skoordynowane wysiłki w celu ukrycia dokładnej natury wirusa, jego źródła i odpowiedzialnych stron lub, w najgorszym przypadku, rozprzestrzeniania się epidemicznego koronawirusa jest zamierzone”. [ 20 ]

Jak pokazuje wniosek Sir Adriana, skupienie się na wirusie prowadzi do większej liczby pytań niż odpowiedzi na tym etapie gry. Nawet jeśli wszyscy zgodziliby się z metaforą wojenną, nikt nie byłby w stanie wyjaśnić, w jaki sposób prowadzona jest wojna biologiczna w naszych czasach, gdyby ograniczył się do drobiazgów wojny biologicznej. COVID-19 to broń; to nie jest strategia. Fakt ten prowadzi nas do wniosku, że pytanie, czy COVID-19 jest zjawiskiem naturalnym, czy bronią biologiczną, nie ma znaczenia. Po ogłoszeniu stanu wojennego pojawiło się wielkie pytanie: „Czy koronawirus jest realny, czy służy jako pretekst do wywołanego kryzysu?” spowodowało niemożność rozróżnienia rzeczy, które mają istnienie i kategorie umysłu, co nadaje tym rzeczom znaczenie.res et intellectum. Jeśli szukamy strategicznego wyjaśnienia tego, co dzieje się teraz, musimy przyjrzeć się środkom, które rządy podejmują teraz w świetle siły, jaką udzieliła im sytuacja wyjątkowa. Jak zawsze w takich sytuacjach, Rahm Emmanuel miał ostatnie słowo, mówiąc: „Nigdy nie pozwól, aby kryzys się zmarnował”.

page_1.jpg

Fundacja Rockefellera zapewnia dodatkową pomoc w zrozumieniu, w jaki sposób znaczenie, a zatem działanie, stosuje się do zjawiska natury poprzez tak zwane „planowanie scenariuszy”, które opisują jako „ważne. . . element naszego zestawu narzędzi strategicznych ”, który zapewnia„ proces tworzenia narracji na temat przyszłości w oparciu o czynniki, które mogą wpłynąć na określony zestaw wyzwań i szans ”. [ 21 ]

Jednym z „wyzwań i możliwości” badanych przez Fundację Rockefellera w 2010 r. Był wynik „pandemii, której świat oczekiwał od lat”, która ostatecznie pojawiła się w 2012 r. Ta nowa odmiana grypy, którą Fundacja Rockefellera twierdziła jako „ pochodzący z dzikich gęsi ”, a nie nietoperzy, był:

wyjątkowo zjadliwy i zabójczy. Nawet najbardziej przygotowane na pandemię narody zostały szybko przytłoczone, gdy wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, zarażając prawie 20 procent światowej populacji i zabijając 8 milionów w ciągu zaledwie siedmiu miesięcy, w większości zdrowych młodych dorosłych. Pandemia miała również śmiertelny wpływ na gospodarki: międzynarodowa mobilność ludzi i towarów zatrzymała się, osłabiając przemysł, taki jak turystyka i zrywając globalne łańcuchy dostaw. Nawet lokalnie zwykle tętniące życiem sklepy i biurowce przez miesiące były puste, pozbawione pracowników i klientów [ 22 ].

Czy ten „scenariusz” brzmi znajomo? Czy pandemia wirusa koronawirusa z 2020 r. Była aktem natury, czy też była kategorią umysłu? Czy była to broń biologiczna, która została uwolniona celowo lub uciekła przypadkowo? A może, bardziej szczegółowo, czy był to „scenariusz” wymyślony przez Fundację Rockefellera, który został narzucony na tegoroczną epidemię grypy jako sposób narzucenia kontroli populacjom, które inaczej zbuntowałyby się przeciwko ich przyjęciu? Niemiecki pulmonolog, dr Wolfgang Wodarg, opowiada się za tym drugim wyjaśnieniem, opisując epidemię jako „hype” (jego słowo w języku niemieckim), która pomimo faktów zaczęła żyć własnym życiem i dlatego zasługuje na dalsze rozważenie:

Każdego roku mamy nowe rodzaje wirusów na świecie. Kiedy przeprowadzono testy w Glasgow, koronawirusy były zawsze obecne. Każdego roku koronawirusy były zawsze częścią mieszanki w tempie od 7 do 15 procent. W Wuhan odkryli nowy szczep wirusa. Czy ten wirus jest niebezpieczny? . . . Skąd możemy wiedzieć Ważne jest porównanie bieżących danych z danymi z poprzednich lat. Ale nawet jeśli spojrzymy na 7 do 15 procent osób, które mają wirusa, nie możemy powiedzieć, że umarli na niego. Wielkie pytanie o wskaźniki śmiertelności we Włoszech dotyczy tego, gdzie przeprowadzono testy? Gdyby były podawane poważnie chorym osobom w szpitalach, śmiertelność naturalnie by wzrosła. Normalna śmiertelność na grypę sezonową wynosi 0,1 procent. Oznacza to, że jedna osoba na tysiąc umiera każdej zimy. Oczywiste jest, że wirusologowie stworzyli tutaj coś bardzo sensacyjnego, co zrobiło wrażenie na chińskim rządzie. Chiński rząd zrobił z tego wielką sprawę. Nagle stało się to bardzo ważne politycznie w sposób, który nie miał nic wspólnego z wirusologią, skłaniając do rozpoznawania twarzy na lotniskach, punktowej kontroli temperatury, aby sprawdzić, czy ludzie mają gorączkę. A środki te miały konsekwencje międzynarodowe. Politycy musieli nagle zająć stanowisko. Coś zostało sfabrykowane. Sieć informacji i opinii opracowana w tych grupach ekspertów, a politycy zwrócili się do tych grup ekspertów, zinternalizowali oni swoją sieć informacyjną i rozpoczęli działanie w ramach jej parametrów. Politycy zinstrumentalizowali tę sieć informacji, aby ustalić, jakie środki należy podjąć. Wszystkie te decyzje pochodzą z tych argumentów. Oznacza to, że bardzo trudno będzie krytykowi powiedzieć: „Przestań, nic się nie dzieje”. Przypomina mi bajkę o nowych ubraniach cesarza. Tylko małe dziecko było w stanie powiedzieć, że jest nagi. Politycy bawią się razem z naukowcami, którzy chcą wydawać się ważni, ponieważ potrzebują pieniędzy na wsparcie swoich operacji. Chcemy być ważni; chcemy zarabiać pieniądze. Czy to samo nie zdarzyło się w zeszłym roku? Czy dzieje się tu coś nowego? [ Politycy bawią się razem z naukowcami, którzy chcą wydawać się ważni, ponieważ potrzebują pieniędzy na wsparcie swoich operacji. Chcemy być ważni; chcemy zarabiać pieniądze. Czy to samo nie zdarzyło się w zeszłym roku? Czy dzieje się tu coś nowego? [ Politycy bawią się razem z naukowcami, którzy chcą wydawać się ważni, ponieważ potrzebują pieniędzy na wsparcie swoich operacji. Chcemy być ważni; chcemy zarabiać pieniądze. Czy to samo nie zdarzyło się w zeszłym roku? Czy dzieje się tu coś nowego? [23 ]

Raporty z Włoch potwierdziły podejrzenia Wodarga. 18 marca włoski krajowy organ ds. Zdrowia wydał oświadczenie, które wykazało, że ponad 99 procent śmiertelnych przypadków koronawirusa we Włoszech to osoby, które cierpiały na wcześniejsze schorzenia. Przytłaczająca większość osób, które zmarły podczas zakażenia koronawirusem, była albo stara, albo miała wcześniej istniejące stany, które pogarszały wirusa. Średni wiek pacjentów, którzy ulegli COVID-2019, wynosił 81 lat, około 20 lat więcej niż wiek wszystkich pacjentów zarażonych infekcją. Średni wiek kobiet, które zmarły, był o 28 lat wyższy. Największy odsetek zgonów (lub 42,2 procent) miał miejsce w grupie wiekowej od 80 do 89 lat, a 32,4 procent od 70 do 79, 8,4 procent od 60 do 69, 2,8 procent od 50 do 59 i 14. 1 procent w ciągu 90 lat. Kobiety, które zmarły po zarażeniu COVI_D-2019, są starsze niż mężczyźni (mediana wieku kobiet 83,4 – mediana wieku mężczyzn 79,9). Średnia liczba patologii zaobserwowanych w tej populacji wynosi 3,4 (mediana 3, odchylenie standardowe 2.1). Ogółem 15,5 procent próbki miało 0 lub 1 patologię, 18,3 procent miało 2 patologie, a 67,2 procent miało 3 lub więcej patologii. Najbardziej reprezentowanym schorzeniem jest nadciśnienie tętnicze (obecne w 74,6 procentach próby), następnie choroba niedokrwienna serca (70,4 procent) i cukrzyca (33,8 procent) [ 3 procent miało 2 patologie, a 67,2 procent miało 3 lub więcej patologii. Najbardziej reprezentowanym schorzeniem jest nadciśnienie tętnicze (obecne w 74,6 procentach próby), następnie choroba niedokrwienna serca (70,4 procent) i cukrzyca (33,8 procent) [ 3 procent miało 2 patologie, a 67,2 procent miało 3 lub więcej patologii. Najbardziej reprezentowanym schorzeniem jest nadciśnienie tętnicze (obecne w 74,6 procentach próby), następnie choroba niedokrwienna serca (70,4 procent) i cukrzyca (33,8 procent) [24 ] Silvio Brusaferro, szef włoskiej służby zdrowia potwierdził fakt, że osoby starsze i osoby z wcześniej istniejącymi warunkami są bardziej zagrożone. „Mówimy o ludziach, którzy są bardzo delikatni i żyją w bliskim kontakcie z innymi oraz o potrzebie ich jak największej ochrony.” [ 25 ]

Nietrudno było stwierdzić, gdzie leżą sympatie oligarchiczne. Fundacja Rockefellera podziwiała Chińczyków z powodu drakońskich działań, jakie podjęli w walce z wirusem i skrytykowała początkową politykę Stanów Zjednoczonych dotyczącą „silnego zniechęcania” obywateli do latania, ponieważ „okazała się śmiertelna w łagodności, przyspieszając rozprzestrzenianie się wirusa nie tylko w USA, ale ponad granicami ”. Jednak „szybkie nałożenie i egzekwowanie obowiązkowej kwarantanny przez wszystkich obywateli przez chiński rząd, a także natychmiastowe i niemal hermetyczne zamknięcie wszystkich granic” uratowały miliony istnień ludzkich, powstrzymując rozprzestrzenianie się wirusa znacznie wcześniej niż w innych kraje i umożliwienie szybszego powrotu do zdrowia po pandemii. ”[ 26 ]

Wkrótce staje się jasne, że Fundacja Rockefellera proponuje chiński autorytarny model reagowania kryzysowego jako normę dla reszty świata:

Rząd Chin nie był jedynym, który podjął ekstremalne środki w celu ochrony swoich obywateli przed ryzykiem i narażeniem. Podczas pandemii przywódcy krajowi na całym świecie uelastycznili swój autorytet i narzucili hermetyczne zasady i ograniczenia, od obowiązkowego noszenia masek na twarz po kontrolę temperatury ciała przy wjazdach do przestrzeni wspólnych, takich jak dworce i supermarkety. Nawet po tym, jak pandemia wygasła, ta bardziej autorytarna kontrola i nadzór nad obywatelami i ich działalnościami utknęła, a nawet zintensyfikowała. Aby uchronić się przed rozprzestrzenianiem coraz bardziej globalnych problemów – od pandemii i terroryzmu ponadnarodowego po kryzysy środowiskowe i rosnące ubóstwo – przywódcy na całym świecie mocniej objęli władzę. . . . Obywatele dobrowolnie oddali część swojej suwerenności – i prywatności – bardziej paternalistycznym państwom w zamian za większe bezpieczeństwo i stabilność. Obywatele byli bardziej tolerancyjni, a nawet chętni, do odgórnego kierownictwa i nadzoru, a przywódcy krajowi mieli większą swobodę w ustalaniu porządku w sposób, który uznawali za odpowiedni. W krajach rozwiniętych ten wzmożony nadzór przybierał wiele form: na przykład identyfikatory biometryczne dla wszystkich obywateli, i ściślejsze regulacje kluczowych branż, których stabilność uznano za niezbędną dla interesów narodowych. W wielu krajach rozwiniętych wymuszona współpraca z pakietem nowych przepisów i umów powoli, ale systematycznie przywracała zarówno porządek, jak i, co ważne, wzrost gospodarczy [ a przywódcy krajowi mieli więcej swobody, by narzucać porządek w sposób, który uznawali za odpowiedni. W krajach rozwiniętych ten wzmożony nadzór przybierał wiele form: na przykład identyfikatory biometryczne dla wszystkich obywateli, i ściślejsze regulacje kluczowych branż, których stabilność uznano za niezbędną dla interesów narodowych. W wielu krajach rozwiniętych wymuszona współpraca z pakietem nowych przepisów i umów powoli, ale systematycznie przywracała zarówno porządek, jak i, co ważne, wzrost gospodarczy [ a przywódcy krajowi mieli więcej swobody, by narzucać porządek w sposób, który uznawali za odpowiedni. W krajach rozwiniętych ten wzmożony nadzór przybierał wiele form: na przykład identyfikatory biometryczne dla wszystkich obywateli, i ściślejsze regulacje kluczowych branż, których stabilność uznano za niezbędną dla interesów narodowych. W wielu krajach rozwiniętych wymuszona współpraca z pakietem nowych przepisów i umów powoli, ale systematycznie przywracała zarówno porządek, jak i, co ważne, wzrost gospodarczy [27 ]

Rockefeller Foundation nie była jedyną grupą oligarchów zaangażowanych w planowanie scenariuszy dla pandemii wirusów:

W październiku 2019 r. Fundacja Gates połączyła siły ze Światowym Forum Ekonomicznym i Centrum Bezpieczeństwa Zdrowia Johnsa Hopkinsa, aby wprowadzić w życie tak zwaną „fikcyjną” symulację scenariusza, w której udział biorą niektóre z wiodących postaci zdrowia publicznego na świecie. Nosiło ono tytuł Event 201. Jak opisuje ich strona internetowa, Event 201 symulował „wybuch nowego zoonotycznego koronawirusa przenoszonego z nietoperzy na świnie na ludzi, który ostatecznie staje się skutecznie przenoszony z człowieka na człowieka, co prowadzi do ciężkiej pandemii. Patogen i wywoływana przez niego choroba są w dużej mierze wzorowane na SARS, ale są bardziej przenośne w środowisku społecznym przez osoby z łagodnymi objawami. ”[ 28 ]

W dyskusji uczestniczył także Kongres Stanów Zjednoczonych. Według raportu prasowego Yahoo: „Sen. Richard Burr, RN.C., stoi w obliczu wezwań do rezygnacji po czwartkowych doniesieniach, że potężny przewodniczący Komitetu Wywiadu prywatnie ostrzegł dobrze połączonych dawców o tragicznych skutkach pandemii koronawirusa w zeszłym miesiącu, sprzedając do 1,6 miliona dolarów własnych akcji . ” Wszystko to nadaje wiarygodność twierdzeniu, że pandemia koronawirusa była celowo podjętym aktem wojny. Oznaczałoby to również, że stan wojenny wynikający z tego aktu był równie celowy.

macron.jpgPrezydent Francji Emmanuel Macron

We wczesnych miesiącach 2020 r. Kategoria umysłu, którą Rockefellerzy skonfiskowali podczas sesji planowania scenariuszy w 2010 r., Stała się kategorią natury, gdy jeden rząd po drugim wdrożył swoje drakońskie przepisy dotyczące kontroli. Jednym z głównych beneficjentów światowej wojny z koronawirusem był francuski prezydent Emmanuel Macron. Po ponad roku protestów na żółtych kamizelkach na ulicach Paryża prawie obalił swój rząd, Macron przywołał medyczny odpowiednik stanu wojennego i zamknął swoich wrogów w swoich domach, nakładając kwarantannę na cały naród francuski. Kiedy Francuzi zignorowali jego rozkaz, Macron zareagował, wymagając od Francuzów pobrania formularzy ze swoich komputerów na zgodę na wyjście na zewnątrz. „Przyspieszone pomiary koronawirusa we Francji”, powiedziano nam: [29]

Dania zastosowała jeszcze bardziej represyjne środki, skutecznie zamykając rząd, wysyłając wszystkich do domu, zakazując zgromadzenia ponad 100 osób oraz zamykając wszystkie szkoły i uniwersytety. Nie zadowalając się nawet tymi radykalnymi metodami, solony Danii przyjęły następnie bezprecedensowe ustawodawstwo nakazujące obowiązkowe testy i szczepienia, a także zatwierdzające zasady siły, które pozwoliłyby policji, wojsku, a nawet prywatnym firmom ochroniarskim na realizację ich zamówień. Te rozkazy obowiązują do 1 marca 2021 r. „Dania nie jest w stanie wojny” – oznajmił złowieszczo jeden polityk – „ale niedługo będziemy”. Ogłoszenie środków rządowych wywołało powszechną panikę, gdy Duńczycy szturmowali supermarkety w celu gromadzenia żywności [30].

W takich sytuacjach historia dostarcza najlepszych wskazówek na temat tego, co dzieje się w teraźniejszości. Histeria na AIDS jest tego dobrym przykładem. AIDS zaczęło się od choroby przenoszonej drogą płciową, która ograniczała się do populacji homoseksualnej. Upadek układu odpornościowego homoseksualisty był spowodowany złymi nawykami stylu życia, które dodatkowo odium do i tak już niesmacznej reputacji otaczającej homoseksualny styl życia. Zgiełk w mediach skłonił jednak rząd do działania. W rezultacie Margaret Heckler ogłosiła w 1984 r., Że homoseksualna choroba związana ze stylem życia była w rzeczywistości spowodowana wirusem HIV, który wkrótce miał zostać wyizolowany, umożliwiając w ten sposób produkcję szczepionki. Wirus nigdy nie został wyizolowany, a fakt, że nie pojawiła się żadna szczepionka, skłonił działaczy AIDS, takich jak Mathilde Krim, do zaproponowania azydotymidyny, powszechnie znanej jako AZT,

Po tym, jak aprobata AZT została przyspieszona w FDA na wezwanie Krima, została szeroko rozpowszechniona wśród homoseksualistów i natychmiast ich zabiła. W porównaniu z afrykańską AIDS historia jest jeszcze bardziej dziwaczna. Wtrącanie się kobiet takich jak Krim i Heckler nie tylko zabijało więcej homoseksualistów, niż w przeciwnym razie by umarło – porównaj Magic Johnson i Arthur Ashe jako przykład tego, co mam na myśli – także zrehabilitowało homoseksualizm i uczyniło go paradygmatem idealnego obywatela, jakim jest dzisiaj . Oligarchowie wzięli kryzys związany z AIDS i obrócili go do góry nogami w formę inżynierii społecznej, udowadniając, że potrafią czerpać korzyści polityczne z kryzysów medycznych.

Zrozumienie, w jaki sposób epidemia AIDS została instrumentalizowana w celu promowania homoseksualizmu, jest pomocne, ale najlepszym paradygmatem wyjaśniającym, co dzieje się teraz, jest to, co wydarzyło się w Ramallah w 2002 roku. Przepisy stanu wojennego, które nastąpiły po ogłoszeniu pandemii koronawirusa, stanowią niesamowitą replikę co wydarzyło się w Ramallah w marcu 2002 r., kiedy Izraelczycy przejęli palestyńskie stacje telewizyjne i rozpoczęli nadawanie pornografii. Podobnie jak Palestyńczycy, którzy byli trzymani w domu przez izraelskich snajperów, Włosi, Francuzi i Duńczycy zostali zmuszeni do pozostania w swoich domach na mocy dekretu rządowego. Podobnie jak w Ramallah, koronawirus stworzył świat, w którym ludzie są zmuszeni pozostać w domu, korzystając wyłącznie z mediów elektronicznych jako źródła zrozumienia tego, co dzieje się na świecie. W Ramallah Palestyńczycy nie mieli wyboru w tej sprawie. Jeśli wyszli na zewnątrz, by porozmawiać z sąsiadami, groziło im zastrzelenie izraelskich snajperów. Jeśli pozostali w domu i włączyli telewizory, aby otrzymywać wiadomości, byli zmuszeni oglądać pornografię.

France_Protest.JPG.jpgGilets Jaunes Protesty

Prawie 20 lat później, po tym jak kraje takie jak Francja zostały poddane niepokojom społecznym na ulicach, podobnie jak palestyńska Intifada, rządy mogą teraz wykorzystywać medycynę i naukę jako pretekst do pozbawiania swoich obywateli ich praw, w tym prawa do gromadzenia się i kultu. Nabożeństwa kościelne zostały zawieszone na czas nieokreślony, ale dostęp do pornografii premium jest teraz bezpłatny. Utrzymano iluzję nauki i wolności wyboru, a jednocześnie rzeczywistość stanu wojennego została narzucona światu w taki sam sposób, jak Izrael wprowadził stan wojenny wobec Palestyńczyków. W desperackiej próbie utrzymania władzy, globalistyczny reżim wykorzystał kryzys wywołany przez pandemię koronawirusa do uwięzienia całych populacji,

Pierwszym krokiem w realizacji planu zaproponowanego przez Izraelczyków w Ramallah była promocja pornografii. Według niemieckiego raportu znany dostawca pornografii Pornhub zaproponował Włochom wyjątkową formę pomocy, ponieważ cierpi z powodu niszczenia koronawirusa, zapewniając członkostwo premium na swojej stronie internetowej bez żadnych kosztów. Ponadto Pornhub obiecał przeznaczyć część swoich dochodów na zwalczanie zakażeń płuc COVID-19 na całym świecie. Pornhub poświęca marszowe wpływy z Modelhub na wsparcie Włoch „w tym niefortunnym czasie”. Chcieli powiedzieć: „Niefortunne dla wszystkich oprócz pornografów”. „Modelowe zarobki” – mówią współczujący ludzie z Pornhub – „pozostaną nietknięte, pochodzą bezpośrednio z udziału Pornhub. Aby pomóc Ci dotrzymywać towarzystwa w tych tygodniach w domu,31 ] Osiem lat temu Pornhub był bardziej otwarty na temat roli, jaką naprawdę odegrał w globalistycznej sieci kontroli politycznej, kiedy napisał: „Zawsze pracujemy nad dodaniem kolejnych funkcji, które utrzymają twoje uzależnienie od pornografii przy życiu”. [32]

Z powodu koronawirusa Włochy są prawie całkowicie poddane kwarantannie. W przeciwieństwie do populacji amerykańskiej, która zareagowała na pojawienie się wirusa gromadząc amunicję i papier toaletowy, Włosi weszli na balkony i zaczęli śpiewać. Ogólnie słoneczna postawa Włochów wyraźnie kontrastowała z działaniami ich rządu, który wydawał się zdeterminowany, aby przekształcić ten kraj 60 milionów ludzi w nekropolię opartą na Masce Czerwonej Śmierci Edgara Allana Poe. Internetowe porno rozkwitało [33], gdy ludzie się wycofywali, poprzez „dystans społeczny” daleki „od pomocy i sympatii innych ludzi” w „głębokim odosobnieniu” ich wysokiego Wohnmaschinen . Jak ujął to Poe w 1842 roku:

Przy takich środkach ostrożności dworzanie mogą rzucić wyzwanie na zarażenie. Świat zewnętrzny może zająć się sobą. W międzyczasie szaleństwo lub myślenie było głupotą. Książę zapewnił wszystkie urządzenia przyjemności. Były bufony, byli improwizatorzy , byli tancerze baletowi, byli muzycy, było Piękno, było wino. Wszystko to i bezpieczeństwo były w środku. Bez nich była „Czerwona śmierć”. [34]

Zgodnie z „dworzanami” Poego, „beztroska młodzież” w Berlinie świętowała to, co angielska prasa nazywała „imprezami zamykającymi” i „sesjami końca świata”, gdy choroba rozprzestrzeniała się na całym kontynencie [35]. speakeasies ”miał niesamowite podobieństwa do Poque’s Masque of the Red Death, ponieważ„ właściciele zamkniętych barów zatrzasnęli okna i zamknęli drzwi, wpuszczając tylko gości, którzy się zarejestrowali lub którzy pukają do drzwi ”. [36] Ale miał też inne rezonanse literackie.

_________

więcej w języku angielskim tu: https://culturewars.com/news/the-coronavirus-and-the-culture-war

_______________________

 Artykuł pochodzi ze strony: https://culturewars.com/news/the-coronavirus-and-the-culture-war

34 Komentarze

Filed under Polityka

34 responses to “E.Michael Jones o koronawirusie

 1. Piotr69

  No tak sami się nie wyzwolimy tylko wyzwolenie przyjdzie od zewnątrz pewnie wyzwoli nas Joszue i Miriam oraz dzwony walące wczoraj milionami decybeli o 12.00 i modlitwy za wypędzenie korony i 200 tys ludzi w takim Lublinie trzęsących gaciami wczoraj słuchających modlitw o 12.00 i czekających na cud pewnie taki jak Miriam w 1920 roku bo to cud wygrał wojnę a nie geniusz Rozwadowskiego.
  Ewentualnie wyzwoli nas” Wowa” który pięknie śpiewa „Blueberry Hil”dla mega gwiazd żydohollywwood.
  Oni nas wyzwolą na 100% i na nich liczmy.

  Jeszcze tylko brakuje Jonasza który zachęca tu od kilku lat do nawrócenia bo czas nawracania się kończy i się skończyć nie może aż dziw bierze że świadkowie jehowy nie zapowiadają kolejnego końca świata na 1 kwietnia i pojawienia się wtedy na niebie smoka z diademami ziejącego ogniem.Liczmy na siebie a nie jakieś wyimaginowane cuda na kiju które uwolnią nas od swojej własnej głupoty i debilizmu.

  Polubienie

 2. Piotr69

  Mój wpis odnosił się do tego komentarza w części numer dwa tej notki.

  Lechita
  26 marca 2020 o 03:41
  Wielkimi krokami nadchodzi nowa Era , jak juz mowilem Wam; wyzwolenie przyjdzie z zewnatrz , ale nasze struktury musza byc gotwe na przejecie dowodzenia bo inaczej bedzie ….., h a o s !!!

  Polubienie

  • Edward

   Już wcześniej pisałem tutaj, że ta tak zwana epidemia z koroną wirusem w tle jest operacją fałszywej flagi.
   Proszę spojrzeć na ten krótki film, jak owce zostały zapędzone do stajenek, podobnie jak zwierzęta, które w chwili przestraszenia ich zachowują się podobnie.

   Jeszcze nie tak dawno owieczki te biegały rozbawione po galeriach, a dzisiaj siedzą w swoich domach niczym trusie w klatkach.

   Stan wojenny z 1981 roku to pikuś w porównaniu z tym, co teraz się dzieje. Wtedy można było swobodnie jako tako się przemieszczać. Twórcy stanu wojennego mogli by się wiele uczyć od dzisiejszych globalnych cwaniaczków.
   Podejrzewam, że ci co żyją, to pokładają się ze śmiechu, a ci co zmarli przewracają się z boku na bok rechocąc.

   Teraz jeszcze do tego brakuje owcom pokazów w roli głównej ich idoli, tj. Joszue i Miriam w obrazie 3D na wieczornym niebie – wydających im polecenia, co mają czynić i szajba całkowita.

   Wtedy tylko trzeba spier—ać do Tworek, bo pewnie tam teraz normalniej.

   Polubione przez 1 osoba

 3. Edwards

  „Lechita
  26 marca 2020 o 03:41
  Wielkimi krokami nadchodzi nowa Era, jak juz mowilem Wam; wyzwolenie przyjdzie z zewnatrz, ale nasze struktury musza byc gotwe na przejecie dowodzenia bo inaczej bedzie …, h a o s !!!”

  Lechita to niech przestanie do kościoła chodzić, bo jak dalej będzie tam łaził, to mu się w głowie poprzewraca.
  Co ten Lechita oczekuje?
  Swojego mesjasza Joszue, a może Miriam, którzy przyniosą wyzwolenie z zewnątrz za jego i jemu podobnymi modlitwą?
  Może jednak oczekuje wyzwolenia świata przez z napchanymi kieszeniami sitwę globalną, która w ramach tego niby wyzwolenia zaoferuje mu zastrzyk na uspokojenie rozkołatanej głowy od koronawirusa.
  Jak ktoś mi prawi, jak mesjasz, to on nie jest żaden Lechita.
  Większej szajby nie potrzeba.

  Co do artykułu, to nie mam całkowitego zaufania do ludzi wyznających wiarę w żydowskie bozie, a jeśli mają tytuły naukowe, to tym bardziej.
  Każdy katolik zawsze pobiegnie oddać hołd swoim panom boziom z nad Jordanu.

  Polubione przez 1 osoba

  • @ Edwards

   „Wielkimi krokami nadchodzi nowa Era, jak juz mowilem Wam; wyzwolenie przyjdzie z zewnatrz (…).”

   I bardzo możliwe, żeby właśnie takie „wyzwolenie z zewnątrz” uniemożliwić odbywają się w trakcie zaplanowanej przez Międzynarodowego Żyda epidemii CV19 manewry Defender 2020, których celem jest oddzielenie Rosji od Obwodu Kaliningradzkiego i jednoczesne zablokowanie rosyjskiej marynarki wojennej w Zatoce Botnickiej.
   Nie można także wykluczyć prowokacji syjonistycznych USA względem Rosji i wywołania wojny z Rosją na terenie Europy wschodniej.

   https://wiernipolsce1.wordpress.com/2020/03/20/cala-europa-przeciw-tylko-polacy-ignoruja-zagrozenie/
   (Polecam komentarz Robert Łagowski – 26 marca 2020 o 09:35)

   Polubienie

   • Piotr69

    Mam bardzo konkretne pytanie do pana Kosiura a mianowicie co jest tą siłą zewnętrzną która uwolni nas od okupanta żydowskiego.Proszę napisać konkretnie jaka to siła i skąd przyjdzie bo ten człowiek co to pisał ma na myśli boga żydowskiego takiej sile to podziękuje.Nikt nam nie pomoże jak my sobie sami nie pomożemy bo tu nasz ratunek a nie patrzenie na jakieś siły zewnętrzne.Żydom odbiorą władzę w ogłupionym USA gdzie na milion usmańców jeden jest taki mądry jak ten u dołu i jeszcze myśli.

    Bądżmy poważni.

    Polubienie

   • Edwards

    Panie Dariuszu,

    zacytowane wyżej słowa, jakoby były moje – pochodzą od pana Lechity (wpis – Lechita 26 marca 2020 o 03:41), do których odniosłem się też w moim wpisie (26 marca 2020 o 12:39).
    Prawdopodobnie pan Lechita miał na myśli wybawienie gojów przez żydowskie bozie: Joszue i Miriam, którego on sam oczekuje, jak manny z nieba?

    Pozdrawiam … .

    Co do dalszej części Pana wpisu – zgadzam się zupełnie, że też taki scenariusz „wyzwolenia z zewnątrz” może być realizowany przy zamkniętej w domach publice.

    Czyżby też został natchniony duchem świętym jeden PiSraelita, który na swoim blogu pisał o odebraniu Ruskim Obwodu Kaliningradzkiego.

    Polubienie

   • @ Piotr69 & @ Edwards

    „wyzwolenie przyjdzie z zewnatrz”

    Mój świat jest światem realnym, wolnym od żydowskich bajek. Sformułowanie „wyzwolenie przyjdzie z zewnatrz” traktuję jako przewidywanie realnego rozwiązania w postaci działania tych sił, które dążą do obalenia w świecie dominacji żydowsko-anglosaskiej finansjery. Jednym z państw położonych najbliżej nas, które taki cel deklaruje i posiada do jego realizacji niezbędne środki jest Rosja.
    Nie znaczy to, że Rosja nas obdaruje „wyzwoleniem”, znaczy to tylko tyle, że dzięki m.in. Rosji istnieje taka szansa, a czy z niej potrafimy skorzystać zależy już od nas – i tu na końcu dodam słówko: niestety, ponieważ obawiam się, że nie potrafimy.

    Polubienie

   • Piotr69

    Ostatnie pytanie chociaż raczej odpowiedzi nie będzie.Czy pan panie Dariuszu za bardzo nie przesadza z tą Rosją i z Putinem.Wiele razy to pisałem ale nikt się nie odniósł to napiszę jeszcze raz.Putin taki antysyjjonista czemu pozwala aby na Syberii panoszyło się masę kopalni BTC niewiadomej prowieniencji często zwykłych scamów czemu pozwala aby w Rosji tak dynamicznie rozwijał się BTC i ETH.Nikt inny tylko on przyjmował jak króla na Kremlu twórcę BTC Buterina.Znam temat BTC i mnóstwo pieniędzy na tym straciłem kupując to gówno na górce.Od kiedy Putin taki antysyjonista popiera produkt banksterski pod nazwą BTC i inne kryptowaluty.Taki znaków zapytania jest masa.W dodatku jak widzę Putina gdy robi z siebie pajaca śpiewając blueberry przed chołotą żydohollywodzką wiem jedno nie jest to żaden anysyjonista.Kiedyś byłem przeciwnikiem Stalina ale pod wpływem Edwarda zmieniłem zdanie i wiem jedno jeżeli na Kremlu nie pojawi się drugi Stalin nic z tego nie będzie a Putinowi do Stalina daleko daleko.Zgadzam się z wypowiedzią Edka u góry.

    Polubienie

   • Piotr69

    Poprawka Buterin nie twórca BTC a ETH.

    Polubienie

   • @ Piotr69 – 26 marca 2020 o 17:08

    Wielu rosyjskich patriotów ma także poważne wątpliwości wobec polityki W.Putina, który według nich za mało zdecydowanie eliminuje Żydostwo z życia politycznego Rosji. Jako zewnętrzny obserwator polityki rosyjskiej również to zauważam i zgadzam się z taką opinią. Nie wiem jednak, jakie są możliwości, a jakie ograniczenia W.Putina, czy raczej polityki rosyjskiej.
    Z pewnością Rosja okresu J.Stalina, zwłaszcza po II w. światowej, miała zdecydowanie mocniejszą pozycję względem światowego Żydostwa niż ma ją Rosja Putina. W każdym razie jest faktem, że brak zdecydowanej polityki względem V żydowskiej kolumny w ZSRR (także w Polsce i pozostałych państwach Układu Warszawskiego) zemścił się upadkiem ZSRR i całego bloku socjalistycznego.
    Tym nie mniej uważam, że gdyby w Rosji nadal kontynuowano politykę B.Jelcyna, to nie tylko doszłoby do rozbicia Rosji na wiele mniejszych państw, ale z dużym prawdopodobieństwem można domniemywać, że Polska zniknęłaby z mapy Europy lub została ograniczona do czegoś na wzór Księstwa Warszawskiego.
    Istnienie Rosji i jej obecna polityka, „polityka Putina” – polityka tych sił, które reprezentuje Putin -, pozwalają utrzymać w naszej części Europu ustalenia Konferencji Poczdamskiej (minus NRD – do połączenia NRF i NRD doszło za panowania B.Jelcyna), pozwalają mieć nadzieję na pokój w naszej części Europy i pozwalają mieć nadzieję na wyjście spod żydowsko-anglosaskiej okupacji.

    Polubienie

   • Edwards

    Panie Dariuszu,
    sądzę, że dość silna pozycja Rosji (ZSRR) po drugiej wojnie światowej wynikła z rozbicia III Rzeszy i twardej polityki Stalina w wiadomych kwestiach.
    Po II wojnie światowej do początkowych lat pięćdziesiątych PKB w ZSRR wynosiło prawie 20% w wyniku czego prześcignął Stany Zjednoczone. ZSRR miał wtedy w świecie niewątpliwe uznanie i był oparciem dla małych państw przed zagrożeniem żydowsko-anglosaskiej okupacji.
    Jednak pozycja ZSRR była stopniowo marnotrawiona wskutek miękkiej polityki względem V żydowskiej kolumny wewnątrz ZSRR, a także w Polsce i w pozostałych państwach Bloku Wschodniego.

    Polubienie

 4. Edwards

  Moim zdaniem to jest nowy wariant starej gry zwanej „strzyżenie owiec”. Pozamykali ludzi w domach, wzniecili panikę i histerię na giełdzie i spowodowali spadek wartości papierów wartościowych. Swoje sprzedali przed spadkami, a teraz będą kupować za grosze. Grają na ludzkiej głupocie i lękach. Jak już zrujnują świat wypuszczą nas z aresztu domowego i każą dorabiać się od zera. A kiedy ludzie się dorobią znowu ich puszczą z torbami i tak do końca świata, dopóki ludzie w końcu nie zmądrzeją. Czyli (obawiam się) ta gra nigdy się nie skończy, będzie tylko miała kolejne warianty, żeby nam się nie nudziło i żebyśmy się nie zorientowali, że to jest wciąż ta sama zabawa.

  Celebryci to niewolnicy tych „panów”. Najpierw pozwalają im stać się sławnymi, a potem wykorzystują ich do ogłupiania bydełka, ale nie za darmo. Muszą być posłuszni, a że mają dużo do stracenia, to robią co im każą i nawet umierają w świetle fleszy na modne choroby takie jak AIDS, rak czy koronawirus.

  https://astromaria.wordpress.com/hyde-park-2-czyli-miejsce-do-rozmow-na-dowolne-tematy/comment-page-99/#comment-82745

  Polubione przez 1 osoba

 5. Edwards

  Śmieszne jest to co się dzieje. Elity nawet nie muszą zamykać bydła w więzieniach, wystarczy zamknąć ich w domach gdzie muszą sami się wyżywić, płacić rachunki za zużycie prądu, wody, czynsze i inne gów… Jak nastraszą ich karami, często przekraczającymi roczne lub dwuletnie marne zarobki, to raczej nie wyjdą na zewnątrz pocieszyć się wolnością.

  Dzisiaj kanclerzyca dowiedziała się, że ma koronawirusa i poszła na kwarantanne. Ale się śmieją z gojów. Skoro tak wielka pani kanclerz Niemiec ma tak straszną chorobę to FAKTYCZNIE ona musi być prawdziwa. Nagle politycy, sportowcy, piosenkarze i inni celebryci są tacy jak zwykłe goje. Jest oczywista symbioza między wielkimi, a małymi i o to chodzi 🙂

  https://astromaria.wordpress.com/hyde-park-2-czyli-miejsce-do-rozmow-na-dowolne-tematy/comment-page-99/#comment-82744

  Polubione przez 1 osoba

 6. Edwards

  No i wyszło szydło z worka … .

  26/03/2020 by opolczykpl

  Prorocy „pandemii” koronawirusa we władzach ultrasyjonisty Trampka…

  Polubione przez 1 osoba

 7. Edwards

  Zapomniałem zapodać link, przepraszam za zamieszanie … .

  No i wyszło szydło z worka … .
  26/03/2020 by opolczykpl
  Prorocy „pandemii” koronawirusa we władzach ultrasyjonisty Trampka…

  https://opolczykpl.wordpress.com/2020/03/26/prorocy-pandemii-koronawirusa-we-wladzach-ultrasyjonisty-trampka/

  Polubione przez 2 ludzi

 8. Edwards

  Nie oglądam tej stacji, ale że mi podesłano, to zapodaję też tutaj. Warto posłuchać tego wywiadu. Polecam.

  Polubienie

  • Piotr69

   Edziu walnij sobie kielicha czystej na uspokojenie bo nic na to nie poradzisz.Taki mamy naród w większości.Dobrze że moja baba pojechała do córki na parę dni to mam spokój od kyrie elejson i zachowaj nas panie Joszue i Miriam i duchu święty od wirusa bo inaczej dom wariatów mi grożił.Twoje wpisy w punkt i masz lajki.

   Polubione przez 1 osoba

   • Edwards

    Czytałem u Andrzeja, że swoją babę odprawiłeś, ale na termin, to dobrze, bo możesz jeszcze nad nią popracować.
    Zawsze lżej na sercu, kiedy się umiera mając satysfakcję, że baba nareszcie stała się Twoją.
    Dużo zdrowia dla Ciebie i Twojej baby – niech nie rozpacza.

    Polubienie

   • Piotr69

    Dziękuje Edek wrogiem twoim nigdy nie byłem a nasze kłótnie to piramidalna głupota my się patrioci kłócimy a żydek zaciera ręce Mnie też te wygłupy Putina do bandy zydohollywodzkiej wkurwiły ale cóż poradzić.Ciężko sobie Stalina wyobrażić aby odgrywał pajaca śpiewając „blueberry” przed takim bydełkiem dlatego Putin nigdy Stalinem nie będzie.

    Polubienie

   • Edwards

    „Ciężko sobie Stalina wyobrazić, aby odgrywał pajaca śpiewając „blueberry” przed takim bydełkiem dlatego Putin nigdy Stalinem nie będzie.”

    Piotr,
    walnąłem sobie kielicha i czytam po raz kolejny na blogu Przemka:
    https://przemex.wordpress.com/2019/08/10/fenomen-stalina/

    Polubienie

 9. Edwards

  Znaleziono w sieci:

  Pan Maciak z CW24tv szydzi z tych, którzy nie wierzą w prawdziwość koronawirusa, czy w to jak niebezpieczny jest dla populacji.
  Zrobił się tak arogancki i chamski, że normalnie sam bym go kopnął w dupę. Wyzywa wszystkich, którzy negują to, co ścierwomedia nagłaśniają, a co on sam za nimi powtarza.

  Kiedyś ktoś pisał, że faktycznie tylko ta telewizja jest niezależna, dzisiaj już w to nie wierzę. Nie ma takich niezależnych tv.

  ==================
  Sprawdziłem, rzeczywiście prawi głupstwa!
  Co mu się stało, czyżby wcześniej dobrze się maskował, a może szekli dostał?

  Polubienie

  • Piotr69

   Nie wiem Edek co mu się stało ale Tadeusz od początku nie miał do niego zaufania pewnie kolejny podstawiony przez koszernych przebieraniec .Wracaj do Tadeusza w dzisiejszym wpisie wylał sobie na głowę kilo ketchupu i trzy kilo KFC że błędnie popierał pisowy syf.Nikt cię nie będzie kasował.Twoich super wpisów brakuje na portalu Tadka.

   Polubienie

 10. Edwards

  Garstka psychopatów z napchanymi kieszeniami stoi za tym wszystkim. Taka prawda!
  Coś ciekawego nie tylko dla żmijki, ale obejrzeć proszę do końca.

  Polubienie

 11. markglogg

  Tego Michaela Jonesa poznałem osobiście kilkanaście lat temu na zjazdach „mut zur Ethik”. Gościł nawet u mnie w Zakopanem w 2006 roku. Jako „przedsoborowy katolik” on, z pochodzenia Irladczyk, odbija się od tej żydowsko-protestanckiej masy Amerykanów dość wyraźnie. (Bo jak jesteś w USA ateistą, to jesteś żydopodobnym lewakiem, „kmieć” to potwierdzi.)

  No i Mike – oczywiście z obowiązku wychwalając „Boga” – przytacza w swym długachnym tekście RACJONALNE opinie nt. walki z COVID-19

  W szczególności chodzi mi o praktyczną uwagę, przezeń przytoczoną za włoskimi wirologami, nt. ZARAŹLIWOŚCI wirusa, która wzrasta, gdy ludzie są SZCZELNIE pozamykani w swych domach – automatycznie wszyscy domownicy w takim zamknięciu mają wielkie prawdopodobieństwo się zarażenia. (Nie mówiąc już o utracie naturalnej odporności, w trakcie takiego, bezwysiłkowego NA DUPIE SIEDZENIA.)

  Cytuję z jego raportu

  ” According to Dr. Paul Auwaerter, the Clinical Director for the Division of Infectious Diseases at Johns Hopkins University School of Medicine:

  //Jeśli masz pacjenta z COVID-19 w swym domu, ryzyko się zarażenia przez ciebie wynosi 10 % … Jeśli byłeś tylko okazjonalnie narażony na wirusa w twym miejscu pracy (… tj. nie byłeś zamknięty w pokoju konferencyjnym przez 6 godzin, z kimś kto był zarażony) twe szanse zarażenia są (mniejsze niż np. w szpitalu) tylko 0,5 %//
  (…)
  Według studium Departmentu of Ecology and Evolutionary Biology at Princeton University, “ Aktualny naukowy konsensus głosi, że większość przekazywania wirusa poprzez oddechowe wydzieliny następuje w formie dużych oddechowych kropelek … raczej niż przez małe aerosole. Kropelki, na szczęście, są wystarczająco ciężkie by nie lecieć zbyt daleko i opadają w powietrzu po kilku zaledwie stopach (1-2 m).”Włochy, innymi słowy potęguję rozszerzanie się COVID19 poprzez zamknięcie ludności w ich małych apartamentach//

  Przypominam, przy okazji, odnośnie najnowszych Zakazów Poruszania się:
  dozwolone następujące przypadki:

  1.Droga do pracy.
  2.Odwiedzenie najbliższego sąsiada.
  3.Zakupy w najbliższym sklepie.
  4.Wolontariat.
  5.Pomoc starszej osobie jeżeli nie mieszka daleko od naszego miejsca zamieszkania.
  6.W kościele maksimum 5 osób.

  To pozwolę sobie przypomnieć, że wczoraj o * rano w dzienniku 1 programRadio24 spikerka na zakończenie tych „6 zasad bezruchu” dodała, BARDZO WYRAŹNIE

  7. Można raz dziennie wyjść z domu w CELACH SPORTOWYCH, pod warunkiem, że nie będzie to w grupie i wybierze się odludne miejsca.

  Bo przecież po dwóch miesiącach powyższej, 6-punktowej kwarantanny, mielibyśmy wyraźny wzrost zachorowań na „zwykły” ZAWAŁ SERCA u co bardziej wysortowanych obywateli, łącznie z moją nie-skromną, prawie 78-letnią osobą.
  —–
  (A na Białorusi, gdzie restauracje są otwarte, dzieci chodzą do szkoły i są nawet mecze piłkarskie przy zapełnionych trybunach:

  Polska została dodana do listy krajów z niekorzystną sytuacją epidemiczną – poinformowało dziś ministerstwo zdrowia Białorusi. Po przyjeździe z takich państw konieczna jest dwutygodniowa obserwacja medyczna.

  I taka oto uwaga:

  Do 86 wzrosła na Białorusi liczba osób zakażonych nowych koronawirusem – poinformowało w środę ministerstwo zdrowia tego kraju. Od poniedziałku według oficjalnych danych pojawiło się zaledwie pięć nowych przypadków zakażenia

  TAK JAK GDYBY BIAŁORUŚ ZNAJDOWAŁA SIĘ JUŻ W „PŁASKIM” OKRESIE WZROSTU ZACHOROWAŃ. (Nb. w Polsce wczoraj nowych zakażeń zdiagnozowano ponad 150, dzisiaj ponoć +112, co daje w sumie liczbę 1,163 aktualnie chorych na COVID-19) )

  https://belsat.eu/pl/news/koronawirus-na-bialorusi-i-w-swiecie/

  Kto mi wytłumaczy dlaczego?

  W Mińsku, odwrotnie do Warszawy, znacznie zwiększono liczbę RANNYCH trolejbusów, metro itd., aby maksymalnie ROZRZEDZIĆ liczbę pasażerów na pojazd. (A w Rossii od weekendu 1 (2, 3 itd) TYGODNIOWE WCZASY DLA SPRACOWANEGO NARODU

  Polubienie

 12. markglogg

  No to jeszcze dodam info, co się dzieje obecnie w „macierzystych” dla Jonesa USA:

  W przybliżeniu jedna trzecia całej populacji globu jest obecnie pod pewnego rodzaju rozkazem „lockdown” (zablokowania w czynnościach), a to oznacza, że setki milionów ludzi pracy siedzą bezczynnie w domach, nic nie robiąc.

  Tutaj, w Stanach Zjednoczonych, bardzo wielu ludzi jest absolutnie chorych i zmęczonych siedząc bezczynnie w domu, ale jest prawdą że wygląda na to, że ta pandemia dopiero się zaczyna.

  Izolacja i strach przed pandemią koronowirusa biorą swój rachunek, co widać po ilości telefonów do gorącej linii Narodowej Prewencji Samobójstw, która wzrosła o 300 procent, jak donosi KVLY. Inne służby prewencji samobójstw w Stanach Zjednoczonych, też odnotowują gigantyczny wzrost zgłoszeń, od czasu gdy wirus COVID-19 wykrzywił codzienne życie milionów ludzi.

  https://www.fort-russ.com/2020/03/new-numbers-biggest-unemployment-surge-in-american-history/?utm_medium=ppc&utm_source=wp&utm_campaign=push&utm_content=new-article

  Polubienie

 13. markglogg

  No i robi się to, co PRZEWIDYWAŁEM, znając zapadalność, szczególnie AMERYKANÓW Z PÓŁNOCY, na kolejne, co kilkanaście lat, grypy tamże:

  Najświeższe dane:

  USA 81,943 zachorowań, w tym +13,732 nowych
  China 81,285 zachorowań, w tym +67 nowych

  a to oznacza, że W USA ROBI SIĘ STRASZNIE, bo to dopiero POCZĄTEK tamtejszej pandemii…

  Polubienie

 14. ali

  Dramatyczne skutki gospodarcze i zdrowotne z powodu COVID19

  Polubienie

 15. Pingback: Czy w ramach programu „America first” prezydenta Trumpa, w USA dojdzie do PONAD MILIONA zakażeń COVID-19? | WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

 16. Pingback: Czy w USA będzie PONAD MILION zakażeń COVID-19? Na Białorusi Łukaszenka przeciwstawia się psychozie koronawirusa !!!

 17. Pingback: Czy w USA będzie PONAD MILION zakażeń COVID-19? | Newsy Polska i Świat

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.