Wolna Ukraina? – tak, ale żydowsko-banderowska nigdy !

Elity Ukrainy

_______________________________________

Roman Dmowski o Ukrainie

za: https://zygumntbialas.neon24.info/post/167687,roman-dmowski-o-ukrainie-22-04-2022

Ludzie „myślą telewizją” i z oburzeniem lub co najmniej zdziwieniem reagują, gdy powiem cokolwiek o Ukrainie. Mówią na przykład, gdy wspomnę o morderstwach Bandery, że to już historia, to nieaktualne. Przypomnę tu, co pisał w 1930 roku Roman Dmowski w artykule: „Kwestia ukraińska”:

Nie ma siły ludzkiej, zdolnej przeszkodzić temu, ażeby oderwana od Rosji i przekształcona na niezawisłe państwo Ukraina stała się zbiegowiskiem aferzystów całego świata, którym dziś bardzo ciasno jest we własnych krajach, kapitalistów i poszukiwaczy kapitału, organizatorów przemysłu, techników i kupców, spekulantów i intrygantów, rzezimieszków i organizatorów wszelkiego gatunku prostytucji: Niemcom, Francuzom, Belgom, Włochom, Anglikom i Amerykanom pośpieszyliby z pomocą miejscowi lub pobliscy Rosjanie, Polacy, Ormianie, Grecy, wreszcie najliczniejsi i najważniejsi ze wszystkich Żydzi. Zebrałaby się tu cała swoista Liga Narodów…


Te wszystkie żywioły przy udziale sprytniejszych, bardziej biegłych w interesach Ukraińców, wytworzyłyby przewodnią warstwę, elitę kraju. Byłaby to wszakże szczególna elita, bo chyba żaden kraj nie mógłby poszczycić się tak bogatą kolekcją międzynarodowych kanalii.


Ukraina stałaby się wrzodem na ciele Europy; ludzie zaś marzący o wytworzeniu kulturalnego, zdrowego i silnego narodu ukraińskiego, dojrzewającego we własnym państwie, przekonaliby się, że zamiast własnego państwa, mają międzynarodowe przedsiębiorstwo, a zamiast zdrowego rozwoju, szybki postęp rozkładu i zgnilizny. – https://gloria.tv/post/8KpxW17vUinFAyCDFp2G42P78

Nie przewidział nasz wielki Polak rzezi wołyńskiej, nie przewidział szybkiego odrodzenia się nazizmu w „wolnej Ukrainie” i mordowania własnych rosyjskojęzycznych obywateli mieszkających w Donbasie. Takich zbrodni nie dało się wyobrazić w 1930 roku. Ale trafnie opisał organizację Ukrainy. I ta Ukraina jest teraz naszym „przyjacielem”.

Opracował: Zygmunt Białas

_____________________________

Wolna Ukraina? – tak, ale żydowsko-banderowska nigdy !

Tylko czy my, Polacy, jesteśmy dzisiaj w stanie zrobić cokolwiek dla prawdziwie „wolnej Ukrainy”, która nie będzie rządzona przez nazistowski, żydowsko-banderowski, czy nawet przez żydowski reżim, jeśli my sami od 33 lat nie tyle tolerujemy, co wręcz aprobujemy rządzącą, polityczną „elitę”, władzę i opozycję – na nie głosujemy i je wybieramy -, wybieramy „elitę” żydowskiego reżimu IIIRP, a ten udziela wszelkiego wsparcia swojemu bratniemu reżimowi Ukrainy? To wsparcie przestaje nawet dziwić, ponieważ po pierwsze: zdecydowana większość politycznej „elity” IIIRP swoje korzenie wywodzi właśnie z Ukrainy, z terenów IIRP, a po drugie: ta „elita” IIIRP zawdzięcza swoje rządy promotorom z Waszyngtonu i Londynu, więc im musi być także oddana i posłuszna – dokładnie taka sama zależność ma miejsce w przypadku dzisiejszej Ukrainy. I obydwa żydowskie reżimy, w Polsce i na Ukrainie, wręcz kipią nienawiścią do Rosji, bo tylko Rosja zdolna jest ograniczyć władzę tych „elit” – a istnieją poważne obawy, że proces ten może objąć także światową „elitę” – „międzynaród”.

Ograniczył tę władzę w Rosji (wtedy ZSRR) antysemita J.Stalin – dlatego został ogłoszony w mediach „międzynarodowych” wielkim zbrodniarzem. Dzieło J.Stalina kontynuowali jego następcy, N.Chruszczow i L.Breżniew. Niestety, ponieważ był to proces tylko ograniczania władzy „elity”, a nie całkowita jej eliminacja z całej sfery polityki, skończył się fiaskiem w 1990r. i polityczny regres trwa i zgnilizna rozszerza się na cały świat. Poważna szansa na zahamowanie tego regresu, nie koniecznie zaraz światowego, ale w Rosji, na Ukrainie, a może i cokolwiek dalej na zachód, stoi teraz przed ogłoszonym niedawno w Izraelu „wrogiem Żydów” – prezydentem Rosji, przed W.Putinem. Miejmy nadzieję, że W.Putin wyciągnął wnioski z porażki Rosji (ZSRR) w 1990r. i wie już, że sukces można odnieść tylko przy całkowitej likwidacji władztwa „elit”. Rozwiązania połowiczne nie przyniosą ani bezpieczeństwa, ani pokoju.

Do określenia czym jest „elita” reżimu IIIRP jak ulał pasują słowa R.Dmowskiego: „bogata kolekcja międzynarodowych kanalii”. A co to takiego „międzynaród”, to także dobrze już chyba wiemy, czy to z publikacji samego R.Dmowskiego, czy H.Forda i wielu innych, a przede wszystkim z własnych doświadczeń po 1990r.

Kanalie – tak, to właściwe określenie dla reżimowych władz IIIRP i nie ma najmniejszego problemu z jego uzasadnieniem. Nie trzeba być nacjonalistą (nie mylić z szowinizmem -!), wystarczy być myślącym i uczciwym człowiekiem, żeby rozumieć i wiedzieć, że jakiekolwiek działania zbrojne, a zwłaszcza prowadzenie wojen z przeciwnikiem, mają sens jedynie wtedy, gdy istnieje minimum 50% szans na zwycięstwo. Jeśli szanse stanowią mniej niż 50% – a w przypadku Ukrainy kilkakrotnie mniejsze niż 50% -, to wszelkie nawoływania do prowadzenia przez nią wojny z Rosją są w istocie nawoływaniem do niepotrzebnego wykrwawiania społeczeństwa i do niepotrzebnych zniszczeń jego materialnych zasobów. Mówiąc wprost jest to nawoływanie do zbrodni na rządzonym przez bratni reżim narodzie – do zbrodni w interesie rzeczywistych wrogów narodu, którzy tę wojnę zaplanowali i nakłonili swoje rządzące Ukrainą marionetki do jej sprowokowania. Jest więc oczywiste, że nie o sukces militarny Ukrainy tu idzie, tu chodzi wyłącznie o wciągnięcie Rosji w możliwie jak najdłużej trwający konflikt zbrojny. Ma on Rosję osłabiać i wydłużać agonię władających całym Zachodem „międzynarodowych kanalii”. Kres tej agonii zbliża się bowiem nieubłaganie i chyba XXI w. zapisze tę agonię w swojej historii. 

My, Polacy, powinniśmy szczególnie dobrze to rozumieć. Przegrywaliśmy przecież wszystkie powstania, do których inspiracja pochodziła z zagranicznych, wrogich nam, ośrodków politycznych i nie nam miały one przynieść polityczne korzyści, choć pozornie w naszym interesie były wywoływane. Co ciekawe, te przegrane powstania są hołubione przez władze żydowskiego reżimu IIIRP i przez szkolną oświatę – trzeba wpoić Polakom straceńczą ideologię. A prawie nie świętuje się dwóch polskich powstań zwycięskich (?). Jestem ciekaw, czy któraś z politycznych, medialnych, kanalii nawołujących Ukraińców do wojny z Rosją wyszłaby na bokserski ring do walki z mistrzem wagi ciężkiej? A co można powiedzieć o wojskowych ekspertach w randze generałów popierających straceńczą walkę Ukraińców? Czy to fachowcy od wojen, czy kretyni, czy najzwyklejsze kanalie? I rzecz zadziwiająca, ale jednocześnie znamienna, że tak w przypadku wojny na Ukrainie, jak i covid-pandemii, żydowski reżim IIIRP korzysta z ekspertów wojskowych i medycznych o takim samym poziomie zawodowej wiedzy, a zwłaszcza o identycznym poziomie uczciwości i moralności.

Musi nadejść czas rozliczeń rządzących IIIRP bandytów, zbrodniarzy, ludobójców.

Dariusz Kosiur

_________________

Poniżej przedstawiciele elit IIIRP i Ukrainy, od lewej: J.Kaczyński i O.Tiahnybok (ten, co chce poszerzać granice Ukrainy) na Euromajdanie i W.Zełenski z kumplami

35 Komentarzy

Filed under Polityka

35 responses to “Wolna Ukraina? – tak, ale żydowsko-banderowska nigdy !

 1. MatkaPolka

  UKRAINY NIE MA I NIGDY NIE BYŁO

  Polska stworzyła i cywilizowała tereny „Dzikich Pól” – w obronie ludności przed Turkami i Tatarami – przed Jasyrem i haremem

  Po rozbiorach – teren Polski przypadł Moskwie – która kontynuowała rozwój cywilizacyjny Regionu

  Terytorium Ukrainy w świetle kartografii
  http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/09/kazimierz-skorewicz-terytorium-ukrainy-w-swietle-kartografii/

  ZESTAWIENIE ZBIORU MAP.

  1. Mapa Środkowej Europy w/g kardynała Mikołaja z Kuzy z drugiej połowy XV wieku.
  Mapa ta nie zna terminu „Ukraina”.
  2. Mapa Polski Wacława Grodeckiego z 1557 r. LINK
  Mapa ta nie zna terminu „Ukraina”.
  3. Mapa środkowej i wschodniej Europy z atlasu Gerarda Mercatora z 1630 r.
  Mapa ta nie zna terminu „Ukraina”.
  4. Mapa Wielkiego Księstwa Litewskiego Tomasza Makowskiego z 1613 r. LINK
  Mapa ta nie zna terminu „Ukraina”.
  5. Mapa Rosji Hesselo Gerardo z 1613 r.
  Mapa ta nie zna terminu „Ukraina”.
  6. Mapa Polski du Val’a.
  Mapa ta nie zna terminu „Ukraina”.
  7. Mapa Dzikich Pól vulgo Ukrainy le Vasseur’a de Beauplan z 1648 r. LINK
  Termin „Ukraina” znajduje się jedynie w tytule jako jednoznaczny z pojęciem „Dzikich Pól”.
  8. Mapa Polski le Vasseur’a de Beauplan z 1651 r.
  Napisem „Ukraina” objęto pas między Bohem a Dnieprem.
  (zbiegowisko przestępców i Kanalii)
  9. Mapa Ukrainy z atlasu Fr. Getkanta (1638-1639).
  Nazwą „Okraina” oznaczono obszary nad Donem.
  10. Mapa Polski Guillaume de l’Isle z początku XVIII w.
  Nazwa „Ukraina” znajduje się jedynie w tytule mapy.
  11. Mapa Polski J. Senex’a z początków XVIII wieku. LINK
  „Ukraina” obejmuje obszary nad Bohem i Dnieprem.
  12. Mapa Polski Sansona z 1688 r. LINK
  „Ukraina” obejmuje obszary nad Bohem i Dnieprem.
  13. Mapa Rosji Megdena i Brussa z 1699 r.
  „Ukraina” obejmuje obszary nad Bohem i Dnieprem.
  14. Mapa Królestwa Polskiego i Księstwa Litewskiego z XVII w.
  „Ukraina” obejmuje obszary nad Bohem i Dnieprem.
  15. Mapa Rosji Izaaka Massy z 1633 r.
  „Ukraina” obejmuje obszary nad Bohem i Dnieprem.
  16. Mapa Ukrainy M. Seuttera z XVIII w.
  „Ukraina” obejmuje obszary nad Bohem i Dnieprem.
  17. Mapa południowej części Rosji I. Nieleniewa z 1779 r.
  Nazwę „Ukraina” przeniesiono w granice Państwa Polskiego.
  18. Mapa południowej części Rosji I. Nieleniewa z 1782 r.
  Na mapie skasowano nazwę „Ukraina”.

  Opracowanie strony: © Piotr Jaroszczak – Przemyśl 2014

  Polubione przez 1 osoba

 2. MatkaPolka

  Oświadczenie ONZ – państwa Ukraina nie ma i nigdy nie było

  https://web.archive.org/web/20140707064224/http://wolna-polska.pl/wiadomosci/oswiadczenie-onz-panstwa-ukraina-bylo-2014-06

  7 kwietnia 2014 roku ósmy Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon wygłosił oszałamiające oświadczenie, które zostało zakazane do dystrybucji w ukraińskich mediach i Internecie.

  Do porządku obrad na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ została wniesiona kwestia konfliktu między dwoma państwami. W rezultacie uzgodniono następujący wniosek: Ukraina nie zarejestrowała swoich granic jeszcze od dnia 25 grudnia 1991 roku. W ONZ nie zostały przedstawione i zarejestrowane granice Ukrainy jako suwerennego państwa.

  Z tego powodu możemy uważać, że żadnych naruszeń prawa przez Rosję wobec Ukrainy nie było i nie może być. Zgodnie z umową z WNP, terytorium Ukrainy jest okręgiem administracyjnym ZSRR. Tak więc, nie można nikogo obwiniać o separatyzm i przymusową zmianę integralności granic Ukrainy. W ramach prawa międzynarodowego kraj ten po prostu nie ma oficjalnie zatwierdzonej granicy.

  W oparciu o fakt, że Rosja jest prawnym następcą ZSRR (co zostało potwierdzone decyzjami sądów międzynarodowych, dotyczących sporów o własności byłego ZSRR za granicą), terytorium, na którym znajduje się obecnie Republika Ukraina w granicach ZSRR (Małorosja i Noworosja), jest własnością Rosji. I nikt nie ma prawa dzisiaj dysponować tym terytorium bez zgody Rosji, prawnego posiadacza praw do tego terytorium.

  NIE MA AGRESJI ROSJI NA UKRAINĘ

  Rosja prowadzi operacje policyjną przeciw przestępczym i kryminalnym ugrupowaniom na swoim terytorium – handel dziećmi, handel kobietami, handel organami, handel bronią, handel narkotykami, produkcja elrmentów broni biologicznej –
  W biolab. US – to w tych laboratoriach powstawały komponenty grypy C19, i inne zakaźne choroby… i środki przenoszenia – nietoperze, węże, komary

  Polubione przez 2 ludzi

 3. paziem

  Jak zaczniemy zamiatać Polskę z syjonistycznego odpadu, to jesteś zamojski trollu w czołówce listy. Utylizacja się zbliża szybkimi krokami.

  Polubienie

 4. paziem

  Odrzucając pewne ” antypolskie skrzywienie” trzeba przyznać w pełni rację rosyjskiemu autorowi książki ” Ukraina, państwo którego nie było”

  Polubienie

 5. Kojak

  Musi nadejsc czas rozliczen ? To swieta prawda ! Problem jest tylko jeden . Jak to zrobic ? Oni utopia Polakow we krwi a wladzy dobrowolnie nie oddadza . Zadne wybory tez nie wchodze w gre, jesli zydobanderowcy bedzie liczyli glosy i mieli wszystkie srodki przekazu w swoim reku. Jeszcze nigdy nie czytalem zeby ktos mial jakis pomysl jak ta zdziczala antyplska bande odsunac od koryta

  Polubienie

 6. przyjaciel

  Właśnie podałeś co trzeba zrobić a pisałem już o tym kiedyś. Atak hakerski na ośrodek telewizyjny w godzinach szczytu 19:30 . Emisja taśm prawdy. Ale my tego nie zrobimy ale Rosja mogłaby. To nie spowodowało by od razu zmiany mentalności ale ludzie poszli by z czasem po rozum do głowy. E przeciwnym razie skąd mają to wiedzieć . Nie wielu po ciężkiej pracy chcę się szukać tego po Internecie. A nieroby nie są tym zainteresowane.

  Polubienie

 7. Bazyli

  W sobotę 30-go kwietnia 2022 r. TN realizowała organizacyjne polecenie Prezesa Stronnictwa Narodowego Ludwika Wasiaka by w sposób artystyczny jednoznacznie wykreślić imiona Sedelai Ebrehel wygrawerowane przez Nieznanych Sprawców na rękojeści królewskiego miecza Szczerbiec. Od tego dnia narodowcy – koledzy Romana Dmowskiego mogą bez przeszkód nosić Szczerbiec jako element umundurowania narodowego. Działanie nasze w sposób szczególny dedykujemy Polskiemu Jeźdźcowi galopującemu przez Kraj, przeorującemu nie-świadomość, zrywającemu błonę podłości z zakrzepłych ran antypolonizmu, wieloletniemu współpracownikowi Stronnictwa Narodowego (im.D.R.), genialnemu reżyserowi polskiemu Wojciechowi Olszańskiemu, który na wniosek Andrzeja Szumskiego, z natchnienia Świętego Andrzeja Boboli dokonał w Kaliszu spalenia symbolu antypolskiego apartheidu i zniewolenia Nieszczęsnego Ludu – Statutów Kaliskich.

  Polubienie

  • paziem

   @Bazyli, jeśli będziesz na WPS propagować przebierańców z DS na czele z kabotynem Sendeckim i matrioszki” narodowo-patriotyczne” w rodzaju Olszańskiego&Co,to radzę znaleźć sobie inną trybunę do dezinformacji i bałamucenia Polaków, gdyż portal tutejszy jest zamknięty na tego rodzaju działania.

   Polubienie

   • Bazyli

    Nie uszło mojej uwadze co następuje Panie Paziem – esencją tego filmu jest wniosek iż na krzywdzie chłopów pańszczyźnianych zarówno Ruskich, Polskich jak i innych nacji powstały nie tylko latyfundia arystokratów, ale przede wszystkim majątki wiadomo jakich grup wywodzące się z arendy a także co chyba równie ważne Bazylika św. Piotra – ten pałac masonerii, co wyraźnie zaznaczył red. E. Sendecki, którego nie można przecież oskarżyć o bezbożnictwo. Uczynił to z pełnomocnictwa Ludwika Wasiaka w trosce o prawdę historyczną i nasz umęczony naród.

    Polubienie

 8. kika22

  Wolna Ukraina? – tak, ale żydowsko-banderowska nigdy!

  Drugi ,,Vaterland” Ukrów.

  Konflikt na Ukrainie a diaspora ukraińska w Kanadzie

  http://www.mysl-polska.pl/741

  Dawno temu, ,,babcia i dziadek” od Bandery, przezornie się wycofali na z góry UPA-trzone pozycje i to są ich potomkowie.

  Ogromne wsparcie dla Ukrainy zza oceanu. To tam mieszka najwięcej Ukraińców poza Europą

  https://turystyka.wp.pl/ogromne-wsparcie-dla-ukrainy-zza-oceanu-to-tam-mieszka-najwiecej-ukraincow-poza-europa-6741084884371968a

  Hej!

  Polubienie

 9. kika22

  Ad MatkaPolka

  ,,UKRAINY NIE MA I NIGDY NIE BYŁO…”

  Ukry – wszystko jest naciągane i szyte grubymi nićmi.

  CZUŻBINA – pradawne ziemie Lachów, zasiedlone przez żydów i Szwabów, zwanych Anglosasami.

  Ukraina (nazwa)

  ,,… Wbrew powszechnie przyjętemu tłumaczeniu słowa ukraina jako „okraina” – „pogranicze”, nazwa Ukraina wywodzi się od staroruskiego kraj („swoja ziemia”, „rodzima ziemia”) i przydomku „u”, co w połączeniu oznacza antonim słowa czużbina – „cudza ziemia”, „obca ziemia”.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Ukraina_(nazwa)

  Żydowski kociokwik.

  Kiedy naprawdę powstała Ukraina?

  https://ciekawostkihistoryczne.pl/2016/05/15/kiedy-naprawde-powstala-ukraina/

  Hej!

  Polubienie

 10. kika22

  Ad MatkaPolka

  CZUŻBINA – pradawne ziemie Lachów, zasiedlone przez żydów i Szwabów, zwanych Anglosasami.

  ,,Ukry” i tzw. ,,Chazarzy” na pradawnych ziemiach Lachów.

  Litwacy

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Litwacy

  Drang nach Osten – (niem. „parcie na wschód”)

  Głuchoniemcy

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Głuchoniemcy

  Hej!

  Polubienie

 11. osoba prywatna

  Świetny artykuł.

  https://zorard.wordpress.com/home/

  Polubienie

 12. kika22

  Ad MatkaPolka

  Mapa ta nie zna terminu „Ukraina”.

  KEINE GRENZE!

  Anglosaski atlas

  https://eloblog.pl/angielska-stara-mapa-polski-z-1683-roku/

  Kolejna mapa musi być prawdziwa, ponieważ była przeznaczona dla żydowskich handlarzy, którzy się szwendali po ówczesnej jewropie, porośniętej bujnymi puszczami, kniejami i lasami.

  Drogi handlowe w Polsce w wiekach średnich i wieku XVI.

  Tytuł mówi wszystko – na mapie zaznaczono drogi handlowe w Polsce wraz z oznaczeniem miast, w których składowano towary. Miasta zostały podzielone na te, gdzie składowano: 1) wszystkie towary, 2) niektóre towary, 3) wina, 4) sól. Dosyć ciekawa jest granica obejmująca również dzisiejsze terytorium Niemiec, Czech i Słowacji. Jest to bowiem granica Polski i krajów lennych w epoce największego rozwoju.

  Porównaj mapę historyczną z mapą google. Użyj suwaka zmiany przezroczystości.

  Tytuł: Drogi handlowe w Polsce w wiekach średnich i wieku XVI. Autor: Stanisław Lewicki. Wydawca: Księgarnia nauczycielska. Miejsce wydania: Warszawa. Data: 1926 Język: polski Opis: skala 1:3500000; 78x58cm

  Mapę można powiększyć (Ctrl+) i przesuwając myszą, obejrzeć, jak dzisiejsze mikre Polin, było kiedyś WIELKIM IMPERIUM.

  http://starenowemapy.pl/2017/05/13/drogi-handlowe-w-polsce-w-wiekach-srednich-i-wieku-xvi/

  Hej!

  Polubienie

 13. Re;paziem
  Panie Paziem popieram.

  Polubienie

 14. kika22

  Ad mleko z nosa

  ,,Coś ta mapa nijak ma sie do traktów , które ja znam u siebie
  trakty królewskie.”

  ,,Autostrada” do żydowskich pałaców, rozsianych po całej ówczesnej jewropie.

  Via Regia

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Via_Regia

  „Szlak Jagielloński” Kraków – Lublin – Wilno

  http://zachod-wschod.pl/szlakjagiellonski/

  Hej!

  Polubienie

 15. kika22

  Ad mleko z nosa

  ,,Coś ta mapa nijak ma sie do traktów , które ja znam u siebie
  trakty królewskie.”

  Ówczesny e-mail, wysyłany na czterech kopytach od pałacu do pałacu.

  Pocztylion

  https://pl.wiktionary.org/wiki/pocztylion

  Dawny PKS i Biuro podróży Orbis, albo Gromada.

  Dyliżans

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyliżans

  Hej!

  Polubienie

  • mleko z nosa

   Trakty krolewskie dla Królow , urzędników,,skarbników krolewskich i ich strażnikach na tych traktach, miejscach napadów, utonięć, , zaginięc etc.

   Polubienie

 16. kika22

  Ad mleko z nosa

  Żydowska świta, zawsze podróżowała po ówczesnej jewropie: Rolls-Royce-m, Bentley-em, Jaguar-em, albo Maybach-em.

  Kareta

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Kareta_(pojazd)

  Po latach, żydki sobie przypomnieli, że muszą wybudować kolejną VIA, wycinając po cichu Puszczę Białowieską i Karpacką.

  Adamczyk: Via Carpatia ważna z punktu widzenia interesów gospodarczych kraju

  https://www.portalmorski.pl/inne/39658-adamczyk-via-carpatia-wazna-z-punktu-widzenia-interesow-gospodarczych-kraju

  Hej!

  Polubienie

 17. kika22

  Już się przeszło osiem lat napierdalają i daj im zdrowie, pejsaty boże JHWH na kolejne osiem!

  NAŁOŻONE FIKCYJNE SANKCJE NA: ROPĘ NAFTOWĄ, GAZ ZIEMNY I WĘGIEL – TAKIE MEDIALNE DROBIAZGI.

  Atak Rosji na Ukrainę wywołał trzęsienie ziemi na rynku stali

  https://www.wnp.pl/hutnictwo/atak-rosji-na-ukraine-wywolal-trzesienie-ziemi-na-rynku-stali,573838.html

  Bananowe republiki w dostarczaniu surowców do anglosaskich krajów.

  Rudę żelaza z Ukrainy i Rosji trudno będzie zastąpić

  https://www.wnp.pl/hutnictwo/rude-zelaza-z-ukrainy-i-rosji-trudno-bedzie-zastapic,549368.html

  Hej!

  Polubienie

 18. kika22

  Ad mleko z nosa

  ,,Adamczyk .
  Shalom”

  Ano shalom, albo darzbór!

  „Dogrywka do ostatniej rzezi”. „Nie odpuszczamy. Łapy precz!” – mówią obrońcy Puszczy Białowieskiej

  https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/dogrywka-do-ostatniej-rzezi-nie-odpuszczamy-lapy-precz-mowia-obroncy-puszczy/5csne2x

  PLAN ZAGŁADY PUSZCZY KARPACKIEJ PODPISANY! CZEKA NAS DRUGA BIAŁOWIEŻA?

  https://www.wwf.pl/aktualnosci/plan-zaglady-puszczy-karpackiej-podpisany-czeka-nas-druga-bialowieza

  Hej!

  Polubienie

 19. paziem

  Dla przypomnienia

  To państwo to czysta fikcja. W lipcu tradycyjnie powinniśmy uczcić pamięć ofiar pomordowanych bestialsko w 1943 roku na Wołyniu. Kiedy nasi dziadkowie i pradziadkowie poszli do leśnych oddziałów partyzanckich, by walczyć z niemieckim okupantem, bandy ukraińskiej hołoty uzbrojone w siekiery i widły weszły do polskich wsi by mordować kobiety, dzieci i starców.

  Zginęło ponad 100 tysięcy ludzi. I nie była to „lekka” śmierć. Ludzi rozcinano piłą, miażdżono im głowy. Ofiar nie grzebano. Szkoły, Kościoły stały się mogiłą dla setek tysięcy bestialsko pomordowanych Polaków.

  Dzisiejsza Ukraina nie widzi w tym nic złego. Podnoszą ten czyn do rangi powstania narodowego. Roman Suchewycz i Stefan Bandera są bohaterami narodowymi Ukrainy. Natomiast jeden z profesorów lwowskiej uczelni zapytany co myśli o Rzezi Wołyńskiej odpowiada: „dzisiaj zrobilibyśmy to samo i w ten sam w sposób. Tu chodzi o wolną Ukrainę”.

  To, że na Ukrainie pomordowanym Polakom nikt świeczki nie zapali wcale mnie nie dziwi. W końcu, tradycja społeczeństw pierwotnych oparta jest na rozlewie krwi. Niedługo pewnie zrobią z tego wydarzenia święto narodowe. Ale dlaczego nie mówi się o tych wydarzeniach w Polsce? Dlaczego nie ma narodowego dnia pamięci ofiar pomordowanych przez Ukraińców? Dlaczego nie ma tego dnia żałoby narodowej? Przecież jest dzień pamięci ofiar o holokaustcie. Ofiary Wołynia umierały, przecież w straszniejszych, mękach.

  Jedyne uroczystości państwowe mające na celu uczczenie pamięci ofiar poległych w Wołyniu miały miejsce w Donieckiej Republice Ludowej. Oficjalnie uznanej przez Polską racje stanu za prorosyjskich wrogów. Naszymi sojusznikami są zaś, niekryjący swoich banderowsko- nazistowskich sympatii, bojownicy z batalionów Aidar i Azów.

  Na szczęście pojawili się ludzie zdolni stawić czoła ukraińskim bandytom. Jest to Słowiański Batalion Rusicz. Przez polskojęzyczny rząd i polskojęzyczne media uznani za wrogów Europy…

  Tak naprawdę Rusicz to oddział złożony z różnej narodowości Słowian. Walczą tam głównie Rosjanie, ale też Białorusini, Serbowie, Bułgarzy. Są także Polacy. Wszyscy dla których sojusz państw Słowiańskich jest lepszy niż sojusz w ramach NATO, czy innej, zachodniej organizacji.

  Co ciekawe, Słowiańscy bojownicy nie dopatrują się, swojego głównego wroga w zwykłych Ukraińcach. Dla nich głównym wrogiem jest wszechobecny, w tamtejszej rzeczywistości banderyzm. Wielu z członków batalionu, miało przodków, pomordowanych przez upowców. Byli to żołnierze wracający z frontu Zachodniego. Nie zabili ich Niemcy, zabili ich Ukraińcy w ramach dywersji. Dlatego właśnie, uważają, że banderyzm trzeba zniszczyć.

  Ma to nawet uzasadnienie w samej teorii jaką wysnuli banderowcy na temat swojego pochodzenia etnicznego. Otóż, kiedy w latach drugiej wojny światowej Ukraińcy byli sojusznikami III Rzeszy uznali, że Słowianami oni nie są. Wywodzą się natomiast (wedle własnego mniemania) od germańskiego plemienia gotów. Przecież jako Słowianie nie mogli być członkami sojuszu równymi z Niemcami…

  Dzisiaj bataliony Aidar i Azów nawiązują do antypolskiej tradycji banderyzmu i antysłowiańskiej tradycji hitleryzmu. Mam jednak nadzieję, że moi przyjaciele z batalionu Rusicz przegonią ich ze słowiańskiej ziemi!

  Jarosław Kosiński

  Moi przyjaciele Rosjanie (film)

  Polubione przez 1 osoba

 20. MatkaPolka

  Dlaczego Polacy nie znają swojej historii? Część 1
  https://patrznarece.pl/analizy/dlaczego-polacy-nie-znaja-swojej-historii-czesc-1/

  Dlaczego Polacy nie znają swojej historii? Część 2. – Straszny wiek XX
  https://patrznarece.pl/analizy/dlaczego-polacy-nie-znaja-swojej-historii-czesc-2-straszny-wiek-xx/

  Dlaczego Polacy nie znają swojej historii? Część 3. – Terroryzm w II Rzeczypospolitej
  h t.tps://patrznarece.pl/analizy/dlaczego-polacy-nie-znaja-swojej-historii-czesc-3-terroryzm-w-ii-rzeczypospolitej/

  Polubienie

  • Bardzo dobre wystąpienie. Dwa lata przed secesją Krymu i „rosyjskiej wiosny” w Noworosji – tragicznie i krwawo zakończonej Palmer Eldritch napisał tekst:

   Rosja obrońcą wolnego świata, czy krajem trzeciego świata? Modele geopolityczne dla Polski.

   W tym tekście sprzed 10 lat mamy praktycznie wszystko, co 10 lat później mówi Strelkow. Strelkow nabrał wątpliwości do Putina i jego „elit” dopiero po tym, jak mu storpedowali projekt Noworosji, nie dając ochotnikom/powstańcom/separatystom broni i nie przysyłając oficerów ani instruktorów (Strelkow wspomina w tym filmie, jak dowodząc m. in. obroną Sławiańska był zmuszony SAM dowodzić kilkoma btalionami, mimo że nie miał odpowiedniego wykształcenia – bo oficerów dyplomowanych w ogóle nie było). Tak, wygląda na to, że powstanie w Donbasie było inicjatywą, której Putin usiłował ukręcić łeb. Już secesja Krymu była „samowolką” nieuzgodnioną z Putinem, po której sukcesie Putin przywłaszczył sobie zasługi innych (między innymi Strelkowa). Ale najtragiczniejsze dla narodu rosyjskiego były jego decyzje w sprawie Donbasu, czyli SABOTOWANIE zrywu narodowego i pozwalanie na topienie go przez Ukrainę we krwi.

   Wracając do tekstu Palmera Eldritcha sprzed 10 lat autor trafnie spostrzegł, że Rosja Putina, czyli restauracja carskiej kapitalistycznej Rosji z prawosławnym zabobonem jako opium dla ludu jest CAŁKOWICIE CHYBIONYM pomysłem na modernizację Rosji ze stadium komunistycznego na „coś nowego”. Prawda jest taka, że Rosja nie potrzebuje prawosławia (wbrew temu co mówi w tym filmiku Strelkow). Rosja potrzebuje powrotu do formuły federacji narodowych państw socjalistycznych, zachęcam do rzutu okiem na mój tekst z czasów neonowego prymitywizmu:

   ZSRR więzieniem narodów, a Rosja ich grobowcem? Co lepsze?

   Podsumowując – nie ma w Rosji nikogo myślącego, kto by nie wiedział, że kapitalizm to ślepa uliczka rozwoju. Ludzie patrzą na okres „sowiecki” z tęsknotą i sentymentem. Odrzucenie kapitalizmu i restytucja ZSRR byłaby więc bezproblemowa od strony WOLI NARODU. Ale w Federacji Rosyjskiej ponad wolą narodu stoi wola etnicznej oligarchii kapitałowej. Którą po prostu należy pozbawić majątków ii wypędzić z kraju albo POZABIJAĆ.

   W kwestii „opium dla ludu” proponuję przejrzeć dyskusję pod tekstem:

   Michaił Biegłow: Krwawe łgarstwo – piętno cywilizacji „zachodu”

   Pozdrawiam!

   Polubienie

  • Bardzo dobre wystąpienie. Dwa lata przed secesją Krymu i „rosyjskiej wiosny” w Noworosji – tragicznie i krwawo zakończonej Palmer Eldritch napisał tekst:

   Rosja obrońcą wolnego świata, czy krajem trzeciego świata? Modele geopolityczne dla Polski.

   W tym tekście sprzed 10 lat mamy praktycznie wszystko, co 10 lat później mówi Strelkow. Strelkow nabrał wątpliwości do Putina i jego „elit” dopiero po tym, jak mu storpedowali projekt Noworosji, nie dając ochotnikom/powstańcom/separatystom broni i nie przysyłając oficerów ani instruktorów (Strelkow wspomina w tym filmie, jak dowodząc m. in. obroną Sławiańska był zmuszony SAM dowodzić kilkoma btalionami, mimo że nie miał odpowiedniego wykształcenia – bo oficerów dyplomowanych w ogóle nie było). Tak, wygląda na to, że powstanie w Donbasie było inicjatywą, której Putin usiłował ukręcić łeb. Już secesja Krymu była „samowolką” nieuzgodnioną z Putinem, po której sukcesie Putin przywłaszczył sobie zasługi innych (między innymi Strelkowa). Ale najtragiczniejsze dla narodu rosyjskiego były jego decyzje w sprawie Donbasu, czyli SABOTOWANIE zrywu narodowego i pozwalanie na topienie go przez Ukrainę we krwi.

   Polubienie

  • Wracając do tekstu Palmera Eldritcha sprzed 10 lat autor trafnie spostrzegł, że Rosja Putina, czyli restauracja carskiej kapitalistycznej Rosji z prawosławnym zabobonem jako opium dla ludu jest CAŁKOWICIE CHYBIONYM pomysłem na modernizację Rosji ze stadium komunistycznego na „coś nowego”. Prawda jest taka, że Rosja nie potrzebuje prawosławia (wbrew temu co mówi w tym filmiku Strelkow). Rosja potrzebuje powrotu do formuły federacji narodowych państw socjalistycznych, zachęcam do rzutu okiem na mój tekst z czasów neonowego prymitywizmu:

   ZSRR więzieniem narodów, a Rosja ich grobowcem? Co lepsze?

   Polubienie

  • Podsumowując – nie ma w Rosji nikogo myślącego, kto by nie wiedział, że kapitalizm to ślepa uliczka rozwoju. Ludzie patrzą na okres „sowiecki” z tęsknotą i sentymentem. Odrzucenie kapitalizmu i restytucja ZSRR byłaby więc bezproblemowa od strony WOLI NARODU. Ale w Federacji Rosyjskiej ponad wolą narodu stoi wola etnicznej oligarchii kapitałowej. Którą po prostu należy pozbawić majątków ii wypędzić z kraju albo POZABIJAĆ.

   W kwestii „opium dla ludu” proponuję przejrzeć dyskusję pod tekstem:

   Michaił Biegłow: Krwawe łgarstwo – piętno cywilizacji „zachodu”

   Pozdrawiam!

   Polubienie

  • P.S.
   Ponieważ dalej nie poprawiliście dopuszczalnej liczby linków w komentarzu i mi zablokowało „normalny” komentarz do moderacji, podzieliłem go na 3 komentarze zawierające po jednym linku, żeby ominąć Wasze NIEPRAKTYCZNE ustawienia antyspamowe. Najlepiej ustawić liczbę dopuszczalnych linków w komentarzu na 99 i mieć spokój.
   Korektę ustawienia robi się w panelu sterowania

   SETTINGS-> DISCUSSION i tam w sekcji

   „Comment moderation”
   Hold a comment in the queue if it contains [2]
   Trzeba poprawić „2” na 99.

   Polubienie

 21. Panie Kosiur, jakim to wrogiem Żydów jest Putin, jeśli lekko licząc 80% jego namaszczonych oligarchów to Żydzi, z ultra-syjonistą Kantorem na czele? Jeśli masa telewizyjnych „osobowości” i „autorytetów” to żydzi, nawet nie kryjący się z systematycznymi lotami do Izraela czy podwójnym obywatelstwem?

  Ja wiem, że w sytuacji, gdy globalna etniczna oligarchia kapitałowa staje na głowie by zniszczyć Rosję i Rosjan, zapowiadając sąd nad Putinem za „zbrodnie wojenne” (realnie – czyli ignorując propagandowe fikcyjne zbrodnie przypisywane armii FR i Putinowi) o niebo mniejsze niż popełnił przeciętny amerykański prezydent w okresie od 1941 do dziś, może nam się wydawać, że oto jest jakiś konflikt na linii Putin-Żydzi. Nie jest tak, Jest konflikt na linii Żydzi-Putin, ale w drugą stronę … nic takiego nie występuje. Putin, w razie potrzeby będzie palił świeczki Chanukowe na Kremlu i zapewniał „drogich partnerów” o szacunku i woli dialogu.

  Wielu osobom zdaje się, że oto trwa jakaś wielka konfrontacja Rosji z „Zachodem”, że Rosja prze do zwycięstwa, które zdezintegruje gospodarki zachodu i bankructwa wizerunkowo-moralno-politycznego „zachodu” czyli tak naprawdę obozu wasali globalnego gangstera USA. Nic bardziej błędnego. Rosja Putina zmierza do jak najszybszego zamknięcia wojny takim traktatem, który pozwoli Putinowi nie utracić twarzy i wrócić do „zwykłych relacji biznesowych” oligarchii FR z „drogimi zachodnimi partnerami”. Jest oczywiste, że takie zakończenie konfliktu nie rzuci Zachodu na kolana, tylko pozostawi na nich Rosję (ale nie – rosyjską putinowską oligarchię!).

  Z drugiej strony „drodzy partnerzy” z Waszyngtonu wojują o odsunięcie TYLKO Putina od władzy, oligarchia FR im nie przeszkadza – w końcu najłatwiej rządzić przez zdegenerowane, skorumpowane elity.

  Polubienie

 22. Pingback: Trzeci miesiąc wojenki żydłackiej na Upadlinie – Grypa666

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.