Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2

Podpisz petycję !

 

 

 

Warszawa, 30 listopada 2020
   .

List Otwarty do Prezydenta i Rządu RP

 

Pan dr Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów

Pan dr Adam Niedzielski Minister Zdrowia

Pan dr Grzegorz Cessak Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Do wiadomości: Sejm RP, Senat RP, Media

 

Środowisko naukowców i lekarzy, jakie reprezentują osoby podpisane pod tym apelem, pragnie wyrazić zaniepokojenie perspektywą masowych szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 szczepionkami, które nie zostały właściwie zbadane i których zastosowanie może doprowadzić do nieoczekiwanych zmian zarówno na poziomie komórkowym, w tym zmian szlaków sygnałowych i zmiany ekspresji genów. Apelujemy do Prezydenta i Rządu RP, aby szczepienia planowane w Polsce miały wyłącznie charakter dobrowolny, z wykluczeniem jakichkolwiek form przymusu i aby informacja o możliwych powikłaniach czy niebezpieczeństwach związanych ze szczepieniami została podana opinii publicznej oraz aby na temat szczepień i ich korzyści i zagrożeń zorganizowano rzetelną debatę publiczną.

Według oświadczenia Ministra Zdrowia, Pana Adama Niedzielskiego, z dnia 13 listopada 2020 roku, planowane jest zaszczepienie całej populacji dorosłych obywateli polskich, tj. 31 mln ludzi. Liczba podana przez Pana Ministra świadczyłaby o planach obowiązkowego szczepienia osób dorosłych. Zdecydowanie sprzeciwiamy się takim planom, które byłyby naruszeniem wymogu dobrowolności, przyjętego przez prawo międzynarodowe. Zarówno Kodeks norymberski z 1947 roku, jak i Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1976 roku, podobnie jak Konwencja o prawach człowieka i medycynie z 1997 roku oraz art. 39 Konstytucji RP, zabraniają, aby ktokolwiek, bez swojej swobodnie wyrażonej zgody, był poddawany doświadczeniom lekarskim lub naukowym. Tymczasem pośpiesznie wprowadzane na rynek szczepionki przeciw wirusowi SARS-CoV-2 nie zostały dotąd należycie zbadane, ich badania kliniczne zostały oparte o wyjątkowo łagodne zalecenia Europejskiej Agencji Leków (EMA) i dlatego mają cechy eksperymentu na ludzkości na wielką skalę.

Po pierwsze, przygotowywane na rynek szczepionki nie zostały poddane odpowiednim testom. Przeprowadzono próby kliniczne na stosunkowo niewielkiej grupie osób, które poddano obserwacji jedynie w bardzo krótkim okresie czasu. W testowanych grupach nie uwzględniono też wystarczającej liczby osób z grup ryzyka. Aby w pełni ocenić skuteczność szczepionki i możliwość powikłań, potrzebny jest okres co najmniej kilku lat rzetelnych badań. Szósta zasada norymberska mówi: „Stopień ryzyka, jakie należy podjąć, nigdy nie powinien przekraczać znaczenia korzyści eksperymentu dla ludzkości”. Tymczasem brak jest rzetelnej informacji oraz dowodów o spodziewanych korzyściach wynikających ze szczepień i grożących osobom zaszczepionym ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie ich powstania. Pandemia „świńskiej grypy” jest dobrym przykładem, że niedostatecznie zbadane szczepionki wywołują więcej szkód niż korzyści. Przypadki narkolepsji czy innych trwałych uszkodzeń były stosunkowo częste po podaniu niesprawdzonych szczepionek na świńską grypę, a rządy niektórych państw (np. Szwecji) do dzisiaj wypłacają odszkodowanie ich ofiarom.

Po drugie, nowe szczepionki proponowane nam przez Pfizer, Modernę i inne korporacje są stworzone na bazie mRNA – kwasu nukleinowego, który służy do syntezy białka. Nie są to tradycyjne szczepionki, ale substancje mogące w komórkach ludzkich prowadzić do modyfikacji ekspresji genów. Tego rodzaju szczepionki mogą być niebezpieczne, dopóki ich skuteczność i brak poważnych efektów niepożądanych nie zostanie naukowo udowodniona. Nie wiemy bowiem do końca jakim procesom pod ich wpływem będzie podlegał wprowadzony RNA w naszych komórkach. Wprowadzony mRNA w szczepionce może oddziaływać z innymi istniejącymi w komórce cząsteczkami RNA (np. miRNA, lncRNA), co może to prowadzić do zmian w regulacji ekspresji różnych genów. Ponadto wprowadzony mRNA może reagować z RNA wirusów i bakterii w naszym organizmie. Zagrożeniem dla człowieka jest więc to, że osoby zaszczepione będą mniej odporne na inne choroby.

Szczepionki oparte o mRNA nie były wcześniej dopuszczane do obrotu na rynku, a więc ich długoletnie skutki uboczne nie są znane. Wyniki badań na ludziach czy zwierzętach są niejednoznaczne i nie dają podstaw potwierdzenia bezpieczeństwa stosowania szczepionek mRNA. To samo dotyczy szczepionek opartych o wektory wirusowe, np. AZD1222 firmy AstraZeneca. W związku z zasadą dobrowolności obywatele polscy nie mogą być do szczepień zmuszani. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa obywateli, dobrowolne szczepienia powinny być uwarunkowane przeprowadzeniem dokładnych badań klinicznych, zorganizowaniem szerokiej debaty publicznej na temat wprowadzanej szczepionki oraz poinformowaniem społeczeństwa o możliwych korzyściach, powikłaniach oraz niebezpieczeństwach szczepień i alternatywnych metodach walki z COVID-19. Osoby, które na skutek namowy Ministerstwa Zdrowia poddadzą się dobrowolnie szczepieniom, powinny mieć zagwarantowane świadczenia finansowe za ewentualne negatywne skutki szczepień i utratę zdrowia.

Reasumując: wprowadzane obecnie pośpiesznie szczepionki mają charakter eksperymentu na wielką skalę. Ponieważ mogą obniżyć naszą odporność na inne choroby, na skutek masowych szczepień może więc umrzeć więcej ludzi niż obecnie na COVID-19. Ponadto zmiany genetyczne wywołane przez szczepionki mogą wpłynąć na przyszłe pokolenia. Długofalowych skutków szczepień nie jesteśmy dzisiaj w stanie przewidzieć. O tych zagrożeniach społeczeństwo polskie powinno być właściwie poinformowane i powinna się na ten temat odbyć debata publiczna z udziałem niezależnych ekspertów. Na bazie rzetelnej informacji każdy polski obywatel powinien mieć prawo do decyzji, czy przyjąć szczepionkę i nie powinien być do tego zmuszany. W przypadku dobrowolnych szczepień powinny być przewidziane gwarantowane przez rząd RP rekompensaty dla osób, które na skutek szczepień poniosą utratę na zdrowiu.

Przekonywanie społeczeństwa, że szczepionki oparte na mRNA są bezpieczne, przy ogromie niewiedzy na temat mRNA i jego powiązań w komórce jest wysoce nieetyczne. Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzenie skutecznych szczepionek przeciw wirusowi SARS-CoV-2 stanowi wielkie wyzwanie. Jednakże, obowiązkiem każdego naukowca jest zwrócenie uwagi, że w przypadku nowych szczepionek mamy do czynienia z eksperymentalnym produktem medycznym, który nie przeszedł wszystkich faz badań i nie powinien być rekomendowany. Z zasady dobrowolności oraz fundamentalnych wolności będących podstawą demokracji wynika konieczność uwzględnienia wolnej woli człowieka, który ma prawo do decydowania o swoim życiu. „Nic o nas bez nas” – to dawne hasło Solidarności. Warto je tutaj przypomnieć.

My, niżej podpisani, apelujemy do Prezydenta i Rządu RP, aby szczepienia planowane w Polsce miały wyłącznie charakter dobrowolny i aby informacja o możliwych powikłaniach i niebezpieczeństwach związanych ze szczepieniami była podana opinii publicznej oraz aby na temat szczepień zorganizowano rzetelną debatę publiczną. Apelujemy ponadto o ochronę podstawowych zasad demokracji i o poszanowanie wolności wynikających z Konstytucji RP oraz z umów międzynarodowych podpisanych przez Polskę.  

Z wyrazami szacunku,

dr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, prof. UO, Przewodniczący „Wolne Wybory”

prof. dr hab. n. med. Ryszard Rutkowski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

prof. dr hab. n. med. Stanisław Sulkowski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

prof. dr hab. n. med. Maria Sobaniec-Łotowska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

prof. dr hab. n. med. Irena Kasacka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

prof. dr hab. n. med. Krystyna Lisiecka- Opalko, PUM w Szczecinie

prof. dr hab. Jacek Bartyzel, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Jakub Z. Lichański, Uniwersytet Warszawski w Warszawie

prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, Uniwersytet im Adama Mickiewicza

prof. dr hab. Marek Krzystanek, Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. dr hab. Roman Zieliński,  Centre for Biomathematics, Genomics and Evolution

prof. dr Kornelia Polok, Centre for Biomathematics, Genomics and Evolution

dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL

dr hab. n. med. Marek Baltaziak,

UMB dr hab. n. med. Joanna Łotowska,

UMB dr hab. n. med. Lidia Puchalska-Niedbał, PUM

dr hab. n. med. Danuta Lietz-Kijak, PUM

dr. hab. Wojciech Dobiński, UŚ

dr inż. Józef Okulewicz, Warszawa

dr n. med. Dorota Sienkiewicz, UMB

dr Marta Ułaszewska-Żuk, Baranowice

dr Mariusz Żuk, Baranowice

dr Mariusz Błochowiak, Poznań

dr n. med. Jerzy Lewko, Białystok

dr n. med. Marek Wojciechowski, Warszawa

dr n. med. Katarzyna Bross-Walderdorff, Kozy

dr n. med. Katarzyna Landa, Kraków

dr n. med. Krzysztof Rożnowski, Poznań

dr n. med. Przemysław Czyszkowski, Bydgoszcz

dr n. med. Katarzyna Jaruszewska-Orlicka, Bydgoszcz

lek. med. Jolanta Biel-Gruszczyńska, Częstochowa

lek. med. Iwona Jadwiga Chlebowska, Wałbrzych

lek. med. Magdalena Urban-Lechowicz, Warszawa

lek. med. Izabela Kaczmarek-Matyszczyk, Radomsko

lek. med. Paweł Basiukiewicz, Grodzisk Mazowiecki

lek. med. Krystyna Szymik-Taraszkiewicz, Gliwice

lek. med. Anna Muszynska-Kwiatkowska, Wrocław

lek. med. Anna Janaszek-Borek, Warszawa

lek. med. Elżbieta Sadowska, Białystok

lek. med. Małgorzata Gbiorczyk, Konin

lek. med. Grzegorz Pałka, Częstochowa

lek. dent. Joanna Kuczyńska, Lublin

lek. med. Wojciech Węglarz, Legnica

lek. med. Zbigniew Pawelec, Gdańsk

lek. med. Agata Osiniak, Kolbuszowa

lek med. Izabela Zaremba-Jankowska, Gdańsk

lek. dent. Ewa Jurecka, Jabłonowo Pomorskie

lek. med. Tomasz Dmochowski, Poznań

lek. med. Izabela Zaremba-Jankowska, Gdańsk

lek. med. Grzegorz Tuszyński, Katowice

lek. med. Beata Biesiadecka, Bolechowice

lek. med. Ewelina Gierszewska, Chojnice

lek. med. Sabina Urbaniak, Krotoszyn

lek. med. Jarosław Maciej Zioło, Sanok

lek. med. Zbigniew Markiewicz, Warszawa

lek. med. Joanna Bromirska, Wrocław

lek. med. Andrzej Banach, Wrocław

lek. med. Joanna Nehring, Kraków

lek. med. Piotr Iwulski, Olsztyn

lek. dent. Anna Walacik, Lublin

lek. med. Alicja Weleda, Leszno

lek. med. Grzegorz Klasa, Kraków

lek. dent. Dominika Car, Brzeg

lek. med. Alicja Kluz, Białystok

lek. med. Joanna Paśnicka, Sopot

lek. med. Agata Kot, Świdnik

.
Stowarzyszenie „Wolne Wybory”, ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa    Skontaktuj się z autorem petycji

___________________________________________

Petycję można podpisać na stronie:

https://www.petycjeonline.com/apel_naukowcow_i_lekarzy_w_sprawie_szczepie_na_koronawirusa_sars-cov-2?uv=30800022

____________________________________________

____________________________________________

Szczepionka na C/19 zmieni nasze DNA i nas ludzi w bioroboty – Dr Carrie Madej

 

79 Komentarzy

Filed under Polityka

79 responses to “Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2

 1. Dyżurny Psychiatra Kraju, Cezary Piotr Tarkowski

  Taka petycja do syjonistycznych ludobójców da tyle samo co petycja do gubernatora Hansa Franka pochodzenia talmudycznego z prośbą o zaprzestanie rozstrzeliwania Polaków. Żyd Hans Frank=żyd Morawiecki, Kalkstein i inni.

  Polubione przez 1 osoba

  • Ilona

   To się nazywa optymistycznie podejście do życia.

   Polubienie

  • Nie byłbym tego taki pewien, bo jeśli syjonistyczni Żydzi znają historię, a raczej znają, to wiedzą jak dokonał żywota H.Frank.

   Polubione przez 2 ludzi

   • Kołodziej

    Panie Dariuszu.
    Niech Pan frazę „Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2” wrzuci do googla czy bing.com i sprawdzi w wynikach wyszukiwania, ile dostanie Pan linek do artykułów na ten temat.
    Szczególnie na gadzinówkach głównego ścieku, typu Interia, Onety, WirtualnePolski, itp.
    Gdyby się Panu nie chciało, to spieszę poinformować, że dostanie Pan takich odsyłaczy 0, słownie: okrągłe ZERO.

    W oficjalnej przestrzeni (mam podejrzenie graniczące z pewnością, że także w telaviwzorni), ten apel naukowców w ogóle nie istnieje, a co za tym idzie: dla kryminalistów bandy Morycovietskiego (a także tych przestępców z KneSSejmu) TEMATU NIE MA i NIE BYŁO.
    Tak jak w przypadku niedawnego apelu WHO w którym polecano zaprzestania stosowania „lockdownu”. Przez większość demokratycznych, czyli kryminalnych, rządów – w tym przez (nie)rząd bandyty Moteusza, został ten apel całkowicie zignorowany.

    Uny rozumieją tylko język SIŁY. Muszą dostać w parchate mordy, parę szubrawych karków musi zawisnąć, to wtedy coś do tego żydłackiego ścierwa może dotrze.

    P.S. Francuzi wyszli walczyć, i ostatnią batalię. Syjonistyczne władze tego kraju wycofały się z ostatniej ustawy i pokrewnych; chodzi o tę z zakazem fotografowania i filmowania demokratycznych reżimowych bandytów w mundurach, czyli tzw. policjantów.
    Polska trzoda, tylko z wyglądu przypominająca istoty ludzkie, będzie do końca – swojego! – posłuszna koszernej poliniańskiej waaadzy, wprowadzającej coraz więcej wolności, certyfikowanej najwyższymi standardami państwa prawa (talmudycznego), niestety.

    Polubione przez 1 osoba

 2. [video src="https://seed126.bitchute.com/hhyTCryAAYHA/DpkwlMyASri3.mp4" /]

  [video src="https://seed163.bitchute.com/hhyTCryAAYHA/ZSbDNziYKn3C.mp4" /]

  [video src="https://seed125.bitchute.com/hhyTCryAAYHA/k50pOtsBmBX6.mp4" /]

  Polubienie

 3. kamrat

  To piszą klechy w Polsce:

  „Likwidacja nierentownych kopalń JEST PALĄCĄ KONIECZNOŚCIĄ”

  Polubienie

  • Bydło!
   A olać ciepłym moczem te galerie, ale cóż, bydło lezie do żyda, jak muchy do lepu. Tfu!

   Polubienie

   • Piskorz

    A do bibliotek kolejek jak nie było tak nie ma..!! Smutne to bardzo..

    Polubione przez 1 osoba

   • Mirek

    Tydzień temu odwiedziłem bibliotekę po książkę „Saga o jarlu Broniszu”
    Godzina dziesiąta biblioteka pełna ludzi a w czytelni nie było gdzie szpilki włożyć także proszę pójść do bibliotek i przekonać się jak jest naprawdę zwłaszcza teraz. Kolejna rzecz .Większe kolejki do galerii są w takich oświeconych krajach jak Czechy i Holandia .Proszę odwiedzić Moskwę i zobaczyć tamtejsze kolejki do galerii. Byłem widziałem. Moskwa to piękne miasta a zaludnienie ludzi w galeriach , sklepach jest tam ogromne. Jeżeli chodzi o Polskę większe kolejki niż w tych galeriach będą już niebawem w Lidlu w kolejce po karpia w promocji .Tam się wtedy odbywa swoista „bitwa o karpia”
    Każdy wie co robi ma swój umysł jeżeli galerie mu pasują niech chodzi. To ludzi prywatna sprawa natomiast nazywanie ich z tego powodu niemyślącym bydłem zakrawa o kpinę.

    Polubienie

   • Mirek

    Oczywiście byłem wtedy gdy nie było jeszcze obostrzeń w bibliotekach i to niejednej i zawsze było sporo ludzi. Polecam pójść po plandemii i samemu zobaczyć jak jest.

    Polubienie

   • Mirek to może sobie chodzić do biblioteki i liczyć czytelników, tyle że guzik z tego wynika.

    W bibliotekach niewiele prawdy znajdziesz.
    Ci, którzy tam chodzą, to z reguły pasjonują się tym, co?

    Polubienie

  • Żydo-katoliccy pasterze pewnie nie wiedzą, że „trwała nierentowność kopalń” to wyłącznie zasługa Ministerstwa Finansów, które nie tylko ustaliło ceny na węgiel, ale wprowadziło wiele podatków, które kopalnie zmuszone są płacić.

   http://zaprasza.net/a_y.php?article_id=21485

   Polubione przez 1 osoba

  • „Namordniki”

   Według ustawy „Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi” w wersji z 29.11.2020, czyli ostatniej :

   Art. 46b. [Ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów na zagrożonym obszarze]
   W rozporządzeniu, o którym mowa w art. 46a, można ustanowić:

   4) obowiązek poddania się badaniom lekarskim przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
   4a) obowiązek stosowania określonych środków profilaktycznych i zabiegów;
   _________________

   Ponieważ p. 4a) jest kontynuacją – rozszerzeniem p.4) należy rozumieć, że treść p. 4a) odnosi się także do osób chorych i podejrzanych o zachorowanie.

   A zatem nakaz noszenia „namordników” przez osoby zdrowe należy traktować wyłącznie jako zalecenie.
   __________________

   W każdym razie wzmiankowana ustawa po modyfikacjach dokonanych przez covidowych zbirów jest prawnym bublem.
   Jeżeli tworzone prawo jest przeznaczone dla obywateli i ma być przez nich przestrzegane, musi być sformułowane w sposób jednoznacznie zrozumiały, wykluczający inne interpretacje niż wynika to bezpośrednio z zapisanej treści prawa – ta ustawa po modyfikacjach nie spełnia tego warunku. Więcej, w innych artykułach znajdują się zapisy sprzeczne z obowiązującym ustawodawstwem IIIRP, inspirujące obywateli do wzajemnej nienawiści, agresji, dyskryminacji, wręcz do rasizmu.

   Polubienie

   • dyl

    Napomknąłem w swoim komentarzu m.in. o tym przy okazji wcześniejszego postu, cyt.:

    „Stąd też w ostatniej nowelizacji ustawy dotyczącej tzw. „reżimu sanitarnego”, podpisanej przez (p)rezydenta Dupę, ta w dalszym ciągu nie jest wolna od furtki interpretacyjnej zapisów prawnych na wypadek obrony od przyszłych potencjalnych zarzutów skierowanych pod ich (ustawodawców) adresem.”

    W najnowszej USTAWIE „o zapobieganiu…”, w której pojawia się wątek o obowiązku zakładania szmat na twarze, wyraźnie jest napisane, że taki obowiązek w dalszym ciągu może być wydany tylko w drodze „rozporządzenia”.
    Tak się jednak składa, że ‚rozporządzenie’ ustawą nie jest. A tylko w ustawie można ograniczyć prawa konstytucyjne obywateli.
    Co ciekawe, obecne rozporządzenie zostało wydane z metką: „do odwołania”. Kuriozum. To nie jest zgodne z Konstytucją. Takie rzeczy robi się tylko w przypadku ogłoszenia jednego ze ‚stanów nadzwyczajnych’.
    A z tego co mnie wiadomo, to taki, póki co, ogłoszony jeszcze nie został.
    Na marginesie dodam, że gdyby jednak taki stan ogłoszono, np. o ‚stanie klęski żywiołowej’, wówczas prawa konstytucyjne obywateli mogłyby być zawieszone. Wówczas rozporządzenie mogłoby zadziałać.

    Dlaczego zatem nasi umiłowani biznesmeni z lichwiarzem na czele, pardon, politycy na ten krok się nie decydują… ??

    Wystarczy rozejrzeć się na nasze „spacyfikowane” ulice…

    A to, że autor powyższych słów, nie założył w tym roku namordnika ani razu, to nawet na policji ani żandarmerii, widać nie robi żadnego większego wrażenia…

    Pewnie myślą sobie: jakiś wariat…

    Polubione przez 1 osoba

 4. kamrat 1 grudnia 2020 o 20:37
  To piszą Słowianie w Polsce:

  Zamurowanie wejść do kościołów i zesłanie na banicję klechów – zdrajców JEST PALĄCĄ KONIECZNOŚCIĄ.

  Polubienie

 5. Jakub

  Polska to kraj katolicki a ludzie tutaj chodzą do Kościołów. Ponadto rodzą się wątpliwości czy aż tak radykalne rozwiązanie nie stoi w sprzeczności z ideą ruchu OZN. Nikomu nie jest potrzebna wojna domowa a do tego mogło by to doprowadzić.

  Polubione przez 1 osoba

 6. Klemens

  Jakże ograniczony i wyzbyty poczucia narodowego musi być umysł przewodniczącego episkopatu polskiego, który z tych tragedii, jakie spotkały Polskę, wyciąga taki tylko wniosek, że chcącemu przyjąć szczepionkę zmieniającą genom człowieka, nie dzieje się krzywda. Ten wojujący z naszym narodem nieodpowiedzialny pasterz pasterzy, który głosi, że nie będzie się korzył przed polską racją stanu, stawia swoje urojone pretensje do duchowego zwierzchnictwa nad narodem polskim wyżej niż bezpieczeństwo i wolność Polaków.

  Polubienie

  • Mirek

   Jeżeli szczepionka będzie obowiązkowa a wszystko na to wskazuje to opuszczę Polskę i wyjadę do kraju gdzie sam zdecyduje czy się szczepić czy nie, a nie zdecyduje za mnie państwo.

   Polubienie

   • Mirku, zbyt emocjonalnie zabrzmiało to u Ciebie.

    Spokojnie … .

    Nikt nie ma prawa dokonywać eksperymentów medycznych na Twoim ciele, a jeśli dobrowolnie na to pozwolisz, to już inna i Twoja sprawa.
    Ucieczka z Polski nie jest wyjściem na dłuższą metę, bo jak pewnie już zauważyłeś, to oprócz Białorusi i Szwecji nigdzie nie jest wesoło. Wszędzie globalne szambo rozkręcone przez Syjon, który prawie wszędzie siedzi, jak ośmiornica.
    Sama walka z jej mackami to też działania doraźne i jak dotąd niewielu było śmiałków, którzy podnieśli rękę na jej wrażliwy łeb (pieniądz) – płacąc za to najwyższą cenę.

    Pozdrawiam … .

    Polubienie

  • Watykan chodzi noga w nogę z Syjonem … .
   Więc czego Klemensie oczekujesz od przedstawiciela Watykanu lub inaczej członka V kolumny?
   Że będzie troszczył się o suwerena?
   Watykan to jedna z macek globalnej ośmiornicy.
   Popatrz tylko teraz, czy kk stanął po stronie ludzi, których przez stulecia obżerał?

   Polubienie

 7. antekwariat

  dziewczynka 🙂 „mali bohaterowie Wielkiej Wojny” z cowid

  Polubienie

 8. jaro

  DŁUGOFALOWY PLAN DOKONANIA ZBRODNI LUDOBÓJSTWA NA PRZYKŁADZIE PANDEMII Z 2009 R

  Polubienie

 9. Pozwolę sobie na garść uwag.

  Otrzymałem mailem info o tej petycji wraz z prośbą, bym się pod petycją podpisał. Odpisałem tak:

  Petycja jest napisana źle, gdyż z jej treści wynika, że pandemia jest faktem, a podpisani lekarze mają jedynie uzasadnione zresztą zastrzeżenia wobec szczepionek. Brakuje w niej wyraźnego stwierdzenia, że pandemia jest fikcją, przez co i szczepionki, zwłaszcza tak szkodliwe są po prostu atakiem na zdrowie ludności.

  Ponadto z zasady nie podpisuję już od lat żadnych petycji. W początkach publicystyki (2009 r.) podpisałem niejedną, ale szybko zrozumiałem, że okupant wszystkie petycje po prostu ignoruje. Pisanie kolejnych, gdy poprzednie zostały zignorowane, jest w moim przekonaniu po prostu stratą czasu.
  Pisanie i podpisywanie petycji miałoby tylko wtedy sens, gdyby autorzy i sygnatariusze dysponowali możliwością wymuszenia na okupancie realizacji postulatów zawartych w petycji. A więc, gdyby byli w stanie np. wyprowadzić pod knessejm, URM, ministerstwa i inne ośrodki władzy, także w innych miastach, setki tysięcy ludzi, którzy byliby gotowi dotąd blokować urzędy okupanta, aż postulaty zostaną spełnione. Wtedy należałoby napisać kolejną petycję i ponownie zablokować setkami tysięcy ludzi instytucje okupanta, by wymusić na nim kolejne ustępstwa. I tak aż do naprawy Rzeczypospolitej. Dokąd jednak nie dysponujemy możliwościami wymuszenia na okupancie ustępstw, pisanie do niego kolejnych petycji mija się z celem.

  Podpisywanie petycji ma jeszcze inne szkodliwe wymiary. Jest niepotrzebnym spuszczaniem pary z kotła. Niejeden wszak sygnatariusz podpisuje petycje by wyładować złość. Ponadto podpisywanie petycji daje wielu ludziom iluzję „działania” dla dobra Polski. Są tacy, co podpisują wszystkie podsyłane im petycje. I są głęboko przekonani, że działają dla dobra Polski. No przecież podpisali już 200, 300 a może nawet 500 petycji. To, że nic się przez to nie zmieniło, nie obchodzi ich.

  Dlatego ani nie opublikuję petycji, ani jej nie podpiszę. Tylko masowymi protestami na ulicach, a nie petycjami, jesteśmy w stanie powstrzymać ludobójcze działania okupanta.

  Polubione przez 1 osoba

 10. markglogg

  Rzeczonemu „Opolczykowi” (ze Schwarzwaldu, DE) się nie podoba, że w powyższym „Apelu” Brakuje wyraźnego stwierdzenia, że pandemia jest fikcją.
  Dzisiaj rozmawiałem ze znajomym, którego żona pracuje w szpitalu „Sokołowskiego” w Zakopanem. Twierdził, ze tam „kowidowcy” zajmują już całe piętro. Podobnie wyglądała, przed dwoma tygodniami, sytuacja w zakopiańskim powiatowym szpitalu. Według młodego lekarza, który obok mnie mieszka (który 2 miesiące temu „przekowidował”, z b. wysoką temperaturą, u mnie za ścianą), w jego miejscu pracy aż dwa piętra „kowidowały”.

  Dzisiaj w Polsce zmarło „z kowidem” aż 609 osób – i podobnie wyglądała sytuacja przez cały ubiegły tydzień. A to oznacza, że dziennie ‚z kowidem’ kończy obecnie życie w Polsce więcej niż statystycznie umiera u nas na raka (ok. 400 osób) przy statystycznej, z lat poprzednich, umieralności ok. 1100 osób/dzień.
  Czy ten zniemczały „Opolczyk” nie jest kompletnie STUKNIĘTY? Należy na niego uważać.

  (A tak od siebie, żeby wszystkim ANTYSZCZEPIENNYM DURNIOM zrobić na złość, to oczywiście się zaszczepię i będę obserwował tego skutki.)

  Polubienie

 11. Fizyku filozofie,

  szkoda, że nie ma szczepionek przeciwko głupocie. Przydała by ci się…

  Polubienie

  • markglogg

   Odnośnie „szkoda, że nie ma szczepionek przeciwko głupocie”
   to zapewne „opolczyk” sobie DO LUSTRA napisał. Bo, w przeciwieństwie do mnie, żadnych rzeczowych argumentów nie był zdolny przytoczyć.

   Polubienie

   • paziem

    Marku, świat się chyba kończy, jeżeli ty, człowiek rozumny, poddajesz się praniu mógu przez twórców tzw. „pandemii’, czyli rozdmuchanemu siłami globalno-żydowskich mediów, zwykłemu grypopodobnemu wirusowi, którego skutki należy leczyć tak jak grypę, bez wzywania „bogów nieba i podziemi” i ogłaszając sraczkę szpitalna i szczepionkową ściemę.
    Dziwi mnie, że ktoś taki jak ty, znający zasady biologii stajesię narzędziemiem „synów” a w zasadzie skurywysynów ciemności.
    Jeśli usłyszę, że i ty, mieszkaniec Zakopanego, włączysz się w działania a’la Tumor-Mózgowicz, zabraniające Polakom ruchu na świeżym powietrzu, na pieszych i narciarskich szlakach tatrzańskich, to dojdę do wniosku, że nie tylko świat się kończy, ale że …ziemia chyba jest płaska :))))

    Polubione przez 2 ludzi

   • Fizyku filozofie,

    nie przedstawiłeś żadnych „rzeczowych argumentów” a jedynie preparowane przez okupanta fałszowane „statystyki”, mające napędzać strach i przerażenie.
    Jedynymi „argumentami” były u ciebie:  zniemczały,  kompletnie STUKNIĘTY,  ze Schwarzwaldu, DE
    Ale takimi „argumentami” nie prowadzi się rzeczowej dyskusji.
    Dyskutowaliśmy niedawno w innym miejscu. I to ty nie odpowiedziałeś na moje rzeczowe argumenty, tylko pogniewałeś się, zabrałeś zabawki i poszedłeś do domu:

    „Dobra jest, kończę występy na WIERNIPOLSCE – chociażby z przyczyny, że z wiernością miejscu mego urodzenia – pod wpływem MĘDRCA ZE SZWRCWALDU – przestało to forum mieć cokolwiek wspólnego.”

    A ja podałem rzeczowe merytoryczne argumenty. Przypomnę kilka z nich:

    1) Wiarygodność testów PCR jest praktycznie zerowa. Ponadto absolutnie nie nadają się do celów diagnostycznych, o czym nawet pisze w ulotkach dołączanych do nich przez producentów.

    2) Do teraz nie wyodrębniono wirusa sars-covid-19. Wszystko. czym „wirusolodzy” okupanta dysponują, to krótkie pojedyncze sekwencje kwasów nukleinowych, nie wiadomo do kogo lub czego należące.

    3) Wobec nieprzeprowadzania sekscji zwłok ustalenie, na co konkretna osoba zmarła, jest niemożliwe.

    Przypomnę też orzeczenie portugalskiego sądu apelacyjnego, wydane po konsultacjach z rzeczoznawcami:

    „Na podstawie aktualnie dostępnych dowodów naukowych ten test [PCR] sam w sobie nie jest w stanie jednoznacznie określić, czy wynik dodatni faktycznie odpowiada zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 (…) …jeśli dana osoba uzyska pozytywny wynik testu PCR, jeśli zostanie zastosowany próg 35 cykli lub wyższy (jak opisano w większości laboratoriów w Europie i USA), prawdopodobieństwo zakażenia tej osoby wynosi <3%, a prawdopodobieństwo, że wynik będzie fałszywie pozytywny wynosi 97%”.

    Podałeś liczbę domniemanych zgonów z "kowidem" – "aż 609". Przy ilości 97 % fałszywie pozytywnych testów rzeczywiście mogło być ich o 590 mniej a więc 19. Ale i tak z powodu nie przeprowadzania obdukcji u zmarłych rzekomych covidowców nikt nie jest w stanie orzec i stwierdzić, że zmarli od świrusa, a nie na choroby towarzyszące (raki, zawały, cukrzyce, wylewy itp).
    No i mamy sezon grypowy. Co rok na grypę (w której koronawirusy mają udział od 7 do 15 %) umierają ludzie mający słabowite "zdrowie". Teraz jednak ofiary grypy wrzucane są do ofiar świrusa, nawet jeśli zabia ich influenza a nie covid.

    Przytaczane przez ciebie "dane" okupanta mają za zadanie jedynie zstraszenie ludzi,  by siedzieli w domach, donosili na sąsiadów, nosili haniebne kagańce-namordniki i dali się zaszczepić zabójczymi szczepionkami.

    Nie ma żadnej pandemii – jest zastraszanie i zniewalanie ludzkości. Mój pierwszy wpis odnośnie świrusa zamieściłem na blogu 9 lutego 2020. Tytuł brzmiał:  "Oszustwo z „groźną epidemią” domniemanego koronawirusa…". Ani przez sekundę nie dałem się na to giga-oszustwo nabrać. Choć nie jestem fizykiem filozofem, za to jestem zniemczały i mieszkam w Schwarzwaldzie DE.
    Kompletnie stuknięty jest tu naturalnie ktoś inny. Spójrz do lusterka…

    Polubione przez 2 ludzi

 12. Pingback: Apel części środowiska naukowego w sprawie ryzyka szczepień na SARS-COV-2 – Site Title

 13. markglogg

  Janusz Sanocki (poznałem go w Feldkirch (Au) na konferencji „Mut zur Ethik” w 2006 roku) jest pod respiratorem w śpiączce farmakologicznej</b?

  Cytuję:
  Przykład byłego posła Janusza Sanockiego jest niezwykle wymowny dla wszystkich osób, które zaprzeczają istnieniu pandemii koronawirusa i bagatelizują związane z zakażeniem ryzyko.
  Jeszcze niedawno Pan Janusz Sanocki przekonywał w mediach społecznościowych, że „nie ma żadnej epidemii”. Dziś walczy o życie w szpitalu w Kędzierzynie-Koźlu.

  https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C768271%2Cbyly-posel-janusz-sanocki-jest-w-spiaczce-farmakologicznej-politycy-prosza
  https://www.rmf24.pl/raporty/raport-koronawirus-z-chin/polska/news-byly-posel-janusz-sanocki-walczy-z-covid-19-jest-w-spiaczce-,nId,4891604
  https://m.fronda.pl/a/tragedia-bylego-posla-zaprzeczal-pandemii-dzis-walczy-o-zycie,153729.html

  Polubienie

  • @ markglogg

   Nie wiemy na co jest chory J.Sanocki, być może ma zapalenie płuc (?). W tej chorobie stosuje się także respiratory, a może choruje na koronawirusa, co nie musi być jednoznaczne z epidemią koronawirusa.

   Tu przy okazji warto zauważyć, że Sanepid nie będzie już podawał informacji o zachorowaniach na covid-19, o wyzdrowieńcach, ani o ilości zgonów na covid-19. Decyzja o zaprzestaniu podawania tych informacji zbiegła się w dziwny sposób z dymisją J.Pinkasa (?).

   Polubione przez 1 osoba

   • Niektóre ostatnie ruchy okupanta są zastanawiające. Wczoraj przypadkiem w radio usłyszałem, że zaczyna maleć ilość wykrytych zarażonych. Czyżby wyczerpała się ilość zidiociałej gawiedzi biegnącej za byle pierdnięciem robić sobie testy?
    Można zatem przyjąć na tej podstawie ilość owieczek i baranków, które gotowe są / będą zaszczepić się.
    Teraz z kolei ten Sanepid, który nie będzie już podawał informacji o chorych, ozdrowionych, ani o ilości zgonów na covid-19.
    Tutaj mafia gra na zwłokę (lawiruje niczym Duduś na stoku), prawdopodobnie w związku z niepewną sytuacją w USA.
    Ewentualna wojna domowa na dużą skalę w USraju wymusi zwijanie się większości kontyngentów wojskowych poza jego granicami, a to cios sromotny w MŻ i jednocześnie nadzieja dla narodów okupowanych przez globalnych zbójów, kiedy to czołowy w świecie żandarm Syjonu zmuszony / zajęty będzie gaszeniem pożaru u siebie.

    Polubienie

 14. markglogg

  Odnośnie Pawła uwagi nt. „grypopodobnemu wirusa, którego skutki należy leczyć tak jak grypę,”

  To zobowiązany jestem zauważyć, ze grypy się nie leczy za pomocą RESPIRATORÓW (tak jak próbują to robić w wypadku Janusza Sanockiego, obecnie w śpiączce farmakologicznej.)

  A obecne „obostrzenia” w Polsce są całkiem racjonalne (nikt ludziom nie przecież zabrania chodzić w góry i do lasów, jak to miało miejsce pół roku temu, gdy na tego „kowida” umieralo dziennie średnio 12 (DWANAŚCIE) osób, A nie jak obecnie do PONAD SZEŚCIUSET DZIENNIE.

  Polubienie

  • paziem

   Uprawianie sportów narciarskich we Francji, Włoszech i Niemczech jest zabronione, a w Ausrtrii pod naciskiem owych sąsiadów ( zazdrosnych o ewentualny boom narciarski w Austrii i zarobek Austriaków) też zapewne wkrótce zostanie zabronione.

   Odnośnie efektywnych metod leczenia schorzeń wokół coronawirusowych trudno jest jednoznacznie się wypowiadać, gdyż obecnie wszystkie przypadki chorobowe spowodowane osłabioną odpoornością, co może być skutkiem zarówno samego wirusa jak również nieodpowiedniego sposobu leczenia ( m.in. niedotlenienia i zagrzybieia organizmu w wyniku stosowania maseczek oraz skutków nadmiernego stosowania wcześniej leczenia antybiotykowego, które niszczyło koniecze do życia człowieka wewnątrzustrojowe bakterie, u każdego człowieka obece normalnie w ilości 5-7 kg i stanowiące naturalną barierę przeciwko wirusom różnego rodzaju, w tym także sars-cov-2) jak i zaliczania niemal wszelkich obecnie przypadków chorobowych jako tzw. COVID.

   Lekarze o dużym doświadczeniu z wieloletnią praktyką szpitalno-kliniczną jasno wyrażają się, że tzw. coronawirusy znane i omawiane są w podręcznikach akademickich od połowy lat 70-tych ubiegłego wieku, a w leczeniu coronawirusówatakujących drogi oddechowe i system jelitowy należy zachować praktyki jak przy leczeniu grypy. Idiotyzmem jest izolowanie ludzi zdrowych oraz wszelkiego rodzaju przeciwdziałania wewnątrzorganizmowej funkcji systemu odpornościowego (w tym bardzo ważnego aspektu kondyncji
   psychicznej poprzez minimalizowanie wpływu stresu i paniki i izolacji społeczej).

   Polubione przez 1 osoba

 15. dyl

  „(A tak od siebie, żeby wszystkim ANTYSZCZEPIENNYM DURNIOM zrobić na złość, to oczywiście się zaszczepię i będę obserwował tego skutki.)”

  No cóż, wydaje mnie się, że jestem najmłodszy w całym tym gronie, ale z racji tego, że przed 16 laty był Pan recenzentem mej pracy licencjackiej, posiadam 3 pańskie książki oraz tego, że na mej skrzynce mailowej zgromadziłem przeszło 90 pańskich esejów na różne tematy,
  z wyrazami wielkiego szacunku zmuszony jestem Panu przypomnieć, zacytować, pewnego francuskiego myśliciela sprzed kilku wieków;

  „Przestając się od tej chwili liczyć z własnymi mniemaniami byłem pewien, że nie pozostało mi nic lepszego, jak trzymanie się poglądów ludzi najrozsądniejszych.”

  (czyli skorumpowanych polityków, pracowników kompradorskich instytucji działających wg zasady: są kłamstwa, perfidne kłamstwa i statystyki,
  oraz niestety, tych coraz liczniejszych pracowników służby zdrowia, którzy to zwietrzyli doskonałą okazję dorobić sobie do pensji…)

  „Drugą mą zasadą było, żeby być w czynach swych w miarę możliwości jak najbardziej stanowczym i trzymać się mniemań nawet najbardziej wątpliwych z chwilą, gdym się na nie wreszcie zdecydował (…)”

  (…i to pomimo wcześniejszych, własnych krytycznych, demaskujących całą tę ‚pandemię’, tekstów…)

  „Trzecią mą zasadą postępowania było usiłowanie, aby (…) w ogóle wyrobić w sobie przeświadczenie, że poza myślą nie ma nic, co by było w sposób bezwzględny w naszej mocy.”

  (to odnośnie postanowienia zaszczepienia się;
  czyli na przekór licznym apeli specjalistów (będącym wynikiem ich wieloletniego praktycznego doświadczenia), którzy osobom 65+, z uwagi na możliwość wystąpienia powikłań stanu zdrowia, takowe odradzają…)

  Polubienie

 16. dyl

  „To zobowiązany jestem zauważyć, ze grypy się nie leczy za pomocą RESPIRATORÓW (tak jak próbują to robić w wypadku Janusza Sanockiego, obecnie w śpiączce farmakologicznej.)”

  Jasne, że nie !!!!!
  Respirator ma za zadanie wspomagać pracę układu oddechowego pacjenta.

  Cytuję za wiki:
  „Janusz Antoni Sanocki – polski dziennikarz, polityk i samorządowiec, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL (…)”

  I wszystko w temacie!!!
  Ascetyczna komuna mu śmierdziała… Zapragnęło się wolnościowych luksusów, kanapa, samochód, stałe pod „dziubek” jadło….
  Do tego popatrzeć na kilka jego aktualnych zdjęć, i co tu się dziwić, nie może być inaczej…
  Żyły się zapchały od skrzepów miażdżycowych, zawędrowały i zblokowały pęcherzyki płuc …i ot wszystko.
  Leki przeciwzakrzepowe zaaplikować, to może się poprawi jak nie jest za późno.
  A jak stanie na nogi, to potem dieta, i dużo ruchu …..

  Kurwa!!! Drażnią mnie ci wszyscy już ludzie, z wiecznym hasłem na ryju:

  NIGDZIE NIE PÓJDĘ – JAK NIE POJADĘ

  Niech zdych………ą

  Sorryyy, mimo blisko mych 41 lat, jakoś ja mogę biegać, jeździć na rowerze, nie bać się (NIE WSTYDZIĆ SIĘ !!!) pracy fizycznej …….

  Polubienie

 17. dyl

  Ostatnia uwaga.

  Naprawdę, musiałbym być cholernie naiwnym człowiekiem, aby po całym tym 30 letnim SZABRZE kraju jaki się dokonał, miał teraz UWIERZYĆ jakiemuś lichwiarzowi Moravievovi (swoją dziatwę posyła do żydowskiego liceum w Warszawie) na słowo, że zależy mu na moim, waszym zdrowiu…

  Cała ta pandemija ma z wszystkim wiele wspólnego, ale najmniej z ochroną naszego ….zdrowia.

  Polubienie

 18. Józef

  Drogi panie nie wiem kim jest Sanocki i nie chcę wiedzieć bo polityka mnie nie interesuje wiem natomiast jedno ,że kiedy ten Sanocki był antykomunistą to antykomunistami był prawie cały naród bo w latach osiemdziesiątych wszyscy bili brawa Wałęsie marząc o dobrych poborach i nie staniu całego dnia za kilogramem kaszanki i boczku w kolejce w sklepie .Pan ma dziś czterdzieści jeden lat to łatwo panu pisać i oceniać innych samemu nic nie pamiętając z PRL bo co pan może pamiętać gdy pana w PRL robiono na łóżku przy muzyce Lady Pank ” mniej niż zero”
  Proszę sobie wydedukować w mózgu ,że na mrozie w zimie stoi pan w kolejce 7 godzin, aby kupić sobie dwadzieścia dkg szynki i powaniać jak ona pachnie. Wtedy inaczej by pan śpiewał, że ” ascetyczna komuna mu śmierdziała”
  Dziś mamusia ugotuje panu dobry obiadek na deser przygotuje budyń o smaku czekoladowym co po stanie wojennym było marzeniem aby pokuszać budyń to możesz tu sobie pisać i oceniać innych że się sprzedali dla dobrobytu. Ocenić innych najłatwiej , a że za Jaruzelskiego były tylko śledzie i ser biały w sklepie oczywiście zdrowe to jest dla człowieka to fakt , ale pytanie zrób sobie pan eksperyment i kuszaj pan ciągle na okrągło śledzie i ser biały zobaczymy jak długo pan wytrzymasz. Gwarantuje że po miesiącu rzucisz się pan na szynkę, hamburgery i coca – colę jak moherowy beret na ojca Rydzyka rękę aby ją wycałować i popieścić.

  Polubienie

  • paziem

   Panie Józefie ja jestem w wieku, że doskonale pamiętam czasy przed Solidarnością i stan wojenny i lata po nim- dlatego proszę nie szerzyć tutaj „liberalistyczno-emigracyjnej” propagandy niedostatków rzekomego „komunizmu” w Polsce. To są chwyty dobre dla co bardziej durnych członków tzw. ruchu narodowego ( ze stajni Romusia G. i Winnicko-Bosakowych nierobów) i wolnościowców ( UPRoskiego i Koliberowskiego chowu), ale nieskuteczne wobec ludzi dojrzałych i inteligentnych.

   Polubione przez 1 osoba

 19. markglogg

  Odnośnie cytatów z „Rozprawy o metodzie” Rene Descartesa, przytoczonych przez mego byłego (?) fana „dyla”, to pozwolę sobie mu wskazać, że pominął on jego PIERWSZĄ Zasadę tegoż wynalazcy „genetycznego inneizmu”. Brzmi ona:

  a)Pierwszą (zasadą) było abym … trzymał się wytrwale religii, w której, dzięki lasce bożej, bylem od dzieciństwa wychowywany…
  (…) Mówiąc językiem współczesnym, Kartezjusz proponuje odejście od poznania samodzielnego i subiektywnego, (charakteryzującego metodę Arystotelesa …) i przejście do poznania pozornie ‚obiektywnego’, polegającego na bezkrytycznej akceptacji poglądów dominujących wśród ludzi „z którymi miałem współżyć” (a nie jakichś , jak pisze Persów czy Chińczyków, choćby byli oni równie rozsądni – s.28). Jest to jak gdyby ‚imperatyw moralny’ w pełni bezmyślnego podporządkowania się jednostki grupie – i to na przekór własnym obserwacjom (…)
  b) Jak przypomina „dyl” „Drugą mą (Kartezjusza) zasadą było, żeby być w czynach swych w miarę możliwości jak najbardziej stanowczym i trzymać się mniemań nawet najbardziej wątpliwych z chwilą, gdym się na nie wreszcie zdecydował (…)”
  c)„Trzecią mą (Kartezjusza) zasadą postępowania było usiłowanie, aby (…) w ogóle wyrobić w sobie przeświadczenie, że poza myślą nie ma nic, co by było w sposób bezwzględny w naszej mocy.”
  Co skomentowałem w mej pracy doktorskiej z 2002 roku uwagą: Czyli należy się pogodzić z rolą (umysłowego) impotenta, niezdolnego kontrolować nawet swych własnych zoologicznych (tzn. dla Kartezjusza mechanicznych) odruchów poznawczych.

  WRACAJĄC DO ZASADNICZEGO TEMATU pytanie dla „dyla” i dla wszystkich wciąż wierzących, że „Covid to zwykła grypa”. JAKA LICZBA LUDZI W POLSCE BY CODZIENNIE UMIERAŁA OBECNIE NA TEN „COVID” GDYBY NIE WSPOMAGANO ICH ODDYCHANIA RESPIRATORAMI?

  Dla ułatwienia przypominam, ze w polskich szpitalach przebywa obecnie dobrze ponad 20 tysięcy kowidowców, w tym coś 2,5 tysiąca okresowo (lub przez dłuższe okresy czasu) pod respiratorami.

  Polubienie

  • dyl

   Panie Marku,
   przede wszystkim NIE „byłego fana”, tylko FANA, który bazując na własnych obserwacjach, pozwala sobie na formułowanie ‚arystotelesowskich’ samodzielnych wniosków na przekór ‚kartezjańskich’ obiegowych „poglądów dominujących wśród ludzi”.

   Parafrazując Kartezjusza;

   Będąc pewien, nie przestaję się od tej chwili liczyć z własnymi mniemaniami, jako że nie pozostało mi nic lepszego, gdyż trzymanie się poglądów ludzi najrozsądniejszych, nie zawsze musi prowadzić do poznania prawdy.

   ps. no cóż, jedni aby docenić „system” w którym żyli, musieli wpierw go opuścić i poznać inny: M.G.,A. Z., czy A.V.
   Inni, jak np. Z.J.:
   „Głosił pogląd, że skutki genetyczne katastrofy w Czarnobylu wśród mieszkańców Ukrainy i Białorusi były w rzeczywistości znacznie mniejsze, niż się popularnie sądzi. Twierdził także, że podawanie w Polsce płynu Lugola, które sam zainicjował w kwietniu 1986 roku, było z dzisiejszej perspektywy zbędne, ponieważ skażenie atmosfery nad Polską radioaktywnym jodem było znacznie poniżej progu zagrożenia.”

   No, ale WRACAJĄC DO ZASADNICZEGO TEMATU… „WIARY” w covida…
   Umierałoby zdecydowanie jeszcze mniej, gdyby zamiast respiratorów, podawano im środki przeciwzakrzepowe.

   A tak NAPRAWDĘ, gdyby W KOŃCU wzięli się za siebie, miast uprawiać KULT ŻOPY…

   Polubienie

 20. dyl

  Józio,
  pamiętam dobrze, że jako kilklutnie dziecko, na zmianę z siostrami, też załapałem się na te kolejki w latach 80-tych.
  No cóż, taki był „plan BOŻY”.
  Pewni PRZEDSIĘBIORCZY ludzie na szczytach władzy, służb, za przyzwoleniem Moskwy, w naszym ukochanym kraju zadecydowali (czytaj: dali się m.in. skorumpować), że socjalistyczna formuła ma się ku końcowi.
  W nowej, zgodnie z daną im obietnicą, będą co najwyżej odcinać kupony…

  A jak to zrobić najlepiej, by lud nie miał w przyszłości do nich pretensji ???
  Najlepiej zaaranżować niewydolność systemu poprzez „kolejeczki” za podstawowymi produktami + podsunąć jakiegoś półgłówka z matką boską w klapie, aby to rękami ludu, za ich przyzwoleniem, obalić następnie ów rzekomo „niewydolny” system…

  Na Białorusi jakoś kolejek nie widać…

  Polubione przez 1 osoba

 21. Fizyku filozofie,

  znów nie odniosłeś się do moich rzeczowych argumentów. Przytoczyłeś za to przypadek Sanockiego. Ale, jak napisał Dariusz Kosiur, nie wiadomo czy ma świrusa, a nawet jeśli – nie oznacza to „pandemii”. W sukurs przyszło tobie bicie piany o Kartezjuszu. Wszystkie moje argumenty zignorowałeś. I ty niby chcesz rzeczowej dyskusji…

  Nie chwal się też znajomością z Sanockim. Ja poznałem go w 1981 roku w pierwszym obozie internowanych na Opolszczyźnie – w areszcie śledczym przy ul. Sądowej w Opolu. Potem nasze internackie drogi się rozeszły – mnie wywieziono do Nysy, a jego do Grodkowa. Ponownie spotkaliśmy się w obozie internowanych w Uhercach, gdzie Sanocki siedział, a ja odwiedziłem tam jako już „wolny” Chołodeckiego. Na widzeniu zamieniłem się na jedną dobę z Chołodeckim (wiece szefem regionu Opole) i nawet odwiedziłem Sanockiego w jego celi (w Uhercach odwiedzający z daleka mieli prawo do dwóch widzeń – dzień po dniu. A z Opola w Bieszczady było daleko. Na drugim widzeniu ponownie odmieniliśmy się z Chołodeckim). Potem spotykałem Sanockiego na różnych spędach Solidurności. Parokrotnie zadawałem mu pytanie – jak to się stało, i kto był jego promotorem, że był uczestnikiem żydowskiego „okrągłego stołu”, a ściślej mówiąc podstolika okrągłego stołu  dotyczącego „budownictwa mieszkaniowego”. Sanocki nigdy nie odpowiedział mi  – kto i dlaczego wciągnął go do tego żydowskiego spisku. Choć faktem jest, że brał w nim udział.
  Antykomunista, opozycjonista, bojownik, uczestnik żydowskiego okrągłego stołu…

  Polubienie

 22. markglogg

  Odnośnie „jak to się stało, i kto był jego (Sanockiego) promotorem, że był uczestnikiem żydowskiego „okrągłego stołu”, a ściślej mówiąc podstolika itd.

  Otóż „Okrągły Stół – negocjacje prowadzone od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 przez przedstawicieli władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, demokratycznej opozycji oraz stron kościelnych. W obradach wszystkich zespołów, podzespołów i grup roboczych brało udział ok. 717 osób (uczestników, ekspertów i obserwatorów

  Uczestniczył w nich i popierający mą „prozę” Zygmunt Kałużyński, zaciekły komunista, który miał b. złą opinię o polskich „kościelnych demokratach” i Kornel Morawiecki, którego spotykałem w towarzystwie (ewidentnie sponsorowanych z Anglii) warszawskich trockistów. No i rząd Jaruzelskiego „ugadał” się wtedy z „opozycją”, co zostało „przyklepane” już w bardziej elitarnym gronie, w Magdalence, przy „chanukowym” świeczniku.

  Ewidentnie „uwolnieni”, przez pierestrojkę Gorbaczowa, od zakazów nadchodzących z Moskwy, ELITARNI POLACY chcieli się znaleźć, zbiorowo, „na Zachodzie”. No i im wyszło tak jak im wyszło, „Opolczyk” siedzi w Schwarzwaldzie, pod zarządem Angeli (wykształconej w Moskwie), a syn Morawieckiego (wykształcony w londyńskim banku) zarządza Polską „jak potrafi”.

  A WCIĄŻ WIERZĄCEMU W NIE ISTNIENIE PANDEMII COVID 19 „opolczykowi” przytaczam najnowsze dane dotyczące „przyspieszenia” w zakresie umieralności w Polsce w ostatnim miesiącu:

  W dniach od 2 do 8 listopada 2020 roku wystawiono ponad 16 tys. aktów zgonu. To najwyższy tygodniowy wynik zgonów od wielu lat

  Przypominam, w latach poprzednich, aż do połowy września br. średnia tygodniowa liczba zgonów wynosiła ok. 7700 – 8200 osób. A to oznacza, że z początkiem listopada br. zmarło DWA RAZY WIĘCEJ osób niż w analogicznym przedziale czasu lat poprzednich.

  Część tej nadwyżki zgonów spowodowana jest bezpośrednio zakażeniem COVID-19, ale mamy też mnóstwo tzw. ukrytych ofiar śmiertelnych epidemii.
  Minister zdrowia Adam Niedzielski: – W czasie epidemii zgony z tytułów innych niż covidowe przyrastają. Jednocześnie otrzymujemy wiele sygnałów dotyczących ograniczeń dostępu do ochrony zdrowia.

  https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,najwieksze-przyrosty-zgonow-od-lat–covid-19-uderza-bezposrednio-i-posrednio,artykul,60867300.html

  Polubienie

  • A ten dalej swoje, jak katarynka. Że też mu się nie znudzi…

   – Nadal nie wyodrębniono wirusa COVID-19. Istnieje tylko w żydo-propagandzie.
   – Testy PCR nie nadają się do celów diagnostycznych, a ponadto dają fałszywie pozytywne wyniki sięgające 97%.
   – Bez obdukcji nie można stwierdzić, na co rzekome ofiary świrusa, rzekomo zainfekowane, zmarły.

   Czy to jest aż tak trudne do zrozumienia dla fizyka filozofa?

   Przyczyną tak wysokiej śmiertelności nie jest „pandemia”, gdyż jej nie ma, a panika wywołana zmyśloną pandemią (strach to groźny zabójca) oraz paraliż tzw. „służby zdrowia”, która odmawia zabiegów i badań nie związanych ze świrusem, skazując tym samym tysiące chorych ludzi na śmierć. Nosi to cechy świadomego ludobójstwa, za które sprawcy powinni zostać powieszeni.

   Czy nie dałoby się wyłączyć tej katarynki siejącej panikę?

   Polubione przez 1 osoba

 23. Informacja dla gojów, którzy łudzą się jeszcze, że szczepionki ich ochronią przed strachem mającym wielkie oczy, czyli przed tak zwanym covid-19.
  Trzeba być zidiociałym ignorantem, żeby dokonać na sobie eksperymentu medycznego, czyli wielce prawdopodobnie postępującej w czasie eutanazji.

  Ci sprzedajni w Polsce, którzy zalecają lub reklamują ten proceder powinny stanąć natychmiast przed sądem i wylądować w kamieniołomach.

  Oto kilka szczegółów ad tej szczepionki:

  1. Nie wolno szczepić dzieci poniżej 16 roku życia.

  2. Nie wolno szczepić się, gdy masz gorączkę, grypę, silne przeziębienie.

  3. Nie wolno szczepić się, gdy masz słaby system odpornościowy.

  4. Nie wolno szczepić się, gdy zażywasz lekarstwa.

  5. Nie wolno szczepić się kobietom w ciąży, a w ciąże możesz zajść w 2 miesiące po podaniu drugiej dawki.

  6. Możesz być bezpłodna/y po zaszczepieniu.

  7. Odporność nabywasz 7 dni po drugim zaszczepieniu, czyli przez 28 dni nie masz gwarancji producenta: „Osobnikom można zapewnić ochronę dopiero po co najmniej 7 dniach od podania drugiej dawki szczepionki”.

  Jestem ciekaw, co na to fizyk i filozof pan Marek G., który zadeklarował się tutaj na WPS następującymi słowami:

  „(A tak od siebie, żeby wszystkim ANTYSZCZEPIENNYM DURNIOM zrobić na złość, to oczywiście się zaszczepię i będę obserwował tego skutki.)”

  Polubione przez 1 osoba

 24. Skoro szczepionka ma przeciwwskazania do jej aplikacji, jak niżej (to tylko niektóre) z szerszego zakresu w ulotce – informacji do szczepionki, a którą to mafia szczepionkowa i jej pomocnicy skrzętnie ukrywają przed ludźmi (na przykład zamiast załączania ulotki na papierze każą pobierać ją na nośniku elektronicznym, zatem jest to już jedną z form blokowania prawdziwej informacji – zwłaszcza tym, którzy nie mają dostępu do internetu).

  Oto kilka szczegółów ad tej szczepionki i moje uwagi do nich:

  [Poszczególne punkty z treści ulotki ująłem w nawiasach]

  [1. Nie wolno szczepić dzieci poniżej 16 roku życia.]
  To jest bezsprzecznie zrozumiałe. Mafia chce zostawić młodych, którzy potrzebni jej
  będą nadal, jako niewolnicy.

  [2. Nie wolno szczepić się, gdy masz gorączkę, grypę, silne przeziębienie.]
  Czyli, każdy z gorączką (nie istotnie w jakiej skali) nie kwalifikuje się. Objawy grypy, silnego przeziębienia i paranoidalnej grypy zwanej covidem-19 są bezsprzecznie takie same, a zatem dyskwalifikują do zaszczepienia.

  [3. Nie wolno szczepić się, gdy masz słaby system odpornościowy.]
  W dzisiejszych czasach to nie wiele jest na tyle świadomych ludzi, że wskutek produkcji żywności na przemysłową skalę z użyciem nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, że żywność jest niskiej jakości i należy się suplementować. Gdyż nie każdy ma dostęp do dobrej żywności ze względów finansowych i logistycznych.
  W związku z powyższym i odporność jest niska, czyli fakt ten dyskwalifikuje do szczepienia.

  [4. Nie wolno szczepić się, gdy zażywasz lekarstwa.]
  Większość ludzi zażywa jakieś lekarstwa (zwłaszcza starsi). Więc wypadają z kolejki do szczepienia.

  [5. Nie wolno szczepić się kobietom w ciąży, a w ciąże możesz zajść w 2 miesiące po podaniu drugiej dawki.]
  To zrozumiałe. Podobnie sprawa ma się z innymi środkami medycznymi, paleniem papierosów i spożywaniem alkoholu. Tu nie powinno być żadnych wątpliwości, a zatem odpadają z kolejki.

  [6. Możesz być bezpłodna/y po zaszczepieniu.]
  Jak w ww. punkcie „5”.

  [7. Odporność nabywasz 7 dni po drugim zaszczepieniu, czyli przez 28 dni nie masz gwarancji producenta: „Osobnikom można zapewnić ochronę dopiero po co najmniej 7 dniach od podania drugiej dawki szczepionki”.]
  Osobom, które dbają o swój organizm, czyli jego zdrowie (zdrowe odżywianie się, ruch na świeżym powietrzu, suplementy) nie są potrzebne jakieś szczepionki.

  Więc, jeśli weźmiemy pod uwagę powyższe, to nie wiele owieczek i baranków zostanie na „pożarcie” zbójom.
  Dlatego nie wiele się mówi o przeciwwskazaniach. Ci co się zaszczepią, to sami biorą za siebie odpowiedzialność, bowiem mafia już wcześniej pozbyła się jej.
  W 2009 także byli idioci, którzy pozaszczepiali się na „świniaka” (głównie w USA, Szwecji). Potem łżemedia przez jakiś czas mówiły o jakichś pojawiających się dziwnych chorobach, ale szybko problem pod dywan zagarnięto.
  W Szwecji powikłań było parę tysięcy – zwłaszcza u młodych ludzi i dzieci.
  W USA przed stacjami paliw były porozmieszczane odpowiednie busy, z których proponowano zaszczepianie się. Wiele ludzi dało się z całymi rodzinami namówić na ten proceder bez jakiejkolwiek założenia karty zdrowia / szczepień i odpowiedniego wpisu do niej.

  Dzisiaj słyszę w radio, że bandyci ruszyli ze swoją propagandą. W każdej gminie zlokalizowany będzie punkt szczepień, w którym dany delikwent ma zostać pobieżnie zbadany (obsłuchany), przesłuchany (werbalny wywiad), następnie ma złożyć podpis pod jakimś tam oświadczeniem, no i do dzieła.
  Ciekawe, czy najpierw dadzą mu rzetelnie opracowaną ulotkę ad przeciwwskazań. Mądry nie pójdzie, żeby ją czytać, a głupi też jej nie przeczyta.
  Tak działają bandyci i złoczyńcy, którzy zabezpieczają się przed odpowiedzialnością.
  Oni znają psychikę tłumu, jak ci, co proponują grę w trzy karty na Bazarze Różyckiego. Ci drudzy w niczym nie różnią się od okupujących czołowe stanowiska władzy nad Wisłą.

  Teraz czekam, kiedy znany nam fizyk i filozof zaszczepi się, jak deklarował publicznie tutaj na WPS następującymi słowami:

  „(A tak od siebie, żeby wszystkim ANTYSZCZEPIENNYM DURNIOM zrobić na złość, to oczywiście się zaszczepię i będę obserwował tego skutki.)”.

  Mam nadzieję, że dotrzyma słowa … .

  Polubienie

 25. markglogg

  Co za FACHOWY BĘCWALIZM tegoż dętego w jego IGNORANCJI „opolczyka”

  Z obowiązku NAUKOWEGO odpowiadam na jego trzy argumenty:

  /1/ – Nadal nie wyodrębniono wirusa COVID-19. Istnieje tylko w żydo-propagandzie.
  /2/ – Testy PCR nie nadają się do celów diagnostycznych, a ponadto dają fałszywie pozytywne wyniki sięgające 97%.
  /3/ – Bez obdukcji nie można stwierdzić, na co rzekome ofiary świrusa, rzekomo zainfekowane, zmarły.

  Ad /1/ Coś jakby „opolczyk” wczytywał się w „Chmurę Fake News”. Otóż genom wirusa Sars Cov-2 (pochodzącego od wcześniej dokładnie zbadanego, „morderczego” wirusa Sars-Cov-1) został dokładnie zbadany już w lutym br.

  Cytuję z mego artykułu: https://zakop999pl.neon24.pl/post/154856,czy-covd-19-wynalazly-nietoperze-czy-tez-ludzkie-stwory z 25.04.2020

  Otóż już dwa miesiące temu, początkowo tylko chińskie oraz hinduskie laboratoria, badające strukturę wirusa, który nagle zaczął się rozprzestrzeniać na świecie, odkryły że aktualnywirus, wywołujący chorobę COVID-19 (fachowo nazwany SARS-CoV-2) został „wzbogacony”, w porównaniu z SARS-CoV-1, m.in. o gen wirusa HIV – co było bardzo mało prawdopodobne by to nastąpiło spontanicznie „in vivo” poprzez wzajemną interakcję między ludzkimi osobnikami które przeżyły nie tylko SARS ale i HIV i to akurat w mieście Wuhan, dość odległym od centrum epidemii SARS przed 17 laty. (…)
  To „oficjalne zaduszenie” hipotezy, że wirus został skonstruowany „in vitro” („w szkle” tzw. naczynek Petri), w jakimś tajnym laboratorium, trwało prawie dwa miesiące. (…) Nagły powrót, do „zaduszonej przez WHO & Corporate Mass Media” hipotezy, że COVID-19 jest jest jednak pochodzenia LABORATORYJNEGO, wywołało wystąpienie francuskiego noblisty z 1983 roku, współautora odkrycia struktury wirusa HIV, Luc Montagniera. (…) Montagnier, cytowany przez „The Jewish Voice” z 17 kwietnia br., poblicznie stwierdził co następuje:

  „ Pandemia COVID-19 pochodzi od wirusa, który został (genetycznie) zmanipulowany i przypadkowo wypuszczony z z laboratorium w Wuhan w Chinach, w ostatnim kwartale 2019 (…) Odnośnie zaś hipotezy że „badany koronawirus mógł pochodzić od pacjenta który w jakiś sposób był zarażony HIV”, .Motagnier odpowidział, “Nie, by wstawić sekwencję HIV w ten genom potrzebne są molekularne narzędzia i to może być zrobione tylko w laboratorium.” (…)

  Czyli genom wirusa Sars-Cov-2 jest DOSKONALE ZNANY (bo obecnie posiadamy ‚inżynieryjne’ narzędzia pozwalające „rozpracować” badany wirus do jego praktycznie WSZYSTKICH molekuł. I to jest ‚Chmura Dezinformacji’,którą „Opolczyk” pracowicie rozpowszechnia.

  Ad /2/ „Testy PCR dają fałszywie pozytywne wyniki sięgające 97%” Ja czytałem, że dokładność tych testów to ok. 58%. Gdyby była tak niska, jak twierdzi „Op”, to przecież NIKT BY ICH NIE STOSOWAŁ. Kolejny FAKE NEWS.

  Ad /3/ W szpitalach rozpoznaje się że ktoś „zszedł” na Covid bardzo prosto. Do ciężko chorych podłączone są urządzenia monitorujące stan nasycenia ich krwi w tlen. Zapisy tych urządzeń wyraźnie wskazują, czy ktoś „zszedł” z „kowidem”, czy umarł na coś innego (np. zawał serca) ze stopniem nasycenia w tlen krwi nie związanego.
  A poza szpitalem? Karetki pogotowia są wyposażone w aparaturę pozwalającą mierzyć stopień nasycenia w tlen próbek prawdopodobnie nawet już krzepnącej krwi kogoś, kto nagle zszedł (Hemoglobina, która w płucach asymiluje tlen, przecież nie rozkłada się natychmiast po zgonie). Nie jestem lekarzem, ale chyba jest zasadne to moje przypuszczenie.

  A tak ogólnie, zarówno strach przed kowidem oraz lekarzami, oraz trudniejszy dostęp do usług medycznych, oczywiście zwiększa śmiertelność związaną z tą „fałszywą pandemią”. Problem w tym, że w okresie „lockdownu” na wiosnę tego roku tymi samymi odruchami społecznymi (strach przed kowidem oraz lekarzami, oraz trudniejszy dostęp do usług medycznych) tłumaczono NIEWIELKIE zmniejszenie się w Polsce ilości zgonów / tydzień, w porównaniu z latami poprzednimi. (Przez wiosnę i lato średnia dzienna ilość zgonów „z kowidem” wynosiła 12 osób, czyli praktycznie nie było wtedy w Polsce ŻADNEJ PANDEMII.)

  Polubienie

  • A katarynka dalej swoje…

   – SARS-CoV-2 „wyizolowano” tylko na papierze, by było czym straszyć ludzi. Wirusy szybko mutują. Nawet jak jakiegoś wyizolowano – nie wiadomo jakiego.
   – W ulotkach dołączanych do testów PCR pisze jak byk, że nie nadają się do diagnostyki: “Te testy nie są przeznaczone do stosowania jako pomoc w diagnostyce zakażenia koronawirusem” oraz “Tylko do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.” Wiarygodność testów PCR leży w granicy błędu statystycznego – 3 %. To znaczy, że – jako iż testy PCR nie nadają się do diagnostyki – przypadkowo stwierdzone nimi faktyczne infekcje covidem to 3 % – granica błędu statystycznego.
   – A na stan nasycenia krwi w tlen ma wpływ wiele innych infekcyjnych chorób układu oddechowego jak grypa, zapalnych, jak zapalenie płuc, oraz np zatory płuc nie mające nic wspólnego z wirusami, a tym bardziej ze świrusem. Tymczasem bandyci wrzucają je wszystkie do ofiar świrusa.

   Na tym kończę. Dalsza dyskusja z katarynką siejącą panikę nie ma sensu. Zaszczep się – propaganda będzie miała kolejną „ofiarę” świrusa.

   Polubienie

 26. Prof. Majewska: Nie boję się swojego zdania o szczepionkach

  „Od 1990 r. zgłoszono tam 5736 (USA) zgonów poszczepiennych, a że zgłaszanych jest tylko ok. 5 proc. przypadków, zgonów mogło być ponad 100 tysięcy. Nic dziwi zatem orzeczenie Sądu Najwyższego USA, że „szczepienia są nieuchronnie niebezpieczne”. Wie pani, że do szczepionek dodaje się toksyczne adiuwanty, czyli środki mające wzmocnić reakcję poszczepienną, i konserwanty: związki rtęci, aluminium, formaldehyd, detergenty, skwalen i inne?”

  Prof. Maria Dorota Majewska w przeszłości kierowała Katedrą Marii Curie Zakładu Farmakologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Obecnie mieszka i pracuje w USA

  więcej tu: https://www.rp.pl/Plus-Minus/311089906-Prof-Majewska-Nie-boje-sie-swojego-zdania-o-szczepionkach.html

  Polubienie

 27. markglogg

  Odnośnie „autorytetu naukowego” prof. Marii Doroty Majewskiej, to już coś pisałem przed 4 laty:

  Geneza Syndromu Nie Asocjującej Kory (Mózgowej), w skrócie SNAK(M), ang. NACS – Non Associative Cortex Syndrom

  Otóż gdy otoczenie samotnego dziecka, wychowywanego wśród setek zabawek, jest zbyt sterylne i „płaskie” jak ekran oglądanego przezeń telewizora , a zatem pozbawione zróżnicowanych bodźców poznawczych, to i jego wyobraźnia z biologicznej, przeciwentropicznej konieczności, pozostaje niedokształcona także w wieku późniejszym, kiedy to nie ćwiczone procesy formowania się nowych skojarzeń po prostu zamierają. (…)
  Co więcej, przeciwentropiczna (tj. inteligentna) budowa naszych organizmów powoduje, że geny „”wykształcone” w ciągu dziesięcioleci takiego „wolnoamerykańskiego stylu życia”, są przesyłane innym tkankom – w tym organom płciowym – za pomocą krążących w nas proto-wirusów, w formie „krupinek” DNA i RNA (…) To „dziedziczenie genów ASD (tj. AUTYZMU) nabytych przez (pra)rodziców” przebiega na dokładnie na tej samej chemicznej zasadzie jak dziedziczenie chociażby tych dobrze obecnie znanych „genów otyłości”. (…)I to zjawisko rozkwitu, dziedziczonych przez następne pokolenia chorób cywilizacyjnych, niezadługo ujawni się – już się ujawnia – także w intensywnie „amerykanizowanej” Polsce.
  Takie zubożenie zdolności skojarzeniowej warto określić jako SNAK(G) – Syndrom Nie Asocjującej Kory (Mózgowej). Jego rozprzestrzenienie się MUSI DOPROWADZIĆ do znikczemnienia nie tylko ludzkości ale i Ziemi traktowanej jako CAŁOŚĆ. Dlaczego? Przeskoczmy od HORMEZY RADIACYJNEJ do HORMEZY CHEMICZNEJ, będącej następstwem obecnie już „lawiny” kolejnych szczepień, dokonywanych w odstępach co kilkutygodniowych (fig. 5)
  (…)
  I o tych, mnożących się obecnie nad Wisłą – jak gdyby pod wpływem magicznego „pola morficznego głupoty”, promieniującej zza Atlantyku (a wcześniej z Albionu) – „ludziach którzy mają odbicia na rozumie”, koniecznych jest słów kilka. Otóż są to osobniki niezdolne do skojarzenia, że wprowadzanie do organizmu nowonarodzonego dziecka maleńkich ilości toksyn, STYMULUJE u niego HORMEZĘ (rozbudzenie) jego układu odpornościowego i tego układu się doskonalenie, właśnie poprzez wymuszenie na nim rozpoznawania struktury podrzuconych mu chorobotwórczych cząstek. PRZESZKOLONY w ten „nakłuciowy” sposób, system odpornościowy małego człowieka, chroni go następnie nie tylko przed dziecięcymi chorobami, ale i przed poważnymi, ciągnącymi się przez lata problemami ze zdrowiem, w formie chorób autoimmunologicznych (astma!) oraz nawet rakiem.
  Ci dotknięci SNAK(M) „antyszczepionkowcy” (fig. 6), unikający znajomości Prawa Paracelsusa stwierdzającego, że „wszystko jest trucizną i wszystko jest lekiem, w zależnosci od dozy”, tworzą bardzo podłe w swych zachowaniach się towarzystwo utajonych „napędzaczy chorób”.
  Fig.6:

  (Jest to wyjątek z szerszego tekstu,
  NARESZCIE DEBILIZM czyli “Nowy Amerykański Wiek” XXI w w którym rzeczona Maria Majewska pojawia się na symbolicznym obrazku powyżej:

  artykuł był opublikowany, dokładnie 2 lata temu, m.in na wiernipolsce1: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2018/12/15/nareszcie-debilizm-czyli-nowy-amerykanski-wiek-xxi/ i miał aż 61 komentarzy!

  Polubienie

 28. dyl

  Jak dla mnie, to to nie trzyma się kupy.
  Cytuję:
  „Otóż już dwa miesiące temu (dyl – w lutym br.), początkowo tylko chińskie oraz hinduskie laboratoria, badające strukturę wirusa, który nagle zaczął się rozprzestrzeniać na świecie, odkryły że aktualny wirus, wywołujący chorobę COVID-19 (fachowo nazwany SARS-CoV-2) został „wzbogacony”, w porównaniu z SARS-CoV-1, m.in. o gen wirusa HIV – co było bardzo mało prawdopodobne by to nastąpiło spontanicznie „in vivo” (…)”

  Zaś francuski noblista Luc Montagnier, w dwa miesiące po tym odkryciu, w udzielonym wywiadzie dla brooklińskiej pro-syjonistycznej „The Jewish Voice” z 17 kwietnia br., zdecydowanie wskazuje na chińskie źródło pochodzenia zmanipulowanego wirusa i w przybliżeniu podaje również początek pandemii:

  „Pandemia COVID-19 pochodzi od wirusa, który został (genetycznie) zmanipulowany i przypadkowo wypuszczony z laboratorium w Wuhan w Chinach, w ostatnim kwartale 2019 (…). Odnośnie zaś hipotezy że „badany koronowirus mógł pochodzić od pacjenta który w jakiś sposób był zarażony HIV”, Montagnier odpowiedział, “Nie, by wstawić sekwencję HIV w ten genom potrzebne są molekularne narzędzia i to może być zrobione tylko w laboratorium.”

  Zatem z jednej strony mamy tu Montagnier’a, który twierdzi, że wirus został zmanipulowany w chińskim laboratorium w Wuhan już w roku ubiegłym (2019), a z drugiej zaś laboratoria chińskie (wespół z hinduskimi), które ogłaszają światu przełomowego odkrycia manipulacji dopiero w …lutym 2020.

  Gdzie tu sens, gdzie tu logika..???

  I dlatego wciąż uważam, że cała ta koronkowo-wirusowa wojenka między „Zachodem” a „Wschodem”, idealnie wpisuje się we współczesną wojnę hybrydową na płaszczyźnie propagandy i dezinformacji.

  Pomijam całe to bajdurzenie o jakieś depopulacji ludzkości za pomocą szczepionek, jako że ta, od pamiętnej ‚hiszpanki’ sprzed 100 lat, zwiększyła się z ponad 1,8mld do …7,8mld.
  I co zabrzmi PARADOKSALNIE dla coraz wielu, ale to właśnie dzięki powszechnemu obowiązkowi sczepień.

  Chinom czy (zapewne) Indiom z blisko 1,4mld populacją w każdym, z uwagi na prosty rachunek ekonomiczny, wprowadzając zaś pozorowane anty-covidowe restrykcji, było się lepiej wycofać z całej tej pandemicznej hucpy niźli ponosić bezsensowne koszty, raz, za szczepionki, dwa, za logistyczne zamieszanie z zaszczepianiem.

  Natomiast w Europie czy w obu Amerykach, no cóż, pewni ludzie (udziałowcy) zainwestowali za dużo w pewne akcje, aby teraz tak łatwo się z tego wycofać

  Polubienie

 29. markglogg

  Odnośnie celnej uwagi „dyla” nt. sugestii Montaignera, że „ulepszonego” wirusa SARS-Cov-2 wyprodukowano w Wuhan, tenże Luc Montaigner dodał do powyższego swego stwierdzenia, PODSTĘPNIE co następuje:
  Nie chcąc oskarżać nikogo, ma on nadzieję, że Chińczycy przyznają się do tego, w co on wierzy, że się stało w ich laboratorium. By nakłonić Chińczyków do tego przyznania się, użył on przykładu Iranu, który po wzięciu pełnej odpowiedzialności za przypadkowe zestrzelenie przez Iran samolotu ukraińskiego, był zdolny odzyskać respekt międzynarodowej społeczności.

  Cytuję dalej z mego artykułu z 25 kwietnia br

  Minęło jednak już ponad 3 miesiące od „oficjalnego” wybuchu epidemii w Wuhan i Chińczycy nadal nie spieszą się z „odzyskiwaniem respektu międzynarodowej społeczności”. Dlaczego? Podpowiedział to sam Montagnier podkreślając, że w całej tej aferze nie bez winy pozostają władze Stanów Zjednoczonych. Bowiem w momencie, gdy laboratoryjne próby „dodawania funkcji” – czyli uśmiercająych właściwości – rozmaitym wirusom, zostały zabronone w USA w 2015 roku, to jednak Stany Zjednoczone zezwoliły, by „uśmiercacze” przenieśli swe badania do Wuhan. Jak doniósł pro-rosyjski, amerykański portal FRN, odpowiedzialny za sponsorowaniu takich projektów dyrektor NIAID, „dr. Faauci wsparł je sumą 4 milionów USD. Takie „dodające funkcji” wirusom eksperymenty prowadzono nie tylko w Wuhan, ale i szeregu innych, kontrolowanych przez USA, podobnych laboratoriach, rozrzuconych po całym świecie”.

  We wspominanym artykule w PNAS z roku 2016 znalazły się nawet oficjalne podziękowania dla Chinki Dr Shi Zengli, która w 2013 roku odkryła, że virusa SARS przenoszą (nie czyniąc sobie tym krzywdy) nietoperze z jaskiń w prowincji Yunnan. Otóż w roku 2016 „podarowała” ona próbkę tych wirusów, wraz z towarzyszącymi im plazmidami, laboratoriom amerykańskim. Tak więc nie tylko Chińczycy ale i Amerykanie otrzymali SARS do z nim „majsterkowania”. (Za tę „pomoc naukową” Dr Shi Zengli dostala z USA w 2018 roku dwa „granty” o łącznej wysokości 1,2 mln dolarów.)

  I chyba Amerykanom udało się „dodać funkcji” do tego wygasłego epidemiologicznie kilkanaście lat temu wirusa Severe Acute Respiratory Syndrom (SARS). Bowiem o tym, że kroi się światowa pandemia tego „ulepszonego” koronowirusa, wiedziały dobrze władze nie tylko WHO oraz głównych koncernów farmaceutycznych, ale także Służby Specjalne zarówno USA jak i Chin. W odbywającym się, pod auspicjami World Economic Forum, „Event 201” w Nowym Jorku w październiku 2019, uczestniczył zarówno minister zdrowia CHRL jak i były wice-dyrektor CIA!

  Jak się planuje, już na jesieni 2019 roku, zamykanie w ciasnych zazwyczaj mieszkaniach, przez wiele tygodni, kilku miliardów ludzi – co musi wywołać spowodowane tym „ zabiegiem ratunkowym”, wielomiesięczne bezrobocie setek milionów dorosłych zdrowych osób – to musi się mieć PEWNOŚĆ, że taki „biznes plan” się powiedzie, i że wykorzystany do jego realizacji „ULEPSZONY” koronowirus zbyt szybko się nie rozleci (przypominam uwagę Montagniera, iż „natura sama z czasem eliminuje, sztucznie do niej wprowadzone „ulepszenia”).

  Czy zatem ten demonstrujący od początku 2020 roku (kabalistyczna liczba!) swą „dodaną funkcję” wirus SARS-CoV-2, nie był „sprawdzany” już gdzieś wcześniej? (itd.)

  Polubienie

 30. dyl

  Dokończę mój późnonocny komentarz króciutko jeszcze nt. sytuacji w Polsce.

  No cóż, jako że od 1989r. przyszło nam być częścią tegoż zachodnioeuropejsko-usraelickiego faszystowskiego ustępu (wg B. Mussoliniego: nazywanego korporacjonizmem), zatem rodzimym hienom (nie wiem, ale takie mam skojarzenie jak widzę Moravieva) w tej sytuacji nie pozostaje zachowywać się inaczej.
  Troska zaś ich o nasze zdrowie, w państwie zamienionym uprzednio w rozkładającą się padlinę (ze służbą zdrowia na czele), graniczy tu ze śmiesznością, farsą.
  Najlepsze jest to, jak w ramach od lat propagowanego wśród polskich tubylców rozwoju w sobie tzw. ducha przedsiębiorczości, dziś za pomocą inscenizacji pandemii niszczy się te od podstaw budowane inicjatywy.
  Mało tego, w sytuacji braku zgody na własne ubezwłasnowolnienie, podporządkowanie się urojonym obostrzeniom utrudniającym funkcjonowanie firm, szantażuje się przy tym brakiem jakiejś wirtualnej rządowej „tarczy”, de facto powstałej li tylko z prostego elektronicznego dodruku pustych pieniędzy za zgodą korporacyjnych światowych lichwiarzy pod zastaw.

  Już teraz wystarczy spojrzeć na nasze półki sklepowej, na ceny, które poszły do góry jako efekt zaprogramowanej inflacji, z założenia mającej tylko obniżyć wartość naszych dotychczas zaoszczędzonych środków pieniężnych.

  Pandemia… hm, kolejna zasłona dymna, ale jak widać działa…

  No, ale bądźmy szczerzy, czy zarządzając rozmodlonym na klęczkach ludem, jak tym choćby w Chełmie, wierzącym w każdą serwowaną mu z przekaziorów apokaliptyczną wizję świata, z zabójczym wirusa włącznie,
  jest to takie trudne… ???

  Polubione przez 1 osoba

 31. dyl

  „Czy zatem ten demonstrujący od początku 2020 roku (kabalistyczna liczba!) swą „dodaną funkcję” wirus SARS-CoV-2, nie był „sprawdzany” już gdzieś wcześniej? (itd.)”

  Przypominam, że wspominał Pan coś na ten temat przy okazji zainfekowanych papierosów elektronicznych dystrybuowanych w USA w roku ubiegłym.

  „(…) musi się mieć PEWNOŚĆ, że taki „biznes plan” się powiedzie, i że wykorzystany do jego realizacji „ULEPSZONY” koronowirus zbyt szybko się nie rozleci (przypominam uwagę Montagniera, iż „natura sama z czasem eliminuje, sztucznie do niej wprowadzone „ulepszenia”).”

  Jeśli zatem wierzyć tu na słowo Montagnier’owi, to po wiosennym panoszeniu się wirusa w swej „ulepszonej” formie na globie ziemskim, ten w międzyczasie logicznie winieni stać mniej groźny, mniej złośliwy.

  No, ale skoro ostatnio Pan upiera o przy wzroście zachorowań oraz śmiertelności w kraju – to może na jesieni br., mamy do czynienia z jakąś kolejną, tym razem „turbo ulepszoną” wersją wirusa testowaną na naszym bogobojnym Narodzie ???

  Polubione przez 1 osoba

 32. Super dziewczyna w Rosji:

  Polubienie

 33. dyl

  Już nie pamiętam w którym to azjatyckim kraju, Tadżykistan, Kirgistan, Uzbekistan, który miał okazję doświadczyć w przeszłości amerykańskiej „pomocy”, za samo wypowiadanie w miejscu publicznym słowa: „pandemia, koronowirus”, dostałbym mandat.
  Dlatego nie chcąc w dalszym ciągu kultywować MITU pandemii w Narodzie, robić mu reklamy, postanowiłem ograniczyć się do minimum.

  Patrząc zaś na tych wszystkich na ulicach, w sklepach, spacyfikowanych, szanownych OBYWATELI z maskami (które to obok prawdziwych masek nigdy nawet nie leżały) i tymi durnymi plastykami pozaciąganymi na twarze,
  mnie WARIATOWI,
  na ten widok zaczyna w tym czasie dźwięczeć w głowie utwór nieznanej Judy Bridgewater: „Never let me go”, której tekst tłumaczę sobie NIE jako PSYCHOPATYCZNĄ miłość kobiety do oblubieńca, ale dla zabawy, zastępuję ją masochistyczną miłością mych czcigodnych rodaków do swych …namordników.

  ps. o istnieniu utworu dowiedziałem się przy okazji niedawno przeczytanej, nomen omen, dystopijnej powieści o tym samym tytule, Japończyka mieszkającego od dziecka w UK, Kazuo Ishiguro

  Polubione przez 1 osoba

 34. Ktoś

  Piotr91
  16 godzin temu

  Szef działu badań firmy Pfizer:
  Szczepionka na covid to żeńska sterylizacja.

  Szczepionka zawiera białko szczytowe zwane syncytyną, jest ona niezbędna do powstawania ludzkiego łożyska u kobiet. Jeśli szczepionka działa tak, że tworzymy reakcje immunologiczną przeciwko białku szczytowemu, szkolimy też kobiece ciało do ataku na syncytynę… co może prowadzić do niepłodności u kobiet o nieokreślonym czasie trwania.
  – Oczekuje się, że szczepienia wytworzą przeciwciała przeciw białkom szczytowym wirusa SARS-CoV-2. Jednakże, białka szczytowe zawierają również syncytynę – białka homologiczne, które są niezbędne do tworzenia się łożyska u ssaków takich jak ludzie. Należy to absolutnie wykluczyć że szczepionka przeciwko SARS-CoV-2 może wywoływać reakcję immunologiczną przeciwko syncytynie, ponieważ w przeciwnym razie może skutkować niepłodnością o nieokreślonym czasie trwania u zaszczepionych kobiet.
  – Szczepionki mRNA firmy BioNTech/Pfizer zawierają glikol polietylenowy (PEG). 70% ludzi wytwarza przeciwciała przeciwko tej substancji – to oznacza, że u wielu osób może rozwinąć się potencjalnie śmiertelna reakcja alergiczna na szczepienie.

  Zdecydowanie zbyt krótki czas trwania badań nie pozwala na realistyczne oszacowanie późniejszych skutków szczepionki.
  Niemniej jednak, BioNTech/Pfizer najwyraźniej złożył wniosek dotyczący zatwierdzenie awaryjne szczepionki w dniu 1 grudnia 2020r.

  Wniosek:
  Popychają szczepionkę za wszelką cenę, zdejmują całą odpowiedzialność z Producenta szczepionek, stosują nieprawidłowe testy, wywołują wysoką presję, zapotrzebowanie wśród ludzi by przyjmowali szczepionkę, a to w ogóle nie jest na koronawirusa, to jest zamiast tego strzał, który sprawi, że „Georgia Guidestones” się spełni.
  Już w Wielkiej Brytanii stwierdzają, że szczepionka nie jest przeznaczona dla kobiet w ciąży i dla kobiet „które planują zajść w ciążę”. Powód jest oczywisty – ponieważ zaatakuje łożysko w istniejącej ciąży i szybko spowoduje poronienie.
  Były już szczepionki WHO/Gatesa, które zrobiły to kobietom w Ameryce Łacińskiej.

  Nie chcą, aby kobiety w ciąży były szczepione, ponieważ poronienia nastąpią szybko, i będzie to oczywiste że „szczepionka” je wywołała.
  Nie chcą też zbyt szybko wielu historii o kobietach, które chcą zajść w ciążę, a nie mogą (po zaszczepieniu).
  Więc wykluczają te dwie grupy osób ze szczepień, by móc wystarczająco długo ukrywać prawdę o tym, co tak naprawdę robi szczepionka, tak by jak największa część populacji zdążyła się zaszczepić.

  Niech zgadnę! ta szczepionka została już pewnie szeroko przetestowana na palestyńskich kobietach w izraelskich więzieniach, a Izrael ma brudną tajemnice.

  Przed 2020 rokiem tylko 12 szczepionek genetycznych mRNA przeszło do testów na ludziach. Żadna nie została zatwierdzona. Potem pojawił się koronawirus. Ogólnie rzecz biorąc, rozwój szkód spowodowanych przez szczepionki, takich jak rak lub nieuleczalne uszkodzenia genetyczne, może trwać latami, dlatego też nigdy nie uznano za rozsądne wprowadzenie szczepionki na rynek w ciągu mniej niż pięciu lat badań. Chociaż szczepionka przeciwko grypie jest znana od lat, a co roku sprzedaje się jej dwieście milionów szczepionek, Bill Gates niedawno stwierdził, że są one bezwartościowe.
  W szalonym pośpiechu na rzecz szczepionki COVID wszystkie względy bezpieczeństwa zostały odłożone na bok. Żadna normalna wytwórnia nie sprzedałaby jej, gdyby nie została zabezpieczona przed odpowiedzialnością i ochroniona przed wszelkimi zobowiązaniami. Nie jest to raczej uspokajające…

  Jednak propagatorzy szczepionek i ich producenci wyraźnie mają wątpliwości co do własnego bezpieczeństwa, ponieważ zrobili wszystko, co w ich mocy, aby zagwarantować sobie, że otrzymają całkowitą ochronę przed odpowiedzialnością prawną od ścigania lub pozwów cywilnych, gdyby coś poszło nie tak. Nie wzmacnia to zaufania…”

  Polubienie

  • Sławobor

   Na początku grudnia 2020 r. Użytkownicy mediów społecznościowych podzielili się pogłoskami, że „szef badań firmy Pfizer” ostrzegł, że nowa szczepionka firmy farmaceutycznej na COVID-19 spowoduje sterylizację kobiet.

   Historia została zaczerpnięta z bloga o nazwie Health and Money News i przywołana wypowiedzi Michaela Yeadona, który nie jest szefem badań Pfizer. Yeadon pracował dla firmy Pfizer, ale opuścił firmę w 2011 roku, zgodnie z jego biograficznymi informacjami na blogu „Lockdown Skeptics”, do którego Yeadon ma swój wkład. Jego tytuł w firmie Pfizer był wiceprezesem i głównym naukowcem ds. Alergii i układu oddechowego.

   Yeadon i niemiecki lekarz Wolfgang Wodarg wysłali list do Europejskiej Agencji Leków, wzywając EMA do wstrzymania badań klinicznych szczepionki Pfizer na COVID-19 w Unii Europejskiej. W liście Wodarg i Yeadon stwierdzili, że szczepionka Pfizer blokuje białko, które jest kluczowe w tworzeniu się łożyska u ssaków, i stwierdzili, że możliwe jest, że kobiety, które otrzymają szczepionkę, mogą stać się bezpłodne. Jednak nie podali jako faktu, że szczepionka powoduje bezpłodność, jak sugeruje nagłówek Health and Money News.

   Pfizer ogłosił 2 grudnia 2020 r., Że uzyskał zgodę urzędników służby zdrowia w Wielkiej Brytanii na rozpoczęcie podawania szczepionki. Jak donosi The Associated Press, „Brytyjska Agencja Regulacyjna ds. Leków i Produktów Opieki Zdrowotnej zaleciła szczepionkę po badaniach klinicznych z udziałem dziesiątek tysięcy ochotników, które wykazały, że jest ona skuteczna w 95% i nie wykazała żadnych poważnych skutków ubocznych. Szczepionka jest nadal uważana za eksperymentalną, do czasu zakończenia testów ”.

   Skontaktowaliśmy się z firmą Pfizer w celu uzyskania komentarza, ale nie otrzymaliśmy odpowiedzi na czas do publikacji, chociaż w publicznie dostępnym badaniu firmy Pfizer nie było wzmianki o ryzyku bezpłodności. W komunikacie prasowym z 20 listopada 2020 r. Pfizer powiedział, że podczas badań nad szczepionkami nie zaobserwowano żadnych istotnych obaw dotyczących bezpieczeństwa.

   Zarówno Wodarg, jak i Yeadon rozpowszechniali w przeszłości dezinformację dotyczącą COVID-19. Yeadon fałszywie twierdził w poście na blogu z października 2020 r., Że „pandemia faktycznie się skończyła”. Wodarg fałszywie stwierdził w filmie na YouTube z marca 2020 r., Że wirus nie był bardziej szkodliwy niż grypa sezonowa.

   Choroba COVID-19 jest śmiertelniejsza niż grypa, a pandemia się nie skończyła. Wirus powrócił w Europie i Stanach Zjednoczonych jesienią 2020 roku. W chwili pisania tego tekstu zabił ponad 1,5 miliona ludzi na całym świecie, a prawie 280 000 Amerykanów zmarło.
   https://www.snopes.com/fact-check/covid-vaccine-female-sterilization/

   Polubienie

 35. „Choroba COVID-19 jest śmiertelniejsza niż grypa, a pandemia się nie skończyła. Wirus powrócił w Europie i Stanach Zjednoczonych jesienią 2020 roku. W chwili pisania tego tekstu zabił ponad 1,5 miliona ludzi na całym świecie, a prawie 280 000 Amerykanów zmarło.
  https://www.snopes.com/fact-check/covid-vaccine-female-sterilization/

  ================

  Bzdura!

  Żadnego nawrotu choroby nie ma. Był sezon grypowy zima / wiosna, a obecnie mamy sezon grypowy jesień / zima i na pewno już z innymi wirusami grypowymi, jakie mieliśmy na początku bieżącego roku.
  Więc o jakim nawrocie mowa?
  Sezonowe grypy (dwa razy do roku) na naszej szerokości geograficznej były, są i będą odkąd ludzie tutaj zamieszkiwali, zamieszkują i będą zamieszkiwali.
  Trzeba mieć umysł czysty a nie zasrany, by wznieść się ponad to wszystko bez strachu i ze świadomością, że o zdrowie trzeba dbać codziennie, to żadne odkrycie, bo nikt za nikogo tego nie zrobi. To podstawa, a wtedy zwykła grypa będzie zawsze niemiłym wspomnieniem, która w gruncie rzeczy ma swój cel, czyli naturalne szczepienie / uodpornianie nas.
  Strach zagnieżdża głowy ludzi słabych, maluczkich, podatnych i niedouczonych.

  Polubienie

 36. markglogg

  Odnośnie andrzej
  5 grudnia 2020 o 19:10

  Tylko dane statystyczne są oszukańczo pompowane w wałkowany od roku sposób i w wiadomym celu.

  No cóż, „internetowa ludność” (nie tylko w Polsce, bo i na Słowacji, jak donosi mi z Bratysławy dobry kolega) wyraźnie podzieliła się na „WIĘKSZOŚĆ WIERZĄCĄ w NIE ISTNIENIE PANDEMII KOVIDA” i nieliczną „MNIEJSZOŚĆ WIERZĄCĄ w jej istnienie”, jak np. JA (a na neonie24 nie poznany przeze mnie osobiście fan mej literatury Tomasz Wandala).

  Otóż podawana codziennie przez Polskie Radio24, LICZBA ZGONÓW w Polsce wywołanych bezpośrednio Kowidem (systematycznie powyżej 500 dziennie, od kilku już tygodni) jest traktowana jako FAKE NEWS przez „NIE WIERZĄCĄ W KOWID internetową większość”, oskarżającą nieliczne osoby WIERZĄCE o „trolling” i sianie (prorządowej) paniki.

  A z kolei przed godziną słyszałem w tym „rozsiewcy FAKE NEWS”, czyli w Polskim Radio24 opinię (udającego tylko ze wierzy?) lekarza, oskarżającego – w sposób ogólny – ludność Polski, że początkowej fazie tej choroby, ludzie boją się zawiadamiać o tym lekarzy, bojąc się że pójdą do szpitala i tam umrą „na repirator”. (śmiertelność po jego użyciu to 90% wg. „niewierzących”!). I ten RZĄDOWY lekarz twierdził, że w przypadku wczesnego rozpoznania kowida, obecnie stosowana pomoc lekarska jest dość skuteczna, natomiast zbyt późne o chorobie zawiadomienie stało się jedną z przyczyn tak wielkiej liczby zgonów w Polsce.

  Logicznie zatem to NIE WIERZĄCY W PANDEMIĘ „interneciarze”, sączący przez „media społecznościowe” ostrzeżenia przed działalnością opieki zdrowotnej w Polsce, są obecnie w znacznym stopniu AUTORAMI katastrofy społecznej w formie NADUMIERALNOŚCI na ten kowid – i to nie tylko w Polsce. Przypominam, zarówno w Szwecji jak i na Białorusi, pomimo wystąpienia „2 fali” zakażeń, liczba zgonów związanych z kowidem (jak dotąd) nie wzrosła w porównaniu z sezonem wiosennym, w Szwecji nawet wyraźnie zmalała – co można tłumaczyć jak kto woli, łącznie z tym że Szwedzi (i Białorusini) systematycznie fałszują swe statystyki (patrz argument „Andrzeja”).

  Polubienie

 37. dyl

  Ja to nie przypadkowo tę mą „wiarę w pandemię covida” uchwyciłem w WIELKI cudzysłów.
  Co do roli „wiary” w życiu człowieka, to dostatecznie przekonał mnie I. Kant, który to wyprodukował mniej więcej coś takiego: gdybym miał zrobić dla wiary miejsce, wcześniej musiałbym przestać myśleć.

  Dlatego coś mnie mówi, że ów przedsiębiorczy „RZĄDOWY lekarz” rozsiewający bzdury nt. rzekomego strachu ludu przed respiratorami, to chyba zainstalowany być musi na tym pustawym Stadionie Narodowym w Warszawie.
  Chłopina oczyma wyobraźni zapewne już to widział, ile to nie dorobi sobie w krótkim czasie przed świętami, a tu KLOPS. Ciemny lud się buntuje.
  Nie będzie kolejnego nadgabarytowego samochodu pod choinkę, pardon, pod domem dla żony (albo kochanki).

  Co zaś się tyczy tych uparcie serwowanym nam (i nie tylko u nas) medialnych (dez)informacji, to w przeciwieństwie od SOCJALISTYCZNYCH na swój indywidualnie pojęty sposób Szwecji czy Białorusi, pewni PRZEDSIĘBIORCZY ludzie na ‚pandemicznej inwestycji’ nie wyobrażają sobie odejść bez „UCZCIWIE” wypracowanego zysku.

  I na koniec, co się tyczy tej:
  „WIĘKSZOŚci WIERZĄCej w NIE ISTNIENIE PANDEMII KOVIDA”,
  to właściwie wygląda to mniej więcej tak:

  Na wiosnę ktoś z zaproszonych gości zrobił śmierdzącą kupę (spowodowaną wirusowym zapaleniem jelit) w naszej toalecie. Spuścił wprawdzie wodę, ale smród cholerny pozostał.
  Było ciepło, zatem zdecydowaliśmy się otworzyć okno. Szybko się wywietrzyło. Otwarte zaś okno nikomu nie przeszkadzało. Wprost przeciwnie.
  Minęło lato, przyszła jesień, i znowu ktoś z zaproszonych gości (być może to ta sama osoba) zrobił powtórnie śmierdzącą kupę (ba! nawet bardziej) w naszej toalecie.
  Mimo, że za oknami zimno, to jednak decydujemy się otworzyć okno, aby pozbyć się uciążliwego smrodu.
  Jednakże ku naszemu zaskoczeniu zauważamy, że wśród zaproszonych są osoby, którym tym razem zapach smrodu nie przeszkadza.
  Wolą go niźli trochę zmarznąć…

  Polubienie

 38. Grzegorz

  Nie za bardzo rozumiem po co to bicie piany i filozoficzne wypowiedzi rodem z uniwersytetów a sprawa wydaje się tak jasna i oczywista .Kto chce niech się szczepi a kto nie to niech się nie szczepi .Nie lepiej dać ludziom wolną wolę i swobodę decyzji .Każdy człowiek odpowiada sam za swoje decyzje i zamiast tu od miesięcy klepać temat wirusa i popadać w stres to nie lepiej założyć trampki i pobiegać.

  Polubienie

  • „Każdy człowiek odpowiada sam za swoje decyzje i zamiast tu od miesięcy klepać temat wirusa i popadać w stres”

   Owszem, każdy sam odpowiada za swoje decyzje, ale czy podejmuje je na podstawie wiarygodnych przesłanek – ? Czy powszechne żydo-media dostarczają prawdziwych informacji, czy manipulują odbiorcą?
   Stres z powodu covid-19 jest wywoływany (celowo) przez żydowski reżim i przez powszechne żydo-media.
   Natomiast niezależne strony internetowe, np. jak strona WPS, usiłują dostarczać logicznych argumentów oraz bezstronnych informacji – staramy się przeciwdziałać powszechnemu stresowaniu społeczeństwa (oczywiście w ramach bardzo skromnych możliwości).

   „nie lepiej założyć trampki i pobiegać.”

   W masce na twarzy bieganie chyba nie najlepiej nam posłuży.

   Polubione przez 1 osoba

 39. markglogg

  A tak przy okazji. W Szwecji nie zastosowano „lockdown” i jak w pierwszej fazie „pandemii” covida (na wiosnę) było tam wiele zgonów, tak w „drugiej fali” infekcji sytuacja się odwróciła o 180 stopni: odnotowano bardzo wiele nowych zakażeń, ale i jednocześnie dużo mniej zgonów niż na wiosnę! (Podobnie wygląda – jak dotąd – sprawa na Białorusi: też jest obecnie dziennie dwukrotnie więcej nowych zakażeń, ale dzienna liczba zgonów niewiele się różni od tej z wiosny/lata, nie przekraczając 10 zgonów dziennie.) Skąd ten FENOMEN się bierze?

  Polubienie

 40. dyl

  „Skąd ten FENOMEN się bierze?”

  Przyjmując nawet, że te polskie (?) statystyki umieralności NIE są naciągane (w co wątpię), to ZASADNICZA różnica między nami a Szwedami czy Białorusinami jest taka, że tam rządy do istoty problemu podeszły racjonalnie, na chłodno. Nikt tam nie siał paniki, ani nie tworzył co chwila zmieniających się, wprowadzających tylko niepotrzebny ferment, obostrzeń wymierzonych we własnych obywateli.
  To raz.
  A dwa.
  Samego już życia obywateli w tych krajach nie sposób porównywać. Między nami a nimi jest PRZEPAŚĆ jeśli chodzi o tak ważną w życiu STABILIZACJĘ dnia codziennego, kulturę i ‚higienę’ życia.
  Niestety, ale od lat towarzyszący rodakom stres dokonał spustoszenia w ich organizmach, mocno obniżył ich odporność.
  Zgodnie z założeniami ojców założycieli III(IV) RP staliśmy się przeto społeczeństwem NIE tylko „otwartym” na zabójczą penetrację gospodarczą, ekonomiczną, kulturową, wojskową w skali makro, takich organizmów jak obce państwa, wywiady, czy międzynarodowe korporacje, ale jak się okazało, RÓWNIEŻ na działania tych w skali mikro, z wirusami włącznie.

  Moim skromnym zdaniem, to właśnie stąd bierze się ten różniący nas od Szwedów czy Białorusinów, FENOMEN.

  Polubienie

 41. paziem

  Wpis przeniesony, autorstwa komentatora o nicku ” ktoś”. Czynię tak jedynie z szacunku do p. prof. Dakowskiego

  Dziadku, gdzie byłeś jak wprowadzali niewolnictwo?
  http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=29804&Itemid=47

  Polubienie

 42. Mony

  „Skąd ten FENOMEN się bierze?”
  może stąd (od 27min.)

  Polubienie

 43. Eryk

  W poniedziałek zmarł Janusz Sanocki działacz antykomunistycznej opozycji i były burmistrz Nysy. Poinformowano, że Sanocki był zakażony koronawirusem który wywołał poważne zapalenie płuc.

  Polubienie

 44. Pingback: Śmiertelność Covid-19 w Polsce, Szwajcarii i Czechach zmalała jesienią aż 4,5 raza! | WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

 45. Pingback: Statystyki wskazują, że w wielu krajach Europy ZJADLIWOŚĆ „drugiej fali” Covid-19 wyraźnie się zmniejszyła. Co stwarza nadzieję, że ta „pandemia” ulega złagodzeniu, nawet bez konieczności stosowania w tym celu „szczepień” (a w przy

 46. Pingback: Statystyki wskazują, że w wielu krajach Europy ZJADLIWOŚĆ „drugiej fali” Covid-19 wyraźnie się zmniejszyła. Co stwarza nadzieję, że ta „pandemia” ulega złagodzeniu, nawet bez konieczności stosowania w tym celu „szczepień” (a w przy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.