Wspólne obrady bandyckich rządów IIIRP i Izraela

8158e25ab9cfe6dac68968e4b58e8adb,641,0,0,0Dlaczego rządy te są bandyckie? A choćby dlatego, że czynnie popierają politykę agresji światowej żydowskiej finansjery, którą realizują USA. Popierają światowy terroryzm, który realizują spec. służby żydowskich reżimów Zachodu (głównie USA, Wlk.Brytanii, Izraela). Prowadzą wspólną politykę ograbiania i niszczenia nie tylko europejskich narodów na rzecz światowych żydowskich banków i korporacji (np. UE, TTIP, CETA). Prowadzą politykę degeneracji kultury i depopulacji.

A reżimowe żydowskie rządy IIIRP – powiedzmy otwarcie: rządy bandytów – świadomie i z premedytacją zlikwidowały Polakom tylko do 2005r. ponad 10 mln miejsc pracy, doprowadziły do załamania demograficznego, załamania ZUS, upadku ochrony zdrowia, do masowej emigracji Polaków, do zażydzenia całej sfery administracyjnej życia społeczno-politycznego w Polsce, etc.

Obrady bandyckich żydowskich rządów odbywają się w cyklu pięcioletnim – taki chyba harmonogram obrali sobie syjoniści.

 

wc582adek-bydc582oszewski

Antypolski Żyd, W.Bartoszewski, o obradach rządu Tuska: „to znak, że rośnie rola Polski w świecie” – bo dostąpiła zaszczytu posłuchania u Żydów w Izraelu? – nie mam ochoty komentować tej żydowskiej bezczelności i arogancji. Proszę tylko zwrócić uwagę na motto na znaczku: „warto być przyzwoitym”. Treść motta w zestawieniu z tą fizjonomią kojarzy się jednoznacznie: złodziej woła: łapaj złodzieja.

 

Wspólne zdjęcie żydo-rzadów z 22.11.2016r.

Nie są znane żadne informacje o tematyce tych obrad i zobowiązaniach żydowskiego reżimu IIIRP wobec Izraela, ani z roku 2011, ani z 2016.

Nie zapominajmy, że rządy te miały i mają oficjalne poparcie Kościoła.

A jednak mimo tych wspólnych żydowsko-żydowskich konsultacji polityka IIIŻydo-RP realizowana w interesie światowego żydostwa ponosi totalne fiasko – dla nas Polaków ta żydowska polityka i jej skutki stanowią poważny problem. „Chyba już nikt poza Polską nie dopomina się o Krym. Praktycznie cała Europa nieformalnie uznała tę aneksję.” – powiedział szef MSZ W.Waszczykowski w rozmowie z Onet.pl. – http://www.kresy.pl/

Są niestety wśród nas tacy Polacy, którzy zastanawiają się, dlaczego PO i jej zwolennicy prowadzą polityczny spór z PiS i z jej zwolennikami i vice versa? W czym tkwi istota tegoż sporu? Wczoraj w radiowej Trójce słuchaczka zadała pytanie: czy obrady rządów IIIRP i Izraela nie są związane z koniecznością przyjęcia 3-4 mln Żydów do Polski? Nikt oczywiście nie odpowiedział.

Coś chyba w tym jest, ponieważ minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Elżbieta Rafalska podpisała porozumienie o zabezpieczeniu społecznym. Wcześniej, premierzy obu państw zatwierdzili wspólną deklarację. Umowa podpisana na szczeblu ministerialnym ma na celu zapewnienie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego funkcjonujących w Polsce i Izraelu. – http://www.pch24.pl/

Kto komu i co będzie zabezpieczał i kto będzie za to płacił? Po dwudziestu siedmiu latach trwania żydowskiego reżimu IIIRP nie powinniśmy mieć w tej materii już żadnych wątpliwości.

 

W 2012r. napisałem:

Żydostwo jest dzisiaj przerażone sytuacją kryzysową światowej gospodarki (pamiętajmy: za ten kryzys odpowiedzialność spada wyłącznie na światową finansjerę żydowską), która może spowodować – to jest bardzo prawdopodobne -, upadek gospodarczy i polityczny USA, a w następnej kolejności UE.

Problem z żydostwem odgrywa dzisiaj w polityce światowej na tyle istotną rolę, że w 2006r. prezydent W.Putin zaproponował premierowi Izraela przeniesienie państwa Izrael na terytorium Rosji. Jako ciekawostkę można odnotować fakt, że mimo krytyki w powszechnych żydo-mediach ostatnich wyborów w Rosji, że są zmanipulowane, jedynie Izrael uznał je oficjalnie za koszerne, czyli uczciwe, dobre – może właśnie w ramach wdzięczności za propozycje W.Putina?

Identyczną propozycję, przeniesienia państwa Izrael na ziemie dawnego NRD i na nasze Ziemie Zachodnie złożyła Izraelowi UE w trakcie wspólnych obrad parlamentów NRF-Izrael (styczeń 2011) i RP-Izrael (luty 2011).

Żydzi mogą teraz wybierać albo propozycję rosyjską, albo europejską. Zważywszy na fakt, że dokonali oni (ich światowa finansjera) zniszczenia gospodarki USA i aktualnie niszczą gospodarkę UE, najrozsądniejszą, zatem dla nich wydaje się być propozycja rosyjska, a więc państwa, które umacnia swoja pozycję polityczną i gospodarczą. Zobaczymy, czyją propozycję, mimo oczywistych sentymentów do Europy – do Polski, Żydzi wybiorą? – https://dariuszkosiur.wordpress.com/

 

Z 2014r. pochodzi tekst:

Fatalne konsekwencje likwidacji Izraela dla Europy

Koniec Izraela. Żyd zasiedli Hiszpanię, Portugalię … Polskę już zasiedla.

Zaledwie kilka lat temu czołowy, światowy syjonista, H.Kissinger obwieścił w żydo-mediach, ze Izrael ma przed sobą, co najwyżej 10 – 15 lat istnienia, a już żydo-systemy w państwach Europy przygotowując się na przyjęcie Żydów wprowadzają odpowiednie ustawodawstwo. Właściwe prace przygotowawcze na przyjęcie Żydów trwały zresztą od dość dawna. W takich państwach jak Hiszpania, Portugalia, Grecja i Polska, a także w dawnej NRD, zbudowano miliony mieszkań, które od wielu lat oczekują niezamieszkałe na żydowskich lokatorów.

Np. Wrocław - Wrocław: Tysiące pustych mieszkań czekają na lokatorów

 

 

Np. Wrocław – Tysiące pustych mieszkań czekają na lokatorów

 

 

warszawa-mokotow, osiedle Marina stoi puste

 

 

Warszawa – Mokotow, osiedle Marina stoi puste

.
W większości państw Europy żydo-władze „demokratycznych” reżimów od dwudziestu z górą lat uprawiają politykę migracji i multikulturalizmu pod postacią hasła „otwartych społeczeństw”. Oczywistym celem tej polityki było i jest osłabienie i degeneracja rdzennego narodu, co ma skutecznie utrudnić i ograniczyć opór przed intensyfikacją procesu ponownego zażydzenia Europy i oczywiście odwrócić od niego uwagę narodów wchodzących w konflikt z imigrantami na tle walki o coraz tańsze miejsca pracy i na tle celowo wzniecanych i podsycanych radykalizmów religijnych.
Ale koniec Izraela to także informacja pozytywna, która potwierdza polityczny i gospodarczy upadek USA pod żydo-władzą. USA nie będą już w stanie prowadzić polityki ochrony Izraela na Bliskim Wschodzie, ani wojen w kilku miejscach jednocześnie. Przestaną być światowym agresorem i terrorystą – taka politykę realizowały permanentnie od 1945r. Obraca się także w gruzy żydowska syjonistyczna polityka budowy NWO, dla której syjoniści pozyskali Watykan.
Narody Europy znajdujące się pod panowaniem żydo-systemów, których państwa czeka kolejna fala zażydzenia staną w obliczu poważnego zagrożenia dla swojego bytu i dla europejskiej kultury, do której nie sposób ani zaliczyć, ani włączyć Żydów z ich etosem wybraństwa i wiecznego pasożytnictwa.

Dariusz Kosiur

luty 2014

*                               *                             *

Sesena - osiedle koło Madrytu, zbudowane na 30 tysięcy mieszkańców stoi prawie puste

 

 

Apartamentowce na osiedlu w Sesenie, Hiszpania – stoją prawie puste

 

Hiszpania przyjmie wypędzonych Żydów

Za:   http://wyborcza.pl/

Akt sprawiedliwości po 500 latach: Hiszpania przyznaje obywatelstwo potomkom wypędzonych Żydów. W Izraelu wielkie poruszenie i entuzjazm.
Prawicowy rząd Mariano Rajoya szykuje reformę kodeksu cywilnego, w myśl której każdy Żyd zdolny wykazać, że jest potomkiem przodków wygnanych z Hiszpanii w 1492 roku przez królów katolickich Izabelę i Ferdynanda, zostanie automatycznie obywatelem Hiszpanii bez konieczności wyrzekania się dotychczasowego obywatelstwa.


By wrócić do hiszpańskiej macierzy, dawny Żyd tułacz z Hiszpanii będzie miał kilka możliwości: przedstawić zaświadczenie rabina o pochodzeniu, zaświadczenie Federacji Wspólnot Żydów Hiszpańskich, wykazać się jakąś znajomością języka judeohiszpańskiego (ladino) lub nazwiskiem z listy typowych nazwisk hiszpańskich Żydów albo innym dowodem związków rodzinnych z diasporą wypędzonych hiszpańskich Żydów. Jeśli to zrobi i zarejestruje się jako potomek wygnańców, obywatelstwo dostanie z urzędu.

Do tej pory potomek wypędzonych Żydów także mógł ubiegać się o obywatelstwo Hiszpanii, ale dopiero po dwuletnim pobycie w Hiszpanii oraz wyrzeczeniu się obywatelstwa innego kraju. Przyznawał mu je indywidualnie specjalnym dekretem rząd w Madrycie.
W Izraelu, gdzie mieszka największa na świecie zwarta społeczność Żydów sefardyjskich, tzn. właśnie wygnanych z Hiszpanii (Sefarad oznacza po hebrajsku Hiszpanię), zapanowała radość. Dzienniki opublikowały liczne komentarze, a nawet listę ponad 5 tys. nazwisk żydowskich świadczących o hiszpańskim pochodzeniu. „Wszyscy jesteśmy Hiszpanami”, „Hiszpańskie marzenie” – pisał dziennik „Yedioth Ahronoth”. W ambasadzie i konsulatach hiszpańskich w Tel Awiwie i Jerozolimie urywały się telefony.
Projekt naturalizacji dawnych wygnańców jest wspólnym pomysłem ministrów sprawiedliwości i spraw zagranicznych, którzy ogłosili go uroczyście w obecności Izaaka Queruba Caro, szefa Federacji Żydów Hiszpańskich.


Ale pierwszym, który wyciągnął rękę do dawnej społeczności hiszpańskich Żydów, był ponad 20 lat temu król Juan Carlos, który w 1992 r. z okazji 200-lecia odkrycia Ameryki powiedział: – Nie powinniśmy mówić, że Żydzi sefardyjscy mają się czuć w Sefarad jak w domu. Bo Judeo-Hiszpanie są tu w domu.

– Hiszpania odzyska pogrzebaną dawno temu pamięć – mówił z okazji ogłoszenia projektu szef MSZ José Manuel Margallo. – Ale w gruncie rzeczy myśmy nigdy nie zerwali stosunków ze społecznościami żydowską i muzułmańską (wypędzonymi z Hiszpanii po tzw. rekonkwiście). Nigdy o nich nie zapomnieliśmy. Im bardziej Hiszpania stawała się tolerancyjna, otwarta na dialog kulturowy i demokratyczna, tym ściślejsze były nasze związki – mówił.


– To będzie powrót do ziemi wolności tych, którzy zostali niesprawiedliwie pozbawieni obywatelstwa i którzy na obczyźnie odtworzyli swą duchową Hiszpanię, której nigdy się nie wyrzekli i tęsknili za Sefarad – mówił minister sprawiedliwości Alberto Gallardón.
– To bardzo ważny gest – odpowiadał Isaac Querub Caro. – Nie tylko sentymentalne zadośćuczynienie, ale krok praktyczny. Nie wszędzie Żydzi są bezpieczni i taka szczodra opieka i gościnność Hiszpanii może im się przydać.


Szacuje się, że na świecie ok. 250 tys. ludzi zna jeszcze dawny język judeo-hiszpański, ladino, przechowany przez stulecia w diasporze Żydów sefardyjskich. Jednak ogólna liczba potomków wygnańców może sięgać nawet 3 mln.
Żydzi zamieszkiwali Hiszpanię od starożytności. Najstarsze ślady osadnictwa z hebrajskimi inskrypcjami pochodzą z czasów fenickich z okolic dzisiejszego Kadyksu. Śladów żydowskiego osadnictwa przybyło w czasie wojen punickich w III w. p.n.e., kiedy to Rzym ostatecznie skolonizował Półwysep Iberyjski. Po zburzeniu Jerozolimy i Masady przez Rzymian w 70. r. naszej ery gwałtownie nasilił się exodus uciekinierów z podbitej Judei. Szacuje się, że w I i II w. n.e. w ówczesnej Hiszpanii osiedliło się ponad 80 tys. Żydów. Cieszyli się pełną swobodą aż do późnych lat królestwa Wizygotów, którzy po przyjęciu chrześcijaństwa w VI wieku zaczęli Żydów prześladować i zamykać w dzielnicach żydowskich – aljamach.


Dlatego arabskich zdobywców w VIII w. hiszpańscy Żydzi przyjęli jak wyzwolicieli. Przez następne osiem stuleci w arabskiej Hiszpanii al-Andalus Żydzi jako jeden z ludów Księgi cieszyli się dużą swobodą i jako społeczność rozkwitli i się rozprzestrzenili. Zajmowali się handlem, finansami, poborem podatków i wymianą pieniędzy, czego Koran wzbraniał pobożnym muzułmanom. Jako ludzie wykształceni uprawiali także naukę: astronomię, medycynę, matematykę. Zachowywali swoje wpływy także na chrześcijańskich dworach Kastylii i Aragonii w toku rekonkwisty katolickiej. Pod koniec XV w. Żydzi w Hiszpanii byli bogaci, wykształceni i wpływowi.
Ostatecznie jednak po ustanowieniu inkwizycji i objęciu jej przez Tomasa de Torquemadę, spowiednika królów katolickich i zaciekłego wroga Żydów, a także po zjednoczeniu koron Kastylii i Aragonii pod berłami Izabeli i Ferdynanda i zdobyciu ostatniego muzułmańskiego królestwa Granady na Płw. Iberyjskim zwyciężyła zasada katolickiej czystości Hiszpanii.


W 1492 r. królowie katoliccy wypędzili Żydów edyktem z Alhambry, dając im na wyjazd cztery miesiące. Żydzi rozpierzchli się po Afryce Północnej, Niderlandach i Europie Zachodniej, Bałkanach, a także po Nowym Świecie (głównie jednak przywędrowali do Polski, w której uzyskali ochronę Kościoła i władzy królewskiej – stąd Europa Zachodnia od końca XVw. wchodzi w okres rozwoju, a Polska rozpoczyna regres swojej państwowości – D.Kosiur). Żydzi hiszpańscy, czyli sefardyjscy, stali się z czasem obok Żydów niemieckich – aszkenazyjskich – jedną z dwóch głównych części żydowskiej diaspory.
Sefardyjczykiem był m.in. adiutant wyzwoliciela Ameryki Łacińskiej Simona Bolivara Abraham Meza, a w czasach dzisiejszych m.in. wybitny pianista Murray Perahia i filozof Jacques Derrida. Kto jeszcze?

*                                 *                                  *

Portugalia ma ponad 735 tys. pustych mieszkań. Pensje drastycznie się skurczyły

 

 

Portugalia ma ponad 735 tys. pustych mieszkań. Pensje drastycznie się skurczyły

  

Portugalia przeprasza się z wygnanymi Żydami. „Musimy zmyć historyczną hańbę”

Portugalia przyzna obywatelstwo potomkom tysięcy Żydów, którzy uciekli przed prześladowaniami na przełomie XVI i XVII wieku. Specjalną ustawę parlament w Lizbonie przyjął jednogłośnie. Poparli ją wszyscy: prawica, socjaliści, komuniści, zieloni. – Mamy z Portugalii więcej wspomnień dobrych niż złych – mówił po głosowaniu rabin Luciano Mordechaj Lopes. Jego przodków przepędzono z Porto 400 lat temu.

więcej na:  http://wyborcza.pl/

ilustracje i wytłuszczenia w tekstach: D.Kosiur

______________________________

Co więc robić, gdy żydowski reżim niszczy nasz naród i państwo? Zadaje sobie to pytanie coraz więcej Polaków.

Znalezione obrazy dla zapytania jezus królem polski - zdjecia

Zamiast banków, handlu, przemysłu, armii, samoorganizacji narodu, krucjata różańcowa, intronizacja Jezusa na króla i wytrwała modlitwa – taką drogę odnowy RP podpowiadają dzisiaj Polakom żydowski reżim i Kościół.

A swoją drogą ci, którzy wrzeszczą „precz z komuną”, którzy przeklinają PRL, niech spróbują podać choć jeden przykład, gdy niemal cały rząd z dowolnego państwa bloku wschodniego musiał stawić się na dywaniku w Moskwie – ?

Dariusz Kosiur

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Reklamy

54 Komentarze

Filed under Polityka

54 responses to “Wspólne obrady bandyckich rządów IIIRP i Izraela

 1. slawek

  „Polacy jesteście śmieciem w Wolnej Polsce

  naszej Polin, którą wykupujemy systematycznie za wasze durnie pieniądze, które dla żartu nazwaliśmy, durnie, rewindykacją, czy wiecie co to słowo znaczy ?”, mógłby śmiało powiedzieć sympatyczny i wesoły pan Szymek. „Postawiliśmy wam naszych poganiaczy, niektórych rekrutując jako Gojów szabasowych, aby was jak bydło pędzili, obrabowując po drodze, co czynią znakomicie. Wasz rząd to są nasze parobki, jak to ochoczo potwierdził wasz „patriota”, usiłując się nam podlizać, ale i ten łobuz zginął w wypadku.”

  Dalej… http://pppolsku.blogspot.com/2014/04/teksty.html#Smiec

  Polubienie

 2. zydozerca

  Bank Światowy poinformował w raporcie, że tylko 10% mieszkańców Gazy ma dostęp do wody pitnej, nazywając sytuację ‚alarmującą”. Izrael zniszczył infrastrukturę wodna i elektryczną strefy Gazy w czasie ataków (3 ofensywy w ciągu ostatnich 6 lat) i nie zgadza sie na uruchomienie projektów międzynarodowych, mających zapobiec katastrofie humanitarnej.
  Izraelska blokada strefy Gazy doprowadziła 1,8 miliona mieszkańców do ekstremalnej biedy i bezrobocia.
  żródło:
  http://www.albawaba.com

  Polubienie

 3. zydozerca

  Jo-Shing Yang, konsultant d/s ekologii, który bardzo dokładnie bada i śledzi usilne próby mega-banków z Wall Street wykupienia globalnych zasobów wodnych, zwrócił uwagę na nepotystyczną dynastię Bushów, która zakupiła 121 407 hektarów ziemi akurat na terenie tzw. Guarani Aquifer System / Chaco (Paragwaj) tuż przy bardzo konfliktowym pograniczu Brazylii, Argentyny i Paragwaju, i tylko 200 km od bogatej w gaz Boliwii. Ten podskórny rezerwuar wodny jest największym źródłem zawsze świeżej czystej wody na świecie, o zasięgu powyżej 1,2 milionów kilometrów kwadratowych i pojemności 47 000 kilometrów sześciennych wody.Yang podaje, że ten podziemny rezerwuar o takiej ilości mógłby zaopatrywać w wodę cały świat przez 200 lat.
  .Wygląda na to, że Stany Zjednoczone mogą trzymać świat jako zakładnika w swojej twierdzy w Chaco, z zasobami gazu w Boliwii z jednej strony i zasobami wody pitnej w czterech państwach Guarani Aqifer z drugiej. Dodać wystarczy jeszcze, że te 400 000 hektarów na jednej z największych rezerw agrikultury – argentyńskie pampasy – są zarejestrowane na nazwisko Georga Sorosa, który podobno jest marionetką bankierów Rotschilda.Co jest niepokojące, to hydrauliczny naturalny system, pompujący wodę do czterech państw, jest obecnie pod kontrolą Banku Światowego, który ma własne, obskurne i paskudne plany prywatyzacji tego naturalnego źródła wody pitnej.
  blog- Zygmunt Białas
  Żydobanksterzy wykupili serwisy pogodowe i manipulują klimatem ,wywołując w dowolnych miejscach trzęsienia ziemi,tsunami…

  W Polsce podobno izraelici już też dobrali się do wody i będą nam wyznaczać ceny. Okupacja żydowska idzie pełną parą.

  Polubienie

 4. Pingback: Depopulacja Polski | hubalblog

 5. andrzej

  Powstaje pytanie, czy kiedykolwiek goje na oczy przejrzą?
  Panie Darku, popsuł mi Pan tylko wieczór!

  Polubienie

 6. Pingback: Kto sieje wiatr | Justice4Poland

 7. AjWaj

  Szczekajcie..szczekajcie a my robimy swoje.POLIN to piękny kraj=-byliśmy tu od wieków.Jak się polaczkom nie podoba to do Irladija na zmywaki.Szalom wszystkim braciom- Ajwaj

  Polubienie

 8. zydozerca

  Polski dziennikarz pobity w rosyjskiej telewizji! „Rosjanie żyją w gó**ie!” [WIDEO] | wMeritum.pl
  Szkoda,parszywy cwelu wraz z podobnymi sobie, którzy ten chamski wybryk nagłaśniają ,że z takim tekstem nie startujesz do żydów w Izraelu i ich krewnych rozsianych po polskich mediach !

  Polubione przez 1 osoba

 9. Easy Rider

  ” … Juan Carlos, który w 1992 r. z okazji 200-lecia odkrycia Ameryki …”.
  Chyba 500-lecia?

  Polubienie

 10. zydozerca

  Dziennik Gazeta Prawna 25.11.2016————- Eutanazja wg PiS————-
  ” Nawet poważna choroba nie musi zapewnić renty ” …
  Mój kuzyn w wieku 64 lat zachorował.Lekarz orzecznik przyznał mu I grupę oraz całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji.Dodatkowo przyznał mu zasiłek pielęgnacyjny.
  Złożył dokumenty do ZUS ten odmówił mu prawa do renty inwalidzkiej z powodu braku wymaganego stażu pracy.Na dzień 30 września posiada 29 lat 10 miesięcy 3 dni okresu składowego oraz 17 lat 9 miesięcy okresu nieskładkowego{w tym 9 miesięcy chorobowego oraz 17 lat przebywania na zasiłku przedemerytalnym}. ZUS nie przyznał mu także zasiłku pielęgnacyjnego bo nie ma prawa do renty ani emerytury. Warunki otrzymania renty są bardziej rygorystyczne niż prawo do emerytury. Jak żyć Pani premier i Pani minister do spraw rodziny. Po 48 latach stażu emerytalnego nie ma się prawa do niczego.
  komentarze

  Polubione przez 1 osoba

  • pablo

   „IHLS to izraelska spółka zajmująca się bezpieczeństwem wewnętrznym. Oferuje nowe technologie wykrywania zagrożeń i zapewnienia ochrony m.in. w transporcie powietrznym i morskim, czy zabezpieczeniem infrastruktury.”

   Lotnisko 100km od Warszawy z którego teraz nikt prawie nie lata.

   Polubienie

 11. julius

  Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że za prezydentury Trumpa żydzi się mocno rozzuchwalą i już jawnie przystąpią do grabieży własności Polaków i coraz większego umacniania swojej władzy w różnych obszarach. Musi w końcu powstać ruch czysto aryjski polski, który odrzuci wszelkie spory światopoglądowe a zajmie się rzeczywistą walką o odzyskanie Polski dla Polaków.

  Polubione przez 1 osoba

 12. zydozerca

  mmnews.de
  ARD+ZDF: so werden Umfragen manipuliert
  19.11.2016
  ARD und ZDF verschweigen eigene Umfrageergebnisse: demnach hat die Mehrheit der Jugend kein Vertrauen in Medien und Politik. Stattdessen wird lediglich ein Aspekt der Umfrage im „heute journal” herausgepickt, wonach eine Mehrheit antieuropäische und nationale Tendenzen fürchtet. Die Darstellung ist – wie oft – plumpe Propaganda.

  Tak są manipulowane wyniki sondaży –
  rzekome poparcie dla Merkel 65% ,jak donosi m.in. Interia.pl

  Polubienie

 13. slawek

  Odezwa do Słowiańskich Braci

  Odezwa Stiepana Korolkowa, poety, śpiewaka i muzyka do wszystkich Słowian. Tylko razem jesteśmy siłą. Tylko razem, będąc zaprzyjaźnieni, będziemy mieć wielką moc i wspaniałą przyszłość.
  Jasną i dobrą przyszłość dla naszych dzieci i radość dla naszych Przodków

  Polubienie

 14. pablo

  Hebrajski sojusz w kwestii poparcia dla CETA.

  Polubione przez 1 osoba

 15. pablo

  Jedną z ofiar „dobrej zmiany” jest Marcin Karłowicz, zatrzymany przez bezpiekę tuż przed warszawskim szczytem NATO. Marcin, społecznik, aktywista narodowy z kilkudziesięcioletnim stażem (rocznik 1964), zaangażowany w akcje na rzecz wyrwania Polski spod unijnej okupacji, został zatrzymany pod zarzutem…posiadania niedozwolonych środków chemicznych. Faktyczny powód był jednak prosty: Marcin był jednym z organizatorów przygotowywanego w Warszawie antyNATOwsiego protestu, organizowanego pod siedzibą (p)rezydenta Dudy. Zatrzymania dokonano na mocy nowego pisowskiego „prawa”, które pozwala policji politycznej wytwarzać na potrzeby śledztwa dowolną ilość „materiału dowodowego”.
  Marcin Karłowicz przebywa w areszcie śledczym na Białołęce już od wielu miesięcy.

  Polubione przez 2 ludzi

  • pablo

   Tymczasem zmiany w prawie do zgromadzeń szykuje nam „dobra zmiana”…

   ” Propozycja nowelizacji stwarza hierarchię zgromadzeń. Wygląda ona następująco:
   zgromadzenia organizowane przez organy władzy publicznej
   zgromadzenia odbywane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych
   zgromadzenia cykliczne (opisane w nowym rozdziale 3a, w artykułach 26a-26 – piszemy o nich poniżej)
   „standardowe” zgromadzenia (opis dotyczący zasad ich organizowania zawiera rozdział 2 ustawy) oraz zgromadzenia organizowane w trybie uproszczonym (niepowodujące utrudnień w ruchu drogowym)
   zgromadzenia spontaniczne
   W obecnym stanie prawnym działa tylko jedna zasada: zgromadzenia spontaniczne nie mogą zakłócać pozostałych zgromadzeń. Poza tym w sytuacji kolizyjnej decyduje kolejność zgłoszeń, choć dopuszcza się, żeby dwie manifestacje przebiegały w jednym miejscu i czasie (jeśli zostanie ustalone, że nie będą sobie przeszkadzały).
   Nowością, która pojawia się wraz z propozycją posłów jest więc wprowadzenie zasady, że o pierwszeństwie decyduje to, kto jest organizatorem (władze publiczne i kościoły są tu faworyzowane), a następnie rodzaj zgromadzenia – i tu na czele stawiane są nowe zgromadzenia cykliczne, o których decydować będą wojewodowie. Niecykliczne zgromadzenie organizowane przez obywateli, o którym decyduje samorząd (obecnie bazowa forma organizowania manifestacji), wypadają „poza podium”. Projektodawcy w ogóle nie dopuszczają możliwości kolizji zgromadzeń organizowanych przez władze i kościoły z pozostałymi zgromadzeniami.
   Decyzje wojewodów (czyli przedstawicieli władzy centralnej – rządu), dotyczące zgromadzeń cyklicznych, unieważnią wcześniejsze decyzje władz samorządowych, dotyczące innych manifestacji. Organ gminy będzie musiał zakazać zgłoszonego wcześniej zgromadzenia, jeśli okaże się, że wojewoda pozwolił w tym miejscu na organizację zgromadzenia cyklicznego. Tu również przyjęto zasadę o niedopuszczalności kolizji dwóch zgromadzeń. Tam, gdzie organizowane będzie zgromadzenie cykliczne, nie pojawi się żadna inna manifestacja.”
   http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2002989.html

   Polubione przez 1 osoba

 16. pablo

  Trwa nagonka na nauczycielkę, która zdjęła krzyż ze ściany w szkole. Nie dość, że mamy w kraju agresywny katolicyzm na każdym kroku, to jeszcze w szkołach przymus oglądania krzyża.
  We wrześniu sąd w Opolu uznał, że nauczycielka, która odważyła się zdjąć krzyż była dyskryminowana w formie molestowania psychicznego przez zwierzchnika… miała być jej więc wypłacona rekompensata w wysokości 5 tys. złotych i miały być też umieszczone zasłużone przeprosiny w lokalnych mediach. Teraz poza apelacjami włączyła się też do sprawy ziobrowska prokuratura stwierdza nagle, że dyskryminacji nie było…
  Krzyż w miejscu publicznym, jak widać rzecz prawnie chroniona.
  Chrystus królem Polski…
  http://www.tvn24.pl/sprawa-krapkowickiego-krzyza-wraca-na-wokande-dwie-apelacje,694302,s.html

  Polubienie

 17. pablo

  SOK nagrodziła Rydzyka za „kształtowanie postaw patriotycznych”… ciekawe jakie to postawy i czemu nagle za rządów PiS-PEJS Rydzyk zaczyna otrzymywać takie nagrody…
  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Ojciec-Rydzyk-odznaczony-przez-Straz-Ochrony-Kolei-Otrzymal-Orla-za-ksztaltowanie-postaw-patriotycznych,wid,18600095,wiadomosc.html?ticaid=11827c

  Polubienie

 18. pablo

  Cały czas trwa walka rdzennych Indian oraz innych protestujących przeciwko ropociągowi DAPL, który przecinać ma święte terytoria indiańskie, a także grozi m.in skażeniem wody na masową skalę. Tymczasem wyposażone niczym na wojnę służby amerykańskie polewają protestujących wodą pomimo panowania niskich temperatur (-5). Setki osób zostało rannych, blisko pół tysiąca aresztowano już od rozpoczęcia się protestów…A prezydent-elekt Trump ponoć sam zainwestował 2 miliony dolarów w inwestycję.

  Polubienie

 19. pablo

  Mielec: Taranowali wszystko na swojej drodze w walce o kurczaki za 1 zł (video)

  http://pikio.pl/mielec-taranowali-wszystko-na-swojej-drodze-w-walce-o-kurczaki-za-1-zl-video/

  Polubienie

 20. pablo

  Teraz, po zwycięstwie Donalda Trumpa, desperacja pro – zachodniego i liberalnego lobby w Polsce jest szczególnie widoczna, okazuje się bowiem, że (być może) USA „dogada” się z tą znienawidzoną Rosją, w której, jak powtarzano nam od kołyski….
  http://antykapitalizm.pl/2016/11/21/pokolenie-kompleksu-mniejszego-brata-czas-na-emeryture/

  Polubienie

 21. pablo

  W ONZ odbyło się głosowanie w sprawie potępienia gloryfikacji nazizmu , neo-nazizmu
  Przeciwko rezolucji głosowały jedynie trzy kraje: Palau, Ukraina i USA.

  http://www.cbsnews.com/news/us-votes-against-anti-nazi-resolution-at-united-nations/

  Polubienie

 22. pablo

  Pierwsi bezdomni już zamarzają, tymczasem polski kościół ma pomysł, jak im pomóc. Oto odbyła się pielgrzymka na Jasną Górę, gdzie bezdomni mogli wziąć udział w nabożeństwach i drodze krzyżowej.
  https://ekai.pl/diecezje/czestochowska/x105091/bezdomni-z-modlitwa-na-jasnej-gorze/

  Polubione przez 1 osoba

 23. zydozerca

  prawica.net
  Przyjazd Song Honbinga /autora ” Wojny o pieniądz „w 3 cz./ do Polski odbywa się pod hasłem:
  “Wojna walut a światowy kryzys. Przyczyny, następstwa co dalej”

  W ciągu trzech dni, chiński gość wystąpi w Warszawie i Wrocławiu. W stolicy 29 listopada o godzinie 11.00 w Sejmie RP – w sali kolumnowej, odbędzie się konferencja, której organizacji podjął się poseł Jacek Wilk. Udział w niej wezmą prof. Witold Modzelewski, prof. Paweł Bożyk, oraz poseł Janusz Szewczak, znany również między innymi, jako główny ekonomista Kasy Krajowej SKOK.
  30 listopada w Akademii Koźmińskiego przy ul. Jagiellońskiej 57/59, o godzinie 16.00 odbędzie się wykład otwarty Song Honbinga, a jego moderowania podjął się były minister finansów Grzegorz Kołodko.

  Ciekawe jest to,że wszyscy ci panowie są umoczeni w rządzenie lub doradztwo oraz czynne wspieranie rządzącej mafii żydowskiej a udają nawróconych świętoszków / o cyklofrenii jednego z nich nie wspominając/.
  Jak widać pros..cja fatalnie odbija się na zdrowiu psychicznym .
  Oglądając zdjęcia Rothschildów wizytujących Chiny i zapowiedź tamtejszej władzy odnośnie wzmożenia cenzury,inwigilacji, ograniczania swobód obywatelskich na wzór UE/USA=kolonii żydowskich,można odnieść wrażenie,że Chiny są nią również.

  Polubienie

 24. zydozerca

  oskarżeni:
  mafia wołomińsko-pruszkowska
  bronisław komorowski,syn tadeusz,pracownicy WAT
  piotr p.szef fundacji PRO CIVILI,marek w. -WSI
  tomasz lis-podwładny komorowskiego,kopacz,gronkiewicz-waltz
  wałęsa,d.rosati,r.kalisz,r.kwiatkowski,m.serafin
  założyciel SKOK-ów grzegorz bierecki , jacek sasin
  andrzej duda,j.kaczyński itd .

  Dziś kompromitacja dotyka służb specjalnych, instytucji nadzoru finansowego oraz polityków sprawujących od lat władzę w Polsce. To oni odpowiadają za to, że państwo polskie nie tylko nie jest w stanie zakończyć szkodliwych dla wszystkich działań, ale wręcz przykładają rękę do ich promowania. Wydaje się, że ta sytuacja bez politycznego przyzwolenia nie mogłaby mieć miejsca. Pytanie o to, kto odpowiada na przyzwolenie na działalność środowiska WSI, należałoby dziś zadać przede wszystkim prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu. To na niego spada główny cień podejrzeń o tworzenie atmosfery bezkarności dla ludzi z WSI. A takich Piotrów P. w tych służbach mogło być znacznie więcej…
  SKOK Wołomin służył do wyłudzania pieniędzy, które były potem wykorzystywane m.in. w zaskakujących inwestycjach.
  SKOK Wołomin udzielał pożyczek ludziom bezdomnym, na podstawie fałszywych dokumentów. Pierwsze kredyty były spłacane, ale kolejne były już spłacane nowymi kredytami. Pozostałą część pieniędzy transferowano za granicę. W sumie wyłudzono setki milionów złotych.
  Co ciekawe, pieniądze pożyczane ze SKOKów, podobnie jak w przypadku Fundacji Pro Civili trafiały na Cypr.
  Do tej pory na pokrycie strat w ramach SKOK-ów wydano 3 mld zł i to nie koniec. Co ciekawe, SKOK-i stanowią stosunkowo małą część sektora finansowego, a narobiły tak ogromnych strat. Oznacza to, że udzielane kredyty w 40 proc. zostały stracone albo wyłudzone
  Zadaniem prokuratury jest obecnie ustalenie, gdzie konkretnie trafiły pieniądze i jak je odzyskać
  Przez lata odpowiednie instytucje państwowe były informowane o nieprawidłowościach w SKOK Wołomin. Jednak nie zrobiono nic, by te proceder ukrócić
  .Hydrobudowa Gdańsk kierowana przez Piotra P. miała budować bulwary nadwiślańskie w Warszawie. Choć miała wtedy już działać tarcza antykorupcyjna, nikogo przeszłość P. to nie zainteresowała. Zdaniem władz Warszawy stolica straciła na kontrakcie ze spółką 120 mln złotych, ale inne firmy straciły kolejne 1 miliard złotych

  Polubienie

 25. slawek

  Premier Izraela: Polacy byli nazistowskimi kolaborantami ……. Oto echa wizyty premier Beaty Szydło w Jerozolimie.
  https://forumemjot.wordpress.com/2016/11/25/premier-izraela-polacy-byli-nazistowskimi-kolaborantami-oto-echa-wizyty-premier-beaty-szydlo-w-jerozolimie/

  Polubienie

 26. Tomasz Wykuty

  Znacie taką blogerkę jak Aximia?
  Pewnie większość z Was zna.
  I okazało się, że to jest ŻYDÓWKA!!!

  https://prawda2.info/viewtopic.php?p=331607#331607

  Polubienie

 27. Re; Antek W
  Jak mu nie wstyd otwierac gebe(mowa o Kaczynskim)majac takie bagno. FUJ. A,o ubraniu,i butach,to szkoda mowic.

  Polubienie

 28. Pingback: Kolejny rok z głowy… – blog polski

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s