Tag Archives: Polska

Żydo-media pudrują rzeczywistość IIIŻydo-RP

Polska wypada coraz lepiej na tle Europy” – piszą dziennikarki w żydowskiej gadzinówce Michnika, która mimo poważnego – i co cieszy: systematycznego – spadku nakładu jest, spośród innych żydowskich, największym dziennikiem w Polsce. Czytaj dalej

5 komentarzy

Filed under Polityka

Żydo-media o historii Słowian – ?

Czytaj dalej

61 komentarzy

Filed under Polityka

Chrześcijaństwo, marksizm, liberalizm – antykultura

Co łączy wszystkie te kierunki, religijne, ideologiczne, filozoficzne, które wzajemnie się zwalczały i zwalczają, ale których istota wrogości jest bardziej pozorna niż naturalna i w rzeczywistości więcej je ze sobą łączy niż dzieli? Czytaj dalej

29 komentarzy

Filed under Polityka

Rajd samochodowy przez Polskę: Rosjanie uczczą pamięć poległych żołnierzy Armii Czerwonej

rajd_pamieci_kaliningradW Polsce znów rozpoczyna się zakrojony na dużą skalę rajd samochodowy „Drogi Pamięci”, którego misja polega na zachowaniu pamięci historycznej o zwycięstwie narodu radzieckiego w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej.

Czytaj dalej

22 komentarze

Filed under Polityka

Polacy, Ukraińcy – Słowianie, kto między nas sieje nienawiść?

To jest możliwe, ale bez żydowskich i żydo-katolickich pośredników. Czytaj dalej

57 komentarzy

Filed under Polityka

Piętno chrześcijaństwa w dziejach Polski

Znalezione obrazy dla zapytania wielka polska katolicka Znalezione obrazy dla zapytania wielka polska katolicka Czytaj dalej

54 komentarze

Filed under Polityka

Wywiad z Pawłem Ziemińskim dla rosyjskiej agencji prasowej REGNUM

regnum_ja«России с Польшей не нужны толкователи — мы и так понимаем друг друга
Интервью с доктором Павлом Земиньским, руководителем Общества Wierni Polsce Suwerennej

Rosji i Polsce nie potrzebni są pośrednicy – my i tak rozumiemy jeden drugiego.

Wywiad z dr Pawłem Ziemińskim, przewodniczącym Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej Czytaj dalej

45 komentarzy

Filed under Polityka